توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱هپاتیت های C و B در گیرندگان فاکتورهای خونی مبتلا به تالاسمی و هموفیلی
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده پزشکي اصفهان، هفته سوم تير, دوره  ۲۹ , شماره  ۱۳۹، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: این مطالعه به منظور بررسی شیوع هپاتیت C، هپاتیت B و ویروس نقص ایمنی انسانی ( Human immunedeficiency virusیاHIV ) در بین بیماران مبتلا به تالاسمی و هموفیلی انجام شد.روش ها: این مطالعه توصیفی از مهر ماه 1387 تا آذرماه 1389 در اصفهان، ایران، انجام شد و 1160 بیمار مبتلا به تالاسمی و هموفیلی مورد بررسی قرار گرفتند. برای کلیه بیماران آنتی ژن هپاتیت Hepatitis B antigen) B یاHBs Ag ) و آنتی بادی های ضد هپاتیت Anti hepatitis C antibody) C یاAnti HCV Ab ) و ویروس نقص ایمنی انسانی (Anti human immunodeficiency virus antibody یاAnti HIV Ab ) اندازه گیری شد. در بیمارانی که از نظر  HCV مثبت بودند تعیین ژنوتیپ نیز انجام شد.یافته ها: مرد و 338 زن، با متوسط سنی 22.7±11.5 سال مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد 545 نفر مبتلا به تالاسمی و 615 نفر مبتلا به هموفیلی بودند. در گروه بیماران هموفیلی 505 نفر (82.1 درصد) مبتلا به هپاتیت مزمن بودند که 495 نفر (98 درصد) از آن ها  Anti HCV Ab مثبت و 10 نفر (2 درصد) HBSAg مثبت بودند. 56 نفر (11 درصد) در گروه تالاسمی هپاتیت مزمن داشتند که از بین آن ها 50 نفر (89.2 درصد) دارای Anti HCV Ab مثبت و 6 نفر (10.8 درصد) دارای HBS Ag مثبت بودند. هیچ کدام از بیماران تالاسمی و هموفیلی مبتلا به HIV نبودند. ژنوتیپ یک شایع ترین ژنوتیپ در بیماران مبتلا به HCV بود.نتیجه گیری: HCV مهم ترین ویروس در بیماران دارای انتقال متعدد خون و فرآورده های خونی بود. اقدامات انجام شده در خصوص پیش گیری از هپاتیت B و ارتقای سلامت خون و فرآورده های حاصل از آن از نظر این ویروس موفقیت آمیز بوده است. سابقه هپاتیت در خانواده از عوامل خطر مهم در بین بیماران بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه