توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی میزان ریسکپذیری مالی افسران دانشگاه افسری امام علی(ع)
اطلاعات انتشار: Modiriat-e-Nezami، سال
تعداد صفحات: ۲۰
در محیط پر تلاطم اقتصادی همواره مدیران با شرایط نامطمینی مواجه اند؛ مدیران به منظور بهره برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی مناسب باید اقدام به سرمایه‌گذاری در دارایی های دارای ریسک کنند. ولی معمولاً در سازمان‌های دولتی به خاطر تضاد منافع مدیریتی و مالکیتی و وجود ریسک مدیریتی، بیشتر فرصت‌های سرمایه‌گذاری با فعالیت‌های محافظه کارانه مدیران از دست می رود. در این میان گاهی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارتش نیز به واسطه محافظه کاری مدیران از دست می‌رود. هدف پژوهش حاضر سنجش میزان ریسک‌پذیری مالی افسران دانشگاه افسری امام علی(ع) به عنوان یگانی منتخب در بین کارکنان ارتش است. نمونه آماری شامل افسران دانشگاه امام علی (ع) با جمعیت 70 نفر است که از این افراد به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. داده های به‌دست آمده با استفاده از نرم ‌افزار Spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پژوهش از نظر روش تحقیق همبستگی بوده و 70 نفر از افسرانی که در سال 1390 مورد آزمون قرار گرفتند از لحاظ ریسک‌پذیری مالی متعادل می‌باشند؛ همچنین متغیر‌های میزان تحصیلات و سابقه خدمتی تاثیری در میزان ریسک‌پذیری مالی افسران دا–اف ندارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه