توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱آسیبشناسی در حوزه علوم انسانی از منظر عدم تطابق محتوا و ساختار با پارادایمها
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۱۵
رویکردآسیبشناسانه به مبانی علوم انسانی از منظر ش ناخت هندسه معرفتی پارادایمها و سلول های بنیادین تفکر دینی نشان میدهد که بیتوجهی به اصالت و اهمیت پارادایمها درچهار حورمبانی،ادبیات،روش هاوتلاشهای علمی سبب بروز آفات و استیلای آسیبهایی در این حوزه گردیده است.سیطره انتزاعی اندیشی به منظور تخریج، تصحیح، تعمیم، تطبیق،و سریان دادن پارادایمها درحوزه های مذکور، ر اهکارسریع ونافذی است که می تواند موجب زوال بعضی از آس یبهای مضمونی، رویکردی و روش ی و تألیفی و ادبی در بخش علوم انسانی شود . بایستگی توجه به هماهنگی پارادایم ها با جهت گیری ه ا،ساختارها، مبانی، ادبیات نهضت ترجمه ،ارتباط معنی و زبان و لایه های جهان بینی، و اجته ادهای علمی با این نوع رویکرد آسیب شناسانه محرز می شود. در این مقاله به صورت مروری و گذرا پارهای از این آسیبها برشمرده شده است.

۲فطرت و عرفان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: انديشه نوين ديني، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۳فطرت ، خمیر مایه اصلی تنظیم محتوای کتاب درسی با رویکرد عرفانی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: كارافن، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۴حقیقت و سر عبادت
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: كارافن، سال
تعداد صفحات: ۷
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه