توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱آنالیز دو بعدی حرارتی و الکترومغناطیسی پرتابگر الکترومغناطیس به روش حجم کنترل و با المان بندی متحرک بی سازمان
اطلاعات انتشار: دانشکده فني دانشگاه تبريز، بهار و تابستان, دوره  ۲۷ , شماره  (پياپي ۲۶) ویژه الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۹
در تفنگ ریلی که برای شتاب دادن اجسام به کار می رود از انرژی الکتریکی برای تحریک سیستم استفاده می شود. برای به دست آوردن سرعتهای زیاد از منبع تغذیه با انرژی زیاد استفاده می شود که باعث جریان شدیدی روی ریل و آمیچر می گردد. این جریان در اثر تلفات اهمی تبدیل به انرژی گرمایی شده باعث گرم شدن نقاط مختلف و در نتیجه مشخصات الکتریکی، حرارتی و مکانیکی سازه می گردد. هدف این مطالعه به دست آوردن توزیع دما و چگالی شار مغناطیسی در ریل و آرمیچر می باشد. در مطالعات انجام شده تاکنون برای این کار از روش تفاضل محدود با المان بندی مستطیلی شکل استفاده شده است. در این مطالعه برای به دست آوردن توزیع دما و چگالی شار مغناطیسی در ریل و آرمیچر از روش حجم محدود استفاده شده است. المان بندی مورد استفاده از نوع بی سازمان و مثلثی شکل است. استفاده از این نوع المان بندی امکان اعمال دقیق شرایط مرزی را فراهم می سازد. همچنین المان بندی متحرک امکان تحلیل دمایی و الکترومغناطیسی آرمیچر متحرک در طول ریل را فراهم می سازد. نتیجه تحلیل، کانتورهای دما و چگالی شار مغناطیسی در ریل و آرمیچر می باشد. با استفاده از این کانتورها محل ماکزیمم دما و چگالی شار مغناطیسی و مقادیر آنها به دست خواهند آمد. همچنین رفتار دمایی و الکترومغناطیسی آرمیچر در طول ریل مشخص خواهد شد.

۲افزایش گرادیان اندوکتانس تفنگ ریلی با استفاده از مواد فرومغناطیس
اطلاعات انتشار: دانشکده فني دانشگاه تبريز، زمستان, دوره  ۳۵ , شماره  ۱ (پياپي ۴۹) ويژه مهندسي برق، سال
تعداد صفحات: ۷
یکی از روش های افزایش نیروی وارد پرتابه تفنگ ریلی افزایش گرادیان اندوکتانس می باشد. از جمله روش های افزایش گرادیان اندوکتانس استفاده از ریلهای اضافی است. در این مقاله در قسمت اول بعد از توضیح مساله و ارایه معادلات حاکم تاثیر تغییرات ابعاد ریلها و فاصله بین آنها بر گرادیان اندوکتانس موثر، اندوکتانس خودی، اندوکتانس متقابل برای ریلهای با سطح مقطع مستطیلی و دایروی بررسی می شود. در قسمت دوم به ارایه روشی برای افزایش گرادیان اندوکتانش در تفنگ ریلی ساده و دارای ریل اضافی با استفاده از کاهش رلوکتانس مسیر شار اطراف ریل می پردازیم نشان داده خواهد شد که استفاده از این روش افزایش چشمگیری را در گرادیان به همراه دارد.

۳اثر ابعاد شکاف پشت آرمیچر بر عمل کرد تفنگ ریلی
اطلاعات انتشار: دانشکده فني دانشگاه تبريز، زمستان, دوره  ۳۰ , شماره  ۴ (پیاپی ۳۷) ویژه الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۶
ایده ایجاد شکاف در پشت آرمیچر برای بهبود عمل‍کرد تفنگ ریلی از مدت ها پیش در ذهن پژوهشگران شکل گرفته و طی آزمایشاتی نیز اثر آن ها را مشاهده کرده‌اند. در این مقاله ضمن شبیه ‌سازی سه‌ بعدی تفنگ ریلی با استفاده از روش المان محدود اثر شکاف در توزیع جریان، توزیع میدان و نیروی جلو برنده آرمیچر مورد بررسی قرار گرفته است. اثر عرض شکاف و عمق آن در حالت های مختلف به دست آمده و ضمن مقایسه آن ها، مقدار بهینه این ابعاد پیشنهاد شده است. به طوری که با ایجاد شکافی با این ابعاد می ‌توان نیروی جلو برنده وارد بر آرمیچر و پرتابه را ماکزیمم کرده و بازده سیستم را بهینه کرد.

۴اثر ابعاد ریل در توزیع میدان مغناطیسی و گرادیان اندوکتانس تفنگ ریلی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دانشکده فني دانشگاه تبريز، پاییز, دوره  ۳۲ , شماره  ۱ (پیاپی ۴۰) ویژه الکترونیک، سال
تعداد صفحات: ۶
توزیع میدان مغناطیسی در تفنگ ریلی موثرترین عامل در تعیین بازده آن است. این توزیع تابع عوامل مختلفی مثل هندسه و ابعاد ریل و آرمیچر می باشد. در این مقاله اثر ابعاد ریل ها و فاصله بین آن ها در توزیع میدان مغناطیسی تولید شده مورد بررسی قرار می گیرد. گرادیان اندوکتانس (L')  نیز از کمیت های بسیار مورد توجه در بحث پرتاب کننده های الکترومغناطیسی بوده و مستقیما نیروی وارد بر پرتابه را تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقالهL'  برای ابعاد مختلف ریل محاسبه و با هم مقایسه می شود. برای شبیه سازی و آنالیز پرتاب کننده الکترو مغناطیسی از روش المان محدود دو بعدی استفاده شده است.

۵گرادیان اندوکتانس تفنگ ریلی برای ابعاد مختلف ریل
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پ‍ژوه‍ش‌ ي‍ار، سال
تعداد صفحات: ۴

۶محاسبه تلفات اهمی و توزیع دما در تفنگ ریلی غیرهمگن با روش المانهای محدود سه بعدی
اطلاعات انتشار: مجله بين المللي علوم مهندسي - دانشگاه علم و صنعت ايران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه