توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ساخت و بررسی خواص ساختاری و دی الکتریکی سرامیکهای مایکروویوی تتراتیتانات باریم
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386، سال
تعداد صفحات: ۴
سرامیکهای مایکروویوی BaTi4O9 با استفاده از روش واکنش اکسیدهای جامد در دماهای ºسینترینگ 1200 C º , 1100 C و 1350 C º ساخته شد و تکفاز BaTi4O9در دمای سینترینگ 1350 C º بدست آمد . شکل گیری بلوری و سیر تکامل فازی توسط XRD ،ساختار و پیوندهای شیمیایی و تغییر مکان حالته ای ارتعاشی توسط طیفهای FT–IR برای نمونه های BaTi4O9 بررسی شد . متوسط اندازه دانه ها توسط 1–2,5μm , SEM تعیین شد . ضرایب گذردهی نسبی اندازه گیری شده با تغییر دمای سینترینگ از 1100 º C تا 1350 C º از 42 به 63 افزایش پیدا کرد

۲مطالعه پایداری حرارتی نانونقره و بررسی رفتار آن در ترکیب با لیگاند احیا شده سالیسیل آلدهید برای رسم دیاگرام فاز دوتایی این ترکیبات
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۶
آنالیز گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) وسیله ای برای مطالعه ی تغییرات حالت جامد از قبیل گذار فاز، تبدیلهای ساختاری ، سرعت دکامپوز شدن یا فرایندهای تخریبی می باشد اساس کار برمبنای بررسی ویژگی های فیزیکی نانونقره و لیگاند احیا شده سالیسیل آلدهید توسط دستگاه DSC و تعیین پارامترهای ترمودینامیکی آن ها با نرم افزارهای مربوطه می باشد هدف کلی تحقیق ارائه دیاگرام فازی برای سیستم دوتایی نانونقره – لیگاند احیا شده سالیسیل آلدهید می باشد منحنی ذوب و خط اتکتیک توسط منحنی های DSC تعیین می شود که دیاگرام موردهدف از نوع حرارتی می باشد همه اندازه گیری های DSC با حرارت دهی نمونه انجام می شود در سالهای اخیر مطالعات زیادی روی نانوذرات صورت گرفته است و این امر به علت کاهش اندازه ذره و افزایش مساحت سطحی ذرات می باشد از میان نانوذرات فلزی مختلف نانوذره نقره به علت کاربردهای فراوانش مورد توجه خاصی می باشد.

۳مطالعه حرارتی اثر نانو ذره دی اکسید قلع برروی رفتار ذوب( N –(E – و (3و3– دی فنیل آلیلیدن ) –4– متیل بنزن سولفونوهیدرازید
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۶
دراین مقاله اثر نانو ذره دی اکسید قلع برروی انرژی اکتیواسیون فرایند ذوب( N–(E– و (3و3–دی فنیل الیلیدن) –4– متیل بنزن سولفونوهیدرازید تحت شرایط غیرهمدما و در سرعتهای گرمایش مختلف با تکنیک گرماسنجی تفاضلی روبشی (DSC) مورد توجه قرار می گیرد. از آنالیز سینتییک غیرهمدما چنین برآورد می شود که انرژی اکتیواسیون این ترکیب سولقونامیدی در حضور ودر غیاب نانوذره مربوطه اثبت باقی نمی ماند و با کسر تبدیل (آلفا) تغییر می کند و انرژی اکتیواسیون وابسته به آلفای ترکیب مورد مطالعه در حضور نانوذره دی اکسید قلع بدلیل نقش کاتالیزوری که نانوذره از خود نشان می دهد کاهش پیدا میکند.

۴مطالعه پایداری حرارتی نانو دی اکسید قلع و بررسی اثر نانوذره برروی مخلوط ترکیبات نانو دی اکسید قلع و ( N –(E – (بنزیلیدن ) –4– متیل بنزن سولفونوهیدرازید
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۵
آنالیز گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) وسیله ای برای مطالعه ی تغییرات حالت جامد از قبیل گذار فاز، تبدیلهای ساختاری ، سرعت دکامپوز شدن یا فرایندهای تخریبی می باشد اساس کار برمبنای بررسی ویژگی های فیزیکی دو ترکیب اولیه نانو دی اکسید قلع و ( N–(E– (بنزیلیدن) –4–متیل بنزن سولفونوهیدرازید توسط دستگاه DSC و تعیین پارامترهای ترمودینامیکی آن ها با نرم افزار های مربوطه می باشد از انجا که رفتار نیمه رسانای نوع n– دی اکسید قلع چهار در اندازه چند نانومتر متفاوت از حالت توده ای آن می باشد هدف کلی تحقیق ارائه و بررس تاثیر نانو دی اکسید قلع برروی مخلوط این ترکیب با ( N–(E – (بنزیلیدن) –4– متیل بنزن سولفونوهیدرازید می باشد.

۵الگوی تأمین مالی کارآمد برای شهرداری‌های کلانشهرها (مطالعه موردی شهرداری تهران)
اطلاعات انتشار: اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۲۷
دارایی‌ها و بدهی‌های نهاد شهرداری، عمومی است؛ بنابراین بر اساس نظریه‌های اقتصادی و مالیه‌ی عمومی، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های آن باید از راه دریافت مالیات از شهروندان تأمین گردد و در برابر، منافع خصوصی و اجتماعی حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها به تأمین‌کنندگان مالی آن (مالیات‌دهندگان) تخصیص یابد.
درباره‌ی تأمین مالی هزینه‌های جاری تولید و عرضه‌ی کالاها و خدمات شهرداری‌ها، رویکرد نظری در مورد کالاها و خدمات خصوصی و عمومی متفاوت است. شهرداری‌ها درباره‌ی تأمین مالی هزینه‌های جاری تولید و عرضه‌ی کالاها و خدمات عمومی ناچار به بهره‌گیری از ساز و کار مالیات‌گیری، مانند تأمین مالی منابع سرمایه‌گذاری خود هستند. اما درباره‌ی کالاها و خدمات خصوصی می‌توانند بهای کالاها و خدمات تولیدی را از مصرف‌کنندگان ذیربط دریافت نمایند. این گونه از کالاها و خدمات، وجود آثار خارجی مثبت و یا نیاز به تولید کالاهای با ارزش فرهنگی و هنری (در کل موارد شکست بازار)، سبب می‌شود که شهرداری‌های در برخی موارد نیازمند یارانه و در نتیجه بهره‌برداری از مالیات محلی باشند.
نکته‌ی مهمی که در این زمینه اغلب از دیدگاه نظری پنهان می‌ماند، عدالت اجتماعی است. غفلت از این موضوع، سبب محروم شدن شهروندانی که توان پرداخت مالیات ندارند، از بهره‌برداری از کالاها و خدمات تولیدی شهرداری خواهد شد. برای از میان برداشتن این مشکل، از ابزار مالیات‌های محلی تصاعدی و کمک‌های مالی بدون عوض دولت به شهرداری استفاده می‌شود؛ تا در مقوله‌ی گردآوری مالیات و هم‌چنین در دریافت بهای کالاها و خدمات شهری، معافیت‌ها و تخفیف‌های متناسب برای این دسته از شهروندان در نظر گرفته شود.
حال با توجه به این کار، این مقاله با بهره‌برداری از پایه‌های نظری پیرامون شیوه‌های تأمین مالی شهرداری‌ها و هم‌چنین بررسی تجربه‌ی شهرداری‌های شماری از کلانشهرهای دنیا، به بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد درآمدی شهرداری تهران پرداخته و در پایان الگویی برای تأمین مالی و خدمات شهری در تهران پیشنهاد می‌کند.

۶مطالعه تطبیقی سیستم بودجه بندی شهرداری تهران و چند کشورمنتخب
اطلاعات انتشار: سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۲۶
امروزه بخشی از وظایف و عملیات اجرایی دولت ها به وسیله مقامات یا حکومت های محلّی انجام می شود. این راهبرد مبتنی بر این ایده است که شهروندان در تصمیماتی که مربوط به آنها است و زندگی شان را تحت تأثیر قرار می دهد، بیشتر مشارکت داده شوند . شهرداری ها اساسی ترین واحد نظام دولت محلّی هستند و حاکمیت ملّی در مناطق مختلف یک دولت ملت از طریق آنها اعمال می شود. شهرداری ها برای اعمال حاکمیت ملّی در حوزه محلّی مالیات هایی را طبق قانون از شهروندان وصول می کنند و در عوض آن خدماتی را برای آنها تدارک می بینند

۷بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در بهبود کیفیت تصمیم گیری مدیران شرکت مخابرات ایران شهر تهران مطالعه موردی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی مدیریت، سال
تعداد صفحات: ۲۱
امروزه کلیه سازمانهای دولتی و خصوصی جهان دریافته اند که برای مدیریت اطلاعات کلیدی مربوط به فعالیتهای صفی و ستادی خود که جوهره اصلی و فلسفه وجودی انها را تشکیل میدهند سیستمهای اطلاعات مدیریت بسیار مثمرثمر می باشد دراین راستا به کارگیری صحیح این سیستمها می تواند صرفه جویی زیادی را از لحاظ اقتصادی برای سازمان ها از جمله کاهش زمان تصمیم گیری بهوبد کیفیت تصمیمات متخذه، صرفه جویی در هزینه های سازمان و .. به همراه داشته باشد بنابراین ایجاد و بکارگیری این سیستمها در سازمان های کشور می تواند تصمیم گیری مدیران را بهبود بخشیده و منابع موجود را به شکل موثرتری درجهت انجام اهداف سازمان ها هدایت نماید.

۸محاسبه و اندازه گیری ثابت وردت بنزن ،تولوئن،فنول و آنیلین
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
دراین مقاله ثابت وردت بنزن، تولوئن ، فنول و انیلین بصورت تئوریکی و بدون درنظر گرفتن اندرکنشهای داخلی مولکول با استفاده از مدل hybrid DFT در فاز گاز و مایع محاسبه می شود برای این منظور از برنامه پیشرفته ADF که ثابت وردت میانگین را بصورت تابعی از دما محاسبه می کند استفاده شده است همچنین بروش عملی با اندازه گیری چرخش فارادی ثابت وردت مواد ذکر شده در فاز مایع بدست آمد و نتایج حاصله در فاز مایع بصورت تابعی از طول موج در بازه 400 تا 850 نانومتر ترسیم شده است.

۹پایش و ارزیابی طرح های یکپارچه توسعه روستایی مطالعه موردی حوزه آبریز حبله رود
اطلاعات انتشار: اقتصاد كشاورزي و توسعه، زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۳۶، سال
تعداد صفحات: ۳۰
طی سال های متمادی، عواملی نظیر فقر اقتصادی، حاکم بر مناطق روستایی و سطح پایین دانش و آگاهی روستانشینان نسبت به مراقبت و حفاظت از منابع طبیعی و در نهایت بهره برداری نامناسب از آن باعث تخریب شدید این منابع و تشدید فقر وتوسعه نیافتگی در مناطق روستایی شده است. مقوله مدیریت پایدار منابع آب و خاک به عنوان یکی از راهکارهای توسعه یکپارچه روستایی از مهمترین تحولات مورد نظر صاحبنظران داخلی و خارجی برای جلوگیری از تشدید فرآیند تخریب و فرسایش منابع طبیعی کشور و احیای مجدد اقتصاد روستایی با گرایش نوسازی مبتنی بر اصل مشارکت بهره برداران و روستاییان در این راستا بوده است.پایش و ارزیابی های مستمر به عنوان یکی از ابزارهای مهم کنترل و هدایت در افزایش کارآیی عملکرد نظام مدیریت این منابع و تسریع در فرآیند توسعه روستایی از اهمیت بسزایی در این برنامه ها برخوردار است.این مقاله با مروری گذرا بر تجربه بعضی از کشورها در زمینه پایش و ارزیابی پروژه های توسعه روستایی بر محور مشارکت روستائیانبه معرفی مهمترین روش های پایش و ارزیابی پروژه های توسعه روستایی می پردازد. همچنین با استفاده از روش تعیین و محاسبه شاخصهای کلیدی و به استناد اطلاعات جمع آوری شده از 168 نمونه از 21 روستای مورد بررسی در منطقه حوزه آبخیز حبله رود، نتایج اقتصادی اجرای اولین طرح یکپارچه توسعه روستایی و حفاظت از محیط زیست در ایران را مورد ارزیابی قرار می دهد.

۱۰کارآیی و عوامل موثر بر آن در نظام بانکی ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: جستارهاي اقتصادي، بهار و تابستان, دوره  ۴ , شماره  ۷، سال
تعداد صفحات: ۲۴
انسان همواره خواهان دستیابی به کارآیی بیشتر است و آنرا وسیله ای برای رسیدن به سود یا مطلوبیت بیشتر می داند. از نظر اقتصادی، کارآیی به مفهوم تخصیص بهینه منابع، حداکثر استفاده از منابع، تحمل حداقل هزینه ـ با تکنولوژی موجود ـ است.امروزه محاسبه کارآیی در سازمانها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در صحنه داخلی و خارجی یک کشور است و بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین محاسبه کارآیی بانکها و شناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو در این مطالعه ابتدا ادبیات کارآیی مرور و سپس مطالعات انجام شده در زمینه محاسبه و سنجش شاخصهای کارآیی در سیستمهای مختلف بانکی و نیز عوامل موثر بر آن بررسی می شود. در ادامه، شاخص کارآیی در نظام بانکی کشور محاسبه و با استفاده از اطلاعات مربوط به چهارده بانک در سالهای 1375ـ1382 نحوه تاثیرگذاری متغیرهای عملکردی و ساختاری در وضعیت کارآیی نظام بانکی کشور با استفاده از روش غیر پارامتریک «تحلیل پوششی داده ها» بررسی می شود.به طور کلی بررسی شاخص کارآیی بانکها نشان می دهد که این شاخص در صنعت بانکداری افزایش یافته است و این مساله بیانگر عملکرد نسبی اصلاحات بخش پولی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی از درجه کارآیی فنی بیشتری برخوردارند. نسبت بازدهی به مقیاس تولید در بانکهای تجاری کاهشی بوده است که این امر بیانگر مقیاس بزرگ و غیر اقتصادی این بنگاه ها است. افزون بر این مقایسه شاخص کارآیی فنی بانکهای ایرانی در مقایسه با بانکهای خارجی بیانگر این است که در سالهای 1379ـ1380 شاخص کارآیی بانکهای داخلی بیشتر، اما در سالهای 1381ـ1382 کاهش یافته است.

۱۱مدیریت استراتژیک نوآوری: ارایه مدل دان شمحور نوآوری برای شرکت برق منطقه ای تهران
اطلاعات انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق، سال
تعداد صفحات: ۱۲
ممکن است اینگونه برداشت شود که رقابت وایجاد مزیت رقابتی برای صنایع وکسب وکارهای دولتی یا انحصاری ویا دارای مطلوبیت عامه، چندان معنی وضرورت ندارد. اما تغییر و تحولات مستمر دنیای کنونی بویژه در حوزه تکنولوژی، افزایش پاسخگوییها، مسئولیت اجتماعی، تنگناهای بودجه ای ومانند این موراد بهره گیری از تفکر استراتژیک در فرآیندهای خلاقیت ونوآوری ومدیریت دانش را برای این گروه از سازمانها بیش از پیش الزام آور ساخته است. تولید علم، تشویق وترغیب خلاقیت، رویکرد آینده محور، تحول آفرینی استراتژیک، تبدیل منابع پای ه به الگو ی دانش پایه ومانند این موارد بعنوان سیاستهای اساسی نوآور ی وشکوفایی بویژه در حوزه ملی جز با بررسی وتحلیل مستمرعوامل وابعاد درون وبرون سازمانی سازمانها بویژه در صنایع حساسی مانند برق میسر نخواهد بود. در این مقاله سعی بر آن است تا با بهره گیری از مدل سه بعدی عوامل اثرگذارسازمانی–ساختاری، محتوایی وزمینه ای– و تلفیق آن با مدل سه سطحی تدوین، اجرا وکنترل مراحل نوآوری وبررسی الزامات فرآیند مدیریت دانش در چارچوب یا الگوی جامع به تشریح فرآیند مدیریت استراتژیک نوآوری در شرکت برق منطق ه ای تهران – بعنوان یکی از مهمترین وحساس ترین سازمانهای صنعت برق بویژه با ماموریت برق رسانی به پایتخت کشور– پرداخته و در نهایت پیشنهادهایی کاربردی ارائه گردد.

۱۲چالش های تامین مالی خرد روستایی در ایران مقایسه تطبیقی صندوق های قرض الحسنه روستایی و گرامین بانک بنگلادش
اطلاعات انتشار: اقتصاد كشاورزي و توسعه، بهار, دوره  ۱۳ , شماره  ۴۹، سال
تعداد صفحات: ۲۸
در گذشته عقیده بر این بوده است که مانع اصلی توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته، کمبود سرمایه است و به این دلیل کشورهای توسعه نیافته در دور باطل توسعه گرفتار می شوند و هیچ راهی جز انباشت سرمایه و ثروت برای خروج از این دور باطل وجود ندارد. اما نگرش امروز نگرشی کاملا متفاوت است، به طوری که وجود سرمایه شرط لازم برای توسعه است نه شرط کافی؛ زیرا کشورهای در حال توسعه ای که از خود منابع طبیعی و ثروتهای خدادادی و سرمایه اندکی داشتند، ثابت کردند که با همین سرمایه اندک می توان به توسعه و پیشرفت رسید. یکی از راهکارهای مناسب برای دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی، به کارگیری نظامهای مالی کارا جهت به جریان انداختن سرمایه های راکد و اندک در جامعه است، زیرا این نظامها به واسطه کارکردهای اساسی خود، یعنی گردآوری پس اندازها از منابع متنوع خصوصی و هدایت آنها به سرمایه گذاری های تولیدی و مولد و نه صرفا درآمدزا، ضمن روان کردن مبادلات کالاها و خدمات، باعث کاهش ریسک و هزینه های تامین سرمایه می شوند و در نهایت، به واسطه تراکم سرمایه و نوآوریهای فنی، آثار درخور توجهی بر ایجاد فرصتهای جدید شغلی و افزایش ظرفیتهای درآمدی می گذارند.در این مطالعه سعی خواهد شد با مروری گذرا بر عملکرد و تجربه موفق سایر کشورها، بویژه تجربه گرامین بانک بنگلادش و صندوق قرض الحسنه روستایی در ایران، با مقایسه نسبتهای نفوذپذیری، خودکفایی مالی، ارزش سپرده به وامها، ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی و ارزش افزوده به تعداد کارکنان در دو موسسه مالی یاد شده راهکار مناسبی برای رفع مشکلات تامین مالی خرد در روستاهای ایران ارایه شود. بنابراین، هدف این تحقیق شناخت مزایا و معایب هر کدام و ارایه یک الگوی کاربردی و پیشنهادی برای کشورمان است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخصهای نفوذپذیری، خودکفایی مالی و ارزش افزوده به اعتبارات پرداختی مربوط به صندوقهای قرض الحسنه روستایی ایران به مراتب کمتر از این شاخصها در مورد گرامین بانک بنگلادش است.

۱۳تونلهای طویل راه آهن و ایمنی آنها
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۹
راه آهن به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباطی به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از صنعت های مدرن و پیشرفته در عرصه حمل و نقل می باشد .مساله ایمنی تونلهای راه آهن در هنگام طراحی آنها از موضوعات بسیار مهم می باشد زیرا ترکیب مواردی مثل جان و مال مسافران و کالاهای خطرناک از یک سو و سرعت بالای قطارها از سو ی دیگر می تواند بسیار خطرزا باشد .لذا حفظ ایمنی در این تونلها از اهمیت بالایی برخوردار است . اگر چه احتمال وقوع حادث ه در این تونلها نسبتا کم است اما در صورت وقوع نتایج فاجعه آمیزی در پی دارد بنابراین طراح باید بتواند با انتخاب نوع مناسب سیستم تونل و با استفاده از ابزار بازدارنده و کاهنده حادثه و انجام تحلیل خطر ، احتمال وقوع خطر را کاهش دهد.پس درفاز امکان سنجی پروژه احداث تونل باید سیستم ایمنی مورد نظر مشخص گردد . هدف این مقاله آشنایی با طراحی ایمن تونلهای طویل راه آهن و تحلیل خطر آنها است. در این مقاله، نخست چند نمونه از تونلهای راه آهن مشهور جهان و نیز تونلی از کشورمان از نظر ایمنی مورد بررسی و ارزیابیقرار گرفته است که مشاهده می شود در هر کدام از این تونلها با توجه به شرایط خاص مربوط به خود تمهیدات ایمنی لحاظ شده است. شکل سیستم تونل نیز در ایمنی آنها بسیار مهم می باشد که این مساله نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.سپس حوادث و اتفاقات رخ داده ناشی از عدم ایمنی درتونلهای راه آهن مرور شده که جهت تحلیل حوادث از روش درخت حادثه استفاده شده است.سپس احتمال وقوع حادثه مورد بررسی قرار گرفته و روش و مکانیزمی برای تحلی ل خطر پیشنهاد شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت تراز ایمنی مجاز و اقدامات ونکات لازم و ضروری جهت کاهش خطر و ایمنی بیشتر در تونلهای راه آهن پیشنهاد شده است

۱۴بررسی نقش مخارج R&D در نرخ رشد اقتصادی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي اقتصادي ايران، بهار و تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۸، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۱۵بررسی عوامل موثر بر فقر (مطالعه موردی ایران)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي اقتصادي ايران، بهار و تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۵-۴، سال
تعداد صفحات: ۴۹
طی پنجاه سال اخیر در مقایسه با پنج قرن گذشته، میزان فقر در همه کشورهای جهان از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است. با این حال، هنوز فقر به عنوان یک پدیده هولناک مانعی برای توسعه پایدار بوده و زندگی بشر را مورد تهدید قرارداده است. حال، این سوال مطرح است که چرا جامعه بشری که میلیون ها سال سابقه زیست در کره خاکی دارد تا این اندازه دیر بر این مشکل تاریخی فایق آمده و چرا درجه موفقیت در این زمینه در بخش وسیعی از دنیای امروز تا این حد کم و ناچیز بوده است؟ در سال های اخیر، در کشور ما نیز این مسئله مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. با این حال، علی رغم این تلاش و صرف منابع مالی قابل ملاحظه ای تحت عنوان کمک به اقشار یا مناطق محروم هنوز حجم وسیعی از فقر و محرومیت ملاحظه می شود. در این راستا، به منظور ارایه یک راهکار مناسب، بررسی عوامل موثر بر فقر و تخمین شدت تاثیر هر یک از عوامل برای اولویت بندی و تخصیص منابع محدود برای اجرای سیاست ها و برنامه های فقرزدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه ای از نظریات محققین و دانشمندان در قالب نظریه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمعیتی و براساس یک الگوی اقتصاد سنجی سعی در شناسایی عوامل موثر بر فقر در ایران و اندازه گیری شدت تاثیرگذاری هر یک از این عوامل نموده است. براساس نتایج مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در نیروی انسانی، اصلاح ساختار توزیع درآمد و ثروت، رشد شهرنشینی و صنعتی شدن مهمترین عوامل موثر بر کاهش فقر در استان های کشور معرفی شده است.

۱۶مدلسازی تأثیر دما بر ویسکوزیته عسل
اطلاعات انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
ویسکوزیته شش نمونه عسل ایرانی با منشا گلهای مختلف و تاثیر دما برآن مورد مطالعه قرارگرفت مدلسازی تاثیر دما برویسکوزیته با استفاده از 3 مدل آرنیوس Vogel–Taumman–FulcherVTF Arrhenius و توان power law درسه سطح دمایی 19و 24 و 28 درجه سانتی گراد انجام گرفت ارزیابی مدلها با استفاده از شاخصهای ضریب تبیین R2 ارزش P value P مربع خی square, χ2chi و ریشه میانگین مربعات خطا RMSE صورت گرفت درمحدوده سرعت برشی مورد مطالعه 0\04–0\63S–1 تمامی نمونه ها تقریبا رفتاری غیر نیوتنی از خود نشان دادند از بین سه مدل بکاربرده شده نمونه هاتطابق خوبی با مدلهای آرنیوس و VTF داشتند

۱۷شناسایی بلادرنگنقطه کار بهینه در سلول های خورشیدی مبتنی بر مدل فازی تاکاگی–سوگنو والگوریتم تفاضل تکاملی بهبود یافته
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک، سال
تعداد صفحات: ۶
با توجه به نیاز روز افزون مصرف انرژی در کشور های مختلف و نیازآنها به منابع انرژی و از طرفی محدود بودن منابع سوخت های فسیلی و آلودگی هایی را که در محیط زیست سبب می شوند، ضرورت دستیابی به منابع جدید انرژی بیش از پیش آشکار می شود.نور خورشید از جمله منابع پاک انرژی است که با استفاده از سلول های خورشیدی می توان از آن بهره برداری کرد. با توجه به مشخصهغیر خطی جریان–ولتاژ سلول خورشیدی، برای بهره برداری بهینه از آن نیاز است ماکزیمم توان خروجی در هر لحظه ردیابی شود. برای انجام عمل ردیابی لازم است که نقطه کار بهینه در هر لحظه مشخصباشد. در این مقاله روشی جدید مبتنی بر مدل فازی تاکاگی–سوگنو ارائه شده است که نقطه کار بهینه را در هر لحظه شناسایی می کند. برای آموزش مدل تاکاگی–سوگنو 1 از نسخه بهبود یافته یک الگوریتم تکاملی ساده و قابل اعتماد به نام تفاضل تکاملی 2 استفاده شده است.

۱۸بررسی تاثیرات استفاده ازنانوکود اکسید روی برمقادیر روی فسفر و فیتات دردانه ذرت
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
اینوزیتول هگزافسفات فیتاتعمده ترکیب موجود درارگانهای ذخیره ای گیاه نظیر دانه ها و ریشه ها می باشد این ترکیب به عنوان منبع فسفر برای جوانه زدن و رشد مورد استفاده قرارمیگیرد ذرت یکی از گیاهان با محتوای بسیاربالای فیتات می باشد میل ترکیبی بالای این ماده به عناصری چون آهن روی ودیگر فلزات کمیاب سبب گردیده است که همواره محققین به سمت اصلاح نباتات پیشرفته و گیاهان با مقادیر اندک فیتات تولید نمایند و دراین مطالعه ازبذرهای ذرت single cross 704 استفاده گردید 8 قطعه زمین با ابعاد 4*4 انتخاب و دانه های ذرت درگروه های تیمار و شاهد بصورت ردیفی درهرکرت 6 ردیف و درهرردیف به فاصله 22 سانتیمتر کشت شد نانوکود اکسید روی بهعنوان یک کود سنتتیک بادز 20mg\l درسه مرحله به فواصل زمانی 4هفته بصورت اسپری برروی ذرت ها مورد استفاده قرارگرفتند نتایج حاصل ازاین مطالعه نشان داد که مصرف نانوروی بطور معنی داری از مقادیر فیتات دردانه ذرت درگروه تیمار نسبت به گروه شاهد کاسته است. P<0.01

۱۹شناسایی عوامل درون و برون سازمانی موثر بر جلب رضایت مشتریان در موسسه مالی و اعتباری صالحین (بانک آینده)
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل درون و برون سازمانی موثر بر جلب رضایت مشتریان در موسسه مالی و اعتباری صالحین شهر تهران بوده است که به دنبال شناسایی عوامل درونی و بیرونی سازمانی موثر بر جلب رضایت مشتریان در موسسه مالی و اعتباری صالحین در شهر تهران بوده است. بر مبنای مبانی نظری و همچنین نظرات متخصصین و خبرگان در این حوزه، پرسشنامه ای تهیه و در بین 121 نفر از بین معاونین و کارشناسان دفتر مرکزی، مدیران و کارشناسان دفتر سرپرستی منطقه تهران و 242 نفر از بین مشتریان توزیع گردید و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده گویای موثر بودن عوامل پنج گانه درونی کارکنان، قیمت، امکانات فیزیکی، خدمت )محصول(، فرایندها و همچنین عوامل چهارگانه بیرونی مکان، برند)تصویر(، بازاریابی، کانال های ارتباطی غیر حضوری بر جلب رضایت مشتریان در مؤسسه مالی و اعتباری صالحین )بانک آینده( می باشد.

۲۰موانع و راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول
اطلاعات انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۱۸
امروزه صنعت بیمه یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی محسوب می شود. بیمه از یک سو، نهادی مالی است که در تقویت بنیه اقتصادی جامعه نقش اساسی دارد و دیگر سو، با ایجاد امنیت و اطمینان، زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می سازد. پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. بیمه، بانک و بورس به عنوان مثلث توسعه مالی از یک رابطه تعاملی و تکامل بخش در توسعه یکدیگر بهره مندند و برای گسترش بازار مالی توسعه همزمان سه زیر مجموعه این بازار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی شده است نحوه تعامل صنعت بیمه در بازارهای مالی کشور بیان و راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه کشور مورد بررسی قرار گیرد.

۲۱نقش فناوری اطلاعات بر کسب و کار صنعت بیمه
اطلاعات انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه، سال
تعداد صفحات: ۲۲
در سالهای اخیر استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری انکار ناپذیر بوده و این امر موجب سرعت در انجام امور شده است و گسترش اینترنت باعث گردیده که شرایط و روش های کسب و کار نیز مدام در حال تغییر و تحول قرار گیرد . صنعت بیمه نیز همانند تمام صنایع دیگر نیاز مند انطبا ق با دگرگونیهای جدید شکل گرفته جهانی در ارتباط با کسب و کار می باشد شرکت های بیمه ای که توانسته اند در رویکردهای کسب و کار و استراتژیهای خود تحول ایجاد کنند و بهره مناسبی از فناوری اطلاعات گرفته اند از رشد مناسبی نیز برخوردار شده اند . بیمه الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و همچنین مدیریت اطلاعات است که باعث ایجاد تحولی عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت شده است به طوری که سطح ارتباط بیمه گزار را افزایش داده و از سوی دیگر دامنه خرید و فروش مجازی بیمه نامه ها را وسیع تر کرده است. در این مقاله ضمن بیان کاربردها و محورهای به کارگیری فناوری اطلاعات و چالش های فراروی توسعه آ ن در صنعت بیمه، به بررسی کسب و کار الکترونیکی در صنعت بیمه و تاثیر فناوری اطلاعات بر کسب و کار و فروش شرکت های بیمه پرداخته می شود .

۲۲مولفه های موثر بر بهره مندی از دارو در سازمان تامین اجتماعی
اطلاعات انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقدمه: دارو حلقه جداناپذیر از زنجیره درمان است و نقص پروسه درمان بدلیل؛ هزینه بالای دارو یاا دادد د سترسی مناسب به دارو، مطمئنا هزینه های زیادی را در فرایند درمان بدنبال خواهد داشت. هدف این مطالعه بررسای میازانتاثیر درآمد خانوار، دسترسی جغرافیایی، پرداخت مستقیم بیمار، میزان ویزیت پزشکان و میزان بستری بیمه شدگان، بر میزان بهره مندی از دارو در داروخانه های طرف قرارداد سازمان تامین اجتمادی می باشد.روش کار: برای سنجش تاثیر مولفه های مذکور بر میزان بهره مندی از دارو، از بانکهای اطلاداتی سازمان تامین اجتمادی در هر استان طی سالهای 8–77استفاده شد. جامعه پژوهش، 42 میلیون نفر از افراد تحت پوشش این سازمان بودند که طی این سالها برای دریافت دارو به بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان مراجعه نموده اند. برای تخمین مدل از رگرسیون دو طرف لگاریتمی با لحاظ اثرات ثابت استفاده شد.یافته ها:یافته های تخمینی حاصل از مدل نشان داد که ویزیت پزشکان، میزان موارد بستری در درمان غیرمسات قیم، دسترسی جغرافیایی و پرداخت از جیب به ترتیب بیشترین تاثیر بر بهره مندی از دارو را داشته اند. همچنا ین هزیناهخانوار، میزان بستری و ویزیت پزشکان در درمان مستقیم، تاثیر معنی دار بر بهاره منادی از دارو در داروخاناه طارفقرارداد نداشته است. نتیجه گیری:اهمیت تامین دارو برای بیمه شدگان بقدری بالاست که افزایش هزینه دارو، مانعی بزرگیِ بارای مرارف آنان محسوب نمیِ شود و این موضوع می تواند زمینه هزینه های کمرشاکن را بارای برخای از خاانواده مهیاا ساازد .سیاستگذاران درمان سازمان تامین اجتمادی باید در توزیع دادلانه منابع درماان در اسا تانهای مختلا کشاور ت امال بیشتری داشته باشند تا پیامد آن، بهره مندی دادلانه تر از خدمات درمانی باشد

۲۳ارزیابی روابط تجربی موجود جهت تعیین ظرفیت باربری شمع با استفاده ازSPT مطالعه موردی
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک، سال
تعداد صفحات: ۸
پیشبینی ظرفیتباربری محوری شمعها همواره یکی از مسائل چالشانگیز در مهندسی ژئوتکنیکبوده است.در سالهای اخیر، تعیین ظرفیتباربری شمع ها توسط روشهای مبتنی بر نتایج آزمایشات درجا به عنوان مکمل روش های استاتیکی و دینامیکی مورد توجه مهندسان قرار گرفته است آزمایشنفوذ استانداردSPT) رایج ترین آزمایشدرجا بوده و تعیین ظرفیت باربری شمع توسط این آزمایش یکی از کاربردهای آن می باشد. از سوی دیگر، از روش های عددی و محاسبات اجزای محدود در طراحی پی ها استفاده می شود. در این مقاله، روش های مختلف تعیین ظرفیت باربری شمع با استفاده از آزمایشSPTمورد بررسی قرار گرفته و با مقادیر حاصل از نرم افزارPLAXIS 3D Foundation مقایسه شده است. سپس نتایج بدست آمده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.


۲۵اقتصاد اصلاح قیمت حامل های انرژی در جمهوری اسلامی ایران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: تازه هاي اقتصاد، زمستان, دوره  ۷ , شماره  ۱۲۶، سال
تعداد صفحات: ۱۵
تولید نفت، گاز و الکتریسیته نقش بسیار مهمی را در اقتصاد ایران بازی می نماید. ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین ذخایر انباشته شده نفت خام و گاز را در جهان دارا می باشد. طبق برآوردهای انجام شده در دوره زمانی (2008ـ2009) میلادی، 74 درصد از درآمدهای ارزی کشور (24 درصد از تولید ناخالص داخلی) از محل صادرات نفت خام و گاز می باشد که صرف تامین مالی، تسریع رشد اقتصادی و واردات گردیده است. در همین دوره درآمدهای نفتی، 65 درصد از درآمدهای مالی دولت (16 درصد از تولید ناخالص داخلی) را تشکیل می دهد. ارزش افزوده تولید نفت، گاز و برق کشور در دوره زمانی (2008ـ2009) تقریبا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. تولید گاز طبیعی در این دوره در حال افزایش می باشد و در صورت انجام سرمایه گذاری، صادرات گاز قابلیت افزایش چندین برابری برای دهه آینده را دارد.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۰ نتیجه