توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثر ضریب زبری بر ویژگیها و شرایط مرزی پرش هیدرولیکی متحرک در کانال مستطیلی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
پرش هیدرولیکی متحرک در اثر تغییرات دبی ورودی به یک بازه و یا تغییرات زمانی شرایط پایین دست بازه، در مجاری روباز رخ میدهد. نحوه شکل گیری و حرکت پرش به میزان تغییرات در دبی و یا شرایط پایین دست، زبری بستر و شیب طولی وابسته است. غیرماندگاری و تغییر رژیم جریان در طول حرکت پرش، تحلیل عوامل موثر بر آن را پیچیده می سازد و باعث بروز مشکلاتی در شبیه سازی عددی جریان می گردد. در مطالعه حاضر که یک کانال مستطیلی انجام گرفته است، با اندازه گیری دقیق مشخصات جریان در هر لحظه ، مفاهیم ساده ای بر مبنای داده های آزمایشگاهی توسعه یافته است که تصویر روشنی از وضعیت وقوع پرش و تاثیر مقاومت بستر بر آن را به دست می دهد. این روابط به ازای شرایط مرزی پایین دست و مشخصات جریان در عمق های مزدوج برای دو ضریب زبری متفاوت ارائه شده اند. نتایج این موضوع را تصریح می کنند که با اندازه گیری های دقیق در دامنه وسیعی از ضریب زبری و شیب، می توان روابط ساده تر و کاربردی حاکم بر جیان غیرماندگار با تغییر رژیم را به دست آْورد و از آنها در پیش بینی رفتار جریان در الگوهای مدیریتی و الحاق به الگوریتم های عددی بهره گرفت.

۲مطالعه کاربرد روش ماسکینگام–کونژ اصلاح شده در روندیابی سیلاب
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
روش ماسکینگام–کونژ از جمله روش های رایج روندیابی سیلاب است که بر اساس مشخصات هیدرولیکی رودخانه، جریان غیرماندگار سیل را روندیابی می کند. در مطالعه حاضر ضمن بررسی آخرین اصلاحات اعمال شده در این روش، کاربرد شماهای مختلف روش ماسکینگام–کونژ با پارامترهای متغیر در روندیابی چند هیدروگراف سیل مشاهده شده، به کمک توسعه یک مدل کامپیوتری بررسی شده و نتایج به دست آمده از مدل های هیدرودینامیکی مقایسه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت که روش مذکور علاوه بر صرف وقت و هزینه کمتر نسبت به مدل های هیدرودینامیک، از دقت قابل قبولی نیز برخوردار است. برخلاف مدل های هیدرودینامیکی این روش نیاز به واسنجی و مقطع برداری متناوب در طول بازه ندارد.

۳کاربرد روش های جایگزین ماسکینگام – کونژ در روندیابی
اطلاعات انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، سال
تعداد صفحات: ۹
روش ماسیکنگام – کونژ از روش های رایج روند یابی سیلاب است. تاکنون تعدیل های متعددی به منظور افزایش دقت این روش پیشنهاد شده است. درمقاله حاضر کارایی یکی از این اصطلاحات بررسی شده است. به منظور ارایه قابلیت کاربرد این روش درمسائل کاربردی ، نتایج روند یابی نمونه های واقعی سیلاب به کمک روش مذکور با هیدروگراف های مشاهده شده خروجی و نیز نتایج حاصل از اجرای یک مدل هیدرودینامیک رایج مقایسه شده اند. نتایج این بررسی ها علاوه بر تایید کارایی روش های ساده شده روندیابی نشان داد که در شرایطی که اطلاعات جامع مورد نیاز مدل های هیدرودینامیک در دسترس نباشند، می توان کاربرد این روش ها را پیشنهاد کرد.

۴دسته بندی مطالعات در بازسازی و بهسازی شبکه های آبیاری
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۹
بر اساس معیارهای جهانی یکی از شاخص های توسعه کشاورزی ساخت، نوسازی و بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی است. در حال حاضر مدت زیادی از ساخت اولین شبکه های آبیاری در جهان می گذرد و بسیاری ا ز آنها به دلایل مشکلات فنی، سازه ای، زیست محیطی، عوامل سیاسی – اجتماعی و اقتصادی تخریب شده و یا بصورت غیرفعال درآمده اند. از آنجا که فرصت ها و منابع مالی برای ایجاد شبکه های جدید محدود است، بهترین راه حل موجود، سرمایه گذاری در زمینه بهسازی و نوسازی شبکه ها است. در اکثر کشورهای دنیا سیاست ویژه ای برای بهسازی شبکه ها تدوین شده است که باعث افزایش بازدهی و کاهش بسیاری از مشکلات موجود در شبکه ها گردیده است. در این تحقیق پس از جستجوی وسیع مستندات مرتبط با بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی، میزان فعالیت های انجام شده در زمینه بهسازی و بازسازی آنها در جهان بررسی شده است . این فعالیت ها از دیدگاه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته اند و معیارهای مورد نظر آنها استخراج شده اند. سپس درجه اهمیت این معیارها و میزان تحقق آنها در پروژه های بهسازی و بازساری شبکه ها بر اساس توسعه یافتگی کشورها بررسی شده اند تا جایگاه کشور ما نسبت به کل کشورها و همچنین نسبت به کشورهای در حال توسعه سنجیده شود. این ارزیابی می تواند به عنوان گام اول در تدوین سیاست های جامع برای بهسازی و بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی تلقی شود.

۵بررسی الگوی سه بعدی جریان در حوضچه مکش ایستگاههای پمپاژبا استفاده از سرع تسنج داپلر صوتی (ADV)
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این تحقیق الگوی جریان درون حوضچه مکش تحت شرایط هیدرولیکی مختلف در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. بطوریکه در سه دبی مختلف پمپاژ و سه ارتفاع مختلف استغراق لوله مکش، مقادیر سرعت درون حوضچه مکش در س هبعد، بوسیله سرع تسنج داپلر صوتی (ADV) و مقادیر فشار در کف حوضچه توسط مانومترهای متصل به کف اندازه گیری شد. معمولا تجربه استفاده از ابزار دقیق آزمایشگاهی در ثبت پارامترهای هیدرولیکی در انواع مختلف جریان و عملکرد آنها در مجامع تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد تا مزایا و مشکلات آن برای استفاده های بعدی مدنظر قرار گیرد. بنابر اینکه این سرعت سنج یک سنجنده تک نقط های، سه بعدی و با دقت بالاست و در بررسی الگوی توزیع سرعت نتایج قابل قبولی را ارائه می دهد، در این مقاله به عملکرد و نتایج حاصل از آن در تحلیل جریان درون حوضچه مکش پرداخته شد. در مجموع اطلاعات نقطه ای سرعت در سه بعد حاصل از ADV در حوضچه مکش و روند تولید این داده ها با توجه به طبیعت تصادفی و غیرماندگار جریان در یک نقطه، علیرغم کار طولانی آزمایشگاهی برای ثبت اطلاعات در تعداد نقاط کافی، به شکل مطلوبی می توانند الگوی جریان، شدت سیرکولاسیون، زاویه پی شچرخش، شکل گیری جریانهای ثانویه و ارتباط الگوی جریان با تشدید فشار منفی در طی پمپاژ را تحلیل کنند.

۶امکان‌سنجی استفاده از بتنهای گوگردی جهت پوشش کانالهای آبیاری
اطلاعات انتشار: دومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
استفاده از موادی که به عنوان محصول جانبی و یا زاید صنایع دیگر تولید می‌شوند و تبدیل آن‌ها به موادی کاربردی که قابل رقابت با مصالح متداول باشند، منافع اقتصادی و زیست‌محیطی را در بر دارد. یکی از این موارد، استفاده از گوگرد برای تولید بتن (بتن) گوگردی است، که به شکل گسترده از زایدات پالایشگاهی حاصل می‌شود. بتن گوگردی حاصل اختلاط گوگرد اصلاح شده مذاب و مصالح سنگی است. در تحقیق حاضر با توجه به خواص و مزایای بتن گوگردی، حجم تقاضای زیاد برای پوشش کانالهای آبیاری و مسائل مبتلا به پوششهای مرسوم و همچنین جهت بررسی امکان استفاده از این محصول که گوگرد آن با روش بومی اصلاح شده است، طرح اختلاط بهینه در این نوع بتن مد نظر قرار گرفته است. بدین ترتیب با ترکیب چهار نوع مصالح دانه‌ای، 4 دانه‌بندی مختلف برای تولید ملات و 8 دانه‌بندی مختلف برای تولید بتن گوگردی تشکیل و تأثیر آن‌ها بر روی مقاومت فشاری بتن حاصل، بررسی شد. پس از انجام آزمایشهای لازم، حداکثر مقاومت فشاری برای ملات گوگردی با دانه‌بندی 50٪ ماسه زبر و 50٪ ماسه نرم برابر Kg\cm24\234 و برای بتن گوگردی با دانه‌بندی 60٪ ماسه نرم، 20٪ شن نخودی و 20٪ شن بادامی برابر با Kg\cm2271 حاصل شد. نتایج حاصل با تأکید بر ویژگیهای کارآمد این نوع بتن و مقاومت فشاری مطلوب آن در پوشش کانالها، فصل جدیدی از تحقیقات در این زمینه را می‌گشاید تا این طرح بتواند به مراحل اجرایی نزدیک شود.

۷کاربرد انرژی خورشیدی درتامین و انتقال آب
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در دهه های اخیر توجه به انرژیهای پاک و تجدید پذیر از بزرگترین اولویتهای کشور ها در بخش محیط زیست و اقتصاد بوده است استحصال و انتقال آب بمنظور توسعه کشاورزی و تامین آب شرب از اموری است که به صرف انرژی زیادی محتاج است قسمت عمده این انرژی در ایستگاههای پمپاژ کوچک و بزرگی مصرف می شود که حداقل در کشور ما با راندمان بسیار پایین و تلفات انرژی چشمگیر کار می کنند بدیهی است که استفاده از راهکارهایی که بتواند انرژی این بخش را تامین کند و از تلفات انرژی الکتریکی و سوختهای فسیلی بکاهد باید مدنظر باشد.

۸پردازش و گزینش داده های حاصل از ADV در حوضچه مکش پمپاژ
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
عملکرد سیستم پمپاژ متاثر از وضعیت جریان در حوضچه مکش است وضعیت جریان در حوضچه پمپاژ طبیعتی سه بعدی همراه با نوسانات مقدار سرعت دارد و طبعا ثبت مقادیر سرعت در هر بعد باید در یک بازه زمانی انجام گیرد تا رفتار جریان در هر ناحیه بخوبی قابل توضیح باشد امروزه وسایل مختلفی برای ثبت داده های سرعت در شرایط آزمایشگاهی وجود دارد که یکی از پرمصرفترین آنها سامانه سرعت سنج داپلر صوتی، ADV ، است و قادر به ثبت تغییرات زمانی سرعت در سه بعد است اما برای استفاده از داده های حاصل از آن بررسی تغییرات سرعت در هر بعد و صحت سنجی داده ها الزامی است که در برخی از تحقیقات آزمایشگاهی مغفول می ماند.

۹آنالیز تشخیصی، ابزاری برای بهبود عملکرد شبک ههای آبیاری و زهکشی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۶
اغلب سیستم های آبیاری به دلیل طراحی بدون لحاظ کردن همه فاکتورهای مؤثر در سیستم و بروز مشکلات مدیریتی درزمان بهره برداری، دارای بهره وری کمتری نسبت به پتانسیل موجود هستند . در این ش رایط نیاز به درک دقیق از مسائل و مشکلات سیستم، شناسایی عوامل بوجود آورنده این مسائل و اثراتی که این مسائل روی عملکرد سیستم دارند، احساس می شود تا بتوان یک برنامه بهبود مدیریتی را ارائه داد. آنالیز تشخیصی روشی است که به عنوان بخشی از یک برنامه تغییر مدیریتی، مسائل موجود در شبکه را دسته بندی کرده و منشاء آنها را پیدا می کند و راهکارهای اصلاح و بهبود را ارائه می کند . از این روش تحلیل در نواحی مختلف آبیاری در دنیا استفاده شده و نتایج، مبنای تغییرات مدیریتی واقع شد ه اند. دستاوردهای تغییرات مذکور بصورت کاهش هزینه های بهره برداری، راه اندازی سیستم کنترل از را ه دور، تدوین برنامه آب مورد نیاز ، افزایش شاخصهای انعطاف پذیری و عدالت و افزایش هماهنگی بین کشاورزان و عوامل شرکت بهره بردار و تشکیلات مدیریتی گزارش شده اند. با توجه به مشکلات فراوان بهره برداری در شبکه های آبی اری کشور، در این مقاله روش آنالیز تشخیصی بعنوان یک روش علمی مدیریتی معرفی و روش کاربرد آن برای شبکه های آبیاری تشریح شده است تا بتوان با بکارگیری آن در سطوح مدیریتی، مشکلات بهره برداری را تشخیص داد و به شکل منطقی حل کرد.

۱۰کاربرد مدل هیدرودینامیک FLDWAV در شبکه های آبیاری
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۸
ارزیابی کمی و دقیق عملکرد روشهای بهره برداری مستلزم تعیین رفتار هیدرولیکی جریان در شبکه های ابیاری در طول زمان می باشد که دراین راستا مدلهای هیدرودینامیک ابزار مناسبی جهت تعیین این رفتار هیدرولیکی می باشند مدل FLDWAV یک مدل هیدرودینامیک با توانمندی بسیار گسترده بوده که اساسا برای کاربرد در رودخانه ها و مقاطع بزرگ توسعه یافته است . این مدل دارای امکاناتی از قبیل: وجود شیوه های مختلف روندیابی شبیه سازی شرایط جریان مختلط با استفاده از تکنیک LPI و تنوع در تعریف شرایط مرزی بوده و در دسترس بودن کد مدل FLDWAV در شبیه سازی رفتار هیدرولیکی جریان در شبکه های ابیاری وزهکشی می باشد بدین منظور کانال ذوزنقه ای طویلی احداث گردید و به کمک داده های جمع اوری شده از آن عملکردمدل در شبیه سازی شرایط جریان غیرماندگار با وجود رژیم جریان زیربحرانی و مختلط بررسی گردید. نتایج به دست امده از انجام ازمونها نشان داد که مدل FLDWAV قادر به شبیه سازی مناسب جریان غیرماندگار در شرایط رژیم زیر بحرانی با استفاده از روش موج دینامیک و شبیه سازی شرایط جریان مختلط با استفاده از تکنیک LPI بود.

۱۱کاربرد روش توسعه عملکرد کیفیت QFD و مفهوم خانه کیفیت درمدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۸
در ده ههای اخیر، بکارگیری رو شهای نوین مهندسی کیفیت در صنایع خدماتی رشد چشمگیری داشته است. توسعه عملکردکیفیتQFD یکی از این روش هاست که اساس آن بر توجه به ندای مشتری VOC و انتقال آن به کل سازمان بمنظور طراحی و تولید یا ارائ هی خدمت منطبق با خواست هی مشتری استQFD به عنوان یکی از فعالی تهای اولیه ی مدیریت کیفیت جامع TQM یک روش طراحی فرآیندگراست که با کاربرد ابزارهای کیفیت، سازمان را به سمت موضوعاتی که برای مشتری مهم اند هدایت می کند و بدین ترتیب مدیریت را در بهبود کیفیت محصول یا خدمات و برنامه ریزی در جهت مدیریت اثربخش یاری می رساند. شبکه های آبیاری و زهکشی برای رسیدن به رسالت نهایی خود یعنی حداکثرسازی رضایت کشاورز با میزان منابع محدود، نیاز به وارد کردن تجربیات مدیریتی دارد. در این راستا الگوبرداری از روش های نوین مدیریتی می تواند بعنوان یک رویکرد مؤثر مطرح باشد. در این مقاله جهت بهبود کیفیت مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی با هدف رضایتمندی مشتری و ترویج فرهنگ مشتری مداری، به معرفی و کاربرد روشQFD و نحوه ی تشکیل خانه ی کیفیت، مثال عملی طراحی و اجرا شده است. نتیجه کار نشان می دهد که کاربردQFD در مدیریت شبکه های آبیاری نیز مانند دیگر مباحث مدیریتی در بهبود کیفیت و ارائه خدمات بسیار مفید عمل می کند.

۱۲ایجاد پایگاه های اطلاعات مدیریتی در شبک ههای آبیاری و زهکشی
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، سال
تعداد صفحات: ۸
مدیریت و بهره برداری مناسب شبکه های آبیاری دارای پیچیدگی های فنی – اجتماعی بسیاری است . مسائل مربوط به سیستمهای آبیاری، گیاه، خاک، قطعات مزروعی، کاربری اراضی، هزینه های آب، نگهداری و تعمیرات مربوط به اجزای شبکه های توزیع آب، محاسبه نیاز آبی گیاه و زمان بندی تحویل آب و همچنین رفع مسائل حقوقی و اجتماعی در شبکه ها نیاز به مدیریت صحیح دارد . بنابراین وجود بانک اطلاعاتی برای ثبت داده ها، محاسبه پارامترهای مورد نیاز، کاربرد روش های مدیریتی جدید و ترکیب آنها با تجربه مدیران ، برای عملکرد مؤثر و حفاظت شبکه های آبیاری ضروری است؛ که عدم توجه به آن در کشور ما یکی از ع لل ضعف مدیریت در بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری است . ایجاد پایگاه های اطلاعات مدیریتی در طرح های آبیاری امکان تصمیم گیری هوشمند، توسعه تکنیک های آبیاری و مدیریت صحیح آبیاری را ف راهم می کند و پیشینه تجارب مدیریت ی شبکه را ضبط می کند. بدین منظور در سطح دنیا مدلهای رایانه ای ویژه گسترش یافته اند و هدف این تحقیق تشریح برخی از این پایگاهها و نحوه ایجاد و کاربرد آنها در مدیریت بهینه آبیاری است و ایده جدیدی را برای کار بیشتر در کشور مطرح می کند.

۱۳مدیریت توزیع در شبکه های آبیاری در شرایط کمبود منابع آب
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه با کاهش و محدودیت منابع آب در دسترس استفاده بهینه از آنها در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق کشاورزی فاریاب که بیش از 90% آب قابل حصول را مصرف می کنند اهمیت زیادی دارد از جمله این موارد ایجاد هماهنگی بین وضعیت توزیع آب در شبکه های موجود آبیاری با محدودیت منابع آب است بعلت محدودیت تخصیص آب به اراضی پایین دست سدها بویژه در سالهای اخیر میزان دبی تخصیص یافته به اجزای شبکه کاهش یافته و درنتیجه سازه ها در شرایط مناسب برای عملکرد مطلوب قرار نمی گیرند دراین مطالعه ابتدا به تدوین سناریوهای مناسب برای کاهش میزان آب مورد نیاز و مطابق با میزان منابع آب در دسترس پرداخته شد درهر شبکه آن دسته از سناریوهایی که همچنان به میزان آب بیش از آنچه در دسترس بوده محتاچند و جهت تکمیل توزیع آب در آنها به زمانی بیش از محدوده زمانی آبیاری احتیاج است و همچنین مواردی که جهت اجرای آن ها به ظرفیت سازه ای مشخصی در زیربخشها احتیاج بوده حذف شدند.

۱۴تعیین دانه بندی بهینه و طرح اختلاط بتن و ملات گوگردی
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب، سال
تعداد صفحات: ۱۴
در حال حاضر سالانه حدود 1\3 میلیون تن گوگرد مازاد بر نیاز کشور تولید م یشود. این حجم گوگرد مازاد را باید صادر نمود و یا کاربردهای جدیدی برای آن توسعه داد. با توجه به اشباع بودن بازار جهانی گوگرد کسب سهم بیشتری از بازار جهانی گوگرد متصور نم یباشد، بنابراین راهکار باقیمانده توسعه کاربردهای جدید برای گوگرد می باشد. یکی از کاربرد های اصلی که می توان با آن اشاره نمود استفاده از آن در جهت تولید بتن گوگردی می باشد. سوالات تحقیق: هدف از این تحقیق تعیین بهترین دانه بندی و طرح اختلاط بتن و ملات گوگردی بر اساس مقاومت فشاری می باشد. روش تحقیق: در این تحقیق با ترکیب 4 نوع مصالح دان های رایج در بازار، شامل شن بادامی، شن نخودی، ماسه شکسته و ماسه نرم، 4 دان هبندی مختلف برای تولید ملات و 8 دانه بندی برای بتن گوگردی تشکیل و تاثیر آنها بر روی مقاومت فشاری 28 روزه کامپوزیت حاصل بررسی شد. بعد از تعیین دانه بندی بهینه ، برای دانه بندی منتخب بتن، درصد های مختلف گوگ رد شامل 11 ،14 ، 17 و 20و23 و برای دانه بندی منتخب ملات، درصد های م ختلف گوگرد شامل14، 20 و 17 و 23 و 26 و 29 مورد مقایسه قرار گرفتند.

۱۵بررسی اثر تغییرات پارامتر استغراق بر الگوی عمومی جریان درون حوضچه مکش ایستگاههای پمپاژ
اطلاعات انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
عملکرد ایستگاههای پمپاژ، متاثر از وضعیت جریان نیمهماندگار در حوضچ? مکش است که تشکیل گردابهها و وضعیت الگوی جریان در آن دارای ماهیتی غیرقطعی است. ابعاد حوضچه، وضعیت استغراق درون آن، شکل دهانه لول? مکش، ساختار ورودی جریان و سایر عوامل از موارد تاثیرگذار بر روی الگوی عمومی جریان شکل گرفته درون حوضچه است. در این تحقیق با بررسی شرایط مختلف استغراق با تغییر در وضعیت قرارگیری لول? مکش نسبت به کف حوضچه، الگوی عمومی جریان از طریق تحلیل دادههای بدست آمده از سرعت سنجی در نقاط مختلف حوضچه و مانومترهای متصل به کف ترسیم شده و با مشاهدات بصری ثبت شده در حین آزمایش مقایسه شده است.

۱۶مطالعه آزمایشگاهی رابطه بده و عمق لبریزی در مقاطع دایره ای با جریان متغیر مکانی
اطلاعات انتشار: علوم كشاورزي و منابع طبيعي، زمستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۹

۱۷بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصد دبی انحراف و عمق آب در کانال اصلی بر آبگیری و تغییرات بستر در دهانه آبگیر در آبگیر 60 درجه
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
در این پژوهش، تاثیر عمق آب در کانال اصلی و درصد دبی انحراف بر حجم رسوبگذاری و مقدار آبگیری به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشها در فلومی به عرض 1\5 متر با آبگیر جانبی به عرض 60 سانتی متر و با زاویهی 60 درجه نسبت به فلوم اصلی انجام شدند. تاثیر سه درصد دبی انحراف 15 ، 20 و 26 و در هر یک از این درصد دبی ها تاثیر سه عمق مورد بررسی قرار گرفت. در هر آزمایش اطلاعات مربوط به بستر برداشت و در نهایت رسم و تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن بود که در درصد پایین آبگیری 15% با کاهش عمق آب میزان ورود رسوبات یه حدود 4 برابر افزایش پیدا کرد. در همهی آزمایشها یک چاله شسته شده در دیواره بالادست دهانه آبگیر مشاهده شد. در هر سه درصد دبی انحراف با کاهش عمق آب در کانال اصلی، حجم رسوب گذاری در کانال فرعی و همین طور بیشینه عمق آبشستگی افزایش می یابد.

۱۸بررسی هیدرولیک آبگیری برای تأمین رقوم آب در ایستگاه های پمپاژ
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در اغلب شبکه های انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ عامل اصلی حرکت و انتقال آب هستند. یکی از مهمترین مشکلات بهر هبرداری عدم تأمین رقوم مناسب در قسمت مکش است. از کار افتادگی پمپ ها، کاهش ظرفیت پمپاژ و زیانهای اقتصادی و نارضایتی بهره برداران از پیامدهای آن هستند. مطالعات نشان می دهند کاهش رقوم آب در قسمت مکش به دلایل مختلفی اعم از عدم توجه به شرایط هیدرولیکی، عدم طراحی صحیح موقعیت ایستگاه و حوضچه مکش و یا تغییر در شرایط طبیعی رودخانه رخ می دهد. یکی از گزینه های علاج بخشی، افزایش رقوم آبگیری در دهانه کانال آبرسانی است. این افزایش رقوم با تغییراتی در سطح مقطع کانال اصلی امکانپذیر است و به شرط مطالعات کامل هیدرولیکی به نتایج مطلوبی منجر می شود. در این مطالعه روش مذکور با پیشنهاد سناریوهای مختلف علاج بخشی و استفاده از مدل شبیه سازی هیدرولیکی، سناریوی بهینه از نظر هیدرولیکی و اقتصادی را برای افزایش رقوم سطح آب در شرایط کاهش جریان در کانال اصلی تعیین می کند.

۱۹تاثیر طول و مکان آبشکن بر میزان آبگیری و تغییرات بستر در دهانه ی آبگیر با استفاده از صفحات مستغرق در آبگیر ٧٥ درجه
اطلاعات انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در این پژوهش در مورد کنترل ورود رسوب به آبگیر جانبی در حالت استفادهی توام صفحات مستغرق و آبشکن نفوذ پذیر به صورت آزمایشگاهی کار شده است. آزمایشها در فلومی به عرض 1\5 متر با آبگیر جانبی به عرض ٦٠ سانتی متر و با زاویهی ٧٥ درجه نسبت به فلوم اصلی انجام شدند تاثیر دو موقعیت فاصلهی ١٢٠ و ٧٠ سانتی متری آبشکن از ابتدای دهانهی آبگیر و سه طول 22\5 ، 27 و 34 سانتی متری آبشکن نفوذپذیر بر تغییرات بستر و عمق آب در کانال آبگیر مورد بررسی قرار گرفت. در هر آزمایش اطلاعات مربوط به بستر برداشت و در نهایت رسم و تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن بود که، در هر دو موقعیت قرار گیری آبشکن در 120 و 70 سانتی متر بالاتر از ابتدای دهانهی آبگیر، با کاهش طول آبشکن از ٣٤ به 22\5 سانتی متر، درصد افزایش عمق آب در کانال آبگیر نسبت به شاهد روند صعودی داشت. در رابطه با عملکرد آبشکن و صفحات در کاهش حجم رسوبگذاری، بهترین عملکرد مربوط به آبشکن به طول ٢٧ سانتی متر در موقعیت ٧٠ سانتی متر بالاتر از ابتدای دهانه آبگیر بوده و به میزان 25\9 درصد کاهش حجم رسوب گذاری در کانال فرعی داشته است. و همچنین سطح آب داخل کانال فرعی، به میزان 17\7 درصد افزایش یافته است.

۲۰بررسی عملکرد هیدرولیکی و اقتصادی پمپهای دور متغیر در ایستگاههای پمپاژ
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور، سال
تعداد صفحات: ۸
ایستگاه های پمپاژ، عمده ترین مصرف کننده انرژی در سیستم های انتقال آب هستند. در حال حاضر در این ایستگاهها معمولا از الکتروپمپ های دور ثابت استفاده می شود که در بازه کوچکی از تغییرات فشار و آبدهی میتوانند بهترینراندمان را داشته باشند. چنانچه بر اساس نیاز بهره برداری، آبدهی یا ارتفاع کمتری احتیاج باشد، وجود دور نامتناسب با منحنی سیستم، باعث تلفات انرژی و کاهش بازده کاری سیستم خواهد شد. این مسئله بویژه در سیستمهایی کهدائما با تغییر نیاز مواجهند )مثل آبیاری تحت فشار( هزینه اضافی زیادی را تحمیل می کند. با استفاده از پمپ های دور متغیر، که در شرایط مختلف بهره برداری انعطاف پذیری بیشتری نشان می دهند، می توان تا حد زیادی از این اتلافانرژی جلوگیری کرد. در این مطالعه علاوه بر تشریح جنبه های هیدرولیکی این مسئله، مزایای اقتصادی جایگزینیپمپ های دور متغیر با طرح یک مسئله عملی نشان داده شده است. نتایج نشان می دهند که در صورت استفاده از پمپ های دور متغیر در شرایطی غیر از شرایط اولیه طرح و با اعمال کنترل بر دور موتور، توان ورودی به پمپ ومحدوده راندمان بهینه نیز کنترل شده و از اتلاف انرژی تا درصد قابل توجهی جلوگیری می شود

۲۱بررسی وضعیت سازه‌های اندازه‌گیری جریان در شبکه‌های آبیاری کشور
اطلاعات انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۴
تحقیق حاضر با هدف ارزیابی روشهای اندازه‌گیری جریان آب در شبکه‌های آبیاری روباز در کشور و در بازه زمستان 1389 تا اواسط بهار سال1390 در تعدادی از شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری، شامل شبکه‌هایی واقع در بوشهر، بهبهان، ساوه، قزوین و ورامین انجام گرفته است. توزیع به موقع و متناسب آب، لازمه مدیریت و مصرف صحیح آب کشاورزی است و این در حالیست که در شبکه‌های آبیاری کشور ابزار و سازه‌های لازم برای اندازه‌گیری و تخصیص آب از اهمیت و دقت چندانی برخوردار نیستند. این مسئله در بحث تحویل حجمی آب، که از اولویتهای مدیریتی آب در کشور است، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. این تحقیق میدانی که با مشارکت مسئولین و بهره برداران شبکه ها و تدوین پرسشهای هدفمند صورت گرفته است، با تحلیل پاسخهای بدست‌آمده و ثبت بازدیدهای میدانی، نواقص و کاستیهای موجود در فرایند اندازه‌گیری جریان را مورد بررسی قرار داده و شبکه‌های مختلف را با توجه به ارزشگذاری فاکتورهای مختلف، از جنبه روشهای اندازه‌گیری و مشکلات موجود با هم مقایسه می‌کند. همچنین با توجه به نتایج میزان رضایتمندی بهره‌برداران از روند اندازه‌گیری و توزیع آب، کارایی برخی از سازه‌های اندازه‌گیری جریان آب قابل بررسی است. این تحقیق نشان داد که گرچه بطور کلی استفاده از مدولهای نیرپیک بیشتر مورد پسند و رضایت بهره برداران است، عدم دقت در ساخت، نصب، بهره‌برداری و نگهداری آنها میتواند خطای زیادی را در اندازه‌گیری سبب شود و باید در این زمینه فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی بیشتری صورت گیرد.

۲۲بررسی عملکرد کنترل کننده موضعی بالادست PI با منطق پس خورد + پیش خورد در ابتدای کانال با بروز اختلال در دبی ورودی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۹
خودکارسازی شبکه های آبیاری به منظور ارتقاء عملکرد شبکه ها به عنوان یکی از روشهای بهبود بهره برداری یک ضرورت است که خود نیازمند بکارگیری سیستم های کنترل می باشد. در این تحقیق کنترل کننده موضعی بالادست PI با منطق کنترل پس خورد و کنترل پیش خورد در سازه ابتدایی کانال، برای انحلال اختلالات دبی ورودی به کانال طراحی شد و عملکرد آنمورد ارزیابی قرار گرفت. کنترل موضعی بالادست از دیدگاه مدیریت بهره برداری کنترل منبع گرا 1 تلقی می گردد زیرا در اینسیستم مقدار نیاز مصر فکنندگان با در نظر گرفتن مقدار آب موجود در بالادست بازه تأمین م یگردد. از آنجا که اینکنترل کننده در بسیاری از شبکه های آبیاری به صورت دستی استفاده می شود، هدف اصلی این تحقیق ارزیابی عملکرد این کنترل کننده در حالت خودکار است. در طراحی و اجرای الگوریتم کنترل از مدل هیدرودینامیک SOBEK در تلفیق با نرم افزارمت لب استفاده شد. در ابتدا کنترل کانال با توجه به برنامه زما نبندی تحویل آب برای شبیه سازی یک روزه به کار برده شد. سپس با ورود اغتشاش به کانال اصلی، الگوریتم کنترل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کنترل کننده طراحی شده از دقت و قابلیت مطلوبی در کنترل جریان و مستهلک نمودن اغتشاشات کانال مورد مطالعه برخوردار بوده و به خوبی امکان جایگزینی با سیستم بهره برداری سنتی را دارا است.

۲۳شبیه سازی عملکرد هیدرولیکی نوارهای آبیاری تحت فشار با استفاده از فلوئنت
اطلاعات انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
شناخت توزیع سرعت و فشار درون گسیلنده های جریان در ادوات آبیاری تحت فشار برای تعیین روابط دبی فشار و همچنیین میزان افت ایجاد شده، در طراحی صحیح و افزایش کارایی یک سیستم آبیاری موضعی، عامل مهمی محسوب می شود. در حال حاضر مدل های کامپیوتری همچونFLUENT ، به دلیل هزینه پایین و سرعت بالا، می توانند برای کمک به فرایند طراحی گسیلنده ها و بویژه نوارهای آبیاری )کیه نا کنون تحقیقاتخاصی روی آنها صورت نگرفته است و استفاده از آنها در کشور افزایش یافته است( و مطالعه هیدرولیک جریان در آنها گزینیه مناسی ی باشند. در این مطالعه به ش یه سازی عملکرد هیدرولیکی جریان و تعیین معادله دبی فشار برای قطره چکان یک نوار آبیاری، توسط نرم افزار فلونیت و تحت – دومدل آشفتگی k–ω و k–ε پرداخته شده است.

۲۴کاربرد مدل هیدرودینامیکی CanalMan درتعیین اثرتنظیم کننده های مختلف برعملکرد آبگیرها
اطلاعات انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
دراین تحقیق برای بررسی اثرسازه های تنظیم مختلف درکانال اصلی بردبی ورودی به آبگیرهای جانبی و درنهایت تعیین مناسب ترین سازه دریک شبکه مدل هیدرودینامیکی CanalMan استفاده شد کانال انتخاب شده برای شبیه سازی کانال bp19 واقع درشبکه فومنات است مدل با داده های اندازه گیری شده درشهریور 1390 واسنجی گردید نتایج نشان داد که با کاهش دبی درکانال سازه آمیل مانع ازتغییر دبی ورودی به آبگیرها می شود همچنین هنگامیکه سازه کنترل سرریز نوک اردکی باشد آبگیرهای پایین دست تغییر بیشتری نسبت به آبگیرهای بالا دست دارند که این امر عکس حالتی است که سازه کنترل دریچه قطاعی باشد.

۲۵تطبیق آزمایشگاهی مدل هیدرودینامیک FLDWAV برای کاربرد در کانال های آبیاری و زهکشی
اطلاعات انتشار: آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي)، فروردين و ارديبهشت, دوره  ۲۶ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مدل های هیدرودینامیک، ابزار مناسبی برای فهم رفتار هیدرولیکی در شبکه های بزرگ و پیچیده می باشند که می توانند عملکرد شبکه ها را مورد ارزیابی قرار داده و بهره برداری و مدیریت آنها را بهبود دهند. مدل FLDWAV یک مدل هیدرودینامیک با توانمندی بسیار گسترده بوده که اساسا برای کاربرد در رودخانه ها توسعه یافته است؛ اما شمول شیوه های مختلف روندیابی، تنوع شرایط مرزی قابل بررسی و در دسترس بودن کد مدل، کاربری آن را در بررسی جریان های غیرماندگار شبکه های آبیاری و زهکشی میسر می کند. هدف از تحقیق حاضر، آزمون و تطبیق نتایج مدل FLDWAV با داده های آزمایشگاهی بوده که به این منظور کانال ذوزنقه ای طویلی احداث گردید و به کمک داده های جمع آوری شده از آن، عملکرد مدل و امکان کاربری آن در شبکه های آبیاری و زهکشی بررسی گردید. دو هیدروگراف با ویژگی هایی متفاوت تولید و داده های آن با نتایج آزمون های متعدد مدل، برای شبیه سازی جریان غیرماندگار ایجاد شده در کانال، در شرایط بدون واسنجی و انجام واسنجی، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده از انجام آزمون ها نشان داد که مدل FLDWAV قادر به شبیه سازی مناسب جریان غیرماندگار با دقت مطلوب بود و باز بودن کد مرجع این مدل امکانی را فراهم نمود تا بتوان مدل را برای شرایط مختلف موجود در مجموعه آزمایشگاهی تطبیق داد و با توجه به مزایای متعدد آن، کاربری آن در بهره برداری، بهسازی و بازسازی شبکه های آبیاری قابل توصیه می باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۵۱ نتیجه