توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی و طبقه بندی روشهای مختلف آزمونهای دینامیکی شمع
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین، سال
تعداد صفحات: ۷
بکارگیری آزمونهای دینامیکی شمع بعنوان روشی سریع و اقتصادی در امر کنترل کیفیت شمع ها رفته رفته در بسیاری از پروژه های عمرانی رایج می شود و هر روزه بر تنوع آنها افزوده می گردد . آزمایشهای دینامیکی شمع بعنوان ابزاری مطمئن در اختیار مهندسین است تا آنها را از صحت مح اسبات طراحی و ساخت و اجرای مناسب شمع ها در مرحله نصب مطمئن سازد . بی شک بدلیل وضعیت خاص قرارگیری سیستم شالوده های عمیق در هر سازه و احاطه شدن آنها توسط خاک و نقش آنها در حفظ پایداری سازه ها کنترل کیفیت اجرای شمع ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله س عی شده است ضمن معرفی روشهای مختلف آزمایش دینامیکی شمع، آزمونها از نظر فنی طبقه بندی شده و موارد مصرف هر آزمون به همراه نقاط ضعف وقوت آن ذکر گردد

۲مکانیک محیط های دانه ای " روش میکروسازه ای "
اطلاعات انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین، سال
تعداد صفحات: ۷
محیط های دانه ای، محیط های غیر پیوسته ای هستند که ساختار اصلی آنها را دانه های در تماس با یکدیگر با اشکال و ابعاد مختلف تشکیل می دهند . مصالح سنگی در بستر زمین و یا لایه های زیر سازی و روسازی غیر تثبیت شده راهها را می توان از جمله این محیط ها نام برد . رفتار و خصوصیات محیط های دانه ای در هنگام بارگذاری، قویًا مرتبط با وضعیت دانه ای آنه ا می باشد . با این وجود، اغلب رفتار این محیط ها بر اساس مکانیک محیط های پیوسته مورد بررسی قرار میگیرد . تحلیل و بررسی رفتار این محیط ها امکان پذیر نمی باشد جز از طریق یک تحلیل در سطح دانه، که روش میکروسازه ای یا میکرومکانیک نامیده می شود. در این مقاله سعی می گردد علاوه بر معرفی این روش، بحثی پیرامون متغیر های هندسی و مکانیکی محیط در دو سطح میکروسکپی و ماکروسکپی صورت پذیرد.

۳مطالعه تاثیر فاصله گذاری قائم لایه های ژئوسنتتیک بر پایداری داخلی دیوار خاک مسلح
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۸
در روند طراحی دیوارهای خاک مسلح استفاده از ضرائب اطمینان در بخشهای مختلف طراحی از جمله بررسی پایداری داخلی دیوار بطور سنتی رایج است. معمولا این ضرایب اطمینان بمنظور جبران کاستی های ناشی از اطلاعات بارگذاری، خواص مصالح و نحوه اجرای سازه اعمال می گردند. ضرائب اطمینان مورد استفاده در طراحی دیوارها، معمولا برمبنای تجربه و سوابق اجرایی وهمچنین بر اساس اهمیت پروژه انتخاب می گردند. بدیهی است در صورت وجود خطاهای اندازه گیری در تعیین خواص مصالح مورد استفاده در دیوار و یاخطاهای اجرایی، ضرائب اطمینان به تنهایی پاسخوی وضعیت پیش آمده نخواهند بود. در این گونه حالات در صورتیکه خواص مکانیکی اجزای دیوار کمتر از مقدار واقعی آنها بر آورد شده باشند، طراحی بصورت دست بالا انجام شده و هزینه اجرای پروژه افزایش می یاب. در این تحقیق اثر فاصله گذاری قائم لایه های ژئوسنتتیک بر احتمال وقوع خرابی دیوارهای خاک مسلح مورد بررسی قرار گرفته است. دراین بررسی از روشهای احتمالاتی در برآورد خواص مکانیکی لایه های خاکریز شامل زاویه اصطکاک داخلی مصالح و تراکم خاک (وزن مخصوص خاکریز) استفاده شده و در نهایت احتمال وقوع ناپایداری داخلی در دیوار ارزیابی گردیده است.

۴مطالعه اثر متغیرهای میکرومکانیک در زمان جریان مصالح راهسازی
اطلاعات انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
آزمایش تعیین زمان خروج مصالح یکی از آزمایش هایی است که درمورد مصالح بکار رفته در عملیات راهسازی انجام می شود. این آزمایش بر روی مصالح شنی و ماسه ای صورت می گیرد. توسط این آزمایش، بطور همزمان مجموع اثرات شکل دانه ها، شکستگی و زبری سطح آنها با تعیین زمان خروج مصالح از یک محفظه استاندارد مورد مطالعه قرار می گیرد. دراین مقاله علاوه بر انجام شبیه سازی عددی آزمایش تعیین زمان خروج ماسه، اثر دو متغیر میکرومکانیک در سطح میکروسکوپی، یعنی ضریب سختی و ضریب اصطکاک داخلی بین مصالح، روی زمان خروج مصالح ازمحفظه استاندارد مورد بررسی و مطالعه عددی قرار گرفته است.

۵بررسی روشهای ارزیابی سوددهی سرمایه گذاری روی سیستم های هوشمند حمل و نقل و توسعه زیرساختها
اطلاعات انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۲۵
با بررسی روشهای ارزیابی ٬ می توان به بعضی نقاط ضعف روشهای معمول ٬ توسعه روشهای جایگزین و ارائه پیشنهادات برای نحوه ارزیابی سرمایه گذاری روی فن آور ی ITS اشاره کرد ؛ این هدف با مقا یسه سرمایه گذار ی روی چند نوع فن آور ی ITS و همچنین میان سرمایه گذار ی روی فن آوری ITS و زیرساخت راه ها ٬ صورت می گیرد . با این بررسی تفاوتهای اصلی میان سرمایه گذار ی روی زیرساختها و فن آور ی و نحوه تاثیر آنها بر ارزیابی سوددهی را می توان نشان داد بررسی ها نشان می دهند که تحلیل سود به ITS ٬ITS هرچند بر ای سرمایه گذار ی رو ی توسعه زیرساختها کارآیی خوبی داشته اند اما در مورد BCA هزینه تمام منافع یا مخارج مرتبط با آن را دربر نمی گیرند . بنابراین روشها ی ارزیابی اقتصادی فن آور ی ITS با یستی بهبود یابند . این مقاله به استفاده از تحلیلها ی چندضابطه ای MCA بر ای ارزیابی سوددهی اشاره کرده و نشان می دهد که روش تحلیل درختی ٬ AHP می تواند برای ارزیابی خطرپذیری که ارزش ما لی مشخصی ندارد و همچنین مقایسه نتایج تحلیلها ی مختلف سوددهی ٬ بکار رود . رو شها ی ارزیابی در چارچوب برآورد پروژه ها در بخش حمل و نقل می تواند برای تعیین ابعاد مختلف سوددهی سرمایه گذاری روی فن آوری ITS بکار روند .

۶بررسی علل تصادفات ورودی شهرها و سازماندهی فضاهای پیرامون در جهت ایمن سازی
اطلاعات انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور، سال
تعداد صفحات: ۱۱
ایمنی ترافیک از مهمترین ارکان سیستم حمل و نقل در یک کشور محسوب می شود که بایستی در تمام مراحل طراحی، برنامه ریزی و عملکردهای ترافیک مد نظر قرار گیرد تا با کاهش تصادفات و برخوردهای وسایل نقلیه علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کشور، از تاملات روحی افراد نیز کاسته شود. بررسی میزان تعداد و شدت برخوردهای وسایل نقلیه با یکدیگر یا با عابرین نشان میدهد که بیش از 60 درصد تصادفات جاده ای کشور در محدوده ورودی شهرها اتفاق می افتد. این مقاله ضمن بررسی فضای پیرامون ورودی شهرها، علل تصادف در این محدوده را مورد مطالعه قرار می دهد.
راه حل کلی برای کاهش میزان این تصادفات، از بین بردن و کاهش عوامل به وجود آورنده آنها است.

۷بررسی نحوه عملکرد "سیستم اطلاعات برای محاسبه ضرایب کاهش تصادف"
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
طرح های ارتقای ایمنی راه، هزینه های بالایی دارند اما از آنجایی که بین برخی طرح ها از نظر شرایط و نوع مشکلات پیش امده، تشابه وجود دارد، لذا می توان از تجربیات جمع آوری شده از پروژه های اجرا شده گذشته بهره جست. از جمله پایگاه های اطلاعاتی کارآمد سیستم اطلاعات برای محاسبه ضرایب کاهش تصادف می باشد. در این مقاله سعی شده تا علاوه بر تشریح مراحل انجام مطالعه به روش استدلال مبتنی بر موقعیت ، نحوه عملکرد سیستم اطلاعات برای محاسبه ضرایب کاهش تصادف وروند اجرای آن بیان شود. همچنین به کاربردهای این سیستم در تحلیل های اقتصادی اقدامات ارتقای ایمنی و محاسبه ضرایب کاهش تصادف نیز اشاره شده است.

۸بررسی نحوه استفاده از مهار انتهایی حفاظهای حاشیه راه جهت کاهش تصادفات، مطالعه موردی محور تبریز آذرشهر
اطلاعات انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۶
حفاظهای ایمنی یک ی از متداولترین سیستمهای ایمنی در جاده ها می باشند . نقش حفاظهای ایمنی هدایت (بازگردانیدن) وسایل نقلیه به مسیر و جلوگیری از پرت شدن و یا برخورد با موانع ثابت جاده و جذب انرژی حرکتی وسایل نقلیه منحرف شده می باشد. بنابراین حفاظهای ایمنی با هدف جلوگیری از خسارتهای جانی و مالی سنگین در حاشیه راه نصب میگردند. برخورد وسایل نقلیه با انتهای مهار نشده حفاظهای ایمنی ممکن است باعث نا پایداری وسایل نقلیه، و در نتیجه انحراف آنها و افزایش احتمال خطر برای سرنشینان وسایل نقلیه گردد. مهار انتهایی حفاظهای حاشیه راه از طریق کاهش تدریجی سرعت وسیله نقلیه برخورد کننده و یا تغییر مسیر آن از طرف منطقه خطر، باعث جلوگیری از ایجاد اینگونه تصادفات می گردند.
در این مقاله نحوه استفاده از مهار انتهایی حفاظهای حاشیه راه و همچنین ساختار، ضوابط اجرایی و نمونه های کاربردی مورد بررسی قرار گرفته است و چگونگی استفاده از مهار انتهایی حفاظها در محور تبریز – آ ذرشهر بررسی و نقد گردیده و راهکارهایی جهت ایمن نمودن مسیر با معرفی نمودن چندین نوع از مهارهای انتهایی مناسب، ارائه گردیده است.

۹مقایسه اثرات ایمنی حداکثر سرعت مجاز یکسان و متفاوت برای خودروهای سواری و باری
اطلاعات انتشار: هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۵
مقدار حداکثر سرعت مجاز برای خودروهای سواری و باری در بزرگراه های کشور متفاوت است بطوریکه خودروهای سواری دارای حداکثر سرعتی بیش از خودروهخای باری و ترانزیتی هستند. اما ارتقای فن آوری ها درساخت خودروهای باری و همچنین گسترش روز افزون اهمیت ترانزیت جاده ای موجب تغییر دیدگاه ها د راین مورد شده است. اما یک مشکل اساسی در این رابطه وجود دارد و آن مسئله ایمنی جاده ای خودروهای عبوری ر این مسیرها می باشد. برای بررسی ومقایسه ایمنی جاده ای مربوط به سرعت های مجاز متفاوت و یکسان، تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است که در آنها با استفاده از بازه های تجربی، تغییرات فراوانی تصادف ارزیابی شده است. شایان ذکر است که این مقایسه نیازمند بررسی موقعیت هایی است که در انها، هر دوحالت سرعت مجاز متفاونت ویکسان اجرا شده باشد، تا بتوان انها را ارزیابی کرد. در غیر این صورت نتایج کلی، اثرات ایمنی یکسانی را نشان نخواهند داد و این نتایج بدون در نظر گرفتن نوع خط مشی اعمال شده ، خطر پذیری، افزایشی را نشان خواهند داد. در این مقاله سعی شده با استفاده از تجربیات دیگران، به بررسی تاثیر نوع سرعت مجاز (متفاوت یا یکسان) بر ایمنی پرداخته شود، تا بر اساس نتایج آن نقش تغییر یا عدم تغییر نوع سرعت مجاز آشکار شود.

۱۰کاربرد مواد نوین ساختمانی در کاهش آلودگی هوا و محیط زیست
اطلاعات انتشار: همایش ملی مواد نو، سال
تعداد صفحات: ۱۰
استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا نظیر نانوتکنولوژی و تلفیق آن با صنعت ساختمان از جمله روشهای مقابله با آلودگی هواست. بعضی از این روشها شامل استفاده از شیشه ها و کاشی های خود تمیز شونده (Self–cleaning)، ملاتهای پوششی روسی سطوح بتنی ساختمانها و یا رویه راه ها که سبب کاهش آلودگی هوای اطراف خود می شود. در این مقاله، تکنولوژیهای جدید در بکاربردن نوع خاصی از سیمان (سیمان فتوکحاتالیسیز Photocatalysis)، در سطوح خارجی ساختمانها ، معرفی می شود. سپس گزارشات آزمایشگاهی و نتایج عملی حاصل از بکارگیری این نوع سیمان، در سطح جهان، ارایه می گردد. سیمان مورد نظر که از لحاظ زمان گیرش و کلیه پارامترهای مکانیکی تفاوت چندانی با سیمان های معمولی ندارد حاوی نانوذرات تیتانیم Tx Aria و Tx Active می باشد. پوشش های حاوی این سیمان، با ایجاد واکنش های شیمیایی غیر مضر، قادر به حذف 20% تا 80% آلودگی های شهری در حالات عملکردی مختلف می باشد. این نتایج در تحقیقات میلان ایتالیا بر روی آلودگی هوا و تحقیقی دیگر در استکهلم، بر روی پوشش جاده ها با استفاده از یک ترکیب مشابه، به نتایج در خور توجهی در کاهش آلودگی های ناشی از NO ترکیبات آلی فرار دست یافتند . در پایان نیز امکان تولید و بکارگیری این نوع سیمان در ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد.

۱۱بررسی و تحلیل نقش مواد خطرناک در بروز بزرگترین سانحه ریلی کشور (انفجار قطار در ایستگاه خیام نیشابور)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه حمل و نقل ریلی سهم عمده ای در جابجایی مسافر و کالا دارد ، حمل و نقل کالاهای خطرناک به وسیله راه آهن در بسیاری از کشورها به بهترین نحوممکن و با رعایت کلیه اصول ایمنی صورت می گیرد . تقریباً همه راه آهن ها مدت زمان زیادی است که شاهد کاهش تعداد سوانح می باشند که این به واسطه استفاده از فن آوریهای مربوط به بخش ایمنی می باشد. با توجه به اینکه کشور ما از جمله کشورهای غنی از نظر منابع نفت و گاز و محصولات پتروشیمی می باشد و ما ناگزیر به حمل آنها برای مصارف داخلی و خارجی هستیم و با توجه به موقعیت استراتژیکی کشورمان که در مرکز کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب قرار گرفته است و کشورهای نفت خیز همجوار بعضاً ناگزیر به ترانزیت نفت و گاز صادراتی خود از طریق ایران می باشند، لذا افزایش ایمنی در حمل کالاهای خطرناک و مجهز نمودن ناوگان ریلی به تجهیزات و واگنهای مناسب با شرایط حمل آنها و آشنایی و به کار بردن کامل مقررات بین المللی حمل و نقل کالاهای خطرناک ضروری می باشد . در این مقاله ضمن بررسی نقش ناوگان ریلی در حمل مواد خطرناک و ضرروت تامین ایمنی ناوگان عبوری ، به بررسی علل بروز سانحه در ایستگاه خیام نیشابور و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از بروز اینگونه سوانح پرداخته شده است .

۱۲برنامه "هشیاری و آمادگی هنگام شرایط اضطراری در سطح منطقه " سازمان حفاظت از محیط‌زیست ملل متحد
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در هر لحظه و هر روز، در سرتاسر جهان کالاهای خطرناک بارگیری، حمل و تخلیه می‌شوند. این جابجایی‌ها از بی‌شمار منابع مواد خام شروع و به دیگر کارخانه‌ها جهت سوخت یا فرآوری جهت گرمایش منازل یا سوخت خودروها ختم می‌شوند، هرچند اینگونه مواد خطرناک در بهبود شرایط زندگی انسان بسیار سودمند هستند اما در صورت نشت یا ورود به محیط زیست، سلامت انسان و محیط زیست اطراف مسیر راهها، راه آهن، آبراهه‌ها و سکونت‌گاه‌ها را بطور جدی تهدید می‌کنند. برخلاف تصادفات متداول رانندگی که البته خود آنها باندازه کافی غم‌انگیز هستند، تصادفاتی که شامل کالاهای خطرناک می‌شوند می‌توانند پیامدهای گسترده‌تری پیدا کنند و منطقه‌ای فراتر از محل تصادف را آلوده کنند و افراد بسیار بیشتری نسبت به حادثه‌دیدگان تصادف تحت تاثیر قرار دهند. حوادث پیش‌آمده در گذشته، به روشنی نشان می‌دهند که چگونه تنها یک حادثه در سطح محدود یک منطقه می‌تواند پیامدهای وسیعی داشته باشد. همچنین نیاز به ایجاد یک مجموعه با قابلیت‌های مطلوب جهت واکنش به حوادثی از این دست را آشکار می‌کند. با توجه به این نیاز، بخش مطالعات فناوری، صنعتی و اقتصادی سازمان حفاظت از محیط زیست ملل متحد (UNEP DTIE) یک گزارش فنی را با نام "برنامه هشیاری و آمادگی هنگام شرایط اضطراری در سطح مناطق محلی (TransAPELL) "تهیه کرد که در واقع یک راهنما برای برنامه‌ریزی جهت شرایط اضطراری هنگام جابجایی کالاهای خطرناک در مناطق محلی است. این دستورالعمل برای پاسخ به تقاضاهای کاربران APELL در سراسر جهان با هدف کمک به تدارک اجتماعات (انجمن‌ها) برای برنامه‌ریزی جهت تصادفات پیش آمده در حمل و نقل کالاهای خطرناک تهیه شده است. در این مقاله سعی شده است تا این برنامه معرفی و ساختار کلی آن تشریح شود، همچنین اهداف، گام‌های عملی، روند انجام، کارگاه‌های برنامه و اجزای کلی تحلیل خطر جابجایی کالاهای خطرناک در برنامه TransAPELL نیز ارائه شده است.

۱۳تحلیل ریسک و تعیین مسیرهای ایمن برای حمل و نقل مواد خطرناک (با استفاده از الگوریتم های نوین)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن، سال
تعداد صفحات: ۱۴
با توجه به نگرانی رو به افزایش در مورد امنیت حمل و نقل، نیاز فوری به بهبود شیوه تعیین مسیر کامیون های حامل مواد خطرناک در شبکه های جاده ای شهری و خارج از شهر، احساس می شود. در تعیین مسیر چنین وسایل نقلیه ای نه تنها باید امنیت وسایل عبور کننده تضمین شود، بلکه باید خطر سوء استفاده از کامیون های حامل مواد خطرناک به عنوان یک سلاح کشتار جمعی مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله پس از درک و اهمیت موضوع حمل و نقل مواد خطرناک، سعی در بکارگیری یک ابزار محاسباتی قوی(الگوریتم) برای ارزیابی ریسک و خطر این نوع خاص حمل و نقل وبرنامه ریزی برای شرایط اضطراری (محاسبه مسیرهای ایمن)، شده است تا در صورت بوجود آمدن تغییرات اتفاقی و یا ناگهانی شرایط همچون هوا و یا پخش گازها و مواد خطرناک در اثر تصادف یا هر عامل غیر مترقبه دیگری، ریسک و خطرپذیری آن را پیش از وقوع تحلیل و تعیین کرد. در واقع پارامترهایی همچون رفتار اتفاقی شدت و جهت باد، پایداری، فشار، دما و رطوبت هوا، مدت زمان مورد نیاز جهت حمل، نوع فصل سال و شب و روز بودن، در این سیستم در نظر گرفته شده است.STRRAP(Stochastic Toxic Release Risk Assessment Package) سامانه ای قدرتمند برای تحلیل ریسک انتشار منابع ساکن همچون مواد خطرناک دپو شده یا مخازن ثابت تاسیسات محتوی مواد سمی، تصادفات در حمل و نقل جاده ای، ریلی، خطوط دریایی و یا انتقال از طریق خط لوله، آن هم به هردلیل ممکن، می باشد. پس از شبیه سازی تصادفی بر اساس مدل های انتشار تعریف شده، شدت و غلظت آلاینده ها در مسیر باد بدست آمده و بر اساس آن مسیرهای ایمن و\یا منحصر به فرد و همچنین خطر اجتماعی آن تعیین می گردد. در پایان برای نمایاندن قابلیت های این نرم افزار، یک مطالعه موردی مطرح می گردد.

۱۴نقش روسازی خط آهن در ایمنی ناوگان عبوری حامل مواد خطرناک (همراه با مطالعه موردی)
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس حمل و نقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن، سال
تعداد صفحات: ۹
خطوط کنونی راه آهن در ایران دارای قدمت چندین ساله است که تواماً با افزایش ترافیک خطوط (تناژ و سرعت) میزان استهلاک خطوط نیز به مرور زمان رو به فزونی گذارده است. لذا با توجه به نقش مهم راه آهن در جابجایی مسافر و کالا و بویژ‍ ه مواد خطرناک ، تعمیرات اساسی و نگهداری سالیانه خطوط راه آهن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . در این راستا نیروی انسانی مجرب، ماشین آلات تخصصی، مصالح اختصاصی و علی الخصوص زمان نگهداری و انجام تعمیرات، مورد توجه خاص می باشد. بطور کلی عمده معایب روسازی راه آهن مربوط به خرابی های بالاست ، تراورسها ، ریل و ادوات نصب می باشد و وجود خرابی و نقص در هر یک از آنها ، همواره یک تهدید جدی برای ایمنی ناوگان عبوری حامل مواد خطرناک به شمار می رود . بطوریکه اکثر فعالیت های نگهداری خطوط سنتی بر روی سیستم روسازی صورت می گیرد و بخش عمده ای از هزینه های نگهداری صرف اصلاح عیوب ناشی از سیستم روسازی می شود. در این مقاله ضمن معرفی کلی معایب روسازی خط آهن ، به بررسی موارد مشاهده شده در بازرسی هایی که توسط مولفین بر روی خط آهن صورت گرفته می پردازیم ، همچنین جهت افزایش ایمنی ناوگان عبوری بویژه ناوگان حامل مواد خطرناک ، راهکارهایی برای پیشگیری و تعمیر این نواقص ارائه شده است .

۱۵مقایسه نتایج طراحی روسازی های انعطاف پذیر و صلب فرودگاه ها توسط نرم افزارهای PCASE و LEDFAA
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
تا کنون نرم افزار های متعددی توسط سازمان های مختلف جهت طراحی سیستم روسازی فرودگاه ها ارائه شده است. از معتبرترین نرم افزارهای ارائه شده به منظور طراحی روسازهای فرودگاه، می توان به نرم افزارهای PCASE و LEDFAA اشاره نمود. هدف از این تحقیق علاوه بر معرفی جدیدترین نسخه از نرم افزارهای فوق و شناساندن قابلیت های هر یک از آنها، ارزیابی و بررسی نتایج حاصل از این دو نرم افزار در طراحی روسازی های انعطاف پذیر و صلب یک فرودگاه با فرضیات ترافیکی یکسان است. نتایج حاصله حاکی از وجود تفاوت هایی در ضخامت روسازی بدست آمده توسط این دو نرم افزار در فرودگاه نمونه می باشد.

۱۶مطالعه عددی اثر نوع هواپیما بر میزان خرابی وارده بر روسازی های انعطاف پذیر و صلب فرودگاه ها
اطلاعات انتشار: هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، سال
تعداد صفحات: ۷
امروزه در اکثر فرودگاه ها نگهداری روسازی بخش قابل توجهی از هزینه ها را به خود اختصاص می دهد، لذا پیش از طراحی فرودگاه ، آگاهی از سهم هر یک از انواع هواپیماها در میزان خرابی وارد بر روسازی می تواند به طراح کمک نموده و در سیتم مدیریت و نگهداری فرودگاه موثر واقع شود. در این مقاله با استفاده از جدید ترین نسخه از نرم افزار سازمان هوانوردی آمریکا، مطالعه عددی به منظور بررسی اثر نوع هواپیما بر میزان خرابی وارده بر روسازی های صلب و انعطاف پذیر فرودگاه صورت گرفته و میزان صدمات وارد بر روسازی های صلب و انعطاف پذیر در یک
مطالعه موردی برای هواپیماهای مختلف بدست آمده است.

۱۷مطالعه و سیر تحول در مدلهای تخصیص ترافیک به شبکه
اطلاعات انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
تخصیص سفر آخرین مرحله از مراحل چهارگانه مدلسازی و برنامه ریزی شهریست از ابتدای ظهور و مطرح شدن این فرایند تاکنون مدلهای مختلفی جهت پیش بینی ترافیک عبوری از هر مسیر و نیز بارگذاری کمان های هر زوج مبدا–مقصد پدید آمده اند.این مدلها از ساده ترین روشها شامل روش همه یا هیچ شروع شده و با ارائه اصول مکمل نظیر اصول واردروپ توسعه یافته و با ورود مفاهیم عمیق و نوپای ریاضی نظیر منطق فازی و الگوریتم ژنتیک به درجه بالایی از دقت دست یافتند.در این مقاله هدف بررسی این سیر تکامل و تحول می باشد که به همین منظور ابتدا یک گروه بندی پیشنهادی بر مبنای خواص مشترک مدلها ارائه می گردد.سپس ضمن توصیف خصوصیات هر گروه از مدلها برای آشنای یبیشتر به ذکر تعدادی از این مدلها پرداخته می شود.همانگونه که خواهیم دید تمامی این مدلها دو هدف کلی را دنبال می کنند.کاهش هزینه های تحمیلی و بهینه سازی زمان سفر

۱۸عملیات جوشکاری درزریل و تاثیر آن در فرآیند تعمیر و نگهداری خطوطریلی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور، سال
تعداد صفحات: ۶
درهنگام عملیات ریل گذاری خطوط راه آهن ،اتصال یک ریل به ریل بعدی به دو روش ،استفاده از صفحه های اتصالی با پیچ و مهره جوشکاری درز ریل انجام می گیرد که بسته به امکانات موجود و سرعت عمل دراحداث خطوط ازیکی ازاین دو روش استفاده می شود . تجربه نشان داده که جوشکاری درز ریل نسبت به استفاده ازصفحات اتصالی ، اصولی تر و در درازمدت اقتصادی تر می باشد . بطورکلی جوشکاری درز ریل به دو روش دستی و ماشینی انجام می شود . دراین راستا نیروی انسانی مجرب ،ماشین آلات تخصصی ،مصالح اختصاصی و علی الخصوص زمان انجام عملیات ، مورد توجه خاص می باشد . دراین مقاله ضمن معرفی عملیات جوشکاری درز ریل و روشهای انجام این عملیات ، به بررسی مقایسه روشهای جوشکاری موجود درراه آهن ایران و تاثیر آن بر فرایند تعمیر و نگهداری خطوط ریلی می پردازیم .

۱۹بررسی عوامل مؤثر درافزایش ایمنی خطوط ریلی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه با گذشت بیش از یک قرن ازاحداث اولین خط آهن درایران خطوط ریلی بخش قابل توجهی ازحمل بار و مسافررا درکشوربرعهده دارند .لذا با توجه به افزایش روزافزون تقاضا دراستفاده از حمل و نقل ریلی در بخش جابجایی مسافر و کالا و با توجه به گسترش شبکه ریلی کشور ،حفظ و تامین امنیت ناوگان عبوری ازاهمیت ویژه ای برخوردار است .دراین راستا عوامل متعددی نظیر طرح هندسی ،سیستم روسازی ،عوامل انسانی، شرایط اقلیمی ،ناوگان و ... نقش دارند وصدمات ناشی ازسوانح ریلی دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیست محیطی ،بهداشت و انسانی است .بدین جهت درکشورهای مختلف جهان و خصوصا" درکشورهای توسعه یافته صنعتی سالهاست که علل بروز سوانح و ضایعات و صدمات ناشی از سوانح ریلی به صورت منظم و سیستماتیک محاسبه شده و نتایج بدست آمده درتصمیم گیریهای مربوط به چگونگی تخصیص منابع و پیشگیری ازبروز سوانح مورد توجه قرار می گیرد 0 کشورما ایران درسالهای اخیر به صورت یکی ازکانونهای بحران درآمده و سوانح ریلی درسالهای اخیر نشان دهنده ضرورت توجه به مسئله ایمنی می باشد .دراین مقاله ضمن معرفی کلی سیستم خط آهن به بررسی مشکلات بوجود آمده ناشی ازعوامل ذکرشده و تاثیر ین موارد بر ایمنی ناوگان عبوری و راهکارهای جلوگیری ازبروز سوانح پرداخته شده است .

۲۰بررسی مشخصات انواع ژئوسنتتیک ها با کارکرد زهکش در طرح های عمرانی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور، سال
تعداد صفحات: ۸
استفاده ازژئو سنتتیک درداخل خاک باعث اطلاح و تقویت برخی خصوصیات خاک نظیر مقاومت برشی ،قابلیت زهکشی ،فیلتراسیون و ... میشود ازجمله ژئو سنتتیکهایی که دارای کاربرد زهکشی هستند شامل ژئونت ،ژئو کامپوزیتها ی زهکش می شود .ازجمله ژئو کامپوزیتهای که دارای کاربرد زهکشی هستند ژئو تکستایل ،هسته پلیمری – ژئو ممبرین ، ژئو گرید – ژئو تکستایل ،ژئو گرید می باشند .دراین مقاله سعی شده است تا با شناسایی انواع ژئو سنتتیکها ی دارای کارکرد زهکشی به بیان خصوصیات کلی آنها پرداخته وآزمایشهای متداول برای اندازه گیری خصوصیات مورد نظر معرفی شوند تا براساس کارایی هریک ازاین ژئو سنتتیکها بتوان برای انتخاب آنها جهت نصب در طرحهای مختلف عمرانی تصمیم گیری کرد .

۲۱بررسی و تحلیل انواع خرابی ها در خطوط ریلی
اطلاعات انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور، سال
تعداد صفحات: ۹
امروزه بحث حمل و نقل اصلی ترین پایه های اقتصاد یک کشور را تشکیل می دهد دراین بین حمل و نقل ریلی به دلیل ویژگی های منحصربه فردش مورد توجه سیاستگذاران بخش حمل و نقل هرکشوری است .مزایایی همچون سرعت ،نظم ،ظرفیت بالای جابجایی ،راحتی و ازهمه مهم ترایمنی ،حمل و نقل ریلی را به ممتازترین نوع حمل و نقل درجهان تبدیل کرده است اما مهمترین مشکل دراین بخش تامین این امنیت و ایمنی است مهمترین گام درجهت ایجاد امنیت ریلی پس ازساخت دقیق ان تشخیص به موقع خرابی ها درخطوط ریلی است دراین مقاله نیز سعی شده تابا تشریح دقیق انواع خرابیها درخطوط ریلی بتوان آن را به موقع تشخیص داده و درجهت رفع آن برآمد .همچنین انواع خرابی ها درهندسه خط اجزای خط آهن همچون ریل و پا بندها ،تراورس ، بالاست ،زیربالاست ،بسترو سیستم های زهکشی مورد کنکاش قرارگرفته است .به دنبال شناخت دقیق و طبقه بندی خرابیهاست که می توان اقدام لازم و اولویت بندی شده درجهت حل آن انجام داد .

۲۲ارزیابی وضعیت روسازی فرودگاه بر اساس روش نیروی هوایی آمریکا
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله به ارزیابی و نحوه عملکرد وضعیت روسازی فرودگاه بر اساس روش نیروی هوایی آمریکا پرداخته شده است. عوامل در بر گیرنده این ارزیابی بر اساس شاخص وضعیت روسازی PCI، شاخص سازه ای ACN\PCN، خصوصیات اصطکاک و صدمات خارجی FOD می باشد. PCI از 0 تا 100 امتیاز بندی شده است که با بازرسی های چشمی از خرابی های روسازی بر اساس ASTM–D534 اندازه گیری می شود. شاخص سازه ای یک نرخ از عدد مربوط به دسته بندی هواپیماها است، به عدد مربوط به دسته بندی روسازی بیان کننده میزان فشار یک هواپیما که بر روسازی اعمال می گردد می باشد. PCNبیان کننده توانایی ساختار روسازی، در تحمل نیروها می باشد. خصوصیات اصطکاک عمدتاً برای باندهای پرواز که تجهیزات مربوط به اندازه گیری در آن استفاده شده است. شاخص FOD جهت نشان دادن میزان صدمات وارده ناشی از اجسام خارجی، تعیین می شود و بر اساس خرابی های روسازی که در طول بازرسی های PCI بدست آمده است، می باشد. این مقاله مراحل استفاده شده در تعیین هر یک از فاکتور های بالا و چگونگی استفاده از این فاکتورها بصورت کلی را در تعیین امتیاز دهی در برابر روسازی فرودگاه نشان می دهد.

۲۳بررسی آسیب پذیری زیرساخت های ریلی ناشی از عوامل انسانی
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه با گذشت بیش از یک قرن از احداث اولین خط آهن در ایران، خطوط ریلی بخش قابل توجهی از حمل بار و مسافر را در کشور بر عهده دارند. لذا با توجه به افزایش روزافزون تقاضا در استفاده از حمل و نقل ریلی در بخش جابجایی مسافر و کالا و با توجه به گسترش شبکه ریلی کشور، حفظ زیرساخت ها و تامین امنیت ناوگان عبوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا عوامل متعددی نظیر طرح هندسی، سیستم روسازی، عوامل انسانی، شرایط اقلیمی و ناوگان نقش دارند و صدمات ناشی از سوانح ریلی دارای ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، بهداشت و انسانی است. بدین جهت در کشور های مختلف جهان و مخصوصاً در کشور های توسعه یافته صنعتی سالهاست که علل بروز سوانح و ضایعات و صدمات ناشی از سوانح ریلی به صورت منظم و سیستماتیک محاسبه شده و نتایج بدست آمده در تصمیم گیری های مربوط به چگونگی تخصیص منابع و پیشگیری از بروز سوانح مورد توجه قرار می گیرد. بررسی ها نشان داده که در بسیاری از سوانح، نیروی انسانی بطور مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشته است. در این مقاله ضمن معرفی کلی معایب زیرساخت های ریلی، به بررسی مشکلات بوجود آمده ناشی از عامل انسانی و تاثیر این موارد بر آسیب پذیری زیرساخت های ریلی و راهکارهای جلوگیری از بروز سوانح ناشی از آن پرداخته شده است.

۲۴مکانیابی تسهیلات شهری با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیای
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها، سال
تعداد صفحات: ۷
تسهیلات شهری مانندپایانه ها،مدارس،بیمارستان ها،پارکینگ های عمومی،آتش نشانی ها ،فرودگاه ‏ها ،ایستگاهای مترو و...جزئی از زیر ساختار های لازمه هر شهری می باشند،که ادامه حیات هر ‏شهر وابسته به ارائه وتداوم خدمات از سوی این واحد ها می باشد.محل احداث هریک از این ‏تسهیلات شهری نیازمند به مطالعه وبررسی دقیق می باشدکه عدم توجه به این مسئله نه تنها باعث ‏عدم کارایی آنها می شود ،بلکه باعث مشکلاتی مانند افزایش هزینه ها،مشکلات زیست ‏محیطی،افزایش ترافیک ،وقوع حوادث و....خواهد شد.در مکانیابی هر یک ازاین تسهیلات معیار های ‏مختلفی تاثیر گذارمی باشندواهمیت نسبی هر یک نیز با هم متفاوت می باشد.لزوم توجه به این ‏موارد در مکانیابی نیازمند سیستم های می باشد که بتواندعوامل مختلف را درنظر گرفته وقابلیت ‏ذخیره،به روز رسانی و تلفیق داده ها را با هم دیگر داشته باشد.سیستم های اطلاعات ‏جغرافیای(‏GIS‏) با توجه به قابلیت ذخیره ، نگهداری ، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات ‏جغرافیایی و انجام کار ‏همزمان با داده هایی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند،ابزاری ‏مناسب جهت انتخاب بهینه ترین مکان احداث هر یک از تسهیلات شهری می باشند.در این مقاله ‏سعی می شود که قابلیت های علم‎ GISدر مکانیابی وچگونگی کار با این سیستم ها جهت انتخاب ‏بهترین مکان مورد بررسی قرار گیرد.

۲۵فناوریهای نوین در نگهداری زمستانی زیرساخت های حمل و نقل جاده ای
اطلاعات انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها، سال
تعداد صفحات: ۸
در کشور ما حمل و نقل جاده ای بالغ بر 90 درصد جابجایی بار و مسافر را پوشش می دهد . در همین راستا ، تامین یک سطح خدمت مطلوب از طریق انجام عملیات راهداری کارا ، مؤثر ، با بیشترین ضریب ایمنی و کمترین هزینه برای استفاده کنندگان از راه ضروری به نظر می رسد . این سطح خدمت در فصل زمستان در اثر عوامل جوی و طبیعی مورد تهدید قرار می گیرد ؛ لذا رفع مشکلات ناشی از بارش برف و باران ، بروز کولاک و محدودیت دید و تامین ایمنی در طول راهها خصوصا در نقاط کوهستانی مهمترین چالش راهداران در نگهداری از شبکه راههای کشور می باشد .با توجه به این امر ، در کشورهای توسعه یافته ، تحقیقات کاربردی و بررسی های فراوانی به منظور بهبود روشهای راهداری زمستانی خصوصا در مناطق سردسیر صورت گرفته است . لذا بهره گیری از این دستاوردها و تجارب باعث ایجاد تحولی در شناخت موضوع و عمل به آن خواهد بود . در این مقاله سعی می گردد ، علاوه بر ارائه روشهایی نوین در دو حوزه عملیات پیشگیرانه و اضطراری در امر نگهداری زمستانی ، به بررسی ماشین آلات و تجهیزات جدیدی که برای انجام آنها ، در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند ، پرداخته شود .
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۸۷ نتیجه