توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نگرش دانشجویان رشته های علوم انسانی درباره آموزش عالی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تابستان- شماره ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۸
برای انجام این بررسی، یک درصد دانشجویان روزانه دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌های گروه علوم انسانی شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ سپس پرسشنامه‌ای حاوی 30 سؤال بسته و یک سؤال باز در اختیار آنان قرار گرفت تا تصویری که از آموزش عالی ایران در اندیشه دارند، مشخص گردد. آنچه در مقاله حاضر ارائه شده، ده جدول توزیع فراوانی به عنوان 31 کل جداولی است که می‌توان بر اساس این نظرخواهی تنظیم کرد؛ زیرا رعایت اختصار مورد نظر است. با این حال، چنانچه کلیه نتایج به‌دست‌آمده را یکجا لحاظ کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که دانشجویان نسبت به 14 ویژگی آموزش عالی نظر مثبت دارند، در حالی که نظر آنان درباره 16 ویژگی منفی است. مقاله با ارائه هشت پیشنهاد به پایان می‌رسد، ضمن اینکه شش فرضیه نیز پیشنهاد شده تا دستمایه احتمالی بررسی‌های آینده قرار گیرد.

۲دیدگاه های روانشناختی فردوسی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تلاش برای آشنا ساختن بیشتر جوانان با فرهنگ اصیل ایران باستان،ترغیب آنان به‌ مطالعهء میراث کهن فرهنگی ما،ترغیب آنان به این باور که می‌توان با نگاهی جدید به‌ پدیده‌های ظاهرا آشنا نگریست،و نشان دادن راه‌ها و روش‌های جدید یا لا اقل متفاوت‌ یادگیری به مربیان اهداف اساسی این نوشته است.برای این منظور جلدهای اول و دوم‌ شاهنامه ملاک قرار گرفته،براساس آن هفت نکتهء روان شناختی جوانی،جابه‌جایی،شیر دادن نوزادان،همانندی،رؤیا،وراثت و گفتگوی درونی با ذکر مثال از متن اصلی شاهنامه‌ (نثر)یا برداشت آن به نظم،مورد بررسی قرار گرفته است.

۳چگونگی انتظارات در روابط مدیران و زیردستان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۱۶، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در هر سازمان مفروض بین مدیریت و کارکنان روابطی وجود دارد که بخشی از مبحث‌ "رفتار سازمانی‌"را تشکیل می‌دهد.قسمتی از این‌روابط به انتظارات متقابل زبردستان و مدیران از یکدیگر مربوط می‌شود.تعدادی از این انتظارات معقول و مقبول است،در حالی‌ که برخی از آنها منطقی نیست.در مقالهء حاضر پس از مروری کوتاه بر انگیزش و تأثیر آن بر رفتار سازمانی،نظریهء انتظارات به‌عنوان یکی از عوامل انگیزشی بررسی می‌شود.سپس‌ خلاصهء نتایج مطالعه‌ای که در زمینهء انتظارات نابجای زیردستان از مدیران انجام شده،ارائه‌ می‌گردد.آنگاه یافته‌های یک مطالعهء میدانی در خصوص بعد دوم قضیه،یعنی انتظارات‌ نابجای مدیران از زیردستان عرضه و تجزیه و تحلیل می‌شود.

۴آموزش و آموزش ضمن خدمت تعاونی در کشورهای درحال توسعه
اطلاعات انتشار: دوره جدید، بهمن- شماره ۱۷، سال
تعداد صفحات: ۶

۵روندهای جهانی تعاون و ارزشهای اساسی
اطلاعات انتشار: دوره جدید، خرداد- شماره ۲۱، سال
تعداد صفحات: ۶

۶اقدامات تعاونی در ترکیه و اتحادیه اقتصادی اروپا
اطلاعات انتشار: دوره جدید، تیر- شماره ۲۲، سال
تعداد صفحات: ۷

۷پیشرفت تعاونی ها در برنامه عمرانی چهارم اندونزی 1987–1983
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دوره جدید، شهریور- شماره ۲۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۸مقدمه ای بر مدیریت منابع انسانی
اطلاعات انتشار: دوره جدید، آبان- شماره ۲۶، سال
تعداد صفحات: ۴

۹مروری بر بانک رعیت مالزی
اطلاعات انتشار: دوره جدید، اسفند- شماره ۳۰، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۰مشکلات و سیاست تعاونی در ترکیه
اطلاعات انتشار: دوره جدید، فروردین- شماره ۳۱، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۱مدیریت تغییر به روش ژاپنی ها
اطلاعات انتشار: دوره جدید، شهریور- شماره ۱۰۸، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۲بحران و راههای مقابله با آن: مورد خاص ارتباطات سازمانی
اطلاعات انتشار: دوره جدید، مهر- شماره ۱۰۹، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۳توسعه فعالیت و بحران مالی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دوره جدید، آبان- شماره ۱۱۰، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۴مدیر موفق از زاویه ای دیگر
اطلاعات انتشار: دوره جدید، آذر- شماره ۱۱۱، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۵هر مدیری موفق می شود اگر...
اطلاعات انتشار: دوره جدید، دی- شماره ۱۱۲، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۶مدیران چگونه برنامه ریزی می کنند
اطلاعات انتشار: دوره جدید، بهمن- شماره ۱۱۳، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۷ابعاد مادی و معنایی ارزشیابی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دوره جدید، اسفند- شماره ۱۱۴، سال
تعداد صفحات: ۵

۱۸افزایش سرمایه برای توسعه فعالیت
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دوره جدید، فروردین- شماره ۱۱۵، سال
تعداد صفحات: ۴

۱۹چه گزارشی خوب و مؤثر است؟
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دوره جدید، اردیبهشت- شماره ۱۱۶، سال
تعداد صفحات: ۴

۲۰هشت اشتباه اساسی مدیران
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دوره جدید، تیر- شماره ۱۱۸، سال
تعداد صفحات: ۶

۲۱آیا با تلفن بهتر می توان کارها را اداره کرد
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دوره جدید، آذر- شماره ۱۲۳، سال
تعداد صفحات: ۴

۲۲مدیر موفق فروش کیست؟
اطلاعات انتشار: دوره جدید، اردیبهشت- شماره ۱۲۸، سال
تعداد صفحات: ۴

۲۳عوامل خستگی در محیط کار چیست؟
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دوره جدید، آبان- شماره ۶۲، سال
تعداد صفحات: ۴

۲۴برای نگهداری کارکنان در سازمان چه باید کرد؟
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دوره جدید، اسفند- شماره ۶۶، سال
تعداد صفحات: ۴

۲۵تربیت و بهسازی نیروی انسانی – چند دیدگاه اساسی
اطلاعات انتشار: دوره جدید، اردیبهشت- شماره ۶۸، سال
تعداد صفحات: ۴
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۷۵ نتیجه