توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثر آلاینده های مختلف بر کارآئی استخراج مایع– مایع توسط جریانهای برخوردی با جتهای مستقیم
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
بر اساس روش برخورد متقابل دو جت مستقیم با سرعت نسبتاً بالا از دو سیال مایع آبی آلی، اثر حضور آلاینده های آنیونی، کاتیونی و خنثی بر فرآیند استخراج مایع مایع مورد بررسی قرار گرفت. کمیت های بازده استخراج ، E ، ضریب انتقال جرم حجمی کلی ، Kla ، و نیز اثر افزایشی ناحیه برخورد ، Eh ،با استفاده از سیستم شیمیایی توصیه شده ی تولوئن– استن– آب مورد ارزیابی قرار گرفت. نازل هایی که جت ها را بوجود می آورند دارای قطر 1\6 میلیمتر و بفاصله 6 سانتیمتر از یکدیگر بوده اند. نتایج به وضوح نشان میدهند که حضور آلاینده ها موجب کاهش KLa ، E و Eh میشوند. میزان کاهش در ضریب کلی حجمی انتقال جرم در محدوده غلظت های بکار رفته تا 34 % بالغ می شود. همچنین آلاینده ی نوع خنثی بیشترین اثر و آلاینده ی کاتیونی کمترین اثر کاهنده بر کارآیی را موجب می شوند. افزایش دبی فازها موجب افزایش کارآیی فرآیند میگردد.

۲بررسی تأثیر فاز عملیاتی بستر و دما بر پیش بینی منحنی عبور در فرآیندهای جذب سطحی
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این تحقیق، پیش بینی رفتار منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی توسط دو مدلBDST و Clark برای سه سیستم ( 1) خشک کردن تتراهیدروفوران برروی زئولیت 4A در حالت مایع ( 2) جذب نرمال بوتان از مخلوط آن با نیتروژن توسط جاذب ZSM–5 در شرایط گازی و ( 3) جذب اتیل استات از دیاکسید کربن در بستر ثابت جاذب کربن فعال در شرایط فوق بحرانی، مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای هر مدل از داده های آزمایشگاهی محاسبه و مقادیر t0.5 از داده های تجربی و با استفاده از هر دو مدل تخمین زده شده است. مقایسه داده های تجربی با نتایج حاصل از مدلها نشان میدهد که در دو سیستم اول مدل BDST و در سیستم سوم مدل Clark تخمین بهتری از رفتار منحنی عبور را ارائه میدهند. این مسأله با توجه به وابستگی مدل Clark به ثابت فروندلیچ توجیه شده است. از سوی دیگر، افزایش دما سبب بهبود پیش بینی رفتار منحنی عبور توسط مد لها میشود؛ همچنین با افزایش دما، زمان شکست و ظرفیت بستر جذب کاهش مییابد.

۳مدلسازی و بهینه سازی فرآیند صنعتی استخراج حلالی مس درجهت افزایش بهره وری واحد
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
دراین مقاله به ار ایه مدلی برای واحد صنعیت استخراج حلال مس پرداخته شده است و با بهره گیری از داده های تجربی واحد تولیدی مس و با استفاده ازنرم افزار Matlab مدل مذکور بهینه شده است از انجا که هدف اصلی و استراتژیک کنترل درواحد استخراج حلالی و الکترلیز مس افزایش حاصل کار می باشد پارامترهای تاثیر گذار واحد به گونه ای بهینه و تنظیم شد که علاوه برحصول افزایش مطلوب دیگر پارامترها دستخوش تغییرات زیادی نشود بابالا نگهداشتن نرخ جریان آلی درقسمت استخراج و کاهش غلظت مس جریان بازگشتی از واحد الکترولیز به خوبی افزایش دربهره وری حاصل گردید مقادیر بهینه حاصل می تواند به عنوان نقاط تنظیم درسیستم های کنترل واحدهای استخراج حلالی مس مورد استفاده قرارگیرند همچنین مدل حاصل از مطالعه پیش رو می تواند به خوبی روند تغییرات غلظت مس درجریان واحد و پیش بینی مواردی ازجمله تغییرات لازم درپارامترهای سیستم برای ثابت نگهداشتن میزان تولید علیرغم بروز اغتشاشات یا تغییر میزان تولید بنا به شرایط به وجود آمده را ارایه دهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه