توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی سلامت روانی در زنان استفاده کننده از روش پیشگیری از بارداری، بستن لوله های رحمی در شهر یاسوج
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: ارمغان دانش، زمستان, دوره  ۶ , شماره  ۲۴، سال
تعداد صفحات: ۷
مطالعه حاضر با هدف بررسی سلامت روانی در میان زنان استفاده کننده از روش بستن لوله رحمی برای پیشگیری از بارداری شهر یاسوج انجام گرفت. برای این منظور از میان زنان واجد شرایط تنظیم خانواده که هیچ روش پیشگیری از بارداری استفاده نمی کردند 136 نفر و زنانی که از روش بستن لوله های رحمی استفاده می کردند 168 نفر به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند، سپس نمونه های انتخاب شده به وسیله آزمون SCL–90–R مورد برسی قرار گرفتند. میانگین سن افراد مورد بررسی 32.4 سال بود و 92 درصد نمونه ها خانه دار بودند. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات از آزمونهای آمری کای دو و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج آزمون با توجه به نقطه برش (GSI=1.08) نشان داد که 47.35 درصد از افراد مورد بررسی که از روش بستن لوله های رحمی استفاده می کردند، مشکوک به اختلال روانی بودند. بیشترین شکایات افراد مشکوک به اختلال روانی در زنان فوق الذکر به ترتیب مربوط به افکار پارانوئیدی، اضطراب و شکایات جسمانی بود. میانگین نمرات GSI زنان استفاد کننده از روش بستن لوله های رحمی از میانگین نمرات GSI در زنانی که از هیچ روش پیشگیری استفاده نمی کردند، بالاتر بود و تفاوت آنها در سطح P<0.05 معنی دار بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه