توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱حل معادله حرکت سیستمهای یک درجه آزادی با استفاده از موجک هار
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
روشهای مختلفی برای حل معادله دیفرانسیل حاکم بر حرکت ارتعاشی سیستم یک درجه آزادی ارائه شده است. حل دقیق این معادله بستگی به شکل تابع بار دارد بطوریکه برای برخی از توابع بار امکان پذیر بوده و برای برخی دیگر ناممکن است . به همین سبب روشهای عددی مانند انتگرال دو عامل از یک سو و تقریب سازیهایی مثل تبدیل فوریه از سوی دیگر شکل گرفته اند. استفاده از موجک در دو ده اخیر برای تقریب سازی امواج مختلف مخصوصا در علم الکترونیک رایج شده است. تنوع بسیار زیاد در شکل موجکها و همچنین موفقیت زیاد این روش در تحلیل امواج، نشان می دهد که استفاده از موجک برای کار با امواج زلزله نیز می تواند مفید باشد. در این مقاله با استفاده از موجک هار روشی برای حل معادله دیفرانسیل حاکم بر ارتعاش سیستم یکدرجه آزادی معرفی گردیده است و نشان داده دشه استکه این روش علاوه بر سیستمهای خطی، برای سیستمهای غیر خطی نیز قابل استفاده می باشد. از مزایای این روش رابطه ریاضی نسبتا ساده و امکان استفاده از آن برای هر نوع بارگذاری می باشد. با استفاده از روش ارائه شده چند مثال عددی حل گردیده و سپس نتیجه با جواب دقیق و روشهای عددی یدگر مقایسه و در رابطه با دقت و کارایی آن بحث شده است

۲بررسی پاسخ دینامیکی سازه های یک درجه آزادی با رفتار خطی و غیر خطی با استفاده از موجک هار
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک، سال
تعداد صفحات: ۹
روشهای مختلفی برای حل معادله دیفرانسیل حاکم بر حرکت ارتعاشی سیستم یک درجه آزادی ارائه شده است. حل دقیق این معادله بستگی به شکل تابع بار دارد بطریکه برای برخی از توابع بار امکان پذیر بوده وب رای برخی دیگر ناممکن است. به همین سبب روشهای عددی مانند انتگرال دو هامل از یک سو و تقریب سازیهایی مثل تبدیل فوریه از سوی دیگر شکل گرفته اند. استفاده از موجک در دو اهه اخیر برای تقریب سازی امواج مختلف مخصوصا در علمالکترونیک رایج شده است. تنوع بسیار زیاد در شکل موجکها و همچنین موفقیت زیاد این روش در تحلیل امواج، نشان می دهد که استفاده از موجک برای کار با امواج زلزله نیز می تواند مفید باشد. در اینمقاله با استفاده از موجک هار روشی برای حل معادله دیفرانسیل حاکم بر ارتعاش سیستم یک درجه ازادی معرفی گردیده و نشان داده شده است که این روش علاوه بر سیستمهای خطی، برای سیستمهای غیر خطی نیز قابل استفاده می باشد. از مزایای اینروش رابطه ریاضی نسبتا ساده و امکان استفاده از آن برای هر نوع بارگذاری می باشد. با استفاده از روش ارائه شده چند مثال عددی حل گردیده و سپس نتیجه با جواب دقیق و روشهای عددی دیگر مقایسه و در رابطه با دقت و کارایی آن بحث شده است.

۳بررسی صحرایی کانی سازی مس رسوبی در منطقه تسوج استان آذربایجان شرقی
اطلاعات انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۷
[سیویلیکا: برخی از تصاویر متن به خوبی چاپ نشده اند و ناقص هستند]
کانسارهای مس با گرایش رسوبی پس ار تیپ پورفیری مهمترین منابع مس محسوب می شوند این کانسارها از پروتروزوئیک تا الیگوسنگسترش یافته اند و عموما در سه دسته سنگ های شیلی، ماسه سنگی و کربناتی تشکیل شده اند. عیار مس در این سنگ ها 1.8 درصد تا 5 درصد متغیر بوده و ذخیره آنها بالغ بر صدها میلیون تن می باشد. علاوه بر مس برخی عناصر فلزی مهم مانند نیکل، کبالت و نقره عموما به صورت محصول جانبی از این کانسارها بدست می آید. با توجه به ویژگی هیا سنگ شناسی، چینه شناسی، کانی شناسی، تکتونیکی و غیره. اندیس مس تسوج می تواند هم ردیف این نوع کانسارها طبقه بندی شود. رسوبات تبخیری گچ و نمک دار، نهشته های مارنی، آهکی، شیلی، ماسه سنگی و کنگلومرایی توالی چینه شناسی محدوده را تشکیل می دهند. کانی سازی مس در لایه های ماسه سنگ و سیلتستون به ضخامت چند متری همراه با کانی سازی نیکل بوقوع پیوسته است. آغشتگی های مالاکیتی و آثار مواد آلی از ویژگی های این لایه می باشند. بنظر می رسد مواد آلی با ایجاد شرایط احیایی در جذب و نگهداری کانه های فلزی نقش عمده ای داشته اند.

۴اهمیت بیوتکنولوژی و نقش آن در زمینه های مختلف کشاورزی پایدار
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران، سال
تعداد صفحات: ۵
در دهه های اخیر محققین و دناشمندان علوم کشاورزی در سراسر جهان به روش صنعتی بر پایه اصول بیولوژیکی که با نام های مختلف چون طبیعی، آلی، کم مصرف، متفاوت، بیودینامیک، نام گذاری شده است واکنش نشان داده و به سوی آن جذب شده اند. رشد جمعیت، کمبود غذایی، سوء تغذیه، خشکسالی و سرمازدگی، آثار سوء زیست محیطی بر اثر مصرف بی رویه نهاده های کشاورزی از موضوعاتی است که متخصصین را در پرداختن به حوزه های مختلف کشاورزی و بیوتکنولوژیکی مشغول ساخته است با توجه به روند روز افزون جمعیت دو راه جهت افزایش عملکرد در بخش کشاورزی توصیه می شود. راه اول توسعه اراضی قابل کشت در کشور و راه دوم افزایش عملکرد در واحد سطح. امکان افزایش اراضی قابل کشت در کشور حتی با تخریب جنگلها و بیابان زدایی به زیر 5% می رسد بنابراین افزایش عملکرد در بخش کشاورزی بکارگیری علم بیوتکنولوژی است. تحولات گسترده علمی و نتایج حاصله در بیوفناوری گیاهی و مهندسی ژنتیک امید تازه ای در تامین غذای بیش از ده میلیارد نفر در چهل سال آینده را نوید می دهد. پیگیری نتایج آزمایشات در حوزه های مختلف کشاورزی و دامپروری در کشورمان نیز در سالهای اخر توانسته است در شکل گیری و عملکرد موسسات تحقیقاتی در مهندسی ژنتیک و فن آوری زیستی منجر به تولید محصولاتی شود که افزایش عملکرد در واحد سطح را نشان می دهد. کشت سلول های بنیادی، بافتها، اندامهای گیاهی و غیره تلاش در تولید محصولات تراریخته را افزایش داده است.
بیوتکنولوژی ضمن کاهش هزینه می تواند تولید را میز بالا برده و نیاز غذایی به شکل کاملا ایمن را برای بشر تضمین نماید کاهش استفاده از منابع تجدید ناپذیر، بهینه سازی مدیریت و استفاده از منابع زمینی، تولید محصولات سالم بدون استفاده از ترکیبات شیمیایی، پرورش دامهای اهلی سالم بدون استفاده از آنتی بیوتیکها و هورمونها افزایش و حفاظت از حاصلخیزی خاک، کنترل بیولوژیکی آفات از روشهایی است که کشاورزی پایدار را ضمانت می کند. در این نوشتار از نقش بیوتکنولوژی در زمینه های مختلف پایداری کشاورزی و توسعه پایدار بحث گردیده و نتایج تحقیقات در افزایش تولید، جلوگیری از اضمحلال محیط زیست و غیره بیان می شود.

۵بررسی عملکرد و کارایی مصرف کود نیتروژن در ارقام ذرت متاثر از سطوح مختلف کود نیتروژن
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر کارایی مصرف کود و عملکرد دانه ارقام ذرت، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل سطوح کود نیتروژن از نوع اوره در کرت های اصلی (صفر، 80، 160 و 240 کیلوگرم در هکتار) و فاکتور دوم ارقام ذرت در سه سطح شامل DC–370– ,SC–301– و SC–404 بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه و کارایی مصرف کود به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح کود نیتروژن، رقم و اثر متقابل رقم در سطوح نیتروژنقرار گرفتند. بیشترین عملکرد دانه به رقم SC–404 و کمترین آن به SC–301 تعلق داشت. مقایسه میانگین ترکیب تیماری رقم در سطوح نیتروژن نشان داد که بالاترین عملکرد دانه به رقم SC–404 با مصرف 240 کیلوگرم کود نیتروژن تعلق داشت. ولی، از نظر آماری اختلاف معنی داری در عملکرد دانه این رقم در سطوح کودی 160 و 240 کیلوگرم در هکتار مشاهده نگردید. عملکرد دانه در سطوح کودی 160 و 240 کیلوگرم در واحد سطح عملکردی مشابه و بیشتر از 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. با افزایش کود مصرفی کارایی مصرف کود کاهش یافت به طوری که میزان کارایی از 17\13 کیلوگرم بر کیلو گرم در مصرف 80 کیلوگرم نیتروژن به 12\4 کیلوگرم بر کیولگرم در مصرف 240 کیلوگرم کود نیتروژن کاهش یافت. اثر رقم بر کارایی مصرف کود معنی دار گردید. میزان این کارایی در هیبرید SC–404 بیشتر از هیبرید SC–301 برآورد گردید. بنابراین به منظور دستیابی به حداکثر کارایی مصرف کود و حفظ محیط زیست کشت رقم SC–404 با مصرف 80 کیلوگرم کود نیتروژن توصیه می شود.

۶بررسی استفاده بهینه از کودهای پتاسه در افزایش عملکرد محصولات زراعی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست (مطالعه موردی محصول سیب زمینی)
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط، سال
تعداد صفحات: ۱۱
امروزه کشاورزان برای بالا بردن بازدهی تولید، از طریق مصرف بیش از حد انرژی و نهاده ها به اشکال مختلف از قبیل کودها، سموم شیمیایی، علف کشها، سوختهای فسیلی و بذور اصلاح شده اقدام به تخریب سیستم های طبیعی می نمایند. بطوریکه درعصر حاضر با پیشرفت سریع علم و تکنولوژی، استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی، مداخله نا به هنجار انسان و همچنین بروز حوادث طبیعی توازن محیط زیست آنچنان به هم خورده که تنها حفاظت از آن کافی نبوده بلکه باید به فکر بهبود و بازسازی محیط زیست باشیم. بنابراین با توجه به اینکه یکی از عوامل اساسی در بروز عدم توازن و آلودگی محیط زیست، شایع شدن بیش از حد استفاده از کودهای شیمیایی می باشد، لذا در جهت بهینه شدن مصرف کودهای پتاسیم و جلوگیری از مصرف بی رویه این نوع کودهای شیمیایی و ایجاد آلودگی ناآگاهانه محیط زیست با در نظر گرفتن این نکته که تناقض نظرهای مختلفی در خصوص غنی بودن خاکهای ایران از لحاظ پتاسیم وجود دارد، این تحقیق به منظور بررسی تعیین مقدار کودهای پتاسه در خاک و همچنین تاثیر این کود در افزایش عملکرد محصولات زراعی با مطالعه موردی بر روی سیب زمینی که یکی از گیاهان پتاس دوست می باشد، انجام گرفت.

۷تاثیر کود نیتروژن بر کارآیی مصرف کود و اجزای عملکرد در ارقام ذرت
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، پاييز, دوره  ۱۵ , شماره  ۵۷، سال
تعداد صفحات: ۹
به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر کارآیی مصرف کود و عملکرد دانه ارقام ذرت، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار در سال زراعی 1387 اجرا شد. فاکتور اول شامل سطوح کود نیتروژن از نوع اوره درکرت های اصلی (صفر، 80، 160 و 240 کیلوگرم در هکتار) و فاکتور دوم ارقام ذرت در سه سطح (SC–301، DC–370 و SC–404) در کرت های فرعی بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه و کارآیی مصرف کود به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح کود نیتروژن، رقم و اثر متقابل رقم در سطوح نیتروژن قرار گرفتند. بیشترین عملکرد دانه به رقم SC–404 و کمترین آن به SC–301 تعلق داشت. مقایسه میانگین ترکیب تیماری رقم در سطوح نیتروژن نشان داد که بالاترین عملکرد دانه به رقم SC–404 با مصرف 240 کیلوگرم کود نیتروژن تعلق داشت. عملکرد دانه در سطوح کودی 160 و 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، مشابه و بیشتر از 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. با افزایش سطح کود نیتروژن ارتفاع بوته، تعداد دانه در بلال و تعداد دانه در ردیف افزایش یافت. مقایسه میانگین ها نشان داد که با افزایش نیتروژن مصرفی کارآیی مصرف کود کاهش یافت به طوری که میزان این کارآیی از 17.13 کیلوگرم بر کیلوگرم در مصرف 80 کیلوگرم نیتروژن به 12.4  کیلوگرم بر کیلوگرم در مصرف 240 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار کاهش یافت. اثر رقم برکارآیی مصرف کود معنی دار گردید. میزان این کارآیی در هیبرید SC–404 بیشتر از هیبرید SC–301 برآورد شد. پیشنهاد می شود به منظور دست یابی به حداکثر عملکرد دانه و کارآیی مصرف کود، رقم سینگل کراس 404 با مصرف 160 کیلوگرم کود نیتروژن در شرایط اقلیمی اردبیل به کار برده شود.

۸بررسی تنوع و تعیین فاصله ژنتیکی در 25 ژنوتیپ گلرنگ بهاره .Carthamus tinctorius L
اطلاعات انتشار: فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)، بهار, دوره  ۴ , شماره  ۱ (پياپي ۱۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) یکی از گیاهانی است که سازگاری بالایی به خشکی دارد و برای کشت در مناطق خشک و نیمه خشک مناسب است. در این آزمایش تعداد 25 ژنوتیپ گلرنگ بهاره شامل ژنوتیپ های بومی ایرانی و ارقام خارجی در قالب یک طرح لاتیس ساده (5×5)، در سال زراعی 1384–1383 در منطقه کرج ارزیابی شدند. صفات مختلفی از جمله تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، ارتفاع بوته، تعداد شاخه های فرعی، روز تا گلدهی، روز تا رسیدگی، درصد روغن، عملکرد دانه و روغن بررسی شد. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ ها از لحاظ همه صفات اختلاف معنی داری وجود دارد. بیشترین عملکرد دانه و روغن به I.L.111 و T.N.612–A تعلق داشت. عملکرد دانه با تعداد غوزه در بوته، تعداد شاخه های فرعی، روز تا گلدهی، بیوماس و عملکرد روغن همبستگی مثبت و معنی داری داشت. تجزیه کلاستر به روش وارد و فاصله اقلیدسی 25 ژنوتیپ را در سه کلاستر گروه بندی کرد.

۹بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های .Agropyron cristatum (L.) Garetn با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD
اطلاعات انتشار: فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)، تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۲ (پياپي ۱۴)، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این پژوهش، از نشانگر مولکولی چندشکلی قطعات تکثیر شده تصادفی (RAPD) DNA برای تعیین تنوع ژنتیکی 10 جمعیت Agropyron cristatum (L.) Garetn. استفاده شد. قطعات چندشکلی بوسیله 10 آغازگر اختیاری 10 نوکلئوتیدی از میان 50 آغازگر تولید گردید. در مجموع 58 نوار چندشکل که دارای تکرارپذیری بالایی بودند، انتخاب و وارد محاسبات شدند. ضرایب تشابه ژاکارد بر اساس حضور و عدم حضور باندها محاسبه گردید. دامنه ضرایب تشابه از 0.17 تا 0.37 متغیر بود. بیشترین تشابه ژنتیکی بین جمعیت های 7844 (بافت) با 3029 (بجنورد) و کمترین تشابه ژنتیکی بین 4336 (کرمان) با 4056 (چادگان) و 208 (اصفهان) با 1727 (گرگان) مشاهده شد. نتایج تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که تنوع بین جمعیت ها و درون جمعیت ها معنی دار و از مجموع تنوع کل، سهم بین جمعیت ها و درون جمعیت ها به ترتیب  13.46و 86.54 درصد بود. میانگین درجه تمایز ژنی ((FST=0.15 نشان داد که درصد بالایی از تنوع کل مربوط به تنوع درون جمعیت ها بود. تجزیه کلاستر با استفاده از ضرایب تشابه ژاکارد مبتنی بر روش ادغام بر حسب متوسط گروه ها (UPGMA) انجام گرفت و جمعیت ها در سه گروه مجزا قرار گرفتند. نتایج تجزیه به مولفه های هماهنگ اصلی به طور قوی نتایج تجزیه کلاستر را تایید کرد. گروه بندی جمعیت ها با استفاده از تجزیه کلاستر با الگوی جغرافیایی محل رویش آنها مطابقت زیادی نداشت ولی با نتایج مطالعات مورفولوژیکی که قبلا بر روی جمعیت ها انجام شده بود همخوانی خوبی داشت و با توجه به نتایج این تحقیق در شرایط آزمایش کنترل شده، نشانگرهای RAPD می توانند وسیله ای مناسب و موثر در ارزیابی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های A. cristatum باشند.

۱۰ارزیابی تاثیر پرورش توام برنج و ماهی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد پنج ژنوتیپ برنج
اطلاعات انتشار: پژوهش در علوم زراعي، زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۲
به منظور مقایسه دو شرایط کاشت (کشت توام ارقام برنج با پرورش ماهی و کشت ارقام برنج بدون پرورش ماهی) دو آزمایش جداگانه، هر یک با 5 ژنوتیپ برنج (برکت، شیرودی، علی کاظمی، لنجان و لاین 507) به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال زراعی 1388 در آستارا انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین شرایط کشت و رقم از لحاظ صفت طول پانیکول، وزن پانیکول، وزن هزار دانه، تعداد پنجه در بوته، تعداد دانه در پانیکول، بیوماس کرت، وزن کاه و عملکرد هکتاری اختلاف معنی دار وجود دارد. اثر متقابل شرایط کشت در رقم برای صفت تعداد پنجه در بوته در سطح احتمال 1% دارای اختلاف معنی دار بود. بر اساس نتایج این آزمایش، پرورش ماهی در مزارع برنج موجب افزایش عملکرد برنج شده و رقم برکت و علی کاظمی به دلیل سازگاری با شرایط کشت توام و وجود شرایط مطلوب رشد با بیشترین میزان عملکرد، مناسب ترین ارقام می باشند.

۱۱بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron deserturom) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD
اطلاعات انتشار: تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران، , دوره  ۱۹ , شماره  ۱(پياپي ۳۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۶
تنوع ژنتیکی 18 جمعیت ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی چندشکلی قطعات تکثیر شده تصادفی (RAPD) DNA، مورد ارزیابی قرار گرفت. این جمعیت ها از نظر عملکرد بذر و اجزا آن، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به صورت کشت فاصله دار در شرایط کشت آبی طی سال های 1385 و 1386 مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه های آماری نشان داد که بین جمعیت ها از لحاظ همه صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود داشت. جمعیت 400 (اردبیل) بیشترین عملکرد علوفه خشک (9.25 تن در هکتار) و بذر (514.89 کیلوگرم در هکتار) را داشت. وراثت پذیری عمومی عملکرد بذر، طول سنبله و تعداد دانه در سنبله بالا ( 0.61تا h2b=0.52) بود. وراثت پذیری عمومی تعداد ساقه متوسط (h2b=0.27) بود و سایر صفات وراثت پذیری کمی داشتند. همچنین 10 آغازگر اختیاری 10 نوکلئوتیدی از میان 50 آغازگر در مجموع 56 نوار چندشکل با تکرارپذیری بالا تولید کردند. برآورد شاخص تنوع ژنی نی (h) و شاخص شانون (I)، برای تمام مکان ها برای همه افراد درون جمعیت ها نشان داد که جمعیت های 3974 (کرج) و 742 (همدان) به ترتیب بیشترین (h=0.302 و I=0.449) و کمترین (h=0.146 و I=0.225) میانگین سطح تنوع را داشتند. میانگین تنوع درون (Hs) و کل (Ht) جمعیت ها، به ترتیب 0.356 و 0.224 و میانگین درجه تمایز ژنی (Gst) بین جمعیت ها در تمام مکان ها 0.37 برآورد شد. نتایج نشان داد که از مجموع تنوع کل، تنوع بین و درون جمعیت ها به ترتیب 37% و 63% بود. دامنه ضریب تشابه جاکارد بین همه 18 جمعیت بین 0.19 تا 0.49 بود. تجزیه کلاستر بر اساس داده های مولکولی و مورفولوژیکی، مبتنی بر روش ادغام بر حسب متوسط گروه ها، جمعیت ها را در سه گروه مجزا قرار داد و جمعیت 400 (اردبیل) در هر دو کلاستر به تنهایی در گروه اول قرار گرفت. آزمون مانتل نشان داد که همبستگی ماتریس تشابه داده های مولکولی حاصل از نشانگرهای RAPD و ماتریس فاصله داده های مورفولوژیکی غیر معنی دار بود. با توجه به نتایج این تحقیق در شرایط آزمایش کنترل شده، نشانگرهای RAPD می توانند وسیله ای مناسب و موثر در ارزیابی تنوع ژنتیکی بین جمعیت های A. desertorum باشند.

۱۲بررسی تاثیر امواج فراصوت و سرمادهی بر جوانه زنی بذور گیاه دارویی مورد (.Myrtus communis L)
اطلاعات انتشار: تحقيقات بذر (علوم و تكنولوژي بذر)، پاييز, دوره  ۳ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱
مورد (Myrtus communis) یکی از گیاهان متعلق به خانواده Myrtaceae است و بذر این گیاه برای جوانه زنی به شکستن خواب بذر نیازمند می باشد. این پژوهش در شرایط آزمایشگاهی به منظور ارزیابی اثر امواج فراصوت و مقایسه آن با تیمار سرمادهی بر خصوصیات جوانه زنی بذور گیاه دارویی مورد و بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه اجرا شد. این آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار و 7 تیمار اجرا شد. تیمارها شامل سرمادهی بذر به مدت دو ماه، عدم سرمادهی و عدم استفاده از امواج (شاهد) و همچنین بذور در پنج مدت زمان مختلف (30، 60، 120، 180 و 240 ثانیه) در معرض امواج فراصوت 42 KHZ قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمار امواج فراصوت بیشترین تاثیر را بر جوانه زنی و بر کلیه صفات مورد بررسی داشت و اختلاف معنی دار بین تاثیر سطوح زمانی امواج بر صفات مذکور نیز مشاهده نشد (دانکن 5 درصد). همچنین به منظور شکستن خواب بذر این گیاه، سرمادهی بهتر از تیمار شاهد (عدم استفاده از امواج و عدم استفاده از سرما در شکستن خواب) بود. با در نظر گرفتن کمترین هزینه و زمان، تیمار 30 ثانیه به عنوان بهترین تیمار برای شکستن خواب بذر این گیاه دارویی معرفی شد.

۱۳مطالعه و ارزیابی عملکرد مینی تیوبر سیب زمینی تولیدی کلون امیدبخش 3–397009، رقم ملی ساوالان و رقم آگریا (شاهد) به روش براشت تکراری
اطلاعات انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک، سال
تعداد صفحات: ۵
جهت ارزیابی عملکرد مینی تیوبر سیب زمینی کلون امیدبخش 3–397009 رقم ملی ساوالان و رقم آگریا (شاهد) به روش برداشت تکراری، آزمایش گلخانه ای به صورت فاکتوریل دو عاملی که در آن عامل اول رقم A در سه سطح A1: کلون امید بخش 3–397009 ، A2 رقم ساوالان و A2: رقم آگریا و عامل دوم روش برداشت B1: برداشت تخریبی در هفته دهم (شاهد)، B2: برداشت غیر تخریبی در هقته چهارم و هفته و تخریبی در هفته دهم، B3: برداشت غیر تخریبی در هفته هفتم و تخریبی در هفته دهم بر پایه طرح آماری کاملاً تصادفی در گلخانه شرکت ویلکیچ اردبیل اجرا گردید. در طول آزمایش صفات مربوط به تعداد غده های بااندازه قطری، 11–8 میلی متر و بزرگتر یا مساوی 12 میلی متر، تعداد مینی تیوبر در گلدان، تعداد مینی تیوبر در بوته، تعداد متوسط غده در بوته و تعداد غده در واحد سطح m2 ارزیابی گردید.

۱۴تلقیح بذر با سویه های مختلف باکتری هم زیست ریزوبیوم بRhizobium japonicumر تولید دانه سویا Glycin maxدر جهت اهداف کشاورزی پایدار
اطلاعات انتشار: دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک، سال
تعداد صفحات: ۴
آزمایش مزرعه ای به منظور بررسی اثرات تلقیح دو رقم سویا با سویه های مختلف باکتری هم زیست ریزوبیوم Bradyrhizobium japonicum) بصورت فاکتوریل با دو عامل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی مغان در بهار سال زراعی 92–91 به اجرا درآمد. سویه های مختلف باکتری به عنوان عامل اول B در جهار سطح شامل: ( b1 ،شاهد بدون تلقیح سویه (b2) strain150سویه strain151(b3) سویه Histick (b4)و ارقام سویه به عنوان عامل دوم V شامل رقم M7 و رقم ویلیامز (رقم متوسط رس)؛ v2 بودند. نتایج نشان داد که با مصرف باکتری، تعداد دانه در هر بوته، وزن صد دانه عملکرد دانه در هر دو رقم بیشتر بود. تعداد دانه در هر بوته (245\7 دانه) و عملکرددانه (6645\5 کیلوگرم در هکتار) در رقم M7ویلیامز بیشتر از رقم و وقتی بود که سویه باکتری Histick مصرف شد. وزن صد دانه )17\7 گرم در رقم M7بالاتر از رقم ویلیامز و وقتی بود که از سویه باکتری RS151مصرف شد.

۱۵بررسی اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد کمی گیاه دارویی زنیان Trachyspermum copticum
اطلاعات انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی، سال
تعداد صفحات: ۶
شناخت شرایط مطلوب برای رشد بهینه و شناسایی عواملی که در تغییرات کمی و کیفی گیاهان دارویی موثر هستند می تواند راهگشای تولید بهتر و بیشتر بدون نیاز به مصرف نهاده های اضافی باشد.به منظور استفاده مطلوب از کلیه عوامل و نهاده های تولید، تراکم گیاه اهمیت خاصی دارد. انتخاب تراکم مناسب بوته بر پایه عوامل گیاهی مانند اندازه بوته، قابلیت پنجه زنی و عوامل محیطی از قبیل تابش خورشید، رطوبت و حاصلخیزی خاک استوار باشد. تراکم مطلوب تراکمی است که در نتیجه آن کلیه عوامل به طور کامل مورد استفاده گیاه قرار گیرد و در عین حال رقابت کاهش پیدا کند .تراکم گیاهی نیزاز عوامل مهم تعیین کننده تولید محسوب می شود. به منظور بررسی آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی زنیان آزمایشی در سال زراعی 91–1390 در مزرعه آموزشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک از توابع شهرستان زابل انجام شد. در این آزمایش از طرح فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل: فاصله بین ردیف های کاشت (60، 45، 30، 15) و فاصله بوته روی ردیف (5، 10، 15، 20) در نظرگرفته شد. اعمال فاصله ردیف ها و فاصله بوته بر روی ردیف بعد از اینکه گیاه در مرحله 4 برگی رسید انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که آرایش کاشت (تراکم گیاهی) به طور معنی داری بر عملکرد و اجزاءعملکرد گیاه دارویی زنیان تأثیر گذاشت. با کاهش تراکم باعث افزایش تعدادچتر در گیاه رسیدن نور بهتر به کانوپی، استفاده گیاه از منابع طبیعی رشد رویشی گیاه افزایش یافته یعنی تعداد شاخه، تعداد چتردر بوته و تعداد دانه در چتر در گیاه زیاد شده و با ایجاد فتوسنتز بیشتر در برگ ها و انتقال مواد آسمیله بیشتر به دانه ها شده و باعث افزایش وزن دانه می گردد. نهایتا عملکرد دانه افزایش می یابد.

۱۶راهکارهای توسعه پایدار گیاهان دارویی در ایران
اطلاعات انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی، سال
تعداد صفحات: ۶
توسعه پایدار، توسعه مبتنی بر ویژگیهای بوم شناختی هرمنطقه است. یکی از ویژگیهای بوم شناختی مناطق خشک وگرمسیری بروز انواع تنشهای محیطی است و تنشها مهمترین عامل افزایش کمیت و کیفیت مواد موثر گیاهان دارویی است (4 و 6) تنوع شرایط جغرافیایی ، اقلیمی و خاکی ایران باعث تنوع گونه های گیاهی و به طور طبیعی گیاهان دارویی آن شده است. بنابراین یکی از رهیافت های توسعه پایدار ایران، گیاهان دارویی است. بیش از 90 درصد مساحت ایران را مناطق خشک ونیمه خشک تشکیل می دهد از طرفی تنوع شرایط جغرافیایی و آب وهوایی در گستره پهناور ایران باعث ایجاد بیش از 11 هزار گونه گیاهی شده که حدود 10–8 در صد آن دارای اثرات دارویی هستند وحدود 250 تا 300 گونه دارویی آن از چندین هزار سال پیش مورد استفاده دارویی قرار می گرفته اند( 3). ولی در حال حاضر حتی آسیا نیز هیچ گونه جایگاه مشخصی در بازار ارزشمند گیاهان دارویی ندارد، بنابراین بایستی راهکارهای مختلف توسعه پایدار گیاهان دارویی بررسی وبا استفاده از این موهبت الهی در جهت توسعه پایدار کشورگام برداشت.در این مقاله به تحلیل چگونگی دست یافتن به توسعه پایدار گیاهان دارویی می پردازیم.که شامل : 1– وضعیت فعلی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در ایران 2– شناسایی و ارزش گونه های مهم گیاهان دارویی 3– تولید و فرآوری گیاهان دارویی 4– بازاریابی محصولات دارویی 5– طب سنتی

۱۷بررسی نیاز های اکولوژیکی گیاه دارویی زنیان به منظور کشت و اهلی کردن وجایگزین کردن محصولات بهاره در سیستان
اطلاعات انتشار: همایش ملی گیاهان دارویی، سال
تعداد صفحات: ۵
حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده بخصوص پوشش گیاهی مستلزم شناخت دقیق و کامل آن می باشد. برخلاف دیگر محصولات زراعی، گیاهان دارویی گیاهانی هستند کهکیفیت مواد در مقایسه با کمیت آنها به مراتب مهم تر و ضروری تر می باشد .لذا جهت رسیدن به حداکثر کیفیت، علم و آگاهی از عوامل موثر بر رشد و نمو گیاهان دارویی بسیار حائز اهمیت می باشد .شناختعوامل محیطی، گیاهی و زراعی و اهلی کردن آنها نقش مهمی در موفقیت کشت گیاهان دارویی دارد. زنیان یکی از گونه های دارویی کشوربه ویژه یکی از گیاهان بومی منطقه سیستان به شمار میرود. که در طب سنتی از آن به عنوان ضد عفونی کننده قوی معده، ضد نفخ وقارچ و انگل، ضد اسهال ، دافع رطوبات بدن ونافع جهت رفع اعتیاد ومضرات آن و همچنین در نانو قرص های دفع آفات کاربرد بسزایی دارد. این تحقیق با هدف بررسی نیاز های اکولوژیکی گیاه زنیان به منظور کشت و اهلی کردن و جایگزین کردن آن به جای محصولات بهاره در سال زراعی 90–91 در مزرعه آموزشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک از توابع شهرستان زابل انجام شد.نیازهای اکولوژیکی از طریق منابع موجود، بررسی های آزمایشگاهی، ثبت مراحل فنولوژیکی تحلیل خاک و بررسی های عرصه ای مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به دوره کوتاه رشدی گیاه زنیان محدودیت آبی در منطقه سیستان در فصل بهار، که وابسته به سرچشمه هیرمند در افغانستان می باشد و این سرچشمه در اواخر بهار و اوایل تابستان قطع می شود این گیاه قبل از دوره محدودیت آبی، دوره رشدی خود را کامل نموده و از تنش خشکی بگریزد. پس می توان جایگزین مناسبی برای سایر محصولات کشت شده در بهار که از خشکسالی پایان فصل خسارت می بیند باشد.

۱۸بررسی تأثیر کود ارگانیک مرغی بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت دانه ای درشرکت کشت وصنعت ودامپروری مغان
اطلاعات انتشار: دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تغذیه صحیح یکی از عوامل مهم در بهبود خواص کمی وکیفی محصول به شمار می آید. در تغذیه گیاه نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس گیاه قرار بگیرد بلکه رعایت تعادل عناصر غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.متأسفانه رشد مصرف کود های شیمیایی در ایران بسیار سریع بوده که مصرف بی رویه این کودها اختلالات عمده ای در حاصلخیزی خاک ها ایجاد می کند ودر ضمن باعث تولیدمحصولاتیمی شود که سلامتی بشر را به خطر می اندازد.به همین خاطر استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک در تولید محصولات کشاورزی جایگاه ویژه ای پیدا کرده و روز به روز در حال گسترش میباشد. در این راستا وبا هدف بهبود ساختمان خاک، تأمین عناصر مورد نیاز گیاه ذرت ، طرح آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تیمار 044 کیلو، 044 کیلو و 0444 کیلوگرمدر هکتارکود مرغی بیوران به همراه تیمار شاهدمصرف کودازت به میزان 004 کیلوگرم درهکتار( در 0 تکراردر شرکت کشت وصنعت ودامپروری مغان به اجرا گذاشته شد. نتایج نشان دادتیمار 0444 کیلوگرم کود مرغی بیوران با تأثیر مثبت بر روی عملکرد به میزان 044 کیلوگرم، اجزای عملکرد از قبیل قطر بلال، طول بلال و تعداد دانه در هر بلال را نیز بطور معنی داری افزایش داد.تیمار کود مرغی بیوران 044 کیلوگرمیکمترین عملکرد را نسبت به تیمار کودازته نشان داد.سطوح کاربرد کود 004 کیلوگرم وتیمار 0444 کیلوگرم کود مرغی بیوران به ترتیب با دارابودن 064 و 094 گرم در مترمربع وزنخشک بلال با بقیه تیمارها اختلاف معنی داری داشتند. عملکرد بیولوژیک ذرت از کاربرد کود گرانوله مرغی و کود اوره تأثیرپذیر بود وبیشترین عملکرد بیولوژیک ذرت معادل 30 تندر هکتار به تیمار کاربرد 0444 کیلوکود مرغی اختصاص داشت. در زراعت ذرت می توان با کاربرد مقدار 0444 کیلوگرم مرغی بیوران بدون استفاده از کود های شیمیایی به عملکرد مناسبی دست یافت.

۱۹تأثیر استفاده از باکتری نیتراژن بر تولید ژنوتیپ های امیدبخش گندم دیم در منطقه اردبیل
اطلاعات انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
به منظور بررسی تأثیر استفاده از باکتری نیتراژن بر تولید پنج لاین امیدبخش گندم دیم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و 20 تیمار در سال زراعی 91–1390 در اردبیل اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل پنج ژنوتیپ( C–86–7 ،C–86–4 ،C–86–3 ،C–86–2 و C–86–9) و چهار سطوح تلقیح بذر با باکتری محرک رشد نیتراژن شامل N0 شاهد (بدون بذر مالی با نیتراژن و بدون مصرف کود نیتروژن)، N1 (بذرمالی طبق توصیه کارخانه) ، N2 (بذر مالی دو برابر توصیه کارخانه) و N3 (تیمار بذر مالی دو برابر توصیه کارخانه + 50 درصد کود اوره مصرفی زارع بهصورت سرک در بهار) بودند. صفات موردمطالعه شامل ارتفاع بوته، تعداد پنجه در بوته، وزن هزار دانه، نیتروژن دانه، پروتئین دانه و عملکرد دانه بود. نتایج تجزیه واریانس صفات موردمطالعه نشان داد که اثر اصلی ارقام و سطوح مختلف به کارگیری باکتری محرک رشد نیتراژن بر اغلب صفات موردمطالعه معنیدار بود. اثر متقابل به کارگیری ارقام و سطوح بذر مالی با باکتری محرک رشد نشان داد که عملکرد دانه به صورت معنیدار تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی بود. به طوریکه هر یک از ارقام با اعمال تیمار شاهد (N0) دارای پائین ترین سطح آماری و با اعمال بذر مالی با باکتری محرک رشد نیتراژن بعلاوه کود سرک در بالاترین سطح آماری قرار داشت و اختلاف عملکرد دانه آنها بیش از 500 کیلوگرم در هکتار بود. بررسی نتایج نشان داد که ژنوتیپهای امیدبخش C–86–2 و C–86–4 با تیمار تلفیقی (N3) ازنظر عملکرد دانه در سطح بالاتر آماری قرار داشت.

۲۰بررسی محل جانمایی جداسازهای لرزه ای در قا بهای خمشی فولادی
اطلاعات انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، سال
تعداد صفحات: ۹
شتاب وارده ناشی از وقوع زلزله در ساختمان ها علاوه بر خسارات سازه ای می تواند باعث خسارت در اجزای غیر سازه ای نیز گردد، همچنین در بعضی از ساختمان ها نیاز می باشد که هنگام وقوع زلزله ها کمترین اسیب ممکن را ببینند. استفاده از جداگرهای لرزه های از روش هایی نو می باشد که م یتواند باعث کاهش خسارات سازه ای و غیر ساز های با توجه به تجربیات گذشته شود. در این تحقیق قاب های فولادی خمشی با تعداد طبقات 4، 8، 16 در نظر گرفته شده و با قرار دادن جداسازهای لاستیکی با هسته سربی در 3 موقعیت متفاوت بالا، وسط و زیر ارتفاع ستونهای طبقه اول، و نیز در نظر گرفتن مقادیر متفاوت پریود هدف و درصد میرایی جداسازها، رفتار غیرخطی تاریخچه زمانی این قاب ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشانگر این است که اعمال جداساز در تراز پایه بیشترین تغییر را در رفتار روسازه ایجاد کرده و به صورت کلی سیستم جداساز با پریود هدف بیشتر و درصد میرایی کمتر عملکرد مناسب تری در کاهش پاسخ لرزه ای از خود نشان می دهد.

۲۱بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از روشهای پیشرفته آماری در کلونهای سیبزمینی در منطقه اردبیل
اطلاعات انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
این تحقیق با هدف بررسی تنوع ژنتیکی و انتخاب کلونهای مناسب سیبزمینی از نظر صفات مورفولوژیکی در منطقه اردبیل در سال 1392 انجام شد. در این آزمایش تعداد 30 کلون و دو شاهد با نامهای آگریا و ساوالان براساس طرح آگمنت در سه بلوککشت و بررسی شدند. در طی دوره رشد و پس از برداشت صفات تعداد روز تا غدهزایی، تعداد و قطر ساقه اصلی در بوته، ارتفاع بوته، متوسط وزن غده، تعداد و وزن غده در بوته و عملکر غده اندازه گیری و یادداشت برداری شدند. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد بین کلونها از لحاظ صفات تعداد روز تا غده زایی، تعداد ساقه اصلی در بوته، قطر ساقه اصلی در بوته،متوسط وزن غده، تعداد و وزن غده در بوته، ارتفاع بوته و عملکر غده اختلاف معنی دار وجود دارد. عملکرد غده در شاهدها بین 25\60–26\52تن درهکتارودرکلون ها بین 44\86–10\74تن در هکتار مشاهده شد. 32 کلون و ر قم در پنج خوشه گروهبندی شدند. خوشه چهارم دارای 7 ژنوتیپ بود و از عملکرد و اجزا عملکرد غده بالایی برخوردار بود. صفات ارتفاع بوته، تعداد و قطر ساقه اصلی در بوته، تعداد و وزن غده در بوته، تعداد و وزن غده در بوته، متوسط وزن غده، عملکرد غده دارای تنوع بالا بودند

۲۲پتانسیل استفاده از پودر خون در لیگنین لیکور بر ویژگیهای مکانیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۵
این پژوهش با هدف جایگزینی چسب طبیعی به جای چسبهای مصنوعی و همچنین مقایسه مقاومتهای آن انجام شد. بدین منظور از لیگنین باگاس، پودرخون و اسیدسولفوریک با نسبتهای مختلف برای ساخت تیمارهای متفاوت استفاده گردید . پس از ساخت تیمارها، مقاومتهای مکانیکی (MOR، IB و MOE) تخته ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که کلیه مقاومتهای مکانیکی با افزایش پودر خون بهبود یافتند. همچنین تیمارهای حاوی لیگنین و پودرخون دارای کمترین IB بودند و بالاترین این میزان اختصاص به تخته هایی با بیشترین درصد پودرخون داشت. همچنین با توجه به نتایج، معنیداری تأثیر متغیرهای مورد بررسی بر روی خواص مکانیکی اثبات شد.

۲۳بررسی تاثیر استفاده از پودر خون و گلی اکسال در لیگنین لیکور بر خواص فیزیکی تخته فیبر با دانسیته متوسط
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۴
این پژوهش با هدف ارزیابی خواص فیزیکی کامپوزیت ام دی اف حاصل از الیاف باگاس\ لیگنین لیکور و پودر خون بررسی شد. بدین منظور از لیگنین لیکور، پودر خون و گلی اکسال با نسبتهای مختلف برای ساخت تیمارهای متفاوت استفاده گردید. در تمام تخته ها دمای پرس، زمان پرس، فشار پرس و میزان چسب زنی برای همه تیمارها ثابت در نظر گرفته شد. در نهایت خواص فیزیکی تخته ها مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج حاصله مشخص شد که جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته ها با افزایش پودر خون افزایش مییابد ولی افزودن گلی اکسال باعث بهبود خواص فیریکی میشود.

۲۴بررسی اثر تیمار بذر با باکتری های ریزوبیومی و محرک رشدی (PGPR) بر عملکرد سویا
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۹
به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار بذر سویا با باکتری های ریزویبومی و محرک رشدی بر عملکرد و بهینه سازی مصرف کود نیتروژن، آزمایشی در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، به صورت اسپیلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل مقادیر مختلف کود نیتروژن ( صفر، 25، 50 و 75 کیلوگرم اوره9 در هکتار) به صورت اوره در کرت های اصلی و پیش تیمار بذر با باکتری ریزوبیوم جاپانیکوم و باکتری های محرک رشد ( تلقیح بدر با ازتوباکتر کروکوکوم استرین 5، ازوسپریلیوم لیپوفروم استرین OF و عدم تلقیح بذر با باکتری ها به عنوان شاهد ) در کرت های فرعی بودند. نتایج نشان داد که بالاترین تعداد نیام در بوته، وزن صد دانه و عملکرد در واحد سطح در ترکیب تیماری بالاترین سطح کودی به کار گرفته شده به همراه تلقیح با باکتری ریزوبیوم جاپانیکوم حاصل گردید؛ بنابراین می توان پیشنهاد نمود که به منظور افزایش عملکرد دانه، مصرف 75 کیلوگرم اوره در هکتار به همراه تلقیح بذر با باکتری ریزوبیوم جاپانیکوم به کار برده شود.

۲۵بررسی روابط برخی از صفات هوایی و عملکرد دانه در 10 ژنوتیپ کلزا در منطقه زنجان
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به منظور بررسی روابط برخی از صفات هوایی و عملکرد دانه در 10 ژنوتیپ کلزا آزمایشی در سال زراعی 94–1393 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان اجرا گردید. در این آزمایش تعداد 10 ژنوتیپ کلزا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار از نظر صفات طول دوره گلدهی و روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و عملکرد دامه مورد ارزیابی قرار گرفتند. ژنوتیپ ها یمورد بررسی از نظر تمامی صفات مورد مطالعه در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی دار داشته اند. همبستگی عملکرد دانه با طول دوره گلدهی، تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین مثبت و معنی دار ولی با ارتفاع بوته منفی و معنی دار بود. ژنوتیپ های Heros، Goliath، Amica، Option500 و Hyola 420 با میانگین 2363\7 الی 2911 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد بوته را به خود اختصاص دادند. این ژنوتیپ ها در زمره ارقامی بودند که از نظر تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و طول دوره گلدهی در گروه های اول یا دوم قرار داشته و از صفات مذکور نیز در وضعیت مناسبتری نسبت به سایر ژنوتیپ ها قرار داشتند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۳۸ نتیجه