توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی رسانندگی الکتریکی لاستیک کلروپرن تقویت شده با دوده و الیاف کوتاه کربن
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، مرداد و شهريور, دوره  ۱۵ , شماره  ۳ (پياپي ۵۹)، سال
تعداد صفحات: ۷
الاستومرها و پلاستیکها ذاتا عایق اند، اما می توان آنها را با اضافه کردن اجزای رسانا مانند دوده های رسانا و الیاف کربن و ذرات فلز رسانا کرد. رسانا شدن این نوع کامپوزیتها ناشی از تشکیل شبکه ذرات پر کننده رسانا در بستر پلیمر است.در این پژوهش، رسانندگی لاستیک کلروپرن که با دوده و الیاف کربن پر شده است به عنوان تابعی از غلظت دوده و الیاف کربن و تغییرات دما و فشار بررسی شده است. رسانندگی الکتریکی کلروپرن در مجاورت دوده و شرایط عملیاتی اختلاط مناسب به حد نیمه رساناها و در مجاورت الیاف کربن به حد شبه رساناها رسیده است. در ضمن، حساسیت تشکیل شبه رسانا در این آمیزه در اثر گرما و فشار بیشتر می شود، در نتیجه این مواد کاربردهای متنوعی در ساخت حسگرهای گرمایی و فشاری حساس خواهند داشت.

۲مقایسه تغییرات شیمیایی حاصل از نوراکسایش فیلم و رشته های پلی پروپیلن دارای رنگدانه فتالوسیانین
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، بهمن و اسفند, دوره  ۲۰ , شماره  ۶ (پياپي ۹۲)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
نوراکسایش فرایند مهمی است که طول عمر مفید محصولات پلیمری را تحت تاثیر قرار می دهد و مورد توجه دانشمندان زیادی بوده است. همچنین، مصرف محصولات رنگی نظیر چمن مصنوعی رو به افزایش است. رنگدانه های مورد استفاده در فرایند پایدارسازی نوری پلی پروپیلن نقش مهمی دارند. از این رو، اثر رنگدانه در ویژگی های ساختاری فیلم و رشته پلی پروپیلن و پایداری نوری آن در این تحقیق بررسی شده است. ساختار فیلم و رشته تولیدی از پلی پروپیلن تک نظم قبل و بعد از نوراکسایش مطالعه شد. از دانه پلی پروپیلن تک نظم با شاخص جریان مذاب 25 g\10 min برای تولید فیلم و رشته پلی پیروپیلن خالص یا دارای رنگدانه فتالوسیانین استفاده شد. برای بررسی فرایند نوراکسایش، نمونه ها زیر نور لامپ زنون در دستگاه اندازه گیری ثبات نوری پرتودهی شدند. نمونه ها با استفاده از روش های گرماسنجی پویشی تفاضلی، پراش پرتو X با زاویه باز و طیف سنجی زیر قرمز، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر به کارگیری رنگدانه فتالوسیانین در ساختار فیلم و رشته پلی پروپیلن قبل و بعد از پرتودهی متفاوت است. تغییرات قابل ملاحظه ای در دمای ذوب نمونه ها مشاهده نشد، اما با افزایش زمان پرتودهی درصد بلورینگی در پلی پروپیلن فاقد رنگدانه برای رشته کاهش و در نمونه فیلم افزایش یافت. به دلیل اختلاف در ساختار داخلی و مقدار بلورینگی نمونه های فیلم با رشته، مقدار گروه های اکسایش در رشته های پلی پروپیلن با افزایش زمان پرتودهی خیلی بیشتر از مقدار آن در نمونه های فیلم بود. تغییرات حاصل در بلورینگی نمونه ها قبل و بعد از پرتودهی به دلیل رقابت در هسته گذاری رنگدانه مورد استفاده، تبلور شیمیایی و انتقال فازهای بلوری بوده است.

۳بررسی اثر نوع سازگار کننده بر خواص نانوکامپوزیت های پایه الاستومر SBR–نانورس اصلاح شده
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۲۳ , شماره  ۱ (پياپي ۱۰۵)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نانوکامپوزیت وولکانیده های بر پایه لاستیک–SBR نانورس اصلاح شده در یک سامانه پخت گوگردی معمولی به روش اختلاط مذاب در یک مخلوط کن داخلی تهیه شد. به منظور بررسی اثر سازگارکننده بین سطحی و نوع آن بر خواص نانوکامپوزیت الاستومر SBR و ذرات نانورس، از سه نوع سازگار کننده، کائوچوی طبیعی اپوکسید شده (ENR50)، اتیلن پروپیلن پیوند شده با مالئیک انیدرید(EPDM–g–MAH)  و لاستیک آکریلونیتریل–بوتادی ان (NBR) استفاده شد. نانوکامپوزیت های حاصل از لحاظ مشخصه وولکانش، خواص مکانیکی و دینامیکی ارزیابی شدند. ساختار نانوکامپوزیت و چگونگی پراکنش نانولایه ها و خواص رئولوژیکی با استفاده از طیف سنجی تفرق اشعه (XRD) X، میکروسکوپ الکترون پویشی (SEM) و طیف سنجی رئومترمکانیکی مذاب (RMS) مطالعه شد. هم چنین، رفتار پخت نانوکامپوزیت های تهیه شده با استفاده از یک رئومتر پخت لاستیک بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد، دو سازگار کننده ENR50 و EPDM–g–MAH اثر بیشتری در بهبود بر هم کنش بین زمینه الاستومری SBR و نانو ذرات رس نسبت به اثر سازگار کننده NBR دارند. این نتایج در توافق با تجزیه گرمایی مکانیکی–دینامیکی(DMTA)  و هم چنین خواص مکانیکی در مقیاس درشت نمونه هاست.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه