توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱لزوم نگرش جامع در اولویت بندی و انتخاب عملیات آبخیزداری: مطالعه موردی حوزه آبخیز وستگان در استان چهار محال و بختیاری
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۴
های آبخیزداری در کشور عمدتاً با هدف کنترل فرسایش خاک و کاهش رواناب انجام شده و برای اجرای این طرح ها مبالغ قابل توجهی هزینه می شود.در این پژوهش یکی از حوضه های آبخیز در استان چهار محال و بختیاری که هزینه های هنگفتی برای کنترل فرسایش و رسوب آن صرف شده مورد بررسی قرار گرفته تا اولویت عملیات آبخیزداری اعم از بیولوژیکی و مکانیکی که بایستی برای کنترل فرسایش و رسوب آن صورت پذیرد تعیین و با مجموعه عملیات بیولوژیکی و مکانیکی که عملاً از سال 1371 در این حوضه به مرحله اجرا درآمده است مورد مقایسه قرار گیرد. بررسی ها نشان می دهد که علیرغم اینکه سطح نسبتاً وسیعی از حوضه را اراضی مارنی حساس به فرسایش تشکیل می دهد و به نظر می رسد که بیشترین تمرکز بایستی بر روی تثبیت مارنها از طریق عملیات بیولوژیکی و یا مدیریتی صورت پذیرد ولی حجم عملیات مکانیکی و هزینه کرد منابع در این زمینه بسیار بیشتر از عملیات بیولوژیکی و مدیریتی بوده و از اینرو کمک قابل توجهی به کنترل فرسایش و رسوبزایی حوضه ننموده است. از آنجا که این مشکل تنها به این حوضه ختم نشده و مثالهای متعددی را در این خصوص در استان و کشور می توان یافت، در این نوشتار سعی شده است تا با ذکر مواردی عینی از حوضه وستگان، لزوم داشتن نگرشی جامع در انتخاب نوع عملیات آبخیزداری، چنانچه در تعاریف آبخیزداری نیز به آن اشاره شده و یا مستتر است یاد آوری گردد تا از اتلاف منابع جلوگیری و اهداف آبخیزداری نیز محقق گردد

۲بررسی میزان تغییرات و نقش سازند های زمین شناسی در بروز تغییرات شبکه آبراهه ای حوضه آبخیز وستگان چهارمحال و بختیاری طی سه دهه (1348–1377)
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
تغییرات میزان و تراکم شبکه آبراهه ای یک منطقه را می توان به عنوان شاخصی از تخریب در آن منطقه در نظر گرفت. از اینرو با تعیین تغییرات تراکم شبکه آبراهه ای یک منطقه در طی دوره زمانی مشخص، امکان قضاوت در مورد میزان فرسایش و چگونگی مدیریت آن منطقه فراهم می گردد.حوضه آبخیز وستگان در شرق استان چهار محال وبختیاری، به عنوان حوضه بالادست تالاب بین المللی گندمان، رودخانه بیژگرد و همچنین دشت پائین دست آن که نقش به سزایی در تولید محصولات کشاورزی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لیکن، میزان فرسایش پذیری این حوضه به دلیل وجود تشکیلات مارنی در قسمت جنوبی آن بسیار زیاد بوده و حیات تالاب، رودخانه و کشاورزی منطقه را تهدید می کند.متاسفانه مطالعه ای در مورد میزان بار رسوبی این حوضه انجام نگرفته ولی عکسهای هوایی گرفته شده از این منطقه در سالهای 1348 و 1377این امکان را فراهم آورده است تا تغییرات تراکم شبکه آبراهه ای را به عنوان معیاری از نوع مدیریت و فرسایش پذیری این حوضه بررسی کرد. برای انجام این کار، از دو سری عکسهای هوائی مربوط به سالهای فوق استفاده شد. این عکسها با استفاده از نقشه توپوگرافی منطقه درمحیط نرم افزار LWIS (Ver.3.4, ITC, the Netherland) زمین مرجع، و تصحیح سه بعدی شدند.

۳تحلیل و ارزیابی تأثیر خشکسالی برکاهش سطح آب تالابهای استان چهار محال و بختیاری با استفاده از تکنیکهای RS,GIS
اطلاعات انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۲
خشکسالی یک پدیده آب و هوایی است و در تئوری جدید و با دید هیدرو– اقلیمی، به صورت: انحراف منفی موقتی و دوره ای وضعیت رطوبت محیطی 5 تعریف میشود. به دلیل گستردگی مقیاس زمانی و مکانی خشکسالی، اصلی ترین عامل محیطی که موجب کمبود و اختلال جریان آب، گسیختگی توان اکولوژیک و فقر غذایی به شمار می رود. بدنبال خشکسالی پیامدها و مشکلات ناشی از آن در مناطق مختلف رخ میدهد که از آن جمله می توان به از بین رفتن چرخه اکولوژیکی و نابودی زیستگاههای گونه های ارزشمند نظیر پرندگان و آبزیان در سطح مناطقی نظیر تالاب ها و از بین رفتن آبدهی ممتد، پایین رفتن سطح ایستابی و افزایش آلودگی درآب های سطحی و افزایش املاح در آبهای زیر زمینی اشاره کر د . یکی ازتبعات خشکسالی، تأثیر آن بر منابع آب تالابها میباشد که با انجام اقدامات آبخیزداری میتوان تا حد زیادی از اثرات مخرب خشکسالی،براکوسیستم تالابها جلوگیری کرد

۴ضرورت تعیین نیاز غذایی واحد دامی بر مبنای کیفیت علوفه
اطلاعات انتشار: منابع طبيعي ايران، زمستان, دوره  ۵۵ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۲
نیاز غذایی یک واحد دامی در اندازه گیری ظرفیت مرتع در شرایط کنونی کشور ما معادل 2–1.5 کیلوگرم علوفه خشک در روز محاسبه می شود. این در حالی است که کیفیت علوفه از گیاهی به گیاه دیگر، از منطقه ای به منطقه دیگر و در دوره های رویشی مختلف متغیر است. بنابراین محاسبه نیاز غذایی واحد دامی بر مبنای کیفیت علوفه شاخص مطمئن تری خواهد بود. در این تحقیق وزن اندازه واحد دامی نژاد لری بختیاری 50 کیلوگرم تعیین و نیازهای غذایی آن در شرایط نگهداری و چرای در مرتع (60 درصد بیشتر از نگهداری در اصطبل) از جداول N.R.C. بر مبنای پروتئین خام (152 گرم)، انرژی متابولیسمی (13.386 کیلوگرم) در درصد از وزن زنده یک واحد دامی علوفه خشک (1 کیلوگرم و 60 درصد بیشتر از نگهداری در اصطبل معادل 1.6 کیلوگرم) در شرایط چرای در مراتع محاسبه شد، کیفیت علوفه 9 نیپ گیاهی منطقه نیز برآورد گردید، با توجه به نیاز غذایی دام و ترکیب پوشش گیاهی هر تیپ، مقدار علوفه ای که تامین کننده انرژی متابولیسمی، پروتیین خام و 2 درصد از وزن زنده واحد دامی علوفه در شرایط نگهداری و چرای در مرتع بود محاسبه شد. مقایسات آماری علوفه تامین کننده این احتیاجات غذایی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 9 تکرار (در هر تیمار) و مقایسه میانگین ها به روش دانکن (DMRT) نشان دهنده تفاوت معنی داری (در سطح (P<0.01 می باشد که بیانگر لزوم محاسبه نیاز غذایی واحد دامی با توجه به کیفیت علوفه در مناطق و شرایط متفاوت می باشد.

۵تعیین تولید علوفه قابل دسترس با در نظر گرفتن عوامل موثر با استفاده از RS و GIS
اطلاعات انتشار: تحقيقات مرتع و بيابان ايران، زمستان, دوره  ۱۸ , شماره  ۴ (پياپي ۴۵)، سال
تعداد صفحات: ۱۵
ارزیابی تولید علوفه یکی از مسائل مهم در تعیین ظرفیت چرای مراتع محسوب می شود. شکی نیست که تمامی علوفه تولید شده در مراتع به طور یکسان قابل دسترس نمی باشد و عوامل مختلفی میزان در دسترس بودن علوفه را تحت تاثیر قرار داده و آن را محدود می نمایند. در این تحقیق، عوامل تاثیرگذار بر دسترسی به علوفه مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی منابع متعدد، فاکتورهایی مانند فاصله از منابع آبی، تراکم گیاهان بوته ای و درختچه ای، شیب و کاربری اراضی از عمده ترین عوامل کاهش دهنده دسترسی به منابع علوفه ای تشخیص داده شد. تولید با استفاده از روش قطع و توزین و تراکم با استفاده از روش فاصله ای اندازه گیری گردید. به منظور بالا بردن دقت داده های حاصل از 18 شاخص گیاهی و نسبت باندی مختلف استفاده شد تا بهترین شاخص تعیین گردد. در ابتدا تولید به عنوان متغیر مستقل (X) و شاخصهای گیاهی به عنوان متغیر وابسته (Y) وارد نرم افزار آماری SPSS گردیدند. سپس نقشه تولید بر اساس برازش بهترین مدل رگرسیونی ایجاد گردید. آنگاه با تعدیل همه عوامل محدودکننده در تولید بر اساس جدولهای مربوطه، نقشه تولید قابل دسترس ایجاد گردید. نتایج آماری نشان داد که تولید با در نظر گرفتن شیب، تراکم گیاهان بوته ای و درختچه ای و همچنین تولید با در نظرگرفتن کلیه عوامل محدودکننده قابلیت دسترسی، با تولید در حالت معمولی تفاوت معنی داری (p<0.05) را داشته اند، اما فاصله از منابع آبی‏ و دیگر کاربری‏ اراضی‏ تفاوت‏ معنی‏ داری‏ را با روش معمول اندازه گیری تولید (حالتی که هیچ یک از عوامل موثر در نظر گرفته نشود) نشان ندادند.

۶بررسی رابطه ترکیب پوشش و تولید گیاهان با زمان چرای گوسفند و بز به منظور مدیریت بهینه مراتع (بررسی موردی: مراتع کرسنک استان چهار محال و بختیاری)
اطلاعات انتشار: مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران)، زمستان, دوره  ۶۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۳
گزینش نوع، ترکیب سنی و نسبت دام های چرا کننده در مرتع به طور معمول جزء نخستین تصمیم ها در مدیریت بهینه چرا است. از اینرو در این پژوهش، برای بررسی رابطه بین ترکیب دامی با ترکیب گیاهی و گزینش نوع دام مناسب برای مدیریت بهینه مراتع کرسنک (استان چهار محال و بختیاری)، در آغاز پوشش تاجی، تولید و ترکیب گیاهی تعیین شد. سپس زمان چرای گونه ها توسط گوسفند و بز به طور جداگانه با بهره گیری از روش فیلمبرداری و زمان سنجی اندازه گیری شد. در مرحله آخر رابطه همبستگی بین درصد گونه های گیاهی در رژیم غذایی گوسفند و بز (متغییر وابسته) با درصد ترکیب گونه ها در عرصه بر حسب تولید و پوشش تاجی گیاهان به طور جداگانه (متغییر مستقل) تعیین و تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین درصد گونه های در رژیم غذایی گوسفند با درصد ترکیب گیاهی موجود در عرصه بر حسب تولید و پوشش تاجی رابطه معنی داری (P£0.05) وجود نداشته و گزینش گونه ها توسط گوسفند برای چرا به کلی گزینشی می باشد، اما بین درصد گونه ها در رژیم غذایی بز با درصد ترکیب گیاهی موجود در عرصه تولید و پوشش تاجی رابطه معنی داری (P£0.05) وجود داشته و گزینش گونه ها توسط بز برای چرا گزینشی نبوده و به میزان تولید و پوشش ترکیب گونه های گیاهی بستگی دارد. از طرف دیگر رژیم غذائی گوسفند و بز با هم متفاوت بوده و گوسفند و بز در گزینش گونه های گیاهی یکسان عمل نمی کنند، بنابراین با بهره گیری توام اما با نسبت مشخصی از ترکیب گوسفند و بز می توان بهینه ترین روش بهره برداری از مراتع را بدست آورد.  

۷استخراج و شناسایی ترکیب های شیمیایی کرفس کوهی (.Kelussia odoratissima Mozaff)
اطلاعات انتشار: تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، تابستان, دوره  ۲۶ , شماره  ۲ (پياپي ۴۸)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
به دلیل اثرهای جانبی داروهای شیمیایی امروزه توجه به گیاهان دارویی رو به افزایش است. یکی از گیاهان دارویی با ارزشی که به شدت در ایران مورد استفاده قرار می گیرد و به همین دلیل در معرض خطر انقراض می باشد، گیاه کرفس کوهی با نام علمی Kelussia odoratissima Mozaff. است که بومی کوههای زاگرس مرکزی (به ویژه استان چهار محال و بختیاری) بوده و تنها در ایران مشاهده شده است. به منظور بررسی میزان مواد موثره این گیاه برای پی بردن به خصوصیات دارویی آن ابتدا از سه اکوتیپ مورد مطالعه شامل اکوتیپ کوهرنگ، بازفت و دوآب صمصامی، نمونه ها در طول یک ترانسکت 200 متری برداشت شد. از هر اکوتیپ در مرحله رویشی نمونه ها تهیه و اسانس گیری با روش تقطیر با آب انجام شد. اسانس های هر یک از اکوتیپ های مورد بررسی مورد تجزیه قرار گرفت. برای شناسایی و تجزیه اسانس از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی استفاده شد. پس از بررسی طیف های بدست آمده و مراجعه به کتب مرجع، ترکیب های عمده شیمیایی اسانس سه اکوتیپ گیاه کرفس کوهی شناسایی گردید. به ترتیب تعداد 24، 21 و 24 ترکیب که نشان دهنده 90.4، 95.6 و 93.6 درصد کل ترکیب های اسانس نمونه های کوهرنگ، بازفت و دوآب صمصامی بودند، شناسایی شد. مقایسه ترکیب های اصلی اسانس در اکوتیپ های مطالعه شده نشان داد که عمده ترین ترکیب های موجود در اسانس این گیاه شامل ترکیب های سیس – لیگوستیلید (Z–ligustilide)، 3– ترانس – بوتیلیدن فتالید، ترانس – لیگوستیلید (E–ligustilide)، کسان، اسپاتولنول، 2–اکتن–1–ال استات، گلوبولول، بوتیل فتالید، بتا – سلینن و پنتیل بنزن بوده که حدود 88.6 درصد از ترکیب های اسانس اکوتیپ های مورد مطالعه را تشکیل می دادند. دو ترکیب سیس – لیگوستیلید و بوتیلیدن فتالید به ترتیب به طور متوسط در سه اکوتیپ مورد بررسی با 39.5 و 19.1 درصد مجموعا 58.7 درصد از ترکیب های اسانس گیاه کرفس کوهی را تشکیل می دهند. مشتقات فتالیدهای موجود در گیاه در مجموع 68.6 درصد از ترکیب های گیاه کرفس کوهی را تشکیل می دهند. تغییرات اندک ترکیب های شیمیایی این گیاه در رویشگاههای مختلف را می توان تا حدودی ناشی از تاثیر عوامل مختلف اکولوژیکی، جغرافیایی، اقلیمی، خاکی و ارتفاعی بر روی ترکیب اسانس اکوتیپ های مختلف این گونه تلقی کرد.

۸بررسی تغییرات پوشش گیاهی درمراتع واقع درتنگ صیاد
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن، سال
تعداد صفحات: ۸
ارزیابی مرتع ازلحاظ مقدار و نوع پوشش گیاهی یکی ازموارد مهم درمدیریت مرتع می باشد دراین تقحیق درصد پوشش گیاهی درمنطقه تنگ صیادمورد ارزیابی و اندازه گیری قرارگرفت منطقه مورد مطالعه یک مرتع حفاظت شده است که دراطراف آن تپه ماهوارهای زیادی قرارگرفته است و یک مرتع کوهستانی به شمار می رود این تحقیق برروی قسمتی ازمرتع که همواربود و اختلاف شیب چندانی نداشت انتخاب شد و ازآن نمونه برداری صورت گرفت روش نمونه برداری یک روش تصادفی سیستماتیک بود بدین صورت که شش ترانسکت 150متری به فاصله 30مترازهم متناسب باوضع پراکنش و تراکم گیاهان و درامتداد هرترانسکت 25پلات 9مترمربعی با توجه به نوع گونه ها و نحوه پراکندگی آنها مستقر شد و درصد پوشش های تاجی داخل کوادرات ها اندازه گیری شد نتایج نشان داد که میزان پوشش به سمت دامنه کمتر میشود درنزدیک به دامنه درصد پوشش گونه گون ازهمه بیشتر و درصد پوشش گیاهان خوشخوراک دام ازخانواده گراسهای دائمی نظیر گندمیان چندساله دارای کمترین درصد بود بیشترین تغییرات هم ازلحاظ درصد پوشش گونه غالب منطقه و هم ازلحاظ درصد پوشش گونه های با خوشخوراکی کم و غیرخوشخوراک درنزدیک دامنه دیده شد.

۹بررسی مدل های رگرسیونی در برآورد تولید گیاهان مرتعی
اطلاعات انتشار: مرتع، تابستان, دوره  ۵ , شماره  ۲ (پياپي ۱۸)، سال
تعداد صفحات: ۱۰
آگاهی از تولید گیاهان مرتعی اطلاعات مناسبی از چگونگی سلامت و کارکرد اکوسیستم های مرتعی را در اختیار مدیران این اکوسیستم ها قرار می دهد. تخمین تولید گیاهان مرتعی از طریق ویژگی های مورفولوژی موجب افزایش سرعت، کاهش زمان و افزایش تعداد نمونه می شود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین تولید گونه های Stipa hohenackeriana Trin Rupr Boiss Bromus tomentellus، Astragalus effesus، Astragalus caragana، Astragalus cyclophylus وOnobrychis gaoba  و ویژگی های مورفولوژیک آنها شامل قطر تاج، قطر یقه، محیط یقه، قطر میانه گیاه، ارتفاع گیاه، تاج پوشش گیاه با بررسی طیف وسیعی از مدل های رگرسیونی در دو سطح گونه و سطح فرم رویشی است. به این منظور از هر گیاه 30 پایه به شکل تصادفی در منطقه استپی حاشیه زاینده رود انتخاب و ویژگی های بالا در آنها اندازه گیری شد. سه گروه مدل رگرسیونی شامل مدل هایی که تنها از یک ویژگی برای برآورد تولید استفاده می کردند (مدل تک بعدی)، مدل هایی که از تلفیق چند ویژگی استفاده می کردند (مدل های دو بعدی) و مدل های رگرسیونی چندگانه استفاده شد. پس از استخراج مدل های معنی دار، عملیات اعتبارسنجی برای انتخاب بهترین مدل، از بین مدل های معنی دار انجام شد. نتایج نشان داد که هر یک از ویژگی های بررسی شده با تولید گیاهان در ارتباط مستقیم است. با این وجود هر کدام از این ویژگی ها، نوع خاصی از ارتباط را با تولید داشته و در مدل های مختلفی می توانند برآورد مناسبی از تولید داشته باشند. قطر و محیط یقه و میانگین قطر تاج بهترین برآورد را در تولید گیاهان در قالب مدل های تک بعدی داشتند و ارتفاع به عنوان ضعیف ترین ویژگی شناسایی شد. همچنین استفاده ترکیبی از چندین ویژگی شامل: محیط یقه، قطر میانه گیاه به همراه ارتفاع که تقریبی از حجم گیاه هستند برآورد بهتری را از تولید در مقایسه با مدل هایی که تنها از یک ویژگی استفاده می کردند داشت. نتایج حاکی این موضوع است که: 1) تلفیق دو یا چند ویژگی در مدل های رگرسیونی باعث افزایش کارآیی تخمین تولید می شود، 2) تخمین تولید از ویژگی های مورفولوژیک در گونه های با ساختار قامتی راست مانند B. tomentellus امکان پذیر است، در صورتی که در گیاهان طوقه ای شکل مانند A. effusus برآورد مناسبی در مقایسه با گروه قبلی به دست نمی آید.

۱۰تاثیر چرای دام بر ترکیب و تنوع جوامع گیاهی مناطق استپی بروجن
اطلاعات انتشار: مرتع، زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۴ (پياپي ۲۰)، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مطالعه سعی بر آن است با توجه به لزوم انتخاب بهترین روش مدیریتی برای مدیریت اصولی مراتع استپی، تاثیر چرای دام بر تنوع و ترکیب گیاهی با مقایسه انواع شاخص های تنوع در سه روش مدیریتی قرق بلندمدت، قرق کوتاه مدت (چرای متوسط) و چرای آزاد بررسی شود. پس از تعیین منطقه معرف، در هر منطقه نمونه برداری از درصد پوشش گونه های گیاهی در 30 پلات مستقر شده در طول 3 ترانسکت (فواصل ترانسکت 50 متر) به روش تصادفی– سیستماتیک انجام شد. شاخص های تنوع آلفا، بتا، شاخص های تنوع شانون و شاخص یکنواختی در هر مدیریت چرایی محاسبه و سپس با استفاده از تجزیه واریانس یکطرفه مقایسه شد. برای بررسی تغییر در ترکیب گیاهی مدیریت های چرایی مختلف از روش رج بندی مقیاس بندی چندبعدی غیرمتریک به همراه تحلیل چندپاسخی روش جایگشت استفاده شد. نتایج نشان داد که کلیه شاخص های تنوع با چرای دام تغییر کرده است. اگرچه چرای دام ارزش عددی هر کدام از شاخص های شانون، سیمپسون و تنوع آلفا را به نصف کاهش داده است، ولی چرای آزاد باعث افزایش تنوع بتا تا سه برابر شده است. افزایش تنوع بتا در چرای آزاد ناشی از ناهمگنی های ایجاد شده در پوشش گیاهی توسط عامل چرا و عامل تسهیل توسط گونه های غیر خوشخوراک است. نتایج حاصل از روش های رج بندی نشان می دهد که چرای دام شیب تغییرات اصلی در منطقه بوده و باعث تفاوت در ترکیب جوامع گیاهی مناطق مختلف مدیریتی به شکلی شده است که بر روی محور رج بندی حاصل پلات های نمونه بردای هر منطقه مدیریتی در حدود 90 درصد از مناطق دیگر قابل تفکیک است. اگرچه قرق بلندمدت از نظر تنوع و ترکیب پوشش گیاهی در شرایط ایده آلی قرار دارد، ولی قرق کوتاه مدت نیز باعث احیاء پوشش گیاهی شده است.

۱۱کاربرد درجه_ روز رشد در تعیین مراحل فنولوژی گونه ی Agropyron elongatum
اطلاعات انتشار: سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان، سال
تعداد صفحات: ۶
به منظور تعیین مناسب ترین زمان ورود دام به مرتع و تنظیم برنامه های بهره برداری از گونه های مرتعی و جلوگیری از چرای بی موقع،شناسایی مراحل مختلف فنولوژی گیاهان مرتعی حائز اهمیت است.در این مطالعه فنولوژی گونه های مرتعی Agropyron elongatum در سال 1391 در منطقه کرسنک استان چهار محال و بختیاری با استفاده از روش درجه روز رشد مورد بررسی قرار گرفت و هفته ای دو بار مراحل فنولوژی،تا زمان ریزش بذر ثبت شد.داده های مربوط به فنولوژی با استفاده از آمار اقلیمی حرارت تفسیر و برای هر مرحله فنولوژی،حرارت تجمعی لازم یا مجموع درجه حرارت روزهای رشد محاسبه شد.هدف از مطالعه،شناخت مراحل فنولوژی جهت استفاده در تعیین مناسب ترین زمان ورود دام به مرتع بر اساس تاریخ وقوع مراحل فنولوژی و مجموع درجه حرارت روزهای رشد می باشد.با جمع درجه_روزهای حادث شده در طی یک دوره مشخص،مقدار درجه_روز رشد لازم برای رسیدن یک گیاه به هر مرحله ای از نمو رویشی مشخص گردید.نتایج نشان داد که مراحل فنولوژی گیاهان با استفاده از درجه_روز رشد قابل پیش بینی است که در تعیین زمان ورود دام به مرتع مناسب می باشد.

۱۲بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه زاینده رود در محدوده شهری اصفهان
اطلاعات انتشار: آب و فاضلاب، , دوره  ۲۴ , شماره  ۴ (مسلسل ۸۸)، سال
تعداد صفحات: ۹
کاربری اراضی از جمله عواملی است که بر چرخه طبیعی آب در اکوسیستم اثر می گذارد. تحقیق حاضر با هدف تعیین اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه زاینده رود در محدوده شهری اصفهان انجام شد. نقشه کاربری اراضی حوضه با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست1990 (TM+) ، تصویر IRS سال 2008 و به کمک نرم افزار ENVI تعیین گردید. در مرحله بعد شبیه سازی وقایع بارش– رواناب به کمک روش SCS انجام گرفت و پارامترهای هیدرولوژیکی زیر حوضه ها واسنجی گردید. نتایج نشان داد که متوسط ضریب تلفات اولیه در حوضه مطالعاتی 0.21 است. همچنین هیدروگراف بارشهای طرح شبیه سازی شده از تلفیق GIS و مدل HEC–HMS نشان داد که اثر تغییر کاربری اراضی در دبی پیک سیلاب با افزایش دوره بازگشت سیل، کاهش می یابد به طوری که در دوره بازگشت 5 ساله، دبی اوج کل حوضه در محل خروجی از سال 1369 تا 1387، 39.9 درصد افزایش یافته ولی در دوره بازگشت 200 ساله تنها 10.3 درصد افزایش داشته است.

۱۳مطالعه فلوریستیک و جغرافیای گیاهی منطقه نیمه آلپی کرسنک شهرکرد
اطلاعات انتشار: تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان)، تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۱۰
این تحقیق در مراتع کرسنک استان چهارمحال و بختیاری که به عنوان یکی از مراتع غنی استان محسوب می شود انجام شده است. این منطقه از نظر جغرافیای گیاهی در محدوده رویشی منطقه ایرانی – تورانی (منطقه نیمه آلپی) قرار می گیرد. گونه های نادر و بوم زاد منطقه مشخص و پراکنش جغرافیای و شکل زیستی گونه های شناسایی شده بررسی گردید. به طور کلی، 100 گونه از 17 تیره گیاهی جمع آوری و شناسایی شد که 20 درصد گونه های شناسایی شده، بوم زاد منطقه ایرانی – تورانی هستند. نتایج نشان داد که 75.7 درصد عناصر شناسایی شده جزو عناصر رویشی ایرانی – تورانی، و تنها 3 و 2 درصد عناصر شناسایی شده، به ترتیب به مناطق اروپا – سیبری و مدیترانه ای مربوط هستند. دلیل فراوانی عناصر ایرانی – تورانی می تواند دوری این منطقه از مناطق رویشی دیگر باشد. عناصر مشترک ایرانی–تورانی و مدیترانه ای نیز 6.1 درصد و ایرانی – تورانی و اروپا – سیبری 2 درصد عناصر شناسایی شده را به خود اختصاص دادند. نتایج نشان داد که همی کریپتوفیت ها 60 درصد شکل زیستی را به خود اختصاص دادند که نشان دهنده اقلیم سرد کوهستانی است.

۱۴تعیین مناسب ترین شکل و اندازه پلات برای برآورد چند متغیر مرتعی در مراتع نیمه استپی
اطلاعات انتشار: مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران)، تابستان, دوره  ۶۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هنگاهی می توان قضاوت درستی در ارزیابی پوشش گیاهی مرتع داشت که طرح آماربرداری انتخاب شده باشد و در این میان شکل و اندازه قطعه (پلات) اهمیت زیادی دارد. از این رو تعیین یک اندازه و شکل قطعه مناسب که بتواند دقت و صحت مناسبی در برآورد متغیرهای مرتعی پوشش داشته باشد موجب افزایش کارآیی نمونه برداری می شود. در این مطالعه با لحاظ کردن چندین معیار شامل دقت، زمان، نسبت محیط به مساحت و راحتی و قابل استفاده بودن به دنبال تعیین قطعه خواهیم بود که برآورد قابل قبولی از چندین متغیر شامل درصد پوشش فرم های رویشی مختلف، سنگ و سنگریزه، درصد لاشبرگ و خاک لخت داشته باشد. برای این منظور با استقرار قطعه های با اندازه و شکل های مختلف شامل 1´1، 2´1، 1.4´1.4، 0.5´4، 2´2 و 4´4 متری درصد پوشش شکل های مختلف رویشی و زمان نمونه برداری اندازه گیری در آنها شد. برای انتخاب بهترین قطعه از بین گزینه های فوق از روش تصمیم گیری سلسله مراتبی استفاده شد. همچنین با استقرار 5 قطعه آشیانه ای (تودرتو) با ابعاد 25´25 cm متر تا 16´16 cm و تعیین قطعه های حداقل، کارآیی این روش با قطعه های فوق که چندین معیار را همزمان در خود لحاظ می کند مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج کلی نشان می دهد که دقت برآورد متغیرهای مختلف با افزایش سطح افزایش می یابد. با این وجود افزایش دقت برآورد متغیرهای مختلف با افزایش سطح در قطعه های کوچکتر بسیار چشمگیر بوده و با رسیدن به قطعه 4 مترمربعی تقریبا به سطح ثابتی رسید. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که با در نظر گرفتن معیارهای دقت، زمان، نسبت محیط به مساحت و راحتی و قابل استفاده بودن، قطعه 4 مترمربعی بهترین گرینه انتخابی برای تخمین متغیرهای پوشش گیاهی است. قطعه های آشیانه ای مستقر شده قطعه حداقلی با مساحت بزرگتر از 32 مترمربع را تعیین کرده اند. نتایج حاصل از این پژوهش موید این موضوع است که 1) در مراتع نیمه استپی برای برآورد متغیرهای پوشش گیاهی قطعه 4 مترمربعی بهترین است. 2) قطعه های حداقلی که در روش آشیانه ای تعیین می شوند نمی تواند در مناطقی که پوشش گیاهی ناهمگنی زیادی دارد بهترین قطعه ها برای برآورد چندین متغیر پوشش گیاهی باشد. 3) بهترین برآورد از متغیرهای بررسی شده در دو برابر حداکثر تاج پوشش گونه های موجود در منطقه مشاهده نشده است و روش استفاده از دو برابر بودن بودن اندازه قطعه از تاج پوشش حداکثر گونه ها برای اندازه قطعه در این مناطق صحیح نیست. 4) برای انتخاب بهترین قطعه، محقق باید با لحاظ کردن چندین معیار تصمیم گیری از بین قطعه های مورد نظر، یکی را که بیشترین کارایی را در برآورد متغیرهای پوشش دارد انتخاب کند.

۱۵پیش بینی تغییرات آینده پوشش اراضی منطقه حفاظت شده سبزکوه با استفاده از مدل CA–Markov
اطلاعات انتشار: تحقيقات مرتع و بيابان ايران، , دوره  ۲۲ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۶مقایسه روش های فاصله ای اندازه گیری تراکم در الگوی پراکنش تصادفی شبیه سازی شده
اطلاعات انتشار: تحقيقات مرتع و بيابان ايران، , دوره  ۲۱ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۱۱

۱۷ارزیابی تغییرات پوشش گیاهی و تولید با استفاده از فن آوری سنجش از دور (RS)
اطلاعات انتشار: نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
ارزیابی و پایش جنگلها و مراتع یکی از موارد مهم و ضروری جهت مدیریت این مناطق بهحساب میآید. امروزه از تصاویر ماهوارهای بهعنوان روشی نسبتاً کمهزینه و سریع جهت مطالعه پوشش گیاهی در مقیاسهای متفاوت استفاده میشود که با بررسی خصوصیات طیفی گیاهان تغییرات آن ارزیابی میگردد. بررسی میدانی و پایش پوشش گیاهی در مقیاسهای بزرگ به دلیل زمانبر بودن و صرف هزینه زیاد عملاً دشوار و یا تا حدودی غیرممکن است. ازاینرو سنجشازدور فنآوری بسیار مفیدی است که با داشتن خصوصیاتی نظیر فراهم ساختن یک دید وسیع و یکپارچه از یک منطقه، قابلیت تکرارپذیری، سهلالوصول بودن اطلاعات و دقت بالای اطلاعات حاصله، صرفهجویی در زمان و هزینهها بر سایر روشها ارجحیت داده میشود. اهداف این پژوهش به کاربرد فن آوری سنجش از دور در راستای ارزیابی و اندازه گیری تولید و پوشش گیاهی و توسعه پایدار منابع طبیعی میپردازد. با مطالعه و تحقیق و تلفیق نتایج حاصل از نمونه برداری ها و اندازه گیری های میدانی با داده های سنجش از دور می–تواند نقشه هایی با جزییات بالا از پوشش گیاهی در مراتع ارائه دهد که در مدیریت منابع طبیعی و احیا مراتع تخریب یافته بسیار ارزشمند هستند.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۷ از میان ۱۷ نتیجه