توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نقش ویژگیهای اقلیمی ساختمانهای مسکونی در تامین بهینه گرمایش و سرمایش( با تاکید بر قلمرو گرم و خشک ایران مرکزی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۵
درجه حرارت از دیرباز به عنوان تاثیرگذارترین عنصر اقلیمی در ویژگی های معماری ساختمانهای مسکونی بوده است. در این میان قلمرو آب و هوای گرم و خشک که بخش اعظم کشور ایران را در میگیرد، با اختلاف درجه حرارت های فصلی و شبانه روزی بالاتر از 55 درجه سانتیگراد، از دیگر اقلیمها اهمیت بیشتری می یابد. ساکنان این مناطق از چندهزار سال پیش تا کنون با بهره گیری از مصالحی که در دسترس و فراوان بود، اقلیمی ترین و کم هزینه ترین مساکن را از لحاظ قابلیت گرمایش و سرمایش طراحی واجرا نموده اند.

۲بادگیرها و سرمایش بهینه مساکن بومی ایران
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، سال
تعداد صفحات: ۱۴
درجه حرارت در مناطق خشک به لحاظ زمانی و مکانی دچار تغییرات شدید است. تغییرات زمانی دما طی شبانه‌روز و فصل و تغییرات مکانی میان فضاهای درونی و بیرونی مساکن مناطق مرکزی ایران؛ ساکنان را از دیرباز به ابداع سازوکارهای بوم‌گرایانه در ساخت‌وسازها واداشته است. در این تحقیق تلاش به عمل‌ آمده است تا با مطالعه میدانی،‌ بادگیرها به عنوان یکی از کاراترین اجزای مساکن بومی در چند شهر برگزیده ایران،‌ از جنبه‌های شرایط آب‌وهوایی،‌ ویژگی‌ها،‌ انواع و مصالح شناسانده ‌شده؛ امکان بکارگیری آنها در ساخت و سازهای امروزی این مناطق بررسی شود.

۳رده بندی منابع رطوبتی بارش های غرب ایران (سال آبی 85–1984)
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم، سال
تعداد صفحات: ۸
هرچند در دهه های اخیر بهره برداری های غیر علمی از منابع آب و خاک غرب ایران، این مناطق پر عارضه را دستخوش خسارات فزاینده ناشی از سیل ساخته است اما شناخت ساز و کار موج های بارش زا و تغییرات زماین آرایش سیستم های فشار عامل به روش سینوپتیک می تواند زمینه بهتری برای برنامه ریزی در جهت کاهش خسارات و مهار آسیب ها ایجاد نماید.
در این پژوهش با استفاده از آمار بارش روزانه مجموعه 11 ایستگاه در گستره غرب ایران و سپس نقشه های روزانه هوای تراز زمین و تراز 500 هکتوپاسکال طی سال آی 85–1984 الگوهای سینوپتیک سیستم های عامل سنگین ترین بارش ها در سه مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه طراحی گردید. نتایج نشان داد با استقرار عمومی فرود تراز 500 هکتوپاسکال در شرق مدیترانه و هماهنگ باتغییرات زمانی مقادیر بارش، این دریا با 45\4 درصد بیشترین سهم را در تامین رطوبت بارش های غرب ایران دارد و پس از آن به ترتیب دریاهای سرخ با 37\7 و سیاه با 16\9 قرار می گیرند.

۴آموز ههای بهداشت محیط در سیمای معماری بومی ایران مرکزی (مطالعه موردی سکونتگا ههای جنوب شرق کاشان)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، سال
تعداد صفحات: ۱۴
هنگامیکه کتاب معماری بومی ایران مرکزی را می گشاییم در صفحات کاهگلی و سطرهای خشتی آن، جدیدترینیافته های دانش و فن بشر امروز را مییابیم . گو اینکه بزرگترین گناه این کتاب رنگ و رو رفتگی و بزرگترین گناه نویسندگان، ننوشتن نام خود بر جلد آن است، ولی پژوهشگر پرشکیب در جهانی که داعیه ارتقای بهداشت جسم و روح بشر مطرح است؛ در سبک، مصالح و اجزای مساکن کهن مناطق گرم و خشک ایران مرکزی، مهار تهایی در حیطه بهداشت محیط مییابد که در مقایسه با تمهیدات مساکن به اصطلاح مدرن امروزی شگفت آور و تحسین برانگیز است. در این پژوهش با بهره گیری از مجموعه مطالعات کتابخانه ای و میدانی در قالب بازدیدهای مکرر جهت اندازه گیری و تطبیق فضاهای مساکن کهن و نو، 9 مورد از مهم ترین شاخص های بهداشتی شامل 6 مورد شاخص بهداشت جسم و 3 مورد شاخص بهداشت روان در مساکن کهن و نو جنوب شرق کاشان در سه گروه سبک، مصالح و اجزا مداقه گردید. نتایج گویای آسیب پذیری جدی مساکن جدید در فضاهای شهرهای رو به گسترش از شرایط نامطلوب بهداشتی است که ریشه در سبک، مصالح و پیکربندی نادرست آنها دارد . به سخن دیگر خود مسکن دچار بیماری و نارسایی بو ده، طبیعتا نمیتواند آسایش ساکنان را تامین کند . در این حال مساکن کهن با اینکه چهره بیرونی گیرایی نداشته، با بیمهری فزاینده رو به ویرانی و فراموشی می روند؛ با برخورداری از سبک علمی، مصالح بومی و پیکربندی مناسب هر چند در شرایطی نابرابر، از ایمنی و بهداشت بالایی برخوردارند. از این رو شایسته است با بررسی بیشتر تدابیر علمی و استادانه بکاررفته در این مساکن و انجام کارهای میدانی و آزمایشگاهی توسط متخصصان علوم میان رشت های، پیش از نابودی کتاب معماری کهن ایران مرکزی، راهکارهای ارتقا و بکارگیری آنها برای تامین بیشتر بهداشت جسم و روان ساکنان جستجو شود.

۵مهارت‌های دین‌مدارانه سازگاری انسان با گرمایش و خشکی‌گرایی آب و هوا در سیمای معماری بومی ایران مرکزی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، سال
تعداد صفحات: ۱۴
میلیونها مسلمان در سرزمینهایی از کشورهای اسلامی می زیند که کمربند بیابانی گرم و خشک جهان از حدود 5 هزارسال پیش، بر آن گسترش یافته است بررسی موردی الگوهای معماری مساکنی که ایشان را در خود جای داده ، در مناطق ایران مرکزی به عنوان بخشی از این کمربند از دیرباز، جلوه گاه دین باوری، دانش و هنر ساکنان است دراین پژوهش سعی شد تا پیوندهای سه جانبه ی دین، آب و هوا و معماری در مساکن بومی هفت شهر نمونه در گستره ایران مرکزی جستجو شود این مهم نخست در چهارچوب گردآوری داده های کتابخانه ای و میدانی به صورت بازدید از مساکن بومی و استخراج داده های بومی شهرهای برگزیده از 1977 تا 1986 و سپس تعیین رهنمودهای اقلیمی ساخت مسکن انجام پذیرفت. برپایه نتایج بدست آمده رونگرایی، یکپارچگی، تفکیک اندرونی از بیرونی و سردرهای دارای پاگرد نتیجه هماهنگی میان باورهای دینی – فرهنگی شامل رعایت حرم خانواده و نگاهداری از نگاه بیگانگان ، دستگیر ی از رهگذران خسته و آیین همیاری از یک سو و ویژگیهای آب و هوایی شامل تغییرات چشمگیر درجه حرارت ، تشعشع شدید و زاویه بلند آفتاب به ویژ] در تابستان و وزش توفانهای ماسه ای از سوی دیگر است که در سیمای مساکن کهن این سرزمین خود را نشان میدهد از این رو با توجه به ناکارایی الگوهای مساکن امروزی در تامین آرامش روح و جسم ساکنان که خود ناشی از ناسازگاری مضاعف این مساکن با باورهای دینی و شرایط آب و هوایی است می توان به ساخت مسکن با بکارگیری هماهنگ مصالح جدید و سبکهای کهن به عنوان راهکاری میانه و بهینه نگریست.

۶معادلات فشار هوا و افق دید در شهرهای منتخب استان خوزستان
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی، سال
تعداد صفحات: ۸
کشور ایران در برزخ سامانه های گرم و عموما خشک حاره و جنب حاره و سامانه های معتدل تا سرد و مرطوب برون حاره، طی دوره ای از سال درگیر پدیده تشدید شیو فشار و از جمله پیام دهای آن یعنی رخداد توفا نهای غباری است. در میان استان های ایران، خوزستان به لحاظ جایگاه اقتصادی برجسته، آسیب پذیری بسیاری از این پدیده دارد. در این تحقیق با هدف تعیین روابط عامل فشار هوا با فراوانی رخداد گردوغبار و بررسی خاستگاه های ریزگردها، استخراج داد ههای افق دید از صفر تا 10000 متر مربوط به 6 شهر استان خوزستان طی سال های 1374 تا 1378 با عنوان کد 06 انجام گرفت. از میان 288 توفان غباری شناسایی شده، بر پایه دو معیار کمی تعریف شده، 10 توفان شاخص تعیین گردید تا امکان استخراج مقادیر فشار هوا از نقشه های روزانه هوا در تراز دریای آزاد برای شهرهای منتخب فراهم گردد. نتایج نشان داد شهرهای مسجدسلیمان و دزفول جزوغبارآلودترین و امیدیه جزو ک مغبارترین شهرها بوده اند. در این حال معن یداری رابطه فشار هوا و فراوانی روزهای غبارآلود برای شهرهای دارای غبار کمتر بویژه شهر امیدیه محرز شد. همچنین الگوی موقعیت کانون ها و زبانه های کم فشار نشان داد سامانه های کم فشار در گستره ای از مناطق میانرود کشور عراق تا مناطق جبیل و دمام کشور عربستان پراکنده اند. ماسه زارها به عنوان خاستگاه های طبیعی و سطوح ب یدفاع لای و رس باز مانده از کشتزارهای متکی به سامانه های آبیاری غرقابی در عراق و آبیاری بارانی در عربستان به عنوان خاستگاه های انسانی، امکان روفتن و هدایت ریزگردها را از به سمت خوزستان می یابند.

۷تحلیل اختلاف بارش مرطو بترین و خشک ترین ماه در غرب ایران
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم، سال
تعداد صفحات: ۸
موقعیت مرطوب ترین )پربارش ترین( ماه سال و اختلاف مکانی زمانی ان با خشک ترین کم بارش ترین( ماه می تواند یکی از مولفه های تعیینک‌ننده در تغیی رپذی شرایط اقلیمی یک منطقه برای مدیریت منابع آب و خاک باشد از انجا که در گستره ی سرزمین عموما خشک و نیمه خشک ایران منطقه غرب یکی از قطبهای کشاورزی دیم است موقعیت یابی و تحلیل اقلیمی خش کترین و مرطوب ترین ما ههای غرب ایران با استخراج داده های مقادیر ماهانه بارش از مجموعه 41 ایستگاه داده سنجی جوی در بازه زمانی 1962 تا 2006 انجام گرفت. نتایج نشان داد در سرزمین مورد پژوهش عموما از جنوب به شمال اختلاف مرطوب ترین و خش کترین ماه سال در حال کاهش است. این یافته با کاهش عمومی درجه حرارت، افزایش عمومی ارتفاع شهرها از تراز دریا و نیز افزایش فراوانی و عبور کم فشارهای بارش زا در عرضهای بالاتر سرزمین که در مجموع توزیع زمانی بارش های را طی سال متعادل تر می کند مطابقت دارد. انطباق بیشینه کاهش اختلاف در اذربایجان شمالی و خاوری با همبستگی ضعیف ولی منفی مقادیر بارش به ازای زمان، گویای رو به خشکی رفتن ماههای مرطوب در این پهنه جغرافیایی است.

۸ریزگردانی آماری ابزار ارزیابی تغییر اقلیم در مقیاس ناحیه ای و محلی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
طی سالهای اخیر براورد تغییرات آتی آب و هوا د رکانون توجهات عمومی است انجام این براورد منوط به طرح مدلهایی با قدرت تفکیک بالا است از آنجا که قدرت تفکیک مدلهای کنونی مربوط به گردش عمومی جو پایین است کاربرد آن ها برای ارزیابی تغییرات منطقه ای آب و هوا با دشواری هایی روبرو بوده است تنها می توان داده ها رادر سطوح بزرگ یعنی حدود 50000 کیلومتر مربع شبیه سازی کرد از این رو بایست مقیاس خروجی این مدلها با فنون گوناگون تا سطح ایستگاهی ریزگردانی شود دراین پژوهش با توجه به ویژگی های سرعت بالای محاسبات هزینه بری کم و اسانی کاربرد یکی از فنون توانمند موجود ریزگردانی با عنوان مدل ریزگردانی اماری معرفی و تشریع گردید.

۹توزیع فصلی روزهای بارشی در غرب ایران
اطلاعات انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
از آنجا که فراوانی روزهای بارشی یکی از عوامل مهم تعیین کننده شرایط آبو هوایی یک سرزمین است برای بهره برداری بهتر از منابع اب و خاک ارزشمند پهنه پربارش غرب ایران در این پژوهش شامل استانهای زنجان، قزوین، مرکزی ، لرستان کردستان ایلام، کرمانشاه و همدان موضوع تعیین سهم فصلی از فراوانی سالانه روزهای بارشی در یک بازه 31 ساله 1973 تا 2003 مورد توجه قرارگرفت این مهم با گردآوری مقادیر فراوانی ماهانه روزهای بارشی از 16 ایستگاه هواسنجی در گستره استانهای یاد شده به انجام رسید. مقایسه میانگین مقادیر میان فصل ها و سال و پهنه بندی سرزمین برپایه ضرائب تعیین حاصل از معادلات و ایازی چند گانه نشان داد فصل زمستان در مقایسه با دیگر فصول دراغلب مناطق دارای بیشترین هماهنگی و در عین حال بالاترین تعادل مکانی مقادیر و روزهای بارشی است این یافته می تواند گویای افزایش سههم فراوانی روزهای بارشی سایر فصل ها طی سالهایی باشد که زمستان از روزهای بارشی کمتری برخوردار است.

۱۰منابع رطوبت بارش فراگیر طی مرطوب‌ترین زمستان ایران مرکزی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی بیابان، سال
تعداد صفحات: ۱۱
یکی از مواهب الهی برای مناطق مرکزی ایران – در این تحقیق شامل استان‌های سمنان، اصفهان، یزد و کرمان – بارش‌های فراگیر جوی است. نتایج این پژوهش، طی دو مرحله تحلیل آماری و تحلیل همدید بدست آمد. در مرحله نخست، با استفاده از معیارهای جمع مقادیر روزانه بارش، دوام موج بارش و گستره آن در شهرهای برگزیده، موج بارش شاخص طی مرطوب‌ترین زمستان بین سال های 1997 تا 2007 تعیین شد. در مرحله دوم، داده های نقشه های روزانه هوا شامل فشار، ارتفاع، سرعت، سمت باد و شار افقی نم ویژه طی روزهای مربوط به موج شاخص در ترازهای مختلف جو تهیه گردید. هدف از این دو مرحله، تعیین مهم ترین پهنه آبی (اعم از دریا یا خلیج) پیرامون ایران، به عنوان تامین‌کننده رطوبت برای این بارندگی بود. برای دستیابی به این هدف، نزدیک‌ترین هسته جذب نم، طی روز اوج روی نقشه‌های شار افقی در تراز 700 هکتوپاسکال شناسایی گردید. آنگاه خاستگاه سامانه ‌موثر تا یک روز پیش از آغاز بارش رهگیری شد. به این ترتیب مسیر جابجایی آن پس از روز اوج تکمیل گردید. الگوهای شار افقی نم ویژه در تراز 700 هکتوپاسکال نشان دادند هسته‌های تغذیه‌کننده از نم، پس از دور شدن از جنوب خاوری دریای مدیترانه و جنوب میانی دریای سرخ، بتدریج با نزدیک شدن به خلیج فارس، همگرا شدند و از سمت جنوب غرب، ایران مرکزی را پوشش دادند. پژوهش کنونی نشان داد که دست کم سه عامل، درگیر فراگیر شدن موج بارش شاخص در ایران مرکزی بودند. عامل نخست افزایش نم مطلق سامانه و دو عامل دیگر افزایش نم نسبی سامانه را باعث شده اند. همگرایی شرق‌سوی هسته‌های تغذیه کننده نم که به مضاعف شدن مقادیر نم مطلق سامانه انجامید، نقش عامل نخست را داشتند و ورود هسته نهایی تغذیه‌کننده رطوبت به بامه (فلات) بلند ایران و ریزش هوای سرد از پس ناوه تراز 500 هکتوپاسکال، نقش عوامل دوم و سوم را داشتند که به افزایش نم نسبی سامانه بارش‌زا کمک کردند.

۱۱رتبه بندی بارش های غرب ایران بر پایه خاستگاه کم فشارهای بارش زا
اطلاعات انتشار: پژوهش هاي دانش زمين، تابستان, دوره  ۱ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۱۱
میانگین بارش کشور ایران، نسبت به میانگین جهانی کمتر از یک چهارم است. در این میان حساسیت منابع آب و خاک باختر ایران به عنوان منطقه ای نسبتا مرطوب و کوهستانی، ضرورت شناخت خاستگاه کم فشارهای بارش زا را مطرح می کند. در این پژوهش با استفاده از آمار بارش روزانه 11 ایستگاه طی سال آبی 85–1984 در غرب ایران، 12 مورد از سنگین ترین بارش های ماهانه شناسایی شد تا با بررسی نقشه های روزانه هوا در ترازهای دریا و 500 هکتوپاسکال، الگوهای همدید ماهانه، فصلی و سالانه آنها طراحی و تحلیل شود. نتایج نشان داد بیشتر کم فشارهای بارش زا در باختر ایران از سطح دریای مدیترانه به عنوان منبع بزرگ رطوبت و انرژی برخاسته اند. دریای سرخ دارای کمترین سهم در تابستان یعنی صفر و بیشترین سهم در بهار یعنی 48 درصد است که با دریای مدیترانه برابری می کند. همچنین الگوهای همدید نشان دادند که بازگشت بهاره سامانه های فشار از عرض های 20 درجه به سمت شمال کندتر از پیشروی پاییزه آنها به عرض های 60 درجه یعنی سمت جنوب بوده است. این خود می تواند عامل افزایش سهم بهاره دریای سرخ باشد. از این رو بر پایه معیار فراوانی، کم فشارهای پدیدآورنده سنگین ترین بارش های ماهانه باختر ایران به ترتیب از دریاهای مدیترانه، سرخ و سیاه برخاسته اند.

۱۲پهنه بندی فراوانی روزهای مه آلود در کرانه های جنوبی ایران
اطلاعات انتشار: یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
مه یکی ازفراوان ترین پدیده های جوی درمناطق ساحلی خشک و فراخشک جنوب ایران است دراین پژوهش پراکنش مکانی و تغییرات ماهانه \سالانه روزهای مه آلود درمناطق جنوبی ایران برپایه فراوانی روزهای مه آلود 42ایستگاه هواشناسی طی سالهای 1361تا1382 تحلیل شد نتایج نشان داد سمت غالب بادهای فصلی میتواند برتغیرات فصلی روزهای مه آلود اثربگذارد به سخن دیگر ارایش موازی ساحل پهنه های پرمه طی تابستان و برعکس ارایش عمود برساحل این پهنه ها طی زمیتان به ترتیب اثرفزاینده دوسامانه بادهای غربی و نسیم دریا را نشان داد جهت های غالب دریاسو برای بادهای تابستانه و جهت های غالب غرب سو بری بادهای زمستانه موید این یافته بود همچنین نتایج نشان داد به لحاظ زمانی پدیده مه دست کم طی سه ماه ازسال شامل دی آذر و مهر درتمامی شهرها رخ داده است و به لحاظ مکانی نیز سه شهر آبادان و کیش و بوشهر به ترتیب بیشترین مه آلودی را داشته اند

۱۳آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی و ارتباط آن با فرسایش بادی در منطقهی شهریار
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۳
آشکار سازی و کشف تغییرات یکی از کاربردهای سنجش از دور می باشد که با استفاده از ویژگی تکراری بودن داده های دور سنجی زمان های مختلف، امکان شناسایی و بررسی پدیده های متغیر و پویا در محیط به وجود میآید. پوشش گیاهی نیزاز جمله پدیدههایی است که طی سالهای مختلف دستخوش تغییرات قرار گیرد که با بکارگیری از تکنولوژی سنجش از دور امکان شناسایی این تغییرات را فراهم میشود. از طرفی تغییرات پوشش گیاهی میتواند زمینه را برای بروز پدیدههایی ایجاد کند. از جمله میتوان گفت که پوشش گیاهی ناکافی به خصوص در عرصههای بادخیز، به افزایش فرسایش بادی در این مناطقمیانجامد. در این پژوهش با هدف آشکارسازی تغییرات تراکم پوشش گیاهی و ارتباط آن با میزان فرسایش بادی در منطقهی شهریار، ابتدا با بهره گیری از تصاویر ماهوارهای لندست TM ( 2006 و 2011 ( و ETM ( 2000 (، تراکم پوشش گیاهی با استفاده ازشاخص تفاضل نرمال شدهی گیاهی) NDVI ( در نرم افزار Erdas imaging نسخهی 3 \ 8 بدست آورده شد. نتایج نشان داددر طی سالهای 2000 تا 2011 تراکم پوشش گیاهی در چهار کلاس طبقه بندی شده به گونهای که کلاس 1 تراکم بسیار پایین) 25 %>(، کلاس 2 دارای تراکم پایین ) 25 –% 50 %(، کلاس 3 دارای تراکم متوسط) 50 –% 75 %( و کلاس 4 دارای تراکمپوشش گیاهی با تراکم بالا)> 75 %( میباشد. از طرفی با بررسی نقشهی فرسایش بادی در منطقه معلوم گردید که بر اساسمدل اریفر منطقه در کلاس خطر زیاد قرار گرفته است و با توجه به باد غالب در منطقه که باد شمال غربی است و تراکم پوششگیاهی در مسیر وزش این باد پایین میباشد، میزان فرسایش بادی در این مسیر دارای شدت بیشتر میباشد. به عبارتی روند افزایشی پوشش گیاهی با تراکم پایین در افزایش میزان فرسایش بادی در منطقه اثر گذار بوده است که از لحاظ کاهش شدت فرسایش بادی باید اقداماتی در خود محل صورت بگیرد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۳ از میان ۱۳ نتیجه