توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱سنتز نانو لوله های کربنی تک دیواره به روش رسوب گیری شیمیایی از بخار همراه کاتالیست
اطلاعات انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نانولوله های کربنی در دو ساختار تک دیواره و چند دیواره وجود دارند. تولید نانولوله های کربنی به روش رسوب گیری بخار کاتالیستی، امکان تولید نانولوله های کربنی تک دیواره از روشهای ارزان و در مقیاس زیاد را امکان پذیر می سازد کاتالیست استفاده شده در این روش، اجزا فلزی نشانده شده روی پایه فلز – اکسید منیزیم است که فلز در آن شامل آهن، نیکل و کبالت یا ترکیبات دوتایی از آنهاست این عملیات در دمای 1000 درجه سلسیوس انجام می شود و بازده محصول در این روش حدود 70 تا 80 درصد است زمان سنتز در این فرایند 10 دقیقه است با استفاده از این روش می توان 1 گرم محصول در روز تولید نمود. بهترین فعالیت مربوط به کاتالیست ترکیبی آهن و کبالت است.

۲ساختار عاملی پرسشنامه بهزیستی ذهنی درنوجوانان شهر قم
اطلاعات انتشار: مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، , دوره  ۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۴
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس بهزیستی ذهنی در دانش آموزان بود.روش کار: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. بدین منظور تعداد 400 نفر (200 پسر و 200 دختر) از دانش آموزان مدارس متوسطه شهر قم به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به ابزارهای بهزیستی ذهنی و شادکامی آکسفورد پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج: یافته های تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس از چهار عامل تشکیل شده است. علاوه بر آن نتایج همبستگی پیرسون نشان داد، بهزیستی ذهنی با شادکامی (r=0.27)، نمره انضباط (r=0.11) و پیشرفت تحصیلی (r=0.28) رابطه مثبت و معنی داری در سطح p<0.01 دارد. همچنین اعتبار پرسشنامه بهزیستی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0.87 و هر کدام از خرده مقیاس ها شامل ارتباط با مدرسه 0.69، لذت از یادگیری 0.85، اهداف آموزشی 0.73 و کارآمدی تحصیلی 0.78 بدست آمد که نشان از قابلیت بالای ابزار بود.نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر این است که نسخه فارسی پرسشنامه بهزیستی ذهنی از خصوصیات روانسنجی قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش های روانشناختی استفاده کرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه