توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱آسیب شناسی سرفصل، متون و منابع آموزشی درس تفسیر قرآن کریم،گرایش علوم قرآن و حدیث
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کنگره ملی علوم انسانی، سال
تعداد صفحات: ۲۹
ازمهم ترین ارکان سیاس ت های توسعه درسراسرجهان،سیاست گذاری پژوهشی است. درکشورما،توسعه واحیای تمدن اسلامی به مثابه امری آرمانی ، ض رورت اولویت بخشی به امرپژوهش د رهمه عرصه های فرهنگی، هنری ، علمی، تاریخی، سیاسی واجتماعی رادرحکم اساسی ترین نیازهامطر ح می کند؛هرگونه نوآوری در این میدان وهرپیشنهاد و طرحی که پاسخگوی نیازهای زیرساخت ی امرپژوهش درکشور باشد،شایسته توجه موشکافانه،بهره گیری وگسترش است.صاحب نظران تعلیم وتربیت براین نکته اذعان دارندک ه رکن اصلی پژوهش،آموزش بنیادی،روشمندوپویااست.مهم ترین عامل موفقیت کشورهای پیشرفته در زمین ه آموزش وپرورش وبه ویژه آموزش عالی، نگاهی اندیشمندانه و آینده نگرانه به نظام آموزشی ودررأس آن متون آموزشی است که بی تردید دررشد وبالندگی فضای علمی جامعه تأثیربسزایی دارد .ازاین روبایسته است که برنامه ریزان و کارشناسان هر رشته ای نهایت سعی وکوشش خودرادررا ه تهیه و تدوی ن متون آموزشی کارآمدبه کارگیرندتازمینه رابرای رشد و شکوفا یی استعدادهای درخشان دانشجویان و دانش پژوهان این مرزوبوم فراهم سازند

۲تفسیر زبانشناختی سوره عصر
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم قرآن و حديث (مطالعات اسلامي)، پاييز و زمستان, دوره  ۴۰ , شماره  ۳/۸۱، سال
تعداد صفحات: ۲۵
دستاوردهای زبانشناسی معاصر، تفسیر ادبی قرآن کریم را وارد مرحله جدیدی کرده است. نظریه «سیستمی – نقشی هلیدی» در حال حاضر مورد توجه بسیاری از زبانشناسان است. هدف این نوشتار، آشنا ساختن مفسران و قرآن پژوهان با روش های جدید زبانشناسی در حوزه فهم متون دینی است. نگارنده بر اساس این نظریه و با روشی زبانشناختی، سوره عصر را تفسیر کرده و نکات جدیدی را درباره معناشناسی این سوره ارایه داده است. از جمله: ارتباط عاشقانه انسان با خداوند و دیگر انسان ها، بازتاب جهان گوینده، شنونده و خواننده؛ تقدیم و تاخیر حساب شده واژه ها؛ فراز و فرود آهنگ کلمات؛ پیوند اسرار آمیز اطلاع کهنه و نو؛ استفاده از انواع گونه های انسجام و ارتباط سلسله وار مفاهیم و معانی.

۳عنوان فارسی: سیری در فقه الحدیث «حدیث اربعین» (عنوان عربی: نظرة فی فقه الحدیث (حدیث الأربعین))
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم حديث، پاييز, دوره  ۱۵ , شماره  ۳ (۵۷)، سال
تعداد صفحات: ۲۵
چکیده فارسی:از جمله روایات منقول از پیامبر در باره حفظ و نگارش احادیث، حدیث مشهوری است که در میان حدیث شناسان به حدیث «اربعین» معروف گردیده و در رواج تدوین کتب «اربعین» یا «چهل حدیث» تاثیر بسزایی داشته است. نویسنده، با استناد به آیات و روایات و تاریخ و فرهنگ اسلام، به رمزشناسی «اربعین» پرداخته و پس از ذکر گونه های مختلف حدیث اربعین، به تجزیه و تحلیل سندی روایت روی آورده و با استناد به کتاب صحیفه الامام الرضا، حدیث «من بلغ» و سیره محدثان، صحت آن را به اثبات رسانیده است. بررسی فقه الحدیثی حدیث اربعین، بویژه معانی مختلف «حفظ» و پاسخ به شبهات وارده، بخش پایانی مقاله حاضر است.چکیده عربی:من الروایات المرویة عن رسول اله فیما یتعلق بحفظ الحدیث و کتابته الحدیث المعروف بین المحدثین بحدیث الأربعین، والذی له دور فاعل فی تدوین کتب الأربعین حدیثا.الکاتب حاول الکشف عن رمز الأربعین بالاستناد الی الروایات الشریفة و الثقافة الإسلامیة، وبعد ذکر النماذج المختلفة لحدیث الأربعین تم تحلیلها من الناحیة السندیة، وأثبت من خلال الاستناد الی کتاب «صحیفة الإمام الرضا و حدیث» «من بلغ» مضافا لسیرة المحدثین، صحة الحدیث المذکور.و فی الختام تم دراسة الحدیث من زاویة فقه الحدیث، وخاصة فیما یتعلق بمعانی «حفظ»، و تمت الإجابة علی الشبهات المطروحة فی هذا المجال.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه