توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱حذف ماده رنگی اورانژ II به روش الکتروکوآگولاسیون از پسابهای رنگی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
ماده رنگی اورانژ II یکی از مهمترین رنگهای آزو در صنایع رنگرزی می باش د.این رنگ دارای خصوصیات سرطانزایی میباش د. لذا جهت زدودن این مادة رنگی از پسابهای رنگرزی و به کارگیری مجدد پسابهای تصفیه شده، روش مناسبی لازم است . یکی از روشهایی که در دهه اخیر مور د توجه بیشتر قرار گرفته، روش الکتروکواگولاسیون یا انعقادسازی الکتریکی می باشد. در فرآیند مذکور که یک روش الکترولیزی است، در اثر اعمال ولتاژ بین الکترودهای آند و کاتد و برقراری جریان الکتریکی، عامل اصلی انعقاد و حذف ماده رنگی در این کار پژوهشی از الکترودها ت ولید شده و عملیات حذف طی مکانیسمهای مختلف روی م ی ده د.در این کار پژوهشی، حذف کمی اورانژII با بکارگیری یک منبع ولتاژ مستقیم (DC) و چند الکترود آهنی، مورد مطالعه قرار گرفته اس ت. بدین صورت که پس از برقراری جریان، از آند کاتیونهای Fe+2 تولید گشته، وارد محل ول می گردن د. ، متقابلاً از کاتدها در اثر احیای آب، آنیونهای هیدروکسیOH– تولید گشته که در اثر به هم زدن محلول، توسط سیستم مغناطیسی، با کاتیونهای آهن تشکیل لخت ه های پلیمری را م یکنن د. که این لخت ه های حاصل از پلیمریزاسیون، عامل اصلی حذف مادة رنگی اوران ژII به حساب م ی آیند. در این مطالعه بهین هسازی عوامل مؤثر بر فرآیند شامل، دبی حجمی، فاصله الکترودها، سطح کل الکترودها، دمای آب، اثرpH اولیه، دانسیته جریان الکتریکی، زمان ماند، غلظت اولیه و ... مورد بررسی قرار گرفته است.

۲بررسی اثر افزودنی آلیاژی سلنیم بر ریز ساختار آلیاژ سرب – آنتی موان و عملکرد باتری های سرب – اسیدی هیبریدی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۹
خوردگی آلیاژهای شبکه مثبت یکی از عوامل مهم انهدام باتری های سرب – اسیدی می باشد . جهت تامین ایمنی لازم برای کارکرد باتری در مدت زمان مناسب وکاهش خوردگی می توان از مواد مختلف استفاده کرد . در این پژوهش اثر افزودنی آلیاژی سلنیم درمحدودهwt% 0.0207–0.007 بر روی ریزساختار، مقاومت خوردگی و رفتار های الکتروشیمیایی آلیاژ Pb–Sb–As–Se که به عنوان آلیاژ شبکه مثبت در باتری های سرب – اسیدی به کار می رود به روش های پلاریزاسیون خطی، اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی و نوری بررسی شده است . نتایج مطالعات نشان می دهد که این افزودنی باعث ریز شدن دانه ها و تغییر شکل ساختار از حالت ستونی به گلوبولتیک و هموژن می گردد. بررسی های الکتروشیمیایی موید این است که سلنیم سبب کاهش سرعت خوردگی و افزایش مقاومت انتقال بار می گردد . همچنین تاثیر این افزودنی بر عملکرد باتری های سرب – اسیدی هیبریدی از طریق تست های شارژ و دشارژ مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که با استفاده از سلنیم کاهش ظرفیت در اثر چرخه طولانی سل به کمترین مقدار خود رسیده و سل تقریبا ظرفیت های پایداری بدست می دهد . با اندازه گیری سختی آلیاژ مشخص گردید که سختی کل بعد از یک هفته به مقدار مناسبی رسیده و آلیاژهای با ساختار های همگن بدست می دهد .

۳مطالعه و بررسی رنگدانه های سیاه ( سیاه کربن)
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ، سال
تعداد صفحات: ۷
اصطلاح " سیاه کربن" (CB) برای گروهی از محصولات صنعتی کاملاً مشخص به کار می رود. آنها تحت شرایط کنترل شده ای تهیه می شوند. سیاه کربن یک نوع کربن کاملاً پخش شده با ذرات بسیار ریز است. بسته به فرایند تولید و مواد اولیه، سیاه کربن حاوی هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و گوگرد با اتصال شیمیایی نیز است. این مقاله به بررسی این رنگ می پردازد.

۴مطالعه و بررسی رنگدانه های طبیعی و سنتزی حاوی کروم و آهن
اطلاعات انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ، سال
تعداد صفحات: ۸
ایم مقاله مشتمل بر رنگدانه های طبیعی و صنعتی حاوی کروم و آهن می باشد که دارای کاربردفراوان در صنایع مختلف از جمله صنعت رنگسازی هستند. مواردی که مورد بررسی قرار می گیرد، شامل تقسیم بندی رنگدانه ها و موارد کاربردی هر کدام از آنها، نحوه تولید و مصرف رنگدانه ها، مشخصات مورد لزوم هر کدام از رنگ دانه ها از جمله قدرت پوشانندگی و شفافیت، پایداری در برابر نور، حرارت و مواد شیمیایی و مقایسه رنگدانه های طبیعی و مصنوعی می باشد. همچنین در این مقاله به نحوه تولید بخشی از این رنگدانه ها و همچنین کاربرد آنها در صنعت رنگسازی می پردازیم.

۵کاربرد نانو زئولیتها در جذب آلاینده های آلی فرار (VOC) از پسابهای صنعتی
اطلاعات انتشار: سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۹
واژه زئولیت به آلومینوسیلیکاتهای کریستاله با خلل و فرجهای ریز شامل واحدهای چهار وجهی اطلاق می شود. مهمترین کاربرد تجاری زئولیتها در تصفیه و پاک سازی فاضلابها از آلاینده های سمی نظیر فلزات سنگین، آمونیاک و رادیوایزوتوپهایی نظیر سزیم و استرانسیم می باشد. همچنین زئولیتها در فرایند فیلتراسیون آبهای آشامیدنی باعث کاهش قابل توجه ای در هزینه های تصفیه آب خواهند شد. یکی از انواع زئولیتها، زئولیت ZSM–5 می باشد که کاربردهایی در اکسیداسیون فتوکاتالیتیکی ترکیبات آلی دارد. این نوع زئولیت همچنین بطور تجاری برای حذف مواد آلی فرار از فاضلاب یا هوا استفاده میشود. پژوهشحاضربررسی سنتز ZSM–5 و کاربرد آن به عنوان جاذب ترکیبات آلی فرار (VOC) می باشد. با توجه به تاثیرمعنی دار اندازه کریستالهای زئولیت بر کارکردهای زئولیت، توجه بیشتر معطوف به روشهای سنتز ZSM–5 در اندازه نانومتر می باشد.

۶سنتز نانوزئولیت سودالایت از پوسته برنج بدون استفاده از ماده طاق ساز
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو، سال
تعداد صفحات: ۷
کاهش اندازه ذره از مقیاس میکرومتر به نانومتر تغییرات اساسی در خواص مواد ایجاد کرده، به طوری که نانو مواد کلوییدی در مقایسه با مواد میکرو متر مشابه، ویژگی های متفاوتی را از نظر خواص مغناطیسی، نوری، الکتریکی و کاتالیستی از خود نشان میدهند. یکی از راههای موثر در افزایش کارایی کاتالیست های نانو ساختار، افزایش مساحت سطح یک ماده با کوچک نمودن اندازه ذرات و همچنین ایجاد منافذ و فضاهای خالی زیاد در ماده می باشد.

۷سنتز و شناسایی نانوذرات اکسید اهن و بررسی اثر قدرت یونی نمک KCL برروی آن
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو، سال
تعداد صفحات: ۵
دراین پژوهش نانوذرات اکسید اهن بروش همرسوبی سنتز شده و سپس شناسایی شدند دراین سنتز از سورفکتانت های متفاوت استفاده شده است که همین امر باعث تغییر در اندازه ی ذرات شد هاست بعد از سنتز این نانوذرات اثر قدرت یونی نمکها از جمله نمک کلرید پتاسیم بررسی شده است که با افزایش غلظت ایننمک قطر متوسط ذرات و شکل انها تغییر می کند این تغییرات را با استفاده از تصاویر نمونه در میکروسکوپ الکترونی مشاهده کردیم

۸سنتز و اصلاح سطح نانو ذرات اکسید اهن بوسیله پروتئین البومین انسانی برای تحویل دارو
اطلاعات انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۷
اخیرا تحقیقات و پژوهش های قابل توجهی بر روی نانو ذرات اکسید آهن که پتانسیل های زیادی برای استفاده به عنوان پیگمنت، دارورسانی به سلول های هدف با ذرات مغناطیسی، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی و تصویربرداری برای تشخیص های پزشکی و کلینیکی با فلزات وکاتالیست ها، انجام شده است تحقیقات برای سنتز نانوذرات اکسید آهن توسعه ی بیشتری پیدا کرده است. در تعدادی گزارش ها نگرش متفاوت سنتز توصیف شده که در آنها شکل و اندازه ی قابل کنترل ذرات، پایداری، زیست سازگاری و نانوذرات تک لایه تولید می شوند. متداولترین روش ها شامل هم رسوبی، تخریب گرمایی، سنتزهای هیدروترمال، میکروامولسیون وسنتز با امواج صوتی آلتراسونیک و – الکتروشیمی هستند در این پژوهش نانوذرات اکسید آهن غیر سمی برای پوشانده شدن توسط پروتئین آلبومین انسانی به عنوان یک عامل زیست سازگار به کار رفته است. امواج صوتی آلتراسونیک یک ابزار ساده برای نشاندن پروتئین روی نانوذره است. این نگرش می تواند برای پروتئین ها و مولکول های دیگر نیز قابل انجام باشد

۹تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس
اطلاعات انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس، سال
تعداد صفحات: ۱۷
شورای همکاری خلیج فارس یک سازمان منطقه ای متشکل از شش کشور عربی تولید کننده نفت یعن ی عربستان ،کویت، امارات متحده عربی، بحرین، قطر و عمان می باشد که در سال 1981 تشکیل شده است . البته ضرورت همکاری وهمبستگ ی درکشورها ی عر بی خل یج فارس از دهه 70 میلادی موردتوجه این کشورهابوده است که در ای ن خصوص اقداما تی هم از سو ی این کشورها انجام شد .ولی به دلیل اختلافات داخلی واختلافات نظر میان ای ن کشورها این امرمیسر نشد. با پیروز ی ا نقلاب ایر ان ترس در م یان رهبران این کشورها فزونی گرفت ولذا آنها بر آن شدند که در قالب ی ک پیمان جمعی متشکل از شش کشور عر بی وبا کنار گذاشتن ایران وعراق گرد هم آیند. شروع جنگ ایران و عراق هم فرصت مناسب را در اخ تیار آنها قرار دادکه با درگ یرشدن ایران وعراق در جنگ آنها دست به تاس یس این سازمان بزنند. بالاخره این سازمان در سال 1981 و با تدابیر امریکا و شش کشور مذکور بالاخص عربستان تاسیس شد. حال این سوال مطرح است که چه علل و عواملی منجر به تأسیس این سازمان شد؟ مفروض این مقاله این است : در تأسیس این سازمان منطقهای عواملی چون پیروزی انقلاب اسلامی، شروع جنگ ایران و عراق، اشغال افغانستان توسط شوروی و ....دخالت داشتند. از همه این دلایل مهمتر پیروزی انقلاب اسلامی است که علت اصلی تأسیس این شورا بود.

۱۰گونه شناسی انجمن های داوطلبانه در ایران (پژوهش در انجمن های حمایتی )
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: جامعه شناسي ايران، سال
تعداد صفحات: ۳۱

۱۱استفاده از روش رویه پاسخ در بهینه سازی میکرو استخراج ایبوپروفن توسط فیبر توخالی تقویت شده با نانولوله های کربنی به کمک دستگاه طیف سنجی Uv\Vis
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی، سال
تعداد صفحات: ۵
مواد دارویی جزء موادی اند که استفاده آنها روبه ازدیاد است. مقدار زیادی از اجزای دارویی فعال و متابولیسم آنها به پس آبها منتقل می شوند و پس مانده های دارویی معمولاً در حد مقادیر بسیار کم در نمونه های آب محیطی موجوداند. در میان انواع مختلف داروها، داروهای ضدالتهاب از جمله ایبوپروفن نیاز به توجه خاصی دارد. بسیاری از این داروها بدون نسخه خریداری می شوند که نتیجه استفاده کنترل نشده آنها، متعاقب آلودگی محیط زیست است و باید توسط روش های میکرواستخراج مقادیر آنها در نمونه های آبی بررسی شود. در روش میکرواستخراج ادغامی فاز جامد\ مایع با فیبر توخالی، فیبر پلی پروپیلن با مخلوط نانولوله های کربنی چند دیواره در حلال آلی 1 اکتانول پر شده و به عنوان یک – غشاء هیبریدی در پیش تغلیظ و استخراج ایبوپروفن از محلول آبی نمونه استفاده شد. آنالیت ها در جاذب نانولوله های کربنی چنددیواره و حلالآلی موجود در حفره ها و مجرای فیبر به دام می افتد و انتقال آنالیت ها به حجم بسیار کوچکی از فاز گیرنده انجام می شود. پس از میکرواستخراج واجذب ایبوپروفن از فیبر با استفاده از متانول انجام شد و توسط دستگاه اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. برای بهینه سازی پارامترها از روش طراحی آزمایش استفاده شد. در مرحله اول یعنی مرحله غربالگری پارامترهای مهم روش تعیین شدند و سپس در مرحله دوم مقدار بهینه این پارامترهای مهم تعیین شدند.

۱۲بررسی اثر عصاره آبی ریزوم مرغ (Cynodon dactylon L. Pers) بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز کبد و کلیه و هیستوپاتولوژی بیضه در موش های دیابتی
اطلاعات انتشار: فيض، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۱۶ , شماره  ۱ (پي در پي ۶۱)، سال
تعداد صفحات: ۷
سابقه و هدف: گیاه مرغ با نام علمی .Cynodon dactylon L. pers یکی از گیاهانی است که جنبه های دارویی موثری برای آن قائل شده اند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات عصاره آبی ریزوم این گیاه بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز بافت های کبد و کلیه و نیز تغییرات بافتی بیضه در موش های دیابتی می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 30 سر موش صحرائی نر بالغ در 5 گروه 6 تایی قرار گرفتند. به موش های گروه شاهد سرم فیزیولوژی تزریق شد. بقیه حیوانات با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین با دوز  70 mg\kgدیابتی شدند. به موش های دیابتی گروه سوم تا پنجم، عصاره آبی ریزوم مرغ به ترتیب با دوزهای 50، 250 و mg\kg 500 به مدت 4 هفته خورانده شد. بعد از پایان دوره تیمار، فعالیت آنزیم کاتالاز در بافت های کبد و کلیه به روش Aebi اندازه گیری شد. برش های بیضه نیز رنگ آمیزی شده و مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند.نتایج: میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در بافت های کبد و کلیه موش های دیابتی درمان شده با عصاره در دوز  500 mg\kgافزایش معنی داری نسبت به گروه دیابتی کنترل نشان داد (P<0.05). در گروه دیابتی کنترل چروکیده شدن توبول ها و افزایش فضای بینابینی لوبول ها در بیضه قابل مشاهده بود. علائم مذکور در گروه های تحت تیمار با عصاره در مقایسه با گروه دیابتی کاهش چشمگیری نشان داد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره آبی مرغ اثرات مطلوبی بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و تغییرات بافتی بیضه در جریان بیماری دیابت دارد.

۱۳رعایت و کفایت استانداردهای حسابداری در صورت های مالی شرکت های لیزینگ ایران
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۴
امروزه، بسیاری از تصمیمات بر اساس اطلاعات حاصل از صورت های مالی اتخاذ می شود. صورت های مالی باید با کیفیت مطلوبی بر اساس ضوابط معتبر و معین، یعنی استانداردهای حسابداریتهیه شده باشند. تا اطلاعات لازم را مناسب تر و با کیفیت بهتر به استفاده کنندگان ارائه کند.این تحقیق به بررسی کفایت استانداردهای حسابداری و رعایت آن در صورت های مالی شرکت های لیزینگ ایرانپرداخته است. به این منظور در ابتدا روند استانداردهای حسابداری لیزینگ و تحقیقات پیشین مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس استانداردهای مربوط چک لیست گزارشگری و افشا در این صنعت تهیهشد و تفاو تهای موجود در صورت های مالی با استانداردها از این چک لیست استخراج شد. در مرحله بعد جهت اطلاع از نقطه نظر صاحب نظران، پرسشنام های مشتمل بر تفاو تها طراحی گردید و در اختیار مدیران مالی شرکت های لیزینگ، حسابرسان این شرکت ها و تحلیلگران مالی قرار گرفت . داد ههای بدست آمده نشان داد که به طور کلی شرکت های لیزینگ استانداردهای حسابداری را رعایت م یکنند، اما در مواردی که رهنمودی روشن در استانداردهای حسابداری مشاهده نشود، تفاو تهایی در افشای اطلاعات دیده م یشود. این مغایر تها در پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و تفاو تهای معنادار در پاسخ ها نشا ندهنده این است که استانداردهای حسابداری کلیه فعالی تهای شرکت های لیزینگ را پوشش نمی دهد

۱۴بررسی تحلیل فضایی تصادفات درون شهری و عوامل مؤثر انسانی در آن با استفاده از مدل ویکور و GIS (مورد مطالعه: شهر زنجان)
اطلاعات انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
امروزه مسئله ایمنی ترافیک یکی از اصول اولیه مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل است. وقوع تصادفات در شبکه داخل شهری یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم حمل و نقل است. تصادفات ترافیکی از عوامل مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و پیامدهای سنگین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار داده است. اولین گام در جهت بهبود ایمنی ترافیک راه شناسایی نقاط حادثه خیز و علل آن میباشد. هدف این نوشتار بررسی عوامل موثر انسانی در تصادفات درون شهری و بروز سوانح جادهای با استفاده از مدل Vikor و همچنین تحلیل فضایی و پراکندگی تصادفات در شهر زنجان که طی چند سال اخیر بسیار اهمیت یافته است میباشد. روش پژوهش با توجه به موضوع و پرسشهای تحقیق، توصیفی– تحلیلی و پیمایشی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی و میدانی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که مهمترین عوامل انسانی مؤثر در تصادفات درون شهری سبقتهای غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی، خستگی مفرط، مسایل روحی و روانی، نبود تمرکز ذهنی و مصرف مشروبات الکلی، نقض دید، تجربه ناکافی و تشخیص نادرست فاصله و سرعت میباشد. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد که در بررسی و تحلیل عوامل مؤثر انسانی در بروز سوانح درون شهری زنجان با استفاده از مدل ویکور، بیشترین نقاط حادثه خیز در این شهر در سال 1390 در منطقه 3 در تقاطع تربیت، با مقدار ویکور 0,4269 و کمترین نقاط حادثه خیز نیز در منطقه 4 با مقدار ویکور 0,8146 قرار دارد. همچنین منطقه ی 1 و 2 نیز به ترتیب در رتبه ی 2 و 3 قرار دارند. یافته ها بر اساس GIS نیز نشان میدهد که بیشتر تصادفات عمدتاً در بخش مرکزی شهر و در مناطقی که بیشتر در طول روز مملو از جمعیت و تردد وسایل نقلیه میباشد، رخ داده است.

۱۵چگونگی تاثیرطبیعت برطرحهای خلاقانه معماران
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای طراحی خلاقانه در معماری، سال
تعداد صفحات: ۸
بی شک خلاقیت ازجمله مهمترین ارکان طراحی است تمایز برتری و زیبایی هرطرح معماری را نسبت به مواردمشابه آن رقم می رند خلاقیت به یک معنا مطرح کردن یک مشکل و بعدیافتن بهترین راه حل برای رفع آن مشکل محسوب میشود این مقاله درابتدا به تعریف و بررسی ابعادخلاقیت درمعماری پرداخته و سپس تاثیر وچگونگی ارتباط طبیعت برطرح های خلاقان معماری می پردازد هدف اصلی مقاله ضمن معرفی خلاقیت و اهمیت آن درمعماری به شناخت بیشتر تاثیر طبیعت درکارهای معماران می باشد روش تحقیق این مقاله توصیفی و تحلیلی و برپایه مطالعات و یافته های کتابخانه ای اسنادی و مدارک و یافته های علمی معتبر و جدید است

۱۶بررسی شیوه های ارتعاشی و پیوند هیدروژنی درون مولکولی دنترون با محاسبات نظریه تابعی چگال و آنالیز NBO
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
انرژی پیوند هیدروژنی درون مولکولی( تفاوت بین فرم های سیس انول وترانس انول )، بهینه سازی هندسی وطیفHNMRفاز گازی و محلول، برای مولکول دنترون ( 1و 8– دی هیدروکسی– 9و 10 – آنتراکینون 2) به وسیله ی روش نظریه ی تابعی چگال، در سطح نظریB٣LYP و با سری های پایه یG**++G** ۶ و –٣١311–6 شده است. محاسبه ی فرکانس های ارتعاشی و انتساب شیوه های ارتعاشی دنترون و نمونه ی دوتره ی آن به وسیله ی روش نظریه ی تابعی چگال، درسطح نظریB٣LYP\ ۶–٣١١++G** و B٣LYP\ ۶–٣١ G** انجام پذیرفته است تحلیل بیشتر با استفاده از نرم افزارتحلیل اوربیتال پیوند طبیعی برای مولکول های نفتازارین ودنترون انجام شد . نتایج حاصل با نفتازارین مقایسه شد و براساس اطلاعات بدست آمده، قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در دنترون کمتر از نفتازارین می باشد.

۱۷اثر عصاره سماق (Rhus coriaria) بر پراکسیداسیون لیپیدی و نفروپاتی دیابتی در موش های صحرایی
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، زمستان, دوره  ۱۸ , شماره  ۴ (پياپي ۴۹)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
زمینه و هدف: گونه های فعال اکسیژن و استرس اکسیداتیو، نقش مهمی در توسعه ناهنجاری های دیابتی بازی می کنند. با توجه به اهمیت گیاهان دارویی، در این مطالعه، اثر عصاره آبی سماق (Rhus coriaria L) بر پراکسیداسیون لیپیدی و نفروپاتی دیابتی مورد بررسی قرار گرفت.روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، 30 سر رت نر نژاد ویستار به وزن 180 تا 230 گرم استفاده شد. موش ها به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند. به رت های گروه کنترل هم حجم ماده تزریقی سرم فیزیولوژی تزریق شد. رت های گروه دوم، با تزریق صفاقی تک دوز آلوکسان(١٢٠ mg\kgbw)  دیابتی شدند. به رت های گروه سوم، چهارم و پنجم علاوه بر تیمار مشابه گروه دوم، عصاره آبی سماق به ترتیب با دوزهای ٥٠، ١٠٠ و ٢٥٠ mg\kg به مدت ٤ هفته گاواژ گردید. در پایان دوره تیمار، نمونه های خون از قلب جمع آوری شد. غلظت مالون دی آلدئید (MDA) پلاسما به عنوان محصول نهایی پراکسیداسیون لیپیدی اندازه گیری شد؛ به علاوه بافت کلیه جدا شد و با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین–ائوزین برای آنالیزهای هیستولوژی آماده شد. داده ها از نظر آماری، با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون Tukey بررسی گردید.یافته ها: تیمار با عصاره سماق منجر به کاهش معنی دار سطح MDA در گروه های دیابتی تحت تیمار با عصاره در مقایسه با گروه کنترل و گروه دیابتی شد (0.05>P)؛ به علاوه تیمار با عصاره منجر به بهبود قابل ملاحظه عوارض جانبی ناشی از دیابت قندی یعنی بهبود اندازه فضای ادراری و کاهش هیالینه شدن شریانچه آوران در بافت کلیه رت های دیابتی شد.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که سماق می تواند سبب کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب کلیه در رت های دیابتی شود.

۱۸بررسی اثرات یک نانو شلاتور آهن سنتیک جدید بر تحریک پذیری نورونی در حضور و عدم حضور استرس اکسیداتیو
اطلاعات انتشار: فيزيولوژي و فارماكولوژي، تابستان, دوره  ۱۶ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۱۹انرژی زمین گرمایی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: صنعت باتري ايران، سال
تعداد صفحات: ۷

۲۰بررسی الکتروفیزیولوژیک اثر سلولی آنتول، ماده موثر آنیسون، بر تحریک پذیری نورون F1 حلزون باغی
اطلاعات انتشار: فيزيولوژي و فارماكولوژي، بهار, دوره  ۱۵ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه: گیاه آنیسون دارای کاربردهای پزشکی و بیولوژیکی فراوانی است از جمله اینکه، از دیرباز بعنوان دارویی ضد صرع مصرف می شد. بسیاری از اثرات آن به ترکیب اصلی تشکیل دهنده آن یعنی آنتول نسبت داده می شود. مطالعات متعددی تاثیر آنتول را بر روی عملکرد سیستم قلبی– عروقی، عضلات صاف و اسکلتی نشان داده اند اما تاکنون اثر آن بر روی سلول های عصبی بررسی نشده است. بنابراین، هدف ما در این تحقیق بررسی تاثیر مقادیر مختلف آنتول بر فعالیت الکتریکی نورون F1 حلزون می باشد.روش ها: تمامی ثبت های داخل سلولی تحت شرایط کلمپ جریان روی سلول F1 حلزون باغی (Helix aspersa) انجام گرفت. تاثیر مقادیر 0.5 و 2 درصد آنتول بر الگوی شلیک و ویژگی های پتانسیل عمل بررسی و با شرایط کنترل مقایسه شد.یافته ها: هر دو غلظت آنتول در مقایسه با شرایط کنترل موجب افزایش دامنه پتانسیل عمل و کاهش مدت زمان حداکثر دامنه ولتاژی و سطح زیر منحنی در ناحیه قله شدند. هر چند آنتول 0.5% منجر به کاهش معنی دار (p<0.001) دامنه پتانسیل متعاقب هیپرپلاریزاسیون (AHP)  و افزایش کاهش معنی دار (p<0.001) فرکانس شلیک پتانسیل عمل شد اما مقادیر بالای آن (2%) تاثیر معنی داری روی دامنه AHP نداشته ولی با کاهش شدید (p<0.001) در فرکانس شلیک همراه بود.نتیجه گیری: اثر سلولی محتمل آنتول (0.5% و 2%) بر روی دامنه پتانسیل عمل و اثر تحریکی این ماده بر روی فعالیت کانال های سدیمی و احتمالا کلسیمی وابسته به ولتاژ درگیر در فاز بالاروی پتانسیل عمل است. همچنین تغییرات ایجاد شده توسط آنتول 0.5% در دامنه AHP بواسطه تاثیر آن بر کانال های پتاسیمی، وابسته به ولتاژ و وابسته به غلظت یون کلسیم داخل سلولی، درگیر در این فاز وساطت می شود.

۲۱بررسی تاثیر پتاسیم و روی بر شاخص های فیزیولوژیک و صفات رویشی گیاه گوجه فرنگی تحت تنش کادمیم در کشت بدون خاک
اطلاعات انتشار: علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي، زمستان, دوره  ۱ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۲تاثیر کارایی فرزهای الماسی و کارباید بر استحکام باند کامپوزیت به عاج در سیستم باندینگ خود اچ کننده
اطلاعات انتشار: مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)، بهار, دوره  ۲۵ , شماره  ۱ (مسلسل ۸۶)، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: به موازات گسترش کیفی و کمی خدمات دندانپزشکی ترمیمی و نیز پیشرفت های کیفی در زمینه استفاده از ترمیم های همرنگ دندان، تقاضای فراوانی جهت استفاده از ترمیم های کامپوزیت به وجود آمد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیر کارآیی فرزهای الماسی و کارباید بر استحکام باند کامپوزیت به عاج در سیستم باندینگ خود اچ کننده می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی شصت دندان مولر سوم سالم خارج شده در آکریل فوری مانت و سپس دندان ها به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. (هر گروه شامل سی عضو بود). در گروه اول سطح دندان ها با فرز الماسی متوسط و در گروه دوم با فرز کارباید خشن شدند، سیلندر کامپوزیتی با قطر سه مبلی متر به وسیله باندینگ سلف اچ روی نمونه ها چسبانده شد و با دستگاه اینسترون استحکام باند برشی هر دو گروه اندازه گیری گردید. داده ها پس از تبدیل به واحد مگاپاسکال توسط آزمون t بررسی شدند.یافته ها: میانگین قدرت استحکام باند برشی در فرز الماسی 17.67 مگاپاسکال و انحراف معیار آن 4.41 و میانگین قدرت استحکام باند برشی در فرز کارباید 14.51 مگاپاسکال و انحراف معیار 5.18 بود. آنالیز آماری داده ها نشان داد که در مطالعه بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود دارد (p<0.05).نتیجه گیری: استفاده از فرزهای مختلف بر استحکام باند عامل باندینگ سلف اچ به عاج موثر است. این ادهزیو هنگامی که فرز الماسی در سطح عاج به کار برده می شود نتیجه بهتری حاصل می گردد.

۲۳نقش روشهای فنی–تکنیکی نورپردازی در بالا بردن مطلوبیت فضاهای جمعی نمونه موردی: پارکهای منطقه یک تهران
اطلاعات انتشار: همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
نورپردازی فضاهای جمعی درشهرها فعالیتی است که موجب می شود این فضاها بتوانند در شب هنگام نیز مانند روز خدمات مناسب را به شهروندان ارائه دهند از این رو نورپردازی فضاهای جمعی به عنوان یک اصل کلیدی در تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی همگان به فضاهای شهری همواره مورد نظر بوده است.به نظر می رسد نوع نورپردازی فضاهای جمعی و تاثیری که بر مخاطب می گذارد با یکدیگر رابطه معناداری داشته باشد.از این رو پرسش های اصلی پژوهش عبارت است از: 1–مهمترین تکنیکها و نکاتی که می توانند در جهت افزایش مطلوبیت نورپردازی فضاهای شهری مورد توجه قرار گیرند کدامند؟ 2–کاربرد نورپردازی در فضاهای جمعی چه تاثیری بر دریافت مخاطب از این فضاها به عنوان یک محیط پاسخده دارد؟ برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش و دریافت درک حسی مخاطبان فضا، با عنایت به نظریه محیطهای پاسخده چارچوب نظری تدوین گردید.سپس با استفاده از روش تحقیق کیفی و به کارگیری تکنیک پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات، نمونه های مورد نظر موردتحلیل و بررسی قرار گرفتند. با توجه به گستردگی موضوع تعداد ده نمونه از پارکهای فعال منطقه یک شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند و در آنها قسمتهایی که ویژگی های یک فضای جمعی را دارا بودند، مورد تحلیل قرار گرفتند . نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که کیفیت نورپردازی و استفاده مناسب از تکنیکهای آن، تاثیر قابل توجهی بر درک افراد از کیفیت محیط دارد به گونه ای که نورپردازی صحیح باعث افزایش کیفیت محیط و استفاده از روشهای نادرست موجب کاهش کیفیت پاسخدهی محیط خواهد بود.

۲۴نقش عوامل فنی وتکنیک های نورپردازی نما در ارتقا خوانایی بدنه های شهری
اطلاعات انتشار: همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
خوانایی کیفیتی است که موجبات قابل درک شدن یک بدنه شهریرا فراهم می‌کند. در شب هنگام و با تاریک شدن هوا، نورپردازی ساختمان ها نقش موثری در خوانایی یک ساختمان یا یک فضا در شهر ایفا می کند. به نظر می رسد نوع نورپردازی نما ها و بدنه های شهری و تکنیک ها و عوامل فنی به کار رفته در آن با میزان خوانایی رابطه معناداری داشته باشد.از این رو پرسش های اصلی پژوهش که اهداف بر اساس آن شکل می گیرند، عبارت است از: 1– چه تکنیک ها و روش های نورپردازی با افزایش خوانایی بدنه های شهری رابطه معناداری دارند؟2–مهمترین نکاتی که می توانند در ارتقا خوانایی نماهای شهری مورد توجه قرار گیرند کدامند؟ برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهش با عنایت به مفهوم خوانایی به عنوان یکی از مولفه های کیفیت فضاهای شهری، چارچوب نظری تدوین گردید. سپس با استفاده از روش تحقیق کیفی و به کارگیری تکنیک پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات، نمونه های مورد نظر موردتحلیل و بررسی قرار گرفتند. با توجه به گستردگی موضوع تعداد چهارده نمونه از نماهای شهر تهران در دو منطقه 1 و 11 به صورت تصادفی انتخاب شدند. عوامل فنی–تکنیکی و میزان خوانایی بدنه شهری، در دو پرسش نامه مطرح و همبستگی بین متغیرها با استفاده از نرم افزار ‌spss سنجیده شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که متغیرهای فنی چون شاخص نمود رنگ، کنترل آلودگی نوری و تکنیک هایی چون میزان پراکندگی نور در بدنه، سایه ها و میزان سطوح روشن شده بنا با خوانایی ساختمان در فضای شهری رابطه معناداری دارند.

۲۵نقش نورپردازی در ارتقاء حس مکان در فضاهای شهری نمونه موردی:پارکهای منطقه1 و 6 شهر تهران
اطلاعات انتشار: همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
مقاله پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نورپردازی در طراحی فضای شهری و ارتقا حس مکان با مطالعه نمونه موردی تعدادی از پارک های مناطق 1و6 تهران می پردازد. روش تحقیق بر مبنای معیارهای پاسخدهندگی محیط و بر اساس روابط متقابل میان متغیروابسته حس تعلق و متغیرهای مستقل خوانایی، گوناگونی و غنای حسی انجام شده است.اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss تحلیل شده اند و نتایج بدست آمده رابطه معناداری را بین شاخص ها نشان می دهند. در این فضاهای شهری با افزایش گوناگونی و غنای حسی میزان حس تعلق به محیط افزایش می یابد، در صورتی که در مورد شاخص خوانایی ارتباط معناداری بین حس تعلق و خوانایی مکان وجود ندارد. همچنین با بررسی نور روز و شب در این پژوهش نتایج حاکی از آن است که حس تعلق در شب کمتر از روز است که نشانگر عدم وجود نورپردازی صحیح و اصولی در شب می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۹۶ نتیجه