توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بهینه سازی مصرف انرژی و کاربرد مفاد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار، سال
تعداد صفحات: ۷
انرژی به عنوان مهمترین کارمایه و اصلی ترین نیروی اساسی زندگی بشری محسوب شده و همواره از ارکان تمدن های بشری و اساس تولیدات اجتماعی به شمار می رود. با نگاهی به وضعیت کنونی مصرف انرژی در کشور و اتلاف بیش از اندازه آن در بخش های مختلف از جمله بخش های اقتصادی و تولیدی، ضرورت وضع قوانین و مقررات و تمهیدات لازم در جهت صرفه جویی مصرف انرژی، در کشور احساس می شود به همین منظور مسئولین ذیربط می بایست با اقدامات لازم و اساسی موجب بهبود وضع موجود و در نتیجه ایجاد جهشی عظیم در اقتصاد کشور شوند. یکی از اقداماتی که در زمینه ی بهبود مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن صورت گرفته، وضع قوانین بهینه سازی مصرف انرژی در قالب مقررات ملی ساختمان می باشد. در این پژوهش مفاد مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان به صورت کاربردی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی به منظور ارتقا کیفیت دستورالعمل های مربوطه ارائه شد.

۲بررسی آسیب ها در سکوهای دریایی فلزی
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۰
در مناسبات جهانی انرژی نقش بسیار مهمی را دارا می باشد. این منابع به حدی اهمیت دارند که کشورهای دارای ذخایر عظیم نفت و گاز از موقعیتی بسیار خوب در روابط بین المللی بهره می برند و اقتصاد این کشورها تا حد زیادی وابسته به منابعو ذخایر نفت و گاز می باشد. سکوهای دریایی از مهم ترین سازه های عمرانی هستند که نقش بسسیار مهمی در بهره برداری از منابع و ذخایر نفت و گاز در مناطق فراساحلی دارا می باشند. با توجه به اهمیت فراوان سکوهای دریایی، ایمنی این سازه ها و بررسی علل و عوامل آسیب های وارده بر آن ها بسیار حائز اهمیت می باشد. در سازه های دریایی با توجه به محیط دریاعوامل آسیب رساننده به سازه زیاد و نوع آسیب ها متنوع است. بروز برخی آسیب ها موجب اخلال در عملکرد سکوهای دریایی می گردد که این امر موجب تحمیل خسارات مالی می شود. در این تحقیق ضمن بررسی علل و عوامل آسیب های وارده بر سکوهای دریایی روش هایی جهت بهسازی آنها ارائه می گردد.

۳نگاهی اجمالی به مطالعات انجام شده در مورد بهینه سازی سازه های دریایی
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بهینه سازی طراحی سازه ها برای یافتن بهترین حالت یک هدف معین با توجه به شرایط حاکم بر طراحی سازه ها است . با توجه به اهمیت طراحی بهینه سازه ها، بهینه سازی باید به صورتی انجام پذ یرد که ضمن حداقل ساز ی و بهینه نمودنمتغیرهای طراحی و تابع هدف، تمام قیود و ضوابط مهندسی نیز برقرار باشند. همچنین بهینه نمودن بای د با بهتر ین و ک م هزینه ترین روش انجام گیرد. امروزه به دلایلی همچون کمبود منابع مالی، هزینه های رو به افزایش مصالح و ساخت و ساز و...، جهت طراحی و ساخت سکوهای دریایی، طراحان را بر آن داشته است تا روش هایی برای طراحی بهینه سکوها ارائه دهند .بهینه سازی سکوهای دریایی نیازمند شناخت مناسب سکوهای دریایی می باشد تا بتوان تابع هدف و قی دهای مناسب را انتخاب نمود. در این تحقیق به برخی از مطالعات انجام گرفته در مورد بهینه سازی سازه های دریایی و همچنین روش های به کار رفته در این پژوهش ها اشاره شده است

۴بهینه سازی جرم سازه های دریایی: بررسی تحقیقات انجام گرفته
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بهینه سازی طراحی سازه ها برای یافتن بهترین حالت یک هدف معین با توجه به شرایط حاکم بر طراحی سازه ها است . باتوجه به اهمیت طراحی بهینه سازه ها، بهینه سازی باید به صورتی انجام پذ یرد که ضمن حداقل ساز ی و بهینه نمودن متغیر های طراحی و تابع هدف، تمام قیود و ضوابط مهندسی نیز برقرار باشند. همچنین بهینه نمودن بای د با بهتر ین و ک م هزینه ترین روش انجام گیرد. امروزه به دلایلی همچون کمبود منابع مالی، هزینه های رو به افزا یش مصالح و ساخت و ساز و ...، جهت طراحی و ساخت سکوهای دریایی، طراحان را بر آن داشته است تا روش هایی برای طراح ی بهینه سکوها ارائهدهند. بهینه سازی سکو های دریایی نیازمند شناخت مناسب این سازه های فراساحلی می باشد تا بتوان تابع هدف و قید ها ی مناسب را انتخاب نمود. در این تحقیق به برخی از مطالعات انجام گرفته در مورد بهینه ساز ی جرم سازه ها ی دری ایی و همچنین روش های به کار رفته در این پژوهش ها اشاره شده است

۵پژوهش های انجام گرفته در زمینه بهینه سازی در سکوهای دریایی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۹
در مناسبات جهانی انرژی نقش بسیار مهمی را دارا می باشد. این منابع به حدی اهمیت دارند که کشورهای دارای ذخایر عظیم نفت و گاز از موقعیتی بسیار خوب در روابط بین المللی بهره می برند و اقتصاد این کشورهاتا حد زیادی وابسته به منابع و ذخایر نفت و گاز می باشد. سکوهای دریایی از مهم ترین سازه های عمرانی هستند که نقش بسسیار مهمی در بهره برداری از منابع و ذخایر نفت و گاز در مناطق فراساحلی دارا میباشند. بهینه سازی طراحی سازه ها برای یافتن بهترین حالت یک هدف معین با توجه به شرایط حاکم بر طراحی سازه ها است. با توجه به اهمیت طراحی بهینه سازه ها، بهینه سازی باید به صورتی انجام پذیرد کهضمن حداقل سازی و بهینه نمودن متغیرهای طراحی و تابع هدف، تمام قیود و ضوابط مهندسی نیز برقرار باشند. همچنین بهینه نمودن باید با بهترین و کم هزینه ترین روش انجام گیرد. امروزه به دلایلی همچونکمبود منابع مالی، هزینه های رو به افزایش مصالح و ساخت و ساز و...، جهت طراحی و ساخت سکوهای دریایی، طراحان را بر آن داشته است تاروش هایی برای طراحی بهینه سکوها ارائه دهند. در این تحقیق به برخی از مطالعات انجام گرفته در مورد بهینه سازی سازه های دریایی و همچنین روش های به کار رفته در این پژوهش ها اشاره شده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۵ از میان ۵ نتیجه