توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱وضعیت سلامت دندان های سالمندان شهر گرگان (سال 1385)
اطلاعات انتشار: مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، پاييز, دوره  ۱۲ , شماره  ۳ (پي در پي ۳۵)، سال
تعداد صفحات: ۶

۲رابطه رضایت زناشوئی و رضایت جنسی در زنان متاهل شاغل درمراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
اطلاعات انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی، سال
تعداد صفحات: ۸
مقدمه و هدف : هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند مگر اینکه از خانواده های سالم برخوردار باشد ، ازدواج و روابط زناشویی مقدمه تشکیل خانواده است عوامل گوناگونی از جمله رضایت زناشویی بر سلامت خانواده تاثیر میگذارد از طرفی تحقیقات نشان می دهد که عوامل متعددی چون رضایت جنسی در ایجاد رضایت یا عدم رضایت زناشویی سهم مهمی دارند. لذا در این پژوهش بر آن شدیم تا رضایت جنسی ( قبل ، حین و بعداز مقاربت ) رابررسی وسپس رابطه آن با رضایت زناشویی را تعیین نماییم.مواد و روشها:این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 140 نفر از زنان متاهل شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد . ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخشمشخصات دموگرافیک ، سنجش رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه خود ساخته رضایت جنسی بود . نظر به حساسیت موضوع محققین با حضور در محیط پژوهش پرسشنامه را بین نمونه هایی که با همسر خود زندگی می کردند و تمایل به شرکت در مطالعه را داشتند توزیع نمودند . پس از جمع آوری داده ها تجزیه و تحلیل توسط نرم افزارSPSSو با استفاده از آزمون آماری مجذور χ انجام شد.با توجه به یافته های پژوهش که نشان داد با افزایش رضایت جنسی،رضایت زناشویی نیز بیشتر می شود، بهنظر می رسد دادن اطلاعات و ایجاد مهارت کافی در خصوص چگونگی انجام فعالیت جنسی و روابط زناشویی در مباحث مشاوره قبل از ازدواج جایگاه خاصی در بهبود و ثبات زندگی زناشویی خواهد داشت لذا علاوه بر پیشنهاد فوق انجام مطالعات دیگر با تنوع بیشتر نمونه ها(از نظر جنس،وضعیت اشتغال و غیره)توصیه می شود تا یافته ها قابل تعمیم به سایر گروه ها باشد
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه