توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱فرآیند انتخابی: فرآیند خرید کالا و خدمات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تهران، تهران، سال
تعداد صفحات: ۴

از نواقص عمده موجود در این فرآیند مقاله، می توان به رفت و برگشتهای زیاد آن بین ادارات و مدیریتهای مختلف و در نتیجه زمانبر و هزینهبر بودن آن اشاره کرد. باتوجه به مستندات موجود و مصاحبه حضوری با مسئولین ادارات درگیر در فرآیند خرید و دانلود مقاله(مسئول اداره تدارکات، مسئول بخش بهبود سیستمها و کارشناس بخش بهبود سیستمها) ، روند انجام آن به این صورت است که در ابتدا درخواست کالای مصرفی\اموالی\شارژ انبار توسط مسئول انبار داده می شود، سپس دریافت برگ درخواست خرید کالای در خواستی توسط اداره تدارکات، بررسی سطح معاملات جهت انجام خرید توسط اداره تدارکات، بررسی وجود اعتبار توسط واحد اعتبارات مدیریت مالی، انجام خرید و تحویل کالا به انبار توسط کارپرداز، تکمیل فرم صورتجلسه تحویل معاملات عمده\ متوسط توسط اداره تدارکات، تعیین نوع کالا توسط اداره اموال، صدور چک در وجه کارپرداز مربوطه توسط حسابداری ستاد و در نهایت تحویل کالا و مستندات به انبار می باشد. روند انجام مراحل فوق را با استاندارد مدل سازی BPMN در شکل 1 ملاحظه میشود. این شکل که نشاندهنده مدل AS–IS فرایند انتخابی میباشد، موقعیت فعلی و چگونگی فرآیند خرید کالا و خدمات را در سیستم فعلی توضیح میدهد. هدف ترسیم شمای انجام کار میباشد و این مدل قرار است توسعه داده شود. مشکل اصلی رفتوبرگشتهای زیاد( اعم از افراد و اسناد) بین واحدهای مختلف میباشد که این خود منجر به صرف زمان و هزینه زیاد و بالا رفتن احتمال خطا در دانلود مقاله می شود . 

علارغم مزایای گفته شده در خودکارسازی وظایف که باعث افزایش سرعت در انجام سفارشات میشود، عده ای نظر مثبت نسبت به این بهروش نداشتند. آنها معتقد بودند که استفاده از اتوماسیون هزینههای گزافی را برای سازمان جهت خرید و آموزش، در پی دارد و همچنین نیاز به آموزش آن برای کارمندان احساس میشود.

 بهروشی که بیشتر از همه مورد استقبال قرار گرفت، بهروش مدیر موردی میباشد، که برای پیشبرد هر نوع سفارشی میتوان از آن استفاده کرد و باعث بهبود کیفیت امور میشود.

 در مورد بهروش برونسپاری عدهای معتقد بودند باعث پیچیده شدن کارها می شود و هماهنگ کردن امور بهسختی انجام خواهد شد. در عین حال عدهای عقیده داشتند باعث کاهش وظایف کارکنان شده و در نتیجه کارکنان میتوانند وظایف کلیدیشان را به بهترین نحو و با صرف وقت بیشتر انجام دهند.

در مورد بهروش ترتیبگذاری مجدد عدهای معتقد بودند کاری دشوار است و نمیتوان وظایف و کارها را دوباره مورد بررسی قرار داد و وقت زیادی میخواهد، اما عده بیشتری اعتقاد داشتند که این بهروش باعث کنار گذاشتن رویههای قدیمی و جایگزینی متدهای جدید و در نتیجه باعث شفاف سازی امور خواهد شد.

 و در انتها به روش کاهش ارتباط کمترین نظرات را به خود جلب کرد، زیرا اکثرا اعتقاد داشتند که در انجام این فرایند ارتباطات اضافی وجود ندارد.


۲مقاله ارزیابی اثرات اجتماعی ابزاری برای کاهش مخاطرات محیطی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

مقدمه:
بلایا به اندازه تاریخ بشر قدمت داشته ، وهمواره همراه زندگی انسان بوده اند، اما خسارات وزیانهای ناشی از آنها روزبه روزافزایش می یابد ودرسالهای اخیر توجه ویژه ای به این شاخه از علم معطوف گردیده است. در چند دهه اخیربلایای طبیعی و یا ساخت بشر بطور بسیار بیرحمانه ای افزایش یافته است. حوادث گزارش شده بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ با معدلی برابر ۴۲۸مورددرهر سال گزارش شده است و این درحالی است، که این رقم بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ به ۷۰۷ مورددرسال افزوده شده است. این ارقام نشان می دهد که در حدود ۶۰٪ به حوادث روی داده نسبت به سال قبل افزوده شده است . اما بیشترین افزایش در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با ۱۴۲٪ بصورت تقریبی و میانگین ملاحظه می نماییم. خشک سالی و قحطی بطور کلی در جهان ، ناشی از کمبود آب وغذا بوده اندو پیامدهای سایر حوادث چون حوادث بروز نموده در صنعت کشورها، زلزله ها طوفانهای سهمگین و افزایش شدید و ناگهانی دمای هوا وغیره بوده اند، که به عنوان مرگبارترین بلایا شناخته و معرفی شده اند. خسارات ناشی از بلایا و حوادث در کل دنیا ، از نظر اقتصادی رقمی بالغ بر ۸۸۰ میلیارددرسال بوده است. در هرسال گزارش شده است و این درحالی است، که این رقم بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ به ۷۰۷ مورد در سال افزوده شده است. این ارقام نشان می دهد که در حدود ۶۰٪ به حوادث روی داده نسبت به سال قبل افزوده شده است . اما بیشترین افزایش در کشورهای جهان سوم ودرحال توسعه با ۱۴۲٪ بصورت تقریبی و میانگین ملاحظه می نماییم. در شکل ۱۰۱ مرگبارترین و پرحادثه ترین دهه (۲۰۰۱–۱۹۹۲)را نمایش می دهد . خشک سالی و قحطی بطور کلی در جهان ، ناشی از کمبود آب و غذا بوده اند و پیامدهای سایر حوادث چون حوادث بروز نموده در صنعت کشورها، زلزله ها طوفانهای سهمگین وافزایش شدید و ناگهانی دمای هوا وغیره بوده اند، که به عنوان مرگبارترین بلایا شناخته و معرفی شده اند. خسارات ناشی از مقاله بلایا وحوادث در کل دنیا، از نظر اقتصادی رقمی بالغ بر ۸۸۰ میلیارد در سال بودهاست.
درسراسر جهان سهم قابل توجهی از ویرانیهای ناشی از بلایای طبیعی ناشی از تخریب محیط زیست بوده و قرار گرفتن در معرض خطر می باشد.اکوسیستمهای بسیاری از جمله رودخانه ها, تالابها و جنگلها و بی ثباتی اقلیمی در نتیجه این اختلالات طبیعی ناشی از فعالیتهای انسانی مقاومت خود را از دست داده اند (2001 ,Abrarm–vitz). هرچند ارتباط بین کاهش بلایای طبیعی و مدیریت زیست محیطی مشخص شده است اما تحقیقات کمتری دراین زمینه انجام شده است (2002 SDR).
براساس آنچه که توسط دبیرخانه استراتژی بین المللی کاهش بلایای طبیعی (ISDF) منتشر شده است ، در ده سال گذشته ، ۴۷۸۱۰۰ نفر را کشته و بیش از ۲، ۵ میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار داده و حدود ۶۹۰ میلیارد دلار آمریکا زیان های اقتصادی بدنبال داشته است. بلایای ناشی از هواشناسی ۹۷ درصد از کل مردم متاثر از بلایای طبیعی ، و ۶۰ درصد از کل زیان های اقتصادی را به دنیال دارد. توفان نوامبر سال ۲۰۰۴ در فیلیپین بیش از ۱۰۰۰ زندگی و معیشت بسیاری را ویران کرد. سونامی اخیر
اقیانوس هند حتی بسیار ویرانگر بوده و جان بیش از ۱۵۰۰۰۰ نفر را گرفت.
تراژدی بزرگتر این است که بسیاری از خسارت با توجه به حوادث قابل اجتناب است. دخالت در سیستم طبیعی ، اعم از قانونی و غیر قانونی ، کمک به بروز سیل و ریزش کوه از جمله نمونه های استفاده از مقاله منابع و اهمیت مدیریت عاقلانه زیست محیطی و کاهش خطر بلایا را نشان می دهد. در سراسر جهان ، استفاده از زمین و تغییر پوشش زمین باعث افزایش فرسایش طبیعی شده است. حفاظت از جوامع درمعرض خطر و تغییرات مشابه وظرفیت مردم برای بازیابی از فاجعه را مد نظر قرار می گیرد. تغییرات زیست محیطی از جمله گرم شدن جهانی هوا، چالش های جدیدی را بدنبال داشته و به امنیت و پایداری جوامع در سراسر جهان خدشه وارد نموده است. با این حال ، فرصت هایی برای کاهش خطر ابتلا به فاجعه ، و افزایش انعطاف پذیری جوامع وجود دارد. اثرات بلایای طبیعی ، اعم از طبیعی یا انسان ، نه تنها دارای ابعاد انسانی هستند. شرایط محیطی ممکن است تاثیر فاجعه را تشدید نماید و بالعکس، بلایای طبیعی بر محیط زیست تاثیر بگذارد. جنگل زدایی، شیوه های مدیریت جنگل ها، سیستم های کشاورزی و غیره می توانند اثرات زیست محیطی منفی را به دنبال داشته باشد.<\p>


۳بررسی تأثیر تغییر مقاومت فشاری بتن روی رفتار ستون های CFDST
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

یکی دیگر از پارامتر های تأثیر گذار روی رفتار ستون های CFDST ، مقاومت بتن پرکننده بین دو جداره داخلی و خارجی در این نوع ستونها است . برای مطالعه این اثر نیز ٥ نمونه با مقاومت فشاری بتن ٢٠تا٦٠ مگاپاسکال را در نظر می گیریم . ابعاد هندسی و سایر مشخصات یکسان است .
٦–١) مقایسه جذب انرژی
برای بررسی تأثیر مقاومت فشاری بتن مقطع در جذب انرژی ستون CFDST ، نمودار جذب انرژی ٥ ستون مورد مطالعه در هر چرخه در نمودار ٦–١ آورده شده است . با توجه به نمودار هرچه که مقاومت فشاری بتن افزایش پیدا می کند، جذب انرژی مقطع افزایش می یابد.

٦–٢) مقایسه نیروی ماکزیمم جانبی و نیروی تسلیم در نمونه ها
از منحنی پوش پسماند، مقدار نیروی ماکزیمم جانبی با ٣ برابر شدن مقاومت فشاری بتن داخل ستون ها، تقریباً ٢٧% افزایش می یابد. در مورد نیروی تسلیم جانبی ستون ها این نکته قابل ذکر است که با افزایش مقاومت فشاری بتن از ٢٠ به ٦٠ مگا پاسکال ، نیروی تسلیم حدود ٣٠% افزوده می شود.
٦–٣) مقایسه ضریب شکل پذیری نمونه ها
ضریب شکل پذیری برای ٥ ستون مورد بررسی، با استفاده از منحنی پوش پسماند محاسبه شده است . به طور کلی با افزایش مقاومت فشاری بتن ، ضریب شکل پذیری کاهش می یابد. در مقاومت فشاری ٦٠ و ٤٠ مگا پاسکالی بتن ، ضریب شکل پذیری ستون ها به ترتیب حدود ٤٦% و ١٧% کاهش می یابد.

علت این روند ضریب شکل پذیری را می توان با توجه به مشخصات بتن پرکننده در ستونهای CFDST توجیه کرد. از آنجائیکه با افزایش مقاومت بتن شکل پذیری آن کاهش می یابد، صلبیت عضو حاوی بتن با مقاومت بالا نیز افزایش چشمگیری دارد. با توجه به بررسی اثرات مثبت و منفی افزایش مقاومت فشاری بتن داخل ستون ها، انتخاب بتن با مقاومت میانی(٤٠ مگا پاسکال ) از نظر عملکرد لرزه ای مناسب و همچنین اقتصادی می باشد.
٧) نتیجه گیری
خلاصه ای از کلیه نتایج بدست آمده در این بررسی را می توان اینگونه بیان کرد :
 در مقایسه صورت گرفته بین ستون های CFDST ،CFT و ستون قوطی توخالی:
١– تعداد چرخه های قابل تحمل توسط ستون CFDST بیشتر از دو نمونه دیگر بود و در نتیجه آن ، میزان جذب انرژی ستون
CFDST نیز بیشتر است .
٢– مقاومت ماکزیمم جانبی و ضریب شکل پذیری ستون CFDST بیشتر و زوال در مقاومت پس کمانشی آن کمتر از دو نمونه دیگر می باشد.
 با تغییر ضخامت جداره های فولادی داخلی و خارجی در ستون CFDST :
١– زمانی که ضخامت جداره داخلی ثابت نگه داشته شده و ضخامت جداره خارجی تغییر می کند، تغییرات محسوس تری در مقادیر جذب انرژی خواهیم داشت .
٢– با ثابت نگه داشتن مساحت فولاد مقطع ستون ، ملاحظه شد که با افزایش ضخامت جداره فولادی خارجی، شرایط بهتری از نظر جذب انرژی، ماکزیمم نیروی جانبی و شکل پذیری تامین می گردد.
 با تغییر مقاومت فشاری بتن ستون CFDST ، تغییر مقاله رفتار ستون تحت بار جانبی به صورت زیر مشاهده می شود:
١– با افزایش مقاومت فشاری بتن مقطع ضریب شکل پذیری کاهش می یابد. این کاهش پس از مقاومت ٤٠ مگا پاسکالی بتن شدید تر خواهد بود.
٢– با افزایش مقاومت فشاری بتن از ٢٠ تا ٦٠ مگا پاسکال سایت مقاله ، نیروی ماکزیمم جانبی و مقاومت تسلیم نمونه ها به ترتیب ٢٧% و ٣٠% افزایش خواهد داشت .
با توجه به مطالعات صورت گرفته روی پارامتر ها این نتیجه حاصل می شود که جهت دارا بودن یک ستون CFDST با عملکرد مناسب و مطلوب در برابر بارهای جانبی، باید فولاد با ضخامت کمتر را در جداره داخلی و فولاد با ضخامت بیشتر را در جداره خارجی قرار داد و علاوه بر آن باید از سایت بتن با مقاومت متوسط (در حدود ٤٠ مگا پاسکال ) در ساخت ستون ها بهره گرفت .
<\em><\p>


۴مقاله نانو سلول های خورشیدی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

کاربرد علم نانو در سیستم های تبدیل انرژی خورشیدی، باعث ایجاد مکانیزم های جدید با کارای بهتر و ارزانتر شمده است. یکی از سپستم های تبدیل انرژی خورشیدی سیستم فتوولتائیک می باشد که در این سیستم با استفاده از مکانیزم های خاص ، نور خورشید به جریان الکتر یکی تبدیل می گردد (نوروزی لواسانی و بازرگان،1388  فناوری نانو، استفاده از سلول های خورشیدی مبدل برق (فتو ولتائیک ) را در ساختمان ها ارزان تر، سهل الوصول تر و انعطاف پذیر تر کرده و با افزایشی سازگاری انها با محیط، ساختمان و تاسیسات اکتر یکی قابلیت بهره برداری انها را افزایش داده است ( الوین، 32،.(1387 بهطور کلی از نظر فناوری ساخت، 3 دسته سلول خورشیدی داریم که دو دستهی اول در حال حاضر به صورت صنعتی تولید میشوند و دستهی سوم در سطح آزمایشگاهی و پژوهشی تولید شده است . 

نسل جدید پیلهای خورشیدی

نسل جدیدی از پیلهای خورشیدی میلیمتری نانوساختار که میتوانند انرژی خورشیدی را با دوبرابر بازده فناوری کنونی به الکتریسیته تبدیل کنند، موضوع نمایشگاه کالج سلطنتی لندن هستند. این برنامه که با عنوان »یک کوانتوم از خورشید« در نمایشگاه علوم تابستانی انجمن سلطنتی در سال 2009 برگزار میگردد، برای عموم قابل مشاهده است. (physorg.com ) بازدیدکنندگان از این نمایشگاه توانندمی در حضور مهندسان انرژی خورشیدی دست به کار شده، با استفاده از منشورها عملاً مشاهده کنند که چه میزان توان الکتریکی بهوسیلهی رنگهای مختلف در درون طیف نور، قابل تولید است. این نمایشگاه را دکتر ند اکینس ـ داوکس (یکی از محققان گروه فیزیک و موسسه تغیرات آب و هوایی گرانتام) هدایت میکند، او نخستین کسی است که در این نمایشگاه به ارائه خلاصه مقالات میپردازد.

نمایشگاه »یک کوانتوم از خورشید«، به بررسی فناوری نسل سوم پیلهای خورشیدی میپردازد؛ این پیلها در نانومقیاس طراحی شده، نسبت به پانلهای خورشیدی سیلیکونی کنونی توان جذب میزان بیشتری از انرژی خورشیدی را دارند؛ زیرا آنها شامل لایههای مختلفی از مواد بوده، میتوانند طیف وسیعتری از رنگها را جذب نمایند. در این شیوه با هدف گرفتن رنگهای مختلف

نور خورشید بهصورت مجزا، بیشتر انرژی خورشیدی جذب و ساخت پیلهای خورشیدی بسیار مؤثرتر ممکن میگردد.

حاضران در این نمایشگاه قادر خواهند بود تا این اصل را از طریق قرار دادن یک پیل خورشیدی در خلال نوری که منشور تجزیه کند،می عملاً مشاهده کنند. آنها به این شکل میتوانند ببینند چگونه هر رنگ قادر به تولید مقدار متفاوتی از انرژی است، همچنین این فرصت را خواهند داشت تا در نقش مهندسان مقاله انرژی خورشیدی ظاهر شده، لنزها و آینههای کوچک را بر روی یک برد بچینند تا به این شکل یک پرتو نوری را بر روی یک پیل خورشیدی بسیار کوچک متمرکز کنند. این سایت مقاله فارسی فناوری گونه کوچکشدهای از فناوری خورشیدی است که در صحرا استفاده میشود و به نام «سیستم توان متمرکزکننده« معروف است. در این سیستم از نوارهای تشکیلشده از آینهها یا لنزها برای متمرکز نمودن نور خورشید بر روی پیلهای خورشیدی کوچک اما بسیار کارامد استفاده میشود. 


۵مسائل اخلاقی در فناوری اطلاعات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

از آنجا که فنـاوری اطلاعـات تحـولات سیاسـی و اجتمـاعی وسـیع و شگرفی را پدید آورده است ، مشکلات اخلاقی جدید و منحصر به فردی در این حوزه ایجاد شده که نیازمند رسیدگی است . فناوری اطلاعـات در شیوه افعال و اقدامات روزمره ما تاثیر می گذارد. برخی از مفاهیمی کـه در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی کاربردی خـاص داشـته انـد بـا پیشرفت فناوری اطلاعات دچار مشکلاتی شده اند که از آن جمله مـی توان به مفاهیم مالکیت ، حریم خـصوصی ، توزیـع قـدرت ، آزادی هـای اساسی و مفهوم مسؤولیٌت اخلاقی اشاره کرد. متخصـصان امـور رایانـه چه مسئولیت های اخلاقی دارند؟ اگر یک نرم افزار رایانه ای دچار خطـا شود چه کسی مسئول است ؟ آیا ایجاد اختلال در برنامه ها و ارتباطـات شبکه ای کاری غیر اخلاقی است ؟ آیا نسخه برداری از برنامه ها و نـرم افزارها در صورت عدم اطلاع و رضایت صاحبان و پدید آورنـدگان آنهـا امری اخلاقی و متعارف است ؟ اینها بخشی از پرسش هایی است که در حوزه اخلاق فردی و نهادی فناوری اطلاعات مطرح می شود. با توجـه به امکان دسترسی افراد مختلف به اطلاعات موجود در رایانه هایی کـه به شبکه متصل هستند؛ دولت هـا، جوامـع بـشری ، متخصـصین IT و کاربران فناوری اطلاعات موظف به رعایت چه اصول اخلاقی ، سیاسـت ها و عملیاتی در خـصوص حفـظ حـریم خـصوصی افـراد مـی باشـند؟ مسائلی از این قبیل موجب شده است عنوان پژوهـشی بـا نـام اخـلاق فناوری اطلاعات با دقت بیشتری در اخلاق کاربردی مورد توجـه قـرار گیرد(١١). در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطـات ، اشـخاص بـا هویـت های مجازی در فضای الکترونیکی حاضر می شوند و با یکدیگر گفتگو می کنند و به تبادل اطلاعات درست یا اشتباه می پردازند و گاهی غافل می شوند که ممکن است با کسی ارتباط داشته باشند. که هویتی کاملاً مخالف با آنچه نشان داده است دارد. این یـک هویـت مجـازی اسـت ، هویتی که البته کاربردهای خاص خـود را در محـیط الکترونیـک دارد و می تواند کارآمدی خاص خود را نیز داشته باشد. اما این هویت مجـازی می تواند در راستای پیشبرد اهدافی شوم و ضد اخلاقی قرار گیرد.
بارزترین مصداق ظهـور ناهنجـاری هـای اخـلاق فنـاوری اطلاعـات ، استفاده نادرست و مهار نشده کودکـان از شـبکه جهـانی اسـت . مـوارد مشابه گمراهی و به خطر افتادن آنها توسط سـودجویان شـبکه جهـانی است که هر چند وقت یک بار، اخبار نگران کننده ای در ایـن رابطـه از رسانه ها منتشر می شود (١٢). انررسـان معتقـد اسـت کـه "ارزش هـای فرهنـگ مجـازی ، ارزش هـای گفتـاری ،سایت مقاله قابـل دسـترس ، آزاد و دارای واکنش سریع هستند". کستلز معتقد است که "فرهنـگ هکـری " اسـاس فرهنگ مجازی است و ارزش های شایسته سالارانه مفهوم اولیه جامعه مجازی و آزادی فردی بالایی را به همراه دارد. جوردن مدعی است کـه فرهنگ مجازی واکنشی است که فرهنگ ، سیاست و اقتصاد را می سازد و قدرت فناوری را قدرتی تعریف می کند کـه نظـام هنجـاری فرهنـگ مجازی را شکل می دهد (١٣). بنابراین زندگی مجازی و دنیـای رقـومی ارتباطات ، دارای هنجارهای رفتاری هستند که باید به آنها توجه نمود و لازم است آنها را به عنوان مسائل اخلاقی و اجتماعی رعایت کرد.<\p>


۶روش های انتقال ژن در مهندسی ژنتیک
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک دانش جدیدی است که نخستین دستاوردهای آن در هاله ای از بیم و امید ارزیابی می شود کمتر دانشی به اندازه مهندسی ژنتیک با ساختار اصلی و قانونمند سامانه هستی درگیر شده است. گیاهان زراعی تراریخته، گیاهانی شبیه به همتای طبیعی خود هستند، با این تفاوت که با استفاده از دستکاری ژنتیکی، در یک یا چند صفت ویژه نسبت به نوع طبیعی خود برتری دارند. کشت این گیاهان منافعی را برای تولیدکنندگان (کشاورزان) و مصرفکنندگان در بردارد؛ بهعنوان مثال، علاوه بر اینکه محصول بیشتری عاید تولیدکننده می شود، مواد شیمیایی کمتری (آفت کش یا علف کش) نیز مصرف می شوند. تاکنون محصولات تراریخته در گیاهان مختلفی در جهان تولید شدهاند که از آنجمله می توان مواردزیررانام برد:سویا، برنج، ذرت، جو، پنبه، سیبزمینی، کلزا، سیبزمینی شیرین، گوجهفرنگی، کدو، چغندرقند، پاپایا، سیب، انبه، موز، آناناس و نارگیل.<\p>

مهندسی ژنتیک :<\p>

مهندسی ژنتیک یا انتقال ژن فرآیندی است که طی آن قطعه مشخصی از DNA خارجی که حاوی ژن جدید یا ترکیب جدیدی از ژن ها میباشد ، با استفاده از فنون آزمایشگاهی بطور مصنوعی وارد ژنوم یک ارگا نیسم میگردد . گونه دریافت کننده ژن جدید را گونه ترانسژنیک یا تراریخته می نامند . با کمک تکنیکهای مهندسی ژنتیک میتوان ژنهای مطلوب و مورد نظر را از هر منبع ژرم پلاسمی اعم از گیاه ، جانور و حتی میکروارگانیســـم ها به گیاه زراعی منتقل نمود . روش های انـــتقال ژن به دو دسته مستقیــم وغیر مستقیم طبقه بندی میشوند . مهمترین انواع روشهای انتفال مستقیم ژن عبارتند از تفنگ ژنی یا بیولیستیک ، تکنیک لیپوزوم ، ا لکترو پوریشن ،ریز تزریقی ، درشت تزریقی وروش شیمیایی شامل استفاده از پلی اتیل گلیکول در انتقال میباشد و از مهمترین روشهای غیر مستقیم روش اگروباکتریوم و ا نتقال با ویروس اشاره نمود . با توجه به اهمیت روش تفنگ ژنی وا گروباکتریوم این دو روش را بررسی خواهیم کرد :<\p>

روش اگروباکتریوم :<\p>

یکی از خاصیتهای مهم گیاهان این است که میتوان در آزمایشگاه، از یک سلــــول گیاه، یک گیاه بالغ پدید آورد. این خاصیــت را ” باززایی“میگویند. بنابراین، اگر بتــوان فقط یک سلول گیاه را تغییر داد، میتوان با کنترل رشد و تمایز آن سلول در آزمایشگاه، یک گیاه بالغ با خصوصیات جدید تولید کرد.<\p>

وکـــــتوری که برای انـــــــتقال ژنهـــــا به درون سلـــــولهای گیـــــاهی بهکار میرود، پلازمــــیدی اســـت که از باکتری Agrobacterium tumefaciens) )که باکتری خاکزی و گرم منفی است استخراج میشود. در طبیعت، این باکـتری گیاهان را آلوده میکند و تومورهایی را بهنام گالهای تاجی در آنها ایجاد میکـــند. پلازمیدی که مســؤول ایجاد تومور است، ”پلازمید “Ti نامیده میشود. پلازمید Ti قسمتی از DNA خود را ، که t–DNA نام دارد که بر روی پلازمید Ti<\p>

بین دو توالی تکــراری کوتاه به نامهای RB و LB قرار گرفته و شامل دو د سته ژن است ، به درون DNA<\p>

کروموزومی سلول گیاه میزبان وارد میکــــند. برای اهداف مهندسی ژنتیک، پژوهشگران از پلازمیدی استفاده میکنند که خاصیت بیماریزایی آن ازبین رفته است.<\p>

ژنی را که میخواهند وارد گیاه کنند، درون پلازمید Ti قرار میدهند. پلازمید نوترکیبی را که به این ترتیب ساخته میشود میتوان به دو صورت بهکار گرفت:<\p>

(1) میتوان آن را به باکتـــری آگرو باکـــتریوم بازگرداند و بعد با این باکتری، گیاهی را که در محیط کشت قرار دارد، آلوده کرد.<\p>

(2) میتوان آن را مســـــتقیما به درون سلولهای گیاه وارد کرد. به این ترتیب پلازمید به درون DNA کروموزومی وارد میشود. با بهرهگیری از خاصیت باززایی سلولهایی که پلازمید را دریافت کردهاند، میتوان گیاهان بالغی ســاخت که نه تنها حاوی ژن مورد نظر باشند، بلکه بتوانند آن را به نسلهای بعد نیز انتقال دهند. مزایای روش اگروباکـــتریوم شامل پایـــداری ژن انتقال یافته و بالا بودن کارایی ا نتقال ژن و انتقال قطعات بزرگ DNA است مشکلی که در راه استفاده از آگروباکتریوم وجود دارد این است که فقط گیاهان دولپه با این باکتری آلوده میشوند. گیاهان تک لپه، مثل ذرت و گندم که از نظر اقتصادی حائز اهمیتاند، نمیتوانند با آگروباکــتریوم آلوده شوند. مهندسان ژنتیک برای وارد کردن DNA به این سلولها از روشهای جدیدتری بهره میگیرند که یکی از آنها، استفاده از تفنگ ژنی است.<\p>

روش تفنگ( ( Biolistic<\p>

تفنگ ژنی در سال 1979 توسط John Stanford در دانشگاه Cornell ساخته شد و روش جــدیدی برای آسانتر نمودن انتقال ژن به سلولهای گیاهی که آن زمان از ویروس ها و یا اگروباکتریوم ( پلازمید (Ti ا ستفاده می شد، مطرح ساخت.امروزه تفنگ ژنی موارد استفاده متعددی دارد، این وسیله انتقال ژن به باکتری ها، مخمرها، سلولهای پستانداران و مخــصوصا سلولهایی که انتقال ژن به آنها غیر ممکن بود را امکان پذیر ساخت. این وسیله بصورت اختـــــصاصی برای انتقال ژن به کلروپلاسـت بسیار مهم است، زیرا هیچ باکتری یا ویروسی شناخته نشده است تا بتواند کلروپلاست را آلوده نماید.<\p>

بنابراین برای انتقال ژن خارجی به کلروپلاســـت این روش بسیار مفید به نظر می رسد.
مکانیسم عمل تفنگ ژنی:<\p>

تفنگ ژنی قسمتی از روشی است که به آن ( Biolistic )گویند. این روش Bioballistic) )نیز گفته می شود. در این روش تحت شرایط خاص، قطعاتی از DNA یا RNA با دنباله چسبناک را وارد اتم های فلزاتی نظیر طلا یا تنگستن می نمایند.
کمپلکسی از ذرات حاوی DNA را در خلا شتــــاب داده و با شتاب بسمت بافت هدف شلیک می کنند. برای ایجاد DNA
پوشش دار، DNA را درحلالی که حاوی ذرات فلزی است قرار می دهــــند ، عوامــــل ژنــــتیکی که به این صـورت تولید می شوند، داخل فشنگ هایی قرار می گیرند، بعد از شلیک، یک صفحه سوراخدار از حرکت فشنگ ها جلوگیری می کند اما به ذرات طلا اجازه عبور می دهد تا به بافت مورد نظر اصابت نماید. سلولها عموما تمایل به بازجذب ژنهایی دارند که دارای نشانه خاصی(مارکر) باشند( در سلولهای گیاهی بصورت عمومی از GUS استفاده می کــــنند)، سپس در محیط کشت ژنها تکثیر کرده و ممکن است، کلون شوند. بیشترین کاربرد متد Biolistic افزودن ژنــــهای به گیاهان است که بتوانند در برابر قارچهاکشـــها و حشرات کشها مقاومت نمایند. برای شتاب دادن به ذرات طلا روشـــهای متعددی بکار می رود که عبارتند از : مرکز گرایی ، نیروهای مغناطیسی و الکتریکی، تفنگهای افشانه ای یا واکـــسنی و یا دستگاههایی که اساس شتابدهی آنها، امواج شوکی هستند، همانند استفاده از تخلیه الکــتریکی .1992 روشهای عملی متعددی که کاملا کنترل شده هستند، برای حداکثر کـارآیی انتقال ژن بکار گرفته شده اند. میزان پاسخ روش به عواملی مانند تعداد ذرات DNA پوشش دار، دما، تعداد سلولهای بافت هدف، توانایی جذب DNA توسط سلول هدف و همــچنین به نوع تفنگ مورد استفاده وابسته است.
نحوه عملکرد تفـــنگ ژنی که با گازهلـیوم کارمی کند و ذرات پوشش دار DNA را بسمت بافت هدف شلیک می کند. از موارد بسیار مهمی که باید در استفاده از تفنگ ژنی در نظر گرفت، انتخاب اندازه ذرات پرتابی و سرعت شلیک آنها بسمت بافتها است. بعنوان مثال بافتهای نرم را نباید در معرض بمباران ذرات پوشش دار با سرعت بالا قرار داد. این فرآیند تنظیمی کاملا وابسته به جــنس ذرات فلزی حاوی مولکولهای DNA و نوع سلولهایی که برای انتقال ژن در نظر گرفته شده اند، وابسته است. <\p>

استفاده دیگر تفنگ ژنی انتقال اندامک هایی نظیر کلروپلاست و میتوکندری به سلولـهای مخمر می باشد. توانایی ا نتقال این ا ندامک ها بصورت معنی داری در تحقیقات مربوط به مقاوم سازی بعضی از گیاهان زراعی نســــبت به حشره کش ها و قارچ کشها بسیار مهم است. همچنین نتایج تحقیقات جدید که منجر به کشف روشهای جدیدی که توسط آن ایمنی زایی ژنتیکی با واکسیناســیون DNA ، ژن درمانی، ویروس شناسی گیاهی و درمان تومورهای سرطانی انجام پذیرفته است.<\p>

عمده ترین محدودیتهای این روش :
الف – درصد پذیرش ذرات محتوی DNA توسط سلولها ب– مرگ سلولهای دریافت کنــــنده ذرات پوشش دار .ج– عدم پذیرش DNA توسط کروموزومهای سلولها د – عدم فعالیت DNA ایی که دریافت شده است .مواد، ابزارو دستگاههای مورد استفاده در این روش بسیار گران قیمت می باشند.
مزایای این روش شامل :
الف – عدم نیاز به تهیه پروتوپلاست ب– کارایی بالاتر نسبت به مقاله روش انتقال مستقیم ج– روشی است بدون مسمومیـــت د–<\p>

انتقال هر گونه بافتی یا سلولی توسط این روش امکا ن پذیر است .<\p>

یکی از دلایل مخالفت با این روش اینست که ژنهای اضافه شده به سایت مقاله ژنتیک مولکول DNA گیاه و موجودات دیگر سبب نگرانی عممومی شده است، زیرا این ژن جدید باید به گیاهان اضافه شود تا بتواند ژنهای مقاوم را به دانه های خود انتقال دهد و استفاده از این دانه ها برای انسان و موجودات دیگر خطرناک باشد .<\p>


۷طراحی و ساخت مالچ های سنتزی زیست سازگار با استفاده ازامکانات بومی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

فرسایش بادی و آسیب های زیست محیطی در مناطق بیابانی به عنوان یک معضل رو به تزاید آثار مخرب متعدد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را باعث شده و مناطق مسکونی، تاسیسات زیربنایی صنعتی، اراضی کشاورزی، راه های ارتباطی و منابع زیستی کشورها را به نابودی کامل می کشاند. حضور ذرات جامد به صورت معلق در جو زمین و تراکم این ذرات خسارت زا و خطرناک است . آثار کوتاه مدت ریزگردها بیشتر شامل حساسیت چشم ها، بینی و حلق ، عفونت های دستگاه تنفسی، سردرد، تهوع و واکنش آلرژیک است . اما در درازمدت بیمارهای مزمن تنفسی، سرطان ریه ، بیماری قلبی و حتی آسیب به سایر ارگان های بدن را ایجاد مینماید .
تلاشهای بین المللی، فعالیت های سازمان ملل متحد و پیوستن ١٧٠ کشور دنیا به کنوانسیون بیابانزدایی در سال ٢٠٠٢ نشان از گستردگی این بحران دارد.
سیاست گذاری، تحقیقات علمی، اقدامات محلی موثر، ابداع راهکارهای کارآمدتر و ارتقاء فعالیت های احیاء و اقدامات پیشگیرانه صورت طرح های نوآورانه و هم افزایی فعالیت های حمایتی بین المللی مهم ترین اهداف این کنوانسیون معرفی شده است . اولین فعالیت های مبتکرانه ایرانیان برای کنترل فرسایش بادی و حرکت شن های روان ، ابداع و اجرای مالچ پاشی نفتی در عرصه های بیابانی بوده است . با پیشرفت تکنولوژی و افزایش مصرف فراورده های نفتی امروزه دیگر مالچ های نفتی دیگر ترکیباتی پسماند محسوب نشده و به فراورده های ارزشمندتر تبدیل میشوند بطوری که بکارگیری آن در فرایند تثبیت را با ابهامات زیادی مواجه نموده است . علیرغم تخصیص اعتبارات قابل توجه ملی برای مالچ پاشی، به دلیل عدم پیش بینی قیمت مالچ و اجبار وزارت نفت برای ارائه دستوری و تحویل مجانی این فراورده به سازمانهای مسئول ، پالایشگاههای تولیدکننده از تحویل مالچ امتناع ورزیده و فروش آن در بازار داخلی و یا جهانی به شکل محصولات قیری متنوع از جذابیت اقتصادی بسیار بیشتری برای آنها برخوردار بوده است . در واقع با وارد نمودن قیمت مالچ نفتی در هزینه ها، بودجه مورد نیاز برای برنامه های تثبیت عملا دو برابر خواهد شد. از طرف دیگر مشکلات زیست محیطی ناشی از بکارگیری مالچ های نفتی ضرورت استفاده از ترکیبات و روش های کارآمدتر و ارزان تر را بسیار ضروری نموده است [٦].
٢. اهمیت طرح
تکنیک های مالچ پاشی با استفاده از ترکیبات متنوع آلی و معدنی به طور گسترده ای در دنیا توسط بسیاری از دانشمندان و محققان مورد بررسی قرار گرفته است [٢، ٣و ٥]. با تحول در شیوه های تثبیت و استفاده از مواد، ترکیبات جدید و تکنولوژیهای برتر علاوه بر حفظ منابع آب ، خاک، محیط زیست ، افزایش حاصلخیزی و بهبود شرایط بهداشتی، اقلیمی و زیستی افراد جامعه ، میتوان از آن به عنوان فرصتی برای صدور تکنولوژی به کشورهای کویری دنیا استفاده نمود. در سطح دنیا و کشورهای در معرض خطر، راه کارهای چندان مناسبی برای مبارزه فروسایی زمین و فرسایش بادی عمومیت نیافته و افزایش قیمت نفت و همچنین عدم دسترسی بسیاری از کشورهای دنیا به مالچ های نفتی امکان استفاده از مالچ های نفتی را تقریبا کهنه و غیر عملی نموده است . لذا دستیابی به روش ها و مواد پیشرفته جایگزین و ارزان قیمت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و تاثیری بسزا در بهبود شرایط اقلیمی و آب وهوایی کل دنیا و حفظ سلامت و بهداشت جوامع انسانی از خود به جای خواهد گذارد. شیوه های عمده بیابان زدایی را می توان در دو چارچوب عمده شامل اقدامات بیولوژیک و اقدامات ترکیبی مهندسی و بیولوژیک دسته بندی نمود بازده و عملکرد هر کدام از این اقدامات بستگی به شرایط خاص هر منطقه ، امکانات ، اهمیت اقتصادی، میزان بارندگی، نوع و جنس خاک، عوارض طبیعی و دیگر ویژگیهای منطقه دارد. فعالیت های مبارزه با بیابان همگی با هدف تثبیت شن های روان و مهار طوفان های گردوغبار و همچنین تامین شرایط لازم برای رشد گیاهان مناسب در کویر صورت می گیرد. اقدامات مختلف صورت گرفته نهایتا باید به تغییر اقلیم منطقه منجر شده و شرایط طبیعی رشد و نمو گیاهان و زندگی جانوران را برقرار نماید. در اکوسیستم کویر تغییرات شدید آب و هوایی به همراه کمبود رطوبت ، نقصان نزولات جوی و بادهای شدید به مرور زمان باعث تضعیف خاک و از بین رفتن قدرت باروری و نهایتا شکل گیری شن زارهای بدون پوشش میگردد که به سرعت با باد به مناطق دیگر دست درازی کرده و باعث گسترش کویر می شوند. از آنجا که منشاء بسیاری از فرایندهای بیابانی شدن به فعالیتهای انسانی نسبت داده میشود و اقداماتی مانند فعالیتهای صنعتی و آلودگی هوا، استفاده بیرویه از منابع آب ، خاک و مراتع و بسیاری لطمات زیست محیطی دیگر باعث نابودی قدرت باروری زمین گردیده به نظر میرسد که مهمترین نکته در تمامی اقدامات مبارزه با بیابان باید بازگرداندن قدرت باروری خاک و کمک به شکل گیری گیاه خاک باشد. به مفهوم کامل تر فقر کربن در بیابان آغاز شکل گیری تمامی معضلات زیست محیطی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی در بیابان و حاشیه های آن تا هزاران کیلومتر آنسوتر می گردد. روش های متداول در بیابان زدایی مانند مالچ پاشی نفتی، سنگ چینی و ریختن قلوه سنگ های تثبیت کننده و یا ایجاد بادشکن تنها باعث تثبیت موقت شن های روان و ریزگردها شده و تنها با کاشت درختچه های مناسب فرایند احیاء و بارورسازی خاک مجددا آغاز و تقویت می شود. هیچکدام از روش های تثبیت موقت شن در تقویت گیاه خاک و ترسیب کربن نقش نداشته و طراحی روش – های جدیدی که همراه با مقاله فرایند تثبیت شن به تقویت خاک و فراهم نمودن مواد مغذی برای رشد گیاهان نیز کمک کند امری ضروری بوده و میتواند باعث افزایش اثربخشی کشت گونه های گیاهی گردد.
در پروژه حاضر با تکیه بر دانش مهندسی کامپوزیت های طبیعی و سایت مقاله زیست سازگار، روش های پیشرفته تر و در عین حال اقتصادیتری برای تثبیت شن و ریزگردها ارائه شده است . در این طرح از یک محلول پایه آبی حاوی مقادیر قابل توجهی مواد مغذی رشد به صورت همزمان برای تثبیت ریزگردها و شن های روان استفاده میشود که شرایط مناسب و مساعدتری برای رشد گیاهان فراهم نموده و به عنوان یک جایگزین طبیعی و ارزان قیمت تر نسبت به مالچ های نفتی میتواند به شیوه ای بسیار آسان تر و سریع تر در مدیریت بیابان زدایی و پدیده ریزگردها بکار گرفته شود.
در شکل ١کانون های شکل گیری ریزگردهای ورودی به ایران از سمت کشورهای عربی نشان داده شده است . <\p>


۸تاثیر فناوری اطلاعات بر فرایند یاددهی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

سبک های یادگیری در بین دانش آموزان از تنوع بسیار برخوردار است. سبک ( دیداری، شنیداری، حرکتی) که هر دانش آموزی با توجه به عادت یادگیری منحصر به فرد خود یکی را انتخاب می کند. فاوا با انعطاف پذیری خاص خود توانایی بکارگیری روش های مشارکتی، انفرادی، صوت، تصویر، انیمیشن، شبیه سازی، مسافرت مجازی، مدل سازی، بازدید از موزه ها به صورت مجازی را فراهم می کند. مهارت های فاوا زمینه ساز مناسب تقویت روحیه، خلاقیت، نوآوری، تصمیم گیری می شود و یادگیری را خارج از زمان و مکان در اختیار دانش آموز قرار می دهد.
– معلم و فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش معلم نه تنها با ورود فاوا کمرنگ نمی شود بلکه اهمیت بیشتر پیدا می کند. معلم راهنما و تسهیل کننده و هدایتگر خواهد بود. او روش های دستیابی به دانش، دسته بندی، اعتباربخشی، وسازماندهی را به دانش آموزان یاد می دهد. معلمان به فراگیران مادام العمرتبدیل می شوند و از انزوای کلاس به عرصه بین المللی رقابت علمی وارد می گردند. آموزش پیش از خدمت و در حین خدمت معلمان باید با توجه به چالش قرن 21 تغییر اساسی یابد و برنامه های درسی آن دوره ها با رویکرد IT تهیه شود.
– دانش آموز و فناوری اطلاعات مجمع نظارت بر برنامه درسی مهارت های مورد نیاز دانش آموزان قرن 21 را بدین صورت اعلام کرده است:
– سواد فناوری اطلاعات<\p>

– تفکر خلاق<\p>

– توانایی ایجاد ارتباط با دیگران<\p>

– توانایی انجام کار گروهی به صورت رو در رو یا از راه دور.<\p>

– توانایی خلق محصولات با کیفیت<\p>

نظام آموزشی از حالت بالا به پایین به وضعیت شبکه ای تبدیل و یادگیری به صورت شکل گیری فعال مفاهیم تعریف می شود. دانش آموز مسئولیت بیشتری را در قبال یادگیری خود به عهده می گیرد.<\p>

– پژوهش و فناوری اطلاعات<\p>

پژوهش الکترونیکی، موجب تقویت روحیه پژوهشی دانش آموزان می گردد. تبدیل شدن کتابخانه های مدارس به کتابخانه های الکترونیکی و مجازی زمینه دستیابی آنان را به انبوه اطلاعات از داخل و خارج کشور فراهم می آورد. اشتراک مجلات الکترونیک توسط مدارس فرصت مناسبی را در اختیارشان قرار می دهد.
– برنامه درسی و فناوری اطلاعات<\p>

آیا IT به عنوان یک درس باید تلقی شود یا به عنوان یک ابزار و تسهیل کننده؟ آنچه متخصصین علوم آموزشی و فناوری به آن اعتقاد دارند، رویکرد تلفیقی و یا نگرش در هم تنیده است. یعنی این که استاندارد های فناوری آموزشی باید با استانداردهای محتوایی که همان راهنمای برنامه درسی است تلفیق و در هم تنیده شود. برنامه درسی ملی و استانی می بایست هماهنگ با استانداردهای فناوری تدریس شوند.
– کتاب درسی و فناوری اطلاعات<\p>

آیا فقط باید کتاب درسی باید ملاک عمل باشد یا رسانه های دیگر( چاپی– غیر چاپی) را نیز باید به رسمیت شناخت؟ اکثر کشورها با ورود فناوری اینترنت و خصوصیت تعاملی و همزمان بودن آن، این فناوری را به عنوان بستر برای انتقال قرار داده اند تا پس از پردازش مبدل به دانش شود. استفاده از CD و سایر موارد مشابه و کتاب الکترونیک نیز رایج گردیده است.
– مدرسه و فناوری اطلاعات<\p>

مدارس در جامعه اطلاعاتی ساختمان های بسته نیستند بلکه یادگیری در هر زمان و مکان اتفاق می افتد. مدارس با سایر مدارس دنیا در ارتباط هستند و با عضویت در مجامع بین المللی تبادل دانش، اطلاعات و نیروی انسانی پا در عرصه بین المللی علم و دانش نهاده اند. مدرسه مجازی از دیگر مظاهر IT است که دانش آموز بدون حضور در کلاس فیزیکی و ارتباط رو در رو با معلم به تحصیل می پردازد. حسن این آموزش تعاملی بودن آن است. این مدارس مفهوم یادگیری مادام العمر را عینیت می بخشد، چرا که پس از آن دانشگاه های مجازی نیز برای ادامه تحصیل وجود دارد شرکت در کنفرانس های دیداری – مباحث علمی تعاملی، دوره های ( ON–LINE) از دیگر واقعیت های IT است.<\p>

–4–2 رویکردها درباره نقش فنآوری اطلاعات در برنامه درسی<\p>

–4–2–1 دیدگاه اصلاحگرا:
این دیدگاه فناوری اطلاعات را نه به عنوان یک مقوله تمدنی بلکه در یک حد فنآوری آموزشی برای تعلیم وتربیت، ابزاری برای پیشبرد اهداف برنامه درسی و تحولی در روشهای یاددهی– یادگیری به صورت تدریجی و اصلاحی میداند. این دیدگاهها در پی آن خواهد بود تا روشها یا ساز و کارهای سنتی تعلیم وتربیت را دست خوش تغییر و دگرگونی نماید و تمام توجه خود را به این گونه فرایندها معطوف میدارد. همان طور که دکتر مهرمحمدی در مقاله به عنوان »باز اندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر اطلاعات وارتباطات« به آن اشاره کرده است این نوع برداشت از فنآوری اطلاعات را میتوان از نوع کارایی دانست و این مفهوم اشاره به این نکته دارد که در بستر بهبود روشها رویههای اجرایی باید گام برداشت. حال این که واضح است که مستغرق شدند در پرسشهایی از نوع چگونگی کارایی به منزله غفلت از مأموریت اصلی این نظامها یا همان مأموریت عصری است که قابل توجیه و اغماض نیست و فرجام مناسبی را به دنبال نخواهد داشت.<\p>

–4–2–2 دیدگاه تحولگرا:<\p>

این دیدگاه محدود به روشها و ابزارهای تعلیم و تربیت و برنامه درسی را نشانه گرفته است. این دیدگاه، در پی ایجاد انقلابی در زمینه تعلیم و تربیت می باشد. طبق این نظر اهداف تعلیم و تربیت به خاطر نیازهای جدید دچار تحول و دگرگونی خواهد شد. و اهداف جدید، مطالب تجربیات آموزشی، و مواد آموزشی و محتوای آموزشی متفاوت است برنامه–ریزان درسی نباید در جستجوی اهداف و رویههای سنتی باشند که ما حاصل آن به وجود آمدن انسانهای قابلی است که هیچگونه کارایی در جامعه معاصر نخواهد داشت. بلکه میبایست دیدگاه و روش خود را در این زمینه متحول ساخته و همگام با تحولات شوند. این دیدگاه معطوف به اثربخشی است و اشاره به این نکته دارد که زمینهی اصلی تعلیم و تربیت و برنامه درسی میبایست متأثر از این تحولات شوند(غفاری، .(1388<\p>

–4–3 فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی<\p>

برای برنامه درسی در عصر اطلاعات تعاریف گوناگون ارائه شده است که به برخی اشاره میشود. برخی آن را تلفیق فناوری اطلاعات ازجمله وب، یا فرایند برنامهریزی برای فرایند یاددهی– یادگیری با بهرهگیری از فنآوری اطلاعات و راهنمایی یادگیرندگان و دسترسی به مواردی که مبتنی بر وب تسهیل میشود، میدانند(حمزه بیگی، .(1383 اصطلاح کاربرد فاوا در برنامه ریزی درسی در حکم ابزار، ابزار شناختی و ابزار فکر به منظور طبقه بندی کردن آنهاست.این نوع طبقه بندی زمانی اهمیت پیدا می کند که بخواهیم نقش فاوا را در فرایند تدریس و یادگیری، طراحی و انتخاب ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مشخص سازیم. فاوا در برنامه ریزی درسی دامنه ای از ابزار و شیوه های مربوط به رایانه بر پایه نرم افزار، سخت افزار و ارتباطات شامل منابع اطلاعاتی مانند استفاده از ابزارهای چند رسانه ای، شبکه و خدمات مبتنی برآن و مشارکت فناوری هایی چون ویدئوکنفرانس، روبات و تقسیمات دیجیتالی می شود. استفاده از فاوا در فرایند یاددهی–یادگیری به منظور افزایش کیفیت شیوه های تدریس– یادگیری است. این امر دارای جایگاه ویژه ای در برنامه ریزی درسی است. زیرا استفاده از فاوا در مدارس راه درک کردن اهداف جدید آموزش از جمله: توسعه آموزش مداوم، مهارت و توانایی درگیر کردن در ایجاد دانش مشارکتی و حل مسئله به یاری همتایان و متخصصان در همه جای دنیا است (عابدی وکفاش،.(1388 در برنامه ریزی درسی به کمک ICT یک آموزش فعال دو طرفه طراحی می شودکه در این روش اطلاعات دائما توسط کاربران تغییر پیدا می کند و بطور مرتب از یافته های جدید سند تهیه می شود. برنامه ریزی درسی با استفاده از ICT درصدد تهیه انواعی از برنامه ها هستند که بتواند دانش آموختگان را به راحتی برای جذب در مشاغل بین المللی آماده سازد بطوریکه بتوانند:<\p>

– سریع رشد کنند و متناسب با تکنولوژی های جدید تغییر پذیر باشند
– به راحتی مسائل جدید بین المللی را با توجه به آموخته های قبلی تجزیه و تحلیل کنند.<\p>

– مبتکر و خلاق و نو آور باشند<\p>

– نکات منفی و مبهم را از سیکل آموزش حذف کنند<\p>

– کارآفرین و کارآمد باشند
– همواره در بروز کردن ااطلاعات خود کوشش کنند.<\p>

– آزادی تصمیم گیری و قضاوت، احساس و تحلیل داشته باشند<\p>

– توانایی اشتغال در قرن 21 را داشته باشند.<\p>

– بتوانند دائما اطلاعات را طبقه بندی کرده و استفاده نمایند.<\p>

–4–4 اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش<\p>

(1 با عرضه مواد آموزشی چند رسانه ای، امکان یادگیری از طریق همه حواس فراهم می شود. (2 انگیزه یادگیرندگان افزایش می یابد و در فرایند یادگیری فعال تر می شوند.
(3 مفاهیم انتزاعی با زندگی افراد ادغام می شود. <\p>

(4 مهارت ها و فرایند های شناختی سطح بالا از قبیل تفکر انتقادی بهبود می یابد.<\p>

(5 برای یادگیری مهارت های اساسی برپایه سرعت یادگیری افراد، فرصت هایی را فراهم می آورد. (6 به دانش آموزان اجازه می دهد برای حل مسائل اطلاعات لازم را به دست آورند.
(7 سبب ایجاد ارتباط از راه دور، بین معلمان و دانش آموزان می شود (رضوی، .(1386<\p>

–4–5 ویژگی های برنامه درسی در عصر فنآوری اطلاعات<\p>

–1 توجه به یادگیری مادام العمر –2 ایجاد انعطاف دربرنامهها و شخصی کردن برنامه درسی برای دستیابی به استقلال عقلانی<\p>

–3 کاوش وبررسی آثارکاربرد فناوری درجهان بینی،فرهنگ و ارزشهای بومی –4 روی خوش نشان دادن به رویکرد چندفرهنگی –5 حساسیت به جهتگیری خرد بنیاد،آموزش باورها و ارزشهای دینی و اخلاقی –6 اهتمام به تربیت هنری و زیبا شناختی –7 ارزش برای پرسشگری سؤالمحوری<\p>

–8 تقویت قابلیتهای تفکر همچون تفکر خلاق و تفکر نقاد –9 اهمیت به پرورش قابلیتهای دمکراتیک (شهروندی)همچون حس همزیستی،مدارا و ...<\p>

–10 اهمیت به نقش آفرینندگی و تولید و ساختوساز در عرصه دانش و اطلاعات –11 تقویت هویت ملی و سازگاری میان سطوح گوناگون هویتی(فراملی،جهانی) –12 تقویت ضرورت تعاملهای چهره به چهره به منزله جوهروجودی انسان –13 توجه به ضرورت تعامل انسان با طبیعت و محیط<\p>

–14 عدم تأکید انحصاری به انتقال دانش و اطلاعات وپیش گرفتن روش اعتدال و تکوین فضا برای تقویت فهم پدیدهها –15 توجه به یادگیری زبان بینالمللی –16 توجه به تعریف تازهای از سواد که سواد رایانهای و اطلاعاتی رادر برگیرد (مهرمحمدی،.(1383<\p>

–4–6یافتههای جدید درباره تأثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر یادگیری<\p>

–1 تحقیق فرا– تحلیلی کولیک: نتایج این تحقیق نشان میدهد مبتنی بر رایانه بر تمرکز وجنبههای فردی، فرایند آموزش را با نیاز ها،علایق و ... دانشآموزان به شیوههای جدید یادگیری منطبق میکند.<\p>

–2 تحقیق سیوین–کاچالا: در نتایج حاصل از این تحقیق آمده است که دانشآموزان در محیطهای تکنولوژی اثرات مثبت محیط رابر پیشرفت خود تجربه کردهاند.<\p>

–3کلاسهای اپل: کاربرد فنآوری جدید در این کلاسها، اثر مثبتی برنگرش دانشآموزان داشته و به تغییر شیوههای تدریس در کلاس منجر شده است.<\p>

–4 برنامه آموزش مهارتهای اساسی در رایانه در ویرجینیای غربی: نتایج این تحقیق نشان میدهد یکنواختی دسترسی دانشآموزان به فنآوری، نگرشهای مثبت به فنآوری و تحصیلات معلمان در زمینه فنآوری آموزشی، به کسب بزرگترین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان منجر شده است.<\p>

–5 تحقیقهارولد ونگلینسیدر مورد اثر فناوری بر پیشرفت ریاضیات: کاربردهای سطح بالا از رایانهها و رشد حرفهای در این زمینه با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در ریاضیات مرتبط است.<\p>

 –6 برنامه محیط یادگیری حمایت شده توسط رایانه: برنامه مذکور میزان تعمیق دانشآموزان را تا بالاترین حد افزایش می–دهد وتفکر مترقی و در عین حال مستقل را تشویق میکند.<\p>

–7 تحقیق گروه معرفتشناسی دانشگاه ام.آی.تی در زمینه یادگیری: این تحقیقات نشان میدهد میزان موفقیت دانش–آموزان در آزمونهای طراحیشده با میزان دسترسی دانشآموزان مبتنی بر رایانه، فنآوری متعدد یادگیری، فنآوری شبکه–ای همگانی و ... در ارتباط مستقیم است (رئوف، .(1389<\p>

–4–7 مولفه های آموزش online در دیدگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات<\p>

مشارکت: بدون شک یکی از بزرگترین تغییرات منفردی که آموزش آنلاین با خود به همراه دارد، افزایش تمایل به مشارکت در میان دانش آموزان و معلمان می باشد. بسیاری از پروژه های آموزشی آنلاین در بر گیرنده تبادل اطلاعات بین کلاس های مناطق و نواحی مختلف می باشد. این نوع آموزش مشارکتی با کلاس های قدیمی که به صورت جداگانه و منزوی اداره می شدند تفاوت دارد. مشارکت ممکن است در بین یک جفت دانش آموز، گروه های کوچک دانش آموزان یا کل کلاس ها باشد.<\p>

به هم مرتبط بودن: آموزش آنلاین فراهم کننده دامنه وسیعی از ارتباطات می باشد. فراگیران می توانند به راحتی با هم و یا با معلم خود از طریق ایمیل یا کنفرانس ارتباط برقرر کنند. همچنین فراگیرانی که خارج از منزل به سر برده و تحصیل می کنند، می توانند با والدین خود در ارتباط باشند. در پهنه وسیع تر فراگیران می توانند با صاحبنظران رشته خود به راحتی تماس حاصل کنند.<\p>

دانش آموز محوری: یکی دیگر از ویژگی های عمومی آموزش آنلاین، دانش آموز محور بودن آن است. هر چند که معلمان و دبیران نقش کلیدی خود در خلق و سازماندهی کلاس را هنوز بعهده دارند، فراگیران بطور وسیعی با تعیین مقدار مشارکت و فعالیت خود مسیر آن را تعیین می کنند. معلم اهداف را تعیین کرده و فرایند یادگیری را تسهیل و مدیریت می کند. فراگیر خودش محتوا را کشف و تعیین کرده و تکالیف و وظایف را انجام می دهد. این بدین معنی است که دوره های آموزش آنلاین کمتر ساختار دهی شده می باشند. و همچنین به معنی این است که فراگیران بایستی مسئولیت یادگیری خود را بعهده بگیرند.<\p>

نداشتن مرز و محدوده: اغلب اوقات گفته می شود که آموزش آنلاین موجب حذف دیوار های کلاس می شود. در حالتی که به اطلاعات فراوان و همچنین مردم سراسر جهان دسترسی پیدا می کنند. همچنین بطور همزمان در کلاس های آموزش آنلاین به روی دانش آموزان زیادی باز است. آموزش آنلاین مرز ها را از بین برده و هیچ مرزی مبنی بر این که چه کسی، در کجا، و چه موقع یاد می گیرد و فراگیر کیست، وجود ندارد. این ویژگی برای افرادی که در مناطق دوردست زندگی می کنند، افراد دچار معلولیت و ناتوانی، افرادی که مکررا کوچ و مهاجرت می کنند و افراد دارای مشکلات ثبت نام در مدارس عادی بسیار مناسب و قابل تقدیر است.<\p>

این ویژگی همچنین برای افراد شاغل خیلی با اهمیت است، چرا که بدون صرف زمان یا هزینه زیاد می توانند دوره های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت را در محل کار خود بگذرانند.<\p>

جامعه: آموزش در جامعه انجام می شودچه به صورت جامعه ای از فراگیران که بطور خاص توسط مدرسه یا دانشکده تعیین و تعریف می شود و چه به صورت جامعه فیزیکی از قبیل جامعه شهری یا جامعه روستایی. آموزش آنلاین بوسیله قابلیت در دسترس بودن و مرتبط ساختن می تواند چندین جامعه را دور هم جمع کند. بعلاوه شبکه های کامپیوتری جوامع مجازی می توانند تعریف و تعیین کنند که افراد یکسان و دارای علاقه مندی مشترک دور هم جمع شوند. تاسیس و راه اندازی مدارس مجازی که متشکل از جامعه یادگیری بدون ساختمان و مرزهای واقعی است، نیز امکان پذیر است.<\p>

 <\p>

کشف کردن: بسیاری از واقعیت های آنلاین دربرگیرنده گونه هایی از ابداع یا شکل یادگیری اکتشافی می باشند. فراگیران و بویژه بچه ها کشف کردن را خیلی دوست دارند و در کلاس های آموزشی آنلاین از این شیوه استفاده می شود.<\p>

این فرصت آموزش برای موزه ها و مراکز علمی خیلی مناسب می باشد.جایی که مردم برای سرگرمی و همچنین یادگیری چیز های جدید مراجعه می کنند. رسمی ترین نوع کشف کردن یادگیری مسئله محور می باشد که بطور رایجی در آموزش تخصصی استفاده می شود. در این سیوه به فراگیر یک مسئله یا یک مطالعه موردی داده می شود و از وی خواسته می شود که راه حل، تشخیص، راهبرد، یا طرحی را ارائه کند. یادگیری مسئله محوربا آموزش آنلاین خیلی سازگار می باشد، زیرا دسترسی به منابع و مهارت ها و صاحبنظران یک جنبه کلیدی از حل مسئله می باشد.<\p>

تبادل دانش و آگاهی: هر چند تبادل اطلاعات و دانش و آگاهی یک کلیت در آموزش و پرورش می باشد، قبل از معرفی شبکه های کامپیوتر، راه های خیلی کمی برای تبادل اطلاعات وجود داشت. کتاب ها به وضوح یک تکنولوژی تعجب آور در تبادل دانش و آگاهی می باشند، چرا که نسبتا ارزان، قابل حمل و سیار،و طویل العمر می باشند. اما فقط کسر خیلی کمی از دانش انسانی منتشر می شود و قفسه های کتاب خانه ها فقط کسری از آن ها می توانند جای بگیرند. اطلاعات قرار داده شده در وب بطور فوری هر نوع از اطلاعات را در حداقل زمان در اختیار افراد سراسر جهان قرار می دهد. در این سیستم هر شخص می تواند مولف یا ناشر باشد.<\p>

تجارب یادگیری چند حسی: ما می دانیم که یادگیری خیلی موثرتر خواهد بود زمانی که از کانال های حسی چندگانه استفاده شود. همچنین ما می دانیم که هر فردی برای یادگیری بهتر، حس خاصی را ترجیح می دهد که به آن شیوه های شناختی می گویند.تکنولوژی چند رسانه ای می تواند انواع خاصی از تجارب یادگیری چند حسی را ارائه نماید.<\p>

صحت (سندیت): یکی از ویژگی هایی که با مرتبط بودن، جامع بودن ، و تبادل اطلاعات همبستگی دارد این است که آموزش آنلاین ماهیتا دارای صحت و سندیت و اعتبار خیلی بالایی می باشد. بطور ضمنی می توان گفت که جهان مجازی آموزش آنلاین می تواند از کلاس درس واقعی، حقیقی تر باشد. چرا که فراگیران می توانند به اطلاعات پایه و تجارب حقیقی دسترسی داشته باشند و تجارب یادگیری آن ها واقع گرایانه تر باشد.<\p>

نتیجه گیری<\p>

گسترش روزافزون و برگشتناپذیر فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات واقعیتی انکارناپذیر است. امروزه کشورهای توسعه یافته سعی میکنند مختصات و ویژگیهای نیروهای انسانی یا همان سرمایه اجتماعی خود را به روزتر و مناسب زمان و عصر حاضر خود کنند. مجموعه شواهد و نتایج آموزشی مؤید آن است که در آستانه قرن بیست و یکم امکان ندارد، مفروضات گذشته و مفاهیم سنتی برای فعالیت آموزشی چندان مفید باشند. نیازهای روز افزون مردم به آموزش متخصصان علوم تربیتی و تکنولوژیست های آموزشی را درصدد ابداع روش و سیستم جدید آموزشی مقرون به صرفه و با کیفیت کرد. دیگر اداره و مدیریت بخشهای مختلف بویژه حوزه آموزش و پرورش و فرایندهای یادگیری در یک نظام تعلیم و تربیتی با روشهای سنتی مربوط به زمان گذشته لطمات جبران ناپذیری به همراه دارد و جوابگوی انتظارات بشر امروزی نیست. در این راستا باید ابزار، اهداف، روشها، دقیقتر و جذابتر و در استفاده آنها از فنآوری اطلاعات و ارتباطات هم گنجانده می–شود.<\p>

دانشآموزان و دانشجویان به عنوان خروجیهای نظامهای آموزشی باید طوری تربیت شوند که دارای سواد اطلاعات و دارای سه مؤلفه مهم آگاهی، مهارت، نگرشهای عصر فنآوری اطلاعات باشند، چون قرار گرفتن در سایه تحولات عصر فن–آوری اطلاعات و ارتباطات چنین نقشی را از آنها انتظار دارد.سایت مقاله دانش رسان فنآوری اطلاعات و ارتباطات به نظامهای آموزشی کمک میکند در جامعه جهانی به ارائه خدمات مناسب، با کیفیت و با هزینه پایین بپردازند و با درک تجربه سایر کشورها و مطالعات عملی و تئوریک استفاده از این فنآوری را در فرایند یاددهی–یادگیری مد نظر قرار دهند. و آخر اینکه ظهور این تکنولوژیها همه ی جنبههای زندگی و نهادهای اجتماعی به ویژه تعلیم و تربیت را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده تا سواد، علم، تدریس، یادگیری، معلم، مدرسه، محتوای درسی و سایر مفاهیم در تعلیم و تربیت در حال احراز تعاریف جدید باشند. مقاله باید اذعان داشت که فناوری اطلاعات برمولفه های سازمان آموزشی تاثیر بسزایی دارد. هدف اصلی استفاده از IT در آموزش و پرورش نیل به ایجاد رویکرد تفکر انتقادی و خلاق در بین دانش آموزان از طریق بهبود آموزش و لحاظ کردن سبک های متنوع یادگیری است.<\p>


۹شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی دولتی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

همانطور که در بند ششم ویژگیهای سازمانهای بینالمللی بیان شده است یکی از مهمترین خصوصیات سازمانهای بینالمللی، دارا بودن شخصیت حقوقی می باشد. شخصیت حقوقی از مفاهیم اعتباری است که بر اساس نیازها و ضرورتهای خاصی پیدا شده و همراه با تحول این نیازها، تحول و توسعه یافته است. در تعریف شخصیت حقوقی آمده است که، صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برای موضوعات غیرانسانی و شخص حقوقی موضوع و موجود غیرحقیقی است که از نظر علم حقوق از قابلیت دارا شدن حقوق سایت و تکالیف را برخوردار است (صفار، .(1390<\p>

در سیر تاریخی سازمانهای بینالمللی اعم از بینالدولی و غیردولتی، با وجود اینکه این سازمانها دارای سابقه ای متصل به قرن 19 هستند اما مساله شخصیت حقوقی بینالمللی آنها در دهههای اخیر مطرح گردید و حتی پیش از سال 1949 و رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری، بسیاری از نویسندگان به ویژه نویسندگان روسی مایل به پذیرفتن شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی نبودند، بلکه با قبول دیدگاه سنتی و کلاسیک بر آن بودند که تنها کشورها دارای شخصیت حقوقی هستند (قربان نیا، .(1377<\p>

در میان ویژگیهای سازمانهای بینالمللی، شخصیت حقوقی به عنوان مهمترین عامل شکلگیری سازمانهای بین المللی مطرح است. با وجود اهمیت این مساله، اما در عمل شناسایی شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی در عرصه بین المللی با مشکلات خاص خود روبرو شد. در حقیقت بیم و واهمهای که دولتها از قدرت گرفتن سازمانهای بینالمللی در جامعه بینالمللی داشتند و به نوعی آنان را رقیب خود می پنداشتند، باعث شد شناسایی شخصیت حقوقی بینالمللی سازمانها با تاخیر مواجه شود و دلیل آن این بود که به اشتباه داشتن شخصیت بین المللی و دولت بودن را معادل هم میانگاشتند . دیوان بینالمللی سایت دادگستری با وقوف به این نگرانی ها و برداشت های نادرست، در رای مشورتی دیوان در قضیه جبران خسارات وارده به کارمندان سازمان ملل1949 اعلام میدارد:
»برخورداری سازمان ملل از شخصیت حقوقی بینالمللی ، به طور حتم به معنای آن نیست که سازمان یک دولت است یا به این معنا نیست که شخصیت حقوقی سازمانها یعنی سایت مقاله حقوق و تعهداتش همان حقوق و تعهداتی است که دولت دارد و به طریق اولی علی رغم استنباطی که از این اصطلاح داریم این به معنای فوق دولت بودن سازمان نیز نمیباشد« (زمانی، .(1387<\p>

در جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1948 یکی از مامورین سازمان ملل متحد به نام کنت فولک برنادوت کشته شد. برنادوت کارمند سازمان ملل متحد و تبعه سوئد بود .حال متعاقب این قضیه، مجمع عمومی قطعنامهای صادر کرد که بر مبنای آن از دیوان سوال شد<\p>

مامورین سازمان ملل هنگام انجام وظیفه خسارتی ببینند، سازمان ملل متحد به منظور جبران خسارت وارده، حق اقامه دعوی علیه دولت دولت تازه ایجاد شده یا دولت مسئول خسارت را دارد یا خیر؟<\p>

این سوال در دسامبر 1948 توسط دبیر کل وقت سازمان ملل متحد به دیوان ارسال شد و پاسخ دیوان مبنای تحول در حقوق بینالملل شد. دیوان در پاسخ باید مشخص میکرد که آیا سازمان ملل متحد دارای شخصیت بین المللی هست یا خیر ؟ زیرا تا آن زمان دولتها تنها خود را تابعان حقوق بینالملل میدانستند و تفاسیری که از اسناد بینالمللی ارایه میشد فقط شخصیتی را برای این سازمان به رسمیت میشناختند که حداکثر شخصیتی داخلی برای انجام کارهای سازمان میبود. بالاخره دیوان در 11 آوریل1949 نظریه خود را ارایه نمود. دیوان در پاسخ اظهار میدارد:<\p>

»اعضای سازمان ملل متحد، به اتفاق نظر دستگاهی به وجود آوردهاند که دارای شخصیت بینالمللی مستقل است و بنابراین میتواند اقدام به تعقیب حقوقی و ارایه دادخواست بینالمللی برای جبران خسارت وارده بر سازمان یا ماموران خود علیه دولت وارد کننده خسارت بنماید، اعم از آنکه آن کشور عضو سازمان باشد یا نه؛ زیرا با توجه به اینکه اساس مسئولیت بینالمللی مبتنی بر نقض یک قاعده حقوق بینالملل است ممکن است کشور متبوع مامور سازمان نتواند حدوث خسارات ناشی از نقض یک قاعده بینالمللی را در قبال خود اثبات کند، در چنین صورتی سازمان از این حق منتفع میشود« (قربان نیا، .(1377 همچنین در این نظریه مشورتی آمده است که: »شخصیت حقوقی برای دستیابی به اهداف و اصول منشور ملل متحد، ضروری و لاینفک است و اختیارات، وظایف و حقوق سازمان تنها در پرتو شخصیت حقوقی آن دارای مفهوم است.« بر این اساس هدف سازمان ملل متحد انجام وظایف و استفاده از حقوقی بود که جز با امکانات وسیع شخصیت بینالمللی قابل توجیه نیست و تاکید میکند که سازمان ملل متحد دارای شخصیت بین المللی مستقل و استناد آن به کشورهایی که آنها را خلق کردهاند محدود نمیشود (جلالی، .(1382<\p>

با صدور این رای تحولی عظیم در حقوق سازمانهای بینالمللی شکل گرفت و سازمانهای بینالمللی را در زمره تابعان فعال حقوق بینالملل مطرح کرد. این قدم نقش بسیار موثری در برداشتن گامهای بعدی سازمانهای بینالمللی در جهت ایفای نقش موثرتر در جامعه بینالملل داشت.<\p>

 <\p>

.2–4 سازمانهای بینالمللی غیردولتی
هر چند سابقه سازمانهای بینالمللی خصوصی دارای قدمتی بیش از یک قرن و حتی بیشتر از سازمانهای بین المللی دولتی هستند اما جهش کمی این سازمانهای غیردولتی را باید در نفرت و دلزدگی ناشی از فجایع جنگهای جهانی به ویژه جنگ جهانی دوم دانست که سبب شد تا ملتها همپا با نوسازی خویش، به تدریج در وهله اول به ضرورت مشارکت در امور مربوط به کشور و حکومت خود پی برده و سپس در مرحله دوم در عرصه بینالمللی زمینههای تاثیرگذاری خود را فراهم کرده و با ایجاد گروههای فراملی نقش اثرگذاری در فرایندهای تصمیم گیری جهانی داشته باشد. پس از پایان جنگ جهانی دوم و هم دوش با تحولات مرتبط با ایجاد سازمان ملل، مفهوم سازمان غیردولتی نیز از فراگیری بیشتری برخوردار شد. هر چند نام این نهاد در منشور ملل متحد ذکر نشده،امّاماده 71 این منشور، در حالی که به وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل میپردازد، نام سازمانهای غیردولتی را نیز به عنوان نهادهایی که شورا میتواند از ظرفیتهای آنان جهت کسب اطلاعات دست اول و بهینه از وضعیت مناطق مورد نظر خود، استفاده نماید، مطرح میکند (گلشنپژوه، .(1386 امروزه فعالیتهای وسیعی در موضوعات گوناگون مانند زمینههای انسان دوستانه (کمیته بینالمللی صلیب سرخ)، علمی و فرهنگی (مؤسسه حقوق بینالملل)، فنی (یاتا)، ورزشی (کمیته بین المللی المپیک)، سیاسی (اتحادیه بین المجالس)، مذهبی (شورای جهانی کلیساها) و غیره توسط سازمانهای بینالمللی غیردولتی صورت می پذیرد (ضیاییبیگدلی، .(1385<\p>

در حال حاضر بیش از 31000 سازمانبین المللی غیر دولتی در حیطههای مختلف فعالیت دارند و در برخی زمینه ها با سازمان ملل متحد همکاری دارند و از این تعداد، 3900 سازمان به عنوان مشاور شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با این شورا همکاری دارند و دارنده مقام مشورتی هستند .(Anonymous, 2014) مهمترین دلایل شمار زیاد این سازمانها و افزایش روز به روز این گونه سازمانها را در دو عامل می توان جستجو کرد :<\p>

الف) سادگی روند ایجاد آنها که نیازی به انعقاد معاهده بیندولتی ندارند و در چارچوب حقوق داخلی کشورها ایجاد میشوند.

ماهیت حقوقی سازمانهای بینالمللی غیردولتی با تاکید بر ماهیت حقوقی فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)
ب) این سازمانها به دلیل اینکه از ساختار بیندولتی برخوردار نیستند، از انطباق بیشتری با شرایط عینی برخوردارند و چون در عین حال از ابزارهای مادی لازم هم برخوردار هستند به اهداف خود ساده تر میرسند (عباسی اشلقی و موسویفر، .(1391<\p>

در باب تعریف سازمانهای بینالمللی غیر دولتی همچون سازمانهای بینالمللی اتفاق نظر وجود ندارد و چه بسا پیچیدهتر از آنان نیز میباشد. با توجه به این موضوع که سازمانهای غیردولتی بر اساس حقوق داخلی دولتها بوجود میآیند، امکان اجماع نظر پیرامون یک تعریف مشخص و واحد را مشکل میکند. به طور کلی تعاریف ارایه شده از سه منبع میباشد. این سه منبع، تعاریف ارایه شده از سوی سازمانهای بینالمللی، سازمان ملل متحد و ارکان آن و بالاخره تعاریف موجود در دکترین حقوقی که از سوی حقوقدانان برجسته میباشد را در بر میگیرد. از مهم ترین این تعاریف ارایه شده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:<\p>

در تعریف ارایه شده از سوی شورای اروپا، سازمانهای غیردولتی؛ جمعیتها، جنبشها یا گروههایی هستند که با استقلال از دولت، بدون قصد منفعت طلبی و در جهت دفاع از منافع خاصی همچون مسائل شغلی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری، علمی، سیاسی، انساندوستانه، مذهبی و غیره تشکیل گردیدهاند. از سوی دیگر بانک جهانی به منظور تسهیل قاعدهمند نمودن ارتباط وسیع خویش با سازمانهای غیردولتی، آنها را در چهار چوبهای خاصی تعریف نموده است که از آن میان میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.<\p>

–1 سازمانی از افراد خصوصی است که با اعتقاد به یکسری اصول خاص اجتماعی، فعالیت خویش را در راستای ایجاد توسعه در جوامعی که خدمات خود را به آن ارایه میدهند، هدایت مینماید.
–2 سازمانی با هدف توسعه اجتماعی است که به تقویت مردم کمک مینماید.
–3 سازمانی مستقل، دموکراتیک و مردمی است که در جهت تقویت بنیههای اقتصادی و یا اجتماعی گروههای حاشیهای فعالیت مینماید.
–4 سازمانی متعهد به بررسی علل ریشهای مشکلات است که در جهت بهینه کردن کیفیت زندگی افراد، بخصوص فقرا، مستضعفین و افراد حاشیهنشین در مناطق شهری و روستایی فعالیت مینماید (بابایی، .(1393<\p>

در ماده یک کنوانسیون اروپایی شناخت شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی غیردولتی، سازمانهایی تحت عنوان بینالمللی غیردولتی شناسایی میشوند که دارای شرایط زیر باشند:<\p>

–1 دارای هدف غیرانتفاعی برای جامعه بین الملل باشد. –2 در یک کشور عضو، سند به ثبت رسیده باشد.<\p>

–3 فعالیتهای خود را حداقل در دو کشور ادامه دهند.
–4 دارای مرکز قانونی در یک کشور عضو بوده و مدیریت مرکزی و کنترل آن در سرزمین آن عضو یا عضو دیگر باشد.
اما در اسناد سازمان ملل با دو تعریف برخورد میکنیم. در تعریف اول اداره اطلاعات سازمان ملل، سازمانهای غیردولتی را چنین تعریف کرده است:<\p>

»سازمان غیردولتی به موسسهای اطلاق خواهد شد که به صورت غیردولتی و داوطلبانه در سطح محلی– ملی یا بینالمللی فعالیت داشته و اشخاص با علایق مشترک آن را اداره می نمایند . ارائه خدمات بشردوستانه، نظارت به اعمال دولت و سیاستهای اتخاذی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجی و غیره از جمله فعالیتهای این سازمانها است« (دولترفتار حقیقی، .(1388<\p>

اما در تعریف دیگری که در قطعنامه 288 شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل ارایه شد، سازمانهای بینالمللی غیردولتی هر سازمانی را در بر میگیرد که در نتیجه انعقاد معاهده میان کشورها به وجود نیامده باشد (ضیایی بیگدلی، .(1385<\p>

همانطور که ذکر شد در تعریف سازمانهای بین المللی غیردولتی، ذکر تعاریف حقوقدانان میتواند به درک درستتر و کامل تری ما را رهنمون سازد. دیان اتو، سازمانهای غیردولتی را چنین تعریف می کند: یک سازمان غیردولتی، شخصیتی غیرانتفاعی است که اعضای آن، شهروند یا مجموعهای از شهروندان یک یا چند کشور هستند که نوع فعالیت آن به منظور پاسخگویی به احتیاجات افراد جامعه و یا جوامعی که سازمان مذکور با آن همکاری مینماید، تعیین میشود« (دولترفتار حقیقی، .(1388<\p>

دو تن از حقوقدانان به نامهای سالمون لستر و هلموت آنهیر در تعریف این سازمانها اینچنین بیان داشتهاند: »سازمان غیردولتی، تشکیلات مستقل، منعطف، دموکراتیک و غیرانتفاعی است که فعالیتهای خود را در جهت کمک به تقویت بنیههای اقتصادی و اجتماعی گروههای حاشیهای، حل معضلات عامه و گاه رفع مسائل قشر خاصی متمرکز نموده است« (دولترفتار حقیقی، .(1388

<\p>

با توجه به تمام تعاریف آورده شده در این مبحث، آن چه بیشتر رخ مینمایاند کمبودهایی است که هر یک از تعاریف فوق با آن دست در گریبان هستند. به طور کلی و با توجه به مجموع تعاریف گفته شده میتوان تعریف زیر را ارایه داد:
»سازمانی مستقل(عدم وابستگی مالی و سیاسی به دولتها) که اعضای تشکیل دهنده آن خصوصی (و نه لزوماً حقیقی) باشند و به طور داوطلبانه و با هدف تعقیب منافع عمومی (غیرانتفاعی) در نظام ملی یک کشور ثبت شدهاند و فعالیت آنها در بیش از یک کشور صورت می گیرد به شرط این که فعالیت آنها مغایر با قواعده آمره بینالمللی نباشد« (ضیایی و پژومان، .(1388 با توجه به این تعریف، مهمترین ویژگیهای یک سازمان بینالمللی غیردولتی را می توان اینچنین برشمرد:
–1 داشتن اهداف عام المنفعه بینالمللی بدون قصد سودجویی یکی از خصوصیات و ویژگیهای برجسته سازمانهای بین المللی غیردولتی است که مهمترین دلیل افتراق این سازمانها با شرکتهای چند ملیتی است. البته این بدان معنا نیست که سازمانهای غیردولتی حق ندارند از یک فعالیت مشخص سودی کسب نکنند. این سازمانها به دنبال اهداف عامالمنفعه بوده که مثالهای بارز آن کمیته صلیب سرخ که هدف بشر دوستانه دارد، شورای کلیساها که با هدف معنوی فعالیت می کند، فدراسیون بینالمللی فوتبال است که دارای هدف ورزشی است (بیگزاده، .(1373
–2 ایجاد این سازمانها بر اساس حقوق داخلی یک دولت
سازمانهای غیردولتی اعم از داخلی و بینالمللی به وسیله قانون داخلی یک دولت ایجاد میشوند. مثال این امر فدراسیون بینالمللی فوتبال میباشد که بر اساس قوانین دولت سویس ایجاد شده است. این مساله را شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در قطعنامه 1950 خود اعلام نموده است. بر اساس قطعنامه مذکور:
»هر سازمانی که سند موسس آن ناشی از یک موافقتنامه بینالدولی نباشد، یک سازمان غیردولتی محسوب میگردد« (ضیایی بیگدلی، .(1385 <\p>


۱۰سنسورهای الکتریکی و الکترومغناطیسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سال
تعداد صفحات: ۴

در سیستم های مختلف اندازه گیری از مدارهای الکتریکی برای تعیین میزان رسانایی و یا ذخیره انرژی الکتریکی استفاده می گردد. اگر خاک به عنوان یک رسانه فرض شود، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن می تواند بر رفتار مدار و بنابراین اندازه گیری پارامترهای الکتریکی تاثیر گذارد. واکنش سریع، هزینه کم و دوام بالا، باعث شده سنسورهای الکترومغناطیسی و الکتریکی بیشترین روش قابل دسترسی برای تهیه نقشه خاک حین حرکت باشند. نقشه های به دست آمده به بافت خاک، شوری و ماده آلی، رطوبت و سایر ویژگی های خاک وابسته اند. توانایی هدایت الکتریسیته خاک،معمولاً با مقاومت الکتریکی )ER( و هدایت الکتریکی )EC( اندازه گیری می شود. هر دوی این مقادیر به نسبت ولتاژ و جریان الکتریکی سایت مقاله انتقال و دریافت الکترود مربوط می شود. در مورد اندازه گیری مستقیم مقاومت\ هدایت الکتریکی ، علف برهای بشقابی می توانند به صورت ساده به عنوان الکترود باشد که باعث ایجاد میدان می شود. فاصله بین الکترودها در تعیین عمق اندازه گیری موثر است. بنابراین، در صورتی که بیش از دو الکترود به طور همزمان استفاده شود می توان چندین عمق مختلف را اندازه گیری کرد. به عبارت دیگر، ابزار اندازه گیری EC بدون تماس را می توان با استفاده از یک جفت سلف ایجاد کرد. هنگامی که یک سیم پیچ انتقال با جریان متناوب است و در مجاورت خاک قرار داده شده است، میدان مغناطیسی باعث جریان شار الکتریکی در خاک می شود. این جریان با استفاده از یک سیم پیچ سایت مقاله که در مجاورت خاک قرار می گیرد حس می شود. فاصله بین دو سیم پیچ و جهت گیری آن در عمق اندازه گیری موثر است. تعداد زیادی توسعه تجاری انجام و به بازار عرضه شده است که در این روش ها از اندازه گیری مقاومت\ هدایت الکتریکی استفاده شده است. باچلر و فراهانی، فریتس و همکاران و Sudduth و همکاران، القای الکترومغناطیسی و سنسورهای تماسی در نقشه برداری از زمین های کشاورزی را مقایسه نموده اند 6]، 11 و .[28 آنها شباهت در الگوی نقشه و همبستگی بالا بین نقاط هم مرکز بصورت عددی (ضریب همبستگی پیرسون (0.92 را بیان کرد ه اند. اگر چه چند نقشه هدایت الکتریکی از داده های جمع آوری شده در مزرعه ممکن است از لحاظ الگوی تکرار، در زمانی که نقاط هم مرکز بصورت عددی با هم مقایسه می شوند تفاوت قابل ملاحظه ای داشته باشند. هنگام استفاده از یک سنسور الکترومغناطیسی ممکن است سرعت عملیات و ارتفاع، رطوبت خاک و دما، عمق خاک و خطای رانش ابزار دقیق نسبت به زمان اثرات قابل توجهی بر روی اندازه گیری های EC بگذارد .[26] از آنجا که خاک به ندرت یک ماده همگن است، مقادیر مقاومت \ هدایت الکتریکی اندازه گیری شده در سطح، نشان دهنده ویژگی های فیزیکی آشکار از یک محیط همگن با ابعاد مشابه در خاک در حال آزمایش است. بنابراین، بسیاری از پروفیل خاک های مختلف ممکن است اندازه گیری مقاومت\ هدایت ظاهری الکتریکی مشابهی داشته باشند .[9] در نتیجه مقادیر اندازه گیری مقاومت \ هدایت الکتریکی خاک موجود در مزرعه کشاورزی ناهمگنی زیادی را در بافت خاک، شوری و ماده آلی، رطوبت، و عمق خاک رس نشان می دهند [20] و از بیش از یکی از ویژگی های مهم فیزیکی خاک تحت تاثیر قرار می گیرند. ارتباط ثانویه با مواد مغذی خاک و PH در برخی از مطالعات مشاهده شده است. لوند و همکاران، همچنین کالبرن، کاربردهای بالقوه از اندازه گیری هدایت الکتریکی برای مدیریت خاص مکانی بیان کردند .[14] از آنجا که از لحاظ نظری یک اندازه گیری برای پیش بینی خواص خاک های مختلف در یک زمان کافی نیست، منطقی است که اندازه گیری ها به میزان ممکن زیاد باشند. فان و همکاران برای اندازه گیری همزمان خواص ظرفیت و رسانایی خاک تلاش کرده اند .[10] آنها از طریق آزمایش نشان دادند اگر یک فرکانس تجزیه و تحلیل پاسخ اعمال شود پتانسیل جدا کردن رطوبت خاک و شوری خاک وجود دارد .) R2 =0.56–0.73( لی و همکاران یک روش مشابه با کنترل تراکم و شرایط عمق خاک استفاده کردند که مقدار R2 برای رطوبت خاک و شوری خاک 0.88 و 0.83 به دست آمد .[16] این واقعیت که ثابت دی الکتریک آب از خاک بزرگتر است، ثابت اندازه گیری خازن یا دی الکتریک یک روش بسیار جذاب برای تعیین رطوبت خاک است. استار و پالتینانو و والی و همکاران ، یک سنسور باریک برای اندازه گیری رطوبت خاک حین حرکت طراحی کردند 32] و .[25 آنها گزارش کردند که 84% از واریانس سنسور می تواند از طریق تفاوت در مقدار رطوبت توضیح داده شود، در حالی که تراکم وزن مخصوص خشک خاک نیز اثر قابل توجهی در اندازه گیری به دست آمده دارد. لیو و همکاران سنسور رطوبت خاک که بر اساس دی الکتریک کار می کرد را در یک چیزل گنجاندند و از آن در انجام آزمایشهای مزرعه ای برای تعیین میزان رضایت بخش بودن سیستم تحت شرایط پویا مزرعه استفاده کردند .[18] آنها سنسور رطوبت را در یک بلوک نایلون عایق به دور از هرگونه فلز، به طور مستقیم در پشت لبه برش سنسور نقشه برداری مقاومت مکانیکی خاک قرار دادند. آزمایشهای مزرعه ای نشان داد که این یک روش مناسب برای اندازه گیری سریع محتوای رطوبت خاک در محل است، اگر چه شوری خاک، دما و شاید بافت خاک اندازه گیری رطوبت را تحت تاثیر قرار می دهد. آندراده و همکاران این سنسور را برای غلبه بر دخالت بهبود دادند .[4] اگر چه در مطالعه خود هیچ اثر قابل توجهی از بافت خاک تشخیص داده نشد، ولی تاثیر دما و شوری قابل ملاحظه بود. ارزیابی سنسور نشان می دهد که ارتباط قابل قبول در آزمونهای آزمایشگاهی و مزرعه ای برای رطوبت حجمی (مقدار0.87 R2 و (0.78 بود. جدول 1 خلاصه سنسورهای الکتریکی و الکترومغناطیسی که شرح داده شد است را بیان می دارد. به نظر می رسد که رسانایی و خواص خازنی خاک است که می تواند اندازه گیری حین حرکت چند ویژگی خاک زراعی را تحت تاثیر قرار دهد. این است که نوع خاکعمدتاً( بافت خاک) به میزان قابل توجهی تحت تاثیر خروجی سنسورهای مقاومت \ هدایت الکتریکی است. تنوع میزان شوری خاک، رطوبت و ویژگی های دیگر در تداخل با این رابطه است.<\p>

 <\p>

.4,2 سنسورهای الکتروشیمیایی<\p>

 روشهای الکتروشیمیایی به طور مستقیم به ارزیابی حاصلخیزی خاک می پردازند. بدین طریق کهمعمولاً با الکترود یون انتخابی (شیشه یا پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی) و یا ترانزیستور اثر میدان یون انتخابی )ISFET( انجام می شود. در هر دو مورد اندازه گیری ولتاژ (اختلاف پتانسیل) بین سنجش و بخش مرجع از سیستم به غلظت یون های خاص H +)، K +، –NO3، و غیره) مربوط می شود. الکترود های انتخابی، توسط آزمایشگاه خاک تجاری جهت انجام آزمون های استاندارد شیمیایی خاک (از جمله اندازه گیری PH خاک) استفاده می شود. ترانزیستور اثر میدان یون انتخابی، دارای مزایای متعددی نسبت به الکترود یون انتخابی، از جمله ابعاد کوچک، امپدانس خروجی پایین، نسبت سیگنال به نویز بالا، پاسخ سریع و توانایی ادغام چندین سنسور بر روی یک تراشه الکترونیکی است. در یک مطالعه آزمایشگاهی بیرل و هامل به بررسی استفاده از یک تراشه چند ISFET سنسور برای اندازه گیری نیترات خاک در یک تجزیه و تحلیل سیستم تزریق جریان )FIA( با استفاده از نرخ جریان کم، زمان تزریق کوتاه و سریع شستشو پرداختند .[5] اخیراً تحقیقات در استخراج سریع نیترات نشان داد که انتخاب آگاهانه از تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها می تواند اندازه گیری نیترات در 5–2 ثانیه بعد از تزریق محلول استخراج به عصاره خاک صورت پذیرد .[23]<\p>

آد ست و همکاران نیز یک نمونه اولیه خاک نیترات سیستم های نظارت متشکل از یک نمونه خاک واحد انتقال و اندازه گیری، واحد استخراج و اندازه گیری و یک دستگاه کنترل را مورد پژوهش قرار دادند .[3] نتایج حاصل از طریق تجزیه و تحلیل منحنی های پاسخ، برای انواع مختلف خاک، یک روش برای پیش بینی نیترات خاک با استفاده از یک الکترود NO3 یون انتخابی در کمتر از 10 ثانیه را نشان داد. در حالی که به دست آوردن نتایج قابل قبول در طول آزمایش، ارزیابی مزرعه نشان می دهد که نیاز به بهبود بیشتری از نمونه و دیگر اجزای سیستم است.(جدول(3
.3 نتایج و بحث <\p>

بکارگیری فنآوری کشاورزی دقیق امری مسلم و اجتناب ناپذیرمیباشد و هم اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته این فناوری بکار گرفته شده است. طبیعتاً هر کشوری که بتواند سریعتر این فناوری را بومی سازی نماید، هزینههای ناشی از وابستگی در آن به حداقل خواهد رسید. از موضوعات اساسی کشاورزی دقیق، لزوم شناخت و اصلاح دقیق خاک در نقاط مختلف مزرعه است که سبب افزایش راندمان و عملکرد آن میشود. سنسورهای تجاری موجود توانایی اندازه گیری خصوصیاتی نظیر رسانایی و مقاومت الکتریکی PH خاک را دارا می باشند و می توان از آنها بطور مستقیم برای اندازه گیری برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک استفاده نمود که به این طریق میتوان مدیریت جامعی را بر کشاورزی اعمال نمود. با توجه به اطلاعات کم در زمینه استفاده از سنسورهای در حین حرکت در ایران برنامه ریزی در استفاده از این سیستم ها گامی بلند در جهت استفاده و اعمال کشاورزی دقیق می باشد. امید است که محققان و پژوهشگران اندیشمند، این عرصه نوین از علم را مورد توجه قرار داده و تحقیقاتی را در زمینههای تطابق این فناوری با کشور برداشته و آنرا مطابق شرایط اقتصادی، اجتماعی و علمی ایران قرار دهند تا همگی در جهت توسعه کشاورزی ایران قدم برداریم.<\p>

 <\p>

نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه