توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱کاربرد تکنولوژیRS و GIS در معرفی سایتهای مناسب جهت کشت گونه جنگلی Acer negundo
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 83، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۲نقش تنوع اقلیمی و خشکسالی در بیابا زایی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی، سال
تعداد صفحات: ۸
همه روزه در رسانه ها، اخباری در رابطه با بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل، گردباد، خشکسالی و غیره در گوشته ای از جهان به گوش میرسد تمامی این بلایا در نوع خود خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را موجب می شوند، که برآوردهای کاشناسی حکایت از میزان سرسان آور خسارت دارد.
شکی نیست که بلایای طبیعی حد و مرز جغرافیایی نمی شناسد ودامنه آن فراتر از تقسیم بندی های سیاسی کشورهاست. در این میان اغلب کشورهای آسیایی در زمره مناطق بلاخیز جهان هستند، این قاره که بخش عمده ای از جمعیت جهان را در خود جای داده، با مشکلات عدیده ای از قبیل بیابان زایی، جنگل زدایی، فرسایش خاک و آلودگی محیط زیست، وقوع سیلابها و غیره رو به روست، در نتیجه این وقایع در 20 سال اخیر حدود 3 میلیون نفر در دنیا جان خود را از دست داده و بیش از 800 میلیون نفر آسیب جدی دیده اند، خشکسالی از جمله بلاهای طبیعی است که رخداد آن اثرات بسیار زیانباری بر اکوسیستم های مختلف وارد میسازد. بررسی علمی این بلای طبیعی یکی از نیازهای اساسی برنامه ریزی های کشاورزی و منابع آب در اقلیمهای خشک محسوب میشود، برای مقابله با بحران ناشی از خشکسالی (کمبود و فقدان آب و توسعه و گسترش مناطق بیابانی)، بایستی در برنامه ریزیهای مدیریت آب کشورهای مناطق خشک و نیمه خشک، استراتژی تعدیل استراتژی تعدیل و مقابله با خشکسالی از طریق افزایش منابع آب، کاهش و صرفه جویی درمصرف، ذخیره و استفاده مجدد از آب و اصلاح سیستم های آبیاری انجام گیرد تا هنگام خسشکسالی های دوره ای که وقوع آنها اجتناب ناپذیر می باشد، بتوان از توان مقابله و مانور بیشتری برخوردار بود. در این مقاله، ابتدا عوامل موثر در ایجاد تنوع اقلیمی بحث می شود و سپس به بررسی انواع و تعاریف خشکسالی و اثرات آن بر اکوسیستم مناطق خشک و نیمه خشک پرداخته و در انتها، رابطه بین خشکسالی و بیابان زایی بررسی می گردد.

۳مطالعه خاکهای گچی منطقه رفسنجان و بررسی تناسب و محدودیتهای آنها برای پروژه های حفاظت آب و خاک
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی، سال
تعداد صفحات: ۷
خاکهای گچی گروهی غالب از اراضی مناطق خشک و نیمه خشک با بارندگی کمتر از 400 میلیمتر می باشند. بیش از 99% از گسترش 200 ممیلیون هکتاری این اراضی در قاره های آسیا و آفریقا واقع شده است. کشور ایران با حدود 28 میلیون هکتار از خاکهای گچی بزرگترین سطح را درمیان سایر کشورها داراست. با توجه به اینکه گسترش و تکامل افقهای کجی در سطوح دامنه ای مخروط افکنه و پدیمنت دیده می شود و از سوی دیگر این سطوح برای عملیات آبخیزداری و پخش سیلاب مورد استفاده قرار می گیرند، لذا اطلاع دقیق از نحوه تشکیل و تکامل این اراضی برای اعمال مدیریتی پایدار اجتناب ناپذیر است. بنابراین پس ازمطالعه گزارشات، تفسیر عکسهای هوایی و نقشه های توپوگرافی و مطالعات دقیق صحرایی، منطقه نوق رفسنجان به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید. پس از حفر تعداد زیادی پروفیل مشاهده ای، تعداد 7 پروفیل به عنوان شاهد مورد بررسی قرار گرفت. میانگین بارندگی سالانه حدود 60 میلیمتر و اقلیم منطقه خشک می باشد. به لحاظ زمین شناسی سازند آذرین با سن ائوسن و رسوبات نئوژن حاوی گچ ونیز سازندهای آهکی در منطقه مشاهده گردید . واکنش، هدایت الکتریکی ، میزان گچ و آهک و نیز بافت در نمونه های خاک اندازه گیری شد. میزان گچ و اندازه بلورها و نیز میزان کانی پالیکورسکیتت از سطوح مرتفع دامنه ای بطرف پائین شیب کاهش یافت اما میزان شوری خاک از پروفیل شماره 5 که در نزدیک پلایا واقع است افزایش چشمگیری نشان داد . بدلیل حلالیت زیاد کج و درنتیجه احتمال ایجاد کارست های گچی و سپس بدلند از یکسو، و کم بودن هدایت هیدرولیکی خاکهای گچی از سوی دیگر، لندفرمهای دامنه ای منطقه نوق جهت پخش سیلاب مناسب نمی باشند. کاهش نفوذپذیری حاصل از کانی پالیکورسکیت نیز که در سوطح دامنه ای به وفور یافت می شود و فرسایش پذیری زیاد این کانی بر این عدم تناسب می افزاید. به علاوه وجود لایه های سیمانی شده گچ بصورت انقطاع بافتی در پروفیل 4 درمناطق پائین دامنه بر نفوذناپذیری و عدم تناسب این خاکها برای پخش سیلاب می افزاید. سطوح پلایایی نیز بدلیل ریز بودن رسوبات وساختمان توده ای برای پخش سیلاب مناسب نمی باشد.

۴آلودگی کادمیوم در شالیزارها و محصول برنج سه استان اصفهان، فارس و خوزستان
اطلاعات انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۸
تجمع عناصر سنگین بخصوص کادمیوم در خاک و گیا ه از لحاظ زیست محیطی مورد توجه بوده، به ویژه این که خطرات زیادی را برای سلامت انسان بدنبال دارد . در ایران نیز تحقیقات وسیعی در مورد آلودگی کادمیوم در شالیزارهای شمال کشور انجام شده اما در سایر استان های تولید کننده برنج به این مسأله توجه کافی نشده است . لذا این پژوهش با هدف تعیین غلظت کادمیوم در خاک و محصول برنج استان های اصفهان ، فارس و خوزستان ، ارتباط آن با ویژیگی های خاک و انتقال از خاک به دانه برنج ( زنجیره غذایی ) صورت گرفت . به همین منظور از 50 شالیزار برنج در مناطق مختلف استان های مذکور، نمونه خاک و دانه برنج تهیه شد . غلظت کادمیوم کل و قابل جذب و برخی ویژگی های خاک EC،pH درصد آهک، ماده آلی و فسفر کل ) و نیز غلظت کادمیوم در دانه برنج تعیین شد . میانگین غلظت کادمیوم کل و قابل جذب خاک به ترتیب 0\45 و 0\04 میلی گرم بر کیلو گرم بود . بین کادمیوم قابل جذب در این سه استان با pH ، شوری خاک و ماده آلی همبستگی مشاهده نشد اما با فسفر کل همبستگی مثبت و با آهک همبستگی منفی نشان داد . میانگین غلظت کادمیوم دانه برنج در استان های اصفهان، فارس و خوزستان به ترتیب برابر با 0\07 ، 0\03 و 0\02 میلی گرم بر کیلو گرم بود که کمتر از حد مجاز آن 0\1) میلی گرم بر کیلو گرم ) می باشد . با این وجود در حدود 6 درصد نمونه های دانه برنج برداشت شده از استان های مورد مطالعه، دارای غلظت کادمیوم بیشتر از 0\1
میلی گرم بر کیلوگرم بودند که با مصرف آنها، به طور میانگین حدود 424میکروگرم کادمیوم در هفته وارد بدن افراد میشود که این میزان بیشتر از حد مجاز ورود کادمیوم به بدن انسان است .

۵آلودگی واقعی فلزات سنگین خاکها در شهر اصفهان
اطلاعات انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۱
یکی از مهمترین آلاینده های محیطی شناخته شده در جهان؛ فلزات سنگین هستند که در اثر فعالیتهای صنعتی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است . تشخیص نوع و منشاء این عناصر از اهمیت ویژه ای برخوردار است . شهر اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تجمع صنایع مختلف در ایران در معرض این آلودگی ها قرار دارد . در بررسیهای گذشته همواره تمامی فلزات سنگین موجود در خاک به آلودگی های صنعتی نسبت داده شده است . هدف اصلی در این تحقیق، تفکیک آلودگی های با منشاء انسانی از مقادیر فلزات سنگین موجود در خاک شهر اصفهان می باشد . به این منظور پروفیلهایی به عمق دو متر حفر و تمامی رسوبات موجود که قبل از ورود صنایع توسط رودخانه زاینده رود به منطقه وارد شده اند؛ مورد بررسی قرار گرفت . عصاره گیری به دو روش مختلف انجام شد و مقادیر چهار عنصر سنگین Pb,Zn,Cd,Cu به کمک دستگاه جذب اتمی تعیین گردید . نتایج حاصل نشان می دهد که به جز سرب و روی، مقادیر آلودگی ناشی از فعالیتهای انسانی بسیار ناچیز و قابل اغماض است و غلظتهای موجود در رسوبات عمقی منطقه تفاوت چندانی با مقادیر تعیین شده در خاک سطحی ندارد .

۶تغییرات مکانی کادمیم و نیکل در برخی خاکهای کشاورزی، شهری و صنعتی مشهد و اطراف آن
اطلاعات انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۲
تمرکز فعالیتهای کشاورزی و صنعتی آلودگی محیط زیست از جمله خاک با آلاینده های مختلف، مانند فلزات سنگین را در پی دارد . هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات مکانی نیکل و کادمیم در برخی اراضی مشهد و اطراف آن با روش زمینآمار میباشد . 151 نمونه خاک سطحی از عمق 0 – 10 59◦ 37 تا َ59◦ 26 کیلومتر مربع بین طولهای جغرافیایی קְ 600 سانتیمتری، از منطقه ای به وسعت شرقی و عرضهایَ ◦15 تا 36َ 36◦ 36 شمالی برداشته شد . موقعیت نقاط توسط دستگاه موقعیت یاب (GPS ) تعیین شد و غلظت کل نیکل و کادمیم پس از هضم با مخلوط اسید نیتریک و کلریدریک توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد . با روش کریجینگ و با استفاده از نرم افزار GS+ ، تخمین زمینآماری انجام و نقشه های آلودگی با نرم افزار Surfer7 رسم گردید . نتایج نشان داد که کادمیم در برخی اراضی کشاورزی، بدلیل ناخالصی در کودهای شیمیایی بالاتر از حد بحرانی میباشد . نیکل نیز در برخی خاکهای مناطق شهری و صنعتی، بدلیل فعالیت کارخانجات و نوع ماده مادری افزایش یافته و بالاتر از حد بحرانی است .

۷بررسی زمین آماری سرب و نیکل در ارتباط با کاربری اراضی در خاک های سطحی بخشی از استان قم
اطلاعات انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
خاک، خواسته یا ناخواسته، دریافت کننده اصلی هزاران نوع ضایعات و مواد شیمیایی مورد مصرف در جامعه امروزی می باشد . هر سال میلیون ها تن، فرآورده و ضایعات مختلف صنعتی، کشاورزی و خانگی به خاکهای سرتاسر جهان اضافه میشوند . به محض ورود در خاک، این مواد به بخشی از چرخه زیستی که در تمام اشکال حیات مؤثر است، تبدیل می شوند . از عناصر سنگینی که در آلودگی خاک ها نقش دارند، سرب و نیکل می باشند . در این پژوهش توزیع مکانی سرب و نیکل در خاک های سطحی ( عمق 0–10 سانتیمتر ) بخشی از استان قم با کاربری های متفاوت به وسعت 883 کیلومتر مربع بررسی شد . نمونه برداری در 209 نقطه بر روی شبکه ای با فواصل حدود 1\5 x 1\5 کیلومتر در اراضی کشاورزی و شهری و حدود 2X2 کیلومتر در اراضی بایر انجام و غلظت سرب و نیکل کل خاک در عصاره حاصل از اسید نیتریک 5 نرمال توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد . مطالعات آماری و زمین آماری توسط نرم افزارهای Variowin , SPSS WINGSLIB گیری شد . مطالعات آماری و زمین آماری توسط نرم افزارهای انجام و نقشه های آلودگی با نرم افزار Surfer7 رسم گردید نتایج نشان داد که غلظت دو عنصر مورد مطالعه در کاربری های مختلف دارای تفاوت معنی دار بوده و اراضی شهری با میانگین 32\25 میلی گرم بر کیلوگرم سرب و اراضی کشاورزی با میانگین 10\78 میلی گرم بر کیلوگرم نیکل بالاترین غلظت این عناصر را در منطقه دارا می باشند . نقشه های حاصل از کریجینگ غلظت بالای سرب را در اراضی شهری و غلظت بالای نیکل را در اراضی کشاورزی نشان می دهند .

۸توزیع روی و نیکل در برخی اراضی صنعتی، کشاورزی و شهری مشهد
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۷
فعالیتهای صنعتی و کشاورزی یکی از راههای عمده ورود آلاینده های مختلف مانند فلزات سنگین به خاک است. به همین منظور، توزیع نیکل و روی در برخی اراضی مشهد و اطراف آن با مورد بررسی قرار گرفت. 151 نمونه خاک سطحی از عمق 10–0 سانتیمتری، از منطقه ای به وسعت 600 کیلومتر مربع بین طولهای جغرافیایی26 ◦59 تا َ37 ◦59 شرقی و عرضهای َ15◦36 تا َ36 ◦36 شمالی برداشته شد. موقعیت نقاط توسط دستگاه موقعیت یاب (GPS ) تعیین و غلظت کل نیکل و روی پس از هضم با مخلوط اسید نیتریک و کلریدریک توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد و توصیف آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS12 انجام شد. نتایج نشان داد که غلظت نیکل و روی در قسمتهای شهری و صنعتی، بیشترین مقدار را داشته اند که به نظر می رسد فعالیت کارگاههای صنعتی و نوع ماده مادری عامل موثر بوده است.

۹پیش بینی مکان ماده آلی خاک با استفاده از مدل رقومی پستی و بلندی در منطقه اردل استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک شدیدا به پارامترهای پستی و بلندی زمین مرتبط اند، بنابراین شناخت و آگاهی از این پارامترها از نظر تاثیر بر مقدار خصوصیات خاک نظیر مواد آلی جهت دستیابی به توسعه پایدار در زمینه کشاورزی امری لازم و ضروری به نظر می رسد. این تحقیق در بخشی از اراضی زراعی منطقه اردل استان چهارمحال بختیاری به منظور ایجاد مدل رگرسیون بین ماده آلی خاک . شاخص های پستی و بلندی زمین اجرا شده است. مدل رگرسیون چند متغیره منطقه بین این پارامترها و ماده آلی خاک برقرار و سپس به وسیله نقاط کمکی (2 نقطه از 100 نقطه) تخمین توسط مدل بدست آمده اعتبار سنجی شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که خصوصیات پستی و بلندی مهمی که با ماده آلی خاک ارتباط بیشتری داشته و در مدل رگرسیون نیز وارد شده اند، شامل شیب و انحنای سطحی بوده است که توانسته اند 82 درصد از تغییرات ماده آلی خاک در منطقه را توجیه نمایند. این نتایج بیانگر این موضوع است که پراکنش مکانی ماده آلی خاک در منطقه تا اندازه زیادی تحت کنترل پارامترهای پستی و بلندی زمین است.

۱۰بررسی عملکرد شبکه پخش سیلاب در تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی دشت موغار اردستان در استان اصفهان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب، سال
تعداد صفحات: ۱۶
یکی از راه حلهای کارآمد و مناسب برای بهینه سازی استفاده از رواناب بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، استفاده از شبکه های پخش سیلاب، می باشد که ضمن کاهش خسارات ناشی از سیل، در تغذیه مصنوعی سفره اب زیرزمینی، احیا مراتع و بیان زدایی موثر می باشد. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد شبکه پخس سیلاب موغار در تغذیه مصنوعی و نقش آن در بهبود کیفیت سفره آب زیرزمینی منطقه می باشد با مطالعه آمار سطح آب زیرزمینی در چاههای مشاهده ای، آزمایشهای نفوذ پذیری و نمونه برداری از رسوبات برجای مانده در نوارهای پخش سیلاب و خاکهای طبیعی منطقه پخش و نیز ا ندازه گیری ویژگی های شیمیایی نمونه سیلاب در نوارهای پخش سیلاب و چاههای موتوری منطقه مورد مطالعه مشخص گردید که طی چهار نوبت آبگیری در نوارها بیش از 100000 تن رسوبات ریزدانه با متوسط ضخامت 43 سانتی متر که عمدتا ذرات سیلت بطور متوسط 55 درصد می باشند در پنج نوار انباشته گردیده است از آنجا که مقدار شن رسوبات از نوار اول تا پنجم کاهش و در مقابل مقدار رس رسوبات افزایش یافته سرعت نفوذ آب از 1\35 سانتی متر در ساعت در نوار اول به 0\65 سانتی متر در ساعت در نوار پنجم کاهش پیدا می کند بستر نوارهای پخش سیلاب به سبب وجود سله سطحی متراکم در سطح خاک از نفوذ پذیری بالایی برخوردار نمی باشد.

۱۱تغییرات کانی شناسی و نرخ ترسب ذرات گردوغبار درترانسکت ارتفاعی جندق – کوهرنگ
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی، سال
تعداد صفحات: ۹
گردوغبار یکی از پدیده های جوی است که اثار و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی برجای می گذارد اطلاعات کمی در رابطه با نحوه تاثیرگذاری اقلیم بر خصوصیات کانی شناسی و نرخ ترسیب ذرات گردوغبار در کشور وجود دارد لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اقلیم بر ترکیب کانی شناختی و نرخ ترسیب ذرات گردوغبار و بررسی تاثیر بروز طوفانهای گردوغبار بر پارامترهای مذکور انجام شد. بدین منظور از 12 نقطه درطول یک ترانسکت ارتفاعی از استان اصفهان تا چهار محال و بختیاری در دو تاریخ سپتامبر 2008 و جولای 2009 نمونه برداری شد. ترانسکت مورد مطالعه در جولای 2009 متاثر از طوفان گردوغباری بود که از غرب و جنوب غرب وارد کشور شد نمونه های گردوغبار پس از طی یک دوره زمانی 30 روزه جمع آوری شدند. نمونه های جمع اوری شده سپس توزیع شده و نرخ ترسیب آنها در طول ترانسکت مورد مطالعه در هرکدام از تاریخهای نمونه برداری شده تعیین گردید. ترکیب کانی شناسی ذرات گردوغبار با استفاده از دستگاه پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری تعیین شد. نتایج نشان داد که نرخ ترسیب ذرات گردوغبار درجولای 2009 به طور قابل توجهی بیشتر از سپتامبر 2008 است.

۱۲نحوه تشکیل و میکرومورفولوژی اریدی سول ‌های گچی و نمکی منطقه نوق رفسنجان در ارتباط با سطوح ژئومورفولوژی
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، پاييز, دوره  ۷ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۲۴

۱۳شناسایی و نحوه تشکیل کانی های رسی در خاک های منطقه فرخ شهر، استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۸
کانی های رسی از چشم گیری بر ویژگی های فیزیک و شیمیایی خاک ها دارند. این پژوهش برای شناسایی کانی های رسی به روش های مختلف ، و نحوه تشکیل آنها در منطقه فرخ شهر استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است.منطقه مورد بررسی دارای مساحت تقریبی 1300 هکتار بودهو رژیم رطوبتی وحرارتی آن به ترتیب زریکومزیک است. لندفرم های این منطقه را مسیل، دشت سر، تپه و دشت دامنه ای تشکیل می دهند. پس از آزمایش صحرایی و آزمایشگاهی ، واحدهای نقشه برداری تعیین شد، و در نهایت پنج پروفیل شاهد انتخاب، و از افقهای آنها نمونه برداری گردید. نمونه های رس از دو نمونه سنگ مادر کرتاسه و کلیه افقهای خاک جداسازی و تحت برررسی های پراش پرتو ایکس (XRD) میکروسکوپ الکترونی(SEM,TEM) و پرتو مادون قرمز (IR) قرار گرفتند. هم چنین سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی رسهای خاک تعیین شد.نتایج گویای این است که کانی های ایلیت، اسمکتیت، کلریت، پالیگورسکیت و کائولینیت در تمامی خاک ها وجود دارند. با توجه به انباشته شدن پالیگورسکیت در عمق هراه با کربنات کلسیم ثانویه، اشکال کشیده آن در میکروسکوپ الکترونی، و نبود آن در مواد مادری، تنها منشا پدوژنتیک برای این کانی پیشنهاد می شود. ولی در مورد اسمکتیت دو منشا مواد مادری و تشکیل از پالیگورسکیت را می توان در نظر گرفت، به احتمال زیاد کانیهای ایلیت، کلریت و کائولینیت در خاک تنها از سنگ مادر به ارث رسیده اند. نتایج پرتو مادون قرمز نیز نتایج پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی را تایید می کند.

۱۴شواهد پدولوژیکی و ژئومورفولوژیکی تغییر اقلیم درشمالشرق ایران
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم، سال
تعداد صفحات: ۵
مطالعه خاکهای قدیمی می تواند به بازسازی اقلیم گذشته و تحول لندفرم ها کمک کند هدف از این مطالعه بررسی شواهد پدولوژیک و ژئومورفولوژیک تغییر اقلیم در خا کها و رسوبات جنوب مشهد بود. بدین منظور مورفولوژی دو خاکر خ دردامنه تپ هماهورهای گرانیتی و دشت دامنه ای و یک مقطع عمیق لسی در دامنه تپه ماهورهای گرانیتی تشریح و نمون هبرداری شد کانی شناسی بخش رس و ویژگی های میکرومورفولوژیک افق هایBk کلسیک و افقهای Btk و ارجیلیک کلسیک با در نظرگرفتن موقعیت ژئومورفیک تعیین شد. نتایج مطالعات قبلی انجام شده سن یابی به روش لومینسنس انگیزشی فروسرخ، نشا ندهنده تشکیل افق Btk در آخرین دوره گرم بین یخچالی MIS5 و رسوبگذاری لس در اخرین دوره یخچالی MIS2 است که از این نظر با دیگر نقاط دنیا مانند چین و اروپا هماهنگی دارد. رنگ قرمز افق Btk نشان دهنده شرایط گرم و مرطوب در اخرین دوره یخچالی است کانی شناسی بخش خاک ها نشان داد کانی پالیگورسکیت در افق BK وجود دارد ولی در افق Btk به دلیل شرایط مرطوب در زمان تجمع رس این کانی ناپایدار شده و توسط پراش پرتوایکس شناسایی نشد.

۱۵شواهد پالئوپدولوژیک تغییرات اقلیمی کواترنر در شرق اصفهان
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم، سال
تعداد صفحات: ۶
پدیده های گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر شدت گرفته و به یک چالش جهانی تبدیل شده است شناخت تغییرات اقلیمی گذشته در پیش بینی نوسانات اقلیمی آینده دارای اهمیت است. طی پژوهش حاضر شواهد تغییرات اقلیمی کواترنر درخاکهای قدیمی شرق اصفهان مورد مطالعه قرار گرفت. منطقه مورد مطالعه در فاصله حدود 50 کیلومتری شرق اصفهان قرار گرفته و دارای اقلیم خشک است شواهد مورفولوژیکی خاکها نشانگر تناوب دوره های مرطوب با شدت های مختلف با دوره های خشک می باشد تجمع کربنات های پدوژنیک با مرفولوژی پیشرفته نشانگر حاکمیت اقلیمی با بارندگی سالانه حدود 300–400 میلی متر همراه با خشکی فصلی در زمان تشکیل آنها می باشد سیگنالهای ایزوتوپی اکسیژن در کربنات ها نشان میدهد این کربنات ها در محیطی با میانگین سالانه دمای حدود 6 درجه سانتی گراد کمتر از شرایط فعلی تشکیل شده اند بررسی مقادیر ایزوتوپی کربن و اکسیژن در کربناتهای پدوژنیک و تغییرات پوشش گیاهی گذشته نشانگر اثرات کاهش غلظت گاز کربنیک اتمسفری طی دوره های یخچالی کواترنر بر گسترش گراسهای C4 در مناطق خشک شرق اصفهان است.

۱۶مطالعه کانی های رسی خاک های گچی زمین ریخت های مختلف در منطقه شرق اصفهان
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، بهار, دوره  ۸ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۲

۱۷تولید رواناب و رسوب در خاکهای با مواد مادری متفاوت در حوزة آبخیز گل آباد، اردستان
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، تابستان, دوره  ۷ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۱۸تغییرپذیری برخی از خصوصیات کیفی خاک سطحی در مقیاس زمین نما در اراضی مرتعی اطراف شهرستان سمیرم
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، تابستان, دوره  ۸ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۵
بررسی خصوصیات کیفی و پدولوژیکی خاک بر روی اجزای متفاوت اراضی شیب دار مواج، موجبات بهره برداری بهتر از خاک در این گونه اراضی را فراهم می سازد. علی رغم اهمیت شناخت میزان تغییرپذیری خاک ها در مدیریت بهتر آنها، هیچ گونه مطالعه ای در زمینه مقدار تغییرات کیفیت خاک ها در سطح زمین نما در کشور ما انجام نشده و عمده بررسی ها خصوصیات پدولوژیکی را شامل گردیده است. این پژوهش با هدف بررسی دقیق میزان تغییرپذیری برخی از ویژگی های کیفیت خاک سطحی در مقیاس زمین نما در اراضی مرتعی اطراف شهرستان سمیرم انجام گرفت. برای نمونه برداری از این منطقه یک شبکه منظم مربعی 10´12 نقطه ای با فواصل نقاط 30 متر پیاده و از محل گره های این شبکه 120 نمونه خاک سطحی از عمق 0–15 cm برداشته شد و متغیرهای کربن آلی، فعالیت آنزیم فسفاتاز، تنفس میکروبی، pH و EC در آنها اندازه گیری شد. ضخامت افق A و درصد رطوبت حجمی خاک سطحی نیز در محل گره های شبکه در صحرا تعیین شد.بررسی ها نشان داد که قسمت های پایین شیب شامل پایه و انتهای شیب حداکثر میزان فعالیت آنزیم فسفاتاز، تنفس میکروبی، ضخامت افق A، کربی آلی و EC را داراست. در مقابل خاک های واقع بر شانه شیب حداقل ویژگی های فوق را دارا هستند و قله شیب و شیب پشتی تا حدودی تخریب شده و در درجه بعدی قرار می گیرند. pH نسبت به سایر پارامترها روند معکوس نشان داد. خاک های مورد بررسی اساسا مشکل شوری نداشته و به نظر می رسد حداکثر EC این خاک ها (0.7 dS\m) در قسمت های پایینی شیب برای فعالیت های میکروبی محدود کننده نمی باشد. علت تفاوت بسیار فاحش کیفیت خاک در موقعیت های متفاوت زمین نما براساس ویژگی های مورد بررسی را می توان به طور عمده به تفاوت در میزان رطوبت موثر دریافتی و سرعت فرسایش و رسوب در این موقعیت ها نسبت داد. هم چنین، تفاوت بسیار فاحش فوق نشان دهنده درجه تخریب بسیار شدید اراضی مورد بررسی می باشد. از آنجایی که انجام مدیریت متفاوت در موقعیت های متفاوت شیب عملا میسر نیست، ضرورت دارد به منظور حفظ و بهبود کیفیت خاک، عملیات حفاظتی و اصلاحی براساس بخش با حداکثر تخریب کیفیت خاک تنظیم گردد.

۱۹ارزیابی پتانسیل جذب عناصر سنگین سرب و کادمیوم در سه نوع بافت خاک از منطقه اهواز
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۷
گسترش روزافزون فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و شهری مشکلات و معضلات زیست محیطی زیادی ایجاد مینماید که علت عمده آنها حضور عناصر سنگین در خاک است که از جمله مهمترین آنها کادمیوم و سرب می باشد . دانستن توانایی خاکها در جذب عناصر سنگین به علت تأثیرات مهم و کلیدی در مسائل زیست محیطی از جمله پیش بینی خطر ناشی از ورود عناصر فلزی به خاک، اصلاح خاکهای آلوده و مدیریت پسابها ضروری می باشد( 7). در تحقیق حاضر اثر سه نوع بافت خاک در جذب دو عنصر کادمیوم و سرب مورد بررسی قرار گرفت. برخی از خصوص یات ش یمیایی خاکها نظ یpH در عصاره یک به دو و تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی نمونه ها با استفاده از روش استات آمونیوم و نوع کانی ها به روش پراش پرتو ایکس انجام گرفت. درصد جذب عناصر سنگین توسط خاک از نسبت جذب نها یی به غلظت اولیه محاسبه گرد ی د. برا ی انجام آزمایشات جذب از محلولهای کلرور کادمیوم و کلرور سرب باpH اولی ه 5 استفاده شد ا ی ن محلول ها در غلظت ها ی 50 و100 و 200 میلی گرم بر لیتر به 5\. گرم خاک اضافه گردید و پس از 24 ساعت انکوباتور و ش یک با استفاده از کاغذ صاف ی واتمن 42 صاف گردید و مقدار جذب با استفاده از دستگاه جذب اتمیک بدست آمد . نتا یج نشان داد که با افزا یش غلظت محلول میزان جذب افزایش یافت اما شیب افزایش نزولی است که بیانگر پر شدن مکان ها ی جذب توسط عنصر موردنظر و کاهش درصد جذب میباشد. همچنین میزان جذب عنصر سرب بیش از کادمیوم میباشد

۲۰تنزل کیفیت خاک طی تغییر کاربری اراضی مرتعی منطقه چشمه علی استان چهارمحال و بختیاری
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، فروردين- ارديبهشت, دوره  ۱۴ , شماره  ويژه نامه منابع طبيعي (ضميمه)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مطالعات کیفیت خاک در شناسایی اثرات مدیریت های متفاوت در عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی از جمله تخریب مراتع و جنگل ها و احیاء اراضی از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعات در صورتی که منعکس کننده اثرات مدیریت بر کیفیت خاک در کوتاه مدت باشند، راه حل مفیدی جهت شناخت مدیریت های پایدار در هر منطقه به منظور جلوگیری از تخریب خاک، ایجاد و تثبیت تولید پایدار و حفظ محیط زیست می باشند. به همین منظور مطالعه ای در منطقه چشمه علی استان چهار محال بختیاری با هدف مقایسه برخی از شاخص های کیفیت خاک در چهار کاربری اراضی انجام شد. چهار کاربری مطالعه شده شامل مرتع با پوشش گیاهی تقریبا خوب (20 درصد <)، مرتع با پوشش گیاهی ضعیف (10 درصد >)، دیمزار و دیمزار رها شده بود. نمونه های خاک از عمق 10–0 سانتی متر در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار برداشته شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مقدار مواد آلی و فسفر قابل دسترسی طی تغییر کاربری اراضی مرتعی کاهش یافته و بیشترین کاهش در دیم زار مشاهده و به ترتیب 68.8 درصد و 50 درصد بود. نیتروژن کل در دیمزار و دیمزار رها شده کاهشی حود 43 درصد را نشان داد. بیشترین مقدار کاهش ظرفیت تبادل کاتیونی، تنفس میکروبی، میانگین وزنی قطر خاکدانه ها و تخلخل کل در دیم زار رها شده مشاهده و به ترتیب 37.2 درصد، 57.1 درصد، 72.9 درصد و 32.2 درصد بود. جرم مخصوص ظاهری خاک طی تغییر کاربری اراضی افزایش یافت. بیشترین سرعت نفوذپذیری آب در خاک در مرتع با پوشش گیاهی خوب و کمترین مقدار در دیم زار رها شده مشاهده شد. به طور کلی می توان گفت تغییر کاربری اراضی از عرصه های منابع طبیعی نظیر مرتع به کاربری های دیگر که کشت و کار نقش اساسی را در آنها ایفا می کند باعث کاهش کیفیت خاک گشته و خاک سطحی را در برابر فرسایش حساس می نماید.

۲۱بررسی کانیهای رسی در دنباله پارینه خاک – بادرفت منطقه پاسنگ استان گلستان
اطلاعات انتشار: بلورشناسي و كاني شناسي ايران، پاييز و زمستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۸
دنباله پارینه خاک – بادرفت (Soil–Loess)، منبعی سرشار از اطلاعات مربوط به آب و هوای گذشته است. کشور ایران با قرار گرفتن بر کمربند بادرفتی کشورهای آسیای میانه، دارای ضخامت زیادی از این خاکهاست. شاخصهایی برای بررسی تغییر اقلیم گذشته در بادرفتها وجود دارند و یکی از آنها کانیهای رسی است. به منظور بررسی نوع، مقدار و خاستگاه کانیهای رسی، خاکرخهایی در اراضی بادرفتی استان گلستان حفر شدند که پس از مطالعات اولیه، چند نمونه سیلت، ریز رس و درشت رس برای بررسی به روش پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که ایلیت، کلریت، اسمکتیت، کائولینیت، کوارتز، و فلدسپارها از کانیهای غالب در این خاکها هستند. ایلیت، کلریت و کائولینیت در هر سه نمونه یاد شده دیده می شوند، کوارتز و فلدسپار کانی موجود در سیلت، و اسمکتیت در ریز رس و درشت رس وجود دارند. گرچه مقدار و نوع کانیهای رسی در خاکها وابستگی زیادی به مواد مادری (ته نشست های بادرفتی) دارند، ولی تفاوتهایی نیز در مقادیر کانیها در طول خاکرخها دیده می شوند. با توجه به مطالعات نیمه کمی چنین استنباط می شود که گرچه اسمکتیت در این خاکها وجود دارد ولی هوادزدگی منجر به تبدیل کانی کلریت به اسمکتیت شده است. بیشترین تبدیل در پارینه خاک مدفون در عمق ۱۳٠ تا ۱۷٠سانتیمتری مربوط به دوران گرم و مرطوب گذشته دیده می شود؛ جایی که هوازدگی روند سریعتری را دنبال کرده است. تفاوت در میزان هوازدگی با اندازه گیری آهن قابل استخراج با اگزالات و دایتیونیت به اثبات رسیده است.

۲۲تخمین هدررفت خاک و عناصر غذایی در اثر تغییرکاربری اراضی مرتعی با استفاده از باران ساز مصنوعی
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، تابستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴۰ (الف)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
عدم توجه انسان به نحوه بهره برداری از منابع طبیعی از جمله خاک باعث تخریب و فرسایش آن می گردد. فرسایش آبی یکی از عوامل مهم تخریب خاک می باشد. در اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی به دلیل کاهش پوشش گیاهی و بهم خوردگی سطح خاک، مقاومت خاک سطحی کاهش یافته و فرسایش آبی شدیدی رخ می دهد. مطالعه ای در منطقه چشمه علی (سولیجان) استان چهارمحال و بختیاری باهدف برآورد رسوب، رواناب و هدررفت عناصر غذایی در چهار کاربری اراضی انجام شد. چهارکاربری بررسی شده شامل مرتع با پوشش گیاهی تقریبا خوب (20%<)، مرتع با پوشش گیاهی ضعیف (10%>)، دیمزار و دیمزار رها شده بود. نمونه های خاک از عمق 10–0 سانتی متر در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار برداشته شد. به منظور برآورد رسوب، رواناب و هدررفت عناصر غذایی از اندازه گیری صحرایی فرسایش خاک تحت شرایط استاندارد از باران ساز مصنوعی استفاده شد. درصد مواد آلی، ازت کل، فسفر قابل دسترس،‌توزیع اندازه ذرات رسوب و خاک در آزمایشگاه اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بیشترین تخریب در این منطقه از فرسایش آبی بوده و عوامل متعددی در گسترش آن نقش داشته اند از جمله چرای بی رویه در مرتع، حساسیت سازندهای زمین شناسی و مهم ترین آن تغییر کاربری این اراضی مرتعی به دیمزارهای کم بازده را می توان نام برد. بیشترین مقدار رواناب در کاربری دیمزار رها شده و کمترین مقدار رواناب در کاربری مرتع با پوشش گیاهی خوب ایجاد گردید. بیشترین مقدار رسوب در کاربری دیمزار مشاهده شد. مقدار رسوب در کاربری های دیمزار، دیمزار رها شده و مرتع با پوشش گیاهی ضعیف به ترتیب 54.5، 21 و 10.4 برابر مرتع با پوشش گیاهی خوب بود. کمترین مقدار رواناب و رسوب در کاربری مرتع با پوشش گیاهی خوب ایجاد گردید. نسبت غنی شدن ذرات خاک در رسوب در جزء سیلت ریز (2–5mm) و سپس رس بیشترین و در مورد شن کمترین مقدار بود. درصد هدررفت مواد آلی، ازت کل و مقدار فسفر قابل دسترس همراه با رسوب در ساعت اول بارندگی نسبت به ساعت دوم بارندگی بیشتر بود که علت آن انتقال ذرات ریزتر در ابتدای واقعه بارندگی است. هدررفت کل این سه فاکتور اندازه گیری شده در رسوب طی 2 ساعت بارندگی در کاربری دیمزار بیشترین، در کاربری مرتع با پوشش گیاهی ضعیف و دیمزار رها شده در حد متوسط و در کاربری مرتع با پوشش گیاهی خوب کمترین مقدار بود. نسبت غنی شدن ماده آلی، ازت کل و فسفر در رسوب در چهار کاربری بیشتر از یک است که دلیلی بر انتقال ماده آلی و این دو عنصر غذایی همراه با رسوب می باشد. به طور کلی می توان گفت تغییر کاربری اراضی از عرصه های منابع طبیعی نظیر مرتع به کاربری های دیگر که تحت سیستم مدیریت انسان باعث افزایش فرسایش، هدر رفت تشدیدی خاک و انتقال عناصر غذایی همراه با آن می شود.

۲۳تجزیه و تحلیل زمین آماری تغییرات مکانی سرب و نیکل قابل جذب در اطراف دو قطب صنعتی منطقه اصفهان
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، خرداد- تير, دوره  ۱۴ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۹
فعالیت های صنعتی، باعث آلودگی و تجمع فلزات سنگین در خاک و در نهایت منجر به جذب این فلزات توسط گیاهان می شود. با توجه به اهمیت استان اصفهان از نظر فعالیت های صنعتی و کشاورزی، این تحقیق با هدف ارزیابی وضعیت آلودگی خاک های اطراف ذوب آهن و مجتمع فولاد مبارکه به فلزات سرب و نیکل صورت گرفته است. در این تحقیق 208 نمونه خاک بر روی شبکه منظم با فواصل 4 کیلومتر برداشت شد و با نزدیک شدن به دو کارخانه فواصل تا 500 متر کاهش یافت. مقدار قابل جذب عناصر به وسیله عصاره گیر DTPA اندازه گیری شد. نتایج اولیه نشان داد که غلظت عنصر سرب در اطراف ذوب آهن و نیکل در اطراف زمین های هر دو کارخانه نسبت به سایر نقاط بالاتر بوده است. الگوی کروی بهترین مدل برازش داده شده برای این متغیرها می باشد. به منظور تعیین دقت تخمین های انجام شده از میانگین خطای تخمین و میانگین مجذور خطای تخمین استفاده گردید که نتایج حاکی از دقت بالای مقادیر تخمین مخصوصا برای نیکل می باشد.

۲۴مدیریت سنتی منابع آب در استان هرمزگان
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
استان هرمزگان همواره برای تامین آب شرب مطمئن و مطلوب با چالش روبرو بوده است. سفره‌های آب زیرزمینی شهرستان‌های ساحلی استان هرمزگان شور و غیرقابل آشامیدن است. از این رو استفاده از آبهای سطحی از دیرباز تاکنون مورد توجه مردم استان هرمزگان بوده است.مردم این استان همواره درصدد جمع‌آوری آبهای سطحی، ذخیره و استفاده در فصول گرم و خشک سال بوده‌اند. با این دیدگاه در مناطق مختلفی از استان هرمزگان می‌توان به وفور برکه‌ها، سدها و بندهای ساروجی و چاه‌های ذخیره‌ای را مشاهده کرد. عملکرد این تاسیسات هر یک به صورت خاصی مورد توجه بوده است؛ شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان در این مناطق با بهره‌گیری از دانش و تجربیات گذشته نسبت به بهسازی و استفاده بهینه از این تاسیسات سنتی اقدام نموده است. این مقاله تجربیات موفق این شرکت را در زمینه تامین آب در این مناطق ارائه می‌دهد

۲۵بررسی تاثیر اندازه بر شکل های مختلف پتاسیم کانی های مهم سیلیکاته پتاسیم دار
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی، سال
تعداد صفحات: ۷
کان یهای سیلیکاته پتاسی مدار منشا اصلی تامین پتاسیم برای گیاهان هستند. این مطالعه ب همنظور مقایسه شک لهای مختلف پتاسیم آزاد شده در تعدادی از کان یهای میکایی و فلدسپار پتاسیم و همچنین بررسی تاثیر اندازه ذرات بر ایناشکا ل انجام شد. شک لهای محلول، تبادلی و غیرقابل تبادل پنج نوع کانی پتاسی مدار بیوتیت، فلوگوپیت، موسکویت، فلدسپار زنجان و یزد در دو اندازه 100–50 کوچ کتر از 50 میکرون در سه تکرار انداز هگیری شد. مقدار پتاسیم ره اشده از این کان یها با دستگاه فلی مفتومتر انداز هگیری شد. نتایج نشان داد که فلدسپا رها، به اندازه میکاهای س هجایی در تامین پتاسیم محلول و تبادلی خاک مهم م یباشند ولی کانی دوجایی موسکویت، اهمیت کمتری حتی نسبت به فلدسپارها دار . د میزان پتاسیم غی رتبادلی که ذخیره پتاسیم خاک م یباشد در میک اهای س هجایی فلوگوپیت و بیوتیت بسیار بیشتر از میکایدوجایی و فلدسپارها م یباشد. کوچک شدن اندازه ذرات، تاثیر معن یداری بر آزا دسازی شک لهای مختلف پتاسیم از کان یها داشت و ذرات کوچ کتر پتاسیم بیشتری نسبت به ذرات درشت آزاد کردند
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۱۳۴ نتیجه