توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱معرفی گسله کواترنری باباامان در منطقه بجنورد، شمال غرب استان خراسان
اطلاعات انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۴
در این مقاله گسله کواترنری بابا امان معرفی می گردد. این گسله عمدتا از دو خط موازی با فاصله تقریبا 150 الی 200 متر تشکیل شده و با امتداد تقریبی N70W از ارتفاعات شرق تا شمال مجتمع پتروشیمی بجنورد بطرف جنوب غرب ادامه یافته و از شهر بجنورد عبور می کند. با مشاهده خش لغزها بر روی سطوح سنگی و همچنین چینهای کشیده روی سطح گسل ساز و کار آن از نوع راست امتداد لغزه با مولفه نرمال است. در محدوده مطالعاتی جابجایی گسله مسبب زلزله بجنورد سبب جابجایی اندک گسله بابا امان شده است. نتیجه این جابجایی ایجاد شکافهای سطحی در دره مجاور سایت پتروشیمی محل احداث بند خاکی می باشد.

۲تغییر روند چین خوردگی در جنوب ارتفاعات بینالود
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
در جنوب ارتفاعات بینالود دو روند چین خوردگی وجود دارد: 1– روندWNW–ESE که در ارتباط با فشارش قبل از 5Ma است (همزمان با راندگی ها تشکیل شده اند) 2– روند N–S که با مکانسیسم حرکتی عهد حاضر گسل شمال نیشابور (مورب لغز راستگرد–تراستی) همخوانی دارد. تفاوت بین روند محور چین ها می تواند درنتیجه ی تغیر روند استرس نسبت به منطقه یا روند منطقه نسبت به استرس باشد. به دلیل این که روند فشارش ازMa56 تا به حال ثابت بوده و تغییر چندانی نداشته است، می توان اثبات کرد تغییر روند محور چین ها در ارتباط با چرخش منطقه نسبت به روند استرس کلی اتفاق افتاده است. به دلیل این که حوضه ی کپه داغ از شرق شروع به بسته شدن کرده است و بیشترین مقدار کوتاه شدگی در قسمت شرقی دیده می شود، در حالیکه در قسمت غربی هنوز رسوبگذاری ادامه داشته است. می توان نتیجه گرفت که چرخش ساعتگرد قسمت شرقی حوضه ی کپه داغ باعث شده تا روند منطقه عمود بر روند کلی استرس موجود در منطقه شده و باعث تغییر رژیم رسوبگذاری شود. ادامه این روند باعث بسته شدن حوضه و سپس چین خوردگی شده است. در آخرین مرحله ی چرخش ساعتگرد این ناحیه، به دلیل این که روند منطقه نسبت به روند استرس متمایل است، گسلش امتداد لغز که باعث جابه جایی محور چین ها شده است به وقوع می پیوندد. عامل این چرخش، حرکت برشی امتداد لغز بین قسمت غربی خرد قاره افغانستان و قسمت شرقی خرده قاره ایران است این چرخش همزمان با کوهزایی آلپین شروع شده است

۳بررسی ساختاری مجموعه افیولیتی سبزوار در محدوده معدن کرومیت اولنگ
اطلاعات انتشار: دومین همایش علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۰
منطقه مور مطالعه درشمال شرق ایران واقع شده که ازنظر تقسیمان زمین شناسی ایران جزئی از توالی های افیولیتی احاطه کننده خرده قاره ایران مرکزی است این منطقه در نزدیکی روستای چشمه سیر در ورقه سلطان آباد واقع است با توجه به گسل های برداشت شده و خش لغزهای مربوط به آنها 4 نوع حرکت اصلی معکوس، نرمال، راست امتدادلغز و چپ امتداد لغز درمنطقه مشاهده شد تفکیک گسلهای موجود درمنطقه بر مبنای روند گسل ها و نوع حرکت آنها صورت گرفته و بدین ترتیب راستای NW–SE برای گسلهاینرمال NE–SW برای گسلهای راست امتداد لغز و راستای تقریبی N–S برای گسلهای چپ امتداد لغز بدست آمد. گسلهای معکوس که اصلی ترین نوع گسلها در منطقه می باشند با توجه به راستا به سه دسته NE–SW NW–SE N–S تفکیک شدند.

۴تحلیل ریخت زمین ساختی گسل بهاباد
اطلاعات انتشار: دومین همایش علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۸
مطالعات مورفولوژیکی زمین ساختی و زمین لرزه ای برروی گسل بهاباد حاکی از فعال بودن این گسل در عهد حاضر است مطالعه ی مخروط افکنه ها در حاشیه ی این گسل نشان میدهد که تشکیل توسعه و ریخت شناسی این مخروط افکنه ها تحت تاثیر فعالیت زمین ساختی قطعات گسل بهاباد قرارگرفته اند به گونه ای که راس مخروط ها هیچ پیشرفتگی به سمت جبهه ی کوهستان نشان نمی دهند و جوان ترین بخش مخروطه هانزدیکبه راس آنها است در سطح مخروطه ها مناطق فعال و غیرفعال و گاهی بریدگی عمیق ایجاد شده است نیمرخ طولی مخروطه ها قطعه ای است و مجرای اصلی آنها حاشیه ای و کناری بوده و ساختمان داخلی آنها غالبا دفن شده و گاهی متداخل و کمتر فلسی است. همچنیندر رسوبات نیمه سخت شده ی مخروط افکنه های ده نو ملااسماعیل و جعفر آباد شکستگی های نوزمین ساختی آشکار مشاهده می شود و وجود یکی از شاخه های فرعی گسل بهاباد دراینمنطقه باعث ایجاد زمین لغزش شده است.

۵زمین ساخت متاثر از فرایندهای سطحی در شمال خاور ایران
اطلاعات انتشار: دومین همایش علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۱۰
دراین مقاله بازخوردفرایندهای تکتونیکی و سطحی بریکدیگر درشمال خاور ایران مورد بررسی قرارگرفته است فرایندهای سطحی بر پیشروی گوه های تکتونیکی رانده شده در کمربندهای کوهزایی تاثیر گذار هستند درمناطقی که فرایند تکتونیکی سبب تشکیل بلندی ها و افزایش شیب سطح زمین شده اند فرایندهای سطحی سبب تعدیل ارتفاعات و مسطح کردن شیب ها شده و حجم زیادی از رسوبات آواری را به وجود می آورند که در پیشانی کمربند کوهزایی نهشته خواهندشد. حجم زیاد رسوبات از پیشروی گوه های راندگی به سمت جلو جلوگیری کرده و سبب افزایش نرخ تجمع تنش در آنها می گردد همچنین چرخش گسل ها در گوه های کوهزایی لغزش بروی این گسلها را سخت و گاه غیرممکن می سازد. تشکیل گسلهای خارج ازتوالی و راندگی های برگشته ر ا می وان نتیجه آزاد شدن چنین تنشهای تجمع یافته ای در نظر گرفت.

۶ویژگیهای ساختاری و جایگاه تکنونیکی مجموعه افیولیت "دره انجیر" شمال خاور ایران
اطلاعات انتشار: مجله علوم دانشگاه تهران، زمستان, دوره  ۳۰ , شماره  ۲، سال
تعداد صفحات: ۲۴
پنجره آق دربند دربردارنده تنها رخنمون پی سنگ پیش از ژوراسیک حوضه رسوبی کپه داغ در شمال خاوری ایران است. در بخش جنوب باختری این پنجره و در ناحیه دره انجیر تنها رخنمون سنگهای افیولیتی و آذرین پی سنگ کپه داغ را می توان مشاهده کرد. این مجموعه را از نظر پتروگرافیکی می توان به سه رده سنگی تقسیم کرد. اولین رده شامل آمیزه افیولیتی متشکل از متاهارزبورگیت، سرپانتینیت و متاگابرو است که دچار دگرگونی و دگرسانی شده اند. دومین مجموعه توفهای اسیدی است که حکایت از محیطی کاملا متفاوت و تشکیل آن بر روی لبه قاره (کمان ماگمایی) دارد. سومین رده سنگی نیز شامل رسوبات دگرگون شده فلیشی است که به صورت توالی شیل و ماسه سنگ لایه نازک دیده می شود. این واحدهای سنگی توسط سه دسته گسل بریده شده اند. قدیمی ترین گسلها شامل راندگیهایی با جهت شیب شمال خاوری است که توسط یک ناپیوستگی دگرشیب در زیر سازند کشف رود (ژوراسیک زیرین) قرار می گیرند. بنابراین زمان فعال بودن آنها به پیش از ژوراسیک بر می گردد. به عبارت دیگر، فرورانش در جنوب ورق توران سبب تشکیل منشور فزاینده ای در محل گودال اقیانوسی شده است و این گسلها در همین مرحله فعال بوده اند. پایان فرورانش و برخورد ورقهای ایران و توران در اواخر تریاس و درطی کوهزایی سیمرین سبب شده است تا این مجموعه بر روی لبه ورق ایران رانده و جایگزین شود. سپس فرسایش مجموعه خط درز که شامل افیولیت نیز می شود، رسوبات آواری مولاس را در بخش زیرین سازند کشف رود بر جای نهاده است. به سبب بسته شدن حوضه رسوبی، کپه داغ ایجاد شده است. این گسلها نیز شیبی در جهت شمال خاور دارند و تمامی واحدهای رسوبی در حوضه کپه داغ را جابجا کرده اند. جنبایی آنها مربوط به کوهزایی آلپین است که همزمان با سبب بسته شدن حوضه دریایی نئوتتیس در محل کوههای زاگرس و حوضه اپی کانتیننتال کپه داغ در شمال البرز و جنوب ورق توران بوده است.آخرین فرایند مهم تکتونیکی در حدود 5 میلیون سال قبل و در اثر برخورد ورق هند با آسیا رخ داده است که سبب ایجاد یک فشارش مورب و فعال شدن گسلهای امتداد لغز و مورب لغزی شده است که در این منطقه دیده می شوند و امروزه همچنان فعال هستند.حاصل فعالیت شدید این رده های گسلی در نهایت ایجاد یک کمربند چین خورده– گسلیده نازک ورق (Thin skinned fold–thrust belt)  را کرده است که بخشی از آن در این محل دیده می شود.

۷مقایسه عناصر کمیاب در بوکسیت جاجرم با دایکهای دیابازی منطقه
اطلاعات انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
دایک های دیابازی در معدن بوکسیت جاجرم طی فعالیت تکتونیکی فشارشی در راستای گسلهای عمیق منطقه تشکیل شده اند.ژئوشیمی اکسیدهای اصلی نشان میدند که این سنگها از نوع بازالت تا پیکروبازالت می باشند. نمودار عنکبوتی نرمالیزه عناصر کمیاب دایکهای دیابازی نسبت به گوشته اولیه نشان دهنده غنی شدگی عناصرLREE تهی شدگی عناصر کمیاب سنگین (HREE) میباشد.عناصر HFSE شامل y Ti–Zr–HF Nb که بین بوکسیت ودیاباز مشترک می باشند اما با این تفاوت که بیشترین مقدار این عناصر در دیاباز و کمترین مقدار در بوکسیت شیلی است .این نسبتها نشاندهنده این است که عناصر HFSE دربرابردگرسانی مقاوم هستند وکمتر به صورت محلول در می ایند.عناصر متحرک مثل Rb–k–Na–Sr–La–Ba‐ca نسبت به دگرسانی حساس بوده و بیشتر به صورت محلول در می ایند. در نتیجه فراوانی عناصر متحرک در بوکسیت متغیر است و به طور کلی مقدار این عناصر در بوکسیت شیلی بیشتر از بوکسیت سخت است اما در دیابازعناصر متحرک به عنوان مثال ba یا ca با افزایش غلطت در اثر فعل وانفعالات محلولهای ماگمایی تشکیل رگچه های باریت وکلسیت را می دهند که در اثر دگرسانی به سرعت شسته و از سنگ خارج میشود

۸بررسی تکتونیک فعال منطقه بهاباد با استفاده از شاخصهای ریخ تزمی نساختی
اطلاعات انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
نئوتکتونیک عامل مهم کنترل و توسعه لندفرم ها در مناطق فعال تکتونیکی است. و به طور قابل توجهی سیستمهای رودخان های و فر مهای ریخ تزمی نساختاری جبهه کوهستانی منطقه بهاباد در ایران مرکزی را تحت تأثیر قرار داده است. جهت ارزیابی کردن میزان فعالیت تکتونیکی در منطقه، ما شاخ صهای ریخ تزمین ساختی پیچ و خم جبهه کوهستان (Smf) طول گرادیان رود (SL) نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره (Vf) شکل حوضه زهکشی (Bs) و شاخص عدم تقارن آبراه هها در حوضه آبریز (Af) را مورد بررسی قرار داد هایم. از ترکیب این شاخ صها با یکدیگر م یتوان رابطه شاخص فعالیت تکتونیکی (Active tectonics index (Iat)) را بدست آورد. مقادیرIat بدست آمده نشان دهنده نرخ فعالیت تکتونیکی متوسط تا بالا در منطقه است.

۹تکوین زمین ساختی و مدل ساختاری پنجره زمین ساختی آق دربند
اطلاعات انتشار: علوم زمين، زمستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۵۴، سال
تعداد صفحات: ۱۶
پی سنگ حوضه رسوبی کپه داغ از واحدهای سنگی پیش از ژوراسیک تشکیل شده است. این نهشته ها که در منطقه آق دربند رخنمون دارند، در کوهزایی هرسی نین، سیمرین و آلپین به شدت دگر شکل شده اند )شکل ۱). کوهزایی هرسی نین سبب دگرگونی تا حد رخساره شیست سبز همراه با گسلش شدید در سنگها شده، در حالی که، کوهزایی سیمرین در تریاس منطقه را تحت تاثیر فعالیت گسلهای راندگی قرار داده است. در پایان، کوهزایی آلپین از زمان پالئوژن تا عهد حاضر سبب چین خوردگی نهشته های حوضه کپه داغ را باعث شده که در ابتدا گسلش راندگی و به دنبال آن گسلش مورب لغز (امتداد لغز با مولفه معکوس) را در منطقه ایجاد کرده است و هنوز فعالیت این گسلها مورب لغز ادامه دارد.واحدهای سنگی موجود در پی سنگ، شامل سنگهای رسوبی و آذرین است. سنگهای رسوبی، بیشتر شامل واحدهای آواری، کنگلومرا، ماسه سنگ و شیل با سن احتمالی دونین تا تریاس می شود که بیشتر آنها از یک منشا آذرین تغذیه شده اند. بیشترین پوشش نهشته های این منطقه، شامل نهشته های تریاس است. سنگهای آذرین که رخنمون کوچکی در جنوب باختری پنجره آق دربند دارند را می توان به دو بخش تقسیم کرد:1–مجموعه افیولیت دره انجیر که بیشتر شامل سنگهای اولترامافیک و گابرویی است.2–توفهای اسیدی. این مجموعه به صورت ورقه های نازک توسط گسلهای راندگی بر روی مجموعه افیولیتی رانده شده و با آن درهم آمیخته است.

۱۰بررسیهای ژئوشیمیایی عدسیهای کرومیت در افیولیتملانژهای شمال تربت حیدریه، (رباط سفید) شرق ایران
اطلاعات انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
مطالعات پتروگرافی منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که سنگ های موجود در منطقه شامل هارزبورگیت های کلینوپیروکسن دارد، لرزولیت، دونیت، ورلیت، سرپانتینیت، سنگ های گابرویی و دایک های دیابازی به همراه سنگ های رسوبی می باشند. پریدوتیت های موجود در منطقه به شدت سرپانتینیتی شده اند. عدسی های کرومیت در درون این واحدها قرار گرفته اند و همیافتی بسیار نزدیکی با واحد دونیتی دارند. بررسی های ژئوشیمیایی حاکی از بالا بودن مقدار( Cr(2)O(3 (میانگین 54\33) و MgO (میانگین 23\23) در این کرومیت ها می باشد. بالا بودن( Cr(2)O(3 و MgO در این کانسار حاکی از تبلور کرومیت ها از ماگمایی با درجه ذوب بخشی بالا می باشد. مقدار اکسیدهای اصلی و نسبت های این عناصر در دیاگرام های ترسیم شده نشان می دهد که کرومیت های منطقه مورد مطالعه در محدوده کانسارهای نوع پادی فرم مشتق شده از سری ماگمایی جزایر قوسی و سری بونینیتی در محیط تکنتونیکی SSZ می باشد.

۱۱بررسی ساختارهای تکتونیکی تاقدیس ژرف ارتفاعات کپه داغ
اطلاعات انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، سال
تعداد صفحات: ۶
تاقدیس ژرف با درازای نزدیک به 33 کیلومتر و پهنای 5 تا 8 کیلومتر و راستای چیره ی شمال باختری – جنوب خاوری ،یکی از تاقدیس های واقع در کمربند چین خورده ی کپه داغ می باشد .از دید زمین شناسی ساختمانی چین خوردگی ، گسل ها ودرزه های متعددی در منطقه وجود دارد روند اصلی گسل های منطقه شمال باختر – جنوب خاور و موازی محور چین ها است . جهت فشار اصلی حاکم بر منطقه شمال خاوری – جنوب باختری است. در منطقه 3 سری گسل با امتدادN–S , NE–SW,E–W,NW–SEاست . با مطالعات صورت گرفته در این منطقه سه سری درزه مرتبط با چین ها مشاهده می شود. با مطالعه گسل ها، درزه و ریز چین های موجود در منطقه میتوان نتیجه گرفت مکانیسمغالب چین خوردگی در منطقه از نوع خمشی – لغزشیFlexural Slipاست در این نوع چین خوردگی، در حقیقت لغزش در همان سطوح لایه بندی رخ می دهد بنابراین ضخامت طبقات ثابت می ماند در نتیجه در این چین خوردگی به هیچ نوع گسل نرمال یا معکوس نیازی نیست از شواهد موجود که ساز و کار خم لغز را در چین خوردگی منطقه تایید می کند تشکیل چین هایموازیParallel folds است.

۱۲نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعال گسل کارده (شمال مشهد)
اطلاعات انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۷
شاخصهای ریختزمینساختی زمینساخت فعال، ابزار مفیدی برای بررسی فعالیت زمین ساخت در یک ناحیه است. محاسبه این شاخصها به وسیله نرم افزارهای Arc GIS و سنجش از دور (به عنوان ابزار شناسایی) در یک منطقه بزرگ برای تشخیص ناهنجاریهای احتمالی مرتبط با زمین ساخت فعال سودمند است. این روش به ویژه در مناطقی که کار مطالعاتی کمی برروی فعالیت زمینساختی آن با استفاده از این روش صورت گرفته(گسل کارده) می تواند روش نو و مفیدی باشد. در این نوشتار به بررسی شاخصه های ریخت زمین ساختی پرداخته شده است. تغییر شاخصهای کمی در طول این گسل به خوبی گویای اختلاف در میزان فعالیت های زمین ساختی هستند. با استناد به نتایج محاسبه شاخصهای مورفومتریک مانند مورفولوژی مقطع دره ، پیچ و خم کانال رودخانه و شکل حوضه زهکشی و تحلیل آنها و همچنین ریخت زمین ساختهای ایجاد شده در مسیر این گسل، می توان آن را به عنوان یک گسل فعال معرفی کرد.

۱۳تحلیل دینامیکی ساختارهای شکننده ارتفاعات چاه یوسف (شمال بلوک لوت)
اطلاعات انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۹
بر پایه مطالعات مقدماتی و تفضیلی زمین شناسی و زمین ساختی، ارتفاعات چاه یوسف در جنوب استان خراسان رضوی بررسی شد. عناصر زمین ساختی شامل گسل ها، شکستگی ها و چین خوردگی های این گستره شناسایی و سازوکار هر یک و ارتباط آن ها با رژیم زمین ساختی ایجاد کننده بررسی شد و نقشه شکستگی های منطقه بر اساس داده های حاصل از پردازش تصاویر ماهواره ای و برداشت های صحرایی به تصویر در آمد. در مجموع گسل های منطقه در سه راستای اصلی جهت یابی شدند: 1) گسلش معکوس در راستای N90–120˚ راستای اعمال فشارش NNE–SSW می باشد. 2) گسل های راستالغز راست گرد با راستای N140–160˚ که تنش فشاری در راستای NE–SW و کشش در راستای NW–SE اعمال شده است. 3) گسل های نرمال با راستای N10–30˚ راستای اعمال کشش NW–SE می باشد. بر مبنای داده های بدست آمده و با روش های نوین تحلیل لغزش گسل، جهت گیری محورهای اصلی تنش (σ1 و σ2 و σ3) و نرخ اختلاف تنش های اصلی R با استفاده از برنامه رایانه ای به روش برگشتی در گستره مورد مطالعه تحلیل شد. نتایج حاصل دو رژیم زمین ساختی متفاوت را در شکل گیری ساختارهای منطقه مشخص می کند: 1) رژیم زمین ساختی فشارشی؛ راستای اعمال تنش NNE–SSW که چین ها و گسل های معکوس را ایجاد کرده است. 2)رژیم زمین ساختی برشی؛ راستای اعمال تنش فشاری NE–SW و تنش کششی در راستای NW–SE که گسل های راستالغز، نرمال،رگه ها و درزهای کششی را به وجود آورده است. مطالعه ساختارهای شکننده در شمال بلوک لوت اشاره به مطابقت منطقه با برخورد صفحات عربستان– اوراسیا دارد. بر این اساس جهت حداکثر تنش وارد بر منطقه NNE–SSW است که ناشی از حرکت صفحه عربستان به سمت صفحه ایران می باشد.

۱۴تعین عناصر سبک چین در تاقدیس ژرف ( ارتفات کپه داغ)
اطلاعات انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۶
تاقدیس ژرف با درازای نزدیک به 43 کیلومتر و پهنای 5 تا 8 کیلومتر و راستای چیره ی شمال باختری – جنوب خاوری، یکی از تاقدیس های واقع در کمربند چین خورده ی کپه داغ می باشد. در این مقاله سعی شده است عناصر سبک چین و مکانیزم چین خوردگی در تاقدیس ژرف مورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه ی این تاقدیس 2 پیمایش عمود بر محور تاقدیس صورت گرفته است. برداشت های صحرایی و اندازه گیری پارامتر های هندسی مربوط به یک سطح چین خورده و تجزیه تحلیل داده ها، حکایت از آن دارد که تاقدیس ژرف یک چین نا متقارن، باز، نیمه زاویه دار و وسیع است و بر اساس طبقه بندی رمزی در رده ی موازی (1B) قرار می گیرد. مکانیزم چین خوردگی تاقدیس ژرف کمانشی ( Bucke ) است که فشارش موازی لایه بندی است و نیرو به موازات سطوح اعمال می شود از آن جا که در این منطقه گسل های راندگی نسبت به چین ثانویه هستند، به عنوان گسل های جای گرفته در چین (fold–accommodation fault) معرفی می شوند و به دلیل ضخامت کم رسوبات نرم در منطقه مورد مطالعه، ساز و کار خمشی– لغزشی (flexural–slip) را برای آن معرفی می کنیم.

۱۵بررسی تکتونیک فعال گسل کوهبنان در منطقه بهاباد با استفاده از شاخص های ریخت زمین ساختی
اطلاعات انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
نئوتکتونیک عامل مهم کنترل و توسعه لندفرم ها در مناطق فعال تکتونیکی است. و به طور قابل توجهی سیستم های رودخانه ای و فرم های ریخت زمین ساختاری جبهه کوهستانی در مجاورت گسل کوهبنان در منطقه بهاباد در ایران مرکزی را تحت تأثیر قرار داده است. جهت ارزیابی کردن میزان فعالیت تکتونیکی گسل کوهبنان در منطقه، ما شاخص های ریخت زمین ساختی پیچ و خم جبهه کوهستان (Smf)، طول–گرادیان رود (SL)، نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره (Vf)، شکل حوضه زهکشی (Bs) و شاخص عدم تقارن آبراهه ها در حوضه آبریز (Af) را مورد بررسی قرار داده ایم. از ترکیب این شاخصها با یکدیگر میتوان رابطه شاخص جنبایی زمینساختی (Active tectonics indices (Iat)) را بدست آورد. بر اساس مقادیر Iat، منطقه مطالعاتی را میتوان به چهار رده تقسیم کرد: رده 1 (جنبایی زمینساختی خیلی بالا، 4\64% در منطقه)، رده 2 ( بالا 45\68%)، رده 3 (متوسط 26\68%) و رده 4 (کم، 23%) در نتیجه میزان گسل کوهبان در منطقه بهاباد عمدتاً بالاست و شواهد نوزمینساختی در منطقه تایید کننده آن است.

۱۶بررسی نوع برش در پهنهی گسلی زندان (میناب) در محدودهی باختری دهستان فاریاب واقع در استان هرمزگان
اطلاعات انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف از این تحقیق بررسی و تعیین نوع برش در پهنهی گسلی زندان (میناب) با استناد به شواهد ماکروسکوپی و میکروسکوپی موجود در منطقه ی مورد مطالعه– واقع در ناحیه ی باختری دهستان فاریاب در استان هرمزگان– است. پهنهی گسلی زندان با سازوکار فشارشی راست گرد به عنوان یکی از مهمترین و شاخصترین پهنه های گسلی ایران در نظر گرفته شده است، این در حالی است که برداشت های انجام شده در بخش خاوری دهستان فاریاب علاوه بر حرکت راست گرد، مؤلفه ی برشی از نوع چپ گرد را نیز در این پهنه نشان می دهد. شواهد این اظهارات برداشت های صحرایی شامل خطوط لغزش، بودین های دومینو، فابریک C– و S و هم چنین مطالعات میکروسکوپی بر روی میلونیت های منطقه است. S

۱۷الگوی تکتونیکی زون گسل کوه چاه یوسف جنوب خراسان رضوی
اطلاعات انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۷
منطقه موردمطالعه درمحدوده نقشه زمین شناسی نوده درجنوب استان خراسان رضوی جای دارد گسلهای موجود درمنطقه بیشترواحد سنگی دوران اول به خصوص دونین تا پرمین سازندهای بهرام شیشتو سردر و جمال را تحت تاثیر قرار داده اند براساس داده های حاصل از برداشت های صحرایی و پردازش تصاویر ماهواره ای گسلهای مهم منطقه با استفاده از مشخصه های صفحه گسلی مانند خش لغزهای صفحه گسلی رگه های کششی و پله های تجمعی کانیها شناسایی شد و به کمک آنها سازوکار گسلها مشخص گردید درمجموع گسلهای منطقه درچهارراستای اصلی جهت یابی شدند گسلهای امتداد لغز راستگرد با مولفه نرمال راستای .N140–160° و گسلهای راندی با راستای N90–120° گسلهای مزدوج امتداد لغز با راستای N30–70° گسل های نرمال با راستای .N00–15° گسلهای مزدوج امتدادلغز با راستای N30–70° گسل های نرمال با راستای N00–15 برای پی بردن به الگوی تکتونیک یمنطقه و ارایش تنشهای اصلی حاکم برمنطقه اطلاعات بدست آمده با استفاده از برنامه رایانه ای به روش برگشتی مورد پردازش قرارگرفت

۱۸تحلیل استرس با استفاده ازشکستگیها دریک چین مرتبط با راندگی
اطلاعات انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۷
تاقدیس چشمه گیلاس ازجمله تاقدیسهای کمربند چین خورده راندگی کپه داغ است که درامتداد گسل و روستایی به همین نام ودرشمال غرب مشهد واقع شده است سازندهای رخنمون یافته این منطقه به ترتیب از قدیم به جدید عبارتنداز چمن بید مزدوران و شوریجه با بررسی الگوی شکستگیها درسازند اهکی مزدوران که براساس برداشتهای صحرایی و تحلیل استریوگرامها انجام شد دو سیستم دزه ای منفرد از انواع طولی و عرضی ودودسته درزه برشی مزدوج مشخص گردید دسته اول درزه های برشی مزدوج جوانتر بوده و نیمساز زاویه حاده بین آنها موازی راندگی و محور چین می باشد این دسته از انواع درزه های موازی با جبهه راندگی front parallel است و حاصل کشش محلی ایجاد شده درزمان توسعه چین رشدی است دسته دوم قدیمی تر بوده و نیمساز زاویه حاده شان برراندگی و محور چین عمود است این دسته از انواع درزه های عمود برجبهه راندگی (front normal بوده و درارتباط با حرکات کششی ایجاد می شوند که موازی با جبهه راندگی عمل کرده و حاصل بارگذاری راندگی درفرودیواره است.

۱۹تحلیل سیستم شکستگی های مرتبط با گسل کارده (شمال مشهد)
اطلاعات انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۵
گسل کارده در ۴٠ کیلومتری شمال مشهد واقع شده است . به منظور دستیابی به ارتباط بین ساختارهای شکننده حاصل از فعالیت گسل کارده، عناصر ساختاری اصلی برداشت و توسط نرم افزارهای مختلف بررسی و تحلیل شدند.از مقایسه سیستم درزه ها و گسلها چنین برداشت می شودکه درزه های تشکیل شده در منطقه کاملا متاثر از حرکت گسلهای اصلی محدوده بوده اند و از الگوی خاص سامانه گسلهای امتدادی راست لغز تبعیت می کنند.الگوی شکستگی های این گسل بر اساساندازه گیری های صحرایی روی سازند مزدوران (فرودیواره ) به صورت ش ش گروه اصلی دسته بندی شده است. شکستگی هایی با روند ٣٢۵ درجه به عنوان بازوهای اصلی یا همان پهنه جابجایی اصلی در الگو عمل می نمایند.سایر شکستگی هایی با روندNW– SEبه عنوان آرایه های همسو با پهنه برشی اصلیR,PروندNE–SWبه عنوان آرایه های ناهمسو با پهنه جابجایی اصلیR΄) وشکستگی هایW–E و N–S به ترتیب حاصل گسلهای نرمال و معکوس شکل گرفته در سیستم امتدادی هستند

۲۰ساخت های فروریزشی ثقلی در تاقدیس پاسان(زاگرس)
اطلاعات انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۷
تاقدیس پاسان در شمال باختر کمربند چین خورده –رانده زاگرس و در ناحیه لرستان قرار دارد.در این مقاله به بررسی ساخت های فروریزشی ثقلی در یال جنوبی تاقدیس پاسان پرداخته شده است. در این منطقه برخاستگی و شیب زیاد لایه ها به علت پیشینه ی تکتونیکی منطقه،فرسایش و تناوب سازندهای نرم( امیران،گورپی و گچساران) و سخت (آسماری،تله زنگ) موجب شده است که توده های بزرگ و کوچک سنگ آهک،بر اثر نیروی ثقل به طرف پایین حرکت کرده و و ساخت های فروریزشی ثقلی، همچون ورقه های لغزشی،کلاهک،سقف و دیواره و فلپ ها را به وجود بیاورند. ساده ترین تأثیر این ساخت ها عدم امکان تعمیم شیب لایه های سطحی به زیر زمین است. این ساخت ها در یال جنوبی تاقدیس پاسان در سازند های آسماری،و تله زنگ به خوبی دیده می شوند.

۲۱تغییرات حرکت برشی و تنش دیرینه در پهنهی گسلی زندان (میناب)، شمال شرق هرمزگان
اطلاعات انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۹
در این مقاله تغییرات نوع برش و تش دیرینه در بخشی از پهنهی گسلی زندان (میناب) واقع در شمال شرق هرمزگان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پهنهی گسلی زندان به عنوان یکی از مهمترین پهنههای گسلی ایران با سازوکار فشارشی راستگرد شناخته شده است، اما نکتهای که باید به آن توجه نمود این است که برداشتهای صورت گرفته در منطقه، علاوه بر مؤلفهی برشی راستگرد، در برخی موارد مؤلفهی برشی چپگرد را نیز نشان میدهد. از جملهی این برداشتها میتوان به و مطالعات C–S ساختارهایی از قبیل خطوط لغزش، بودینهای شکلاتی، بودینهای دومینو، فابریک مقاطع میکروسکوپی تهیه شده از میلونیتهای رخنمون یافته در منطقه اشاره نمود. وجود بودینهای شکلاتی که در شرایط تغییر جهت کشش شکل میگیرند، همچنین تعیین جهت تنش دیرین به روش برگشتی توسط برنامههای رایانهای مربوطه برای صفحات گسلی_ که به دو گروه گسل، دارای مؤلفهی برشی راستگرد و دارای مؤلفهی برشی چپگرد تقسیم شدهاند_ حاکی از تغییر جهت در بردارهای تنش، در طی زمان، در منطقه است. به طوری که در شرایط برش راستگرد، راستای تنش بیشینه 1σ NE–SW ، راستای تنش کمینه 2σ NW–SE و راستای پهنهی برشی به طور تقریبی NNW–SSE است. که این موارد با راستای تنشهای وارده حاصل از حرکت مورب صفحهی عربستان به سمت ایران هم خوانی دارد؛ این در حالی است که بررسی شواهد مربوط به برش چپگرد حاکی از آن است که راستای تنش بیشینه 1σ NW–SE و راستای تنش کمینه 3σ NE–SW است. با توجه به این نکته که بررسی های میکروسکوپی بر روی میلونیتهای منطقه –که به مراتب قدیمیتر از آبراهههای جوان مشاهده شده با جابهجایی افقی راستگرد هستند– مؤید حرکت برشی چپگرد است، پس میتوان اینگونه اظهارنظر نمود که حرکت برشی چپگرد قبل از مؤلفهی برشی راستگرد که در زمان حال حاکم است وجود داشته است.

۲۲تحلیل هندسی شکستگی ها درتوده C جنوبی معدن سنگ آهن سنگان خواف شرق ایران
اطلاعات انتشار: اولین همایش زمین شناسی فلات ایران، سال
تعداد صفحات: ۱۰
باتوجه به قرارگرفتن معدن سنگ آهن سنگان خواف دریک منطقه بشدت گسل خورده باتراکم شکستگی های بالا جهت تحلیل سیستم های شکستگی قسمت آنومالی C جنوبی معدن بعدازمطالعات اولیه و بررسی عکسهای هوایی و ماهواره ای طی عملیات صحرایی ساختارهای موجود درمحدوده موردنظر برداشت شد و جهت بررسی این ساختارها نمودارهای گل سرخی و کنتوری تهیه و بررسی شدند درمطالعات مقدماتی با بررسی اماری داده ها چهارسیستم گسلی تعیین و روند اصلی شکستگی ها والگوی جهت گیری آنها تشخیص داده شد که میتوان آنهارا با شکستگی های مرتبط با زونهای برش انواع X ، R ، T ، R` ، D ، منطبق کرد که طی یک مکانیسم برش ساده ایجاد شده اند.

۲۳چیمه نگاری سپاسی سازنده سفیدپوش (تریاس زیرین ) در برش الگو در ناحیه آق در پنج – شمال شرق ایران
اطلاعات انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین، سال
تعداد صفحات: ۹
برای بررسی نهشته های سازنده سفید کود در منطقه آق در بند چهار برش و مورد مطالعه قرار گرفته است. موتور پتروگرافی صحنه‌های سازنده سپید او منجر به شناسایی دو گروه از رخسار هی آذر آواری و کربنات شده است. ازآنجایی‌که این رخسار حاد در یک روز پیش کمانی تشکیل گردیده است در هنگام فعالیت کمان‌ها، رخساره های آذرآواری که شامل توف و لاپیلی توف هستند در بین رخساره های کربناتی تشکیل شده است. روزنه‌های کربنات سازنده سفید کف در یک پلاتفرم کربنات نوع رمپ و در چهار کمربند رخساره ای دریای باز ، سد ، لاکون و جزر و مدی بر جای گذاشته شده است. مطالعات پتروگرافی و صحرایی نشان داده است که سوپر سکانس سازنده سپیدرود در برش الگو از چهار سکانس رسوبی رده سوم تشکیل شده است. مرز تحتانی این سوپ سکانس با یک افق خاک قدیمه و مرز فوقانی آن به فرم ایده فرسایشی است. مقایسه منحنی تغییرات سطح آب در گردش این برش با منحنی جهانی نشان می‌دهد که روند کلی پیشروی سطح آب دریا دهد و مشابه و با یک سوپر سکانس پیشرونده در زمان اسکیتین پس این مشخص گردد. تفاوت‌های مشاهده شده بیشتر در متمرکز و تعداد سکانس ها است که ناشی از تغییر شرایط رسوب‌گذاری در منطقه مورد مطالعه است.

۲۴بررسی زمین ساخت تاقدیس های تنگ بیجار و کمانکوه در غرب ایلام
اطلاعات انتشار: فصلنامه زمين شناسي ايران، بهار, دوره  ۶ , شماره  ۲۱، سال
تعداد صفحات: ۱۶
چین های منطقه تنگ بیجار و کمانکوه در غرب ایلام از مجموعه ای از تاقدیس ها و ناودیس های نامتقارن و هم مرکز با محور تقریبیN51W, 0  و سطح محوری N51W, 78SE تشکیل شده اند. چین ها اغلب به شکل تاقدیس های مرکب تخم مرغی شکل و دارای اشکال زین اسبی هستند. این چین ها از نوع باز با زاویه بین یال های حدود 76 درجه و در رده 1B قرار می گیرند. مکانیزم تشکیل این چین ها بر اساس شواهد موجود (چین های موازی با لغزش بین لایه ای و وجود سطح جدایش در بالا و پایین چین ها)، خمشی لغزشی است. این سبک باعث می شود که چین ها تا اعماق زیاد تداوم نداشته باشند. زمان چین خوردگی را می توان پایان پلیوسن دانست.درزه های ناحیه دارای چهار سری مشخص هستند. سری های a و b کششی و حاوی رگه های کلسیتی و سری های c و d برشی و حاوی آثار خش لغز هستند. تمامی درزه ها تقریبا عمود بر سطح طبقه بندی هستند، بنابراین قبل و یا همزمان با شروع چین خوردگی تشکیل شده اند و پس از تشکیل ساختمانهای چین خورده شکستگی جدیدی تشکیل نشده است. بر این اساس، استرس اصلی تکتونیکی به صورت افقی عمل کرده و درنتیجه تمامی درزه های اصلی کششی و برشی در هنگام تشکیل قائم هستند.با استفاده از مختصات چین ها و سطوح درزه استرس های تکتونیکی ایجاد کننده تغییرات ساختاری که نتیجه فشار حاصل از برخورد صفحه عربستان با صفحه ایران است، عبارتند از d3=S50E, 0 ,d1=N40E, 0 و استرس میانگین نیز قائم خواهد بود که فصل مشترک بین درزه ها را تشکیل می دهد.گسل ها که از فراوانی کمی در منطقه برخوردار هستند دارای طول کوتاهی بوده و جابه جایی های کمی را ایجاد کرده اند. از گسل های مهم می توان به گسل های عرضی و تعداد کمی گسل طولی اشاره کرد.

۲۵تحلیل ساختاری ناحیه جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر سیستم گسلی سنگ بست – شاندیز
اطلاعات انتشار: زمين، بهار, دوره  ۴ , شماره  ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
منطقه مورد مطالعه در جنوب مشهد قرار دارد و شامل چندین گسل راندگی است که از مهم ترین آن ها می توان مرز رانده بین واحدهای اولترا بازیکی – بازیکی مشهد با سنگ های توربیدایتی را با سیستم فلسی ذکر کرد. مرز گسلی بسیار مهم دیگر، گسل سنگ بست – شاندیز است که سبب رانده شدن توربیدایت های پالئوزوئیک بر روی کنگلومراهای ژوراسیک زیرین – میانی می شود و نشان دهنده سیستم راندگی از نوع فلسی می باشد. سن این گسل را می توان پس از ژوراسیک در نظر گرفت. این گسل دارای امتداد تقریبا 140 الی 145 درجه و شیب به سوی شمال شرق است که همراه با چین های گسترش گسلی می باشد. محور این چین ها به موازات جبهه راندگی می باشد و شیب سطح محوری آن به سمت شمال شرق است. حرکت این گسل راستگرد تعیین شده است. با به دست آوردن مقادیر و بردارهای ویژه و ترسیم آن ها بر روی دیاگرام های مربوطه، مشخص گردید که درزهای موجود در منطقه از نوع عمود بر جبهه راندگی و موازی جبهه راندگی می باشد. همچنین منطقه مورد مطالعه از شمال شرق به جنوب غرب تحت راندگی و جابجایی مورب لغز راستگرد نیز قرار گرفته است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۳ نتیجه