توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی استحکام ترانسفورماتور در مقابل زلزله
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله سعی شده استحکام کنسول ترانسهای ساخت شرکت ایران ترانسفو در مقابل بارهای زلزله مورد تحلیل قرار گیرد و سپس روشهای کاهش دامنه پاسخ ارائه شود مدل سازی سیستم جرم و فنر و حل عددی آن اساس کار این مقاله را تشکیل میدهد .

۲تاثیر اسانس لاوندر (اسطوخودوس) در مراقبت از زخم اپی زیاتومی پس از زایمان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: اپی زیاتومی برش ناحیه فرج است که شایع ترین برش جراحی در مامایی است و مانند هر عمل دیگری نیاز به مراقبت دارد. امروزه استفاده از روش های جایگزینی و مکمل در درمان و مراقبت از زخم ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. اسانس های روغنی از جمله اسطوخودوس به دلیل وجود موادی از جمله ترپونن ها، منوترپونن ها، و لینالول، خاصیت ضد میکروبی و ضد دردی داشته و به نظر می رسد جایگزینی مناسبی جهت شستشوی زخم ها، به جای استفاده از موادی مثل بتادین باشند. لذا این تحقیق به منظور تعیین تاثیر اسانس روغنی اسطوخودوس در پایه روغن زیتون در مقایسه با بتادین در بهبود زخم اپی زیاتومی طراحی و اجرا شده است.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی 120 نفر به صورت در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی به دو گروه شستشوی زخم اپی زیاتومی با اسطوخودوس و شستشوی زخم اپی زیاتومی با محلول بتادین (هر گروه 60 نفر) تقسیم شدند. اسانس روغنی اسطوخودوس (Lavendula officinalis) به روش تقطیر و با روغن حامل زیتون تهیه شد. پس از زایمان با دادن آموزش به مادران در مورد مراقبت زخم٬ در یک گروه از بتادین و در گروه دیگر اسانس روغنی اسطوخودوس (10–5 قطره در پنج لیتر) با استفاده از حمام نشسته 2 بار در روز استفاده شد. در روز پنجم پس از زایمان 2 گروه از نظر بهبود زخم بررسی شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری t و کای دو انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین قرمزی روز پنجم در گروه لاوندر (1.88±2.6) کمتر از گروه بتادین (3±3.12) بود (p<0.05) ولی ادم به طور معنی داری بیشتر بود (p<0.01). میزان درد، عفونت و باز شدگی زخم بین دو گروه تفاوت معنی دار نداشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد که می توان به جای بتادین برای مراقبت از زخم اپی زیاتومی از ترکیب اسانس روغنی لاوندر با پایه روغن زیتون استفاده کرد. زیرا این ترکیب میزان بروز درد و عفونت را افزایش نداد و میزان قرمزی زخم که می تواند نشانه التهاب زخم باشد را کاهش داد.

۳بررسی و مقایسه سطح اضطراب امتحان دانشجویان دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارتباط آن با برخی مشخصات دموگرافیک در سال تحصیلی 87–1386
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان، زمستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۴ (مسلسل ۵۴)، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: در عصر حاضر که عصر رقابتهای درسی و علمی می باشد، اضطراب امتحان روز به روز در حال افزایش است که این اضطراب باعث انحراف توجه فرد شده و با مشغول شدن فکر، پردازش اطلاعات کم می شود و باعث می‏شود انسان از بخش عمده‏ای از امکاناتش محروم گردد. هدف از انجام این تحقیق تعیین سطح اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و ارتباط آن با برخی مشخصات دموگرافیک در آنان است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و بر روی 374 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با استفاده از پرسشنامه پایا و روای اضطراب امتحان اسپیلبرگر و مشخصات دموگرافیک آنان نیز بوسیله پرسشنامه جداگانه جمع آوری گردیـد. سپس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و روشهای آمار توصیفی و استباطی تجزیه و تحلیل داده ها انجام گردید. یافته ها: از میان افراد مورد مطالعه %55.9 زن، %58.8 دارای گروه سنی 20–18 سال، %92.5 مجرد، %19.8 رشته پزشکی، %50.8 مقطع کاردانی و %38.5 از دانشکده پزشکی بودند. بررسی سطح اضطراب در دانشگاه علوم پزشکی کردستان نشان داد از مجموع 374 نمونه تعداد: 48 نفر (%12.8) سطح اضطراب سالم، 272 نفر (%72.7) سطح اضطراب نسبی سالم و 54 نفر (%14.4) سطح اضطراب مرضی را دارا بودند. همچنین نتایج نشان داد که بین سطح اضطراب مرضی و مقطع تحصیلی رابطه معنی دار وجود داشت که این اضطراب در دانشجویان مقطع کاردانی سطح بالاتری را به خود اختصاص می داد (P<0.05). بین سطح اضطراب مرضی با متغیرهای سن، جنس و دانشکده محل تحصیل رابطه معنی دار وجود نداشت (P>0.05). بین سطح اضطراب و رشته تحصیلی نیز نتیجه تحقیق نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار بین رشته های مختلف بود که در این مورد دانشجویان کاردانی علوم آزمایشگاهی دارای سطح بالای اضطراب امتحان بودند (P<0.05).نتیجه گیری: در این مطالعه دانشجویانی با سطح اضطراب بالا وجود دارد، با توجه به اثرات منفی این اضطراب بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، اجرای برنامه های پیشگیری از این اضطراب و ارایه خدمات روانشناختی و مشاوره و همچنین شناسایی علل آن و سپس برنامه ریزی جهت مرتفع نمودن علل، پیشنهاد می شود.

۴فرسایش بادی و تخریب میراث فرهنگی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار، سال
تعداد صفحات: ۶
مشکل فرسودگی زیستی آثار باستانی در کشورهایی با تاریخ کهن و داشتن بناهای تاریخی مورد توجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفته است. باد و طوفان به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل تخریب­کننده سنگ­ها شناخته شده­اند. با توجه به این که در زمینه فرسودگی زیستی آثار تاریخی و هنری ایران کارهای بیولوژیکی جدی انجام نشده است، پژوهش حاضر تعریف گردید. در این مطالعه به بررسی تهدیداتی که میراث فرهنگی را تحت تأثیر قرار می­دهد، بخصوص فرسایشی که بادها و طوفان­ها بر آثار فرهنگی ایجاد می­کنند، موارد پیشگیری کننده و برخی پیشنهادات جهت حمایت­ها از این آثار پرداخته شده است.

۵نقش هویت بخشی به میدانی شهری در ایجاد حس مکان برای شهروندان
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
فضاهای عمومی شهری، از مهمترین اجزای شهر می باشند که به عنوان عرصه عمومی، تجلی گاه فعالیت های شهری اند. این فضاها نقش مهمی در تقویت وجه فرهنگی– اجتماعی شهر را دارا می باشند و عملکرد اصلی آنها، فراهم ساختن شرایطی است که مردم در آن حضور می یابند. در میان فضاهای عمومی شهری، میدان های شهری به عنوان مهمترین ظرف فضایی زندگی جمعی در فضای باز شهرها، نقش بسزایی در جذب مردم و کیفیت حضور ا نسانی در شهرها را دارا می باشند. از مهمترین مؤلفه ها در بازشناسی نقش میادین، شناخت و تأثیر عامل هویت بخشی آن است. هویت عامل شناسایی و شخصیت هر موجود زنده است که باعث ایجاد تصور ذهنی از مکان می شود، و از آنجایی که شهرها دارا ماهیتی پویا و زنده می باشند، به جرأت می توان بیان داشت شهرهای می توانند و می بایست دارای هویت باشند. هویت هر شهر در زمینه های اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و نهایتاً کالبدی لذا فضاهای عمومی شهر از جمله مهمترین اجزای شهر می باشند که در این میان میدان می تواند واجد این خصیصه می باشد. به گفته Relph، حس مکان وابسته به احساس و تصور افرادی است که کاملاً مکان را تجربه کرده و مربوط به نیاز هویت بخشی محیط شخصی و نیاز به بودن در یک مکان با هویت برای افراد است. این مقاله در پی ارائه تعریف فضای شهری، میدان و نقش آن می باشد. از دیگر اهداف کنکاش حاضر، بازآفرینی هویت در فضای شهری و تابش آن در ایجاد حس مکان باری شهروندان می باشد.

۶بررسی تاثیر پیش سرمایش بر روی رطوبت زدایی وبهبود عملکرد یک کولر تبخیری
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع، سال
تعداد صفحات: ۷
در مطالعه انجام شده، با استفاده از روابط مربوط به دما و رطوبت مطلق هوای خروجی از چرخ دسیکنت، تأثیر کاربرد آن همراه با دو کویل سرد بر روی کاهش دمای حباب مرطوب و عملکرد برج های خنک کننده مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین تأثیر پارامترهای بهینه چرخ دسیکنت بر روی کاهش دمای حباب مرطوب هوای ورودی به یک برج خنک کننده مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه با به کارگیری یک مدل ریاضی که بیانگر خواص فیزیکی هواست، تأثیر استفاده از چرخ دسیکنت و پیش سرمایش هوای ورودی به آن در کاهش دمای آب خروجی از این برج خنک کننده و بهبود عملکرد آن مورد مطالعه قرار می گیرد. بدین منظور برای پیش بینی تأثیر کاهش دمای حباب مرطوب هوای ورودی به برج بر روی کاهش دمای آب سرد خروجی از آن، از یک نومونوگراف استفاده می شود و این پیش بینی برای چند شهر ایران انجام می گردد. در انتها رابطه ای برای نسبت دبی جرمی آب به دبی جرمی هوای بهینه مورد نیاز برج ارائه می شود تا بر اساس دبی جرمی آب گردشی معلوم، میزان هوای بهینه مورد نیاز برج به دست آید و با توجه به آن چرخ دسیکنت مناسب را بتوان انتخاب نمود.

۷بهینه سازی مساحت مورد نیاز کلکتور خورشیدی در سیکل سرمایش دسیکنت خورشیدی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع، سال
تعداد صفحات: ۷
در مطالعه انجام شده، یک سیکل خورشیدی سرمایش دسیکنت و نیز تاثیر پارامترهای چرخ دسیکنت بر مساحت مورد نیاز گردآور خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته است. سیستم سرمایش خورشیدی متشکل از یک چرخ دسیکنت جهت رطوبت زدایی هوا، یک مبدل حرارتی دوار جهت پیش سرمایش هوای فرآیندی، یک کولر تبخیری جهت سرمایش هوای فرآیندی و یک هوا گرمکن خورشیدی جهت گرم کردن هوای احیا می باشد. با حل معادلات ترمودینامیکی حاکم بر سیکل سرمایش حرارت مورد نیاز جهت گرم کردن هوای احیا بدست آمده و مساحت مورد نیاز کلکتور خورشیدی هواگرمکن حساب می شود، این مساحت وابسته به پارامترهای عملیاتی و طراحی چرخ دسیکنت است مساحت کلکتور خورشیدی هواگرمکن وابسته به پارامترهای طراحی چرخ دسیکنت است بنابر این می توان با تغییر پارامترهای طراحی چرخ دسیکنت به یک مقدار بهینه رسید که این مساحت در مقایسه با نتایج منتشر شده یک نمونه تجربی حدود 45 % کاهش یافته است.

۸کودکی و تجدد در دوره رضا شاه
اطلاعات انتشار: مطالعات تاريخ فرهنگي (پژوهشنامه انجمن ايراني تاريخ)، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۲۰، سال
تعداد صفحات: ۲۴
از دستاوردهای ارتباط ایران و غرب در دوره معاصر تلاش برای بازاندیشی در الگوهای ذهنی سنتی بود که در این راستا، اندیشه گران متجدد ایرانی مفهوم کودکی و جایگاه کودکان را به چالش کشیده، تعریف جدیدی از کودکی ارائه داده اند که جامعه را به دوره ای جدید وارد کرده است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که کودک ایرانی در روند نوسازی دوره رضاشاه، چه جایگاهی داشته و مفهوم کودکی در این دوره دچار چه دگرگونی هایی شده است؟ فرضیه اصلی تحقیق حاضر آن است که مفهوم کودکی در دوره رضاشاه، برآیند تحولاتی بود که در ذهنیت عمومی از دوره پیشا مشروطه آغاز شده، به عنوان بخشی از مطالبات اندیشه گران مشروطه خواه درآمده و با گذر از دوره قاجاریه به پهلوی به عنوان میراثی به جامعه و حکومت جدید، رسیده است. حکومت رضاشاه با محوریت دادن به کودکان، سیاست هایی را طرح و اجرا کرد که سرمنشا تغییرات گسترده در جامعه گردید.

۹سیمای شهرهای باستانی و بازخورد آن در دوره اسلامی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، سال
تعداد صفحات: ۴
شهرهای ایران در طول دوره های تاریخی، با تکیه بر خلاقیت و ابتکارهای ملی به صورت درونزا، به رشد و تکامل رسیده اند. شهر بعنوان دستاورد حیات جمعی انسان سهم زیادی در روند تکاملی تمدن او داشته است. در دوران باستان ساختار زندگی شهری از اراده حکومتی تأثیرپذیری زیادی داشت، ساخت شهرها در ادوار مختلف از نوعی پویایی اجتماعی و اقتصادی برخوردار بود. این روند در دوران اسلامی نیز تداوم یافت.با وجود این فرهنگ و نگرش اسلامی شهرنشینی را بیش از پیش تحت تأثیر قرارداد و تا اندازه ای بافت و ساخت آن را دگرگون کرد. از این پس شهر ایرانی به لحاظ ساختاری ترکیبی از ویژگی های عصر باستان و ویژگی های خاص دوران اسلامی را در خود داراست. در هر دو دوره ساخت سیاسی حاکم که با نهاد دین نیز ارتباطی تنگاتنگ داشت تأثیر بیشتری بر ساختار حیات شهری می گذاشت و موجب می شد که شهرهای مملکت ایران بیشتر بعنوان یک مرکز سیاسی که کارکرد اداری – اجرایی پررنگ تری داشتند، مطرح باشند. در این مقاله که سیمای شهری در تاریخ ایران دوره پیش از اسلام و دوره اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، روشن کردن ارتباط میان ساخت سیاسی جامعه و چگونگی ساختار حیات شهری موردنظر می باشد.

۱۰نقش حواس در برقراری ارتباط با محیط
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، سال
تعداد صفحات: ۹
هدف از معماری برانگیختن احساسات، بویژه احساسات شورانگیز و معنوی است. معماری در قلب ساخت و خلق بناهایی جهت عملکردهای مختلف و رفع نیازهایی چون زیست، امنیت، آسایش و نیازهای بیشمار دیگر انسان نمود مییابد.شباهتهای ناگزیر در ساخت و سازهای جوامع گوناگون طی هزارهها و بر حسب نیازهای مشترک، الگوهای نسبتاً مشابهی به وجود آورده است و درک و فهم انسان از این فرایند، وابستگی تام به ابزار درک وی از فضا دارد. درک ودریافت هرکس از فضا تابع مراحل خاصی است که با دریافت اندام های حسی از محیط شروع می شود و به ادراک خاتمه می یابد و بسته به نحوه برخورد او با فضا و میزان استفاده از حواس برای درک آن است. منظور از حواس، حواس پنجگانه یعنی بینایی، شنوایی بویایی ، چشایی و لامسه میباشد. حواس پنجگانه عامل و ارتباطدهنده قوه ادراک با محیط اند و درک نسبتاً کاملی را برای ما بوجود میآورند. محدوده تشخیص اندامهای حسی و تواناییهای فردی و عوامل دیگری نیز نقش مهم و تعیین کنندهای در این احساس وادراک بازی میکنند. همچنین بنا بر شرایط ویژه بعضی حواس مهمتر از حواس دیگر هستند. از جمله این شرایط،معلولیت افراد در یک حس یا حضور در فرهنگهای متفاوت است. هدف در این پژوهش بررسی حواس انسان و نقش این حواس در درک و ارتباط با محیط است.

۱۱امتیاز بهره برداری از معادن خاک سرخ هرموز" در روابط ایران و انگلستان در دوره مظفری
اطلاعات انتشار: گنجينه اسناد، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هدف: هدف ازاین پژوهش بررسی نقش امتیازبهره برداری از خاک سرخ هرموز در روابط دوکشور ایران وانگلستان در دوره مظفری (قاجاریه) می باشد. روش\رویکرد: پژوهش حاضر به روش تحقیق تاریخی وبا استفاده از اطلاعات لازم در منابع کتابخانه ای و براساس اسناد آرشیوی چاپ نشده گرد آوری و بر اساس نظم وتوالی منطقی تاریخی پردازش گردیده است. یافته ها: یافته نشان می دهد ساختار اداری بیمار ایران عصر قاجار، از جمله فراوانی ارتشا ، ناتوانی دولت مرکزی درحمایت از اتباع غیر مسلمان واشتباه اجاره بخش از کشور سبب وقوع حوادثی چون اجاره امتیاز استخراج معادن خاک هر موز، در دوره مظفزی به موضوع کشمکش میان معین التجار بوشهری وارشام وتکران حکم، از ارامنه جنوب، تبدیل شد که نتیجه آن پیروزی معین التجار وناکامی ارامنه تحت الحمایه انگلستان در دستیابی به اجاره این امتیاز بود.

۱۲مقایسه سطوح خودشیفتگی بین دانشجویان ورزشکار ملی پوش، غیرملی پوش و دانشجویان غیرورزشکار
اطلاعات انتشار: حركت، سال
تعداد صفحات: ۱۸
ممکن است که در سایه توجهات زیاد جامعه و رسانه های گروهی به ورزشکاران ملی پوش، خودشیفتگی آنها بیشتر از افراد عادی جامعه باشد. براساس همین احتمال در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی و میدانی است، میزان خودشیفتگی در بین دانشجویان ورزشکار نخبه، غیرنخبه و افراد غیرورزشکار مقایسه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های تهران است که نمونه آماری مورد بررسی دربردارنده 105 نفر از سه گروه دانشجویان ورزشکار ملی پوش و غیرملی پوش رشته های گروهی (فوتبال، والیبال و بسکتبال) و رشته های انفرادی (کشتی، جودو و دو و میدانی) و دانشجویان غیرورزشکار (هر گروه 35 نفر) دانشگاه های تهران بودند که به صورت انتخاب در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون خودشیفتگی راسکین و تری و مقیاس شخصیتی آیسنک (EPQ) جمع آوری و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی نیومن کولز تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین دانشجویان ورزشکار ملی پوش با دانشجویان ورزشکار غیرملی پوش و دانشجویان غیرورزشکار در مقیاس خودشیفتگی، روان آزردگی گرایی و روان گسیختگی گرایی تفاوت معناداری وجود ندارد (05\0 P?). ولی در بعد برون گرایی دانشجویان ورزشکار ملی پوش نسبت به دانشجویان ورزشکار غیرملی پوش و دانشجویان غیرورزشکار نمره های بیشتری به دست آورده اند (05\0 P?).

۱۳تاملی بر هویت یابی انسان درفضای معماری مبنی بر رابطه انسان و محیط
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، سال
تعداد صفحات: ۸
وجود انسان به عنوان مهم ترین عامل معنا دهنده به مکان محسوب می شود و بر این اساس انسان در اثر پیوند و ارتباط با مکان ، خود را جزئی از مکان می داند و بر اساس تجربه های خود از نشانه ها، معانی ، عملکردها و شخصیت ها تصویر ذهنی از آن مکان برای خود می سازد و مکان برا ی او قابل درک و فهم می شود. بنابراین انسان و مکان دو جزء غیرقابل تفکیک هستند و هویت ، همان حلقه اتصال میان این دو جزء می باشد. کسب هویت مطلوب و اصیل و رهایی از هویت های بحرانزا و بحران هویت از دغدغه های تاریخ انسانیت و فرهنگ های انسانی بوده است. به تأکید می توان گفت انسان به آن دلیل انسان است که موجودی هویت ساز و خواستار هویتی آرمانی است. اما هویت در انسان در صورتی احراز میشود که بین آنچه او در ذهن دارد و عینیت موجود (فضا) وحدت وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر هویت هنگامی تجلی پیدا می کند که ارتباط طبیعی و منطقی بین انسان و محیط اطرافش حاصل شده باشد. این ارتباط و احساس تعلق خاطر به وجود نخواهد آمد مگر آنکه انسان قادر به شناخت عمیق محیط و تشخیص آن بوده و توان درک تمایز آن نسبت به محیط های دیگر را نیز داشته باشد و بداند در چه زمانی و به چه صور تی پاسخ مناسبی به کنش های انجام یافته در آن محیط بدهد. این مقاله بر آن است تا در پی تعریف هویت به عنوان امری دو طرفه، فرآیند هویت یابی انسان در فضای معمار ی را تشر یح کند. بد ین منظور ابتدا تعریفی مختصر از هویت در معماری ارائه خواهد شد. بعد از آن و پس از توضیح مفهوم هویت و فرآیند هویت یابی، به تشریح فرآیند هویت یابی انسان در فضای معماری پرداخته خواهد شد.

۱۴رفتاراجتماعی انسان درارتباط با محیط فیزیکی براساس خلوت و مفاهیم وابسته به آن
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم، سال
تعداد صفحات: ۹
محیطزندگی و تغییراتی که درآن صورت میگیرد یکی ازعوامل تعیین کننده ی وضعیت روحی و عاطفی افراد است درحقیقت ابعادمختلف محیط که شامل داده های معماری نمادی فیزیکی فرهنگی و اجتماعی می باشد رفتارانسان را تحت تاثیر قرارمیدهند حال برآن این است که ببینیم انسان چگونه تحت تاثیر محیط قرارگرفته و دربرقراری روابط اجتماعی چگونه ازمحیط استفاده می کند؟ دراین پژوهش رفتاراجتماعی انسان درارتباط با محیط فیزیکی او تحت چهارواژه کلیدی خلوت، فضای شخصی ، قلمرو و ازدحام بررسی میشود مفهوم خلوت دردرک ارتباط محیط و رفتار و نقشی بنیادی دارد و عامل پیوند سه مفهوم دیگر است خلوت فرایند قراردادی مهمی است که افراد براساس آن خود را کمابیش درارتباط و تماس با دیگران قرارمیدهند مفاهیم فضای شخصی و قلمرو سازوکارهایی برای دستیابی به میزان دلخواهی ازخلوت هستند و ازدحام وضعیتی اجتماعی است که درنتیجه عدم کارایی سازوکارهای خلوت پیش می اید و درروابط اجتماعی نامطلوب به افراط منجر می گردد دراخر نیز براساس این مفاهیم و تاثیر آنها بررفتارآنها راهکارهایی برای طراحی براساس آنها ارایه خواهد شد


۱۶باروهای نجومی در دوره قاجاریه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌، سال
تعداد صفحات: ۱۹

۱۷راهبردهای روان شناختی، راه کارهای افزایش دقت در دانش آموزان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، شماره۲۰، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۲

۱۸راهبردهای افزایش خلاقیت در دانش آموزان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، شماره۲۲، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۹آموزش راهبردهای خودکنترلی رفتار (راهبردهای روان شناختی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، شماره۲۴، تابستان ، سال
تعداد صفحات: ۴

۲۰کشف و پرورش استعداد در کودکان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه رشد آموزش مشاور مدرسه، شماره۲۶، زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۳

۲۱تاریخ اجتماعی هنر آشپزی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: كتاب ماه : تاريخ و جغرافيا، سال
تعداد صفحات: ۴

۲۲زمان مدیریت علف های هرز گاوپنبه در مزارع سویا
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه دانش علفهاي هرز، پنجم،شماره۲(پياپي ۱۱)، ، سال
تعداد صفحات: ۱۴
گاوپنبه یکی از مهم­ترین علف­های هرز تابستانه در مزارع سویا می باشد. به منظور یافتن دوره بحرانی کنترل علف هرز گاوپنبه در دو رقم سویا با الگوهای رشدی متفاوت (رقم ویلیامز به عنوان رقم رشد نامحدود و رقم سحر یا پرشین به عنوان رقم رشد محدود) آزمایشی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 2007 با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار صورت گرفت. برای تعیین دوره بحرانی گاوپنبه از دو سری تیمار استفاده شد؛ تیمارهای تزاحم که در آنها تا مراحل دو برگی، چهار برگی، شش برگی، اوایل گلدهی و اوایل غلاف­بندی سویا، به گاوپنبه اجازه تزاحم داده شد و از آن پس تا انتهای فصل رشد تمامی علف­های­هرز کنترل شدند. در کنار این تیمارها یک تیمار به عنوان شاهد تزاحم در نظر گرفته شد که به گاوپنبه اجازه حضور در تمام طول فصل رشد داده شد. سری دوم، تیمارهای کنترل بودند که در آنها تا مراحل رشدی یاد شده علف­های­هرز کنترل و از آن پس به گاوپنبه تا انتهای فصل رشد اجازه تزاحم داده شد. این تیمارها نیز همراه با شاهد کنترل (کنترل تمامی علف­های­هرز در طول فصل رشد) بودند. اثر تیمارهای کنترل بر ارتفاع نهایی سویا، تعداد شاخه جانبی در بوته، شاخص سطح برگ، وزن خشک، عملکرد و تعداد غلاف در هر بوته سویا معنی دار گشت اما بر تعداد دانه در غلاف و وزن صد دانه سویا تاثیر معنی­داری نگذاشت. اثر تیمارهای تزاحم نیز بر تمام صفات فوق به غیر از وزن صد دانه معنی دار گردید. حساس­ترین جزء عملکرد به حضور گاوپنبه، تعداد غلاف در بوته بود. نتایج این تحقیق بر اساس معادلات برازش داده شده گامپرتز و لجستیک بر حسب درجه–روز رشد، نشان داد که دوره بحرانی کنترل علف هرز گاوپنبه در دو رقم سویا با 5% کاهش عملکرد مجاز بین مراحل دو برگی (14 روز پس از کاشت، معادل 260 CGDD) تا اوایل گلدهی (51 روز پس از کاشت، معادل 943 CGDD) قرار دارد و در هر دو رقم با در نظر گرفتن 10% کاهش عملکرد مجاز دوره بحرانی بین مراحل سه برگی (18 روز پس از کاشت، 320 CGDD) و شش برگی (41 روز پس از کاشت، 752 CGDD) می­باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۲ از میان ۲۲ نتیجه