توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی عوامل موثر در امنیت مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان مورد مطالعه منطقه مرزی پارس آباد
اطلاعات انتشار: همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
این تحقیق تحت عنوان بررسی عوامل موثردرامنیت مرزجمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان درمحدوده مکانی منطقه مرزی پارس آبادودرمحدوده زمانی 1387–88 اجرا شده است هدف ازانجام این تحقیق بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی مرزنشینان و استفاده ازتکنولوژی و فناوریهای کنترل مرزوتشابهات فرهنگی مرزنشینان و بهره برداری ازفرهنگ و آداب ساکنین مرز به عنوان متغیرهای مستقل برایجادوبرقراری امنیت درمرکز به عنوان متغیر وابسته می باشد ازانجا که مرزها درتعیین یکپارچگی سرزمین و محدوده اعمال حاکمیت دولت ها ودرحفظ امنیت داخلی کشورها و دربازدارندگی ازتهدیدهای خارجی تاثیر مهم یو بسزایی دارند انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد درضمن یکی دیگر ازضروریات انجام این تحقیق شناسایی عواملی است که امنیت مرزهای کشورجمهوری اسلامی ایران راتهدید می کنند و لازم است شناسایی و راههای برقراری و حفظ منیت ردمرزمورد تحقیق قرارگرفته و راه حلهای آن شناخته شود جامعه آماری این تحقیق ازفرماندهان مرزی اعم ازفرمانده مرزبانی استان اردبیل فرمانده و جانشین و مدیران و کارکنان هنگ مرزی پارس آباد فرماندهان و جانشینان گروهانها و پاسگاه ها و برجکهای مرزی تشکیل شده است این تحقیق ازنوع کاربردی توصیفی می باشد که برای گرداوری اطلاعات موردنیاز ازروشهای کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است داده های بدست آمده بااستفاده ازنرم افزار spss موردتجزیه و تحلیل قرارگرفته و پیشنهادات اجرایی و پژوهشی نیز دراخرتحقیق ارایه شده است
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه