توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تأثیر کود ارگانیک مرغی بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت دانه ای درشرکت کشت وصنعت ودامپروری مغان
اطلاعات انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تغذیه صحیح یکی از عوامل مهم در بهبود خواص کمی وکیفی محصول به شمار می آید. در تغذیه گیاه نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس گیاه قرار بگیرد بلکه رعایت تعادل عناصر غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.متأسفانه رشد مصرف کود های شیمیایی در ایران بسیار سریع بوده که مصرف بی رویه این کودها اختلالات عمده ای در حاصلخیزی خاک ها ایجاد می کند ودر ضمن باعث تولیدمحصولاتیمی شود که سلامتی بشر را به خطر می اندازد.به همین خاطر استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک در تولید محصولات کشاورزی جایگاه ویژه ای پیدا کرده و روز به روز در حال گسترش میباشد. در این راستا وبا هدف بهبود ساختمان خاک، تأمین عناصر مورد نیاز گیاه ذرت ، طرح آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تیمار 044 کیلو، 044 کیلو و 0444 کیلوگرمدر هکتارکود مرغی بیوران به همراه تیمار شاهدمصرف کودازت به میزان 004 کیلوگرم درهکتار( در 0 تکراردر شرکت کشت وصنعت ودامپروری مغان به اجرا گذاشته شد. نتایج نشان دادتیمار 0444 کیلوگرم کود مرغی بیوران با تأثیر مثبت بر روی عملکرد به میزان 044 کیلوگرم، اجزای عملکرد از قبیل قطر بلال، طول بلال و تعداد دانه در هر بلال را نیز بطور معنی داری افزایش داد.تیمار کود مرغی بیوران 044 کیلوگرمیکمترین عملکرد را نسبت به تیمار کودازته نشان داد.سطوح کاربرد کود 004 کیلوگرم وتیمار 0444 کیلوگرم کود مرغی بیوران به ترتیب با دارابودن 064 و 094 گرم در مترمربع وزنخشک بلال با بقیه تیمارها اختلاف معنی داری داشتند. عملکرد بیولوژیک ذرت از کاربرد کود گرانوله مرغی و کود اوره تأثیرپذیر بود وبیشترین عملکرد بیولوژیک ذرت معادل 30 تندر هکتار به تیمار کاربرد 0444 کیلوکود مرغی اختصاص داشت. در زراعت ذرت می توان با کاربرد مقدار 0444 کیلوگرم مرغی بیوران بدون استفاده از کود های شیمیایی به عملکرد مناسبی دست یافت.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه