توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱استفاده از UPQS در شبکه های توزیع جهت بهبود کیفیت توان و تاثیران بر حفظ محیط زیست
اطلاعات انتشار: دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه با افزایش بارهای غیر خطی در شبکه توزیع انرژی الکتریکی ، بهبود کیفیت توان و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برای عملکرد صحیح فرآیندهای صنعتی به ویژه شامل بارهای حساس ضروری است. این نوع بارها مانند عناصر الکترونیک دیجیتال دارای حافظه، به اختلالات جزئی توان بسیار حساس می باشند. فیلتر اکتیو از جمله سیستم هایی است که در دو دهه اخیر، علاوه بر جنبه تئوری در عمل نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است و با استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت برای جبران سازی اعوجاج های جریان در ترکیب موازی و اعوجاج های ولتاژ در ترکیب سری به کار می رود اما هر کدام از این فیلترها به تنهایی نمی توانندهمه پارامترهای کیفیت توان را به طور کامل جبران نمایند. به عنوان یک راه حل کلی می توان از UPQC استفاده نمود. لذا هرجه قدر استفاده بهینه از شرایط موجود را داشته باشیم توانسته ایم بستر مناسبی را برای حفظ محیط زیست فراهم نماییم که امید ان می رود با مطالعه دقیق این آلاینده ها به حداقل خودش برسد.

۲تأثیر محیط زیست در آفرینش آثار ادبی با تأکید بر دیوان ساکت اصفهانی و تاکید شعراءبرحفظمحیط زیست
اطلاعات انتشار: دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، سال
تعداد صفحات: ۷
مجموعه ای ار عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تاثیر می گذارند. محیط زیست طبیعی شامل بخشی از کره زمین است که به دست بشر ساخته نشده است. با توجه به اهمیت و نقش محیط زیست در سلامت و توسعه پایدار جوامع گوناگون در گذشته، حال و اینده، استفاده از کلیه ابزارهای موجود در گسترش فرهنگ حفاظت محیط زیست بقای منابع تجدیدناپذیر زیست محیطی برای نسل های آینده نیز خواهد بود. یکی از موثرترین راه های ایجاد تغییرات ماندگار و دائمی در رفتارهای هر جامعه از طریق فرهنگ سازی و بومی سازی رفتارهای آن جامعخه صورت می گیرید. طبیعت گرایی و طبیعت ستایی از نخستین طلیعه ی شعر فارسی با آن همراه بوده و به خیال پردازی شاعران کمک کرده است به طوریکه نخستین شاعران ایران به ویژه منوچهری را شاعر طبیعت می نامند. لغاتی که به نوعی با آن عناصر مربوط است در آن ها پیدا می شود. محمدحسن ساکت اصفهانی هم که از شاعران و عارفان دوره ی بازگشت می باشد. زاده ی اصفهان است و به شیراز نیز رفت و آمد داشته است از آن رو که آن دو مکان از زیباترین جاهای ایران بوده و هستند بی ترید تحت تاثیر طبیعت زیبای آن نواحی قرار گرفته و بارها به خلق مضامین دل انگیز و تصاویر زیبا، با استفاده از عناصر طبیعت پرداخته و تشبیهات و استعارات متنوعی را آفریده است.

۳دلایل استفاده از انرژی خورشیدی و اثرات مثبت ان برمحیط زیست
اطلاعات انتشار: دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، سال
تعداد صفحات: ۸
با توجه به اینک در اکثر کشورهای جهان نظیر کشور ما که میزان تابش خورشیدی تقریبا 2000 در سال می باشد و در بیشتر مناطق و نقاط ان تعداد ساعات افتابی از 3000 ساعت در سال تجاوز می کند و از طرفی با توجه به اینکه سوخت های فسیلی به شدت رو به کاهش و همچنین از لحاظ الودگی محیط زیست بیشترین تاثیر را دارا می باشند و در مقابل انرژی خورشید که یک انرژی تجدید پذیر و پاک می باشد لذا جوامع بشری را بر ان داشته که راه حل مناسبی را جهت جایگزینی انرژی خورشیدی بجای سوخت های فسیلی یافته و محیطی سالم را برای نسلهای بعدی به ارمغان داشته باشند در این مقاله نبز با توجه به اهمیت اب گرمکن های خورشیدی که شایع ترین مبدل انرژی خورشیدی به شمار می رود خصوصیات انتقال حرارت و عملکرد سیستم ان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و تاثیر ان بر محیط زیست و اقتصادی بودن طرح هر چند که حفظ محیط زیستی سالم توجیه اقتصادی ندارد مورد بررسی قرار می گیرد امید ان می رود که این مطالعه بتواند تاثیر مثبتی در اهدافمان که حفظ محیطی عاری از الاینده های سوختی و فسیلی است باشد.

۴بررسی عملکرد سیستم کنترل توان ماشین PFIG در نیروگاه های بادی
اطلاعات انتشار: دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، سال
تعداد صفحات: ۹
اثرات توسعه پایدار بخش انرژی در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی نقش بسزایی دارد به گونه این که توجه به این امر، موجب کاهش آسیب های زیست محیطی ناشی از انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای خواهد شد. اهمیت این مسئله به اندازه ی است که بسیاری از قوانین و مقررات ملی و بین المللی نیز به انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای خواهد شد. اهمیت این مسئله به اندازه ای است که بسیاری از قوانین و مقررات ملی و بین المللی نیز به انتشار گازهای آلاینده و گلخانه ای از بخش انرژی و اثرات آن ها توجه داشته اند. لذا در شرایط فعلی توجه به تعامل انرژی و محیط زیست امری ضروری محسوب می شود. گازهای الاینده و گلخانه ای ناشی از فعالیت های بخش انرژی، اثرات زیست محیطی غیر قابل انکاری در سطح منطقه ای و جهانی دارند که از مهمترین آن ها می توان به آلودگی هوا و اثرات بهداشتی در سطح منطقه ای و اثر بر تغییر اقلیم در سطح جهانی اشاره نمود. لذا در این مقاله به بررسی عملکرد سیستم کنترل توان ماشین DFIG در نیروگاه های بادی پرداخته می شود امید آن می رود که این بررسی بتواند سهم هرچند کوچکی در بهبود کیفیت توان در یک سیستم بادی و در نهایت اثرات مثبتی در حفظ محیط زیست را به ارمغان داشته باشد.

۵توپولوژی جدید UPQC جهت بهبود کیفیت توان در سیستم های قدرت
اطلاعات انتشار: اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه با افزایش بارهای غیرخطی درشبکه توزیع انرژی الکتریکی بهبود کیفیت توان و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برای علمکرد صحیح فرایندهای صنعتی بویژه شامل بارهای حساس ضروری است فیلتراکتیو ازجمله سیستمهایی است که دردودهه اخیر علاوه برجنبه تئوری درعمل نیز بسیارموردتوجه قرارگرفته است و با استفاده ازمبدلهای الکترونیک قدرت برای جبرانسازی اعوجاجهای جریان درترکیب موازی و اعوجاجهای ولتاژ درترکیب سری به کارمیرود اما هرکدام ازاین فیلترها به تنهایی نمی توانند همه پارامترهای کیفیت توان را بهطور کامل جبران نمایند به عنوان یک راه حل کلی میتوان ازUPQC استفاده نمود که میتواند تمام پارامترهای مربوطبه کیفیت توان مانند جریان راکتیو نامتعادلی و هارمونیکهای جریان بار قطعی کمبود بیشبود نامتعادلی و فلیکر ولتاژ را جبران کند لذا دراین مقاله که بیشتر هدف ما ایجادشرایط مناسبی جهت بهبود کیفیت توان درسیستم های قدرت می باشد

۶توپولوژی UPQC OPEN جهت بهبود کیفیت توان در سیستم های قدرت
اطلاعات انتشار: اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار، سال
تعداد صفحات: ۹
باگسترش سریع کاربردهای گوناگون بارهای غیرخطی و حساس درشبکه های توزیع مساله کیفیت توان روز بروز ازاهمیت بیشتری برخوردار میشود این بارها با کشیدن جریان غیرسینوسی ازشبکه باعث کاهش کیفیت توان درشبکه های توزیع صنعتی میشوند ازطرفی اعوجاج های ولتاژ و هارمونیک های ولتاژ درسیستم قدرت بسیار جدی اند و اکثربارهای حساس جهت عملکرد مناسب به منابع ولتاژ سینوسی نیازدارند باتوجه به این موضوع استفاده ازبهسازی کیفیت توان ضروری به نظر می رسد لذا مهندسین توزیع با مسئولیت بسیارسنگینی روبرو هستند ازاین جهت که آنها باید سیستم توزیعی را انتخاب یا طراحی نمایند که نه تنها برطرف کننده نیازهای مشترکین امروز باشد بلکه توانایی براورده نمودن تقاضای سال اینده را نیز داشته باشد به همین جهت دراین مقاله با استفاده ازمدل جدید OPEN UPQC و نحوه بهبود کیفیت توان درسیستم های قدرت مورد بررسی قرارمیگیرد که امید آن میرود این مقاله اثرهرچند کوچکی درمورد بهبود کیفیت توان را داشته باشد
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه