توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی گرمایش جهانی روی روند متغیرهای آب و هوایی اردبیل
اطلاعات انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، سال
تعداد صفحات: ۶
دراین مطالعه روند 21 متغیر آب و هوایی درمقیاس سالانه شامل حداقل دما حداکثر دما اختلاف دمای حداکثر و حداقل سرمایش درجه روز برمبنای 21 درجه سانتیگراد گرمایش برمبنای 18 درجه سانتی گراد فشار بخار آب رطوبت نسبی هوا تعداد روزهایی با حداکثر دمای بیش از 30 درجه سانتی گراد تعداد روزهای با حداکثردمای کمتر از 0 درجه سانتی گراد تعداد روزهایی با حداقل دمای کمتر از 4– درجه سانتی گراد تعداد روزهایی با حداقل دمای کمتراز 0 درجه سانتیگ راد بارش سالانه تعداد روزهای بارانی با بیش از 10 میلی متر باران تعداد روزهای بارانی تعداد روزهای برفی سرعت باد روزهای ابرناکی 2–0 روزهای ابرناکی 6–3 روزهای ابرناکی 9–7 تعدادروزهای همراه با قابلیت دید کمتر از 2 کیلومتر ساعات آفتابی برای ایستگاه اردبیل در دوره آماری 2005–1976 با آزمون ناپارامتری مان ـ کندال و اسپیرمن مورد بررسی قرارگرفت.

۲بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از
اطلاعات انتشار: م‍ح‍ي‍ط ش‍ن‍اس‍ي‌، سال
تعداد صفحات: ۱۲
بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمّیت بسزایی برخوردار است. در مطالعه حاضر روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت اردبیل با توجه به اطلاعات 32 ایستگاه پیزومتری در دوره آماری 1374 تا 1387 با آزمون ناپارامتری اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای هیدروژیوشیمیایی مورد بررسی شامل متغیرهای مجموع کاتیون‌ها، مجموع آنیون‌ها، خاصیت اسیدی (PH)، سختی کل (TH)، هدایت الکتریکی (EC)، سدیم (Na+)، یون سولفات (So42–)، درصد سدیم (Na)، منیزیم (Mg2+)، مقدار مواد جامد حل شده در آب (TDS)، نسبت جذب سدیم (SAR)، کلسیم (Ca2+)، پتاسیم (K+)، کلر (Cl–) و یون بی کربنات (HCO3–) است. متغیرهای مذکور معمولاً دو بار در سال (ماه پرآب و ماه کم آب) اندازه‌گیری می‌شود. شیب خط روند برای یکایک متغیرها با روش تخمین‌گر سن (Sen) محاسبه شد. نتایج نشان داد که روند تغییرات غلظت تمام متغیرهای کیفی آب در همه ایستگاهها افزایشی بوده است. در بین متغیرها، بیشترین روند مثبت معنی دار در هر یک از دو ماه متعلق به متغیر TDS بوده است و متغیرهای مجموع آنیون‌ها، مجموع کاتیون‌ها، سدیم، هدایت الکتریکی، TDS، کلسیم و سولفات‌ها نیز دارای بیشترین مجموعه‌های معنی‌دار مثبت در اکثر ایستگاهها بوده‌اند. میانه شیب خط روند برای تمام متغیرها مثبت بود. در حالت کلی نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت آب زیرزمینی این دشت طی سالهای اخیر از افت شدیدی برخوردار بوده و این روند تغییرات در قسمت‌های شمال، مرکز و شرق به طور چشمگیری افزایشی بوده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه