توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱القاء ریشه های مویین در بنگدانه( Hyoscyamus niger ) با استفاده از آگروباکتریوم رایزوژنز سویه A4
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
گیاه بنگدانه (Hyoscyamus niger) منبع مهمی از آلکالوئیدهای تروپانی از جمله هیوسیاموس و اسکوپولامین می باشد با توجه به سرعت آهسته تولید متابولیت های ثانویه درطبیعت و مدت زمانط ولانی برای تولید آنها و نیز اقتصادی نبودن میزان تولید این ترکیبات استفاده از فنون کشت بافت گیاهی برای تولید سریع و انبوه متابولیت های ثانویه و مواد دارویی ضروری به نظرمی رسد در تکنیک کشت ریشه مویین، باکتری آکروباکتریوم رایزوژنز برای القای ریشه های مویین در تعدادی از میزبان های گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد از این ریشه ها می توان بعنوان منبعی برای تولید مواد دارویی استفاده نمود. ریزنمونه های برگ ساقه و ریشه بنگ دانه با استفاده از باکتری Agrobacterium rhizogenes سویه A4 آلوده شند. ظهور ریشه های مویین تنها در ریزنمونه های برگ مشاهده شد. ریشه های مویین پس ازظهور در محیط کشت جامد MS تثبتی شدند. نتایج حاصل از PCR برای ژن rolB از T–DNA باکتری، ماهیت تراریختی ریشه های مویین را تایید نمود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه