توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱پتانسیل تولید اتانول از محصولات کشاورزی در ایران
اطلاعات انتشار: ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد، سال
تعداد صفحات: ۷
تامین انرژی مطمئن، در دسترس، ایمن و ارزانبرایتوسعهاقتصادیواجتماعیو همچنینبهبودکیفیتزندگیدرعصر حاضر امریضروریاست. درحالحاضربخشعمده ایازانرژیموردنیازجهانازطریق سوخت هایفسیلی تامین می گردد.بااینحال با توجه به محدود بودن منابع سوخت های فسیلی و همچنین مشکلات زیست محیطی به وجود آمده در اثر مصرف این سوخت ها، توسعه جوامع بشری در سال های آتی با مشکلات جدی روبرو می باشد.لذا برای دستیابی به توسعه پایدار،باید تولیدگازهایگلخانه ایوانتشار آنها درجوبهطور جدی کنترل شده و علاوه بر آنتوجه به افزایشبهره وری درتولید انرژی، انتقال، توزیع ومصرف آندر جوامع و صنایع مختلف و همچنین یافتن سوخت های پاک به جای سوخت های فسیلی مورد توجه جدی قرار گیرند.با توجه به تقاضای رو به افزایش انرژی به خصوص در بخش حمل ونقلو حجم بالای واردات بنزین توجه ویژه به پتانسیل موجود در کشور برای تولید سوخت های زیستی به عنوان یک راه حل همه جانبه امری ضروری می باشد. در این کار پژوهشی،تحقیقی در مورد میزان منابع زیست توده موجود در ایران (براساس منابع آماری) و امکان استفاده از آنها برای تولید اتانول صورت گرفته است. بر اساس این پژوهش، پنج محصول پر مصرف(گندم، نیشکر، جو، چغندر و سیب زمینی) به عنوان نمونه در نظر گرفته شدهو میزان تولید این محصولات و ضایعات آنها در پنج سال متوالی (از سال 1385 تا 1390)، از طریق آمار منتشره تعیین و امکان به کارگیری از این منابع برای تولید اتانول محاسبه شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه