توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ارتباط نومادیسم و تکوین مرزهای سیاسی در ایران (مطالعه موردی: ایلات و عشایر ترکمن)
اطلاعات انتشار: تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)، تابستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۱۷، سال
تعداد صفحات: ۱۶
کشور ایران بنا به موقعیت جغرافیایی خاص خود به ویژه از سمت شمال و شمال شرقی محل ورود اقوام کوچ نشین بوده و اغلب حکومت هایی که در ایران تشکیل شده وابسته به ایلات می باشد. از این رو ایلات نقش فوق العاده مهمی در ثبات و عدم ثبات حکومت های مرکزی به عهده داشته اند. کوچ نشینان که اساس زندگی آنها مبتنی بر کوچ و کوچندگی است، گاه از چارچوب مرزهای کشور فراتر می رفتند و دو یا چند همسایه را درگیر منازعه می کردند. هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش ایلات و عشایر ترکمن بر تکوین مرزهای سیاسی در شمال شرقی ایران است. روش مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و استفاده از منابع اسنادی و تاریخی است. نتایج تحقیق نشان می دهد، در گذشته حکومت پهلوی بخش بزرگی از جمعیت کشور را عشایر تشکیل می داده و همچنین جابجایی عشایر به صورت قشلاق و ییلاق سبب شده که کنترل دولت مرکزی بر عشایر به خصوص در دوره افول قدرت بی ثبات باشد. در حقیقت تا قبل از تثبیت مرزهای شمال شرقی کشور ایران جابجایی ایلات و عشایر ترکمن در دو سوی مرزهای ایران و کشور شوروی سابق در قالب ییلاق و از سویی قشلاق عشایر کشور شوروی سابق در داخل مرزهای ایران و عواملی چون عدم پرداخت مالیات توسط کوچ نشینان هر دو کشور موجب کوچ به کشور همسایه می شده است و این عوامل باعث تاخیر در روند تکوین مرزهای سیاسی در این بخش از ایران شده است.

۲بررسی میزان رضایتمندی بازدید کنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن
اطلاعات انتشار: مطالعات فرهنگ - ارتباطات، بهار, دوره  ۱۶ , شماره  ۲۹ (مسلسل ۶۱)، سال
تعداد صفحات: ۲۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت مندی بازدیدکنندگان از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم صورت گرفت که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات در گروه تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل تمام بازدیدکنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بود که به علت حجم زیاد جامعه در دست بررسی از نمونه گیری در دسترس استفاده شد (4242 نفر). ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن از سوی تعدادی از استادان دانشگاه و میزان پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد (0.84). نتایج نشان داد که میانگین رضایت بازدیدکنندگان از بخش های دانشگاهیان، بین الملل، آثار مکتوب، محافل و مراسم، کودک و نوجوان، تشکل های قرانی، رسانه های دیجیتال، فعالیت های هنری، علمی، بانوان، روابط عمومی، قرآن نویسان، آموزش و پرورش، حوزویان و خادمان قران در حد متوسط به بالا بوده است.بر اساس نتایج، بازدیدکنندگان از نقش نمایشگاه در گسترش فرهنگ قرآن و قرآن خوانی، شیوه برخورد و راهنمایی مسوولان غرفه ها، ساعات برگزاری نمایشگاه و اندازه غرفه ها در حد متوسط تا زیاد رضایت داشتند. اما رضایت از محل قرارگیری غرفه ها در نمایشگاه، محل برگزاری نمایشگاه، میزان تبلیغات صورت گرفته و تنوع محصولات ارائه شده در نمایشگاه بین کم تا متوسط بوده است.

۳نقش شورایاری ها در حکمرانی خوب شهری مطالعه موردی شهرتهران
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
حکمرانی شهری ایده جدیدی است که جایگزین مفهوم حکومت شهری شده است طبق مفهوم فوق تصمیم گیری های مربوط به شهر و کلانشهرها بااجماع کل صاحبان منافع دخیل یعنی مردم درشهر صورت میگیرد براین اساس مدیریت شهری مطلوب باهدف کاهش مسائل و مشکلات شهر و افزایش رشد و توسعه اقتصادملی و محلی درشهرها نیازمند بالا بردن مشارکت شهروندان است دراین میان محله ها به عنوان کوچکترین واحدمهمترین تجلی گاه تحقق ساختار و عملکرد حاکمیت محلی بوده است مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد است به تحلیل نقش شورایاری هادرحکمرانی شهری درکلانشهر تهران بپردازد نتایج تحقیق نشان میدهد که قانون شورایاری ها درکلانشهر تهران بیانگر دخالت مردم درامور روزمره خود و درنتیجه شکل گیری بنیان حکمرانی خوب شهری است

۴نقش رسانه و مطبوعات در انتقال پایتخت از کلانشهر تهران
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در عصر ارتباطات و انتقال اطلاعات در فضای مجازی، رسانه و مطبوعات از طریق نمایهکردن اخبار گوناگون و انتشار آنها به جلب توجه افکار عمومی به ویژه در جوامع دارای فضای باز سیاسی و اجتماعی میپردازند. این نوع منحصر به فرد از خبررسانی منجر به توجه ویژه رسانهها و مطبوعات به ابعاد سیاسی و اجتماعی کلانشهرها و مسائل و مشکلات مربوط به آنها گردیده است. امروزه کلانشهر تهران با ترافیک سنگین جمعیتی، مشکلات اداری، سیاسی و زیست محیطی فراوانی مواجه شده و زندگی شهروندان در عرصههای مختلف تحت تاثیر این مسائل قرار گرفته است. بر این اساس، چگونگی حل این مشکلات و ارائه راهکار برای آنها منجر به طرح این سوال گردیده است که رسانه و مطبوعات چه نقشی در انتقال پایتخت از کلانشهر تهران ایفاء میکنند؟ فرضیه مورد نظر تحقیق این است که رسانه و مطبوعات از طریق تاثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد آگاهی در شهروندان مبنی بر وجود مشکلات جمعیتی، زیست محیطی، ادارای و سیاسی در کلانشهر تهران، نقش بسزایی در انتقال پایتخت دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانهای به بررسی نقش رسانه و مطبوعات در انتقال پایتخت از کلانشهر تهران پرداخته است

۵نقش جاذبه های گردشگری قوم ترکمن بر توسعه اقتصادی استان گستان
اطلاعات انتشار: همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان، سال
تعداد صفحات: ۱۹
کشور ایران ازجمله کشورهای جند قومیتی دنیا است که اقوام مختلف در جغرافیای آن پراکنده اند و زندگی می کنند ویژگی های منحصر به فرد این اقوام چه به صورت طبیعی یا انسانی موجب توجه گردشگران به این مناطق است شدهاست یکی ا زاین اقوام ترکمنها می باشد که به طور خاص در شمال شرقی ایران و در استان گلستان زندگی می کنند. هرچند که بخشی از این قوم در برخی از نقاط کشور همچون خراسان شمالی پراکنده اند. با توجه به جاذبه های فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی این قوم در جذب گردشگر، سوالی که مطرح می شود این است که جاذبه های گردشگری قوم ترکمن چه نقشی در توسعه اقتصادی استان گلستان دارد؟ لازم به ذرک است روش استفاده در این تحقیق استافده از مطالعات کتابخانه ای و توصیفی – تحلیلی می باشد نتایج تحقیق نشان می دهد اگرچه قوم ترکمن دارای مولفه های مهم و جذابی برای ورود گردشگر به استان گلستان می باشد اما به دلایل مختلفی همچون عدم توجه ویژه دولت به بخش گردگشریف نبود زیر ساختهای اقتصادی عدم تبلیغات مناسب از فرهنگ قوم ترکمن و .. به خوبی نتوانسته است از این مولفه ها در راستای توسعه اقتصادی استان گلستان استافده شود.

۶تحلیل فرصت‎ها و تهدید‎های ژئوپولیتیکی قوم بلوچ ازدیدگاه نظریه‎ی شکاف‎های سیاسی اجتماعی
اطلاعات انتشار: فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي انساني، چهل و چهارم،شماره۸۱، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۶
ظهور کشورهای جدید در خارج از اروپا که به‎دنبال استعمارزدایی و ناسیونالیسم پس از جنگ جهانی دوم به‎وجود آمد، موجب اضمحلال تحلیل‎ها و برداشت‎هایی شد که علوم اجتماعی را برپایه‎ی سنت اروپایی و تفکرات کلاسیک پوزیتویستی پی ریخته بود و در بیهودگی نظریه‎های کلان و تعمیم آن به مسائل کل جهان موثر افتاد. بحث قومیت در ایران نیز جدا از این امر نبوده است. ایران کشوری چندقومی است که بیشتر جمعیت آن را قوم فارس تشکیل می دهد. فارس ها به‎طور عمده در بخش مرکزی کشور استقرار یافته و گروه های دیگر قومی در نوار مرزی کشور مستقر هستند. گروه های قومی مستقر در نوار مرزی، دارای دنباله‎ی قومی در آن سوی مرزهای کشور هستند. این وضعیت، شرایط ویژه ای را در روابط قومی با حکومت مرکزی شکل داده است. بخش بزرگی از مسائل ژئوپلیتیکی و چالش های ملی، منطقه ای و بین المللی ایران، ناشی از این شرایط است. مقاله‎ی پیش رو با روش هرمونتیکی و رویکردی پست مدرن به مساله‎ی قومیت می پردازد و در تلاش است به ضعف نظریه‎های کلان در مسائل قومیت بپردازد که مربوط به دوره‎ی مدرنیته و روش پوزیتیویستی است و نشان دهد که در گفتمان پست‎مدرن، تحولات هر منطقه را باید در ارتباط با زمان و جغرافیای آن مکان مورد کنکاش قرار داد. نتایج پژوهش نشان می‎دهد، جامعه‎ی ایران با وجود داشتن ساختار چند قومی، دچار واگرایی قومی نشده است. به نظر می رسد که مهم‎ترین دلیل این امر، وجود شکاف های سیاسی ـ اجتماعی متقاطع است که در اثر آن، آثار واگرایی به‎شدت کاهش داشته است.

۷بررسی میزان رضایتمندی بازدید کنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین اللملی قرآن
اطلاعات انتشار: فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، شانزدهم،شماره۲۹، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۲۸
پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان رضایت مندی بازدیدکنندگان از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم صورت گرفت که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات در گروه تحقیقات توصیفی–پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل تمامی بازدیدکنندگان بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بودند که به علت حجم زیاد جامعه مورد بررسی از نمونه گیری در دسترس استفاده شد (4242 نفر). ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط تعدادی از اساتید دانشگاه و میزان پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ تایید شد (84\0). نتایج نشان داد که میانگین رضایت بازدیدکنندگان از بخش های دانشگاهیان، بین الملل، آثار مکتوب، محافل و مراسم، کودک و نوجوان، تشکل های قرانی، رسانه های دیجیتال، فعالیت های هنری، بخش علمی، بخش بانوان، روابط عمومی، بخش قرآن نویسان، آموزش و پرورش، حوزویان و خادمان قران در حد متوسط به بالا بوده است. براساس نتایج، بازدیدکنندگان از نقش نمایشگاه در گسترش فرهنگ قرآن و قرآن خوانی، شیوه برخورد و راهنمایی مسئولان غرفه ها، ساعات برگزاری نمایشگاه و اندازه غرفه ها در حد متوسط تا زیاد رضایت داشتند. اما رضایت از محل قرارگیری غرفه ها در نمایشگاه، محل برگزاری نمایشگاه، میزان تبلیغات صورت گرفته و تنوع محصولات ارائه شده در نمایشگاه بین کم تا متوسط بوده است. کلیدواژگان رضایت مندی؛ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن؛ استان تهران
نمایش نتایج ۱ تا ۷ از میان ۷ نتیجه