توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱نگاهی اجمالی به مقوله تحقیقات در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، سال
تعداد صفحات: ۱۷
نگاهی اجمالی به برنامه پنجساله اول و دوم توسعه کشور و توجه این برنامه ها به مقوله تحقیقات، نکات ارزنده ای در بر دارد. در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، مهمترین هدف برنامه در بخش علم و فن آوری و تحقیقات عبارت است از: «رشد و توسعه دانش فنی برای نیل به خوداتکایی و قطع وابستگی».
برنامه تحقیق این هدف، استراتژی های ذیل مد نظر قرار گرفته اند:
– تقویت و اشاعه روح بررسی، پژوهش و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی و فرهنگی؛
– گسترش تحقیقات به منظور توسعه علوم و تلاش در پیشبرد دانش بشری؛
– سیاستگذاری و فراهم کردن زمینه مناسب برای بهره گیری از نتایج تحقیقات، تقویت فن آوری ملی و دستیابی به فن آوری خارجی
به منظور تحقق هدف و استراتژی های مذکور، سیاست هایی به شرح زیر دربرنامه اول ملاحظه می شود:
– انطباق طرح های تحقیقاتی کاربردی با نیاز های اساسی کشور؛
– توحه به تحقیقات بنیادی به عنوان زیر بنایی برای تحقیقات کاربردی و فن اوری آینده کشور؛
– توجه به تحقیقات در زمینه علوم انسانی، فرهنگی و هنری برای رشد و ارتقای زمینه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جامعه؛
– عمومی کردن تحقیقات و گسترش آن در تمام نهادهای سیاستگذاری و اجرایی کشور و کوشش در جهت تعمیم جایگاه مناسب تحقیقات درجامعه؛
– بهبود شاخص های کیفی تحقیقات
مجموعه فوق الذکر، کلا تحت عنوان اهداف کیفی و استراتژی در برنامه اول مطرح گردیده که به صورت بالا از هم تفکیک و متمایز شده است.

۲اولویت بندی عوامل بازدارنده درتوسعه فناوری نانو در ایران
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، سال
تعداد صفحات: ۸
دراین مقاله بااستفاده از روش شناسی مدلسازی ساختاری تفسیری، ارتباط میان موانع دستیابی به توسعه فناوری نانو در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است شناخت موانع برسرراه توسعه فناوری نانو و ارتباط ساختاری میان آنها می تواند زمینه رشد را در ارتباط موثر بین دولت، دانشگاه و صنعت کشور فراهم سازد. اما عمده پژوهشهای انجام شده دراین حوزه محدود به شناسایی موانع به طور مستقل می باشد در حالیکه تعیین ارتباط میان آنها می تواند امکان رفع مانع را با حذف مانع دیگر فراهم سازد. هدف ازانی مقاله این است که با استفاده از روش شناسی مدلسازی ساختاری، تفسیری که به عنوان ابزاری برای اعمال دستورات عمل می کند و جهت را در هنگام پیچیدگی روابط میان عناصر یک سیستم، مشخص می سازد. مختصات موانع را براساس قدرت سوق دهندگی و میزان وابستگی تعیین و در نهایت مدلی مفهومی برای دستیابی به توسعه فناوری نانو درایران ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرا رداد. مدل مذکور می تواند در اجرای فرایند مدیریت استراتژیک تکنولوژی بکارگرفته شود.

۳الویت بندی عوامل بازدارنده در دستیابی به فناوری های نوین در ایران
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در این مقاله با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، ارتباط میان عوامل بازدارنده در دستیابی به فناوریهای نوین درایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. شناخت موانع توسعه فناوریهای نوین و ارتباط ساختاری میان آنها میتواند زمینه رشد را در صنعت کشور فراهم سازد. اما عمده پژوهشهای انجام شده در این حوزه محدود به شناسایی موانع به طور مستقل میباشد، در حالی که تعیین ارتباط میان آنها میتواند امکان رفع مانع را با حذف مانع دیگر فراهم سازد. در این مقاله با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری میتوان مختصات موانع را بر اساس قدرت سوقدهندگی و میزان وابستگی تعیین و در نهایت مدلی مفهومی برای مدیریت عوامل بازدارنده در دستیابی به فناوریهای نوین ارائه و مورد تحلیل قرار داد. مدل مذکور میتواند در اجرای فرآیند مدیریت استراتژیک تکنولوژی بکار گرفته شود

۴مروری بر پیشینه شاخص علوم و تکنولوژی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش و مهندسي، سال
تعداد صفحات: ۱۳

۵سخن نخست
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پژوهش و مهندسي، سال
تعداد صفحات: ۵

۶سرمایه گذاری مستقیم خارجی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پ‍ژوه‍ش‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۱۸

۷اهداف صنعتی 2020 چشم انداز علوم و تکنولوژی
اطلاعات انتشار: پ‍ژوه‍ش‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۲۴

۸چالش های صنعتی شدن مالزی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پ‍ژوه‍ش‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۱۹

۹توسعه علم و تکنولوژی ضروری است . مشکل کجاست ؟
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پ‍ژوه‍ش‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۱۴
نمایش نتایج ۱ تا ۹ از میان ۹ نتیجه