توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نقش مدیریت شهری درکاهش تصادفات شهری مطالعه موردی شهرکاشان
اطلاعات انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی، سال
تعداد صفحات: ۶
متاسفانه سالیانه درمحدوده داخل شهر کاشان مطابق با آمار موجود بیش از یکصد تصادف منجر به فوت رخ میدهد که درصورت ایجاد بستری هماهنگ بین ارگانهای مختلف دولتی و خصوصی با محوریت مدیریت واحد می توان نسبت به کاهش تصادفات منجر به فوت گامهای بلندی را برداشت دراین مقاله سعی برآن شده است تا بعضی از موارد ناهماهنگی میان ارگانهای مختلف که متاسفانه دربعضی مواقع منجر به حوادث دلخراش می گردد را بررسی کرده و روشهای برطرف نمودن آن با کمترین هزینه و زمان ممکن ارایه گرددضمنا راه کارهای مناسب جهت برطرف نمودن علل و عوامل حادثه ساز شهری بررسی می گردد امید است توانسته باشیم ضمن ارج نهادن بهخدمات شایسته انجام شده قبلی و ارایه راه کارهایمناسب نسبت به رفع معضل بزرگکنونی ایران اسلامی گامی بلند نهاده باشیم.

۲نقش فرهنگ در منظر و سیمای شهری (مطالعه موردی شهرکاشان)
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۲
فرهنگ های متفاوت باعث پدید آمدن مناظر و سیماهای منحصر بفردی در زیستگاه های بشری می گردد.شهر یکی از پدیده های مهم انسان ساخت است که متشکل از کالبد و ارزش های انسانی می باشد. در واقعمناظر و سیماهای فرهنگی به عنوان بخشی از هویت شهر در برگیرنده گونه هایی از نمودهای تعامل ما بین بشر و محیط زیست او می باشد. تحولات ایجاد شده در فرهنگ های گوناگون بارزترین و مهمترین جلوه هایخود را در سیمای شهرها، بناهای شهری و فعالیتهای شهری نمایان می کنند. این همان ارتباط شهر و فرهنگ است که می توان ریشه های ضعف و قوت هر کدام را در دیگری جست. به عبارت دیگر، شهر تجلی گاهارزش ها و فرهنگ های انسانی بوده و بخشی از این ارزشها به صورت مناظر و سیما های فرهنگی در شهر آشکار می شود. در این پژوهش پس از تعریف فرهنگ و منظر و سیمای شهر، ارتباط فرهنگ با سیما و منظرشهری متاثر از ارزشهای اسلامی دوره معاصر در شهر تاریخی کاشان به عنوان یکی از قدیمی ترین زیستگاه های بشری و دارای زمینه های فرهنگی فراوان، بررسی می شود تا نقش فرهنگ مردم در سیما ومنظر شهر کاشان مشخص گردد. نتایج حاصل از این پژوهش باعث شناسایی عوامل تاثیرگذار بر نمود جلوه های فرهنگی ساکنین در سیما و منظر شهری خواهد گردید. شناخت و حفاظت از مناظر و سیمای برآمده از فرهنگ شهری علاوه بر بهبود کیفیت محیط زندگی برای شهروندان باعث توسعه صنعت گردشگری در شهر خواهد شد.

۳تحلیل بیوکلیماتیکی معماری شهر کاشان و ارائه راهکارهای همساز با اقلیم
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
امروزه بررسی وضعیت بیوکلیمایی انسانی پایه و اساس بسیاری از برنامه ریزی ها ی عمران ناحیه ای ، بویژه درزمینه مسائل شهری و سکونتگاهی، معماری ،جهانگردی و بهداشتی و درمانی و ... است و نتایج حاصل از اینگونه مطالعات در اسکان بشر در مناطق جدید و نیز توسعه سکونتگاهها ی موجود بهره برداری می شود. درساخت و سازهای شهرها توجه به معماری اقلیمی نقش کمتری را در طراحی معماران ایفا می کند.با توجه بهاین موضوع که برای ایجاد شرایط آسایش در ساختمان ها با کاربری های مختلف در شهرها اعم ازمسکونی،تجاری و...نباید از نقش معماری همساز با اقلیم غافل شد.با بررسی نمونه های موردی ازمعماری سنتی(خانه های بافت تاریخی شهرکاشان)، مطالعاتی در باب موضوع و اطلاعات داده ای اقلیمی کاشان که با استفادهاز نمودار گیونی مورد پژوهش قرار گرفته است که با استفاده از رطوبت، باد، سایه،تابش و سایر عوامل موثر درمسیر رسیدن به آسایش درفصول مختلف سال تلاش شده تا با ارائه راهکارهایی همساز با اقلیم در راستایتوسعه پایدار اقداماتی صورت گیرد.

۴مکان یابی بیمارستان ها با رویکردپدافند غیرعامل مطالعه موردی، شهر قم
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
پدافند غیرعامل یکی از مسائل اصلی اکثر کشورهای جهان در همه زمینه هاست. این موضوع با معماری و طراحی رابطهتنگاتنگی دارد. اما مهندسین کشور ما در ساخت و سازهای خود توجهی به پدافند غیرعامل ندارند. بیمارستان های موجود درکشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و قطعاً در شرایط بحران مانند جنگ و زلزله نیاز به بیمارستان ها دوچندان می شود.هدف این پژوهش مکان یابی و طراحی بیمارستانی در استان قم با رعایت ضوابط پدافند غیرعامل می باشد. این پژوهش، یکپژوهش کاربردی است. امروزه فضاهای بهداشتی– درمانی وبه خصوص بیمارستان ها ،از جمله فضاهایی است که در زمان وقوع بحران ها (چه طبیعی وچه غیر طبیعی) نقش به سزایی دارد.که مکان یابی این نوع فضاها در فضاهای شهری بسیارحائز اهمیتاست،وعمدتا توجهی به آن نمی شود. مکان یابی صحیح برای بیمارستان ها با توجه به نوع کاربری و نیاز به امنیت وآرامشبرای کاربران این فضا،از اهمیت ویژه ای برخوردار است.توجه به مکانیابی بیمارستان با رعایت همجواری ها،دسترسی آسان بهمناطق مختلف شهری، دفع آلودگی های صوتی و... یک ضرورت به شمار می آید، که با در گرفتن اصل پدافند غیر عامل وبهرهگیری از آن برای حفاظت افراد بدون استفاده از ادوات نظامی ،گامی است که سعی شده در این پژوهش به آن توجه شود.

۵ارزیابی فضایی کیفیت زندگی در بافتهای فرسوده شهر کوهدشت
اطلاعات انتشار: همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۲۰
با در نظر داشتن ضرورت توجه به بافتهای فرسوده شهری و برنامه ریزی برای آن و در راستای روند رو به رشد توسعه کالبدی فضایی شهر کوهدشت در دهه های اخیر،هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در محله های بافت فرسوده شهر کوهدشت در راستای دستیابی به عدالت فضایی است.روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از آزمون T تک نمونه ای، تحلیل واریانس و توکی جهت ارزیابی وضعیت شاخصهای کیفیت زندگی در بافتهای فرسوده شهر کوهدشت بهره گرفته شده است.نتایج بررسی نشان میدهد که علاوه بر کمبود شاخص های کیفیت زندگی در سطح محله های بافت فرسوده شهر کوهدشت، پراکنش کیفیت زندگی در محلات مذکور نیز به صورت عادلانه صورت نگرفته، به طوری که محله های بوعلی، فردوسی و صاحب الزمان به ترتیب با امتیاز تلفیقی به میزان 3\00،2\94 و 2\94 در رتبه های اول، دوم و سوم، و محله های انتهای بوعلی، جهاد شمالی و تازه آباد به ترتیب با امتیازهایی به میزان 2\00،2\31و2\34 در رتبه های یازدهم، دهم و نهم قرار گرفتند بنابراین مسئولان و مدیران شهری باید نسبت به در نظرگرفتن راهکارهای افزایش سطح کیفیت زندگی در شهر کوهدشت به ویژه بافتهای فرسوده و توزیع عادلانه آن اقدام نمایند

۶توانمند سازی کالبد و عملکرد در بافت فرسوده شهری نمونه موردی شهر کاشان
اطلاعات انتشار: همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها، سال
تعداد صفحات: ۱۹
بافت های شهری با گذر زمان به میزان قابل توجهی کیفیت خود را از دست می دهند و جریان زندگی در آن ها با مشکلات فراوانی روبرومیشود عدم توجه به این بافت ها سسب توسعه شهر به اطراف شده و هزینه های هنگفتی را به همراه خواهد داشت به علاوه می تواند موجب نابودی میراث فرهنگی گذشتگان نیز شود لذا به منظور جلوگیری از عواقب نا مطلوب و گاه غیر قابل جبران این معضل فراگیر مداخله صحیح در بافت های فرسوده و نوسازی آن ها امری اجتناب ناپذیر است شهر کاشان به عنوان یکی از کهن ترین شهرهای ایران نیز از این مقوله مستثنا نیست هدف از این پژوهش که با روش تحقیق به شیوه توصیفی کاربردی و ابزار گردآوری اطلاعات آن به صورت مطالعات کتابخانه ای است تدوین پیشنهاداتی در جهت بهبود کیفیت زندگی ساکنین با توانمند سازی کالبد و عملکرد در بافت فرسوده شهر کاشان می باشد در این مقاله پس از تعریف بافت فرسوده و ویژگی های آن محدوده و ویزگی های محدوده بافت فرسوده شهر کاشان تحولات کالبدی این محدوده و عوامل موثر در انحطاط و فرسودگی آن بررسی می شود تا مسایل مشکلات نقاط قوت و فرصت های موجود در آن شناسایی شده و در انتها پیشنهاداتی در جهت بهبود و توانمند سازی کالبد و عملکرد بافت فرسوده شهر ارایه شود
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه