توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بهینه سازی روش شستشو و خشک کردن سیلیکای رسوبی مورد استفاده در صنایع لاستیک سازی
اطلاعات انتشار: شيمي و مهندسي شيمي ايران، پاييز, دوره  ۲۵ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۶
در این پژوهش، نمونه هایی از سیلیکای رسوبی که به عنوان پر کننده تقویت کننده در صنایع لاستیک به کار می رود، به وسیله خنثی سازی محلول سدیم سیلیکات صنعتی با محلول سولفوریک اسید ساخته شد و نحوه شستشو و خشک کردن آن مورد مطالعه قرار گرفت. سپس روی نمونه های خشک شده  و دو نمونه سیلیکای رسوبی تجاری وارداتی (ولکاسیل) شاخص های فیزیکی مانند چگالی انباشتگی، جذب سطحی روغن، سطح ویژه، اندازه ذره ها و ... اندازه گیری شد. با بررسی و مقایسه نتیجه های این آزمون ها با نمونه وارداتی، بهترین نمونه ساخته شده با کد PS–7 انتخاب شد و پس از استفاده به عنوان پر کننده در آمیزه لاستیکی از جنس آلیاژ لاستیک پلی بوتادین\لاستیک طبیعی (NR\PBR) مورد آزمون های عملکردی مانند رئومتری، مقاومت کششی، سختی و سایش قرار گرفت. مقایسه نتیجه ها نشان می دهد که نمونه ساخته شده در این پژوهش قابل رقابت با نمونه وارداتی بوده و دارای قابلیت جایگزینی است. به طوری که سختی آمیزه لاستیکی ساخته شده با نمونه PS–7 و سختی آمیزه لاستیکی ساخته شده با نمونه مشابه وارداتی با کد AKZO هر دو برابر 57 واحد Shore بوده و مقاومت سایشی آن نیز بهتر از نمونه خارجی است (mm3 56.59 کاهش حجم نمونه بهینه در مقابل mm3 56.76 نمونه وارداتی). همچنین ازدیاد طول تا پارگی آمیزه لاستیکی ساخته شده با این نمونه بهینه 484 درصد در مقابل 470 درصد مربوط به آمیزه لاستیکی ساخته شده با نمونه وارداتی است. درضمن پخت سریع تر این نمونه، 35.35 دقیقه در مقابل 36.74 دقیقه نمونه خارجی، نشان دهنده کیفیت مطلوب آن است.

۲ساخت سیلیکاژل دانسیته پایین با استفاده از مایع های فوق بحرانی
اطلاعات انتشار: شيمي و مهندسي شيمي ايران، زمستان, دوره  ۳۲ , شماره  ۴ (۷۰)، سال
تعداد صفحات: ۱۶
سیلیکاژل با دانسیته پایین به روش های گوناگون تهیه می شود. روش استفاده از سدیم سیلیکات به عنوان منبع سیلیکون برای تهیه هسته اولیه سیلیسیلیک اسید، با توجه به فراوانی، تولید داخل و قیمت ارزان مواد اولیه مصرفی؛ یکی از روش های مناسب و بومی می باشد. در این پژوهش پس از بررسی اسناد و مدارک علمی، روش مناسب برای ساخت سیلیکاژل با دانسیته پایین بر اساس مواد اولیه ارزان قیمت و مسیر ساده انتخاب شد. در روش منتخب همانند روش معمول، هیدروسل از واکنش سدیم سیلیکات با سولفوریک اسید تهیه شد. با انجام آزمایش های گوناگون، عامل های موثر در کاهش دانسیته مانند زمان گیرش، قلیایی نمودن محیط شستشوی هیدروژل، استفاده از حلال های با کشش سطحی پایین در تهیه الکوژل و یا استوژل و پخت آنها در دما و فشار بحرانی این حلال ها مورد بررسی قرار گرفت و دستیابی به فراورده ای با دانسیته 0.18 g\cm3، ظرفیت جذب %7.5 در رطوبت نسبی 60%، اندازه ذره های 17 میکرون و سطح فعال (موثر) 230 m2\g با به کارگیری استوژل در نقطه فوق بحرانی استن محقق شد.

۳ساخت سیلیکاژل کروماتوگرافی لایه نازک در مقیاس آزمایشگاهی
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي كاربردي در شيمي (پژوهش هاي شيمي كاربردي)، پاييز, دوره  ۹ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۶
سیلیکاژل مورد استفاده در کروماتوگرافی لایه نازک از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ویژه ای برخوردار است که از نظر توزیع اندازه ذرات، سطح ویژه، حجم حفره ها و قطر حفره ها در گستره مشخصی قرار می گیرد. در این پژوهش، برای ساخت این نوع سیلیکاژل پس از جمع آوری و بررسی اسناد و مدارک علمی مورد نیاز روش موسوم به روش دوغابی انتخاب شد. در این روش با استفاده از سدیم سیلیکات و سولفوریک اسید و با تکیه بر تجارب و امکانات موجود در گروه پژوهشی شیمی معدنی نمونه آزمایشگاهی مورد تایید تهیه شد. به منظور دست یابی به ویژگی های سیلیکاژل کروماتوگرافی لایه نازک یک نمونه تجاری معتبر با کد St.MN به عنوان معیار برای سنجش ویژگی های نمونه های ساخته شده، مورد استفاده قرار گرفت. در ساخت نمونه ها با کنترل زمان واکنش در گستره 12 تا 15 دقیقه، رشد ذرات سیلیکا در مرحله تهیه هیدروسل محدود شد و با کنترل دما و pH در حمام انعقاد هیدروسل در گستره 80 °C تا 85 و pH برابر با 9 هیدروژل تهیه شد. در مرحله پیوندسازی و شست وشوی هیدروژل، فراوری هیدروژل به دست آمده صورت پذیرفت. در این مرحله، هم زدن هیدروژل پس از 30 دقیقه از زمان انعقاد و نیز شست وشو در pH برابر با 4 تا 5 در دمای محیط اجرا شد با پخت نهایی هیدروژل های به دست آمده فراوره سیلیکاژل تهیه شد. نتیجه های آزمایش های اولیه نظیر تعیین ظرفیت جذب، دانسیته توده ای و pH سوسپانسیون 10% در آب و نیز نتیجه های به دست آمده با روش هایXRF ، BET، و اندازه گیری ذرات (PSA) نشان می دهند نمونه های ساخته شده با کد STC07 و STC08 در مقایسه با نمونه تجاری با کد St.MN از تطبیق قابل قبولی برخوردار است. هم چنین صفحات TLC تهیه شده با نمونه های ساخته شده در مقایسه با نمونه تجاری مورد آزمایش عملکردی قرار گرفته و عملکرد مشابه از خود نشان دادند.

۴ارزیابی سهم بخشهای مختلف اقتصاد در تولید ناخالص داخلی و مطابقت آن با سهم هر یک از صنایع در بازار سرمایه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
همانطور که اقتصاد هر کشور با توجه به موقعیت و فعالیتهایی که امکان انجام در آن حوزه ی اقتصادی وجود دارد ، تشکیل می گردد و از اینرو با توجه به فعالیتهای موجود در کشور تولید ناخالص داخلی بر اساس گزارشات بانک مرکزی شامل بخشهایی نظیر نفت ، کشاورزی ، صنعت و معدن ، ساختمان و خدمات می باشد و تولید ناخالص داخلی بر اساس ارزش افزوده ی تولید شده توسط بخشهای ذکر شده ایجاد می گردند. و از آنجاییکه توسعه و رشد اقتصادی کشور تحت تاثیر بازارهای مالی می باشد و از طرف دیگر بازار سرمایه و بازار پول بعنوان تامین کنندگان منابع جهت انجام فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف تلقی می گردند، لذا بررسی و مطابقت سهم بخشهای مختلف اقتصاد در تولید ناخالص داخلی و سهم صنایع با توجه به بخشهایی که فعالیت می کنند در بازار سرمایه اهمیت بسیاری دارد. لذا در این پژوهش به ارزیابی سهم بخشهای مختلف اقتصاد در تولید ناخالص داخلی و مطابقت آن با سهم هر یک از صنایع در بازار سرمایه پرداخته شده است. دراین پژوهش میزان تولید ناخالص داخلی ایجاد شده توسط هر یک از بخشهای مختلف اقتصاد را بر اساس گزارشات اقتصادی تهیه شده توسط بانک مرکزی در پایان سال 1392 و ارزش بازار صنایع در بازار سرمایه در پایان سال 1392 با توجه به طبقه بندی بخشهای مختلف تولید ناخالص داخلی مطابقت داده شده و در نهایت مشخص گردید که اختلاف معناداری بین سهم اغلب بخشهای مختلف در تولید ناخالص داخلی و بازار سرمایه خصوصا بخش خدمات وجود دارد. لذا در اینصورت تغییرات ایجاد شده در بخشهای مختلف اقتصاد لزوما باعث تغییر در بازار سرمایه نخواهد شد، و تحلیل های اقتصادی منجر به پیش بینی های درستی از بازار سرمایه نخواهد داشت. یافته های حاصل از این پژوهش برای سیاست گذاران بازار سرمایه جهت اقدامات لازم در جذب بخشهایی از اقتصاد که سهم کمتری در بازار سرمایه دارند قابل ملاحظه می باشد.

۵ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی شرکتها
اطلاعات انتشار: تحقيقات حسابداري و حسابرسي، سال
تعداد صفحات: ۲۴
یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مد ل های پیش بینی درماندگی مالی است. در این راستا پژوهش حاضر به ارزیابی میزان اثربخشی الگوی جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1381تا 1386 با استفاده از داده های 82 شرکت مورد آزمون می پردازد. الگوهای جریان نقدی، سیاست های شرکت برای تامین منابع، تخصیص منابع و ظرفیت عملیاتی را نشان می دهد. تیوری های اقتصادی و محققان قبلی مثبت یا منفی بودن جریان های نقدی ناشی ازفعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی را با توجه به مراحل چرخه عمر را پیش بینی کرده اند. در پژوهش حاضر از الگوی جریان های نقدی در مرحله نزول جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده و سپس نتایج آن با مدل برنامه ریزی ژنتیک که طبق شرایط ایران توسط فرج زاده دهکردی(1386) ارایه گردیده مورد ارزیابی گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی می باشد و از نظرماهیت وروش تحقیق از نوع علی–مقایسه ای می باشد نتایج تحقیق حاضرحاکی از این است که الگوی جریان های نقدی دارای قدرت پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در ایران است. همچنین طبق نتایج تحقیق اثربخشی مدل برنامه ریزی ژنتیک درمقایسه با الگوی جریان های نقدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بیشترمی باشد.

۶مروری بر حسابداری محیط زیست
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۴
سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان جز مهمی از سیستم اطلاعات مدیریت می تواند نقش موثری در جهت حفاظت و نگهداری از –محیط زیست از طرف شرکتهای صنعتی ایفا نماید. هزینه های محیط زیست یکی از هزاران هزینه هایی می باشد، که در واحد تجاری برای تولیدکالا یا خدمات اتفاق می افتد. اجرای حسابداری محیط زیست یکی از عوامل مهم واحد تجاری در جهت موفقیت در بازار رقابت است. فشارهایفزاینده موجود در محیط و آگاهی های محیطی نیاز به مطالعه تعاملات بین بخشهای اقتصادی با محیط را الزامی کرده است.حسابداری مدیریتمحیط زیست در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققان رشته ی حسابداری و طرفداران محیط زیست را به خود جلب نموده است. مدیریت بهینههزینه های زیست محیطی باعث اجرای بهتر سیستم مدیریت محیط زیست شده و فواید مهمی برای سلامت جامعه و موفقیت واحد تجاری دارد ،در این راستا حسابداری مدیریت بایستی جهت جمع آوری اطلاعات مفید درباره محیط زیست و استفاده از آنها در گزارش برای تصمیم گیریهای مدیریتی به صورت ساختارمند عمل نماید.

۷پیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان وجوه نقد در دوره نزول
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۱۶
یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مدل های پیش بینی درماندگی مالی است. در این راستا پژوهش حاضر به –ارزیابی توانایی الگوی جریان های نقدی در دوره نزول در پیش بینی بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1381 تا 1386 بااستفاده از داده های 82 شرکت مورد آزمون می پردازد. الگوهای جریان نقدی، سیاست های شرکت برای تأمین منابع، تخصیص منابع و ظرفیتعملیاتی را نشان می دهد. تئوری های اقتصادی و محققان قبلی مثبت یا منفی بودن جریان های نقدی ناشی ازفعالیت های عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی را با توجه به مراحل چرخه عمر را پیش بینی کرده اند. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی می باشد و ازنظرماهیت وروش تحقیق از نوع علی می باشد . در پژوهش حاضر از الگوهای جریان نقدی در مرحله نزول جهت پیش بینی درماندگی مالیاستفاده شده است و آزمون پیرسون ، T استودنت و رگرسیون برای آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضرحاکی از –این است که الگوی جریان های نقدی دارای قدرت پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در ایران است.

۸تاثیربه کارگیری واژههای معیاربادرنظرگرفتن مهارت های زبانی وغیرزبانی کتاب های بخوانیم وبنویسیم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۱۷
یکی از مسایل مهمی که نویسندگان و مؤلفان کتاب های کودکان و نوجوانان باید بدان توجه کافی داشته باشندبه کارگیری واژه های متناسب بادامنه واژگانی این گروه سنی است چرا که در صورت به کارگیری واژه های نامناسب و نامانوس درآثار تهیه شده برای دانش آموزان این رده سنی آنها در به دست آوردن مهارت های زبانی وغیرزبانی بامشکلات متعددی مواجه می شوند . این مسأله زمانی نمود بیشتری پیدا می کند که در کتاب های درسی،واژگان به کار رفته تناسب لازم را با پایه تحصیلی مورد نظر نداشته باشند . یکی از مهمترین و تأثیر گذارترین مجموعه کتب درسی،کتاب های بخوانیم وبنویسیم دوره ابتدایی به ویژه پایه اول است.این مقاله برآن است تا بامطالعه و بررسی کلمات به کار رفته در کتابهای بخوانیم و بنویسیم پایه اول و مقایسه آن با واژگان معیار تعیین شده توسط نعمت زاده ( 1384 )و( 1387 )میزان بهره گیری ازواژگان معیاررادراین کتابها رصد کندو درنتیجه میزان تطابق واژه های موجوددراین کتاب ها فهرست واژگان معیار نعمت زاده و همکاران را تعیین کند نتایج این بررسی نمایانگر این بود که تنها 91 واژه از واژگان معیار در میان 708 کلمه موجود در کتاب های بخوانیم و بنویسیم پایه اول دیده می شود که تعداد قابل توجهی به نظر نمی رسد ؛ اما از منظری دیگر وقتی حضور 42 \ 66 درصدی (نسبت 91 به 137 (واژگان معیار پربسامد) را ملاحظه می کنیم در می یابیم که حدود دو سوم از واژگان معیار پر بسامد تعیین شده در طرح نعمت زاده ( 1384 و 1387 ) در کتاب های مورد نظربه کار رفته است که میزان درخور توجهی است .

۹سبک زندگی ایرانی اسلامی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تحقیق حاضر با هدف مطالعه ومقایسه سبک زندگی ایرانی – اسلامی انجام شده است و روش تحقیق تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای جمع آوری شده است .سبک زندگی را حاصل نظام مندی هایی است که در عمل ما،ویژگی های ما ودر داراییهای ما وجود دارد . عبارت سبک زندگی در بین فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی صرفاً یک اشتراک لفظی است . از معضلات امروز جوامع، مخدوش شدن کارکردهای اجتماعی خانواده است .در جامعه ما هم،هرچه از الگوهای سنتی خود فاصله می گیریم،بیشتر با معضلات اجتماعی روبه رو می شویم . در شکل گیری سبک زندگی و پیروی از مدها تحولات ارزشی جامعه نقش مهم دارد . اسلام با همه نوع مد مخالف نیست ،آن چه اسلام با آن مخالف است پشت پا زدن به ارزشهاست
نمایش نتایج ۱ تا ۹ از میان ۹ نتیجه