توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نمایش جامع درختی فناوری نانو جهت اهداف اولویت یابی بخش اول : تدوین درخت فناوری نانو
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
یکی از مسائًل مهم در زمینه مدیریت فناوری و مخصوصا فناوری های جدید، اولویت گذاری سریع کشورها در زمینه این فناوری ها می باشد . در چند سال اخیر، فناوری نانو به عنوان یکی از فناوری های نو، در کشور ما نیز از طرف مسئولین و پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است . پیش از تصمیم گیری و سیاست گذاری در مورد اولویت ها، لازم است عرصه های کلیدی این فناوری جدید و مبهم و زمینه های کاربردی هر کدام از آنها به شکل یک زنجیره، از فناوری های پایه تا بازار به صورت شفاف و مختصر بیان شود تا بر اساس آن تصمیم گیری های کلان صورت گیرد . بدیهی است تصمیم گیری دیرهنگام یا غیردقیق در این عرصه جدید موجب ازدست رفتن فرصت ها می گردد .
روشی که در اینجا برای این منظور به کار رفته است، ارائه یک ساختار درختی جامع می باشد که با انجام سطح بندی و تقسیم بندی بخش های مختلف، جنبه های مهم و اصلی فناوری نانو را به شکلی مختصر نشان می دهد . این درخت می تواند به عنوان زیربنای اولویت یابی در جهت کمک به محققان و سیاست گذاران دولت و صنعت جهت انتخاب سریع حوزه های اولویت دار نانومقیاس خود نقش اساسی را ایفا نماید

۲بازشناسی سیستم حمل و نقل هوشمند و نقش آن در توسعه پایدار شهری
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: نخستین همایش توسعه شهری پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
سیستمهای حمل و نقل شهری به عنوان یکی از اجزای مهم و کلیدی در برنامه ریزی و مدیریت شهری نقش بسزایی درپیشبرد نظام توسعه شهری در چارچوب توسعه پایدار دارند. حال آنکه بایستی توجه داشت، نظام حمل و نقل عموما در کشورهای در حال توسعه تاثیر بسزایی در اختلال در نظام توسعه پایدار شهری دارد . میزان تولید گازهای گلخانهایمونو اکسیدکربن و نیتراتها ناشی از ترافیک و سفرهای درون شهری مبین این امر است. سیستم حمل و نقل هوشمند به عنوان نظامی مبتکرانه در سیستم حمل و نقل و توسعه پایدار شهری در سالهای اخیر مطرح گردیده است. نقش این سیستم متعادل کردن تقاضا برای سفرهای درون شهری و فشار روانی و اجتماعی ناشی از حمل و نقل و ترافیک شهری است. این سیستم بوسیله به کاربست سیاستهایی نظیر استفاده بهینه از تاسیسات و تجهیزات حمل و نقلی، ارتقا امنیت شبکه، کاهش گازهای گلخانه ای، ارتقاء سیستمها و خدمات حمل و نقل عمومی و کاربست تکنولوژیها و فنآوری – های نوین در این زمینه سعی در رسیدن به این هدف دارد. این در حالی است که نظام توسعه حمل و نقل شهری در ایران و خصوصا کلانشهرها فارغ از کاربست چنین نظامهای نوینی در سیستمهای حمل و نقل شهری از جمله مهمترین عوامل در نا پایداری توسعه شهری به شمار میروند. در این مقاله سعی برآن است ضمن بازشناسی ضرورتها و چارچوب این سیستم هوشمند حمل و نقل به تبیین الگوی کلی از این نظام پرداخته شود.

۳بررسی نقش و عملکرد شورایاری محلات در مدیریت شهری محله محورو ارائه راهکارهای کلی ارتقا کارکردی بر اساس ساختار نوین مدیریت محله
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف، سال
تعداد صفحات: ۱۳
[توضیح سیویلیکا: اصل مقاله به دلیل وجود مشکل در فایل حذف شد و اعتبار صفر گردید.]
نظام مدیریت شهری با تکوین و تحول در پارادایم های برنامه ریزی شهری تحولات عدیده ای در سطح دنیا به خود دیده است و در ظرف مکان نیز به موجب تفاوت های ساختاری، حقوقی، مدیریتی و فرهنگی نیز بسیار متفاوت است. اما به طور کلی نظام مدیریت شهری در یک تحول کلی از نظام متمرکز و ساختار از بالا به پایین به سوی نظام مشارکتی و از پایین به بالا حرکت کرده است و به تبع آن نقش لایه های خرد اجتماعی و نهادهای محلی در این سطح بیش از پیش آشکارا گردیده است. و به تبع این تحول ساختاری و مدیریتی محور اصلی مورد توجه مشارکت شهروندان در سطوح محلی است و بر حسب این ضرورت در سطوح محلات شهری نهاد شورایاری ها تشکیل گردید.رسالت و هدف از تاسیس چنین نهادی بنا به ضرورت پیدایش آن به نوعی حلقه واسط میان ساکنین و اجتماعات محلی و نهادهای مردمی و خرد با نهاد ها و سازمانهای دولتی است. اما به دلیل برخی از چالش های ساختاری و مدیریتی در تبیین نقش چنین نهادی و بی اعتمادی به آن هم از سوی نهادها و ارگانهای دولتی و هم از سوی ساکنین و نهادهای محلی، کارکرد شورایاری ها را مختل و بسیار کمرنگ نموده است. لذا بازشناسی مفهوم و ضرورت شورایاری ها و یافتن علل اصلی نقصان کارکردی آن و ارائه راهکارهای کلی جهت رفع این چالش امری ضروری است.در این مقاله ضمن بازشناسی مفهوم شورایاری و تبیین جایگاه آن در نظام مشارکتی مدیریت شهری و مدیریت محله، رسالت و اهداف کارکردی شورایاری ها نیز پرداخته خواهد شد و در ادامه به بررسی چالش های کارکردی این نهاد و علل آن پرداخته می گردد و در خاتمه به تبیین راهکارهای کلی جهت تقویت جایگاه این نهاد و به تبع آن رفع چالش کارکردی آن که منجر به تحولات شگرف مدیریت شهری در زمینه مدیریت محله محور می گردد، اشاره خواهد شد

۴بررسی جایگاه نماز از منظر امام علی (ع) در نهج البلاغه
اطلاعات انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، سال
تعداد صفحات: ۹
این پژوهش با روش تحلیلی – اسنادی به دنبال این است که جایگاه نماز را از منظر امام علی (ع) در نهجالبلاغه بررسی نماید. نماز ستون دین است و ملاک پذیرش سایر اعمال انسان است. در این پژوهش از احادیثو روایات منقول در نهج البلاغه و دیگر کتب روایی استفاده شده است. پس از ذکر مقدمه ای کوتاه به بررسیاهمیت نماز و جایگاه نماز از نگاه امام علی (ع) پرداخته شده است. به طور قطع یکی از دلایل اصلی جنگمیان حق و باطل اقامه نماز است، نماز همان قدر ارزشمند است که پیشوایان ما در آن راه جان خود را ازدست دادهاند. به طوریکه امام علی (ع) هدف از جنگ صفین را برپایی نماز می دانند. در نهایت امام علی (ع)نماز را مهمترین راهکار و شیوه برای برانگیختن هیجانهای مثبت مردم و درمان نا امیدی در نهج البلاغه می داند.

۵تحلیل مخازن الاستیک و الاستوپلاستیک کروی تحت فشار داخلی و خارجی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
میدان جابجائی نسب ی در نواحی الاست یک، میدانهای تنش الاستیک، میادین تنش الاستوپلاست یک و الگوی گسترش نواحیپلاست یک در تانکر کروی جدار ضخیم تحت فشار داخلی یا خارجی بصورت تحلیلی محاسبه شده است. علاوه بر این، بررسیتاثیر تغییر در پارامترهای مربوط به مشخصات هندسی (شعاع داخلی، شعاع خارج ی و ضخامت) و مشخصه های مکانیکی(مدول الاستیسیته، نسبت پواسون، تنش تسلیم) در پارامترهای مختلف طراحی مخازن بررسی شده است . در این تحقیق هردو حالت مخازن تحت فشار داخلی یا خارجی، برای مصالح با رفتار الاستیک – پلاستیک ایده ال و با فرض معیار تسلیم فونمیزز (معیار تسلیم انرژی اعوجاجی) بعنوان یکی از مناسبترین معیارهای تسلیم فلزات، در نظر گرفته شده است.

۶تاملی بر قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی با تاکید بر اصول و مفاهیم حاکم بر حقوق عمومی
اطلاعات انتشار: مطالعات مديريت ترافيك، سال
تعداد صفحات: ۲۶
این مطالعه از نظر نوع تحقیق از تحقیقات کیفی است که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. مسیله اصلی این مطالعه بررسی و تحلیل چالش‌های موجود در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی با توجه به اصول و مغاهیم حقوق عمومی‌است که نقاط ضعف و قوت این قانون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اصول مورد نظر در این تحلیل عبارت از قانونی بودن، الزام به جبران خسارت توسط نهادهای عمومی، دسترسی به اطلاعات و فناوری الکترونیکی، دادخواهی و حق اعتراض و تفویض اختیار می‌باشد. قانون مذکور، از حیث حقوقی دارای نقاط قوت و ضعف قابل توجهی می‌باشد. تاکیدهای قانون‌گذار بر اصل قانونی بودن، خدمات‌رسانی الکترونیکی در حوزه ذی ربط، جبران خسارت زیان‌دیده گان، شناسایی حق اعتراض رانندگان و مالکان خودروها و پیش‌بینی واحد رسیدگی به اعتراضات به منزله نقاط قوت قانون بوده و رویکردهای مثبت قانون به‌حساب می‌آیند. در مقابل، تفویض اختیار به درجه‌دارانِ کادر، افسران وظیفه و استفاده تاثیرگذار از گزارش های داوطلبان به‌صورت رایگان به‌منظور تشخیص تخلف و جریمه و قطعی و غیرقابل اعتراض بودن آرا در واحد رسیدگی به اعتراضات از نقاط ضعف قانون به‌حساب می آید، هرچند، شاید بتوان این نقاط ضعف را با استمداد از سایر مفاهیم مندرج در قانون تا حدودی برطرف ساخت. در مجموع با توجه به خلاهای بسیار و پاسخ‌گو نبودن قوانین سابق در حوزه مربوط به راهنمایی و رانندگی، تصویب این قانون رویکرد موثر و مثبتی محسوب می‌شود.

۷ارزیابی تطبیقی و تحلیل مدل های تاب آوری شهر در برابر بحران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۲۱
درسده حاضرباتوجه به رشد منابع اقتصادی انسانی اکولوژیکی و اجتماعی متمرکز و انباره آنان درشهرها و اهمیت آنان سبب شده است تا توجه یجدی به مدیریت آنان و تاب آوری شهردرزمان بحرانی های ناشی ازعوامل مصنوع و طبیعی به عمل آید به طوری که بتوان ازهزینه خسارات را به حداقل کاهش داده و ساختارها و عملکرد شهرها را به سرعت بازیابی نمود دراین میان شروع سده حاضر نقطه عطفی درجریانات مدیریت بحران بوده و نگرش ها ازمدیریت بحران به مدیریت خطر و تاب آوری شهربوده است و مدلهای متعدد تاب آوریدراین سالها تبیین و ارایه شده اند هدف کلی این پژوهش شناسایی مدلهای موثر سنجش تاب آوری و ارزیابی تطبیقی آنان با یکدیگر به منظور نیل به تفاوت های ساختاری آنان و تحلیل یکپارچه جهت ارایه چارچوب موثر مدل تاب آوری شهر است به منظور نیل به این هدف 10 مدل تاب آوری شهرها دربرابر بحران ها ازسال 2009تا 2015 شناسایی گردیده و درچارچوب تحلیلی مورد ارزیابی قرارگرفته اند نتایج حاصل نشان دهنده این نکته است که این مدلها غالبا تفاوت های قالبی و ماهوی با یکدیگر داشته اند برخی ازاین مدلها به درجهت گسترش مفاهیم درحوزه تاب آوری گام برداشته اند و برخی دیگر برمولفه های تاب آوری و نحوه شناسایی و سنجش تاب آوری تمرکز داشته اند نتایج حاصل ازاین پژوهش چارچوب نوینی ازتاب آوری شهری است ک ابعادجدیدی ازآن را ارزیابی تحلیل و معرفی مینماید

۸تدوین مدل مفهومی جهت سنجش تاب آوری سازمانی شهر
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
درسده حاضرباتوجه به رشد منابع اقتصادی انسانی اکولوژیکی واجتماعی متمرکز و تمرکز انان درشهرها و اهمیت آنان سبب شده است تاتوجه جدی به مدیریت آنان و تاب آوری شهردرزمان بحرانهای ناشی ازعوامل مصنوع و طبیعی به عمل آید دراین میان شروع سده حاضر نقطه عطفی درجریانات مدیریت بحران بوده و نگرشها ازمدیریت بحران به مدیریت خطروتاب آوری شهربوده است و مدلهای متعددتاب آوری دراین سالها ارایه شده اند این مدلها علیرغم تفاوت های مفهومی همواره تاب آوری سازمانی – نهادی ازجمله مهمترین ابعادشهرهای تاب آور به حساب می آید براین اساس هدف پژوهش تدوین مدلی جهت سنجش مزان تاب آوری سازمانی – نهادی شهرها درمواجهه با مخاطرات می باشد و به منظور سنجش مدل تاب آوری سازمانی – نهادی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران موردارزیابی قرارگرفته است براساس یافته های حاصل ازپژوهش تاب آوری سازمانی – نهادی درسه مولفه امادگی مدیریت و ظرفیت تطابق قابل سنجش بوده که سازمان مورد مطالعه به عنوان متولی مدیریت بحران درهرسه مولفه دارای کیفیت بسیارپایینی می باشد

۹سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ژئوپلیتیک نوین خلیج فارس
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
خلیج فارس از جمله مناطقی است که همواره با بهره مندی از موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خود بیشترین تغییرات را در زمینهژئوپولیتیکی در گذر زمان داشته و نگاه های بسیاری را به سمت خود جلب کرده است. بنابراین شناخت ژئوپولیتیک جدید این منطقه باتوجه به بیداری اسلامی در کشورهای بحرین، عربستان، اردن، یمن و ارزیابی تحولات نظام بینالملل کنونی در بستر تحلیل ژئوپولیتیکنوین، حائز اهمیت است. این پژوهش با طرح این سوال که سیاست خارجی ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس در قبال تحولاتژئوپولیتیک نوین کشورهای حوزه خلیج فارس با توجه به بیداری اسلامی اتفاق افتاده چه بوده است به این نتیجه می رسد که آمریکا وشورای همکاری خلیج فارس، در تحولات انقلابی بوجود آمده اهداف و منافع یکسانی از قبیل مدیریت بحران کشورهای انقلابی خلیجفارس، جلوگیری از تهدید امنیتی اسراییل و مبارزه با اهداف و آرمان های جمهوری اسلامی ایران را در منطقه دنبال می کنند؛ دراینهای ژئوپولیتیکی خاورمیانه و تحولات آتی که در روند این نظریه ها گذشته است یک بررسی پژوهش سعی شده که ابتدا با بررسی نظریهپولیتیکی بیداری اسلامی در منطقه پرداخته و بعد نفوذ آمریکا را در شورای اجمالی صورت گیرد و در ادامه به بررسی تحولات ژئوهمکاری خلیج فارس بیان کند؛ در پایان با بررسی نقاط اشتراک سیاست GCC و ایالات متحده در قبال تحولات نوین و ارائه چشماندازی از آینده ژئوپولیتیکی خلیج فارس، یک نتیجه گیری با توجه به سوال و فرضیه مطرح شده صورت می گیرد. روش به کار گرفته شدهدر این پژوهش توصیفی و تحلیلی می باشد.

۱۰تدوین چارچوب مدل سنجش تاب آوری شهر در برابر بحران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، سال
تعداد صفحات: ۱۳
در سده حاضر با توجه به رشد منابع اقتصادی، انسانی، اکولوژیکی و اجتماعی متمرکز و تمرکز آنان در شهرها و اهمیت آنان سبب شده است تا توجه جدی به مدیریت آنان و تابآوری شهر در زمانبحران های ناشی از عوامل مصنوع و طبیعی به عمل آید. به طوریکه بتوان از هزینه خسارا ت را به حداقل کاهش داده و ساختارها و عملکرد شهرها را به سرعت بازیابی نمود. در این میان شروع سده حاضر نقطه عطف ی در جریانات مد یریت بحران بوده و نگرشها از مدیریت بحران به مدیریت خطر و تابآوری شهر بوده است و مدل های متعدد تاب آوری در این سالها تبیین و ارائه شده اند . هر یک از این مدل ها هرکدام به نوعی جنبه ای و سطح مشخصی از تاب آوری را مورد توجه قرار داده و به ارزیابی آن پرداخته اند. در این پژوهش هدف شن اسایی زمینه های مفهومی مدل های موثر در سنجش تاب آوری شهر بوده تا بتوان بر اساس آنان چارچوب نوین و بومی از مدل سنج ش تاب آوری شهر در برابر بحران پرداخت. از این رو در گام اول به شناسایی مدل های سنجش تاب آوری شهر پس از سال 2010 پرداخته شده و در گام دوم چارچوب مدل سنجش تاب آوری شهر در برابر بحران تدوین گردیده است. نتایچ حاصل از این پژوهش موید این نکته است که تاب آوری مفهومی گسترده و متشکل از مولفه های پیچیده است. از این رو تدوین چارچوب سنجش تاب آوری بایستی بر اساس مولفه هایی صورت پذیرد که در عین جامعیت، پیچیدگی مفهومی آن را بیش از اندازه ننموده تا بتوان با ضریب اتکا بالایی به سنجش میزان تاب آوری پرداخت که نبازمند تدوین روش های مستدل و دقی علمی جهت سنجش آنان است.

۱۱سنجش میزان تاثیر ظرفیت و توانمندی اجتماع بر اسیب پذیری نواحی شهری مبتنی بر نگرش مدیریت خطر بحران اجتماع محور، نمونه موردی: یوسف آباد تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مدیریت بحران و نگرش های جاری در این زمینه از یک طرف تنها متوجه آسیب پذیری های کالبدی در این حوزه می باشد و از طرف دیگر اقدامات تبعی جهت کاهش آسیب پذیری نیزمقاوم سازی کالبدی و ارتقا آمادگی ناچیز سازماندهی در حین وقوع بحران را شامل می شودوتوانمندی ها و ظرفیت های ساکنین را جهت کاهش آسیب پذیری ها و به تبع آن کاهش تلفات و خسارات نادیده می انگارند. حال انکه نگرش هایی اخیر که به حوزه مدیریت بحران وارد شده اند براین نکته تاکید دارند که اولا آسیب پذیری فراتر از آسیب پذیری های کالبدی است و آسیب پذیری ها رابطه معکوس و نسبتا کاملی با توانمندی ساکنین در مواجهه با بحران دارند. از این رو بر پایه نگرش مدیریت اجتماع محور خطر بحران ضرورت بازشناسی شاخص های آسیب پذیری و توانمندی ساکنین ضروری است. براین اساس در این پژوهش ضمن بازشناسی سنجه های توانمندی ساکنین وآسیب پذیری های آنان در مقابل بحران در محله یوسف آباد تهران، به سنجش ارتباط این گویه ها و در نهایت متغییر ها مبتنی بر فرآیند تحلیلی زمین آمار و برمبنای فرآیند تحلیل مسیر توسط نرم افزار SPSS خواهیم پرداخت. نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر این نکته است که آسیب پذیری نواحی شهری تنها متاثر از عوامل کالبدی نیست بلکه مولفه های اجتماعی و سازماندهی نیز به شدت بر میزان آسیب پذیری تاثیر گذار است.

۱۲سنجش مولفه های موثر درتاب آوری محیطی شهر دربرابربحران
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، سال
تعداد صفحات: ۱۲
سالانه به علت مخاطرات طبیعی و بحرانهای ناشی ازآن خسارت و تلفات انسانی متوجه شهرها و سکونتگاه های انسانی بوده است و این باعث گسترش ادبیات مدیریت بحران گردیده است بااین حال تفاوت های م فهومی دردهه های اخیر درنوع نگرش به خطر و مدیریت بحران به وجود آمده است که یکی ازانگاره های موردتوجه دراین زمینه تاب آوری شهرها دربرابر بحران است که ازاصلی ترین مولفه های آن تاب آوری محیطی شهرها است براین اساس هدف این پژوهش تدوین چارچوب مفهومی جهت سنجش تاب آوری محیطی دربرابر اختلالات وارده و شناسایی مولفه های موثربرتاب آوری بااستفاده ازمتدهای ارزیابی چندمعیاره AHP است یافته های حاصل ازاین پژوهش مبین ایننکته است که مولفه کالبدیو زیرساختی مشتمل بر2مولفه سازنده ویژگیهای ذاتی و ویژگی های تبعی محیطی است که هرکدام ابعاد ویژه خودرا دارا می باشند که باتوجه به شرایط اهمیت به دست آمده ویژگیهای زمین و همچنین برنامه ریزی درحوزه تاب آوری محیطی بیشترین اهمیت رادرمیان شاخص های تاب آوری محیطی دارند همچنین با بررسی نظرات کارشناسان براساس روش DELPHI تاب آوری شهرتهران درتاب اوری محیطی و درهردوحوزه بسیارپایین ارزیابی گردیده شده است

۱۳مقایسه آماری حمایت از مقالات ISI فناوری نانو در سال های 1391 و 1392
اطلاعات انتشار: فناوري نانو، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۴مروری بر روشهای مراقبت از بیهوشی در دامهای کوچک
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: التيام، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۵تدوین چارچوب مفهومی ارزیابی مؤلفه اجتماعی تابآوری شهر در برابر بحران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
رشد منابع اقتصادی، انسانی، اکولوژیکی و اجتماعی و تمرکز آنان در شهرها و اهمیت کارکردی وعملکردی آنان سبب شده است تا توجه جدی به مدیریت آنان و تابآوری این منابع در زمان بحران هایناشی از عوامل مصنوع و طبیعی به عمل آید. در این میان شروع سده حاضر نقطه عطفی در جریاناتمدیریت بحران بوده و نگرش ها از مدیریت بحران به مدیریت خطر و تاب آوری شهر بوده است و مدل هایمتعدد تاب آوری در این سال ها ارائه شده اند. این مدل ها علیرغم واگرایی های مفهومی، همواره تاب آوریمؤلفه های اجتماعی شهرها را ازجمله مهمترین ابعاد شهرهای تاب آور به شمار آورده اند. بر این اساسهدف پژوهش تدوین مدلی جهت سنجش میزان تابآوری اجتماعی شهرها و اجتماعات محلی در مواجههبا مخاطرات و شوک های احتمالی است و به منظور سنجش مدل، تاب آوری اجتماعی محله یوسف آباد شهرتهران مورد ارزیابی قرارگرفته است. بر اساس یافته های حاصل از پژوهش اجتماعی در دو مؤلفه ظرفیتاجتماع و ویژگی های اجتماع قابل سنجش بوده که محله موردمطالعه در هر دو مؤلفه دارای کیفیت بسیارپایینی است و قابلیت تاب آوری بسیار پایینی در مواجهه با مخاطرات دارد.

۱۶توسعه چارچوب مفهومی مدل ارزیابی تابآوری زیرساختی و کالبدی شهردر برابر بحران
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
سالانه به علت مخاطرات طبیعی و بحرانهای ناشی از آن خسارات و تلفات انسانی متوجه شهرها و سکونتگاه های انسانی بوده است و این باعث گسترش ادبیات مدیریت بحران گردیده است. بااینحال تفاوتهای مفهومی در دهههای اخیر در وع نگرش به خطر و مدیریت بحران به وجود آمده است که یکی از انگارههای موردتوجه در این زمینه تابآوری شهرها در برابر بحران است که از اصلیترین مؤلفههای آن، تابآوری زیرساختی و کالبدی آنان است. بر این اساس هدف این پژوهش تدوین چارچوب مفهومی جهت سنجش تابآوری زیرساختها و کالبدی شهرها در برابر اختلالات وارده است وتدوین مؤلفهها و شاخصهای آن است و ارائه شیوه سنجش آن است و ارزیابی مدل سنجش بر اساس نظر خبرگان و کارشناسان امر است. یافتههای حاصل از این پژوهش مبین این نکته است مؤلفه کالبدی و زیرساختی مشتمل بر 4 جزء سازنده زیرساختهای، حیاتی، خدمات عمومی، شبکه حملونقل و ساختمان و ابنیه است که هرکدام ابعاد متعددی داشته و شیوه سنجش آنان نیز متفاوت است و بر اساس نتایج مدل و تحلیل صورت گرفته میزان تابآوری زیرساختها و کالبد شهر تهران بهشدت پایین بوده است.

۱۷تحلیلی بر حمایت های تشویقی ستاد فناوری نانو در سال 1388
اطلاعات انتشار: ماهنامه فناوري نانو، نهم،شماره۱۵۲، خرداد ، سال
تعداد صفحات: ۸
نمایش نتایج ۱ تا ۱۷ از میان ۱۷ نتیجه