توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱شبیه سازی مخازن ناهمگون با استفاده از روش عناصر مرزی
اطلاعات انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
روش عناصر مرزی روشی جدید در شبیه سازی مخازن نفتی بوده که بدلیل مزایایی همچون سرعت و دقت فوق العاده آن مورد توجه قرار گرفته است . ماهیت تحلیلی، و استفاده از روش تابع گرین در شبیه سازی با استفاده از این روش از علل عمده دقت قابل قبول این روش بوده در حالیکه گسسته سازی تنها مرز مخزن و بالطبع کاهش یک واحدی بعد مسئله و یافتن صریح مقادیر مربوط به
چاههای موجود در دامنه مخزن از علل عمده سرعت این روش بشمار می آیند . با وجود مزایای فوق الذکر که براین روش مترتب می باشند هنوز این روش به جایگاه مناسبی در شبیه سازی مخازن
دست نیافته است که در این امر عوامل مختلفی دخیل بوده است . از میان آنها به مواردی چون نبود روشی جامع برای حل انواع مسائل به کمک این روش و وابستگی فوق العاده حل، به نوع معادله
مربوط به مسئله بدلیل استفاده از روش تابع گرین باید اشاره نمود . توانائی روشهای ریاضی برای شبیه سازی مخازن ناهمگون از علل توفیق سایر روشها در این شاخه از مهندسی مخازن بشمار
می آیند که در مورد روش عناصر مرزی می توان با استفاده از روش آشفتگی شبیه سازی مخازن ناهمگون را عملی نمود . در این مقاله روش عناصر مرزی برای یک مخزن ناهمگن نمونه بکارگرفته شده است . مقادیر غیر یکنواخت تخلخل و نفوذپذیری با استفاده از تابع حرکت براونی جهت ایجاد ناهمگنی بازتولیدشده و نهایتا نتایج روش مزبور با نتایج شبیه سازی یک نرم افزار تجاری مقایسه شده است

۲بررسی پتانسیل ایجاد رسوب آسفالتین در نفتهای سبک و سنگین، در دوره تولید به روش تخلیه طبیعی
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
رسوب آسفالتین و واکس در تولید از بسیاری از مخازن نفتی ایران به یک معضل اساسی تبدیل شده است . به جهت بررسی رفتار رسوب گزاری آسفالت ین نفتها ی مختلف سبک و سنگ ین وپ یش ب ینی بهتر ین روش جلوگ یری و یا درمان این مشکل یک مطالعه پژوهش ی جامع به انجام رس ید. این مقاله پتانسیل رسوب گ زاری نفتها ی مختلف را ( ۸ نمونه نفت سبک و سنگ ین) در دوران تول ید به روش تخل یه طب یعی تشر یح م ی نما ید. برای ا ین منظور محاسبات سه فاز ی ق یم و همکارانش مورد استفاده قرار گرفت . در این روش آسفالتین خالص در نفت به عنوان فاز جامد در نظر گرفته شده و بخش سنگین نفت به دو قسمت رسوب گزار و غیر رسوب گزار تقسیم گردید . نتایج مطالعه که فشار نقطه شروع آسفالتین و مقدار آن را مقایسه می کند نشان دهنده این است که : الف) پتانسیل رسوب گزاری در نفتهای سبک به شدت به طبیعت مولکولی آن که در نفتها ی مختلف بس یار متفاوت است بستگ ی دارد . ب) نفتهای سبک رفتار پ یچی ده تر ی در رسوب گزاری نسبت به نفتهای سنگین از خود نشان می دهند. ج) نفتهای فرار(volatile oils) بسایر ناپایدار بوده و نسبت رسوب به مقدار محتوای اجزای سنگین در آنها بیشتر ار نفتهای سنگین است.
جزئیات مقاله در ادامه آمده است.

۳فرایند گازسازی نفت خام ته مانده برج تقطیر خلا در پالایشگاه های ایران
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۱۳
کاهش تدریجی کیفت نفت خام ( به طور فزاینده ای سنگین تر و پرسولفورتر) و قوانین محدود کننده محیط زیستی (استاندارهای یورو – 2005 و پروتکل کیوتو) مسائلی هستند که امروزه پالایشگاههای سراسر جهان و به تبع آن پالایشگاه های ایران با آن مواجهند. این مشکلات همراه با کاهش تقاضای بازار جهانی برای نفت کوره سنگین پالایشگاهی و همچنین رشد تقاضا برای سوختهای سبک تر و پاکتر افزایش می یابد کلیه حرکت های بازنگری در صنعت پالایش در جهت کاهش فراورده های سنگین و افزایش کیفی محصولات در قالب طرحهایی تحت عنوان آپگریدینگ در سطح وسیع جهانی انجام می گیرد تکنولوژی گازسازی به عنوان یک گزینه مناسب جهت آپگریدینگ خوراکهای سنگین به شمار می رود ولی ا ین پروژه های گازسازی که از آنها به نام بهترین روشهای تکنولوژیکی و اقتصادی یاد می شود و صنعت پالایش نفت را با صنعت تولید برق پیوند می دهد نیاز به سرمایه گذاری بالاتر نسبت به سایر واحدهای پالایشگاهی دارد امروزه گازسازی زغال سنگ در جهان امری متداول است ولی چون در کشور ایران منابع زغال سنگ کم است دراین پروژه سعی شده است فرایند گازسازی نفت خام ته مانده برج تقطیر ارائه شده توسط شرکت شل در پالایشگاههای ایران توسعه داده شود. طرح اس جی پی شرکت شل بطور کامل توضیح داده شده است و جایگاه واحد گازساز در یک پالایشگاه نمونه آورده شده است در انتها هم مقایسه ای از طرح های موجود آپگریدینگ آورده شده است مقایسه ارزیابی اقتصادی صورت گرفته نشان میدهد که احداث گازسازی با کراکینگ حرارتی کامل، رقابت بسیار نزدیک با احداث واحدهای پالایشگاهی آر.اف.سی.سی و هایوال دارد و از نکته نظر مسائل زیست محیطی نیز مناسب ترین گزینه می باشد.

۴بررسی رشد میکروجلبک ها در فرآیندتصفیه ی پساب و استفاده ی آن برای تولید بیودیزل
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی، سال
تعداد صفحات: ۹
رشد جمعیت و تکنولوژی موجب افزایش تولید پساب و همچنین افزایش مصرف سوخت شده است. با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین و ذخایر انرژی، تصفیه پساب و یافتن منابع جدید انرژی ضروری است.ادغام تصفیه پساب با تولید بیودیزل دارای مزایایی برای دو صنعت تصفیه و بیوتکنولوژیاست و میکروجلبک ها نقطه ی اتصال این دو صنعتمی باشند. میکروجلبک ها با مصرف مواد معدنی و آلی موجود در پساب تولید توده زیستی می کنند و توده زیستی برای تولید بیودیزل استفاده می گردد. میکروجلبک ها نسبت به سایر گیاهان روغنی، حاوی درصد بالاتری روغن هستند و می توان با فرآیند های گوناگون روغن آن را به بیودیزل تبدیل کرد. در این مطالعه،پارامترهای تأثیرگذار بر روی رشد بهینه ی میکروجلبک ها و تصفیه پساب، انواع روش های کشت و برداشت مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شد که نور ، اغتشاش و دما و تنظیم pHاز پارامترهای اساسی و تأثیرگذار در رشد میکروجلبک ها می باشند.

۵روشهای بازیافت پسماند پلی استایرن، محدودیتهای فرآیندی و ملاحظات اقتصادی
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی، سال
تعداد صفحات: ۷
در چند دهه گذشته، تجزیه ضایعات پلاستیکی، زیست تخریب ناپذیر بعنوان یکی از مسائل مهم محیط زیست مطرح شده است و بازیافت ضایعات بعنوان راه کاری برای بازیابی منابع و رفع دغدغه های زیست محیطی، مورد توجه قرار گرفته است.بیش از 70 درصد پلاستیک ها عبارتند از: پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی استایرن و پلی وینیل کلراید. اما بخش مهمی از ضایعات شهری و صنعتی از ترکیبات پلی استایرن می باشند. این امر بخوبی، نیاز به بازیافت پلی استایرن را نشان می دهد.چندین روش برای بازیافت پلی استایرن بکار گرفته شده است، که از میان آنها می توان به: بازیافت فیزیکی، بازیافت شیمیایی، تبدیل و تخریب گرمایی و همچنین تبدیل کاتالسیتی اشاره نمود.بازیافت پلی استایرن از طریق تخریب حرارتی نقش مهمی در حل مشکلات ضایعات پلاستیکی ناشی از این ماده داشته و در این فرایند چندین محصول حائز اهمیت نظیر: بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و مونو استایرن و... تولید می شود. این فرایند در دماهای بالا صورت می پذیرد و ممکن است در حضور یا غیاب کاتالیست انجام شود.تجزیه پلی استایرن در دماهای بالا، منجر به تولید موادی نظیر مونو استایرن می شود، در حالی که اگر در دمای پایین، انجام شود، الیگومرهای پلی استایرن با وزن مولکولی کم تولید می شود. تجزیه حرارتی پلی استایرن در دمای بالا معمولاً با تولید کک همراه است، که منجر به افزایش ویسکوزیته و کاهش ضریب انتقال حرارت به میزان قابل توجهی می شود. در روش تجزیه با استفاده از کاتالیست بدلیل کاهش دمای فرایندی کک کمتری ایجاد شده و بدیهی است که انرژی کمتری مصرف می شود. همچنین نوع محصولات حاصل از کراکینگ متاثر از نوع کاتالیست می باشد.

۶بازیافت شیمیایی پلی استایرن و استفاده ازمحصولات حاصله جهت تولیدمجدد پلیمر
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، سال
تعداد صفحات: ۷
[توضیح سیویلیکا: بخش چکیده مقاله ناقص می باشد]
دفع پسماندهای پلاستیکی درسراسر دنیا بعنوان یک مشکل زیست محیطی تلقی می گردد از این رو درسالهای اخیر با توجه به افزایش روزافزون پسماندهای پلاستیکی توجه زیادی به بازیافت پسماند پلاستیک ها شده است که ازاین طریق می توان از طرفی مشکل آلودگی ناشی ازاین ضایعات را مرتفع نمود و از طرف دیگر از بازیافت آنها استفاده مجدد کرد تخریب گرمایی پسماندهای پلاستیک به سوخت بطور گسترده مورد مطالعه قرارگرفته است مایع حاصله از بازیافت این پسماندها شامل گستره وسیعی از هیدروکربن ها می شود که عمده ترین آنها الفین ها می باشد مصرف مواد پلاستیکی درغرب اروپا به شدت درحال افزایش بوده و تقریبا به 40 میلیون تن درسال می رسد که نسبت به سالهای قبل 5\6% افزایش یافته است از این رو روشهای مختلفی جهت بازیافت و از بین بردن ضایعات ناشی از مواد پلاستیکی مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است.

۷ارزیابی و مقایسه روشهای تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک، سال
تعداد صفحات: ۸
مدول تغییر شکل پذیری که هم رفتار الاستیک و هم رفتار پلاستیک توده سنگ را شامل میشود، به صورت نسبت تنش به کرنش ناشی از آن تعریف میشود. در سنگ بر خلاف خاک و بتن، وجود درز و ترکها نقش مهمی در تعیین آن دارد که تعیین این پارامتر را دشوارتر میسازد و بههمین دلیل اندازه نمونههای آزمایش باید به درستی انتخاب شود که معرف توده سنگ و درز و ترکهای آن باشد. در این مقاله روشهای مختلفآزمایشگاهی، صحرایی و تجربی در تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ جمع آوری شده است. بعد از آشنایی با روشهای تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ، مزایا و معایب کلیه روشها آورده شده است و همچنین محدودیتهای این روشها در داخل کشور بیان شده است. سپساین روشها بایکدیگر مقایسه شده و نتیجه را از جنبههای گوناگون (مانند دقیق بودن آزمایش، حجم آزمایش، هزینه، دشواری اجرا و غیره) ارائه شده است.

۸ریز پهنه بندی پارامترهای وزنی حجمی و نوع خا کهای جنوب تهران در عمق 2–0 متر با استفاده از نرم افزار GIS
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، سال
تعداد صفحات: ۸
طی سالا ین گذشته در سطح تهران گمانه ها، حفار ه یا، ترانشه و گودبردار یهای ز ا یدی جهت مطالعات ژئوتکنیکی در پروژه های ساختمانی، برجسازی، مجتمعهای مسکونی، پل سازی، راهسازی، راه آهن، راه آهن شهری (مترو)، مسر یهای خطوط انتقال آب و برق و کانالهای فاضلاب و یا بهصورت اکتشافی و تحقیقاتی انجام شده است. در این مقاله در مجموع از اطلاعات 300 گمانه موجود در جنوب شهر تهران استفاده شده است که به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و با استفاده از روشها ی آماری و درونا یب یهای مختلف در اعماق مشخصی از گمانه ها نوع خاکها و ویژگی های ژئوتکنیکی آنها بررسی شده و نقشه ها ی گرافیکی از آنها استخراج گردیده است. با جمع آور ی این داده ها در بانک اطلاعاتژئوتکنیک ایران و استفاده از آنها می توان سبب قضاوت مهندسی سریع و مناسب، افزا یش آگاهی، اطمینا ن از مطالعات منطقه و کاهش منطقیضریب اطمینا ن جهت پیش بینی معضلات بررسی توسعه شهری گردید و با استفاده از گمانه ها ی موجود و با حفر حداقل گمانه، ویژگی های زیرسطحی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و از هزینه های اضافی اکتشافات بعد ی برای جنوب تهران بزرگ جلوگیری کرد و از هزینه های قبلیاستفاده نمود.

۹بررسی دوران و نشست آنی پی دایرهای تحت بار خروج از محور در خاک ماسهای
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، سال
تعداد صفحات: ۸
شالوده های با بار برون محور هم تحت نشست قائم و هم تحت دوران قرار می گیرد. برای پی هایی که در معرض لنگرهای لرزه ای قرار دارند وموجب ایجاد لرزش برای پی می شوند و یا هنگامی که ستون لنگر واژگون کننده وارد می کند و موجب ایجاد چرخش های ایستایی برای پیمی شوند، تخمین چرخش پی ضرورت دارد. در این تحقیق میزان کجشدگی پی دایره ای در شرایط خروج از محوریت بار بررسی شده است. پیدایره به قطر 12 سانتیمتر و ماسه مورد استفاده با دانسیته نسبی 60 درصد است. نتایج نشان میدهد که با افزایش نشست قائم، شیب پی به صورتخطی افزایش مییابد. سپس مقدار نشست آنی و دوران حاصل از آزمایش با روابط موجود مقایسه شده و نتایج ارائه گردیده است.

۱۰معرفی روش اندازه گیری آنلاین دانسیته سیال حفاری به کمک روش سنسورهای آنلاین
اطلاعات انتشار: ششمین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی، سال
تعداد صفحات: ۷
امروزه اکثر خواص گل حفاری به صورت دستی اندازه گیری می شود. جمع آوری اطلاعات سیال حفاری در دهه های گذشته تغییر زیادی نداشته است. اطلاعات حاصل از تست های دستی که توسط یک تکنسین هر چند روز یک بار انجام می شوند، به دست می آیند. اگر مشکلی در حین عملیات به وجود آید و بر روی گل حفاری اثر خود را نشان دهد، بدون شک این روش کمکی به تشخیص سریع مشکل نمی کند تا زمانی که آنالیزهایی مجدد بر روی سیال حفاری صورت گیرد. روش سنسورهای آنلاین یکی از روش های بسیار نوین و کارآمد در اندازه گیری آنلاین خواص سیالات حفاری است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این روش، اندازه گیری آنلاین پارامترهای سیال حفاری با استفاده از سنسورها می باشد. در این مقاله به معرفی این روش می پردازیم و تمامی قسمت های تشکیل دهنده ی سیستم را ارائه می کنیم. در میان خواص سیال حفاری، دانسیته سیال حفاری از اهمیت بسیاری برخوردار است و با ثبت صحیح و به موقع تغییرات دانسیته سیال حفاری در حین عملیات می توان بسیاری از مشکلات و موانع پیش رو در عملیات را پیش بینی کرد. به همین منظور، کاربرد روش سنسورهای آنلاین را برای اندازه گیری و ثبت آنلاین دانسیته سیال حفاری شرح داده می شود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه