توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱کاربردفنّاوری نوین سازه ای در سامانه مهندسی مجدد بناهای فرسوده
اطلاعات انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در این مقاله نیاز مبرم جامعه فنی کشور به تدوین قوانین و آئین نامه ها و نرم افزارهای مبتنی بر عملیات مهندسی مجدد فرایند بهسازی میراث معماری ایران با رویکردی جامع ازجنبه ی تلفیق مولفه های معماری اصیل سنتی ایرانی با توجه به ساختار و اجزای سازه ای اینگونه بناها ضمن رعایت معیارهای فنی و مهندسی در سطح فرافناورانه و به کمک ساختاری سامانه ای و با جایگاه مهم هدایت گرانه و نظارت کننده بر روند، کلی بهسازی، یعنی مطالعات و شناخت، مدلسازی روند خرابی، تحلیل و طراحی روند مداخله، مداخله و بهسازی و نیز حفاظت و نگهداری به صورتی مدون و همسازگار و یکپارچه مطرح شده است.

۲اهمیت و نقشه معماری منظر در مدیریت پایدار محیطهای زیست طبیعی (تالاب قوروگل در آذربایجانشرقی)
اطلاعات انتشار: سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۲
با ورود به عصر جدید، بهره برداری غیرعقلانی از محیط های زیست طبیعی چشم بشر را بر واقعیات تکان دهندهای که به لحاظ استفاده بیرویه از طبیعت در برابر اوست، گشوده و انسان را به سمت برنامهریزیهای هرچه جامع نگرتر سوق داده است. یکی از شگفت انگیزترین اعجاز طبیعت که نقش بی بدیلی در حفاظت از آبزیان، گیاهان و در عرصه ای وسیع تر انسانها ایفا می کند، تالاب است. تالابها با کارکردهای منحصر به فرد برای پایداری کره زمین بسیار اهمیت دارند، تا آنجا که جهان در سال 1971 کنوانسیون رامسر را برای حفاظت جهانی تالابها به امضارساند و ایران به عنوان اولین میزبان کنوانسیون، چهره ای ماندگار برای خود به جای گذاشت. در این میان معماران منظر با هدف ارتقای کیفیت خصوصیات محیط های زیست طبیعی و با توجه به نیازهای انسانی، روشهای گوناگونی را برای مدیریت پایدار تالابها به کار می برند و با تشخیصپویایی بااهمیت تالابها، محافظت از آنها را در طراحی چشم اندازها مدنظر قرار می دهند. تالاب قوروگل واقع درآذربایجانشرقی، با توجه به پتانسیلهای قوی آن و با دارا بودن عوامل طبیعی، وجود چشم اندازهای زیبای طبیعی و گستردگی دریاچه در سطح، لزوم بازنگری به این منطقه را ضرورت می بخشد. این دریاچه جزو تالابهای بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر می باشد و برای شماری از پرندگان مهاجر ازنظر زیستگاهی حائز اهمیت بین المللی و ملی است و حفاظت از آن به عنوان یک هدف اصلی امری اجتناب ناپذیر است. برای بهره برداری پایدار از تالاب و استفاده هماهنگ از کاربریهای مختلف آن، ضروری است توان اکولوژیکی منطقه، با میزان تطابق کاربریها مورد مقایسه قرار گیرند. در این مقاله برآنیم با نگرشی نو به محیط های زیست طبیعی و ارائه الگوی مدیریت پایدار زیست بومهای تالابی، بهره وری پایدار از آن را مورد بحث و
بررسی قرار دهیم.

۳تاثیر آموزش الکترونیکی بر توسعه پایدار با رویکرد توسعه انسانی دانش محور
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی، سال
تعداد صفحات: ۷
آموزش و پرورش نیروی انسانی مبنای توسعه پایدار است روشها و امکانات موجود در سطوح مختلف اموزشی پاسخگوی نیاز جامعه به توسعه انسانی دانشمحور که اساس توسعه پایدار است نبوده و الگوها و شیوه های موجود، قدرت تطبیق پذیری کمی با سیرتحولات امروزه در جهان و دستیابی به توسعه پایدار در کشور دارند این مقاله بران است که تا براساس نظریه تاثیر عمده اموزش الکترونیکی برمثلث توسعه پایدار، فرصتهایی را که آموزش الکترونیکی بهعنوان شیوه های نوین در امر آموزش، در ارتقای سطح دانش و استمرار آن در توسعه انسانی دانشمحور به عنوان زیربنای توسعه پایدار فراهم می آورد تبیین سازد روش پژوهش به صورت کیفی و بررسی تطبیقی داده ها و استخراج نتایج از آنهاست.

۴قناعت ترجمان اصلاح الگوی مصرف
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی، سال
تعداد صفحات: ۱۴
دین اسلام به عنوان جامع ترین دین تضمین کننده سعادت انسان است و چگونگی گذران زندگی انسان و نحوه دخل و خرج او تاثیر حتمی بر خوشبختی و شوربختی او در دنیا و آخرت دارد. در بسیاری از کتابهای اختلاقی خوگیری نفس انسان با صفات برجسته اخلاقی نقطه آغاز حرکت انسان به سمت کمال حقیقی آسمانی به شمار می رود که از جمله این صفات برجسته می توان به قناعت پذیری و قانع بودن به موهبت های خداوندی اشاره کرد قناعت حالتی مخالف حرص است

۵اصول طراحی مسکن با رویکردی به ارتقا خلاقیت ونوآوری درکودکان در ایران
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ و مهندسی و مدیریبت نوآوری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۱
تاثیر خلاقیت در زندگی و ابعاد مختلف آن کاملا مشهود است این استعداد با شدت و ضعف در همه افراد وجود دارد اما در مسیر رشد و شکوفایی این امر به خصوص در کودکان ورشهایی موجود است تا با ترغیب ذهن کودکان آنان را به نواندیشی وادار نمود. آنچه مسلم است اینکه فضا در کیفیت آموزش و پرورش و بروز خلاقیت نقش بسیار مهمی ایفا می کند اما ساخت و سازهای معماری مختص به این امر بسیار کمرنگ است واقعیت امر این است که فضاهای مختلف زندگی و آموزشی کودکان ما بیشتر باعث از بین رفتن خلاقیت آنها می شود. فضاهای کوچک و شلوغ و بی رنگ و ... مانع ذوق و شوق کودک برای ورود به آنها می شود.

۶معماری با شیشه و پیشرفت های این صنعت Glazing
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۱
صنعت ش یشه و استفاده از ا ین صنعت درمعمار ی از دیرباز مورد توجه و اهمیت قراردارد.با مراجعه به تاریخ معماری بشر، متوجه خواهیم شدکه،از همان موقعی که بشر به معمار ی به مثابه یک علم و فن نگریست استفاده از ماده ای که بتواند نوعی ارتباط بصری و حسی بین فضا ی بی رون از بنا و داخل بنا برقرار کند و در ع ین حال حصار و محدوده کننده ورود عوامل جوی باشدحایز اهمیت فراوان بود.در طول سالیان متماد ی ای ن صنعت تغ ی ر و تحولات زیادی را شاهد بوده و در جهت تطور و پیشرفت گام برداشته است،خوشبختانه این پیشرفت در جهتی بوده است که خود را با پیشرفتهای معماری همسو و قرین د یده است و به گونه ا ی بوده که معماری نوین دنیا خود را وابسته به این محصول و مصالح ساختمان ی م ی داند .لذا ا ی ن مقاله تحلیل ی از آخر ین پیشرفت ها در ا ین صنعت است، که بتواند مدرنترین محصولات صنعت شیشه را که در معماری نیز جایگاه خود را باز کرده و بسیار پیشرفت خواهد کرد را ارا یه نما ید،که هم از لحاظ تکن یکی و صنعت شیشه گری اهمیت دارد و هم از لحاظ معماری و خواص زیبایی شناسانه و کاربردی این محصول حا یز اهمیت وافری است.

۷ساختمان پایدار، عنصری همخوان با اکولوژی (معرفی نمونه ها و مصادیق)
اطلاعات انتشار: دومین همایش معماری پایدار، سال
تعداد صفحات: ۱۲
با گسترش شهر نشینی و صنعتی شدن شهر ها و افزایش آلودگی های محیطی بر اثر انتشار گازهای گلخانه ای که در نتیجه استفاده بیش از حد از سوختهای فسیلی در وسایل نقلیه و ساختمانها (که بیشترین سهم مصرف اینگونه سوختها را دارند )، اتفاق می افتد که با معضلاتی همچون تخریب محیط زیست در بسیاری از کلان شهرها همراه است. توجه به این موضوع بقدری از اهمیت بالایی برخوردار بوده که از نیمه دوم قرن گذشته و بویژه از دهه ی هفتاد میلادی، اقلیم و حفاظت محیطی پیوسته مورد توجه قرار گرفته و گروههای مختلف طرفدار محیط زیست در اقصی نقاط دنیا تشکیل شده است. این گروهها عمدتا خواستار حفظ و احیا محیط زیست، با استفاده از فن آوری همگون با محیط طبیعی ، بازیافت ضایعات صنعتی و استفاده از انرژیهای پاک می باشند. از این زمان در حوزه ساختمان، ( چه در ساخت وچه در بهره برداری از آن )، با توجه به میزان بالای مصرف انرژی در آنها، توجه به محیط زیست و تلاش در جهت طراحی ساختمانهای اقلیمی ( سبز ) افزایش یافته است، در این میان دستیابی به یک راهکار مناسب، طراحی پایدار، می تواند تا حدودی از این معضلات بکاهد. برای رسیدن به این منظور استفاده از انرژی های پاک مانند باد ، آفتاب و . . . و همچنین نفوذ فضای سبز و طبیعی به داخل ساختمانها و در صورت لزوم برای بکارگیری این عوامل استفاده از تکنولوژی های مناسب می تواند مفید واقع شود. در این مقاله سعی بر این است که در قالب پژوهشی با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات موردی به معرفی نمونه هایی از ساختمانهای پایدار، ضمن بررسی معیارها و ویژگیهای کالبدی اینگونه بناها که باعث تمایز آنها از بناهای معمول می شوند، پرداخته و بدین طریق بتوانیم راهکاری را در راستای حفظ و احیای محیط زیست و برون رفت از معضلات محیطی ارائه دهیم.

۸فناوری ساخت و ساختمان پایدار (پژوهشی در راستای تکنولوژی نوین ساخت در ساختمانهای پایدار، اکوتک)
اطلاعات انتشار: دومین همایش معماری پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه همزمان با افزایش رشد جمعیت و گسترش سریع شهرها نیاز به ساخت و سازهای شهری جهت انجام فعالیت های اجتماعی، امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا هر چند توجه به کمیت و تعدد ساخت و سازها جهت سرعت بخشیدن به بهرهبرداری از آنها لازم و ضروری می باشد، توجه به پایداری و استحکام بناها نیز به لحاظ ارتقای کیفیت ساخت و افزایش عمر بناها نیز بایستی در طراحی و ساخت مد نظرگرفته شوند. چرا که تخریب زود هنگام بناها به علت عدم پایداری کافی و پایین بودنعمر مفید ساختمانها موجب افزایش هزینه های فراوانی شده است که در این رابطه استفاده از سیستمهای نوین ساختمانی واستفاده از مصالح پایدار به عنوان راهکاری منطقی جهت افزایش عمر ساختمانها پیشنهاد می شود. و این در حالی است که سیستمهای ساخت جدید و بهره گیری از مصالح پایدار در انواع آن و تکنولوژی های نوین ساخت همگام با علوم دیگر رشدچشمگیری داشته است. این سیستمها امکان استفاده از طراحی های متنوع معماری به یاری سازه را فراهم ساخته است. در این مقاله بر آنیم تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی ویژگیهای معماری اکو – تک ( به عنوان بناهایی که در آنها از تکنولوژی های نوین ساختمانی استفاده شده است) ساخته شده اند، پرداخته، و همچنین نقش تکنولوژی های نوین ساخت در بناهای پایدار را دریابیم.

۹ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی بر محیط زیست روستاهای ایران
اطلاعات انتشار: علوم محيطي، بهار, دوره  ۵ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۲۱
طرح های هادی روستایی، به عنوان نخستین تلاش سازمان یافته و فراگیر ملی برای ساماندهی کالبدی روستاهای کشور، از سال 1367 تا پایان سال 1385 برای بیش از 16440 روستا تهیه و در بیش از 7670 روستا به اجرا در آمده است. به رغم تعامل غیر قابل انکار محیط طبیعی روستاها و طرح های توسعه، همچون طرح های هادی روستایی؛ ارزیابی قابل استنادی از اثرات اجرای طرح های هادی، بر محیط زیست سکونتگاه های روستایی کشور، در دست نیست. بر این اساس، تحقیق حاضر، ضمن تعریف معیارهایی برای ارزیابی پیامدهای طرح های هادی روستایی بر محیط زیست روستاها، بر اساس منابع مرتبط، چند نمونه از طرح های اجرا شده در روستاهای کشور را مورد بررسی قرار داده است. از اهم یافته ها، می توان به فقدان یا نقص مطالعات محیطی به هنگام تهیه طرح ها و همچنین، پیش بینی نکردن اثرات اجرای پروژه های دهگانه، بر محیط طبیعی و محیط زیست روستاها، به هنگام تهیه و سپس، اجرای طرح ها اشاره کرد. در نهایت، بر اساس یافته های حاصل از مطالعات میدانی و جمع بندی نتایج، رهنمودهایی برای بازخورد طرح ها و اصلاح رویکرد آنها نسبت به مداخله در محیط طبیعی و محیط زیست روستاها، ارایه شده است. مهم ترین آنها، عبارت است از، اصلاح شرح خدمات تهیه طرح ها و سوق دادن آنها به سمت اولویت بخشی به مطالعات محیطی و همچنین، رویکرد بوم محور در تهیه و اجرای طرح ها.

۱۰بازشناسی روشها و شیوه های طراحی محیطی برای پیشگیری از تخریب گرایی فضا
اطلاعات انتشار: علوم محيطي، پاييز, دوره  ۶ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۱
«تخریب گرایی» یا وندالیسم به معنای تخریب اموال عمومی در سطح شهر، نوعی پدیده بیمار گونه می باشد. این پدیده در سطح جوامع بشری از رشدی شتابان برخوردار گردیده است و برخورد با آن از جهات متفاوتی امکان پذیر می باشد. دانش های طراحی محیطی و طراحی شهری با رویکرد طراحی مجدد عرصه های همگانی و ارتقای کیفیات محیطی در آنها به عنوان دانش های کلیدی در حل این معضل مطرح هستند. هدف از نوشتار حاضر، شناخت مفهوم تخریب گرایی و تعیین مهمترین کیفیات هنجاری محیطی وابسته به آن است. روش تحقیق بر مبنای «تحلیل محتوای» ادبیات طراحی محیطی و طراحی شهری و علوم مرتبط همچون روانشناسی و جامعه شناسی محیطی، استوار است. در این ارتباط برخی مشاهدات محیطی در شرایط ایران و در جهت کشف و بازشناسی مظاهر وقوع تخریب گرایی صورت پذیرفته است تا بدین ترتیب نتایج عینی و ملموس قابل استخراج باشد. یافته های این نوشتار بر این امر دلالت می نماید که فلسفه استفاده از طراحی برای کاهش تخریب گرایی، کاهش فرصت ها و قابلیت ها برای وقوع جرم است. شیوه ها و ابزارهایی همچون: «طراحی فضاهای قابل دفاع»، «طراحی محیطی برای جلوگیری از تخریب گرایی»، «ایجاد حس تعلق خاطر از طریق مالکیت، مشارکت و مسوولیت در فضا» و «مجموعه اقداماتی که منجر به زیباسازی محیط و فضای شهری» می شوند، می توانند به میزان قابل توجهی مانع از بروز این پدیده در سطح شهر و فضا های همگانی آن شوند.

۱۱ارائه مدلی به منظور بررسی آسیب پذیری شبکه ی معابر شهری دربرابر تهدیدات نمونه موردی منطقه 16 تهران
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، سال
تعداد صفحات: ۴۰
بطورکلی حمل و نقل به عنوان یک شریان حیاتی درمواقع بروز انواع بحران ها جایگاهی مهم و ویژه را دارا می باشد دراین میان شبکه ی معابر نسبت به دیگر ابزارهای ارتباطی نقشی برجسته تر داشته و عاملی تعیین کننده درکاهش آسیب پذیری ها می باشد دراین مقاله به منظور بررسی آسیب پذیری شبکه معابر حمل و نقل شهری ابتدا به استخراج شاخصهای اصلی برای سنجش میزان اسیب پذیری پرداخته شده کهدراین راستا ضمن استفاده از منابع و اطلاعات موجود از نظرات متخصصین این امر نیز بهره برده شده است این شاخصها در دو بخش آسیب پذیری ناشی از تهدیدات مستقیم شبکه معابر و همچنین اثرات تهدیدات شهری برشبکه ی معابر استخراج و دسته بندی شده اند سپس مدلی برای سنجش میزان اسیب پذیری هریک از معابر شهری براساس شاخصهای استخراج شده ارایه گردیده است.درانتها نیز مدل بیان شده به شکل عملی و توسط نرم افزار GIS برای منطقه 16 شهر تهران مورد استفاده قرارگرفته و نقشه پهنه بندی آسیب پذیری شبکه ی معابر آن نمایش داده شده است.

۱۲نقش فضاهای باز محله در رشد و خلاقیت کودکان
اطلاعات انتشار: باغ نظر، پاييز و زمستان, دوره  ۴ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۱۴
امروزه با توسعه روزافزون شهرهای کوچک و بزرگ و فاقد فضاهای شهری مطلوب، سازگارسازی محلات مسکونی و فضاهای عمومی آنها با نیازهای ساکنان در کانون توجه کارشناسان قرار گرفته است. فضاهای باز (عمومی) محله ای، دربرآورده ساختن نیازهای اجتماعی و فردی کودکان و نوجوانان محله، نقش منحصر به فردی دارند. این فضاها بخش عمده ای از زمان و محیط زندگی روزمره ساکنان از جمله جوانان را به خود اختصاص می دهند و از دیدگاه مهندسی عوامل انسانی، ارتقای کیفیت این فضاها می تواند در سلامت و رشد قوای جسمی، تقویت تعاملات اجتماعی و همبستگی گروهی، و حتی آموزش و رشد خلاقیت کودکان و نوجوانان موثر باشد. در این نوشتار، نقش فضاهای باز در رشد فیزیکی و خلاقیت کودکان و نوجوانان تبیین شده و بخشی از قابلیت های فضاهای عمومی و بوستان های محلی معرفی شده است. در این راستا با استفاده از روش تحقیقی تحلیل محتوا، برخی از مطالعات سلامت، رشد و خلاقیت کودکان و نیز طراحی محیط های ویژه کودکان بررسی شده است. در پایان با تاکید بر نگرش انسان سنجی و مهندسی عوامل انسانی در طراحی متناسب با رشد و خلاقیت کودکان، معیارهای (1 دسترسی، (2 مقیاس، (3 جذابیت، (4 شایستگی و پاسخگویی، (5 آسایش و ایمنی و (6 مشارکت پذیری ارایه شده است. از بین معیارهای پیش گفته، مشارکت کودکان در فرایند طراحی فضاهای همسایگی، بوستان های کودک و فضاهای بازی به عنوان یکی از راهکارهای فعال و پویای طراحی پیشنهاد شده و استنتاج می شود که مشارکت مستقیم کودکان در خلق فضای آنان، علاوه بر ایجاد تمایل بیشتر به حضور و تعامل در محیط، امکان رشد جسمی، ذهنی، اجتماعی، استعدادها و خلاقیت های محیطی آنان را نیز فراهم می سازد.

۱۳کاهش ناهنجاری های ناشی ازآلودگی صوتی دربناهای مسکونی مجاور بزرگراه ها باقرار دادن فضاهای میانی درمعماری بنا
اطلاعات انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر، سال
تعداد صفحات: ۱۵
منطقه 1 تهران ازنظر آب و هوایی نسبت به سایر مناطق برتری داشته و از دیرباز مورد توجه مسئولین و مردم بوده است به همین علت درمعرض مداوم توسعه شهری درمنطقه تهران بزرگ بوده است این روند سبب افزایش سروصدا درمنطقه شده و آن را تبدیل به یک معضل نموده است دراین تحقیق میزان تاثیر عوامل توسعه شهری به طور خاص بزرگراه ها برروند شدت آلودگی صوتی وعوارض ناشی ازآن درمحدوده مجتمع فرشته درناحیه الهیه مورد بررسی قرارگرفته است با بررسی و مقایسه دو تیپ پلان متفاوت خانه ها ازلحاظ ساماندهی فضای خانه و قرار گیری درحوزه های متفاوتی از شدت آلودگی صوتی همچنین تهیه پرسشنامه و انجام مصاحبه با 25 نفر از ساکنین که درانی دو تیپ خانه زندگی می کنند داده هایی گردآوری شده است از داده های بدست آمده می توان نتیجه گرفت که با قرار دادن یک یا چندفضای واسطه بین منبع آلودگی صوتی و فضاهایی که نیاز به ارامش بیشتری دارند میت وان از ناهنجاریهای ناشی از آلودگی صوتی کاست

۱۴مناسب سازی مسکن و شهر برای افراد دارای ناتوانی های جسمی– حرکتی (نمونه موردی: منطقه 8 شهر تهران)
اطلاعات انتشار: نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي)، , دوره  ۱۹ , شماره  ۱۰-ب، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف این نوشتار، ارایه اصول و مبانی طراحی فراگیر در فضاهای مسکونی و محیط های بلافصل آن است تا شرایط مناسب محیطی برای فعالیت افراد دارای ناتوانی های جسمی– حرکتی، پیش بینی و اجرا گردد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می شود که ناتوانایی های حرکتی برای بخش بزرگی از جمعیت، محدودیت ایجاد می کند. محدودیت های حاصل از ناتوانایی ها، نباید به عنوان مانعی در مقابل دستیابی آنها به فضاهای مورد نظرشان تلقی گردد، بلکه آنها باید بتوانند با حداکثر استقلال ممکن، رها از محدودیت ها و به دور از فشار قیودی که افراد عادی اجتماع از آن فارغ هستند، زندگی کنند. مناسب ترین فضاها برای افراد دارای محدودیت های حرکتی، نفوذ تامین عدالت و ایمنی اجتماعی در دسترسی هاست که علاوه بر ایجاد امنیت جانی و بهداشتی اثرات روانی فوق العاده ای به همراه خواهد داشت. در روش تحقیق این پژوهش، ابتدا مرور منابع، سوابق موضوع و تحقیقات مشابه به صورت کتابخانه ای انجام و سپس بر اساس تکنیک تحلیل محتوا، اصول کلی طراحی فراگیر تعریف و تبیین شد. به منظور بررسی وضع موجود فضاهای مسکونی و محیط های بلافصل آن، روش تحقیق میدانی مورد استفاده قرار گرفت. در این بررسی میدانی، مشکلات، محدودیت ها وخواسته های افراد از طریق برداشت های محلی و مشاهده وضع موجود، شناسایی شدند و در همین راستا پرسشنامه هایی در بین تعدادی از افراد ساکن در منطقه 8 شهر تهران توزیع گردید. در این پژوهش سعی بر این شد که علاوه بر افراد عادی، افراد با توانایی حرکتی محدود یا فاقد این توانایی، معلولین حسی و افرادی با معلولیت دیگر نیز مدنظر قرار گیرد. پس از انجام مطالعات میدانی، به بررسی و تجزیه و تحلیل خصوصیات کالبدی فضاهای مورد مطالعه پرداخته شد و بر اساس نتایج بدست آمده در زمینه محدودیات حرکتی افراد دارای نیازهای ویژه و پی بردن به تنوع مسایل و مشکلات و نارسایی های موجود، راه حل هایی به منظور فراگیر نمودن این فضاها برای حرکت آزاد و مستقل ارایه گردید.

۱۵همگرایی در آموزش محتوای دروس فنی رشته معماری
اطلاعات انتشار: فناوري آموزش (فناوري و آموزش)، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
آثار نوین معماری به منظور حفظ ماندگاری خود نیازمند تامین استواری ( استحکام یا پایداری)، بهره وری (دوام یا پایایی) و نیز بها محوری (ارزشمندی یا مانایی) است. از مجموع مولفه های پنج گانه خلق یک اثر معماری، یعنی فرم و شکل، فناوری و ساخت، عملکرد و شرایط محیطی، محتوی و ایده تنها حلقه گمشده در برنامه آموزش معماری مولفه وحدت آفرینی و ایجاد همگرایی به عنوان تامین کننده نیاز واقعی طراحی از جنبه های نیارش، بسندگی، پیمون واری، بوم آوردی و زیبایی شناسی محسوب می شود. به عبارت دیگر رعایت ایده پردازی، فرم آفرینی، سبک گرایی، فن آرایی و کارپذیری در طراحی معماری به تنهایی برای جامع و مانع بودن یک اثر جاودان معماری کافینمی باشد، لذا کلیه موردهای ذکر شده بایستی تحت سیطره آموزش مدیریتی منسجم، وحدت گرا و هدفمند؛ هدایت و نظارت شود. در این مقاله سعی شده بر اساس مطالعات میدانی درحوزه آموزش دانشگاهی دروس فنی رشته معماری نقش مفید آموزش هماهنگ و یکپارچه این دروس به عنوان مولفه اصلی موثر در طراحی معماری ارزشمند نمایان گردد. لذا بر اساس این بررسی ضرورت هم زمانی محورهای آموزشی در زمینه هایی همچون: فناوری، پیکره بندی، و نیزتامین کارایی و ایده پردازی به گونه ای وحدت مدار و همسو در راستای خلق آثار بدیع معماری ماندگار در عصر حاضر مورد تاکید قرار گرفته است.

۱۶طبیعت گرایی درمسکن روستایی گذشته و حال از دو منظر فشردگی بافت و تعداد طبقات
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
توجه به مسائل روستاها و حل آنها در حقیقت پاسخگویی به مشکلات عده کثیری از جمعیت کشور می باشد. ازطرف دیگر روستاها به دلیل نقش موثری که در پیشبرد اقتصاد کشور دارند حائز اهمیت می باشند. عوامل بسیاریهمچون نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی در شکل گیری بافت روستاها موثرند. یکی ازمهمترین عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری مسکن روستایی ، طبیعت و محیط جغرافیایی روستاست .در معماریامروزه مسکن روستایی عدم توجه به این اصل باعث ناهمگونی بافت روستا با محیط و بروز مشکلاتی از قبیل اتلافانرژی ، برهم خوردن سیما و منظر سنتی روستا شده است. بافت معماری گذشته روستایی منطبق با شرایطمحیطی و طبیعی و در راستای مسائل اقلیمی روستا بوده است، با توجه به گستردگی موضوع طبیعت گراییسوالی که در این مقاله مطرح می باشد این است که آیا امروزه همانند گذشته توجه به طبیعت در معماری مساکنروستایی به لحاظ فشردگی بافت و تعداد طبقات وجود دارد. با مطالعه پیشینه معماری روستایی و نحوه شکلگیری آن با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و در ادامه به کمک روش تحقیق پیمایشی (مشاهدات نگارنده ازوضعیت روستا و برداشت میدانی از چند نمونه مسکن جدید و قدیم) سعی در استخراج و بررسی یافته ها در توجهیا عدم توجه به طبیعت و محیط در روستای فشندک طالقان می شود. در پایان جمعبندی و نتیجه گیری لازم بهعمل خواهد آمد که حاکی از عدم طبیعت گرایی به لحاظ فشردگی بافت و تعداد طبقات معماری روستایی امروزهطالقان می باشد.

۱۷پایداری زیست محیطی در فضاهای باز شهری: ارزیابی کیفی محلات مسکونی در تبریز
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي محيط زيست، زمستان, دوره  ۱۱ , شماره  ۴ (مسلسل ۴۳)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
یکی از راهبردهای طراحی شهری پایدار، تاکید بر فضاهای بازشهری است. هدف تحقیق حاضر، معرفی پایداری زیست محیطی درفضاهای باز شهری و ارزیابی سه محله مسکونی در تبریز است. برای این کار پنج معیار اصلی و شاخص های فرعی آن ها بر مبنای طراحی شهری پایدار (تحرک، انرژی، شکل فضایی، محیط زیست، طراحی و توسعه) برای ارزیابی تعریف شدند. محلات انتخابی به روش پیمایش میدانی و بر اساس متغیر فاصله ای امتیازدهی شده و به صورت مقایسه ای ارزیابی و تحلیل شدند. بر اساس یافته های تحقیق، محله تاریخی مقصودیه در معیارهای تحرک، انرژی و طراحی و توسعه بالاترین امتیاز را کسب کرد. طرح ارگانیک، بافت احیا شده، شبکه معابر و بناهای فشرده، نزدیکی به مراکز شهری، برخورداری از خدمات محله ای، شبکه ارتباطی پیوسته، فضاهای شهری پیاده و وابستگی کمتر به اتومبیل، حفظ و باززنده سازی بناها و فضاهای با ارزش، استفاده مجدد از مصالح بومی و سازگار با محیط زیست و توجه به اقلیم محلی از مهم ترین مولفه های کالبدی این محله است. محله نوساز رشدیه، ساخته شده بر اساس اصول طراحی شهری و دارای فضاهای باز سرسبز، تنوع زیستی، چشم اندازها و منابع طبیعی و کیفیت های بصری، در معیار محیط زیست بالاترین امتیاز را کسب کرد. همین محله با ویژگی هایی چون خود اتکایی، اختلاط کاربری های مختلف، جمعیت پذیری بالا و وجود فضاهای متنوع عمومی، در معیار شکل فضایی، بالاترین امتیاز را کسب کرد و با فاصله اندکی پس از آن محله مقصودیه قرارگرفت. مجتمع آپارتمانی گلپارک – از بافت های سکونتی رایج با فضاهای شهری فاقد طراحی و دارای معضلات زیست محیطی – در معیارهای پنج گانه امتیاز پایینی کسب کرد. نتیجه گیری تحقیق آن است که بیشتر فضاهای محله ای نوساز، فاقد طراحی شهری پایدار بوده و به لحاظ زیست محیطی پاسخ گوی نیازها و علایق ساکنان نیستند.از این رو راهبردهای آسایش حرارتی، نوروتابش و دید،آسایش در پناه باد، آسایش صوتی و ارتقای کیفیت محیط و منظر محله، از طریق راهکارهای نوینی چون پیاده راه و باغ راه، سبز راه و پل سبز، محله پیاده مدار، مسیر دوچرخه سواری و اسکیت، حمل و نقل عمومی، بوستان های محله ای و همسایگی، ایستگاه های سلامت و محیط زیست می توانند به پایداری زیست محیطی در محلات شهری کمک کنند.

۱۸معماری و سینما عناصر مکمل و هویت بخش فضا و مکان
اطلاعات انتشار: معماري و شهرسازي آرمان شهر، پاييز و زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۸
معماری و سینما مجموعه ای از هنر و فنونی هستند که به کمک دستان توانای معمار و فیلم ساز درهم آمیخته اند. معماری و سینما هر دو به ایجاد فضا و روح زندگی می پردازند و در فرایند ادراک فضا، هر دو هنر به اصول مشترکی پایبندند. جهان معماری و دنیای سینما از عناصر بنیادی مشترکی همچون صحنه، فضا، نور، حرکت و دید برخوردارند. هنر معماری در سینما به عنوان عامل اصلی ایجاد تعادل و هماهنگی در شکل تصاویر و ترکیب صحنه مطرح می شود. خاصیت مکانی یا زمانی فضا، رنگ، نور، سایه روشن تاثیر متفاوتی بر بیننده می گذارد. همچنین فضاهای بصری مهم ترین عامل بیان در فیلم هستند. عوامل بصری موجود در بافت یک بنای معماری مانند: «رنگ، سطح، خط، نقطه و ...» نیز می تواند عوامل بصری برای پس زمینه تصاویر یک فیلم باشند و معانی مورد نظر کارگردان را تقویت کند و فیلم سازان با بهره گیری از معماری از طریق معنا و فضاسازی بصری به شخصیت پردازی، ایجاد هویت و خلق مکان بپردازند. در این میان فضاهای شهری و بناهای معماری به عنوان مکان یک رویداد فیلم از اهمیت زیادی برخوردارند و معرف موقعیت زمانی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و ... در فیلم هستند. به طوری که توجه به مقوله شهر در سینما به صورت جدی و آگاهانه، ایده جدیدی است که می تواند مورد توجه کارگردانان و فیلم سازان قرار گیرد. فضاهای شهری ما در سینمای ایران باید دارای شخصیت گردیده و به عبارتی منعکس کننده هویت ایرانی باشند. در این مقاله برآنیم به ارتباط متقابل معماری و سینما به عنوان دو عنصر مکمل و نقش آن ها در هویت بخشی به مکان ها و فضاهای شهری، پرداخته و همگامی این دو هنر و فن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

۱۹بررسی ویژگی های تراس مطلوب و تاثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنین آپارتمانها (مطالعه موردی: آپارتمان های میان مرتبه شهر شیراز)
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا، سال
تعداد صفحات: ۱۳
آپارتمان نشینی را می توان از مهمترین تحولات در فرایند اسکان بشر در شهرها دانست که به فرم غالب مسکن شهری در دوران معاصر تبدیل شده است. اما با تحول در نوع اسکان بشر رفته رفته در بعضی فضاهای خانه تغییراتی به وجود آمد. حیاط از جمله فضاهایی است که طی این تحول دستخوش لطمه زیادی شده و در اکثر موارد حذف شده و یا به فضایی به نام تراس تبدیل شده. اما می بینیم که کمتر در طراحی برای این فضا اهمیت قائل می شوند در حالی که ممکن است همین فضا تاثیرات زیادی بر زندگی ساکنین آپارتمان ها داشته باشد. ارتباط با فضای باز و نیز طبیعت از جمله نیازهایی است که همواره به همراه انسان بوده و هست. ما معماران اگر به دنبال کیفیت بخشی به زندگی مردم هستیم باید بدانیم که چنین فضایی ممکن است چه تاثیراتی بر کیفیت زندگی ساکنین یک واحد آپارتمانی داشته باشد. در این تحقیق که از روش همبستگی و تحلیلی استفاده شده ، سعی شده است تا تاثیرات تراس بر کیفیت زندگی بررسی شود و مشخص شود که چه تراس هایی با چه ویژگی هایی از نظر مردم و افرادی که در آپارتمان ها زندگی می کنند مناسب تر و مطلوب تر است تا بتوان در طراحی از آن ویژگی ها بهره جست.

۲۰تأثیر نور روز بر خلاقیت کودکان در معماری مسکونی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
تمام کودکان نمونه های خارق العاده ای هستند، آنها می توانند هم در کودکی خلاق بوده و هم در بزرگسالی خلاق باقی بمانند. اما میزان بهره مندی از خلاقیت متفاوت است. و عوامل مختلفی در زندگی، بر این بهره مندی مؤثرند. باور کردن روح کاوش و تقویت فرآیند تفکر و خلاقیت هر فرد در دوران کودکی امکان و تأثیر بیشتری دارد، چرا که در دوران کودکی به دلیل عدم وابستگی ذهن به چارچوب عرفی و محدودیتهای پیرامونی، ذهن آدمی مسائل را ساده تر می بیند و در نتیجه، ساده تر به حل آنها دست می زند. کودکان حساس ترین و تأثیر پذیرترین گروه سنی جامعه را تشکیل می دهند. این امر مستلزم فراهم بودن فضایی کودکانه و صمیمانه است. فضایی به دور از هیاهوی دنیای بزرگتر، دنیای پر از شادی با رنگ های زیبا، روشن که در آن کودک فرصت بیان افکار تازه و پرورش و رشد استعداد هایش را داشته باشد، فضایی که زمینه ای مناسب برای خلاقیت ک ودکان فراهم آورد. نور و روشنایی جزئی از ذات زندگی بوده و در بسیاری از فرهنگ ها نور یا خورشید به عنوان منبع نور، عنصری خدایی محسوب می شده و آن را ارج می نهادند. در این مقاله نقش و جایگاه نور در معماری مسکونی و تأثیر آن بر خلاقیت کودکان بررسی شد. روش تحقیق مورد استفاده به صورت کتابخانه ای و بررسی مقالات و پژوهش ها و کنفرانس های قبلی ا نجام شده در این زمینه می باشد. در نتیجه گیری مقاله برای ارتقاء کیفیت و خلاقیت در کودکان ایران پیشنهاداتی ارائه شد.

۲۱تاثیر ورودی مطلوب بر کیفیت بصری ساکنین منازل مسکونی حیاط دار
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
بناها دارای اجزایی هستند که در مجموع به مثابه یک سیستم عمل می کنند تا به یک هدف نهایی دست پیدا کنند،هر یک از این اجزا نیز به ریز اجزایی تقسیم می شوندکه خود دارای عملکردی می باشندو در کل با مجموعه در ارتباط هستند.ورودی نیز به عنوان جزیی ازبنا بوده و به ریز اجزایی تقسیم می شود که با توجه به زمان ، اقلیم،اندیشه ها و یا حتی با سطح فرهنگ و اقتصاد افراد در ارتباط می باشد ولی امروزه درنظر نگرفتن ماهیت ورودی باعثایجاد مشکلاتی شده که در زندگی روزمره افراد نمود پیدا می کند و لازم به بررسی دارد در این راستا به جمع آوری خصوصیات یک ورودیمطلوب از منابع کتبی و شفاهی)مقاله ها ،کتب و مردم(پرداختهوورودی منازل حیاط دار شهرستان نوشهر موردمطالعه قرار گرفته وبا پرسشنامه ای میزان ارتباط ورودی مطلوب با کیفیت بصری مشخصشده و در آخر معیارهای مطلوبیت و عدم مطلوبیت ورودی ارائه می گردد

۲۲ارتقاء حس تعلق به مکان از طریق نوسازی بافت فرسوده با توجه به فضای واسط (نمونه موردی: محله باغ شاطر تهران)
اطلاعات انتشار: معماري و شهرسازي ايران، بهار و تابستان, دوره  - , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۳تحلیل کیفیت بصری فضای مسکونی با توجه به قابلیت و میزان دید نمونه موردی: خانه های بافت قدیم بوشهر
اطلاعات انتشار: معماري و شهرسازي ايران، بهار و تابستان, دوره  - , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۵

۲۴بررسی تطبیقی میزان رضایت مندی ساکنان بین دو نمونه از مجتمع های مسکونی میا ن مرتبه و بلند مرتبه، نمونه های موردی: مجتمع های مسکونی شهید محلاتی و سبحان
اطلاعات انتشار: معماري و شهرسازي آرمان شهر، پاييز و زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۱، سال
تعداد صفحات: ۱۳
امروزه تامین مسکن به عنوان یکی از مسائل اساسی در ساخت و توسعه شهرها مطرح است. در ایران همراه با رشد شهرنشینی و ازدیاد جمعیت و کمبود زمین مناسب جهت ساخت و ساز، احداث مجتمع های مسکونی از جمله اقداماتی در جهت پاسخ گویی به این نیاز روزافزون مسکن می باشد. تحقیق حاضر پس از بررسی معیارهایی در طراحی مجتمع های مسکونی و بیان مطالعات پیشین انجام گرفته در این زمینه، برخی از این معیارها را در دو نمونه انتخاب شده از مجتمع های مسکونی میان مرتبه و بلندمرتبه، تجزیه و تحلیل می کند. مقایسه بین این معیارها از طریق بررسی مدارک موجود، مطالعات میدانی، توزیع پرسشنامه به صورت مساوی بین ساکنان دو مجتمع مسکونی شهید محلاتی (میان مرتبه) و مجتمع مسکونی سبحان (بلندمرتبه) و مصاحبه با آنان انجام می گیرد. انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی ساده از بین 5 بلوک مسکونی می باشد. از طریق مقایسه امتیاز هر یک از این معیارها بین دو نمونه، میزان رضایت مندی ساکنان از هر یک از مجتمع های مسکونی مشخص می گردد. فرضیه تحقیق بر این استوار است که رضایت مندی ساکنان در مجتمع های مسکونی میان مرتبه به نسبت مجتمع های مسکونی بلندمرتبه، بیشتر بوده و نتایج پژوهش نیز بر این مطلب صحه می گذارد. لازم به ذکر است اگر چه در روند مقایسه این معیارها بین دو نمونه، مجتمع مسکونی بلندمرتبه سبحان به نسبت مجتمع مسکونی میان مرتبه شهید محلاتی در برخی موارد برتری پیدا می کرد، ولی با در نظر گرفتن تمامی معیارها بین دو نمونه و مقایسه آن ها، نشان داده شد که مجتمع مسکونی میان مرتبه شهید محلاتی رضایت مندی بیشتری را برای ساکنان خود فراهم می کند. تراکم ساختمانی بیش از حد، عدم مشارکت ساکنان با هم، دسترسی های نامناسب به خدمات عمومی، ناهماهنگی با بافت اطراف از نقاط ضعف مجتمع مسکونی سبحان به حساب می آید. در حالی که تراکم پایین، بالا بودن روابط اجتماعی ساکنان با یکدیگر و هماهنگی با بافت اطراف از مهم ترین ویژگی های مجتمع مسکونی شهید محلاتی به حساب می آید.

۲۵بررسی شاخص های کیفیت زندگی موثر بر میزان رضایتمندی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: محله فرحزاد تهران – فرحزاد شمالی)
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي)، بهار, دوره  ۴۷ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۲۱
در سکونتگاه های غیر رسمی، وجود نابسامانی های فراوان در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و ... سطح زندگی ساکنان را کاهش داده است و مهم ترین هدف توسعه پایدار، یعنی بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی ساکنان را با تهدید جدی رو به رو ساخته است. با توجه به اینکه توسعه پایدار با برآوردن نیازهای بشر، متضمن دستیابی به کیفیت زندگی و رضایتمندی در ابعاد مختلف برای همگان است، به نظر می رسد توجه به ابعاد کیفیت زندگی و ارتقای آن ها، یکی از راه های بازیابی رضایتمندی و تحقق اهداف توسعه پایدار در این سکونتگاه هاست. هدف پژوهش حاضر، تعیین و بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی موثر بر رضایتمندی ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی در چارچوب اهداف توسعه پایدار است. روش تحقیق، پیمایشی است و داده ها بر اساس پرسشنامه گردآوری شده اند. برای ارزیابی پایایی ابزار پژوهش، از روش کرونباخ و در جهت تعیین روایی، از روایی صوری استفاده شده است. جامعه آماری با حجم نمونه 110 نفر، شامل ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی محله فرحزاد تهران است و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss صورت گرفته است. بر اساس نتایج، رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی، در حد متوسط 5>2.72>1 با میانه نظری 3 ارزیابی شد. همچنین مطابق یافته ها، رابطه معناداری بین متغیرهای مشارکت اجتماعی (r=0.467)، همبستگی اجتماعی (r=0.477)، امنیت اجتماعی (r=0.458)، بهداشت محیط (r=0.212)، ایمنی محیط (r=0.247)، فضاهای گذران اوقات فراغت (r=0.209)، سازماندهی کالبدی فضایی ساختمان ها (r=0.211) و تراکم ساختمانی (r=0.205)، با رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که متغیر وابسته، به طور مستقیم، از متغیرهای مشارکت اجتماعی، بهداشت محیطی، سیمای کالبدی، تراکم ساختمانی و وجود فضاهای گذران اوقات فراغت تاثیر می پذیرد و در مجموع، این متغیرها توانسته اند مقدار R2=0.533 از تغییرهای متغیر وابسته را تبیین کنند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۵۳ نتیجه