توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱فولاد با کاربری بالا High Performance Steel (HPS)
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
در سالهای اخیر تکنولوژی ساخت فولاد پیشرفت بسیار کرده است. تحقیقات و آزمایشهای لازم بر روی HPS نشان داده است که استفاده از این فولاد در پروژه های بزرگ باعث صرفه اقتصادی می شود. مقاومت بالا سختی بالا و عدم گسیختگی ترد و ناگهانی مقاومت در برابر هوازدگی و قابلیت جوش بالا ویژگی های این نوع فولاد است. استفاده از فولادHPS که هم اکنون در ایالات آمریکا در پروژه های پل رواج دارد به طراحان و مهندسان اجازه می دهد تا از شاه تیرهای کمتری استفاده کنند و از HPS باعث افزایش طول دهانه ی پل می شود در کل می توان گفت HPS به عنوان مصالحی با یک ترکیب بهینه از خواص مورد نیاز برای ساخت سازه های ارزان مطمئن و بادوام در طول عمر سرویس خود قابل استفاده می باشد.

۲بررسی اثر پارامتر حالت در معادلات رفتاری در رفتار سازه های خاکی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این مقاله اثر پارامتر حالت در مدلهای رفتاری الاستوپلاستیک در پیش بینی رفتار سازه های خاکی نشان داده شده است. برای این کار از نتایج آزمایشات سانتریفوژ با مقیاس 50g که در پروژه VELACS انجام شده، استفاده شده است. رفتار مکانیکی مدل با استفاده از یک مدل رفتاری در قاب پلاستیسیته پیشرفته و اصلاح آن با در نظر گرفتن پارامتر حالت لحظه ای تعیین و با مقادیر واقعی اندازه گیری شده در آزمایشگاه مقایسه شده اند. نتایج بدست آمده نشان می شدهد که استفاده از پارامتر حالت لحظه ای می تواند اثر قابل توجهی را در بهبود پیش بینی ها داشته باشد.

۳ارائه حدود مناسب استفاده از تیرک مایل برای گودبرداری در مناطق شهری
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
با گودبرداری، در وضعیت تنش و حجم توده خاک اطراف، تغییراتی به وجود می آید که در نتیجه سطح زمین مجاور گود، تغییرمکان می دهد . درمناطق شهری احتمال آسیب به ساختمانهای مجاور وجود دارد. لذا باید روشی برای محافظت از گودبرداری اتخاذ شود که کمترین تغییرشکل و آسیب را به ساز ههای مجاور اعمال کند. روشی که بسیار مورد استقبال مجریان پروژ هها در ایران می باشد، روش استفاده از تیرکهای مایل می باشد . در این تحقیق با مدلسازی عددی گودبرداری، این روش تحلیل شده و عوامل موثر، مورد مطالعه قرار میگیرد. این تحقیق در ادامه تحقیقات قبلی مولفین است. در این مقاله محدوده مناسب پارامترهای اصلی، برای اجرای ایمن این روش توصیه میگردد.

۴آموزش های رسمی و غیر رسمی: دیدگاه و تجربیات اعضای هیات علمی پرستاری و مامایی
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، بهار و تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۵-۴، سال
تعداد صفحات: ۶
مقدمه: فرآیند آموزش رسمی به تنهایی قادر نیست تا معلمین علوم پزشکی را برای محیط کاری و پاسخ به تغییرات آماده سازد. مدرسین برای ارایه عملکرد صحیح و مفید نیاز به یادگیری های غیر رسمی و مادام العمر دارند. هدف از این مطالعه تبیین دیدگاه و تجربیات اساتید پرستاری و مامایی درباره آموزش های رسمی و غیر رسمی است.روش کار: در این مطالعه کیفی به منظور درک دیدگاه و تجربیات اساتید دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان درباره آموزش رسمی و غیر رسمی با استفاده از روش تحلیل محتوی از 12 عضو هیات علمی، مصاحبه های نیمه ساختار انفرادی به عمل آمد. سوالات مصاحبه در ارتباط با دیدگاه و تجربه شرکت کنندگان از «فعالیت های یادگیری» بوده است. مصاحبه ها ضبط و خط به خط دست نویس شدند و مطابق روش «آنالیز محتوا» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: «مادام العمر بودن یادگیری، خودیادگیری، ضرورت حرفه معلمی، کسب مدرک» از مضامینی هستند که دیدگاه و تجربه یادگیری اساتید را در خصوص آموزش رسمی و غیر رسمی تببین می نمایند. داده ها حاکی از آن است احساس آماده نبودن برای کار بعد از اخذ مدرک رسمی بویژه در ابتدای استخدام، انگیزه ای برای یادگیری می باشد. نفس یادگیری و معلمی و تازه بودن مطالب از محرکاتی قوی برای یادگیری و شرکت در کارگاه های آموزشی است. شرکت کنندگان در تحقیق عمدتا از «سازمان و زمان» به عنوان موانع یادگیری نام بردند.نتیجه گیری: ضرورت پاسخگو بودن به دانشجویان، ارتقای شغلی، الزامات حرفه ای و آشنایی با تازه های دنیای علم موجب می شود تا اساتید همواره در تلاش برای یادگیری خواه از طریق فعالیت های رسمی یا غیر رسمی می باشند. آموزش رسمی به عنوان پایه ای برای یادگیری های بعدی لازم است اما کافی نمی باشد. در این میان وجود آموزش های غیر رسمی به عنوان مکمل فعالیت های یادگیری نقش اساسی را ایفا می نماید.

۵بررسی اثر پارامتر حالت در معادلات رفتاری با استفاده از نتایج آزمایش ‌های سانتریفوژ
اطلاعات انتشار: نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures)، فروردين, دوره  ۴۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در این پژوهش اثر پارامتر حالت در مدل های رفتاری الاستو پلاستیک در بهبود پیش بینی رفتار ماسه ها با استفاده از برنامه کامپیوتری DIANA–SWANDYNE II نشان داده شده است. برای این کار از نتایج آزمایشات سانتریفوژ با مقیاس 50g که در پروژه VELACS انجام شده،‏ استفاده شده است. رفتار مکانیکی مدل سانتریفوژ در حین بارگذاری زلزله با استفاده از مدل رفتاری Pastor & Zienkiewicz Mark III و اصلاح آن با در نظر گرفتن پارامتر حالت لحظه ای تعیین و با مقادیر واقعی اندازه گیری شده در آزمایشگاه مقایسه شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استفاده از پارامتر حالت لحظه ای می تواند اثر قابل توجهی را در بهبود پیش بینی تغییر شکل،‏ فشار آب حفره‌ ای و نیز شتاب حاصل از زلزله داشته باشد.

۶راه اندازی یک سیستم کامل رفتارسنجی در گودبرداری
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۹
درسالهای اخیربا گسترش ساخت و سازها درمناطق شهری گودبرداری درمجاورت ساختمان ها افزایش چشمگیری داشته است امارها نشان میدهد حوادث بسیارزیادی ناشی ازگودبرداری غیراصولی اتفاق می افتد یکی ازروشهای سنتی گودبرداری درایران استفاده ازتیرک مایل برای حفاظت ازدیواره گود و یا ساختمان مجاور می باشد دراین مقاله سعی شده است با ابزاربندی کامل یک گود محافظت شده با تیرک مایل با استفاده ازابزارهای موجود و نیز طراحی و ساخت یک ابزار اندازه گیری نیرو شناخت بهتری راجع به این روش و مکانیزم عملکرد گودوتیرک بدست آید نتایج بدست امده ازاندازه گیری ها شناخت موثری ازروش تیرک مایل ارایه میدهد همچنین میتواند درگسترش ابزار مورد استفاده دررفتارسنجی گودبرداریها نقش موثری ایفا کند.

۷بررسی تاثیر ساکارز خوراکی بر شدت درد ناشی از خون گیری از پاشنه پا نوزادان ترم
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پژوهش پرستاري، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۹، سال
تعداد صفحات: ۷
مقدمه: درک درد از هفته 28 جنینی شروع شده و اثرات سویی بر تکامل نوزادان دارد. بنابراین استفاده از روش های تسکینی مناسب هنگام اجرای پروسیجرهای دردناک در بخش نوزادان، ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی ساکارز خوراکی بر شدت درد ناشی از خون گیری از پاشنه پای نوزادان ترم می باشد.روش: در کارآزمایی بالینی حاضر 120 نوزاد ترم بستری در مرکز آموزشی درمانی کودکان شهر گرگان که تحت خون گیری از پاشنه پا قرار داشتند به صورت تصادفی در سه گروه مداخله، دارونما و شاهد قرار داده شدند. 2 دقیقه قبل از خون گیری به نوزادان گروه مداخله و دارونما، با استفاده از سرنگ، به ترتیب 2 میلی لیتر محلول ساکارز 25% یا 2 آب استریل خورانده شد. 2 دقیقه قبل تا 3 دقیقه پس از خون گیری تعداد ضربانات قلب و درصد اشباع اکسیژنی خون شریانی نوزادان اندازه گیری و ثبت شد. تمام خون گیری ها توسط پرستاری ماهر و بی اطلاع از نحوه جاگذاری نوزادان در گروه ها انجام شد. در تمام طول فرایند از صورت نوزادان فیلم برداری شد. فیلم ها توسط دو ارزیاب مستقل و بی اطلاع از هدف پژوهش مشاهده و شدت درد با استفاده از ابزار CRIES تعیین شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، بون فرنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: طبق نتایج، قبل از خون گیری اختلاف معناداری در جنس، میانه مدت بستری، وزن، سن، تعداد ضربانات قلب و درصد اشباع اکسیژنی خون شریانی نوزادان وجود نداشت. در حالی که بعد از خون گیری به جز مدت گریه، سایر پارامترهای بیانگر درد یعنی شدت درد، تعداد ضربانات قلب و درصد اشباع اکسیژنی خون شریانی در دو گروه مداخله و شاهد از تفاوت آماری معناداری برخوردار بودند (p<0.05).نتیجه گیری: با توجه به یافته می توان استفاده از ساکارز 25% را به عنوان یک محلول کاهش دهنده درد قبل از خون گیری از پاشنه پای نوزادان ترم سالم توصیه نمود.

۸نقش پیش تنیدگی تر یک های مایل در گودبرداری مجاور ساختمان همسه ای
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، سال
تعداد صفحات: ۸
یکی از روشهای محافظت از دیواره گود و ساختمان مجاور آن در گودبرداری های شهری، استفاده از تر یک های مایل می باشد. تاکنون مطالعاتزیا دی در زمینه افزایش کارایی تیرک های مایل به منظور کنترل تغییر شکل های ایجاد شده در ساختمان های مجاور انجام شده است. این مقالهشامل پیشنهاد اعمال پیش تنیدگی بر تیرک مایل و مطالعه عددی بر روی اثر پیش تند یگی تر یک مایل بر روی تغییر شکلهای ایجاد شده در گود وساختمان مجاور است. نتایج مطالعات ارائه شده در این مقاله نشان می دهد که پیش تنیده کردن تیرک مایل می تواند نقش موثری در کاهش آسیبهای وارد بر ساختمان و تغییر شکل های د و یاره گود داشته باشد. همچنین با توجه به نکات اجرایی، راه های عملی پیش تنیده کردن تیرک های مایلبا توجه به امکانات ساده قابل دسترس در کارگاه های ساختمانی پیشنهاد شده است.

۹آب گوارا در کویر بررسی دو نمونه ازشاهکارهایم عماری کویر آب انبار و یخچال سنتی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۹
در فلات ایران آب امری حیاتی است خشکی نسبی آب و هوا، کمبود رودخانه ها و چشمه های پر آب دایمی و پایین بودن سطح آب های زیرزمینی و کمبود ریزش های آسمانی باعث شده که از دیرباز در بیشتر دشت های پهن و خشک ایران برای دسترسی به آب، تلاش چشمگیر و پیگیر صورت گرفته وایرانیان در طول چندین هزار سال با کوشش خستگی ناپذیر و بهره جستن از تمامی توانایی های خود بر این همت گماشتند تا بتوانند با طراحی های همساز با اقل یم و دیگر موارد در این مناطق بر شرایطد شوار آن فایق آ»ده و زندگی در این مناطق را آسان نموده اند از طرق مختلف آب را از ژرفای زمین خارج نمایند و در بنایی دیگر خنکای آب گوارا را به درون خانه ها می کشاند. پژوهش حاضر با بررسی تاریخچه، انواع و ساختار کالبدی آب انبارها و سخچال های سنتی سعی در شناسایی و شناساندن دو نمونه از نمادها و ابداعات معماری کویر را خواهد داشت این مقاله با روش مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی به شیوه تحلیلی – توصیفی به تشریح موضوع می پردازد.

۱۰بررسی تاثیر آیین زرتشت بر معماری
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۸
هنر معماری همواره در تمدن و فرهنگ های گوناگون از جایگاه ویژه ای برخوردار است از معماری دینی به عنوان هنر مقدس یاد می شود چرا که دنیای خاکی را از زمین به عالم افلاک و به سوی بلندی و آسمان متصل می نماید از آنجا که معماری دینی با فلسفله ای خاصو نگرش به معنایی ماورایی به عنوان تجلی و نشانه ایز از یک فلسفه دینی مطرح می گردد می توان هنر معماری و به گونه خاص در این پژوهش معماری دینی را به عنوان تجری و نشانه ای از یک فلسفه دینی مطرح می گردد می توان هنر معماری و به گونه خاص در این پژوهش معماری دینی را به عنوان پیشاهنگ دیداری دینی دانست که باید در مجموع جوهره قدسی را به ظهور رسانیده و آن را در معرض دید قرار دهد در کیش زرتشت، معماری مقدس اصول آیین و سنت های دین را در معرض دید قرار می دهد شیوه و نحوه اجرای مناسب آیینی توسط انواع هنرها به نمایش گذارده می شود که از آن می توان به هنر م ذهب دیداری یاد کرد این پژوهش با روش اسنادی انجام پذیرفته است و هدف آن مطالعه معماری دینی زرتشتی به روش تحلیلی و توصیفی است.

۱۱احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، بهار و تابستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۹
زمینه و هدف: از آنجا که احساس ذهنی بهزیستی، حوزه ای از روانشناسی مثبت نگر است که تلاش می کند ارزیابی شناختی و عاطفی زندگی افراد را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به استرس هایی که دانشجویان پرستاری و مامایی در محیط بالینی تجربه می کنند، بررسی احساس ذهنی بهزیستی می تواند پایه ای جهت تقویت این متغیر با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی باشد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی– مقطعی بوده که در سال 1392 انجام شد. نمونه گیری به شکل تصادفی ساده انجام شده و در این مطالعه 104 دانشجوی پرستاری – مامایی ازسال های مختلف تحصیلی شرکت داشتند. ابزارجمع آوری اطلاعات شامل دو بخش: 1)مشخصات فردی 2) پرسشنامه احساس ذهنی بهزیستی Keyes دارای سه حیطه: هیجانی، روانشناختی و اجتماعی بوده که بوسیله دانشجویان تکمیل شد. جهت توصیف داده ها از میانگین، انحراف معیارو جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های T–test و ANOVA استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین نمره کلی احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پرستاری 203.20 و در دانشجویان مامایی 210.21 بوده است. میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پرستاری در حیطه هیجانی (44.05)، در حیطه روانشناختی (93.40) و در حیطه اجتماعی (65.74) و میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان مامایی در حیطه هیجانی (45.72)، در حیطه روانشناختی (94.78) و در حیطه اجتماعی (69.55) بوده است ودر گروه پرستاری فقط جنس ارتباط معنی داری با احساس ذهنی بهزیستی داشته است (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن نمره کل احساس ذهنی بهزیستی و حیطه های آن در دانشجویان پرستاری و مامایی، لذا تداوم و اتخاذ طراحی و اجرای برنامه های آموزشی در بعدهای هیجانی، روانشناختی و اجتماعی دانشجویان جهت توانمند سازی ضروری می باشد.

۱۲هوش هیجانی و رابطه آن با برخی از ویژگی های دموگرافیک دانشجویان پرستاری و مامایی؛ گزارش کوتاه
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، پاييز و زمستان, دوره  ۱۲ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: دانشجویان پرستاری و مامایی، استرس های متعددی را در رابطه با برنامه های آکادمی و محیط های بالینی تجربه می کنند. با توجه به اهمیت نقش هوش هیجانی در ارتقای بهداشت روان و عملکرد تحصیلی، بررسی هوش هیجانی در این قشر می تواند پایه ای جهت تقویت این متغیر مهم با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی موثر باشد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی– تحلیلی و مقطعی بوده که در سال 1392 انجام شد. 125 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی به شیوه تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل مشخصات فردی و پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شیرینگ (دامنه نمرات 165–33) بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (میانگین و انحراف معیار ) و آزمون تی و آنالیز واریانس تحلیل شد. سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره کلی هوش هیجانی در دانشجویان پرستاری 12.27±109.12 و در دانشجویان مامایی 13.26±113.32 بود. در گروه پرستاری و مامایی هر یک از حیطه های هوش هیجانی و نمره کل آن با سن، محل سکونت، علاقه و وضعیت اقتصادی تفاوت معنی دار نداشت. در گروه پرستاری جنس و معدل فقط با حیطه خود آگاهی هوش هیجانی ارتباط معنی دار داشت (P<0.05). نمره حیطه خود آگاهی هوش هیجانی در دانشجویان دختر و دارای معدل بالا بیشتر بود.نتیجه گیری: با توجه به ارتباط برخی مشخصات دموگرافیک با هوش هیجانی، می توان با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی موثر به تقویت این عنصر مهم کمک نمود.

۱۳بررسی سیر تکاملی کاروانسراها در ایران
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی، سال
تعداد صفحات: ۲۲
کاروانسراهای ایران برای اسکان مسافران درهنگام سفرومقاصد تجاری زیارتی نظامی بنا گردیده اند که حتی نمی توان دوکاروانسرا را بایک خصوصیات درمیان آنها پیدا کرد و هرمنطقه خصوصیات معماری خاص خود را دارا می باشد کاروانسراهای ایران یکی ازشاهکارهای معماری ایران می باشد که درهیچ کجا دنیا بنای با این خصوصیات را نمیتوان مشاهده کرد کاروانسراها درطی قرون متمادی گذشته بوده و سابقه آن به دوره هخامنشیان یعنی بیش ازدوهزاروپانصدسال قبل می رسد به دلیل خشکی نسبی آب و هوا دربخش عمده ای ازکشور ایران و دوربودن شهرها و آبادیها ازهمدیگر وجود نقاطی جهت استراحت و تهیه آذوقه ضروری بوده که بدون آن ارتباط بین مناطق مختلف کشور غیرممکن بوده است پژوهش حاضربا بررسی تاریخچه انواع و ساختارکالبدی کاروانسراها سعی درشناسایی و شناساندن کاروانسراها و ابداعات معماری مناطق مختلف اقلیمی را خواهد داشت این مقاله با روش مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی به شیوه تحلیلی – توصیفی به تشریح موضوع می پردازد

۱۴اهمیت و نقش محورهای پیاده درپیاده راهها و افزایش قابلیت پیاده مداری درشهر
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
خیابان به عنوان یکی از اصلی ترین فضاهای عمومی در شهرها از بعد از انقلاب صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. خیابانهای شهری به عنوان محلی که بیشترین تعاملات اجتماعی در آن ها رخ می دهد همواره بدلیل تاثیر ویژه ای که بر کالبد وفرهنگ شهر داشته از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. اما بدنبال آلودگی هوا، رشد روز افزون اتومبیل و ترافیک در شهرهاسیاست هایی جهت امکان افزایش قابلیت پیاده مداری در شهرها شکل گرفت. مقاله حاضر با هدف بررسی و شناخت بیشترخیابان های پیاده مدار در شهرها و نقش و جایگاه این خیابان ها در چند دهه اخیرمی پردازد.

۱۵بررسی عملکرد تیرک مایل با استفاده از ابزاربندی گوددر مجاور ساختمان همسایه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: Modares Civil Engineering Journal، سال
تعداد صفحات: ۱۷
حوادث بسیار زیادی ناشی از گودبرداری غیراصولی در مناطق شهری اتفاق می‌افتد. یکی از روش‌های متداول گودبرداری در ایران، استفاده از تیرک مایل برای حفاظت از ساختمان مجاور گود است. در این مقاله با ابزاربندی گود محافظت شده‌ای با تیرک مایل، راجع به عملکرد تیرک‌ها شناخت‌خوبی به‌دست آمد. همچنین به منظور تصدیق نتایج رفتارنگاری گود، مدلسازی عددی دو بعدی انجام شد. نتایج به‌دست آمده از مکانیزم عملکرد تیرک مایل شناخت موثری ارایه می‌دهد. نتایج اندازه‌گیری‌ها و همچنین تحلیل‌های عددی نشان می‌دهد بخشی از بار ساختمان همسایه از طریق تیرک مایل، به کف گود منتقل و مقدار نشست قایم زیر پی‌ کم شده و تیرک مایل به دلیل ایجاد قید جانبی موجب کاهش تغییر مکان‌های افقی گود و دیوار ساختمان همسایه می‌شود. همچنین در این مقاله اثر پارامتر‌های مهم در عملکرد تیرک‌های مایل بررسی شده است. در نهایت می‌توان گفت این مقاله با معرفی یک مجموعه ابزاربندی و ابزار جدید ساخته شده در این تحقیق، می‌تواند در گسترش ابزار مورد استفاده در رفتارسنجی گودبرداری‌ها، نقش موثری ایفا کند.

۱۶هوش هیجانی و رابطه آن با برخی از ویژگی های دموگرافیک دانشجویان پرستاری و مامایی
اطلاعات انتشار: توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي، سال
تعداد صفحات: ۸

۱۷بررسی عملکرد تیرک مایل با استفاده از ابزاربندی گود در مجاور ساختمان همسایه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: فصلنامه مهندسي عمران مدرس، سيزدهم،شماره۳، پاييز ، سال
تعداد صفحات: ۱۷
حوادث بسیار زیادی ناشی از گودبرداری غیراصولی در مناطق شهری اتفاق می افتد. یکی از روش های متداول گودبرداری در ایران، استفاده از تیرک مایل برای حفاظت از ساختمان مجاور گود است. در این مقاله با ابزاربندی گود محافظت شده ای با تیرک مایل، راجع به عملکرد تیرک ها شناخت خوبی به دست آمد. همچنین به منظور تصدیق نتایج رفتارنگاری گود، مدلسازی عددی دو بعدی انجام شد. نتایج به دست آمده از مکانیزم عملکرد تیرک مایل شناخت موثری ارائه می دهد. نتایج اندازه گیری ها و همچنین تحلیل های عددی نشان می دهد بخشی از بار ساختمان همسایه از طریق تیرک مایل، به کف گود منتقل و مقدار نشست قایم زیر پی کم شده و تیرک مایل به دلیل ایجاد قید جانبی موجب کاهش تغییر مکان های افقی گود و دیوار ساختمان همسایه می شود. همچنین در این مقاله اثر پارامتر های مهم در عملکرد تیرک های مایل بررسی شده است. در نهایت می توان گفت این مقاله با معرفی یک مجموعه ابزاربندی و ابزار جدید ساخته شده در این تحقیق، می تواند در گسترش ابزار مورد استفاده در رفتارسنجی گودبرداری ها، نقش موثری ایفا کند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۷ از میان ۱۷ نتیجه