توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر سرعت جریان بر ضرایب افت انرژی در تبدیلهای عریض شوندة لوله های تخلیه کننده و آبگیر سدها
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور بررسی تاثیرسرعت بر ضرایب افت انرژی در تبدیلهای عریض شونده در لوله ها از Fluent که یک نرم افزار حجم محدود می باشد، استفاده شده است . بدین منظور ابتدا هندسه و شبکۀ یک تبدیل ناگهانی و پنج تبدیل تدریجی با شیب دیواره های متفا وت، به صورت دو بعدی در نرم افزار Gambit که یک نرم افزار پیش پردازنده است، مدل شده و سپس هر یک از مدلهای ایجاد شده، توسط نرم افزار Fluent ، با اعمال 16 سرعت اولیه متفاوت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . جهت حل معادلات آشفتگی در این نرم افزا ر از مدل آشفتگی k استاندارد استفاده شده است .
نتایج نشان میدهد که ضرایب افت انرژی بر خلاف نظر پیشینیان علاوه بر هندسۀ تبدیل به سرعت جریان نیز وابسته میباشد و این وابستگی با تدریجی شدن تبدیل کاهش می یابد اما از بین نمی رود . همچنین طول گردابه در تبدیل ناگهانی مستقل از سرعت بوده و تابعی از هندسه تبدیل میباشد

۲طراحی و ساخت مگنتایزر تخلیه خازنی و ارائه الگوریتم طراحی بهینه فیکسچر شارژ
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله نحوه طراحی و ساخت یک دستگاه مگنتایزر مدرن که برای اولین بار در ایران ساخته شده است ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در این مقاله اصول کارکرد و نیز نحوه طراحی این دستگاه شرح داد ه شده است و مقاله برای اولین بار به ارائه الگوریتمی جهت طراحی بهینه فیکسچر شارژ که مهمترین قسمت دستگاه می باشد ، پرداخته است که بر اساس آن دیگر به محاسبات پیچیده میدان مغناطیسی نیازی نیست . این مقاله بر اساس نتایج و یافته های اینجانب از ساخت یک نمونه از ا ین دستگاه برای جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش و نمونه دیگری برای دانشگاه شاهد ، نگارش گردیده است . لازم به ذکر است که این دستگاه در امور نظامی و امور صنعتی که با فن آوری های نوین در ارتباط هستند ، کاربرد وسیعی دارد .

۳طراحی وشبیه سازی و ساخت درایور موتور القائی تکفاز جهت بدست آوردن راندمان و گشتاور ماکزیمم و ارائه الگوریتم کنترل پایدار کننده
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله شبیه سازی ( با دو نرم افزار MATLAB و Orcad در فضای ) fbpn و ساخت یک درایور موتور القائی تکفاز جهت بدست آوردن راندمان و گشتاور ماکزیمم ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت . این درایور با استفاده از مدار قدرت سوئیچینگی و یک خازن و مدار کنترل میکروکنترلری ، روشی خاص را برای بدست آوردن مشخصات راندمان وگشتاور ماکزیمم به اجرا درمی آورد . در این روش به دو خازن راه انداز و دائم و نیز سوئیچ گری ز از مرکز ، دیگر نیازی نیست . نمونه آزمایشگاهی این درایور بوسیله یک خازن راه انداز و یک مدار قدرت سوئیچینگی دارای دوIGBTو یک مدار کنترل شامل میکروکنترلر PIC–16F877 ، ساخته شده است . در این مقاله علاوه بر موارد فوق برای نخستین بار الگوریتم کنترل پایدار کننده برای این نوع درایور ارائه شده است

۴بررسی الگوی جریان در قوس تند 60 درجه با استفاده از مدل عددی سه بعدی و مطالعات آزمایشگاهی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
در این تحقیق، به بررسی سه بعدی الگوی جریان اشفته در قوس تند 60 درجه با استفاده از سه مدل آشفتگی k–e استاندارد، k–w و RSM جهت مدلسازی تنش های رینولدز و حل عددی معادلات ناویر – استوکس پرداخته شده است. حل معادلات با استفاده از نرم افزار Fluent و به روش حجم محدود صورت گرفته است. برای صحت سنجی نتایج حاصل، از نتایج مطالعات آزمایشگاهی بر روی مدل موجود در دانشگاه فردوسی مشهد استفاده شده است. مقایسه نتایج نشان می دهد که هر سه مدل مزبور، الگوی کلی جریان در قوس را به خوبی مدل نموده و انطباق خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند. مدل RSM و K–w در محاسبه پروفیل سرعت محوری نسبت به مدل k–w عملکرد بهتری را نشان می دهند چرا که مدل k–e توانایی پیش بینی برگشت پروفیل سرعت به دلیل جدایی جریان بعد از قوس را نداشته است. در محاسبه پروفیل سطح آب اختلاف بین مدل ها بسیار جزیی است با این وجود مدل k–e نسبت به دو مدل دیگر عملکرد بهتری را نشان می دهد. انتقال محل سرعت ماکسیمم به دیواره خارجی و همچنین تغییر فاصله محل سرعت ماکسیمم در لایه های مختلف به دلیل تدثیر جریان ثانویه در قوس می باشد. همچنین تأثیر تغییرات جریان در قوس بر کانال مستقیم بالادست موجب انحناء سطح آب و تشکیل جریان های عرضی یکسویه خواهد شد.

۵مروری بر تکنیک‌های شبیه‌سازی مونت کارلوی زنجیر مارکفی و چند کاربرد آن
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
تعیین چگالی‌های ناشناخته در بسیاری از کاربردها نظیر مدل‌های بیزی پیچیده تنها به کمک شبیه‌سازی ممکن بوده و در این میان روش‌های مونت کارلوی زنجیر مارکفی (MCMC) بیشترین سهم را دارند. در روش مونت کارلو نمونه‌هایی از توزیع مطلوب استخراج نموده و میانگین‌های نمونه‌ای را برای تقریب امید ریاضی به کار می‌بریم. روش‌های مونت کارلوی زنجیر مارکفی، نمونه‌ها را با استفاده از ساختن یک زنجیر مارکف و نمونه‌گیری از آن پس از نیل به حالت ایستایی انتخاب می‌کنند. از آنجا که حل مثالهای کاربردی به کمک انواع مختلفی از این روش‌ها، ایده‌ای نو در انتخاب بهترین روش را در اختیار محقق می‌نهد، ضمن مروری بر این روش‌ها و استفاده از آن‌ها، به کمک نرم‌افزار R به حل چند مثال کاربردی جالب در حیطه قابلیت اعتماد، نمونه‌گیری صید و باز صید و... پرداخته و در آنها به برخی مهارت‌های لازم برای انتخاب بهترین الگوریتم، تاثیر نقطه آغازین و توزیع جهش در چگونگی آمیختن زنجیره‌ها اشاره می‌کنیم.

۶ضرورت مدیریت استراتژیک و شاخص های شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در این مقاله ابتدا دلایل ضرورت پرداختن به برنامه ریزی استراتژیک در شهرهای کشور از جمله شهر مشهد مقدس، سپس نگرش های غربی و شرقی موجود و فرایند آن تشریح گردیده است. در ادامه نیز موانع پیش روی پیاده سازی آن از جمله: شاخص های شهری، دیده بان شهری و سیستم ها وفرایندها و راه حل های پیشنهادی توضیح داده شده است.


۷وا هم آمیخت اولر با استفاده از مشتق های موجک
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
تخمین عمق اولر یکی روش های مهم تفسیری داده های میدان پتانسیل است. پایه این روش محاسبه مشتق های افقی و قائم میدان پتانسیل است. این مشتق ها معمولاً با استفاده از تبدیل فوریه محاسبه می شوند. اخیراً روش تبدیل گسسته موجک به عنوان یک جایگزین برای پردازش های داده های مغناطیسی معرفی شده است. در این مقاله با استفاده از مشتق های محاسبه شده با استفاده از موجک تخمین عمق اولر بر روی یک مدل انجام شده است و نتایج آن با روش فوریه مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده تفکیک بهتر توده ها و تخمین دقیق تر عمق با استفاده از روش موجک است

۸طراحی پیشگیرانه در طراحی و ساخت مانیپیولاتور نصاب شیشه خودرو سواری
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات، سال
تعداد صفحات: ۱۵
در این مقاله طراحی و ساخت مانیپولاتور کابلی با جیگ شیشه برای انجام فرایند نصب شیشه اتومبیل سواری در شرکت ایران خودرو ارائه می گردد. رویکرد مورد استفاده، طراحی مکانیزمی در سیکل بالای کاری (عمر دائم) می باشد. هدف، طراحی و ساخت تجهیزی است که بتواند از توقفات کاربری مکانیزم شابلون و بالانسور که پیش از این در فرایند نصب شیشه استفاده می گردید، جلوگیری نماید. در این پروژه ابتدا با استفاده از تکنیک کیفی QFD نیازمندی ها و خواسته های مشتری طبقه بندی و اولویت دهی گردید. برای جلوگیری از آثار بالقوه خرابی از تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن (FMEA) در طراحی، تولید و نگهداری، قبل از انجام ساخت استفاده شد. برای شبیه سازی طرح و اطمینان از صحت محاسبات مهندسی از نرم افزار SolidWorks در تحلیل های مکانیکی و نرم افزارFluidSim در تحلیل پنوماتیکی استفاده گردید. قبل از فاز نصب و راه اندازی در خط اصلی ، دستگاه درکنار خط اصلی تولید بصورت OFF line مورد تایید و صحه گذاری قرار گرفت و در نهایت به خط اصلی انتقال داده شد.

۹کاربرد انرژی خورشیدی درتامین و انتقال آب
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در دهه های اخیر توجه به انرژیهای پاک و تجدید پذیر از بزرگترین اولویتهای کشور ها در بخش محیط زیست و اقتصاد بوده است استحصال و انتقال آب بمنظور توسعه کشاورزی و تامین آب شرب از اموری است که به صرف انرژی زیادی محتاج است قسمت عمده این انرژی در ایستگاههای پمپاژ کوچک و بزرگی مصرف می شود که حداقل در کشور ما با راندمان بسیار پایین و تلفات انرژی چشمگیر کار می کنند بدیهی است که استفاده از راهکارهایی که بتواند انرژی این بخش را تامین کند و از تلفات انرژی الکتریکی و سوختهای فسیلی بکاهد باید مدنظر باشد.

۱۰معرفی ومقایسه سخت افزارهای مختلف در پیاده سازی تبدیل موجک گسسته برای فشرده سازی تصویر
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر، سال
تعداد صفحات: ۸
کاربرد تبدیل موجک در پردازش تصویر مانند استاندارد 4JPEG–2000,MPEG روز به روز گسترده تر می شو د . در این مقاله ابتدا الگوریتم های مهم در تبدیل موجک معرفی می شو ند و سپس سخت افزار های تبدیل موجک دو بعدی معرفی ومقایسه می شوند در ده سال اخیر پژوهشهای زیادی در تکنیکهای تبدیل موجک و بکارگیری آن در انجام تبدیل موجک دو بعدی برای تصویر صورت گرفته است . تبدیل موجک به خاطر خصوصیتهای جالبش در فشرده سازی تصویر و ویدئو بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تبدیل موجک در واقع تجزیه یک سیگنال غیر ایستا به مجموعه ای از ت وابع موجک با مقیاسهای متفاوت است که این مجموعه نسبتا ایستا است وبرای کدشدن مناسب اس ت . با مقایسه تبدیل موجک با بقیه تبدیلها، دیده می شود که تبدیل موجک انعطاف پذیرتر است وبه دلیل تحلیل مقیاس _مکان (به جای فرکانس _زمان) بهتر می تواند با طبیعت بینایی _روانی انسان تطبیق یابد . همچنین چون تبدیل موجک بطور یکجا روی کل تصویر انجام می شوددارای اثر منفی بلوک _ بلوک شدن تصویر نمی باشد

۱۱کاربرد کنترل کننده عصبی پیش بین در سیستمهای دینامیکی غیرخطی یک متغیره و چندمتغیره
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر، سال
تعداد صفحات: ۷
دراین مقاله روشی جهت کنترل سیستم های غیرخطی ساختار ثابت همراه اغتشاش پله ای با دامنه زیاد ارائه می شود این الگوریتم با تلفیق مناسبی از کنترل پیش بین و شبکه عصبی عملکردی مطلوب در ردیابی مرجع پله ای نشان میدهد الگوریتم ارایه شده توانایی کنترل مطلوب سیستمهای غیرخطی متغیر با زمان و نیز حذف اغتشاش دراین سیستم را داشته و قابلیت تعمیم به سیستم های چند متغیره را نیز دارد.

۱۲بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر افزایش میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی:حوضه سولگان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از عواملی که سبب حفظ خاک و عدم فرسایش آن در مقابل بروز سیلا بها م یشود، پوشش گیاهی است. اما امروزه تغییرکاربری اراضی و عدم استفاده صحیح از اراضی سبب گردیده سطح زمین قدرت خود را در حفظ و نگهداری خاک از دست بدهد و شدت فرسایش و به طبع شدت بار رسوبی حمل شده توسط رودخانه بیشتر شود. لذا بررسی ارتباط بین تغییرات به وجود آمده در نوع کاربری و پیامدهای ناشی از آن در امر مدیریت کاملاً ضرورری است در این مطالعه از تصاویر ماهواره لندستTM سه دوره زمانی 1990 ، 2003 و 2009 استفاده شد. پس از اعمال تصحیحات هندسی و اتمسفری بر روی تصاویر کاربری اراضی مختلف در هر سه بازه مشخص گردید. بار رسوب نیز در دو دوره مورد مطالعه ( 1990 –2003 و 2003–2009 نشان داد که با تغییر کاربر یها در این دو دوره بار رسوب به طور متوسط از 29003\11 به 37193\17 تن در سال به ترتیب برای دوره اول و دوم تغییر کرده است. بیشترین روند تغییرات کاربری کاهش باغات، مناطق بدونه پوشش، مراتع متوسط وخوب و بیشترین روند افزایشی در اراضی زراعت دیم، مرتع ضعیف، مناطق شهری و خاک لخت م یباشد. که باعث گردیده میزان رسوب در حدود 28 % افزایش یابد

۱۳اخبارنامه و ترجمه ترکی آن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تاريخ روابط خارجي، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۱۴میرزا یوسف قراباغی و تاریخ وصافی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تاريخ روابط خارجي، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۵شیوع خال های ملانوسیتیک و اختلالات پیگمانتاسیون و همراهی بین آنها در کودکان زیر 7 سال در چند مهد کودک تهران
اطلاعات انتشار: پژوهنده، مرداد و شهریور, دوره  ۱۰ , شماره  ۳ (پی در پی ۴۵)، سال
تعداد صفحات: ۴
سابقه و هدف: با توجه به این که افراد دارای خال های مادرزادی در خطر ابتلا به بدخیمی هستند، این مطالعه با هدف تعیین شیوع خال های ملانوسیتیک و اختلالات پیگمانتاسیونی در کودکان مهد کودک های تابعه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شهریور 1382 تا شهریور 1383 انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی مقطعی بر روی کودکان زیر 7 سال در 13 مهد کودک وابسته به بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که توسط متخصصین پوست معاینه شدند، انجام گرفت. یافته ها با استفاده از آزمون های t، دقیق فیشر و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: در این مطالعه 400 کودک مورد بررسی قرار گرفتند. در میان کودکان مورد مطالعه 8 بیماری شایع مشاهده شد که به ترتیب شامل خال ملانوستیک جانکشنال JMN) و 50.5%( MS) Mongolian spot و 25.75%( کافئوله (14.5%) Compound nevus (9.75%) Achromicus nevus (2.5%) Lentiginous nevus (0.75%) Blue nevus (0.25%) بود. همراهی معنی داری بین وجود JMN و MS و بین افزایش تعداد JMN و وجود MS و بین وجود JMN و وجود کافئوله و بین افزایش تعداد JMN و وجود کافئوله مشاهده شد.نتیجه گیری: علیرغم این که نژاد غالب در ایرانیان قفقازی می باشد. خالهای ملانوسیتیک و احتمالات پیگمانتاسیون در کودکان زیر 7 سال شیوع بالایی داشته و در ضمن همراهی معنی دار متعددی بین این ضایعات با یکدیگر دیده شد. بر این اساس لزوم آموزش مربیان مهد کودک ها و نیز والدین کودکان در مورد توجه به این گونه ضایعات ضروری به نظر می رسد.

۱۶ارزیابی غشای سیلیکون لیز دیده به عنوان جانشین بخشی از مطالعه Invivo پریکارد
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)، مهر و آبان, دوره  ۱۵ , شماره  ۴۸، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف: در گذشته از موادی نظیر پلور اوتولوگ و یا فاسیا لاتا به عنوان جایگزین پریکارد استفاده می شد که هر دو نیاز به ایجاد یک برش دیگر داشتند که در بیمار هپارینیزه خطر خونریزی و پیدایش هماتوم را بالا می برد، لذا استفاده از آنهامنسوخ گردیده و نیاز به پیدا کردن یک غشای سنتتیک با عوارض کم ملموس است.هدف از این مطالعه بررسی نقش غشای سیلیکون لیز رسیده (LTS) به عنوان جایگزین قسمتی از پریکارد در جلوگیری از پیدایش چسبندگی پس از اعمال جراحی قلب در نمونه های گوسفندی است تا مانع بروز عوارض خطرناک ناشی از وجود چسبندگی در اعمال جراحی قلب مجدد گردد.مواد و روش ها: نمونه های پژوهش تعداد 30 گوسفند 45 – 35 کیلو گرمی که در دو گروه مورد و شاهد تقسیم شده بودند، بود. در گروه مورد (18 نمونه) پریکارد از بدن حیوان خارج و غشای LTS به عنوان جایگزین پریکارد در محل آن بخیه گردید و در گروه شاهد (18 نمونه) پریکارد بدون جایگزینی از بدن حیوان خارج گردید. در طی مدت پی گیری (28– 3 ) ماه گوسفندان از نظر پیدایش هر گونه مشکلات پس از عمل تحت مطالعه قرار گرفتند. در مجموع 30 عمل مجدد در هر دو گروه انجام گرفت تا میزان پیدایش چسبندگی ارزیابی شود.یافته ها: چسبندگی در تمامی محل های پوشیده شد توسط LTS در گروه مورد کاهش یافته بود بدون اینکه هیچ گونه آثاری از عفونت و عوارض دیگر مشاهده شود. اما چسبندگی های شدیدی در گروه شاهد در عمل مجدد مشاهده شد.استنتاج: استفاده از غشایLTS  در مدل حیوانی مورد مطالعه، در کاهش چسبندگی های پریکاردی که در اعمال مجدد مشاهده می گردد بسیار موثر و بدون ضرر بود.

۱۷بهمن یمرزا و شکرنامه شاهنشاهی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: كتاب ماه : تاريخ و جغرافيا، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۸ژاپن و اصول اقتصادی ژاپنی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ك‍ه‍ك‍ش‍ان‌، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۹ارزیابی ریسک به روش ETBA در یکی از واحدهای ریخته گری قزوین در سال 89
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مقدمه و هدف: پیشرفت روز افزون و به تبع آن صنعتی شدن، سبب شده است که انسان در معرض خطرات روز افزون فراوانی قرار گیرد که تا قبل از این هرگز وجود نداشته است. امروزه شناسایی و بررسی خطرات ، روشهای متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به روش ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل سیستمهای کنترل کننده Energy Trace & Barrier Analysis اشاره نمود. مطالعه حاضر یک پژوهش از نوع توصیفی0مقایسه ای بشمار می رود که با هدف ارزیابی ریسک های موجود در واحد ماهیچه سازی شرکت بالین تک انجام می گیرد. مواد و روشها: در این تحقیق ارزیابی ایمنی با روش ردیابی انرژی و تجزیه و تحلیل سیستمهای کنترل کننده (ET&BA) و ارزیابی ریسک های شناسایی شده به روش کیفی انجام گردیده است. بدین منظور از ماتریکس ریسک ارائه شده در استاندارد نظامی آمریکا MIL–STD–882E بهره گرفته شده است که بر اساس طبقه بندی کیفی شدت و احتمال بروز ریسک طراحی گردیده است. یافته ها: در مجموع 16 ریسک شناسایی شد که 4 مورد غیر قابل قبول، 6 مورد نامطلوب و 6 مورد قابل قبول با تجدید نظر می باشد. در این میان سقوط افراد از ارتفاع با عدد ریسک (1A) بالاترین ریسک می باشد. بحث و تنیجه گیری: این تحقیق اعمال اقدامات کنترلی مناسب از طریق برقراری سیستم های نظارت و بازرسی، انجام اقدامات مهندسی، برقراری برنامه های منظم Housekeeping، آموزش مسایل ایمنی به پرسنل، برنامه تشویق و تنبیه در مورد رعایت مسائل ایمنی را جهت کاهش ریسک ها تا سطح قابل قبول پیشنهاد می کند.

۲۰ایجاد مدل بیومکانیکی بدن انسان در معرض ارتعاشات قائم به منظور ارزیابی پارامترهای راحتی سرنشین از طریق بهینه سازی همزمان توابع هدف با کمک الگوریتم ژنتیک
اطلاعات انتشار: هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله، یک مدل بیومکانیکی هفت درجه آزادی از تمام بدن انسان در حالت نشسته و بدون پشتی که در معرض ارتعاشاتعمودی قرار دارد از طریق بهینه سازی همزمان چند تابع هدف، ایجاد و مورد تحلیل قرار گرفته است. این مدل بر اساس انطباق منحنی و درمقایسه با سه نمونه از نتایج آزمایشگاهی شامل انتقال پذیری ارتعاشات از صندلی تا سر، مقاومت مکانیکی نقطه حرکتی و جرم ظاهری بدنانسان در حوزه فرکانسی 0\5 تا 20 هرتز بهوجود آمد. پارامترهای مدل با کمک الگوریتم ژنتیک در نرم افزار مطلب به گونهای بهدست آمد که میزان خطا در هر سه حالت به طور همزمان به کمترین مقدار خود برسد. مدل ایجاد شده بهطور قابل ملاحظهای میزان خطای کمتری را نسبتبه سایر مدلهای معتبر که پیش از این ایجاد گردیده نشان میدهد. سپس با آنالیز مودال مدل بیومکانیکی، فرکانسهای طبیعی بدن به دستآمد. از این مدل میتوان در طراحی صندلی و سیستم تعلیق خودرو به نحوی که ارتعاشات وارد به بدن انسان به کمترین مقدار خود برسند،استفاده کرد. همچنین میزان راحتی سرنشین در وضعیت های جاده ای گوناگون را می توان با کمک این مدل مورد محاسبه و ارزیابی قرار داد.

۲۱بررسی سه بعدی میدان جریان گذرنده از یک فن گذرصوتی در یک موتور توربوفن با نسبت کنارگذر 3 به 1 و مقایسه نتایج با پارامترهای طراحی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
یکی از اهداف دینامیک سیالات محاسباتی (یکی از اهداف دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) برای توربوماشینها، پیشگویی برخی عملکردهای آن از قبیل نسبت فشار و راندمان و ماهیت جربان عبوری و ... میباشد. لذا در این مقاله جهت بررسی جریان و تخمین عملکرد آئرودینامیکی یک فن گذرصوتی با جریان محوری (Transonic Axial–Flow Fan) به منظور استفاده از آن در یک موتور توربوفن خاص با نسبت کنارگذر 3 به 1 از CFD استفاده شده است. پس از ایجاد هندسه، شبکهبندی و اعمال شرایط مرزی مناسب، معادلات جریان درون فن مورد نظر توسط نرم افزار ANSYS CFX حل شده است. با بررسی نتایج بدست آمده، مشاهده گردید که ماکزیمم دبی عبوری از فن (دبی حالت خفگی) کمتر از مقدار دبی طراحی است. همچنین در ناحیه فراصوتی، دو موج ضربهای به وجود آمده است که موج ضربهای تشکیل شده در ورودی ضعیفتر میباشد. در گذر از روتور فن ایجاد جریانهای ثانویه و گردابههای نشتی نوک که از منابع افت در این نوع فنها و کمپرسورها هستند بوضوح دیده میشوند.

۲۲ضرورت بهره گیری از فناوری های نوین در صنعت ساختمان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۹
نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن، ضرورت استفاده از مصالح و فناوری های نوین به منظور افزایش سرعت ساخت، کاهش هزینه ساخت، سبک سازی، افزایش عمر مفید و نیز مقاوم نمودن ساختمان ها در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح ساخته است. به طوری ک ه نتیجه استفاده از آن علاوه بر حفظ جان انسان ها– که از اصلی ترین اهداف در احداث ساختمان است– می تواند حفظ سرمایه های ملی و ارتقای توان کشور باشد. در این راستا باید سطح علمی و تخصصی جامعه مهندسی و آشنایی با انواع مصالح و فناوری های نوین نیز افزایش یابد. در این پژوهش ضمن ارائه انواع مصالح و فناوری های نوینی که موجب کاهش وزن ساختمان و نیز مقاوم ساختن آنها در برابر زلزله می شود، به بیان راهکارهایی در جهت حل مشکلاتی نظیر زمان طولانی اجرا، عمر مفید کم و ه زینه های زیاد اجرای ساختمان پرداخته تا زمینه ای برای توسعه و ارتقای صنعت ساختمان در کشور فراهم گردد.

۲۳بهینه سازی مصرف انرژی و کاربرد مفاد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار، سال
تعداد صفحات: ۷
انرژی به عنوان مهمترین کارمایه و اصلی ترین نیروی اساسی زندگی بشری محسوب شده و همواره از ارکان تمدن های بشری و اساس تولیدات اجتماعی به شمار می رود. با نگاهی به وضعیت کنونی مصرف انرژی در کشور و اتلاف بیش از اندازه آن در بخش های مختلف از جمله بخش های اقتصادی و تولیدی، ضرورت وضع قوانین و مقررات و تمهیدات لازم در جهت صرفه جویی مصرف انرژی، در کشور احساس می شود به همین منظور مسئولین ذیربط می بایست با اقدامات لازم و اساسی موجب بهبود وضع موجود و در نتیجه ایجاد جهشی عظیم در اقتصاد کشور شوند. یکی از اقداماتی که در زمینه ی بهبود مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن صورت گرفته، وضع قوانین بهینه سازی مصرف انرژی در قالب مقررات ملی ساختمان می باشد. در این پژوهش مفاد مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان به صورت کاربردی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی به منظور ارتقا کیفیت دستورالعمل های مربوطه ارائه شد.

۲۴شوش شهری با هویت ایرانی یادداشت‌های سفر قراباغ‌
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال
تعداد صفحات: ۲۷

۲۵آذرکیوانیان و تاثیر آنان بر باستان گرایی در تاریخ نگاری معاصر ایران
اطلاعات انتشار: تاريخ ايران (پژوهشنامه علوم انساني)، تابستان و پاييز, دوره  - , شماره  ۱۲ (پياپي ۵/۷۰)، سال
تعداد صفحات: ۳۱
یکی از جریان های فرهنگی سنتی و کمتر شناخته شده، جنبش فکری آذرکیوانیان است که توسط یک موبد زرتشتی به نام بهرام بن فرهاد معروف به آذرکیوان در اواسط دوره صفویه در ایران ظهور کرد. گرچه برخی از محققان وجود این شخصیت را از نظر تاریخی منکر شده اند، اما به استناد نوشته ها و آثار باقی مانده می توان وجود حقیقی و حضور تاریخی وی را توجیه کرد. او به سبب سخت گیری های مذهبی که بر جامعه دوره صفویه حاکم بود، از شیراز به هندوستان رفت و احتمالا به سبب داشتن دغدغه های ذهنی برای حفظ میراث دینی اسلاف خویش، به فکر پایه گذاری جریان فرهنگی جدیدی افتاد. جریانی که با ادعای بازگشت به سنت های فکری و فرهنگی ایران باستان و پیروی از حکمت اشراقی که توسط شیخ شهاب الدین سهروردی با تاثیرپذیری از حکمت خسروانی حکیمان ایران باستان در دوره اسلامی احیا شده بود، به بازتولید نمادها و سمبل های باستانی پرداخت. او تلاش کرد تا با بازخوانی آثار و اسناد ایرانی و متون اسلامی و تلفیق آنها با باورهای تسامح گرایانه و آموزه های همه ادیان و مذاهبی که در هندوستان دوران حاکمیت گورکانیان تبلیغ و ترویج می شد، هویت جدیدی را برای انسان ایرانی این دوران تعریف و ترسیم کند.این مقاله بر اساس روش توصیفی در پژوهش تاریخی و مبتنی بر بررسی متون ادبی به بررسی اجمالی باورها و اندیشه های این نحله فکری و تاثیر آن بر بخشی از جریان ادبی و تاریخ نگاری دوره زندیه و قاجاریه می پردازد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۰۰ نتیجه