توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بهره گیری از فن آوری های سنجش از دور و GIS در تهیه آمار و نقشه اراضی زیر کشت برنج در شمال کشور (شهرستان های آمل و بابل)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: همایش ژئوماتیک 81، سال
تعداد صفحات: ۵
برای برآورد سطح و تهیه نقشه اراضی زیر کشت برنج در شهرستان های آمل و بابل داده های رقومی TM مربوط به 28 اردیبهشت 1377 در محیط نرم افزار Easi\Pace تجزیه و تحلیل شده اند. بررسی های بعمل آمده برروی تصاویر نشان داده است که داده ها علیرغم تصحیحات اولیه (زمین مرجع سازی) مقداری جابجایی هندسی نسبت به خطوط رقومی مربوط به رودخانه ها و جاد ه ها (نقشه های مبنا) داشته که به کمک عمل تطابق هندسی، این جابجایی با دقت قابل قبولی بر طرف شده است. همچنین خطای رادیومتری Banding در تصاویر موجود، که نظر به هدف طرح و تکنیک های اجرایی مورد استفاده از این خطا چشم پوشی شده است. جهت استخراج نمونه های زمینی، منطقه بر روی تصویر به بلوک های 10*10 کیلومتری و هر یک از بلوک ها به سلول های (Segments) در 1*1 کیلومتری تقسیم شده و تعداد 20 سلول به طور بلوکی تصادفی بعنوان قطعات نمونه زمینی منظور شده اند. محل این قطعات نمونه در روی زمین به کمک دستگاه GPS شناسایی و مرز عوارض موجود در داخل آنها بر روی تصاویر ترسیم و کدگذاری شده است. ازرقومی سازی پلی گون های مربوط به قطعات نمونه زمینی در محیط نرم افزار Arc\Info نقشه واقعیت زمینی نمونه ای (Sampling Ground Truth) وهمچنین شناسایی محل نمونه های تعلیمی (Training sites) جهت طبقه بندی تصاویر حاصل شده است. پس از انتخاب نمونه های طیفی، تصاویر با الگوریتم حداکثردرست نمایی طبقه بندی شده وکلاسه های موضوعی شامل اراضی زیرکشت برنج ،اراضی انسان ساخت، آب بندان، نیزار، ابر، سایه ابر(سایه در برنج زار و سایه در جنگل)، باغات وکشت های آبی غیر برنج از همدیگر تفکیک شدند. مساحت اراضی زیر کشت برنج شهرستان آمل 33789 هکتار و در شهرستان بابل 43399 هکتار برآورد گردیده است . نتایج حاصل از ارزیابی دقت نقشه حاصل از طبقه بندی به کمک نقشه واقعیت زمینی نمونه ای(تنها درمحل کلاسه مربوط به برنج)نشان دادکه دقت کلی (Overall Accuracy) معادل 98\39 درصد وضریب کاپا (Kappa Coeficient) معادل 0\98 بوده است.

۲پلاسمای کانونی به عنوان منبع پر توان پرتوهای ایکس سخت
اطلاعات انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله در مورد پرتوهای ایکس پرانرژی گسیل شده از دستگاه پلاسمای کانونی نوع فیلپوف، دنا، و ویژگی های آن بحث شده است . با توجه به کاربرد وسیع پرتو ایکس سخت HXR و مکانیزم تولیداین پرتو در سیستم پلاسمای کانونی ) ) PF ، با استفاده از روش اسپکترومتری جذبی، طیف انرژی پرتو ایکس سخت گسیل شده از تخلیه الکتریکی37 KJ در دنا برآورد شده است . چگالی شار انرژی و شار انرژی گسیل پرتو ایکس سخت به ترتیب مقادیر 1\9KJcm–2 S–1 و Jcm–2 10 به توان 10 ضربدر 9\4 بدست آمده است.

۳الگوریتم جدید بارزدایی وفقی به روش محلی (Local) با استفاده توان کشیده شده از ژنراتورها
اطلاعات انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
الگوریتم های وفقی معمولا از سیستم جمع آوری اطلاعات (SCADA) برای جمع آوری اطلاعات شبکه به عنوان ورودی استفاده میکند. در این مقاله یک الگوریتم جدید برای بارزدایی وفقی به روش محلی ارایه شده است. در این الگوریتم برای بارزدایی به روش محلی از توان حقیقی هر ژنراتور به استفاده شده است. سپس این الگوریتم شبیه سازی شده و نتایج آن با الگوریتم های غیر وفقی و الگوریتم های وفقی ای که بر اساس سیستم SCADA عمل می کند از نظر مقدار بارزدایی و رفتار مینگین فرکانسی بعد از بارزدایی مقایسه شده است.

۴فرآیند تهیه مصالح ساختمانی طبیعی با حداقل مصرف انرژی به روش "بیوراک"
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۱
سالیان درازی است که درختان در زمین کاشته می شوند و پس از رشد ، به عنوان مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند ؛ اما به پتانسیل دریا در تولید مصالح بی توجهی شده است. در بدن صدفها آنزیمهایی وجود دارد که ایجاد بار الکتریکی می کند. آنها با استفاده از این بار ، آب دریا را الکترولیز کرده و پوسته خود را با استفاده از املاح آن شکل می دهند . این فرآیند به صورت مصنوعی نیز امکان پذیر است و ماده حاصله دارای مقاومت قابل توجهی است (دو تا چند برابر مقاومت بتن معمولی ). در این مقاله با شرح و معرفی مراحل تولید این نوع مصالح (سیمنت–seament) ، بررسی تطبیقی ای انجام گرفته که طی آن هزینه ها ، میزان مصرف انرژی در فرآیند تولید و شاخصه های مقاومتی ، قابلیت بازیافت و محدودیت های بهره برداری "سیمنت" در پروژه های کوچک منازل مسکونی ( بخصوص در سواحل کشور ) بهترین گزینه در دسترس است.

۵تصفیه نهایی شیرابه بوسیله فرایند ازن زنی
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه فرایند ازن زنی بعنوان یک روش پرکاربرد در تصفیه شیرابه مورد توجه قرار گرفته است. ازن با پتانسیل اکسیداسیون 07\2 ولت، بعنوان یک اکسید کننده قدرتمند قادر است تا بدون آنکه پسماندی سمی از خود برجای بگذارد.در یک بازه زمانی کوتاه، اجزای آلی سخت تجزیه پذیر موجود در شیرابه را به ترکیباتی آلی با وزن ملکولی پایین تبدیل نماید، در این مطالعه کاربرد فرایند ازن زنی بعنوان یک روش تکمیلی جهت تصفیه شیرابه حاصل از فرایند کمپوست زباله مورد بررسی قرار گرفته است. براساس آزمایشات صورت گرفته، میزان ازن مورد نیاز جهت تصفیه شیرابه با نرخ مصرف 40 درصد در حدودmgO3\mg COD.hr 35\1 برآورد گردیده است. این میزان ازن قادر است تا در pH بهینه برابر 9، رنگ و COD شیرابه مورد مطالعه را به ترتیب به میزان 94 و 41 درصد کاهش دهد، که با توجه به نتایج گزارش شده در سایر مطالعات، شرایط مطلوبی می باشد

۶اندازه گیری سولفید هیدروژن در طول خط انتقال فاضلاب شهر شیراز
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب، سال
تعداد صفحات: ۲۱
یک سری از پدیده های زیان اور بوهای بد، خوردگی فلز، تجزیه و فروپاشی بتن، خطر سلامتی و بهداشت مربوط به سولفید هیدروژن در مجاری فاضلاب می باشد گاز سولفید هیدروژن با تبدیل شدن به اسید سولفوریک می تواند به تمام مواد اسیب برساند در این مقاله اندازه گیری سولفید هیدروژن در طول خط انتقال فاضلاب شهر شیراز به طول 40 کیلومتر مورد بررسی قرار گرفته است مقادیر سولفید هیدروژن در 20 ایستگاه اندازه گیری شده و جمعا 140 ازمایش صورت گرفته است نتایج ازمایش از نظر مکانی و زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت با توجه به نمودارها و مقایسه ایستگاههای مختلف نتایج زیر به دست امد. درایستگاههای اخر مسیر انتقال فاضلاب شهرک پرواز، پروین اعتصامی، بوستان بوعلی و تصفیه خانه فاضلاب در زمانهای خاص تولید سولفید هیدروژن نسبت به بقیه ایستگاهها افزایش یافته که این افزایش ا رتباط مستقیم با مقدار PH و سرعت حرکت فاضلاب دارد حداکثر سولفید هیدروژن مشاهده شده درا یستگاه کارخانه نوشابه سازی زمزم و به مقدار 50\26 میلیگرم بر لیتر بوده است بطورکلی بیشترین سولفید هیدروژن تولید شده مربوط به شهرک پرواز وکمترین آن مربوط به شهرک استقلال می باشد. میزان تولید و انتشار سولفید هیدروژن درایستگاههای ابتدای مسیر نسبتا کم بوده و در طول مسیر افزایش می یابد.

۷اصول خوردگی در بتن مسلح وروشهای جلوگیری از آن
اطلاعات انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب، سال
تعداد صفحات: ۱۶
در دنیا سالانه مخارج سنگینی جهت تعمیر سازه های بتنی که در اثرنفوذ عوامل خورنده صورت م ی گی رد هزینه م ی شود .خوردگ ی فولاد در بتن در نتیجه اکسیژن،رطوبت ، یونهای خورنده و شرایط محیطی پیچیده بتن می باشد که باعث شکسته شدن فیلم اکسیدی در سطح فولاد می گردد. سوالات تحقیق: بتن مسلح شده با ارماتورهای فولادی ، جزء پرمصرفترین مصالح کاربردی در صنایع بزرگ از قبیل : عمران و شهرسازی ، راه سازی،اسکله ها وبنادر،تیرهای انتقال برق و... می باشند .در متالوژی ،بتن مسلح به عنوان یک ماده کامپوزیت مطرح می شود.زمینه و ماتریس این کامپوزیت بتن بوده و نقش فایبر یا مسلح کننده را آرماتورهای فولادی به عهده دارند.همواره فولاد دربرابر مشکلات ناشی از خوردگی خسارت پذیر بوده وتمامی سازه های فولادی مدفون در خاک ،غوطه ور در آب، سازه های فولادی در تماس با محیطهای خورنده و... ازاین معضل رنج برده اند.آرماتورهای فولادی بکار رفته در بتن مسلح نیز از این امر مستثنی نبوده و همواره با این مشکل گریبان گیر بوده اند. روش تحقیق: جهت کاهش خسارات ناشی از مسائل خوردگی در زوال بتن ،لازم است تا عوامل خورنده تحت کنترل درآیند . روشهای مختلف جلوگیری از خوردگی و نفوذ یونهای مزاحم و خورنده ، جزء این عوامل هستند که بکارگیری هر یک از آنها ، صنعت را در مقابله با مشکل خوردگی بتن یاری خواهد کرد. نتیجه گیری: در این مقاله ،سعی شده است که در ابتدا مکانیزم خوردگی فولاد و رابطه بین خوردگی و خواص بتن باختصار مورد بررسی قرار گرفته و سپس انواع خوردگی در بتن بیان شود.در نهایت نیز انواع روشهای جلوگیری از خوردگی بتن ازقبیل انتخاب مواد، طراحی، حفاظت کاتدی و آندی و انواع پوشش هاو ... مورد بحث وبررسی قرار گیرد.آشنایی با این روشها ،لازمه مبارزه و مقابله با خوردگی و زوال بتن می باشد

۸بررسی اثر اسید آسکوربیک بر کسب و پایداری ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مرفین در موش کوچک آزمایشگاهی ماده
اطلاعات انتشار: فيزيولوژي و فارماكولوژي، پاييز و زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۸
افزایش فعالیت مسیر دوپامینرژیک مزولیمبیک در ناحیه تگمنتوم شکمی (Ventral Tegmenta Area–VTA) توسط مرفین منجر به ایجاد وابستگی روانی می گردد. عملکرد گیرنده های دوپامینی می تواند تحت اثر اسید آسکوربیک قرار گیرد. همچنین این ماده سبب کاهش عوارض سندرم ترک در موش های معتاد شده و ایجاد تحمل به مرفین را به تاخیر می اندازد. در این مطالعه نقش احتمالی اسید آسکوربیک در کسب و پایداری پدیده ترجیح مکان شرطی شده ناشی از مرفین در موش کوچک آزمایشگاهی ماده مورد بررسی قرار گرفت.موش های سوری از نژاد سوییس – وبستر به وزن 25–20 گرم در این آزمایشات مورد استفاده قرار گرفتند و ترجیح مکان شرطی شده به روش Biased در حیوانات القا شد. آزمایش های انجام شده نشان داد که مرفین1–10 mg\kg)  به صورت زیرجلدی) توانست ترجیح مکان شرطی شده وابسته به دوز ایجاد کند. دوزهای مختلف اسید آسکوربیک (1000–1 میلی گرم بر کیلوگرم) توانست اثر مرفین را به صورت غیر وابسته به مقدار تغییر دهد. تجویز مزمن اسید آسکوربیک (1000–1 میلی گرم بر کیلوگرم) نیز توانست اثر مرفین را به صورت غیر وابسته به مقدار تغییر دهد. این نتایج پیشنهاد می کنند که اثرات پاداشی مرفین می تواند به شدت تحت تاثیر اسید آسکوربیک قرار گیرد اما احتمالا این ویتامین از طریق یک مکانیسم واحد عمل نمی کند.

۹بررسی همبستگی و تجزیه همبستگی بین صفات در ارقام انتخابی سیب زمینی در شرایط کشت دوم Path analysis
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)، سال
تعداد صفحات: ۹
منطقه اردبیل در سال 1388 انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در دو آزمایش جداگانه (کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو) با شش رقم سیب زمینی (کایزر، ساوالان، مارکیز، لوتا، آگریا وساتینا) اجرا شد. نتایج حاصل از همبستگی های خطی در کشت بهاره نشان داد که عملکرد غده کل با عملکرد غده قابل فروش، وزن غده کل و قابل فروش در بوته رابطه مثبت و معنی دار دارند. نتایج حاصل از همبستگی های خطی در کشت بعد از برداشت جو نشان داد که عملکرد غده کل با عملکرد غده قابل فروش؛ تعداد غده در بوته با وزن غده دربوته، تعداد و وزن غده قابل فروش در بوته؛ وزن غده در بوته با تعداد و وزن غده قابل فروش در بوته رابطه مثبت ومعنی دار نشان دادند. نتایج حاصل از تجزیه علیت در کشت بهاره نشان داد که عملکرد غده قابل فروش و تعداد غده قابل فروش در بوته بیشترین اثر مستقیم مثبت و صفات تعداد و وزن غده در بوته و وزن غده قابل فروش در بوته بیشترین اثر مستقیم منفی را روی عملکرد غده کل داشته است. اثر مستقیم عملکرد غده قابل فروش و تعداد غده قابل فروش در بوته روی عملکرد غده کل 12\61و10\31از ضریب همبستگی را به خود اختصاص داده است. نتایج حاصل از تجزیه علیت در کشت بعد ار برداشت جو نشان داد که تعداد ساقه اصلی در بوته بیشترین اثر مستقیم مثبت و صفت تعداد غده در بوته بیشترین اثر مستقیم منفی را روی عملکرد غده کل داشته است. اثر مستقیم تعداد ساقه اصلی دربوته روی عملکرد غده کل 1\76 از ضریب همبستگی را به خود اختصاص داده است.


۱۱حقیقت ماورایی قرآن از نگاه صدرالمتالهین
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: مقالات و بررسيها، پاييز و زمستان, دوره  ۳۷ , شماره  دفتر ۷۶ (۱) علوم قرآن، سال
تعداد صفحات: ۱۴
یکی از مباحث مهم در عرصه قرآن پژوهی جستجو از حقیقت و ماهیت قرآن ورای ظاهر و ساختار کنونی آن است. پاسخ به این پرسش برای حل مسایلی همچون تعدد و نزول قرآن بسیار راهگشاست. صدرالمتالهین شیرازی هم رای با گروهی دیگر از اندیشه وران قرآنی معتقد است قرآن از عالم امر به عالم خلق فرود آمده است و بدین خاطر به آن قرآن و فرقان گفته می شود. به خاطر ویژگی های عالم امر، قرآن دارای هویت و حقیقت ماورایی بحث و بسیط است و پس از نزول به عالم خلق و بنا به ضرورت و مقتضیات عالم ماده، در کسوت الفاظ و عبارات در آمده است. این مقاله به بررسی و نقد دیدگاه صدرالمتالهین در این زمینه می پردازد.

۱۲روشهای بی خطرسازی زباله های بیمارستانی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۱۲
یکی از برجسته ترین موارد درزمینه حفظ و ارتقای شاخص سلامت فردوجامعه، برخوردصحیح و آگاهانه با تکنولوژی های جدید در مبحث پسماند و مدیریت پسماند می باشد که متاسفانه گاها به دلیل عدممدیریت مناسب و استفاده از روشهاینامطلوب سلامت جامعه و محیط زیست در معرض خطر قرار میگیرد.حجم بالایتولید زباله توسط مراکز بهداشتی درمانی و عدم استفاده از فناوری های لازم – جهت بیخطرسازی و دفن بهداشتی ، مردم و ارگان های مرتبطرا با چالشی بزرگ روبه رو کرده است .با افزایش جمعیت و پدیده پیشرفت شهرنشینی و شکل گیری کلان شهرهایی نظیر تهران و نیز همگام با افزایش شاخص کمی تولید زباله های بیمارستانی کشور به خصوص شهر تهران را به مرحله ای ازبحران زیست محیطی رسانده است که ابعاد و شدت آن به سرعت در حال افزایشاست. مسئله پسماندهای بیمارستانی، نه تنها در شهر تهران بلکه در سراسر کشور نیازمند یک تصمیم مدیریتی جامع است. چرا که در برخی نقاط کشور همچون شهرهای شمالی، جنوبی، جزایر و مناطق کوهستانی، اگر وضعیت بدتر از تهراننباشد بهتر نیست. اما مسئله شهر تهران به دلیل شرایط ویژه توجه بیشتری را به خود جلب می کند. در راستای کاهش مسائل بهداشتی وتندرستی انسانها، ناگزیر پسماندهایی تولید میشودکه خودمیتوانند برایسلامتی انسانها خطرناک باشند.پسماندهایی که درمسیر فعالیتهای بهداشتی یا پزشکی تولید می شوند پتانسیل خطر بالاتری را به دلیل عفونی بودنو امکان ایجاد جراحت نسبت به دیگر انواع پسماند به همراه دارند.در نتیجه این پسماندها نیاز به مدیریت ویژهای دارند در این مقاله به روشهای بیخطرسازی این زباله ها پرداخته و راهکارهایی برای کنترل این پسماندها ارائه میشود

۱۳بررسی گزینه های مختلف طرح تصفیه خانه فاضلاب روستای لایزنگان وانتخاب مناسبترین گزینه
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۲۸
بررسی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی در ایران مؤید این نکته است که تا چند سال اخیر اغلب روشهای بکار گرفته شده در تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی عمدتاً شامل روشهایی نظیر برکه تثبیت، لاگون هوادهی و نیزار بوده اند که به دلیل روشهای اجرایی نسبتاً ساده و بهره برداری آسان تا سالهای سال مورد استفاده قرار گرفتند.هر چند که این تصفیه خانه ها با مشکلاتی نیز روبرو بوده اند که از آن جمله می توان به فضای زیاد مورد نیاز، تجمع حشرات، بوی آزار دهنده، عملکرد ضعیف در فصول سرد سال و کیفیت پایین پساب تصفیه شده اشاره کرد. روشهای تصفیه فاضلاب شهری و روستائی ، طیف نسبتاً وسیعی را شامل می شوند. انتخاب مناسبترین روش برای تصفیه فاضلاب هر شهر و یا منطقه به عوامل متعددی بستگی دارد و به این ترتیب در شهرها ،روستاها و مناطق مختلف با توجه به شرایط ویژه هر منطقه، روش مناسب تصفیه می تواند متفاوت باشد. با توجه به مطالب فوق الذکر و همچنین استانداردهای سختگیرانه تخلیه پساب به محیط پذیرنده، روشهای زیر به عنوان گزینه های فرایندی تصفیه فاضلاب روستای حسن آباد(حسن آباد یکی از روستاهای شهرستان اقلید می باشد که در بخش شمالی استان فارس واقع شده است). مورد بررسی قرار می گیرند. لازم به توضیح است فرایندهایی مد نظر قرار گرفته اند که پساب حاصله به استانداردهای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز برسد. گزینه اول: روش نیزار زیر سطحی، گزینه دوم: روش برکه تثبیت (برکه تلفیقی شامل برکه های بی هوازی و برکه های اختیاری)، گزینه سوم: روش لجن فعال هوادهی گسترده با سلکتور انوکسیک. روش مورد استفاده برای مقایسه گزینه های مختلف تصفیه خانه، روش مهندسی ارزش و براساس روش پیشنهادی انجمن مهندسی ارزش ایران SIVE (Society of Iranian Value Engineering) می باشد. در این روش ابتدا پارامترها و معیارهای مؤثر و مورد نظر در ارزش دهی به گزینه های مختلف انتخاب و وزن هر پارامتر با توجه به اهمیت آن عددی بین 1 تا 9 انتخاب می شود (عدد 1 کمترین اهمیت و عدد 9 بالاترین اهمیت را نشان می دهد) سپس با توجه به اینکه هر کدام از گزینه ها وزن دهی می گردد وزن هر گزینه در هر پارامتر عددی بین 1 تا 5 انتخاب می گردد. عدد 1 نمایانگر این است که گزینه مورد نظر کمترین میزان خواسته ها را در معیار مورد بررسی برآورده می سازد و عدد 5 نمایانگر این است که گزینه مورد نظر کلیه خواسته های مورد نظر را در آن پارامتر برآورده می سازد. بدین ترتیب در بررسی صورت گرفته در روستای حسن آباد گزینه اول (فرایند نی زار زیرسطحی) دارای شاخص ارزش بالاتری از سایر گزینه هاست و با توجه به کلیه جوانب فنی، زیست محیطی و اقتصادی و سایر پارامترهای مورد نظر به عنوان گزینه برتر معرفی می گردد.

۱۴تبارشناسی روایات طبی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهشنامه قرآن و حديث، تابستان, دوره  ۲ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۲۰
یکی از عرصه هایی که سنت به مفهوم عام و سنت نبوی به مفهوم خاص آن بدان اهتمام ورزیده، عرصه طب و بهداشت تن و روان است. در این مقاله تلاش بر این است که به سوالاتی که در زمینه اعتبار این روایات مطرح است، پاسخ داده شود، نظیر: روایات طبی با توجه به منبع و سند آنها در چه درجه ای از اعتبار قرار دارند؟ با فرض اعتبار منبع و صحت سند روایات طبی، معیار اعتبار آنها چیست؟ به عبارت روشن تر آیا این دست از روایات را باید بسان روایات فقهی از روی تعبد پذیرفت یا آن که مبنای پذیرش آنها اثبات پذیری بر اساس دستاوردهای قطعی علم است؟ آیا اساسا عرصه هایی همچون طب و بهداشت در قلمرو دین و رسالت پیامبر اکرم (ص) می گنجد یا نه؟ آیا با توجه به روایات طبی می توان قلمرو دین را تعریف کرد.

۱۵ویژگی های قرآن از نگاه امام خمینی (ره )
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شيعه شناسي، سال
تعداد صفحات: ۳۰

۱۶کتاب "احادیث اهل بیت (ع ) عن طرق اهل السنه " اثری در خور ستایش
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: علوم حديث، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۷انتخاب گزینه فرآیند طرح تصفیه خانه فاضلاب روستای امیر آباد کافتر
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۲۴
بررسی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی در ایران مؤید این نکته است که تا چند سال اخیر اغلب روشهای بکار گرفته شده در تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی عمدتاً شامل روشهایی نظیر برکه تثبیت، لاگون هوادهی و نیزار بوده اند که به دلیل روشهای اجرایی نسبتاً ساده و بهره برداری آسان تا سالهای سال مورد استفاده قرار گرفتند.هر چند که این تصفیه خانه ها با مشکلاتی نیز روبرو بوده اند که از آن جمله می توان به فضای زیاد مورد نیاز، تجمع حشرات، بوی آزار دهنده، عملکرد ضعیف در فصول سرد سال و کیفیت پایین پساب تصفیه شده اشاره کرد. روشهای تصفیه فاضلاب شهری و روستائی ، طیف نسبتاً وسیعی را شامل می شوند. انتخاب مناسبترین روش برای تصفیه فاضلاب هر شهر و یا منطقه به عوامل متعددی بستگی دارد و به این ترتیب در شهرها ،روستاها و مناطق مختلف با توجه به شرایط ویژه هر منطقه، روش مناسب تصفیه می تواند متفاوت باشد.با توجه به مطالب فوق الذکر و همچنین استانداردهای سختگیرانه تخلیه پساب به محیط پذیرنده، روشهای زیر به عنوان گزینه های فرایندی تصفیه فاضلاب روستای امیر آباد کافتر(امیر آباد کافتر یکی از روستاهای شهرستان اقلید می باشد که در بخش شمالی استان فارس واقع شده است). مورد بررسی قرار می گیرند. لازم به توضیح است فرایندهایی مد نظر قرار گرفته اند که پساب حاصله به استانداردهای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز برسد. § گزینه اول: روش نیزار زیر سطحی§ گزینه دوم: روش برکه تثبیت (برکه تلفیقی شامل برکه های بی هوازی و برکه های اختیاری)§ گزینه سوم: روش لجن فعال هوادهی گسترده با سلکتور انوکسیک روش مورد استفاده برای مقایسه گزینه های مختلف تصفیه خانه، روش مهندسی ارزش و براساس روش پیشنهادی انجمن مهندسی ارزش ایران SIVE (Society of Iranian Value Engineering) می باشد. در این روش ابتدا پارامترها و معیارهای مؤثر و مورد نظر در ارزش دهی به گزینه های مختلف انتخاب و وزن هر پارامتر با توجه به اهمیت آن عددی بین 1 تا 9 انتخاب می شود (عدد 1 کمترین اهمیت و عدد 9 بالاترین اهمیت را نشان می دهد) سپس با توجه به اینکه هر کدام از گزینه ها وزن دهی می گردد وزن هر گزینه در هر پارامتر عددی بین 1 تا 5 انتخاب می گردد. عدد 1 نمایانگر این است که گزینه مورد نظر کمترین میزان خواسته ها را در معیار مورد بررسی برآورده می سازد و عدد 5 نمایانگر این است که گزینه مورد نظر کلیه خواسته های مورد نظر را در آن پارامتر برآورده می سازد. بدین ترتیب در بررسی صورت گرفته در روستای امیر آباد کافتر گزینه اول (فرایند نی زار زیرسطحی) دارای شاخص ارزش بالاتری از سایر گزینه هاست و با توجه به کلیه جوانب فنی، زیست محیطی و اقتصادی و سایر پارامترهای مورد نظر به عنوان گزینه برتر معرفی می گردد.

۱۸تجزیه و تحلیل شبکه های عصبی مصنوعی ژئومورفولوژیکی در برآورد رواناب مستقیم (حوضه جاجرود، زیر حوضه امامه)
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي)، تابستان, دوره  ۴۱ , شماره  ۶۸، سال
تعداد صفحات: ۱۲
برآورد و تعیین رواناب مستقیم رودخانه ها در عمل کار پیچیده ای است و تاکنون روش های متفاوتی برای محاسبه آن پیشنهاد شده است. یکی از روش های جدید در حل مسایل مهندسی آب و رودخانه ها و همچنین برآورد دبی رودها، استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی است که با الگوبرداری از شبکه عصبی مغز انسان، ضمن اجرای فرایند آموزش، روابط درونی بین داده ها را کشف می کند و آن را به موقعیت های دیگر تعمیم می دهد. هدف عمده پژوهش حاضر نیز برآورد رواناب از طریق تجزیه و تحلیل روابط بارش رواناب براساس داده های کمی ژئومورفولوژی و با استفاده از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی ژئومورفولوژیکی (GANN) در حوضه امامه (از زیر حوضه های جاجرود) است. در مطالعه حاضر بر مبنای ساختمان ژئومورفولوژی شبکه هیدرولوژی حوضه مورد نظر، یک سامانه شبکه عصبی ژئومورفولوژیکی سه لایه با تعدادی نودهای میانی برابر تعداد مسیرها یا وضعیت های ژئومورفولوژیکی شبکه هیدرولوژی حوضه به منظور برآورد رواناب مستقیم ایجاد گردید. وزن های مربوط به اتصالات درون شبکه ای ساختمان آن مدل با استفاده از متغیرهای ژئومورفولوژی تعیین شد. نتایج به دست آمده از مدل شبکه ای مذکور با اطلاعات حاصل از مشاهدات مستقیم به منظور نشان دادن کارایی آن مقایسه شد. ارزیابی نتایج، حاکی از عملکرد بسیار خوب (R2=0.97) مدل شبکه ژئومورفولوژیکی در تعیین پاسخ های هیدرولوژیکی حوضه مورد مطالعه است. بدین وسیله، برتری مدل مذکور بر روش های رایج و معمول نشان داده می شود.

۱۹عنوان فارسی: رابطه قرآن با روایات (عنوان عربی: علاقة القرآن الکریم بالروایات)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم، پاييز و زمستان, دوره  ۲ , شماره  ۵، سال
تعداد صفحات: ۷
چکیده فارسی:در ترسیم رابطه قرآن کریم با روایات از نظر منبعیت و حجیت چهار نگرش وجود دارد: 1. قرآن محوری، که بر اساس آن تنها منبع شناخت دین به قرآن انحصار می یابد. 2. سنت محوری، که به استناد آن برای شناخت دین تنها باید به سنت معصومین (ع) مراجعه کرد. 3. قرآن محوری و سنت مداری، که بر اساس آن سنت در طول قرآن قرار می گیرد، 4. دوگانه محوری، که بر اساس آن سنت در عرض قرآن دارای جایگاه خواهد بود. فرقه قرآنیون جزو مدافعان دیدگاه نخست به شمار می روند. اخباریان در دسته سنت محوری قرار دارند و علامه طباطبایی و شاطبی را باید جزو مدافعان نظریه سوم دانست. دیدگاه مورد نظر نگارنده که در این مقاله دلایل آن را مورد بررسی قرار داده، دیدگاه چهارم است. بر اساس این دیدگاه سنت در حجیت و منبعیت دارای استقلال می باشد.چکیده عربی:فی رسم علاقة القرآن الکریم بالروایات من حیث المصدریة والحجیة هناک أربع وجهات نظر : 1 محوریة القرآن الکریم: علی أساس هذه وجهة النظر یقتصر المصدر الوحید لفهم الدین علی القرآن الکریم. 2 محوریة الاحادیث والروایات: علی أساس هذه الرؤیة لفهم الدین علینا أن نراجع الی أحادیث وروایات المعصومین (ع). 3 الارتکاز علی القرآن الکریم والاحادیث والروایات:علی اساس هذه الرؤیة تقع السنة النبویة فی مضمون ومحتوی القرآن الکریم. 4 الاعتماد علی المحورین (القرآن الکریم و الاحادیث و الروایات) و علی اساس هذه وجهة النظر السنة النبویة تبین و تشرح القرآن الکریم.القرآنیون هم یعتبرون من المدافعین عن الموقف الاول، الاخباریون یعتبرون من المدافعین عن وجهة النظر الثانیة وهی الارتکاز علی الاحادیث والروایات، نستطیع أن نعتبر العلامة الطباطبائی والشاطبی من المدافعین عن وجهة النظر الثالثة ورؤیة الکاتب فی هذه المقالة التی قد قام بدارسة اسبابها هی وجهة النظر الرابعة وهی الاعتماد علی المحورین (القرآن الکریم والاحادیث والروایات) علی اساس هذا الموقف الاحادیث والروایات فی المصدریة والحجیة لها استقلالیتها.

۲۰حقیقت ماورایی قرآن از نگاه صدالمتالهین
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: م‍ق‍الات‌ و ب‍ررس‍ي‍ه‍ا، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۲۱نگاهی به کتاب الصیانه القرآن من التحریف
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ب‍ي‍ن‍ات‌، سال
تعداد صفحات: ۱۶

۲۲عنوان فارسی: نقد شبهه راهیافت خطا در آموزه های نبوی با تاکید بر روایت تلقیح خرما (عنوان عربی: نقد شبهة وقوع الخطأ فی التعالیم النبویة روایة تأبیر (تلقیح) النخیل نموذجا)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: فصلنامه انديشه نوين ديني، پاييز, دوره  ۸ , شماره  ۳۰، سال
تعداد صفحات: ۱۱
چکیده فارسی:از جمله مباحث تاثیرگذار در عرصه دین، بازشناخت گستره عصمت پیامبر اکرم (ص) است. در حالی که متکلمان شیعه با استناد به آیات قرآن و روایات اهل بیت معتقد به عصمت مطلق پیامبر هستند و حوزه دخالت آن حضرت را در امور دینی منحصر نمی دانند، عموم عالمان، متکلمان و عارفان اهل سنت با تاثیرپذیری از روایات مجعول در منابع روایی خود همچون روایت تلقیح خرما، عصمت پیامبر و در نتیجه مشروعیت دخالت ایشان در امور دنیوی را انکار کرده و به راهیافت خطا در آموزه های نبوی فتوا داده اند. در این مقاله، ضمن بازکاوی دیدگاه عالمان فریقین در زمینه روایت تلقیح خرما، ایده محدودیت عصمت پیامبر اکرم (ص) و راهیافت خطا در آموزه های نبوی بررسی خواهد شد. چکیده عربی:من المباحث المهمة فی حقل الدین، اعادة النظر فی مجال عصمة رسول الله (ص) من المعروف ان متکلمی الشیعة یستدلون بآیات القرآن الکریم و روایات أهل البیت (ع) للاعتقاد بالعصمة المطلقة لرسول الله (ص) و یرون ان مجال رسالته لا ینحصر فی اطار الشؤون الدینیة وحدها، فی حین ان عموم علماء و متکلمی و عارفی أهل السنة قد تأثروا بالروایات المدسوسة فی مصادرهم الحدیثیة مثل روایة تأبیر النخیل، فأنکروا عصمة النبی و هو ما ینتهی بالنتیجة إلی انکار مشروعیة تعالیمه و توجیهاته فی ما یخص الشؤون الدنیویة، و لذلک أفتوا بوجود أخطاء فی التعالیم النبویة. فی هذه المقالة، و ضمن اعادة النظر فی آراء علماء الفریقین فی ما یخص روایة تأبیر النخیل، یجری تسلیط الضوء علی فکرة محدودیة عصمة النبی (ص) و وقوع الخطأ فی التعالیم النبویة.

۲۳انتخاب گزینه فرآیند طرح تصفیه خانه فاضلاب روستای لایزنگان
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
بررسی تصفیه خانههای فاضلاب روستایی درایران موید این نکته است که تاچندسال اخیر اغلب روشهای بکارگرفته شده درتصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی عمدت شامل روشهایی نظیر برکه تثبیت لاگون هوادهی و نیزاربوده اند که به دلیل روشهای اجرایی نسبتا ساده و بهره برداری اسان تا سالهای سال مورد استفاده قرارگرفتند باتوجه به مطالب فوق الذکر و همچنین استانداردهای سختگیرانه تخلیه پساب به محیط پذیرنده روشهای زیربه عنوان گزینه های فرایندی تصفیه فاضلاب روستای لایزنگان یکی ازروستاهای شهرستان داراب می ب اشد که دربخش شرقی استان فارس واقع شده است مورد بررسی قرارمیگیرند گزینه اول: روش نیزارزیرسطحی گزینه دوم : روش برکه تثبیت برکه تلفیقی شامل برکه های بی هوازی و برکه های اختیاری و گزینه سوم: روش لجن فعال هوادهی گسترده با سلکتور انوکسیک روش مورد استفاده برای مقایسه گزینه های مخلتف تصفیه خانه روش مهندسی ارزش و براساس روش پیشنهادی انجمن مهندسی ارزش ایران SIVE (Society of Iranian Value Engineering می باشد دراین روش ابتدا پارامترها و معیارها یموثرو موردنظر درارزش دهی به گزینه های مختلف انتخاب و وزن هرپارامتر باتوجه به اهمیت آن عددی بین 1تا9 انتخاب میشود عدد 1 کمترین اهمیت و عدد 9 بالاترین اهمیت را نشان میدهد بدین ترتیب دربررسی صورت گرفته درروستای لایزنگان گزینه اول فرایند نی زار زیرسطحی دارای شاخص ارزش بالاتری ازسایرگزینه هاست و باتوجه به کلیه جوانب فنی زیست محیطی و اقتصادی و سایرپارامترهای موردنظر به عنوان گزینه برتر معرفی میگردد.

۲۴برآورد سیل با استفاده از آنالیز GIUH (مطالعه موردی حوضه امامه)
اطلاعات انتشار: تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)، بهار و تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۳-۴، سال
تعداد صفحات: ۲۰
هیدروگراف واحد یک روش معمول و بسیار رایج در پیش بینی دبی سیلاب ها از داده های اندازه گیری شده می باشد. در حوضه های فاقد داده های پایه امکان تهیه هیدروگراف واحد با استفاده از روش های تحلیل روان آب و – بارش وجود ندارد. استفاده از داده های ژئومورفولوژی و تهیه هیدروگراف واحد ژئومورفولوژی (GIUH) راه حلی برای مشکل حوضه های یاد شده می باشد. معادله GIUH بر اساس آنالیز شبکه هیدروگرافی مبتنی بر تجزیه و تحلیل های زنجیره مارکوف برای حوضه (رتبه چهار ۴=Ω) امامه استخراج گردیده است، و نتایج رضایت بخش از آن به دست آمد. در این مقاله به تحلیل کمی روابط پارامترهای ژئومورفولوژی و هیدرودینامیکی در مدل سازی برآورد سیل پرداخته شده است، و روابط روان آب – بارش بر اساس تئوری ها و داده های ژئومورفولوژیکی موردتجزیه تحلیل قرارگرفته اند. کاربرد مدل GIUH در مدیریت سیلاب حوضه ها به ویژه حوضه های فاقد ایستگاه اندازه گیری، حایز اهمیت می باشد.

۲۵ساختار درونی روشمند آیات قرآن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: آموزه هاي قرآني، بهار و تابستان, دوره  - , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۲۴
ساختارمندی درونی آیات قرآن که یکی از چهار وجه ساختارمندی درونی قرآن به شمار می رود، از ارکان باورمندی به برخورداری قرآن از حقیقتی فراتر از ظاهر آن به شمار می رود که افزون بر تاثیرگذاری بر اثبات اعجاز قرآن و نقد شبهات برخی از خاورشناسان مبنی بر گسست آیات، در نوع تعامل با آیات در فرایند تفسیر نقش آفرینی می کند. از این رو مبحث «مناسبت میان آیات» در علوم قرآنی و تفسیر به ویژه در دوران معاصر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله ضمن بررسی مفهوم و اقسام ساختارمندی قرآن و تبیین دستاوردهای آن، دیدگاه شماری از صاحب نظران در این زمینه را مورد بررسی قرار داده و به صورت میدانی وجود ساختارمندی میان شش آیه را مورد واکاوی قرار داده است.لطفا برای مشاهده چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۵۸ نتیجه