توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی میزان تجمع فلزات سنگین Zn ،Cu و Cr در بافت مو و کبد جرد ایرانی (Meriones persicus) دره زرشک، یزد
اطلاعات انتشار: محيط زيست طبيعي (منابع طبيعي ايران)، زمستان, دوره  ۶۸ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۹
جوندگان نسبت به آلودگی های محیط زیستی به خصوص آلودگی فلزات سنگین بسیار حساس اند و می توانند به عنوان شاخص زیستی در مناطق آلوده استفاده شوند. در این مطالعه غلظت فلزات مس، روی و کروم در بافت مو و کبد جرد ایرانی (Meriones persicus) در محدوده معدن مس دره زرشک و بدون در نظر گرفتن اثر سایر معادن موجود در منطقه به روش هضم تر و با استفاده از دستگاه ICP–OES اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که غلظت فلزات سنگین در بافت مو و کبد از نظر آماری اختلاف معنادار دارد (P<0.01). الگوی انباشتگی فلزات سنگین در هر دو بافت کبد و مو به صورت روی<مس> کروم بود. بر اساس نتایج غلظت فلزات مس، روی و کروم هم در بافت مو و هم در بافت کبد دو جنس نر و ماده با یکدیگر تفاوت معنا داری داشتند (P<0.01). نتایج نشان می دهد که بین میزان تجمع فلزات سنگین در بافت مو و کبد همبستگی معنا داری وجود ندارد (P>0.05) در نتیجه نمی توان رابطه رگرسیونی بین آنها برقرار کرد. با توجه به نبود ارتباط معنا دار بین بافت مو و بافت کبد، در مطالعات آتی نمی توان از بافت مو به منزله یک شاخص زیستی مناسب برای تشخیص غلظت فلزات اندازه گیری شده در بافت کبد استفاده کرد، اما این امر مستلزم مطالعات بیشتر است. تفاوت در تجمع فلزات سنگین در بافت های مو و کبد جنس های نر و ماده این جونده بیانگر اهمیت جنسیت به عنوان یک عامل موثر در تجمع فلزات سنگین است و باید به این موضوع باید در مطالعات آتی توجه شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه