توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱سیستم القاشونده با اتانول در کالوس های تراریخت حاصل از کشت پروتوپلاست در گیاه چغندرقند
اطلاعات انتشار: پژوهش كشاورزي، سال
تعداد صفحات: ۷

۲مهندسی متابولیک مسیرهای بیوسنتزی ساپونین تری ترپنوئیدها در گیاهان
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
ساپونین تری ترپنوئیدها از متابولیتهای ثانویه هستند که در بسیاری از گیاهان ساخته می شوند و به عنوان ترکیبی فعال در گیاهان دارویی محسوب می شوند. ساپونینها به عنوان داروهای آنتی باکتریال، ویروس کش و ضد التهاب اهمیت زیادی در صنعت داروسازی دارند. به منظور افزایش میزان ساپونین تولید شده در کشت سلولی از مهندسی متابولیک استفاده می شود به طوری که با انتقال ژنهای خاص به گیاه، میزان ساپونین یا مشتقات آن افزایش می یابد. در این بررسی به نقش آنزیم های مسیر بیوسنتز تری ترپنوئیدها و دستکاری های ژنتیکی انجام شده بر روی آنها پرداخته شده است.

۳رو ش های همسانه سازی ژن بدون آنزیم لیگاز
اطلاعات انتشار: مجله فنآوري زيستي در كشاورزي، يازدهم،شماره۱، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۸
همسانه سازی قطعه DNA موردنظر داخل یک ناقل پلاسمیدی، یکی از مراحل تکنولوژی DNA نوترکیب است. در روش های معمول برای همسانه سازی به آنزیم لیگاز و آنزیم های برشی نیاز است که با محدودیت هایی مواجه هستند. راهکارهای متعددی برای ایجاد و اتصال دو قطعه DNA مستقل بدون استفاده از این آنزیم لیگاز توسعه یافته اند که از موفق ترین آنها فناوری های گیت وی و یوزرفرندلی هستند. فناوری گیت وی روشی سریع و موثر برای همسانه سازی بر اساس خصوصیات نواحی ویژه نوترکیبی باکتریوفاژ لامبدا است. در این فناوری، اجزای سیستم نوترکیب این ویروس برای ایجاد یک سیستم کارآمدتر تغییر یافته اند. نوترکیبی بین نواحی ویژه اتصال رخ می دهد که دو طرف قطعه DNA را احاطه می کنند. در این فناوری توالی DNA مورد نظر ابتدا در یک ناقل به نام ناقل ورودی همسانه سازی می شود. پس از ایجاد کلون ورودی، انتقال قطعه DNA به ناقل های دیگر با واکنش نوترکیبی یک ساعته و بدون استفاده از آنزیم های برشی و آنزیم های اتصال دهنده لیگاز به راحتی انجام می گیرد. در فناوری یوزرفرندلی از آغازگرهایی استفاده می شود که دارای توالی ناقل هستند و یک نوکلئوتید داکسی اوریدین دارند و DNA هدف را با پلیمرازی نظیر تک پلیمراز تکثیر می–کنند. محصول PCR با مخلوط آنزیمی ویژه ای تیمار می شودکه انتهای 3َ تک رشته ای بر روی قطعات DNA تکثیر شده با PCR ایجاد می کند. با این عمل قطعات DNA داری دنباله های تک رشته ای طویل تر از محصولاتی هستند که با آنزیم های برشی ایجاد می شوند و برای اتصال به ناقل به آنزیم لیگاز نیازی نیست. با تغییر در طراحی آغازگرها در این روش همسانه سازی به راحتی دستکاری های مختلف DNA امکانپذیر است. در این مقاله به جنبه های کلیدی و مزایای این روش ها پرداخته شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه