توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱استفاده ازکرم ایزینیافتیدا و روش ورمی کمپوست درپالایش خاکهای کشاورزی ازفلزات سنگین
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه آلودگی فلزات سنگین درخاکها یک مشکل عمده زیست محیطی محسوب می شود و برسلامت انسان موجودات زنده تولیدات کشاورزی و زیست بوم اثردارد الودگی خاک به فلزات سنگین را میتوان به روشهای شیمیایی فیزیکی و زیستی پالایش کرد کرمهای خاکی درمحلهای مختلف آلوده به فلزات سنگین درسراسر دنیا زندگی می کنند برای ارزیای اثرات زیستی الاینده های فلزی استفاده ازکرم های خاکی میتواند به ماکمک کند این کرم ها ثابت کرده اند که مکانیزم های تحمل پذیروسازش با محیطهای آلوده به فلزات سنگین را بخوبی دارا هستند یک نمونه فلزی که کرم های خاکی میتوانند با آن سازگار شوند و آنرا مهار کنند عنصر کادمیم است میانگین جهانی کادمیم خاک (mg\kg)0\62 است اما ویژگیهای جغرافیایی و فعالیت های بشری باعث تراکمهای محلیکادمیم گردیده و اندازه آن به چندین مرتبه بزرگ شده است دراین مطالعه استفاده ازکرم های خاکی درکاهش میزان غلظت کادمیم درپسماندهای آلوده مورد مطالعه مطالعه قرارگرفته است و نتیجه حاصله اثربخشی موثر و کم هزینه استفاده ازکرم خاکی درکاهش فلزات سنگین مشخصات کادمیم دراین پژوهش مورد تایید قرار میدهد

۲وضعیت سلامت دندان های سالمندان شهر گرگان (سال 1385)
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاييز, دوره  ۱۲ , شماره  ۳ (پي در پي ۳۵)، سال
تعداد صفحات: ۶

۳پیامد بارداری در یک خانم مبتلا به اسکلرودرمی و پلی میوزیت: گزارش مورد
اطلاعات انتشار: حكيم سيد اسماعيل جرجاني، بهار و تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۶
اسکلرودرمی اختلال بافت همبند با ضخیم شدن و فیبروز پوست و تغییرات التهابی، عروقی و ارگان های داخلی بدن مشخص می شود. از نظر جنسی شیوع در زنان بیشتر از مردان و با برتری سه به یک است. بارداری این بیماران در گذشته، خطر زیادی را برای جنین و مادر داشت اما در حال حاضر با برنامه ریزی، با نظارت دقیق و درمان مناسب، این بیماران بارداری موفقی دارند. به منظور جلوگیری از عوارض بارداری در بیماران اسکلرودرمی، بهتر است برنامه ریزی جهت بارداری در مراحل تثبیت شده بیماری صورت پذیرد و بارداری در دوره پیشرفت سریع بیماری رخ ندهد. در این گزارش، پیامد بارداری در یک خانم مبتلا به اسکلرودرمی و پلی میوزیت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

۴مقایسه عزت نفس در دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه الزهرا (س)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری، سال
تعداد صفحات: ۸
پژوهش حاضر با هدف مقایسه عزت نفس در دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه الزهرا (س) صورت گرفت. روش: جامعه ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش را دانشجویان خوابگاهی رشته های مختلف دانشگاه الزهرا (س)، تشکیل می دهند. در این راستا که در قالب طرح علی– مقایسه ای انجام شد، از بین دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های مختلف دانشگاه الزهرا (س)، به طور تصادفی، از هر رشته 30 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه عزت نفس کوپر را تکمیل نمودند. یافته ها: داده های حاصل با استفاده از نرم افزار (SPSS(19 و با روش تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه الزهرا (س) از نظر میزان عزت نفس تفاوت معناداری وجود دارد.

۵اثر طب فشاری بر طول مدت زایمان زنان نخست زا
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: طول مدت زایمان از عوامل موثر بر نتایج حاملگی و عوارض مادری و جنینی است و گاهی به دلیل طولانی شدن، نیازمند مداخلات طبی و جراحی می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر طب فشاری برطول مدت زایمان زنان نخست زای ترم انجام گردید. روش بررسی: این کارآزمایی روی 150 زن باردار ترم مراجعه کننده به بیمارستان دزیانی گرگان، در سه گروه طب فشاری توسط پژوهشگر، طب فشاری توسط مادر و مراقبت روتین انجام شد. درگروه های مداخله علاوه بر مراقبت روتین، روزانه 20 دقیقه فشار به مدت 5–1 جلسه به ترتیب توسط پژوهشگر و مادر و در گروه کنترل، فقط مراقبت روتین انجام گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS–17 و آزمون های آماری آنالیز واریانس و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند (05\0(P . یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین طول مدت مرحله اول زایمان در گروه طب فشاری توسط پژوهشگر 27\102±78\269 دقیقه، نسبت به گروه طب فشاری توسط مادر 83\115± 72\302 دقیقه و گروه کنترل63\140±92\345 دقیقه کوتاهتر، اما از نظر آماری تفاوت معنی دار ندارد. طول مرحله دوم زایمان نیز در سه گروه تفاوت معنی دار آماری نداشت. نتیجه گیری: طب فشاری روشی ساده، آسان، در دسترس و بدون عارضه است، ولی بر طول مدت زایمان تاثیری ندارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه