توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱عنوان فارسی: بررسی معناشناختی «شهادت زور» و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن در فقه مذاهب خمسه (عنوان عربی: دراسة عن دلالیة «شهادة الزور» و ضرورة العرض العام و التشهیر لفاعله فی فقه المذاهب الخمسة)
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي (فقه و مباني حقوق اسلامي)، بهار, دوره  ۱۰ , شماره  ۳۵، سال
تعداد صفحات: ۲۲
چکیده فارسی:شهادت زور، به عنوان یکی از گناهان، عنوان مجرمانه ای است که واکنش کیفری ویژه شارع مقدس اسلام در قبال آن، «معرفی عمومی و تشهیر» مرتکب چنین شهادتی می باشد. البته از نگاه موضوع شناسی، تعریف یکسانی از خود شهادت زور، ارائه نگردیده و در نظرات مختلف، به «گواهی کذب»، «گواهی باطل»، «گواهی به غیرحق» و «گواهی با وجود علم به خلاف» تعریف شده است؛ اما به نظر می رسد «شهادت زور» از حیث ماهیت، با «شهادت دروغین یا باطل یا به غیرحق و همچنین رجوع از شهادت» انطباق کامل نداشته بلکه، بین پاره ای از این موارد نامبرده و شهادت زور، تباین وجود داشته و برخی از آنها نیز یکی از مصادیق «شهادت زور» می باشند نه مترادف آن. از نگاه این نوشتار، تعریف دقیق آن عبارتست از اینکه: «فرد آگاه به حقیقت، از روی عمد، به خلاف حقیقت، گواهی و خبر دهد؛ یا فرد غیرآگاه به حقیقت، از روی عمد، گواهی و خبر دهد؛ خواه این گواهی او تصادفا مطابق حقیقت درآید و خواه خلاف حقیقت». تاکید می گردد که مرتکب چنین شهادتی، به لحاظ «لزوم عقلی رعایت مصلحت عمومی» و «به استناد روایات مشترک شیعه و سنی»، می بایست به عموم افرادی که در معرض گواهی فریبکارانه او قرار دارند، معرفی و به اصطلاح، تشهیر گردد. چکیده عربی:إن شهادة الزور کذنب من الذنوب عنوان مجرم له تفاعل عقوبی خاص من جانب الشارع إزاءه و هو تشهیر فاعله. و لم یدل بتعریف واحد من شهادة الزور بل التعریف لها متعدد: الشهادة الکذبة، و الشهادة الباطلة، و الشهادة بغیر الحق و الشهادة مع العلم بالخلاف. و یبدو أن الشهادة الزور لا تنطبق ماهیة علی الشهادات المذکورة، بل بینها و بین بعض من المصطلحات السابقة تباین أو البعض مصداق للشهادة الزور لا مترادف لها. و التعریف الدقیق لها هو: أن العالم بالحقیقة یشهد و یخبر عن عمد خلاف الحق أو الجاهل بالحقیقة یشهد و یخبر عن قصد، إما کانت الشهادة موافقة للحقیقة أو مخالفة لها. و بالنظر إلی «الضرورة العقلیة لمراعاة المصلحة العامة» و «الاستناد إلی الروایات المتشرکة بین الشیعة و السنة» یجب تشهیر فاعل الشهادة هذه و عرضه العام للذین یتعرضون لشهادة الخادعة.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه