توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی رابطه استرس با بروز بیماریهای عفونی استرپتوکوکی دربیماران بخش عفونی و بیماران بخش قلب بیمارستانهای شهریزد
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)، سال
تعداد صفحات: ۱۳
پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه استرس با بروز بیماریهای عفونی استرپتوکوکی دربیماران بخش عفونی و مقایسه آن با بیماران بخش قلب بیمارستانهای شهریزد انجام گرفته است جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران بستری مبتلا به بیماریهای عفونی و قلبی بود که از بین آنها 30نفر بیماریهای عفونی و 30نفربیمارقلبی به صورت همگون انتخاب شدند ابزار گردآوری اطلاعات دراین پژوهش ازمون مقیاسهای استرس لیونل کودرون بود و تحقیق بصورت نیمه تجربی انجام گرفت که داده های بدست آمده با استفاده از روش های اماری استنباطی توصیفی میانگین انحراف استاندارد واریانس و آزمون T مستقل مورد تجزیه و تحلیل واقع شد نتایج بدست آمده نشان داد که دراسترس شغلی و استرس بهداشتی استرس زندگی شخصی و استرس شخصیت و عادات فکری تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه