توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر اسانس لاوندر (اسطوخودوس) در مراقبت از زخم اپی زیاتومی پس از زایمان
اطلاعات انتشار: مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، پاييز, دوره  ۱۰ , شماره  ۳، سال
تعداد صفحات: ۷
زمینه و هدف: اپی زیاتومی برش ناحیه فرج است که شایع ترین برش جراحی در مامایی است و مانند هر عمل دیگری نیاز به مراقبت دارد. امروزه استفاده از روش های جایگزینی و مکمل در درمان و مراقبت از زخم ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. اسانس های روغنی از جمله اسطوخودوس به دلیل وجود موادی از جمله ترپونن ها، منوترپونن ها، و لینالول، خاصیت ضد میکروبی و ضد دردی داشته و به نظر می رسد جایگزینی مناسبی جهت شستشوی زخم ها، به جای استفاده از موادی مثل بتادین باشند. لذا این تحقیق به منظور تعیین تاثیر اسانس روغنی اسطوخودوس در پایه روغن زیتون در مقایسه با بتادین در بهبود زخم اپی زیاتومی طراحی و اجرا شده است.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی 120 نفر به صورت در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی به دو گروه شستشوی زخم اپی زیاتومی با اسطوخودوس و شستشوی زخم اپی زیاتومی با محلول بتادین (هر گروه 60 نفر) تقسیم شدند. اسانس روغنی اسطوخودوس (Lavendula officinalis) به روش تقطیر و با روغن حامل زیتون تهیه شد. پس از زایمان با دادن آموزش به مادران در مورد مراقبت زخم٬ در یک گروه از بتادین و در گروه دیگر اسانس روغنی اسطوخودوس (10–5 قطره در پنج لیتر) با استفاده از حمام نشسته 2 بار در روز استفاده شد. در روز پنجم پس از زایمان 2 گروه از نظر بهبود زخم بررسی شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری t و کای دو انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین قرمزی روز پنجم در گروه لاوندر (1.88±2.6) کمتر از گروه بتادین (3±3.12) بود (p<0.05) ولی ادم به طور معنی داری بیشتر بود (p<0.01). میزان درد، عفونت و باز شدگی زخم بین دو گروه تفاوت معنی دار نداشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد که می توان به جای بتادین برای مراقبت از زخم اپی زیاتومی از ترکیب اسانس روغنی لاوندر با پایه روغن زیتون استفاده کرد. زیرا این ترکیب میزان بروز درد و عفونت را افزایش نداد و میزان قرمزی زخم که می تواند نشانه التهاب زخم باشد را کاهش داد.

۲مقایسه بوپره نورفین و کلونیدین در سم زدایی تریاک
اطلاعات انتشار: اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
سوء مصرف مواد و مسئله اعتیاد امروزه پا از مرزهای بهداشتی – درمانی فراتر رفته و به یک معضل درمانی – اجتماعی تبدیل شده است نظر به افزایش تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر و امکانات محدود زمان، به کارگیری روش سم زدایی با هزینه کمتر و پایایی بیشتر و عارضه کمتر ترک و محرومیت مواد ضروری به نظر می رسد. این مطالعه به منظور مقایسه کلونیدین و بوپره نورفین از نظر درمان و عوارض دارویی در سم زدایی تریاک انجام شد.این کارآزمایی بالینی تصادفی شده، موازی، دو سوکور در سال 1384 در بخش روان پزشکی بیمارستان امیرکبیر اراک انجام شد، روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده، و حجم نمونه در هر گروه 38 نفر بود که در آنها اثر هر گروه دارویی و عوارض جانبی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت و بعد از جمع آوری داده ها از آزمون های توصیفی و مجذور کاو شدت ارتباط از R.R. تجزیه و تحلیل شدند. اصول اخلاقی اعلامیه هلسنیکی در کلیه مراحل تحقیق رعایت گردید.36 نفر (94.8%) از گروه بوپره نورفین و 32 نفر (84.3% ) از گروه کلونیدین سم زدایی را با موفقیت به پایان بردند، از گروه بوپره نوفین 2 نفر و از گروه کلونیدین 6 نفر عود مجدد داشتند که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود (P=0.13) ، بیش ترین شدت محرومیت در گروه کلونیدین بود که اختلاف معنی داری با گروه بوپره نورفین داشت (P<0.01).عوارض دارویی کاهش فشار خون، سردرد، تسکین دهندگی، گیجی، خشکی دهان، تهوع، یبوست در طول دوره سم زدایی در گروه کلونیدین بیشتر از بوپره نورفین بود ولی تعریق در گروه بوپره نورفین شدت بیشتری نسبت به گروه کلونیدین داشت.اثر بوپره نورفین و کلونیدین در درمان سم زدایی مواد افیونی یکسان است. ولی علایم محرومیت مواد افیونی بعد از ترک با بوپره نورفین سریع تر بهبود می یابد و قابل تحمل تر است.همچنین عوارض دارویی آن کم تر از کلونیدین است.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه