توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی غلظت فلزات سنگین در منابع شرب آب زیر زمینی شهرشهرکرد در سال 1386
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری، سال
تعداد صفحات: ۶
در کشور ما بیش از 65 درصد از نیازهای آبی از منابع آب زیرزمینی استفاده می شود . هدف از این بررسی اندازه گیری عناصر آنتیموان، سلنیوم، وانادیوم، موایبدان، کروم، مس، آرسنیک و روی در منابع آب زیرزمینی شهر شهرکرد و مقایسه آن با مقادیر استاندارد است . این تحقیق مطالعه ای توصیفی است که تاثیر شرایط مختلف محیطی را بر کیفیت آب های زیر زمینی از نظر آلاینده های خطرناک نشان می دهد . ابتدا 21 حلقه چاه موجود در مدار به طور تصادفی انتخاب گردید و پس از نمونه برداری و ارسال آن به آزمایشگاه میانگین عناصر آنتیموان، سلنیوم، وانادیوم، موایبدان، کروم، مس، آرسنیک و روی در مناطق دسته بندی شده به ترتیب، 0\093 ، 0\85 ، 0\35 ، 2\6 ، 0\2 ، 16\5 ، 0\08 و 21 میکروگرم در لیتر تعیین گردید . حداکثر غلظت عناصر مورد نظر نیز به ترتیب 3\29 ، 0 ، 0\89 ، 4\7 ، 0\38 ، 24\3 ، 0\19 ، 29 میکروگرم در لیتر به دست آمد . تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که بین نقاط مورد نظر و غلظت عناصر مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود ندارد که دلیل عمده آن فاصله زیاد نقاط از یکدیگر و تصفیه عناصر توسط زمین است .

۲نقش نوترون رادیوگرافی در صنایع هوایی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب، سال
تعداد صفحات: ۱۴
پیشرفت سریع علم وتکنولوزی در دنیای امروز علی رغم این که زندگی را به عرصه غیر قابل باوری از امکانات و تسهیلات سوق داده است الزامات وشرایط متناسب با این پیشروی را به تحدی می طلبد. از این میان می توان به ارزش و نقش کیفی نوترون رادیوگرافی در ساخت سازه های مواد ترکیبی (Composite ) نام برد.اهمیت مواد ترکیبی در سازه های هوایی امری انکارناپذیر است به گونه ای که خواص بسیار مناسب آن مانند استحکام و سبکی قابل ملاحظه آن استفاده روزافزون و رو به رشدی را در اکثر صنایع پدید آورده است. در این روش از پرتو نوترون به عنوان مولد ( Source ) استفاده می شودکه به جسم تابیده می شود و پس از آشکارسازی فیلم نوترون رادیوگرافی همانند رادیوگرافی با اشعه X آن را تفسیر نموده و عیوب احتمالی در قطعه خاص را مشخص کرده و حدود و وسعت آن را تعیین می کنیم.

۳هواپیما و بررسی احتمال انجام تست جریان گردابی بر روی پرچهای آشکار سازی عیوب (POD) موجود در آنها
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب، سال
تعداد صفحات: ۹
همانطور که واضح است پرچ ها (RIVET) نقش مهمی در تشکیل شاکلهی اصلی هواپیما دارند . زیرا بوسیله پرچ ها ست که فریم های مختلف هواپیما بهم متصل شده و شکل میگیرند . از طرفی اکثر پرچ ها بدلیل تماس بسیار زیاد با جو در معرض بوجود آمدن بیشترین عیوب قرار دارند . از این رو تست پرچ ها باید بسیار دقیق و منظم انجام گیرد تا از ایجاد صدمه شدید به هواپیما جلوگیری شود . از آنجاییکه تستهای غیر مخرب نظیر تست مایعات نافذ ( به دلیل داشتن پوشش رنگ) یا رادیو گرافی ( به دلیل سطحی بودن ترکها) و آلترا سونیک (بدلیل مواضعی که جای قرار گرفتن پروب مناسب وجود ندارد ) برای تست پرچ ها محدودیت دارند ، از تست جریان گردابی (Eddy Current ) استفاده میشود البته تست جریان گردابی بر روی پرچ ها نیاز به تست بلوکهایی دارد که به کمک آنها بتوان دستگاه موجود را برای دیدن عیوب مختلف کالیبره کرد. در این مقاله چند نمونه تست بلوک مورد نیاز جهت بررسی عیوبی مانند ترک و خوردگی بررسی میشوند.همچنین نتایج تست جریان گردابی با دستگاههای مختلفی مانند Nortec 19e Nortec 30eddyscan, Zetec با هم مقایسه میشوند تا احتمال آشکار سازی عیوب (POD) توسط دستگاههای مختلف تعیین گردد.

۴تعیین قابلیت اراضی روشی برای مدیریت بهینه محیط
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ناآگاهی از توان خاک به همراه مدیریت غلط و روشهای بهره برداری نادرست، استفاده غیر منطقی انسان را از سرزمین باعث گردیده است که خود عامل کاهش بیش از حد منابع است. در بررسی قابلیت اراضی منطقه فامنین که مساحت آن ۱۰۱ کیلومتر مربع است جهت استفاده بهینه از این اراضی و حفظ منابع، ابتدا لایه های توپوگرافی، پوشش گیاهی و خصوصیات سنگ شناسی و خاکشناسی منطقه در محیط GIS تهیه شده و با مطالعات میدانی اصلاح و تطابق داده شد. سپس بر اساس استانداردها و دستورالعمل موسسه تحقیقات آب و خاک (نشریات شماره ۲۰۵ و ۲۱۲ )، تیپ ها و واحدهای مختلف اراضی تفکیک گردید. که این مطالعات منجر به تعیین ۱۱ واحد کاری همگن شد. برای این واحد های همگن قابلیت اراضی برای کاربریهای مختلف، از طریق حفر پروفیل و نمونه برداری از خاکهای موجود و تجزیه و تحلیل این داده ها در قالب مدل ارزیابی اراضی ایرانی، تعیین شد. با مروری بر نتایج ارزیابی اراضی منطقه فامنین که با هدف مدیریت و بهره برداری بهینه و در راستای توسعه پایدار به انجام رسید مشخص گردید که تنها ۳۶ درصد از اراضی منطقه دارای توان و قابلیت خوب برای کشاورزی آبی هستند و ۴۰ درصد از اراضی منطقه مناسب برای زراعت دیم و ۶۰ درصد از اراضی دارای قابلیت خوب برای مرتعداری هستند. با مقایسه کاربریهای فعلی منطقه با این نتایج ارزیابی مشاهده می شود که در حدود ۱۰ درصد از منطقه انطباق کامل بین کاربری فعلی و قابلیت اراضی وجود دارد. با توجه به مطالعات انجام شده طبق طرح تحقیق و تجزیه و تحلیل متغیرها در قالب مدل ایرانی، نتایج نشان می دهد که در منطقه فامنین اکثر اراضی بیش از توان خود مورد بهره برداری قرار می گیرند که این خود در دراز مدت منجر به از دست دادن منابع موجود خواهد شد.

۵بررسی تغییرات نیتریت و نیترات در منابع آب شرب شهر هفشجان در خلال سال های 86 تا 88
اطلاعات انتشار: همایش ملی آب پاک، سال
تعداد صفحات: ۶
آب های زیر زمینی از مهمترین منابع آب شرب به شمار می روند. جهت بررسی آلودگی آب های زیرزمینی از پارامترهای کیفی آب استفاده میگردد. به عنوان نمونه هرگاه افزایش کلرایدها با افزایش نیتریت همراه باشد آلودگی آب قطعی است. در این مقاله کیفیت آب زیرزمینی شهری هفشجان و عوامل موثر بر آن، در طی سال 86 تا 87 مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق مطالعه ای توصیفی است که تاثیر شرایط مختلف محیطی را بر کیفیت آ بهای زیرزمینی از نظر آلاینده های نیتریت، نیترات و کلرور نشان می دهد. جمعیت مورد مطالعه چاه های آب شرب موجود در شهر هفشجان در خلال سال های 86 تا 88 می باشد. بدین ترتیب منطقه مورد نظر با توجه به جهت حرکت آب های زیرزمینی زونبندی شده و کلیه چاه های موجود در مدار انتخاب گردیدند. نمونه برداری به صورت لحظه ای انجام گرفت و آزمایشات نیتریت، نیترات، و کلرور با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر Dr5000 انجام گرفت. با توجه به استاندارهای کشورمان میانگین غلظت نیتریت در کل چا هها 16.\. و در چا ههای شماره 1، 2، 4، 6 به ترتیب برابر با 026\.، 012\.، 018\.، و 008\. میلی گرم در لیتر برحسب یون نیتریت است. حداکثر مقدار نیترات در چاه شماره 2 و در تابستان 86 تعیین شده است. چاه شماره 1 دارای تغیرات نسبتا اندکی است. چاه شماره 6 دارای بیشترین تغییرات در میزان یون کلرور است. همچنین برای مقایسه فصلی نتایج با استاندارد از آزمون T–test استفاده گردید. محل استقرار چاه (کاربری اراضی مناطق همجوار چاه) و همچنین وقوع خشکسالی بیشترین تاثیر را بر کیفیت آب موجب شده است. بدین ترتیب بیشترین آلودگی ها مربوط به چا ه های شماره 1، 2 و 4 و کمترین میزان آلودگی مربوط به چاه شماره 6 است. از نظر آماری اختلاف معنی داری (p<0\05) در نتایج حاصل از فصول بهار و پاییز مشاهده گردید. همچنین رابطه معنی داری بین غلظت آلاینده های مورد نظر و عمق چاه ها برقرار است R=.\75 و p.\005). بنابراین چنین استنباط می شود که چاههای مستقر در مناطق مسکونی و کشاورزی به دلیل امکان نفوذ آلاینده ها به چاه دارای شرایط مناسب تری برای نفوذ آلاینده های مورد نظر می باشند که نیازمند سنجش مستمر آلاینده های مذکور می باشند.

۶انجام آزمون جریان گردابی برروی پرچهای هواپیما و بررسی احتمال آشکارسازی عیوب در سازه های هواپیماهای فرسوده
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده، سال
تعداد صفحات: ۱۱
همانطور که واضح است پرچ ها RIVET نقش مهمی در تشکیل شاکله ی اصلی هواپیما دارند زیرا بوسیله پرچهاست که فریمهای مختلف هواپیما بهم متصل شده و شکل می گیرند از طرفی اکثر پرچ ها بدلیل تماس بسیار زیاد با جو در معرض بوجود آمدن بیشترین عیوب قرار دارند از این رو تست پرچ ها باید بسیار دقیق و منظم انجام گیرد تا از ایجاد صدمه شدید به هواپیما جلوگیری شود از آنجایی که تستهای غیرمخرب نظیر تست مایعات نافذ به دلیل داشتن پوشش رنگ یا رادیوگرافی به دلیل سطحی بودن ترکها و آلتراسونیک بدلیل مواضعی که جای قرار گرفتن پروب مناسب وجود ندارد برای تست پرچ ها محدودیت دارند از تست جریان گردابی (Eddy Current استفاده می شود البته تست جریان گردابی برروی پرچ ها نیاز به تست بلوکهایی دارد که به کمک آنها بتوان دستگاه موجود را برای دیدن عیوب مختلف کالیبره کرد.

۷اصول تکنولوژی و طراحی پرابهای Phased array EMATs در تست التراسونیک براساس امواج گردابی جهت تخمین عمر در سازه های هوایی فرسوده
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده، سال
تعداد صفحات: ۹
علیرغم کاربردهای فراوانی پراب های پیزوالکتریک در تست التراسونیک این پراب ها دارای محدودیت هایی از قبیل : استفاده از ماده واسط کوپلانت می باشد که در مکانهای مختلف به خاطر قرار این مایع از بین قطعه و پراب تست دچار اشکال می گردد بخصوص سازه های هوایی که اغلب دسترسی به آنها سخت م یباشد عامل محدود کننده دیگر دما است که این پراب ها در دماهای بالا کارایی ندارند از این رو وجود پراب های باقابلیت استفاده در دماهای بالا و بدون استفاده از کوپلانت ضروری به نظر می رسد که پراب های EMATs (Electromagnetic Acoustical Transducers) این نیاز را براورده نموده است اساس تولید امواج صوتی توسط این پراب ها بر پایه دو مکانیسم فیزیکی زیر میب اشد: اثر نیروهای لورنتس (The lorents forces و اثر Magnetostrictive در موادمغناطیسی . دراین روش با قرار دادن سیم پیچ درمجاورت قطعه هادی موج الکترومغناطیس با توجه به عمق پوسته که به پارامترهایی از قبیل فرکانس ضریب هدایت الکتریکی و ضریب گذردهی مغناطیسی بستگی دارد وارد قطعه می شود.

۸امکان سنجی بهبود فرآیند تصفیه خانه فاضلاب (مطالعه موردی در خصوص تصفیه خانه فاضلاب سام و زال شهر قشم)
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۹
تصفیه خانه فاضلاب سام و زال شهر قشم دارای سیستم تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال متداول می باشد. یکی از تمهیداتی که در این خصوص انجام می پذیرد، ارتقاء و اصلاح سیستم تصفیه است. از عمده ترین روشهای ارتقاء تصفیه خانه های فاضلاب استفاده از بستر ثابت (Fixed) و معلق (Suspended) است تا با افزایش غلظت جامدات سلولی توان تصفیه خانه در برابر افزایش بارهای آلی و هیدرولیکی تقویت گردد. در ابتدای جهت شناخت کلی در خصوص مشخصات فاضلاب ورودی و عملکرد تصفیه خانه به مدت سه ماه اقدام به نمونه برداری از نقاط ورودی، پس از دانه گیر، ورودی و خروجی حوض هوادهی، خروجی ته نشینی ثانویه، خروجی گندزدایی و خروجی فیلتراسیون گردید. در هرماه دوبار نمونه برداری انجام شده و پارامترهایی همچونBOD5، COD، TSS، TS، F\M، DO و SVI مورد پایش و بررسی قرار گرفت. پس از آن اصلاحات مورد نظر در نقاط مختلف تصفیه خانه و به ویژه در حوض هوادهی انجام شده و به مدت سه ماه با راهبری مستمر جهت پایدار شدن شرایط اقدام به نمونه برداری مجدد از نقاط مذکور کرده و نتایج مورد مقایسه قرار گرفتند. اصلاحات اتخاذ شده منجربه افزایش ورود بار هیدرولیکی به میزان 13% و بار آلی به میزان 15% گردید. تغییرات اعمال شده همچنین باعث کاهش تولید بوی نامطبوع، کاهش وقوع پدیده بالکینگ، ارتقاء استانداردهای خروجی پساب همچون پارامترهای BOD5 (7%)،COD (9%) و جامدات (15%) گردید

۹نقش ژئوتوریسم در توسعه اقتصادی شهرستان دزفول
اطلاعات انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۷
شهرستان دزفول به عنوان یکی از شهرستانهای استان خوزستان با برخورداری از پتانسیل های بالقوه طبیعی،تاریخی، فرهنگی و روستایی از نقاط مستعد استان برای برنامه ریزی بر پایه مطالعات اکوتوریسم و ژئوتوریسم است. از این رو این مقاله در صدد آن است تا با معرفی و شناساندن قابلیت ها و ترسیم راهبردهای آینده با اتکا به جاذبه های گردشگری این منطقه، زمینه رشد اقتصادی و توسعه منطقه ای بر پایه مطالعات ژئوتوریسم را در ابعاد مختلف با نگرش در چارچوب پایداری منابع در این منطقه را مهیا کند. توجه به ژئوتوریسم راهی برای حفظ چشم اندازها و ذخایر طبیعی است و با گسترش آن امکانات ایجاد کاربری اقتصادی برای چشم اندازهای طبیعی و در نتیجه اعتبارات لازم در جهت حفظ آنها فراهم می شود. با چنین نگرشی در این مقاله سعی برآن بوده که به بررسی این موضوع در شهرستان دزفول پرداخته شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قرار گیری پدیده های ژئومورفولوژیکی خاص( آبشار شوی، دره کاید، غار آبی فیلاب، چشمه سموک، دریاچه دز، دشت تمی، رودخانه دز، کوههای سالن و کینو، جنگل ها و بیشه زارها) در کنار جاذبه های تاریخی و فرهنگی (پل قدیم دزفول و آسیاب های آبی)، روستاهای گردشگری، ژئوپارک شوی و سایر جاذبه های طبیعی، منطقه را به صورت یک مکان شاخص و بسیار مستعد جهت این نوع گردشگری (ژئوتوریسم) در راستای توسعه اقتصادی درآورده است. در کنار وجود توان های بالقوه گردشگری در شهرستان، راهبردهای توسعه گردشگری که از طریق تعیین نقاط قوت ضعف، تهدید و فرصت در منطقه بر اساس مدل تحلیلیSWOT استخراج شد می تواند اثرات مطلوبی بر اقتصاد مردم داشته و بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم شهرستان را حل و فرصت های اشتغال زایی خوبی را ایجاد نماید.

۱۰هیدروژئوشیمی و منشأ آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت مهران
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور، سال
تعداد صفحات: ۸
محدوده مورد مطالعه با مساحت 803 کیلومتر مربع بخش کوچکی از حوضه آبریز مهران است که در حاشیه غربی ارتفاعات زاگرس و غرب استان ایلام قرار دارد. در دشت مهران تمامی آب لازم برای شرب از منابع آب زیرزمینی تأمین می–شود. کیفیت آبزیرزمینی در مناطق مختلف دشت، بهدلیل تنوع سازندها و ساختارهای زمینشناسی و عوامل هیدروژئولوژیکی متفاوت است. شناسایی این عوامل برای استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی منطقه و مدیریت صحیح آنبسیار مهم است. با مطالعه زمینشناسی، هیدروژئولوژی و هیدروشیمی منطقه و آنالیز 00 نمونه آب از چاهها، عوامل مؤثر بر کیفیت آب زیرزمینی بررسی گردید. با توجه به بررسیها، سازندها و ساختارهای زمین شناسی در شمال و شمال شرقی منطقه و در قسمتهای غربی دشت بسیار مؤثر عمل میکنند. نتایج بدست آمده بیانگر این است که روند عمومی هدایتالکتریکی از سمت جنوب شرقی و جنوب به سمت شمال غربی و غرب محدوده افزایش مییابد که این به دلیل استفاده از آب رودخانه کنجانچم میباشد که از سازند گچسارن عبور می نماید و دارای تیپ سولفاته است. بررسی تیپ و رخسارههایهیدروژئوشیمیایی نشان میدهد که ترکیب غالب آبهای زیرزمینی منطقه سولفاته کلسیک و در جنوب و جنوب شرقی – دشت بیکربناته کلسیک میباشد

۱۱برنامه جامع مدیریت و بهره وری از منابع ارضی منطقه فامنیت با استفاده از آمایش سرزمین
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگیهای اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی – اجتماعی آن نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می سازد درآمایش منطقه فامنین 11 اکوسیستم خرد یا واحد زیست محیطی مشخص گردید که با مروری بر نتایج ارزیابی توان توسعه منطقه که باهدف بهره برداری بهینه از سرزمین درراستای توسعه پایدار به انجام رسید مشخص گردید که تنها 10 درصد از منطقه انطباق کامل بین کاربری فعلی و قابلیت اراضی وجود دارد که نشان دهنده این است که اکثر اراضی منطقه بیش از توان خود مورد بهره برداری قرارمیگیرند.

۱۲قابلیت های محیطی شهرستان دزفول جهت برنامه ریزی توسعه شهری بر مبنای مطالعات توریستی
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
شهرستان دزفول به عنوان یکی از شهرستانهای استان خوزستان با برخورداری از پتانسیل ها و توان های بالقوه طبیعی، تاریخی، فرهنگی و روستایی از نقاط مستعد استان برای برنامه ریزی بر پایه مطالعات گردشگری در راستای توسعه شهری می باشد. از این رو این مقاله در صدد آن است تا با معرفی و شناساندن قابلیت ها و ترسیم راهبردهای آینده با اتکا به جاذبه های گردشگری این منطقه، زمینه رشد گردشگری و توسعه منطقه ای بر پایه مطالعات محیطی را در ابعاد مختلف با نگرش در چارچوب پایداری منابع در این منطقه مهیا کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قرارگیری پدیده های ژئومورفولوژیکی خاص(آبشار شوی، دره کاید، غار آبی فیلاب، چشمه سموک، دریاچه دز، دشت تمی، رودخانه دز، کوههای سالن و کینو، جنگل ها و بیشه) در کنار جاذبه های تاریخی و فرهنگی (پل قدیم دزفول و آسیاب های آبی)، روستاهای گردشگری، ژئوپارک شوی منطقه را به صورت یک مکان شاخص و بسیار مستعد تبدیل کرده است. در کنار وجود توان های بالقوه گردشگری و ویژگی های محیطی منحصر در شهرستان، راهبردهای توسعه (که از طریق تعیین نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت در منطقه استخراج شد)برای دستیابی به صنعت توریسم پایدار و توسعه شهری می تواند بر پایه افزایش زیرساخت ها، افزایش خدمات و تسهیلات گردشگری، ترغیب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی و آموزش و راهنمایان تورهای تخصصی و تشویق به مشارکت مردم در زمینه توسعه شهری بر مبنای مطالعات گردشگری باشد. در این تحقیق با بهره گیری از مطالعات میدانی، نقشه های توپوگرافی توان های محیطی منطقه مشخص شده و برای ارزیابی و امکان سنجی توان های محیطی منطقه و توسعه شهری از مدل تحلیلی SWOT بهره گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین استراتژی های مطرح شده در جهت بهبود گردشگری و توسعه شهری، تدوین قوانین و مقررات ویژه جهت استفاده بهینه جاذبه ها و پدیده های گردشگری و جلوگیری از تخریب و از بین رفتن منابع، مهمترین استراتژی است که برنامه ریزی ها و راهکارهای توسعه محیطی در زمینه گردشگری باید در راستای رسیدن به این استراتژی باشد.

۱۳نقش اکوتوریسم و ژئوتوریسم درتوسعه صنعت گردشگری شهرستان دزفول
اطلاعات انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
شهرستان دزفول با برخورداری از پتانسیلهای بالقوه طبیعی تاریخی فرهنگی ازنقاط مستعد برای برنامه ریزی برپایه مطالعات ژءوتوریسم است دراین تحقیق سعی شده است با استفاده از نقشه های مختلف ازجمله نقشه توپوگرافی نقشه زمین شناسی و مطالعات میدانی که درنهایت منجر به تهیه نقشه ژءوتوریسم شهرستان شده به تدوین و معرفی کلیه جاذبه ها و پدیده های طبیعی جهت تمرکز مطالعات ژئوتوریسم بپردازد نتایج این تحقیق نشان میدهد که قرارگیری پدیده های ژئومورفولوژیک خاص درکنار جاذبه های تاریخی و فرهنگی منطقه را به صورت یک مکان شاخص و بسیار مستعد جهت این نوع گردشگری درآورده است همچنین با استفاده از مدل تحلیلی SWOT نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدیدهای منطقه از دید سه گروه مردم مسئولان و گردشگران بررسی شد و مناسب ترین راهکارها و استراتژی ها جهت توسعه گرشدگری دزفول ارایه گردید

۱۴امکان سنجی توانمندیهای اکوتوریسم و ژئوتوریسم دزفول به روش swot
اطلاعات انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، سال
تعداد صفحات: ۵
اکوتوریسم و ژئوتوریسم یکی از این گرایش های نسبتاً جدید در ارائه جاذبه های گردشگری است که به معرفی چشم اندازهای طبیعی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آنها می پردازد، در این میان شهرستان دزفول با برخورداری از پتانسیل های بالقوه طبیعی، تاریخی، فرهنگی از نقاط مستعد برای برنامه ریزی بر پایه مطالعات ژئوتوریسم است.. منطقه مورد مطالعه به دلیل دارا بودن پدیده های جالب ژئومورفولوژیک، ویژگیهای متنموع اقلیمی و چشم اندازهای جالب اکولوژیک، آثار و ابنیه تاریخی و بلاخره ویژگیهای محیطی منحصر، از اهمیت زیادی بر خوردار است، توان های محیطی فوق الذکر موجب شده تا منطقه ظرفیتها و پتانسیل های لازم برای هر گونه برنامه ریزی به ویژه در بخشهای اکوتوریسم و ژئوتوریسم داشته باشد. در این تحقیق با بهره گیری از مطالعات میدانی، نقشه های توپوگرافی و عکس های هوایی جازبه های ژئوتوریسمی منطقه مشخص شده و برای ارزیابی توانمندیها و امکان سنجی اکوتوریسم و ژئوتوریسم منطقه از مدل تحلیلی SWOT بهره گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های مطرح شده در جهت توسعه گردشگری، تدوین قوانین و مقررات ویژه جهت استفاده بهینه جاذبه ها و پدیده های گردشگری و جلوگیری ازتخریب و از بین رفتن منابع، مهمترین استراتژی است که برنامه ریزی ها و راهکارهای توسعه گردشگری باید در راستای رسیدن به این استراتژی تدوین گردند.

۱۵بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری منابع آب آشامیدنی شهرکرد در سال 92
اطلاعات انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط، سال
تعداد صفحات: ۹
خوردگی تخریب یک ماده در پاسخ گویی به واکنش با محیط است و رسوب گذاری نیز شامل ترکیب یون های فلزی دو ظرفیتی موجود در آب با عوامل سختی می باشد. خورندگی و رسوب گذاری یکی از شاخص های مهم در ارزیابی کیفی آب است. خوردگی می تواند با عث ورود فلزات سنگین به آب شده و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره بیاندازد و رسوبگذاری نیز باعث کاهش دبی لوله ها، کاهش کارآیی شیرها و اتصالات می گردد. هر دو پدیده می توانند هزینه های اقتصادی سنگینی را در پی داشته باشند. با توجه به اهمیت موضوع لازم است پتانسیل خورندگی و یا رسوب گذاری منابع آب شرب جهت به حداقل رساندن تغییرات نامطلوب کیفی آب و کاهش هزینه های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: این تحقیق مطالعه ای توصیفی– مقطعی است که با استفاده از تعیین اندیس های خورندگی رایزنر، لانژلیه، تهاجمی، پوکوریوس و لارسن در شهرکرد و در بهار 92 انجام گرفت. در این مطالعه از 35 حلقه چاه و چشمه کوهرنگ بعنوان منابع تامین کننده آب شرب شهرکرد، تعداد 36 نمونه، بصورت تصادفی– لحظه ای برداشت گردید و پارامترهای درجه حرارت، پی.اچ، سختی کلسیم، قلیاییت، کل جامدات محلول، یون بی کربنات، سولفات و کلراید اندازه گیری شد و بر اساس نتایج به دست آمده، اندیس های خوردگی محاسبه و با استفاده از نرم افزارهای آماری تفسیر و تحلیل گردید. مراحل نمونه برداری وآنالیز نمونه ها مطابق با دستورالعمل های کتاب استاندارد متد، چاپ سال 2012 انجام گرفت.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار برای شاخص های رایزنر، لانژلیه، تهاجمی، پوکوریوس و لارسن به ترتیب (34\0±59\7)، (23\0±01\0)، (23\0±12)، (43\0±37\7) و (2\0±04) می باشد و مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص رایزنر با شاخص های لانژلیه، تهاجمی، پوکوریوس و لارسن به ترتیب 9\0–،82\0– ،77\0+ و063\0–می باشد. بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد براساس شاخص های رایزنر، لانژلیه، تهاجمی، پوکوریوس و لارسن، به ترتیب 100%، 53%، 53%، 100% و100% منابع تامین کننده آب شرب شهرکرد دارای درجات مختلفی از خورندگی می باشند و ارتباط معنی داری بین شاخص رایزنر با شاخص های لانژلیه، تهاجمی و پوکوریوس وجود دارد. همچنین چشمه کوهرنگ خورنده ترین منبع تامین کننده آب شهرکرد می باشد. لذا با توجه به نقش مهم چشمه مذکوردر تامین آب شرب شهرکرد، لازم است تمهیدات ویژه ای در خصوص کاهش میزان خورندگی آن به عمل آید

۱۶تعیین قابلیت اراضی منطقه فامنین جهت استفاده های کشاورزی و مرتع
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي دانش زمين، پاييز, دوره  ۲ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۱۵
ناآگاهی از توان خاک به همراه مدیریت غلط و روشهای بهره برداری نادرست، استفاده غیر منطقی انسان را از سرزمین باعث گردیده است که خود عامل کاهش بیش از حد منابع است. در بررسی قابلیت اراضی جهت استفاده بهینه و حفظ منابع منطقه فامنین ابتدا لایه های توپوگرافی پوشش گیاهی و خصوصیات سنگ شناسی و خاکشناسی منطقه در محیط GIS تهیه شده و با مطالعات میدانی اصلاح شد. سپس بر اساس استانداردها و دستورالعمل موسسه تحقیقات آب و خاک تیپ ها و واحدهای مختلف اراضی تفکیک گردید، که این مطالعات منجر به تعیین 10 واحد کاری همگن شد. برای این واحدهای همگن قابلیت اراضی برای کاربریهای مختلف از طریق حفر پروفیل و نمونه برداری از خاکهای موجود و تجزیه و تحلیل این داده ها در قالب مدل ارزیابی اراضی ایرانی تعیین شد. با مروری بر نتایج ارزیابی اراضی منطقه فامنین که با هدف مدیریت و بهره برداری بهینه و در راستای توسعه پایدار به انجام رسید مشخص گردید که تنها 36 درصد از اراضی منطقه دارای توان و قابلیت خوب برای کشاورزی آبی هستند و 40 درصد از اراضی منطقه مناسب برای زراعت دیم و 60 درصد از اراضی دارای قابلیت خوب برای مرتعداری هستند. با مقایسه کاربریهای فعلی منطقه با این نتایج ارزیابی مشاهده می شود که در حدود 10 درصد از منطقه انطباق کامل بین کاربری فعلی و قابلیت اراضی وجود دارد و نشان دهنده این است که در منطقه فامنین اکثر اراضی بیش از توان خود مورد بهره برداری قرار می گیرند که این خود در دراز مدت منجر به از دست دادن منابع موجود خواهد شد.

۱۷بررسی روش FAOدر ارزیابی اراضی و اهمیت آن در بهره برداری پایدار از منابع خاک و آب منطقه فامنین استان همدان
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
انتخاب نوع استفاده ازاراضی همواره قسمتی ازسیرتکاملی جواامع انسانی راتشکیل داده است بدین معنی که باتکامل تدریجی جوامع انسانی درنوع نیازهای آنها نیز تغییر حاصل شده است ودرنتیجه جوامع مختلف به لزوم تغییر درنحوه استفاده ازاراضی پی برده ند هدف ازاین مطالعه تعیین قابلیت کیفی اراضی منطقه فامنیت برمبنای روش طبقه بندی اراضی چندمنظوره فائو FAO است منطقه مطالعاتی درشمال شرقی استان همدان و درمحدوده شهرستان فامنیت بامساحت 101 کیلومترمربع قرارگرفته است دراین بررسی ابتدا براساس روش فائو درهرواحدفیزیوگرافی باتوجه به محدودیت ها وامکانات موجود نقشه اجزای واحداراضی تهیه گردید سپس سه نقشه تیپ فیزیوگرافی شیب و حساسیت سنگ به هوازدگی زمینه شناسی بایکدیگر تلفیق شده و نقشه اجزایواحداراضی بدست آمد درمرحله بعد براساس مشاهدات صحرایی و تشریح پروفیل نقشه قابلیت اراضی تهیه شد بامروری برنتایج ارزیابی منطقه فامنین مشخص گردید که تنها 36درصد ازاراضی منطقه برای کشاورزی ابی 40درصد برای زراعت دیم و 60درصد برای مرتعداری دارای توان و قابلیت خوب هستند بامقایسه کاربریهایه فعلی منطقه بااین نتایج ارزیابی مشاهده میشود که درحدود 10 درصد ازمنطقه انطباق کامل بین کاربری فعلی و قابلیت اراضی وجود دارد

۱۸فرسایش خاک به عنوان مهمترین مخاطره محیطی حوضه آبخیز قره چای و برآورد میزان آن با مدل تجربی MPSIAC
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
خاک یکی ازمهمترین اجزای منابع طبیعی محسوب میشود فرسایش خاک پدیده ای اجتناب ناپذیر است که به صورت تشدید شونده منجر به تخریب خاک میشود نوع و شدت فرسایش خاک دریک منطقه تابع عوامل مختلفی ازجمله شرایط اقلیمی پستی وبلندی نوع خاک و کاربری اراضی می باشد دراین مطالعه برای براورد فرسایش و رسوب ازمدل اصلاحی پسیاک MPSIAC استفاده شده است دراین مدل 9عامل موثر درفرسایش مدنظر قرارداده شده است که هرکدام ازاین عوامل 9گانه بسته به شدت و ضعف خود امتیازی را به خود اختصاص میدهند باتوجه به اطلاعات آب وهوایی زمین شناسی هیدرولوژی فیزیوگرافی پوشش گیاهی خاک و همچنین مطالعات صحرایی عواومل نه گانه فرسایش مورد ارزیابی قرارمیگیرند ذکر این نکته حائز اهمیت است که برای حوضه ابخیز قره چای 4زیرحوضه واحدااراضی انتخاب شده فرمها و جداول مربوط به فرسایش درهرزیرحوضه تکمیل گردیده است درنهایت امتیازات این عوامل 9گانه را درهرواحداراضی محاسبه کرده و درجه رسوب دهی هرواحد را بدست می اوریم سپس بااستفاده ازروابط موجود میزان رسوب و فرسایش درهرواحد بدست می آید بعدباداشتن مساحت هرواحد مقدارمتوسط رسوب و فرسایش ویژه درکل منطقه ازطریق معدل گیری وزنی به دست می اید که براساس آن متوسط رسوب و فرسایش ویژه درکل منطقه ازطریق معدل گیری وزنی به دست می آید که براساس آن متوسط رسوب و فرسایش ویژه درکل منطقه ازطریق معدل وزنیبه ترتیب برابر 1598\349 445\17 تن برکیلوگرم درسال است

۱۹اصول تکنولوژی های جدید Phased array EMATs و اساس تئوری و طراحی پرابهای EMATs در تست التراسونیک
اطلاعات انتشار: جوشكاري - انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران، سال
تعداد صفحات: ۶

۲۰پهنه‌بندی زمانی و مکانی اقلیم آسایش، رهیافتی جدید در توسعه گردشگری شهرستان دزفول
اطلاعات انتشار: گردشگري و چشم انداز آينده، سال
تعداد صفحات: ۱۷
نقش اقلیم و آب و هوا چه از لحاظ انتخاب نوع تقاضای گردشگری و چه از لحاظ زمان سفر از جمله مهمترین عوامل موثر در جهت جذب گردشگر و یا بالعکس تضعیف آن می‌باشد. این مقاله با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (TCI) به ارزیابی اقلیم گردشگری شهرستان دزفول پرداخته و تلاش نموده تا علاوه بر تعیین بهترین زمان سفر، مناسب‌ترین مکان ممکن از نظر آسایش اقلیمی تگردشگری را در این شهرستان ترسیم نماید. این شاخص به شکلی سیستماتیک شرایط اقلیمی را برای فعالیت گردشگری با استفاده از پارامترهای میانگین ماهانه دمای روزانه و حداکثر دمای روزانه، میانگین ماهانه رطوبت نسبی و حداقل رطوبت نسبی، بارش، ساعات آفتابی و سرعت باد مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در این مقاله شاخص مورد نظر برای شهرستان دزفول با استفاده از آمار مشترک ایستگاه‌های هواشناسی موجود محاسبه و سپس نتایج حاصله به محیط GIS وارد شد و با استفاده از از سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه اقلیم گردشگری شهرستان دزفول در ماه‌های مختلف ترسیم شد. نتایج تحقیق نشان نشان می‌دهد که ماه‌های فروردین و اردیبهشت با بیشترین امتیاز بر حسب شاخص TCI شرایط ایده آلی را برای جذب گردشگر دارد.

۲۱آشکارسازی و اندازه گیری ترکها در جوش ساختارهای فلزی با استفاده از جریان گردابی
اطلاعات انتشار: جوشكاري - انجمن جوشكاري و آزمايشهاي غير مخرب ايران، سال
تعداد صفحات: ۶

۲۲ارزیابی خطر ریسک زمین لغزش حوضه آبخیز طالقان رود بر پایه الگوریتم بهینه سازی توافقی ویکور
اطلاعات انتشار: نشريه جغرافيا و مخاطرات محيطي، پنجم،شماره۱۷، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۱۸
ناپایداری های دامنه ای، ازجمله پدیده های معمول در بیشتر مناطق کوهستانی ایران است. در این میان یکی از مخاطره آمیزترین ناپایداری ها، زمین لغزش است. هدف از این پژوهش، تهیه نقشه حساسیت پذیری در زیرحوضه های طالقان رود به زمین لغزش با استفاده از الگوریتم بهینه سازی توافقی ویکور است. ابتدا پس از تهیه نقشه پایه محدوده مطالعاتی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای میدانی، نقشه عوامل موثر در حساسیت پذیری حوضه به زمین لغزش شامل شیب، فاصله از گسل، طبقات ارتفاعی، تراکم زهکشی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، لیتولوژی، نوع خاک و بارش در محیط GIS تهیه شد. سپس ضریب اهمیت هرکدام از معیارهای مذکور در وقوع زمین لغزش، به کمک الگوریتم سلسله مراتبی AHP به دست آمد که معیارهای شیب، لیتولوژی و طبقات ارتفاعی بیشترین ضریب اهمیت را کسب کردند. سپس بر پایه الگوریتم بهینه سازی ویکور، درجه سودمندی و پشیمانی انتخاب گزینه های برتر (زیرحوضه ها)، مشخص شد. در پایان با محاسبه میزان شاخص بهینه ویکور، برحسب درجه حساسیت پذیری به زمین لغزش، زیرحوضه ها در ۳ کلاس کیفی حساسیت پذیری کم، متوسط و زیاد طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد زیر حوضه های زیدشت ۱، ۲ و دونبولید از بیشترین حساسیت پذیری به وقوع زمین لغزش برخوردارند و حساسیت به وقوع زمین لغزش در زیر حوضه های شهرک، ناویزک و حسنجان حداقل است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۲ از میان ۲۲ نتیجه