توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسیهای ژئوشیمیایی عدسیهای کرومیت در افیولیتملانژهای شمال تربت حیدریه، (رباط سفید) شرق ایران
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
مطالعات پتروگرافی منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که سنگ های موجود در منطقه شامل هارزبورگیت های کلینوپیروکسن دارد، لرزولیت، دونیت، ورلیت، سرپانتینیت، سنگ های گابرویی و دایک های دیابازی به همراه سنگ های رسوبی می باشند. پریدوتیت های موجود در منطقه به شدت سرپانتینیتی شده اند. عدسی های کرومیت در درون این واحدها قرار گرفته اند و همیافتی بسیار نزدیکی با واحد دونیتی دارند. بررسی های ژئوشیمیایی حاکی از بالا بودن مقدار( Cr(2)O(3 (میانگین 54\33) و MgO (میانگین 23\23) در این کرومیت ها می باشد. بالا بودن( Cr(2)O(3 و MgO در این کانسار حاکی از تبلور کرومیت ها از ماگمایی با درجه ذوب بخشی بالا می باشد. مقدار اکسیدهای اصلی و نسبت های این عناصر در دیاگرام های ترسیم شده نشان می دهد که کرومیت های منطقه مورد مطالعه در محدوده کانسارهای نوع پادی فرم مشتق شده از سری ماگمایی جزایر قوسی و سری بونینیتی در محیط تکنتونیکی SSZ می باشد.

۲نگرشی بر خاکهای صنعتی شمال غرب خور، خراسان جنوبی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
منطقه مورد مطالعه در شمال غرب شهرستان بیرجند و در قسمت شمالی بلوک لوت قرار گرفته است. زمین شناسی منطقه شامل سنگهای ولکانیکی از جنس آندزیت می باشد که توده نفوذی مونزودیوریت در آن نفوذ کرده است. در غرب منطقه مورد مطالعه ترانشه هایی از خاکهای صنعتی نظیر کائولن وجود دارد که بر اساس تغییرات فیزیکی تعداد 8 نمونه کائولن از ترانشه ها و اعماق مختلف برداشت شده و جهت انجام تستهای صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته است. در ذخایر مورد نظر سنگهای غنی از آلومینیوم در سطح زمین تحت تأثیر خوازدگی شیمیایی واقع شده اند. انقباض تر به خشک نمونه ها بین 5 تا 9 درصد (جدول 1)، انقباض بعد از پخت 3 درصد (جدول 2) و کمترین مقدار برای استحکام خشک در نمونه ها 4 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و بیشترین مقدار 27 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع به دست آمد (جدول 3). درصد افت حرارتی در نمونه های کائولن نیز دارای رنجی بین 2 تا 5 درصد بود (جدول 4). همچنین نتایج حاصل از تست رنگ پخت نمونه ها نیز رنگهای سفید، خاکستری تیره، صورت کم رنگ و شیری بود. روانسازی نمونه ها نیز توسط سه روانساز آزمایش شد( جدول 5). با توجه به نتایج کائولن منطقه در صنعت چینی و سرامیک کاربرد دارد.

۳تاثیر اندازه ذرات منیزیا در حذف نیکل
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
نیکل ازجمله آلاینده های فلزی است که درغلظت های بالا درصنایع ابکاری یافت میشود ازاین رو استفاده ازموادجاذب برای حذف آن ازآب و پساب ضروری است منیزیا حاصل ازتجزیه حرارتی منیزیت میتواند به عنوان جاذب برای حذف فلزات سنگین به کاررود هدف ازانجام این تحقیق بررسی اندازه ذرات منیزیا ذرات 1–1\4و2–4 میلیمتر ومقدار آن درحذف نیکل ازآبهای الوده است دراین مطالعه تجربی منیزیا دردمای 550 درجه ازمنیزیت حاصل شده و سپس تاثیر عوامل موثربراین فرایند اندازه ذرات و غلظت جاذب باثابت نگهداشتن سایرپارامترها زمان واکنش 30دقیقه PH=5 و غلظت نیکل 100میلی گرم برلیتر انجام گرفت یافته های حاصل ازاین تحقیق نشان داد که ذرات منیزیا 1–1\4 میلیمتر نسبت به ذرات 2–4 میلیمتر جذب بیشتری داشته و درمورد هردوذرات باافزایش مقدارجاذب 0\1 به 1 گرم میزان جذب افزایش یافته است

۴ژئوشیمی، پتروگرافی و جایگاه زمین شناختی توده های اذرین منطقه صلح آباد (بجستان)
اطلاعات انتشار: هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، سال
تعداد صفحات: ۸
منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب استان خراسان رضوی و در نقشه توپوگرافی و زمین شناسی 1:250000 شهرستان فردوس و بخشی از واحد ساختاری ایران مرکزی در حاشیه شمالی پهنه لوت محسوب می شود با توجه به بررسی های کلی صحرایی این محدوده و تمرکز بر روی تصاویر ماهواره ای در این مناطق سنگ های آتشفشانی با ترکیب اسیدی تا حد واسط (ریولیت، داسیت، ریو داسیت، آندزیت، کوارتز آندزیت، کوارتز لاتیت آندزیت)، توده های نفوذی (مونوگرانیتف سینوگرانیت، کوارتز مونزو سینیت، کوارتز سینیت) نیز در منطقه به چشم می خورد . ماگماتیسم یاد شده به طور عمده بیشتر متا آلومین و پر آلومین می باشد ماگماتیسم مورد مطالعه با ویژگی های محتوای بالای Na2o (6–3%) و مقدار بالای K2o (5–2%) مقدار متوسط تا پایین Cao (4–1%) ، مقدار بالای Rb ا (392–170 پی پی ام) نسبت بالای Ba\Nb ، نسبت Sm\Yb (2\45–1\79) را نشان می دهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه