توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بهینه سازی پارامترهای موثر در عملکرد شناورهای تندرو حالت پروازی برای دستیابی به حداکثرسرعت
اطلاعات انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، سال
تعداد صفحات: ۶
روش های گوناگونی جهت تعیین مقاومت هیدرودینامیکی شناورهای تندرو حالت پروازی وجود دارد که یکی از آنها استفاده از روابط سویتسکی می باشد. این روابط و نتایج آزمایشات نشان می دهد که پارامترهای هندسی شناور نظیر عرض شناور، زاویه ددرایز 1 و مکان مرکز ثقل در مقدار مقاومت هیدرودینامیکی شناور موثر است. وابستگی این پارامترها با مقاومت هیدرودینامیکی به طور واضح مشخص نمی باشد. از اینرو یکی از مشکلات موجود در طراحی این شناورها تعیین بهینه این مقادیر هندسی می باشد در این مقاله سعی شده است که مقادیر هندسی بهینه شناورهای حالت پروازی 2 به شرط آنکه شناور بتواند به حداکثر سرعت ممکن خود برسد، معرفی گردد. برای تعیین مقدار مقاومت شناور و پارامترهای هیدرودینامیکی دیگر از روابط سویتسکی استفاده شده وفقط مولفه مقاومت اصطکاکی وفشاری مدنظر گرفته شده اند. بهینه سازی به کمک الگوریتم ژنتیک و با در نظرگرفتن قید عدم پورپویزینگ 3 وقیود دیگری که بر روابط سویتسکی حاکم است،انجام گرفته است. همچنین قدرت شناور بین 1000 تا 1200 اسب بخار مقید گردیده است.

۲بهینه سازی چندگانه شناورهای تندرو حالت پروازی در آبهای آرام
اطلاعات انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در طراحی انواع شناورها همواره یکی از اهداف کاهش مقاومت هیدرودینامیکی می باشد که در مورد شناورهای پروازی نی ز این امر صادق است .مقاومت هیدرودینامیکی کل برای سطوح پروازی در آب آرام از ترکیب مقاومت فشاری که توسط فشار عمودی که روی کف شناور وارد می شود، مقاومت اصطکاکی که مماس بر کف شناور در دو ناحیه فشاری و اسپری می باشد، مقاومت اسپری که ناشی از جدایش اسپری از بدنه است و مقاومت هوا که متاثر از قسمت های خارج از آب شناور می باشد، بدست می آید. از آنجا که مولفه مقاومت هوا به شکل بدنه خارج از سطح آب و تجهیزات روی عرشه بستگی دارد و با توجه به متغیرهای طراحی، این مولفه از مقاومت در تابع هدف در نظر گرفته نمی شود. از طرفی هنو ز هیچ روش رابطه مندی جهت محاسبه مقاومت اسپری آب برای نمونه واقعی ارائه نشده است . و نحوه محاسبه مقاومت اسپری که توسط آقای سویتسکی در سال 2007 بیان شده است، با استفاده از تست مدل و مقادیر مربوط به مدل می باشد و برای نمونه واقعی نمی توان از این روش بهره برد . از این رو در نظر گرفتن مستقیم مولفه مقاومت اسپری آب در تابع هدف امکان پذیر نمی باشد. بدین منظور و برای لحاظ کردن اثر مقاومت اسپری آب درمحاسبات از بهینه سازی چند تابع هدفه استفاده شد. روش مورد استفاده جهت حل مساله Multi–Objective Genetic Algorithm در نظر گرفته شد.

۳بررسی تاثیر مشخصه های فیزیکی شناور تندرو بر پایداری دینامیکی عرضی آن در حالت پلنینگ
اطلاعات انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
برای شناور تندرو در مقابل افزایش سرعت و کاهش مقاومت، پایدار بودن و حفظ تعادل از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. هر چه سرعت پیشروی شناور تندرو افزایش یابد اهمیت پایداری دینامیکی و حفظ تعادل شناور نیز بیشتر میشود. تحلیل پایداری دینامیکی شناور تندرو با مسائل پیچیده هیدرودینامیکی در ارتباط میباشد. در این مقاله برای بررسی پایداری دینامیکی عرضی شناور تندرو از روش ارائه شده توسط لواندوسکی و کوپل معادلات حرکت غلتشی ، گردشی و جانبی و اثرات آنها روی هم استفاده شده است. تاثیر مشخصههای فیزیکی شناور تندرو مانند طول، عرض آبخور، زاویه ددرایز، وزن و ممان اینرسی جرمی بر پایداری دینامیکی عرضی شناور تندرو سری 62 مدل 4666 در حالت پلنینگ مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است افزایش یا کاهش آنها چه تاثیری بر پایداری دینامیکی عرضی شناور تندرو دارد. همچنین در بررسی اثر ممان اینرسی جرمی بر پایداری دینامیکی عرضی شناور به مقایسه روش تجربی و مستقیم برای تعیین ممان اینرسی جرمی پرداخته میشود و نشان داده شده است برای تعیین ممان اینرسی جرمی روش مستقیم دارای دقت بیشتری بوده و این دقت در محاسبه برای سرعتهای بالا در پایداری شناور تعیین کننده میباشد.

۴بهینه سازی چند هدفه هیدرودینامیکی فرم بدنه شناور تندرو پلنینگ به کمک الگوریتم ژنتیک در آب آرام
اطلاعات انتشار: مهندسي دريا، پاييز و زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۱۴، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تاکنون روش های زیادی جهت بهبود رفتار هیدرودینامیکی این شناورها معرفی شده است، ولی اکثر این تلاش ها به صورت موردی بوده و هیچکدام از این تحقیقات منجر به ارائه یک برنامه یا روش نظام مند جهت بهینه سازی فرم بدنه این شناورها نشده است. در این مقاله تلاش شده است برای اولین بار یک برنامه مدون به منظور معرفی فرم بدنه بهینه شناور با توجه به سرعت و وزن مورد نظر ارائه گردد. با استفاده از روش نیمه تجربی سویتسکی پارامترهای هندسی بهینه شناور تندرو پلنینگ معرفی شده تا مقاومت هیدرودینامیکی کمینه شود. برای بهینه سازی هیدرودینامیکی فرم بدنه شناور تندرو، متغیرهای عرض شناور، زاویه ددرایز و طول مرکز گرانش از ترنزام و دو تابع هدف تعریف شده است. در بهینه سازی از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر روش پارتو استفاده شده است. تابع هدف اول مجموع مقاومت فشاری و اصطکاکی بر وزن و تابع هدف دوم نسبت سطح خیس شده اسپری آب بر حجم جابجایی به توان دو–سوم می باشد. قیود در نظر گرفته شده در بهینه سازی شامل محدودیت های حاکم بر روش نیمه تجربی سویتسکی، پایداری هیدرواستاتیکی، عدم ناپایداری پورپویزینگ و پایداری دینامیکی مارپیچ می باشد. در نهایت دسته جواب های بهینه ای از متغیرها برای استفاده طراحان در طراحی مفهومی شناورهای تندرو تک بدنه ارائه شده است.

۵اثر خمش معکوس بر روی سیم بکسل های آسانسور
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دنياي آسانسور، سال
تعداد صفحات: ۴

۶نصب و تنظیمات دستگاه ترمز اضطراری کابل تعلیق ROPE GRIPPERTM
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دنياي آسانسور، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۷بررسی آسانسورهای دوکابین
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دنياي آسانسور، سال
تعداد صفحات: ۴

۸بررسی پاسخ دینامیکی زنجیرهای جبران در ساختمان های بلند مرتبه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دنياي آسانسور، سال
تعداد صفحات: ۶

۹نصب و تنظیمات دستگاه ترمز اضطراری کابل تعلیق TM Rope Gripoer
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دنياي آسانسور، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۰آشنایی با بالابرهای کشتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دنياي آسانسور، سال
تعداد صفحات: ۶
نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه