توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارزیابی استحکام استاتیکی سازه نگهدارنده موتور هواپیما با استفاده از تحلیل تئوری و تجربی
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل یک سازه نصب موتور (Engine Mount) با استفاده از روشهای تئوری و تجربی پرداخته شده است. هدف از این بررسی، براورد استحکام استاتیکی سازه مذکور می باشد. با توجه به مزایا و معایب هر کدام از این روش ها بصورت مجزا ادغام آنها روش قدرتمند ومنحصر به فردی را بوجود آورده است. همگرایی نتایج، موید بسیار خوبی برای این گفتار میباشد. اطلاعات اولیه مورد نیاز این تحقیق توسط گروه های دیگر تهیه گردیده که در این مقاله به آنها اشاره نشده است.

۲روشی برای طراحی نفوذگرهای خرج گود با توجه به افزایش بازده و قابلیت نفوذ
اطلاعات انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
خرج گود عموما برای نفوذ در موانع سخت استفاده می شود طول شکل و توزیع سرعت جت حاصل ازخرج گود درمیزان عمق نفوذ و شکل حفره نقش مهمی دارند درعین حال با دخالت پدیده انقطاع جت نمی توان طول جت را بیش از حد افزایش داد. دراین تحقیق ابتدا با بررسی تئوری های تشکیل جت درخرج گود تاثیر تغییر چگالی درجهت یال بررسی و روشی برای رسیدن به بازده بیشتر معرفی شده ست درنهایت با مدلسازی تحلیل یک نفوذگر ضمن ترکیب دو دیدگاه تعیین توزیع سرعت جت و حداکثر انرژی جنبشی طراحی معکوس نفوذگر برای تعیین توزیع سرعت سیلان لازم و تعیین ابعاد هندسی انجام شده است بنظر می رسد این روند تاکنون درمراجع مورد توجه نبوده است.

۳شبیه سازی عددی و بهینه سازی عملکرد نفوذگر چاه نفت
اطلاعات انتشار: مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس)، خرداد, دوره  ۱۶ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نفوذگرهای چاه نفت، ابزارهای انفجاری هستند که در صنعت حفاری چاه های نفت و گاز و با هدف دستیابی به مخازن اطراف چاه و افزایش بازده آن مورد استفاده قرار می–گیرند. کارایی این نفوذگرها با عمق نفوذی که ایجاد می کنند مورد سنجش قرار می گیرد، به همین دلیل پارامتر عمق به عنوان پارامتر اصلی باید مورد بررسی قرارگیرد. در این مقاله، گزارش کاملی از شبیه سازی عددی و بهینه سازی عملکرد این ابزارها که در حقیقت، خرج گودهایی با ابعاد کوچک هستند ارائه شده است. به این منظور، از روش های حل اویلرین چندماده ای و لاگرانژی، به ترتیب برای شبیه سازی فرآیند شکل گیری جت نفوذگر و نفوذ آن در صخره های زیرزمینی استفاده شده است. برای حل مشکل تغییر شکل زیاد المان ها در روش لاگرانژی، از معیار فرسایش المان ها استفاده شد. همچنین بدلیل اینکه نتایج هر دو فرآیند شکل گیری جت و نفوذ به شدت تحت تاثیر چگالی مش بندی قرار دارد، حساسیت به مش بندی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. مدل سازی عددی پایه، با استفاده از نتایج معتبر سایر مراجع درستی آزمایی و اعتبارسنجی شده و پس از آن، هندسه جدیدی برای خرج انفجاری پیشنهاد شده است که مشکل ناهمگنی توزیع سرعت در قسمت دنباله جت را رفع کرده و به دنبال آن، طول موثر جت در نفوذ را افزایش می دهد.

۴شبیه سازی عددی نفوذگر چاه نفت به کمک کد غیرخطی LS–DYNA
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی و تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نفوذگرهای چاه نفت خرج گودهایی با ابعاد کوچک هستند که در صنعت حفاری چاه های نفت مورد استفاده قرار می گیرند. از این نفوذگرها به منظور دستیابی به مخازن نفت و گاز اطراف چاه، بوسیله سوراخ کردن جداره فلزی چاه و صخره های اطراف استفاده میشود.بر اساس استاندارد ( ASTM C_33–C_67) کارایی این نفوذگرها با عمق نفوذ مورد سنجش قرار می گیرد و همچنین طبق استاندارد شرکت ملی نفت آمریکا (API–RP43)، اهداف بتنی می توانند رفتار صخره های زیرزمینی را شبیه سازی کنند. به همین منظور در این مقاله به عنوان هدف اصلی نفوذگر از بتن(RHT)استفاده شده است. همچنین برای شبیه سازی فرآیند شکل گیری جت حاصل از خرج گود از روش حل اویلری(چندماده ای) استفاده شده که به عنوان بخشی از روش حل(ALE) در هیدروکد (LS–DYNA) در دسترس است. سرعت نوک جت 6679 متر بر ثانیه محاسبه شد که اختلاف کمتراز10% با نتایج مقاله مرجع دارد. همچنین برای شبیه سازی پدیده نفوذ از روش حل لاگرانژی با انتخاب معیار فرسایش مناسب استفاده گردیده که با این روش می توان این پدیده را با دقت مناسبی شبیه سازی کرد.عمق نفوذ 16\23 سانتی متر بدست آمد که با نتایج مقاله مرجع و رابطه تحلیلی اصلاح شده(Allison–Vitalli)برای نفوذ، اختلاف ناچیزی دارد. با توجه به نتایج بدست آمده و اطمینان نسبت به صحت الگوریتم اختیار شده می توان از این کد برای بهینه سازی نفوذگرها استفاده کرد.

۵مطالعه عددی تاثیر ضخامت محفظه خرج و هندسه آستری بر مشخصه های جت خرج گود
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین و کاربردی در مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۱۱
استوانه ار از مواد منفجره با حفره تو خالی در یک طرف و یک چاشنی در طرف دیگر خرج گود نامیده می شود در این مقاله برای شبیه سازی فرآیند انفجار و فروپاشی استری خرج گود از هیدروکد LS–DYNA و روش حل ALE که در مواقع ترکیبی از روش حل لاگرانژی و اویلری است،استفاده شد. برای اطمینان از صحت روش حل و الگوریتم انتخاب شده در هیدروکد، نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج مقاله مرجع مقایسه شد. 30 و سه تیم از روش حل و الگوریتم انتخابی برای مسئله، اثر محفظه خرج هندسه استری بر مشخصات جت بررسی شد. در این تحقیق مشخص شد انتخاب یک پوسته مناسب برای خرج می تواند موجب افزایش 16% در مشخصه های موثر در نفوذ جت شود. همچنین در صورت استفاده از استری زنگوله شکل که در واقع یک هندسه بهینه می باشد سرعت نوک تداخل جت آن افزایش می یابد.

۶شبیه سازی وتحلیل فرآیند سایش در حرکت کفشک های سورتمه حامل موشک بر روی ریل پرتاب
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
از آن جایی که انجام مطالعات تجربی در زمینه فرآیند سایش امری هزینه بر، وقت گیر ودارای محدودیت می باشد ، امروزهمحققین از روش های اجزا محدود به عنوان ابزاری کارآمد جهت انجام مطالعات خود بهره برده اند. پدییده سایش یکموضوع مهم در صنعت می باشد زیرا بر روی کیفیت قطعات ،هزینه ها ونتایج کار تاثیر می گذاردد بیشتر کارهای انجام شدهبر اساس روش های تجربی ویا بررسی های آزمایشی هستند در حالی که فقط تعداد کمی به شبیه سازی عددی فرآیند سایشتوجه کرده اند به علاوه تاکنون توجه بیشتر بر روی شبیه سازی دو بعدی بوده است ولی امروزه افزایش راندمان سخت افزارها ونرم افزارها مدل های سه بعدی موثری را برای شبیه سازی فرآیند بین دو قطعه فراهم کرده است. در این تحقیق به کمکروش المان محدود به پیش بینی سایش مکانیکی، در تماس لغزشی کفشک (Slipper) با ریل جهت حرکت سورتمهموشک بر روی ریل پرتاب پرداخته می شود. همچنین میزان سایش کفشک ها برای سرعت، زمان ومسافت مشخص تعیینمی گردد ودر نهایت نتایج با نمونه تست های تجربی قبلی مقایسه می شود.

۷ارزیابی اثر اصطکاک بر رفتار شکلدهی آلیاژ Ti–6Al–4V حین اکستروژن معکوس
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این مقاله اثر اصطکاک بر رفتار شکلدهی آلیاژ Ti–6Al–4V در حین اکستروژن معکوسس ارزیابی شده است. اکستروژن معکسس برای ساخت اسپسل مستسر جت از این آلیاژ استفاده شده است. طراحی و شبیهسازیفرایند اکستروژن معکسس با استفاده از روش عددی اجزاء محدود در نرمافوزار آباکوس انجام شود . در شبیه سازیها تسزیع تنش، دما و کرنش و همچنین نیروی فرایند در حالات شامل ضریب اصطکاک و بدون ضریباصطکاک بررسی شدند. نتایج نشان داد با افزایش ضریب اصطکاک، نیروی فرایند افزایش قابل توجهی می یابد همچنین با افزایش ضریب اصطکاک دما، کرنش و تنش بیشتری در ماده القا شد. بنابراین با کاهش ضریب اصطکاک، میتوان به کیفیت بالاتر و هزینه تمامشده کمتری دست یافت

۸طراحی و تحلیل سازههای چند سطحی به روش ساختار سطوح ساده شده
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
در این مقاله هدف طراحی و تحلیل سازههای چند سطحی به روش Simple Structural Surface (SSS) میباشد. در ابتدا به بررسی روش مذکور ، اصول و نحوه استفاده از آن همراه با سادهسازیهایی که جهت تحلیل سازههای مختلفانجام میشود، پرداخته شده و سازههای مختلفی به وسیله روش فوق تحلیل میشود. در این مقاله جهت سازههای مختلف بدنه از جمله خودرو ون و نفربر تحلیل نیرویی به روش سطوح ساده شده انجامشده است و نهایتا به وسیله نرم افزار المان محدود آباکوس مدل هر بدنه طراحی شده سپس خواص کلیه سطوح اعمال میگردد و در نهایت تحت بارگذاری مفروض و شرایط مرزی مناسب و مش بندی قرار گرفته و تحلیل میشود.تابع هدف در این مقاله محاسبه جریان برشی بر روی لبههای هر ورق که در واقع محل اتصال صفحات به صورت اتصال جوش به یکدیگر میباشد است. بنابراین مقادیر جریانهای برشی در لبهها به روش SSS محاسبه شده و نهایتا با مقادیر به دست آمده از طریق نرم افزار المان محدود آباکوس مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل سازههای مختلف نشان داد که مقادیر جریانهای برشی به دست آمده از طریق روش سطوح ساده شده (SSS) ، با نتایج به دست آمده از تحلیل به روش المان محدود با اختلاف جزئی برابر میباشد.

۹مقایسه آهنگری ترکیبی و نورد حلقوی در ساخت اسپول موتور جت
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در این مقاله، ساخت اسپول موتور جت با استفاده از فرایندهای آهنگری ترکیبی و نورد حلقوی طراحی و شبیه سازی شده است. برای ساخت اسپول از آلیاژ Ti–6Al–4V استفاده شد. طراحی و شبیه سبازی فرایند ساختاسپول با استفاده از روش عددی اجزاء محدود در نرمافزار آباکوس صورت گرفت. ابتدا ساخت اسپول با استفاده از فرایند آهنگری ترکیبی شامل سلسله عملیاتهای پهنسازی، اکستروژن معکوس،سوراخ کاری و اهنگری شبیهسازی شد. در ادامه فرایند نورد حلقوی برای ساخت قطعهکار شببیه سازی شد. در نورد حلقوی چهار غلتک شامل غلتکهای اصلی، هرزگرد، راهنما و مخروطی شبیهسازی شدند. در بررسیها نیروهای اعمال شدهدر دو فرایند مقایسه شدند. نتایج نشان داد در آخرین مرحله آهنگری ترکیبی، بیشترین نیرو بر سطح وارد میشود. در نورد حلقوی بیشترین نیرو بر غلتک اصلی در راستای X وارد شد. در آهنگری ترکیبی نیروی بیشتری در مقایسه با نورد حلقوی به قطعه اعمال شد. در نتیجه به دلیل هزینه تولید بالاتر وپیچیدگی عملیات، نورد حلقوی در مقایسه با آهنگری ترکیبی از مطلوبیت بیشتری برخوردار است

۱۰شبیه سازی عبور خودروی شنی دار از موانع
اطلاعات انتشار: مجله صوت و ارتعاش، پنجم،شماره۹، ۱۹۳۵، سال
تعداد صفحات: ۱۲
از جمله قابلیت­های مهم خودروهای شنی دار، توانایی عبور آنها از ناهمواری هاست. گودال­ها و دیوارهای عمودی در مقابل حرکت، نمونه ای از ناهمواری­های رایج در برابر این نوع خودروها هستند که می توانند به طور قابل توجهی حرکت خودرو را تحت تاثیر قرار دهند و مانع از ادامه حرکت شوند. صحت سنجی این قابلیت پس از یافتن یک مدل نظری جهت تحلیل و هزینه زیاد ناشی از آزمایش روی این نوع خودروها، لزوم شبیه سازی نرم افزاری را دوچندان می کند. در این مقاله برای صحت سنجی از نرم افزار ادامز استفاده شده است، اما با توجه به تعداد زیاد قطعات، قیود و تماس بین آنها، استفاده از محیط عمومی این نرم افزار به شیوه های رایج عملاً نا ممکن است. این تحقیق با شیوه ای نوین با کدنویسی در این نرم افزار، بر این مشکل فائق آمده است. شبیه سازی و تحلیل دینامیکی حرکت یک خودروی شنی دار حین عبور از گودال و دیوار عمودی و پیش­بینی قابلیت عبور آن از جمله دستاوردهای این مقاله است که اطلاعات وسیعی از رفتار تک تک قطعات حین عبور از این موانع و نیروهای وارده به آنها در مقابل طراحان این نوع خودرو قرار خواهد داد. مقایسه نتایج این مقاله با نرم افزار ادامز صحت روش ارائه شده را تایید می­کند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه