توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱سیمای زن در تذکره الاولیای عطار نیشابوری
اطلاعات انتشار: مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(، پاييز, دوره  ۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۳
تذکره الاولیا کتابی است به نثر، نوشته شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری (540–618 ق)، در شرح احوال و بیان اقوال تعدادی از عرفا، که از آن می توان اطلاعاتی گسترده درباره ابعاد مختلف شخصیت عرفا به دست آورد. در خلال سرگذشت عرفا، نقش و تاثیر زنان نیز مشهود است و با بررسی دقیق تذکره الاولیا، می توان سیمای زنان را در قالب مادر، همسر، معشوق، عارف، و نیز خواهران و دختران عرفا، پیرزنان، و کنیزکان مشاهده کرد. مقاله حاضر سیمای زن را در قالب موارد فوق، با ارایه نمونه از متن تذکره الاولیا، مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

۲تحلیل شطح برمبنای تفکیک وجودشناختی و معرفت شناختی
اطلاعات انتشار: ادب پژوهي، پاييز, دوره  ۴ , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۳۲
در بررسی ساختار معرفتی و زبانی شطح، رویکردهای متفاوتی وجود دارد. برخی از این رویکردها، عموما شطح را ناشی از وجود پارادوکس در سطح گزاره– اعم از پارادوکس وصفی و اسنادی– می دانند. برخی دیگر سعی در رفع تناقض و تقلیل شطح به گزاره های حقیقی دارند. بعضی هم با بررسی احوال عارفانه و معرفت شهودی سعی می کنند بین این شکل خاص بیانی و اشکال ویژه تجارب عارفانه پیوند ایجاد کنند.همه این رویکردها، ضمن روشن ساختن برخی از خصیصه های زبان عرفانی، به طور عام، و شطح، به طور خاص، سعی در تحلیل و تاویل شطحیات دارند. با وجود این، به نظر می رسد یکی از شاخص های اصلی و بنیادین شطح؛ یعنی تفکیک وجودشناختی و معرفت شناختی در همه نگرش های رایج، مغفول مانده است. این مقاله به بررسی شاخص های تفکیک وجودشناختی و معرفت شناختی و اهمیت آن در پیدایی و تاویل شطح می پردازد.

۳تحلیل خوشه های صوتی در عبهرالعاشقین
اطلاعات انتشار: ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان)، زمستان, دوره  جديد , شماره  ۳۰ (پياپي ۲۷)، سال
تعداد صفحات: ۲۱
عبهرالعاشقین روزبهان بقلی شیرازی از جمله کتب برجسته عرفانی است که در دوره اوج و اعتلای تدوین این دسته از آثار (سده ششم هجری) پدید آمده است. زبان نویسنده در این اثر، زبانی، بالیده بر بستر بلاغت خاص صوفیه است که شگردهای قاعده کاه و قاعده افزای زبانی، سبب برجستگی و تشخص آن در دو محور همنشینی و جانشینی شده است. عوامل قاعده افزای زبانی که پژوهش حاضر به بررسی آن اختصاص یافته است، از مهم ترین عوامل برجسته ساز زبان عبهرالعاشقین در محور همنشینی به شمار می‏رود؛ عواملی که سبب ایجاد توازن در لایه های مختلف زبان آن شده است. از میان این انواع، آنچه بیش از همه مورد توجه نویسنده واقع شده است، توازن حاصل از تکرار واژگانی، به ویژه تکرار ناقص آن است. آنچه در این اثر، نمودار بسامد کاربرد این شگرد برجسته ساز زبانی (تکرار واژگانی) را اوج و فرود می دهد، گونه‏ای همسان پنداری ناخودآگاه در زبان روزبهان است که متاثر از حالات خاص عرفانی و لحظه های فراوان کشف و شهود وی است؛ بدین مفهوم که توازن موجود در عبهرالعاشقین، محصول کاربرد آن دسته از تکرارهایی است که بر مبنای تشابه آوایی پدید آمده اند. این همسان پنداری ناخودآگاه نه تنها در محور همنشینی زبان عبهرالعاشقین نمود یافته است بلکه در محور جانشینی نیز کاربرد انواع تشبیه را نسبت به استعاره، بسامد برجسته ای بخشیده است.

۴نقد و تحلیل مقدمه کتاب های بلاغی (فصاحت کلمه)
اطلاعات انتشار: ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان)، بهار, دوره  - , شماره  ۲۳ (پياپي ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۱۸
در کتاب های بلاغی فارسی به پیروی از کتابهای بلاغت عربی، مقدمه ای با عنوان فصاحت و بلاغت آمده است که مبرا بودن کلمه و کلام را از عیوبی که ذکر کرده اند دلیل فصیح و بلیغ بودن آن شمرده اند. عیوب کلمه از نظر آنان چهارتاست : 1ـ تنافر حروف 2ـ غرابت استعمال 3ـ مخالفت قیاس 4ـ کراهت در سمع. اما آنچه در این کتابها آمده اولا پیروی از بلاغت عربی است و بسیاری از مباحث و شواهد آن در زبان فارسی کاربردی ندارد. ثانیا مثال ها و شواهد اندک و ناقص است و نمی توان آن را به عنوان معیاری دقیق و مشخص برای بررسی عیوب کلمه به شمار آورد. ثالثا مباحث مهمتری در این زمینه در زبان دیده می شود که بدان توجهی نشده است.

۵روان تحلیل گری رویای ابن عربی در فصوص الحکم
اطلاعات انتشار: مطالعات عرفاني، پاييز و زمستان, دوره  - , شماره  ۱۰، سال
تعداد صفحات: ۲۰
«خواب و رویا» یکی از موضوعاتی است که در عرفان و روان تحلیل گری جایگاه ویژه ای دارد و می تواند موضوع پژوهش های میان رشته ای قرار گیرد. روان تحلیل گری حوزه وسیعی است و خود شاخه های مختلفی دارد که در بین آن ها روان تحلیل گری یونگ با عرفان شرقی و اسلامی سازگاری بیشتری دارد. یونگ به رویا اهمیت زیادی می دهد و منشا آن را ناخودآگاه روانی انسان می داند. او معتقد است گاهی محتوای ناخودآگاه به شکل نمادین در رویا ظاهر می شود.بررسی و رمزشناسی رویای ابن عربی از دیدگاه یونگ، منشا این رویا را مشخص می کند و بر اساس آن می توان برداشت ابن عربی و دیگران را تحلیل کرد و تردیدها و اختلاف نظرهایی را که در این زمینه وجود دارد، برطرف ساخت. همچنین آنچه را ابن عربی از زبان پیامبر در فصوص الحکم بیان می کند به گونه ای توجیه کرد که نه در راستگویی او تردید شود و نه آنچه او بیان کرده، تماما به پیامبر منسوب داشت بلکه می توان وجهی نسب تا مقبول و مناسب برای آن پیدا کرد. این بررسی نشان می دهد «خود» ابن عربی در رویا به صورت مبارک پیامبر (ص) نمود یافته و محتویات بایگانی شده در ناخودآگاهش نیز به شکل کتابی به نام فصوص الحکم به او داده شده تا وی آن را برای مردم گزارش کند.

۶میوه ممنوعه در شعر معاصر (بیست شاعر برجسته از نیما به بعد)
اطلاعات انتشار: زبان و ادبيات فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي)، بهار, دوره  ۲۰ , شماره  ۷۲ (۱۷)، سال
تعداد صفحات: ۲۸
داستان های قرآن همواره دستمایه شاعران ادب فارسی در خلق مضامین و تصاویر ناب و زیبا بوده است. یکی از این داستان ها قصه آدم و حوا و هبوط آنها از بهشت به دلیل خوردن میوه ممنوعه است. در شعر گذشته فارسی این میوه به تبعیت از اکثر تفاسیر اسلامی همواره گندم قلمداد شده است، در حالی که شاعران معاصر گاه به پیروی از روایات اسلامی این میوه را گندم دانسته اند و گاه مطابق با تفاسیر تورات، آن را سیب یا درخت معرفت نیک و بد نامیده اند و گاه نیز تلفیقی از روایات اسلامی و یهودی را به کار برده اند. برخی از شاعران معاصر نیز تفسیری نمادین از این داستان ارائه کرده اند. هدف این پژوهش بررسی کیفیت بازتاب این داستان در شعر معاصر فارسی است. در این مقاله نخست به پیشینه داستان شجره ممنوعه در قرآن، تورات و تفاسیر آنها اشاره کرده ایم و سپس به بررسی و تحلیل این موضوع در شعر بیست تن از شاعران برجسته معاصر (از نیما به بعد) و مقایسه آنها با روایات قرآن و تورات پرداخته ایم. بررسی ها نشان می دهد شاعران سنت گرای معاصر اغلب به روایات اسلامی توجه داشته اند، در حالی که شاعران نوگرا غالبا به روایات تورات اشاره کرده اند.

۷بررسی و تحلیل نقش پرسش در آثار فارسی عین القضات همدانی
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي ادبي، پاييز و زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۲۹-۳۰، سال
تعداد صفحات: ۱۸
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه